Site-archief

Afscheid van de portal en DLWO? #owd14

Ha Marcel,

Op het MOOCZI-blog heb ik al wat impressies over de sessies die ik over blended learning, open en online onderwijs heb gevolgd, gedeeld. Ik wilde ook nog even iets delen over de sessie van Jacco Jasperse, van Hogeschool Zeeland. De titel van zijn bijdrage: Onze ICT boeit studenten niet, I-strategie in de 21e eeuw. Hij noemde zichzelf een onruststoker en hij begon al goed met “we moeten afscheid nemen van de portal”. En dat door de man, de IT-manager, die altijd de zegeningen van de portal heeft verkondigd. Hierom moest ik wel lachen. Zuyd levert binnenkort een nieuwe portal op: Zuydnet. Een collega van Dienst Marketing & Communicatie heeft ons nieuwe intranet onlangs gepresenteerd tijdens een seminar van SIG DLWO het seminar ‘Portals: toegangspoort tot DLWO?’ (Bron: SURFspace). Dus ik had meer dan gemiddelde belangstelling, zeker omdat wij ook bezig zijn met de I-strategie van Zuyd.

Het belangrijkste uitgangspunt is volgens hem dat excellent onderwijs een basisorganisatie (faciliteiten, ICT, logistiek) vereist dat op orde moet zijn, dit is het belangrijkste issue mbt de studenttevredenheid.
De Hogeschool Zeeland heeft de volgende vertrekpunten geformuleerd:

HZ1HZ2

Google’s 9 Principles of Innovation

Dat betekent voor de ICT:

HZ3

De trends die zij hebben benoemd:

 • De informatievoorziening is aan het “verappen”. Dat betekent dat informatie in losse componenten moet worden aangeboden zodat de gebruiker zelf kan bepalen in welke applicatie op welke device hij deze informatie wil bekijken.
 • De gebruiker bepaalt. Studenten en medewerkers nemen hun eigen technologie mee naar school. Bring your own technology is uitgangspunt voor het beleid geworden.

Naast dat de portal volgens Jacco Jasperse overbodig is geworden, vindt hij dat ook grotendeels voor een DLWO vanwege het gebruik van algemene cloud apps/tools. Ze gebruiken toch Facebook, Dropbox, Whatsapp, waarom vergelijkbare faciliteiten blijven aanbieden? We moeten durven loslaten, zegt hij tot slot.

HZ4

Interessant standpunt. Food for thought. Volgende week heb ik samen met mijn collega’s van het I-team een overleg met Marketing & Communicatie over het nieuwe Zuydnet. Ik zal deze inzichten ter voorbereiding op dit gesprek met hen delen :).

De presentatie van Jacco is opgenomen en hier terug te kijken, en dit was zijn powerpoint.

Groet,
Judith

NaBlog 18/11: Alle presentaties en video’s van Dé Onderwijsdagen 2014 zijn inmiddels beschikbaar.

Chaordisch onderwijs en onderzoek

Briljante tekeningen M! en bedankt voor compliment ;). Jouw blogpost over het MOOCZI-project en de innovatie challenge #10:
Hoe krijgen we het zover dat we innoveren in het onderwijs op dagelijkse basis net zo beleven als de kwaliteit van het onderwijs en de beleving van de student?
past bij waar ik het over wilde hebben: chaordisch onderwijs. Heb jij wel eens van deze term gehoord? Collega Rienke vroeg me dat deze week. 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Chaordisch’ (bedacht door Dee Hockbetreft een omgeving waarin aandacht is voor orde: de noodzakelijke regels, efficiency en organisatie, maar die daarnaast ook ruimte biedt voor creativiteit en chaos.

Dat is te lezen in de bijdrage Chaordisch onderwijs en onderzoek van Ingrid Mulder, Jos van Hillegersberg en Jaap van Till in het WTR-trendrapport De bakens verzetten uit 2012. De auteurs stellen dat het hoger onderwijs – als reactie op de toenemende druk – terug lijkt te vallen op het traditionele kwaliteits- en efficiencydenken:  top down, veel controle, meer regels en bureaucratie, en een grotere efficiëncy van curricula. Herkenbaar.

Bij Zuyd is men bezig aan een update van het strategische ICT plan [ SIP2.0 😉 ]. Met het oog op onze input kan ik ook wel wat met deze chaordische visie. Je kent de burchtmetafoor DLWO van SURF wel, daar sluit dit ook wel bij aan. Voor het faciliteren van processen, volgsystemen en kwaliteitsbewaking is ICT gewoon een kritische basisvoorziening. Dit moet centraal in de ‘burcht’ georganiseerd worden. Echter bij de benodigde ICT voor samenwerking, crowdsourcing, kennisdeling met web2.0 tools, het social learning in open online onderwijs past geen traditionele ICT-organisatie meer. Het is gewoon niet meer bij te houden voor onze IT-afdeling. Maar dit soort chaos moet wel gefaciliteerd worden.

Volgens de auteurs moet het creëren van een chaordische omgeving het doel zijn voor het onderwijs, alleen focussen op efficiënt onderwijs en onderzoeksondersteuning is een doodlopende route. In hun visie zijn 3 concepten cruciaal voor de leeromgeving: personalisatie, coöperatie en informeel leren. Dit sluit aan bij de trend dat creativiteit, innovatie en ondernemerschap belangrijk is voor de toekomst van Nederland. Ook in het rapport van de WRR ‘De lerende economie’ (2013) staat (p.255):

Hogescholen worden tot op heden te veel als louter scholen gezien, maar zij zullen zichzelf tot kennisinstelling moeten omvormen en een nieuwe balans moeten vinden tussen kennis overdragen, bedrijvigheid creëren en bijdragen aan het oplossen van problemen

Dit past weer mooi aan bij de nieuwe strategie van Zuyd: leren in communities, praktijkgerichte leeromgeving, verbinding van onderzoek met onderwijs. We zijn geen onderwijsfabriek maar willen een leercommunity zijn waar ruimte is voor experimenteren en samenwerken: onderling, over faculteiten heen (ontschotting) en met de buitenwereld (die voorgevel is eruit).
We zien en horen het in onze omgeving: de docent moet transformeren naar een facilitator, moet inspireren en behoort het kritisch en reflectief denken te stimuleren. Onze omgeving (bedrijfsleven, zorginstellingen, onderwijs en welzijnswerk) vraagt om creatieve, flexibele, zelfsturende professionals. Die professionals ontwikkelen zich toch met Zuyd?! Samenwerken is het toverwoord. Chaordisch leren moet volgens de auteurs al vroeg in de curricula ingebouwd worden. Eigenlijk hebben we het dan ook over de Zuydbrede innovatieproject-ideeën als Living Lab, Pop-up school en Hackathon. Open en multidisciplinair samenwerken aan het oplossen van een probleem of het verbeteren van issues. Onze afdeling ICT zal dit leerproces meer moeten faciliteren en de initiatieven van enthousiaste docenten, studenten, faculteiten, lectoraten ondersteunen. Hoe chaordisch wil Zuyd zijn?

Mooie overweging voor het weekend. Volgende week weer verder.
Groeten,
Judith

Welcome to the connected age

Ha Marcel,

Heb je de nieuwe Educause Review al gelezen? Dit keer aandacht voor de baan van de toekomst: Chief Information Officer 😉 en heel veel over de Top-10 IT Issues 2013.

De Top-10 IT issues is een interessant artikel met lezenswaardige informatie voor onze collega’s van FB-ICT. Ik heb  ruim 2 jaar geleden al geblogd over gewenste veranderproces van een IT-afdeling, ook al nav een artikel in de Educause Review, lees You3.0. Dat artikel ging voornamelijk over het belang van soft-skills  van medewerkers van een IT-afdeling zoals communicatievaardigheden en samenwerken met gebruikers. Als I-team zouden we een verandering van beheer naar regie wensen voor onze ICT-afdeling waar cloud-first onderdeel zou moeten worden van het nieuwe strategisch ICT-plan. En precies dit komt terug in de Top-10 IT issues:

 1. Leveraging the wireless and device explosion on campus
 2. Improving student outcomes through an approach that leverages technology
 3. Developing an institution-wide cloud strategy to help the institution select the right sourcing and solution strategies
 4. Developing a staffing an organizational model to accommodate the changing IT environment and facilitate openness and agility
 5. Facilitating a better understanding of information security and finding appropriate balance between infrastructure openness and security
 6. Funding information technology strategically
 7. Determining the role of online learning and developing a sustainable strategy for that role
 8. Supporting the trends toward IT consumerization and bring-your-own-device
 9. Transforming the institution’s business with information technology
 10. Using analytics to support critcal institutional outcomes

Als je geen tijd hebt om het hele artikel en de bijbehorende website met achtergrond artikelen te lezen (en een mooie interactieve graphic) kijk dan een kleine 6 minuten naar deze video, die geeft een goede samenvatting.

Een ander herkenbaar artikel in deze Educause Review gaat over Geeks & Non-Geeks. Er zijn nogal wat vooroordelen tussen ‘nerds’ (technische medewerkers) en ‘niet-nerds’ (niet-technische medewerkers). Het zou de samenwerking tussen beide type medewerkers verbeteren als er meer begrip bestaat voor het wereldbeeld van de ander. Daar waar technische collega’s denken in problemen oplossen en alles analyseren, benadert de niet-technische het werk meer van visie en gevoel en dan is er ook nog zoiets als van: ‘we spreken dezelfde taal niet’. Maar zoals altijd … er zijn ook uitzonderingen op de regel ;).
Samenwerking tussen beide partijen in deze ‘connected age’ mag (moet?) verwacht worden. Meer (online) communiceren, elkaar beter informeren zouden misverstanden uit de weg ruimen en meer begrip voor elkaars werk opleveren. Daar ben ik van overtuigd.

Groet,
Judith

Krachtige samenwerking doorbreekt ’n vicieuze cirkel

Hoi Marcel,

Jij vroeg me in je blog van gisteren wat ik dacht van krachtenbundeling tussen Health, Technology en ICT voor het project Meetpunt.
Qua inhoud heb ik er weinig kaas van gegeten en vind ik alle filmpjes in je blog ‘magic’. Je kent me: ik hou van magic 🙂 Het feit dat dit een interfacultaire samenwerking betreft waarin verschillende organisaties participeren, vind ik super. Ik blog wel vaker over hoe magisch samenwerking kan zijn (zeker als dit ondersteund wordt door sociale netwerktools ;))
Tijdens de faculteiten gezondheidszorgmiddag was ik bij een presentatie van Sandra Beurskens over interprofessioneel opleiden en samenwerken. Ik weet dus dat zij aandacht hiervoor heeft, zowel binnen haar lectoraat als binnen het platform Gezondheidszorg.

Toevallig las ik gisteravond de blogpost Goed presteren is een kwestie van mindset op de website Breinwerk.
Sinds ik naar de workshop Breinleren en Social Media ben geweest, volg ik het blog van Ria van Dinteren. Zij schrijft vaker over growth en fixed mindset, een theorie van de wetenschappers Dweck en Liedtka. Zij hebben onderzoek gedaan naar kinderen en leren, naar organisaties die innoveren en naar leiders die groei ondersteunen.

“Het blijkt allemaal een kwestie van mindset, van houding en dan kun je ver komen. Liedtka heeft voor dit doel een model ontwikkeld waarin precies in beeld is gebracht hoe je jezelf (heel veilig) in de vicieuze cirkel kunt houden of hoe je er uit kunt breken en terecht kunt komen in de virtuoze cirkel.”(bron: @Breinwerk: actief leren in organisaties)

Liedtka

Voor samenwerken met interdisciplinaire teams heb je een growth mindset nodig, en dan ontstaat er een virtuoos netwerk. Mooi toch!
In de blogpost op Breinwerk stonden nog een paar wijze lessen waaronder “Houd de voortgang er in en communiceer erover, dat motiveert”. Haha, dus ik verwacht nog wat blogposts. En het belangrijkste bij alle innovaties is en blijft: gewoon beginnen. Gewoon doen!
Ik hoop met je dat het project doorgaat, want volgens mij zit jij hiermee wel in je element! 🙂
Judith

Wat je op de meeste scholen niet leert …

…. maar wel op de faculteit ICT van Zuyd 🙂

Dag Marcel,

Via een tweet van jouw ‘Do IT @ Zuyd‘ zag ik onderstaande TEDTalk van Mitch Resnick (MIT Media Lab). Voor jou geen onbekende (LEGO Mindstorms). Voor onze lezers ook niet want ik heb al eens een blogpost aan zijn programma ‘Scratch’. Het is een programma waarmee kinderen zelf games, interactieve strips, muziekprogrammaatjs en spelletjes kunnen maken. In deze TEDTalk bepleit Resnick dat programmeren een onderdeel van ieder onderwijscurriculum moet zijn. Door kinderen te leren programeren stimuleer je belangrijke creatieve vaardigheden.

Via Pedro De Bruyckere zag ik vandaag onderstaand filmpje waarin bekende, succesvolle programmeurs precies hetzelfde zeggen.
In Amerika is er zelfs een organisatie die zich inzet om programmeren in het lesprogramma op te laten nemen: code.org. Natuurlijk met een mooie quote van Steve Jobs op de homepage

I think everybody in this country should learn how to program a computer
because it teaches you how to think

Programmeur is wel een heel sexy beroep! Wat een toekomstperspectief voor jullie studenten!

Veel kijkplezier.
Judith

%d bloggers liken dit: