Site-archief

En dit heb ik gemist op Dé Onderwijsdagen #OWD2016 #blogsOWD

Hi M!

In mijn blogpost over de congresdag HO|MBO heb ik al aangegeven dat als je keuzes moet maken dat je dan ook wat mist. Het is niet anders. SURF heeft op het innovatieblog per themalijn de belangrijkste ontwikkelingen, sessies en publicaties op een rij gezet. Handig!

Ik had graag een sessie over nieuwe technologie willen volgen, maar deze was helaas vol. En eigenlijk heb ik te weinig tijd genomen om de stands te bezoeken. Want er was volop te beleven op het gebied van VR en Lego mindstorms. Harry Vaessen heeft de Microsoft’s Hololens opgehad. Hij vond het geweldig! Nog een beetje kostbaar voor een onderwijsinstelling, maar het komt er aan.

In de blogs van Wilfred Rubens en Frans Roovers las ik over discussies learning analytics en open badges (die natuurlijk binnenkort edublocks worden 🙂 ) Interessant maar gemist.

Nog een beetje door de presentaties op Slideshare klikkend (tip voor de organisatie: koppel de presentatie ook aan het programma. Zoeken op slideshare is onbegonnen werk.) zie ik mooie voorbeelden van Blended Learning en herkenbare projecten rondom docentprofessionalisering.

De principes uit de presentatie Digitale Wijk van Hogeschool Leiden (blog Frans) wil ik ook op ons blog even archiverenleerontwerpprincipes

Tijdens de congresdag HO|MBO heb ik een tiental Zuyd collega’s zien rondlopen. In verband met het verzoek om actief kennis te delen, heb ik hen gevraagd wat zij meenamen van de OWD. Dit wordt dinsdag via de Nieuwsflits van het I-team gedeeld.

Groeten,
Judith

Zie ook mijn andere OWD2016 blogs

Bezocht Dé Onderwijsdagen Congresdag HO|MBO #OWD2016 #blogsOWD

Hoi Marcel,

De 2e OWD-dag was de congresdag voor middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Deze dag was opgezet rondom themalijnen zijn: digitaal leermateriaal, onderwijs op maat, learning analytics, blended en online onderwijs, digitaal toetsen en nieuwe technologieën.

De dag begon met de uitreiking van de SURF Onderwijsawards die dit jaar voor het eerst uitgereikt werden. Een bestuurder, een docent en een onderwijsprofessional die als change makers het onderwijs vernieuwen met inzet van ict werden in het zonnetje gezet. En hoewel ze alle drie (docent Farshida Zafar van Erasmus Universiteit; Jan Haarhuis van Universiteit Utrecht; Anka Mulder, TU Delft) het verdienen om deze prijs te winnen, vond ik het jammer dat er alleen winnaars waren uit de universitaire wereld. Waar zijn de change makers uit HBO en MBO?

Sessie: Hoe geef je invulling aan onderwijs op maat?

Christien Bok van SURF presenteerde tijdens de OWD de whitepaper Onderwijs op maat anno 2016.

In veel visiedocumenten komen termen als Flexibilisering en Personalisering voor. Hoe geef je handen en voeten aan de student meer centraal stellen dan het curriculum. Het operationaliseren van deze ambitie is ingewikkeld. Daarnaast is er ook nog al wat spraakverwarring over deze buzzwoorden. Als we het onderwijs flexibeler wordt dan alles beter? Zijn we wel toe aan:

 • studenten die hun eigen opleiding samenstellen;
 • uitgaan van leeruitkomst in plaat van studielast;
 • diploma’s die niet meer per se van een instelling zijn;
 • het onderwijs online beschikbaar stellen;
 • verschillende niveaus en methoden aanbieden?

Het zijn vraagstukken waar we bij Zuyd ook mee worstelen. Wat is studeerbaar, doceerbaar en organiseerbaar onderwijs? Welke waarde hechten wij aan een academische gemeenschap? Is flexibel leren niet te veel gericht op individueel leren? Moeten we niet meer inzetten op leren met anderen?
We zijn zelf ook met flexibel onderwijstrajecten bezig. Het valt niet mee om te experimenteren met de winkel open. Toch moeten we blijven praten, denken en proberen. Maar voor kiezen! Waar staat het schuifje in onderstaand model voor Zuyd? En waar willen we naar toe?

whitepaperoom_5-dimensies
Uit de gesprekken op basis waarvan dit whitepaper is samengesteld blijkt dat er vele kleine initiatieven zijn, maar weinig instellingsbreed. En veelal zijn deze initiatieven binnen de instellingen niet bekend, zoals dat ook in de volgende sessie benoemd werd.

Sessie: Onderwijs op maat? Dat kan bij ons niet!

datkanbijonsJa, van mbo-scholen kunnen wij hbo ook veel leren. Aan de hand van de publicatie Dat kan bij ons niet wel! besprak Frans Schouwenburg van Kennisnet inspirerende voorbeelden van onderwijs op maat binnen het mbo. Mooie initiatieven om het bedrijfsleven meer te betrekken, uitval te voorkomen, in te spelen op technologische ontwikkelingen.

Hoe?
– onderwijslogistiek uitwerken, onderwijscatalogus centraal
– nieuwe didactische werkvormen volgens 4c/id
– beroepsleven in de school halen en andersom
– netwerksamenleving introduceren – je kunt niet eigenstandig meer opereren in onze samenleving. Je hebt altijd anderen nodig.
– internationaliseren
– studenten aan het roer

En, zei Schouwenburg:”flexibelisering onderwijs leidt aan de achterkant tot standaardisering systemen” en “als studenten niet in het systeem passen, is het geen reden voor uitval, maar om het systeem aan te passen”

De initiatieven laten zien dat onderwijs op maat wel kan. Het levert enorm tevreden trotse studenten, docenten en bedrijven op. Maar ook spanning tussen kosten van intensieve begeleiding en kwaliteit van onderwijs. Dit soort initiatieven zijn tijdrovend, kostbaar en technisch niet volmaakt. Wil je vernieuwen dan moet je consequent zijn en dan doorpakken. Opvallend vond Schouwenburg dat er zo weinig bij elkaar in de keuken gekeken, dat er op het gebied van vernieuwing zo weinig samenwerking is.

Mmmmm …herkenbaar.

Daarna was het rennen naar de grote zaal want de onderwijsminister was er!

De minister: Onderwijs op maat met open digitaal leermateriaal

jetbussemaker

Minister Jet Bussemaker kondigde een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs aan. Wat volgde was een warm pleidooi voor open onderwijs en onderzoek. Ze erkende dat dit voor docenten niet altijd gemakkelijk is. Open je leermateriaal delen, voortbouwen op het werk van anderen betekent een drempel over, jezelf kwetsbaar opstellen. Bussemaker stelde het ‘not invented here syndroom’ tegenover ‘standing on the shoulders of giants’.

Daarna volgde een rondetafelgesprek tussen Bussemaker en twee bestuurders, twee studenten en twee docenten waaronder lector Robert Schuwer. Men sprak over drempels die docenten ervaren. Volgens Robert wordt in het HBO wel leermateriaal gedeeld maar voornamelijk in het informele circuit (gunfactor, voorwathoortwat). Auteursrecht wordt als zeer complex ervaren, ondersteuning (docenten ontzorgen) is daarbij erg belangrijk. Het wordt wel eens tijd voor open en online onderwijs, was de conclusie van het gesprek. Het is 2016! Open digitaal leermateriaal hoort heel normaal te zijn.

Robert Schuwer (Fontys) en Martijn Ouwehand (TU Delft) van de Special Interest Group Open Education van SURF hebben een toolkit Open Onderwijs samengesteld die ook tijdens deze dag werd gepresenteerd. Op ons MOOCZI-blog heb ik deze toolkit al gedeeld. Je kent mijn ‘heilig geloof’ in open onderwijs en onderzoek, Marcel. Ik zou aan onze docenten van Zuyd willen vragen: wat hebben jullie nodig om hun digitaal leermateriaal open te delen? Misschien toch eens zo’n workshop organiseren?

Het was lastig kiezen tussen zoveel interessante sessies. Mijn collega’s I-adviseurs (Harry, Frans en Didi) en ik hadden onderling wel een beetje afgestemd. Didi heeft de themalijn ‘digitaal toetsen’ gevolgd, ik uiteindelijk het thema ‘onderwijs op maat’. Ik had wel andere sessies op mijn programma, maar sommige waren zo overvol …

learningspacesSessie:Het inrichten van learning spaces voor de toekomst

Marij Veugelers (UvA) verzorgde de inleiding over het belang ‘redesigning learning spaces’ en de lessons learned. Lopend langs de posters van Universiteit van Amsterdam, Wageningen University & Research, de Universiteit Twente en de Universiteit van Leiden werd met ons gedeeld welke learning spaces zij voor de toekomst ingericht hebben. Hier kwam naar voren dat vaak onderwijskundige ondersteuning onderschat wordt bij de inrichting van learning spaces. Bij UTwente is de Classroom of the Future geïntroduceerd. Een hele flexibele ruimte met verrijdbare en beschrijfbare wanden. De Universiteit Leiden biedt ongeveer vergelijkbare faciliteiten. ICLON biedt docenten tips bij lesgeven in een Active Learning Classroom over werkvormen, (de afleiding van) technologie, groepswerk. WUR had een game ontworpen waarbij je een gebouw kunt ontwerpen. Leuk gemaakt, het had het gesprek over onderwijs op gang gezet. Eerlijk gezegd vraag ik me af of het zinvol is om het te gebruiken bij ontwerpen van een onderwijsgebouw. Er gaan zoveel jaren overheen eer het gebouw staat. Dat zie je nu wel bij onze locatie Ligne. Ik denk wel dat het een goed middel kan zijn om nog eens met verschillende gremia dit spel te spelen mbt inrichting van de lokalen.

Sessie: “Heb je genoeg geleerd vandaag?” – de kwaliteitscyclus

Dit was echt een leuke sessie. Zo simpel en zo effectief. ROC Leiden zat in zwaar weer, dat was de aanleiding voor deze kwaliteitsinpuls. In de 1e week van een blok wordt aan het eind van elke lesdag in week 1 aan de studenten gevraagd:

 1. heb je genoeg geleerd vandaag?
 2. welk cijfer geef je voor hoeveel je geleerd hebt vandaag?
 3. wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen?

De vragen worden per opleiding verzameld om anonimiteit zoveel mogelijk te waarborgen. In de terugkoppeling naar de teams worden de tips (vraag 3) zoveel mogelijk geanonimiseerd (handwerk). Op basis van de respons moeten de team acties benoemen, deze worden in week 3 teruggekoppeld naar de studenten. In week 6 worden dezelfde vragen gesteld. Alleen vraag 3 wordt vervangen door: ‘merk je dat er iets met je tips is gedaan?’

hjggv

Hoewel niet alle teams stonden te juichen bij deze aanpak en er ook scepsis was/is, is wel het gesprek over goed onderwijs op gang gekomen. Wat ik ontzettend stoer vind, is dat alle informatie (met uitzondering van de tips) open gedeeld worden op de website hebjegenoeggeleerdvandaag.nl.

Zie hier de presentatie van Herman Post. Hij attendeerde ons nog op de publicatie van de Onderwijsraad: Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs: versterk vermogen om te handelen vanuit het team.

Keynote: how do we find the time to innovate?

Druk, druk, druk. Wie het niet druk heeft, lijkt niet meer mee te tellen. Drukte lijkt wel een competitie te worden. De Britse bedrijfspsycholoog en schrijver van het boek ‘Busy’ Tony Crabbe hield ons een spiegel voor. We leggen onszelf een grote druk op: werk, media, verslavende mobile devices. Timemanagement is niet het antwoord maar attention management. Focus! Focus! Focus! Doe niet alles. Durf niets te doen (daar is t ie weer). Ontwikkel een routine om kleine veranderingen in jezelf te bewerkstelligen. Denk meer als een surfer. Ga mee op de golven, jouw golf. Een surfer pakt ze ook niet allemaal. Kies je eigen golf!

Met aardige intermezzo’s – opdrachten die je met je buurman/-vrouw uit moest voeren-, werden we (nogmaals) bewust dat multitasken echt niet gaat.

Terugkoppeling

Het congres werd geopend door Ruud Veltenaar, een filosoof-trendwatcher. Deze dag werd afgesloten door stand-up filosoof Laura van Dolron. We krijgen wat food-for-thought mee van de OWD.

Laura is sceptisch over neutrale woorden die een positieve lading krijgen zoals innovatie, transformatie, flexibiliteit. Ze houdt meer van mooie woorden als rust, waardigheid, liefde, troost.
Verder vindt ze dat we studenten of docenten niet centraal moeten stellen. Je moet lerenden met rust laten. Stel je lesstof en inspiratie centraal. Stel de wereld centraal. Ga voor meer collectiviteit en gemeenschapszin!

Het was een mooie romantische kwetsbare bespiegeling aan het eind van deze congresdag.

Groet, Judith

Zie ook mijn andere OWD2016 blogs

Bezocht Dé Onderwijsdagen Preconferentie #OWD2016 #blogsOWD

Hi Marcel,
Uiteraard was ik weer present op Dé Onderwijsdagen, hét congres voor onderwijs en ict. Eén van mijn nieuwe collega’s van de Dienst O&O vroeg mij om de kennis die ik hier opdoe actief te delen. Ja ze kennen misschien nog niet zo goed 😉 Ik doe dat zoals elk jaar met alle plezier! Nu wel een beetje later dan gepland …

De OWD zijn voor mij in eerste instantie een meet & greet met oude en nieuwe bekenden. Ik begon mijn dag met een treindate met een dierbare oude bekende Bert Frissen, inmiddels van ICTOreflect (ff reclame maken). Om vervolgens in het WTC te Rotterdam ook even bij te praten met de jongens van FeedbackFruits over onze pilot.
Het congres startte met een preconferentie over de digitale leeromgeving (DLO).

Keynote: beter, mooier en leuker onderwijs met de digitale leeromgeving

De keynote werd verzorgd door Ruud Veltenaar filosoof en trendwatcher. Een ‘inspirator van vooruitgang’ staat op zijn website. Gaat onze wereld de komende 10 jaar radicaal veranderen? Zo’n 25% dacht maar van wel …. Hij had wel wat voorbeelden ….

 • onderwijs geven met de docent als hologram. 176.000 studenten een ingewikkelde business case voorleggen. Zoek in groepen van 25 studenten de oplossing met beschikking over alle mogelijke kennisbronnen (content, data, mensen). Met als opdracht: deel binnen 2,5 uur de resultaten. Alle interactie gebeurt online. Computers verdelen de groepen, zorgen voor connectie en selecteren de beste oplossingen. Radicaal? Dit gebeurt al bij MIT.
 • Brain to computer communication. Hersenen kunnen nu al computers aansturen (denk maar eens aan slimme protheses). Kurzweil heeft het ook al over nanorobotjes in ons brein. Wat als computers het denkproces van chirurgen kunnen registreren? En al die data wordt bijeengebracht in een robot. Door wie wil jij dan worden geopereerd? Door een mens of door zo’n slimme robot?
  Ken jij IBM Watson? Ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel.

Veltenaar schetste ons een wereld waarin we over 10 jaar een chip van het brein van 1 mens extra in onze smartphone kunnen toevoegen (btw … zouden we dan nog wel smartphones hebben? 😉 )

118

“Dit zijn studenten! Dat zie je toch zo?”

Wat betekent dit allemaal voor het onderwijs? En als je dan ook nog rekening moet houden met de stijgende levensverwachting. Dan zou het hoger onderwijs onderwijs aan moeten gaan bieden aan 18-118 jarigen! In onze zelfredzame samenleving kunnen we niet alles alleen, we hebben elkaar nodig. Onderwijs dient toekomst- en mensgericht te zijn, moet de brug bouwen tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld, zo bepleit Veltenaar.
Internet of things, disintermediatie (diensten zonder tussenpersonen), gamificatie, brain-to-computer communcatie, dat gaat het onderwijs de komende 10 jaar veranderen. “Is dit radicaal? Het is wel een dingetje” 😉 volgens Veltenaar.
keynote

Het heeft geen zin om te transformeren, zei Veltenaar. Laat het huidige onderwijs maar voor wat het is. Ga parallel hieraan nieuwe onderwijsvormen creëren met ouders, kinderen, docenten die hiervoor willen gaan.

Veltenaar begon zijn keynote met het zeggen dat er vaker mensen boos uit zijn toespraak wegliepen. Ik heb niemand weg zien gaan. Het was een boeiend bekend vermakelijk verhaal. Ik weet niet of het zo snel gaat als Veltenaar ons voorspiegelde. Belangrijk is in ieder geval mee te gaan in het tempo. En dat we dat samen doen. Het is niet logisch dat je alles alleen doet in onze zelfredzame samenleving.

Keynote: de digitale leeromgeving, waar hebben we het over?

infographic-hoe-staat-het-met-de-digitale-leeromgeving-2016

hoe geven onderwijsinstellingen hun digitale leeromgeving vorm anno 2016

Soms is het goed ook eens terug te kijken, dat deed Nico Juist. Aan de hand van de SURFpublicaties over dit onderwerp schetste hij hoe de (beeldvorming over de) digitale leeromgeving in de laatste 6 jaar is veranderd. Nico gaf aan dat we de ‘extended dlwo’ nog niet goed geadresseerd hebben. In de publicatie Kikkers en heilige koeien van de UvA wordt dat benoemd. Vanuit het perspectief ICTdienstverlening is de digitale leeromgeving: Blackboard, Office365, Mediasite, Zuydnet etc. Voor het onderwijs zitten daar ook allerlei webtools als Padlet, Powtoon, Socrative e.d. bij. We willen flexibel onderwijs. Hoe flexibel zijn we? Kunnen we systemen/applicaties ook loslaten? Terechte vragen. Voor ons is het goed om kennis te nemen van de notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving van SURFnet die deze dag ook werd gepresenteerd.

Parallelsessies – Hoe betrek je docenten bij het inrichten van de leeromgeving

Drie praktijkverhalen (Saxion, Hogeschool Leiden, Universiteit Wageningen) ieder met een ander model (9 vlaks informatiemanagementmodel, vier-in-balans, TPACK) als kapstok.

De slides geven een goed overzicht van hetgeen gedeeld werd tijdens deze sessie. Conclusie: support is altijd cruciaal. Ook in deze sessie werd het ontzorgen van docenten benoemd, net zoals structuur en kaders (formats/templates) bieden. Hier is uiteraard wel menskracht voor nodig. Werkstudenten kunnen hierbij ook een helpende hand bieden. Van mijn naamgenoot van Saxion ontvang ik nog documentatie mbt hun opzet en begeleiding van deeltijdonderwijs. Iedereen probeert net zoals wij met werklunches, inspiratiesessie, teachers lounge, online kennisbanken docenten te enthousiasmeren.

[Saxion heeft als uitgangspunt dat volwassen het onderwijs ook geheel online moeten kunnen volgen. Dit heeft uiteraard consequenties voor het ontwikkelen van het onderwijs. Daarnaast betrekken ze in een vroeg stadium het werkveld bij onderwijswikkeling door een werkveldcheck uit te voeren. Interessant om over na te denken.]

Keynote: de digitale leeromgeving zonder gedoe

Jan-Peter Bogers heeft het boek Versimpelen – projecten realiseren zonder gedoe geschreven. Zijn onderwijsprojecten ingewikkeld? Of maken we ze 😉 het ingewikkeld? Projecten worden vaak een gedoe (aha daarom vind ik projecten ook niet leuk 🙂 ) Wat zijn de gedoefactoren? Ik noemde al meteen ‘mensen’ (je hebt 2 typen: ‘motortjes’ en ‘putjes’). Ja dat was 1 van 6, daarnaast uiteraard geld, tijd, regels, complexiteit en last-but-not-least ‘jezelf’. Jaja, ik weet dat ik ook wel wat (voor andere irritante) stokpaardjes heb. Deze video van De Mier brengt het gedoe raak in beeld.

Versimpelen is een manier om focus aan te brengen in projecten om van complex naar simpel en van gedoe naar flow te komen.We moeten ons afvragen: waarom doe je wat je doet? Wat en wie heb je écht nodig? En wat heb je nog niet nodig? Een plan van aanpak zou op een post-it moeten kunnen.
Wat ik me wel ook steeds vaker afvraag: Wat zou er gebeuren als we niets of niet doen? Lossen problemen dan vanzelf op? Ik weet wel dat ik niets of niet doen ontzettend moeilijk vind.

In het begin van de dag publiceerde SURF het Trendrapport 2016, deze werd tijdens het Trending Dinner gepresenteerd. Deze heb ik gelaten voor wat het was. Ik had mijn eigen trending dinner georganisereerd. Samen met Liesbeth Mantel, onze Rotterdamse vriendin die binnenkort een Limburgs meisje wordt, heb ik de dag afgesloten met een heerlijk gezellig etentje.

Judith

Zie ook mijn andere OWD2016 blogs

Mediarijk! #fontysmwmr

Hallo Marcel,

Chris Kockelkoren en Ankie van de Broek zijn goed bezig hun (en jouw) verhaal over de minor Digicoach The Game overal te vertellen. Zo heeft Chris tijdens de Conferentie Mediawijs Mediarijk een sessie verzorgd over de minor Digicoach @ De Nieuwste Pabo. Biblio- & Edublogger Daniëlle Quadakkers werkt bij Fomec (Fontys Onderwijs en Media Expertise Centrum), en had deze sessie aangeleverd bij de organisatie 🙂 Natuurlijk heeft zij ook al geblogd over deze succesvolle bijeenkomst.
Chris heeft voor ons een gastblogje geschreven

OUR 2bejammed GUEST: Chris Kockelkoren

De conferentie werd geopend door Nienke Meijer (voorzitter CvB) die in haar presentatie de nadruk legde op de veranderende toekomst waarvoor we studenten opleiden. Het gaat om onderwijsinhoud en niet specifiek over mediagebruik. Volgens haar moet de focus liggen op veranderingen en experimenten. Daarvoor heeft zij de Deming-circle aangepast naar TRY (experimenteren)-DO (ontwerp interactie)-ACT (creëer rijke omgeving )-Check (toets resultaten en leer).

Zij werd opgevolgd door de keynote spreker Pedro De Bruyckere. Hij is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren. Hij doceert aan de universiteit van Antwerpen over authenticiteit in het onderwijs. Helaas heb ik door parkeerproblemen 😦 deze sessie moeten missen. Ofschoon deze is opgenomen, is deze alleen voor Fontys-medewerkers beschikbaar. Van toehoorders heb ik begrepen dat hij in zijn keynote een aantal onderwijsmythen ontkrachtte waarbij hij specifiek inging op het feit dat volgens hem studenten echt niet anders leren dan vroeger. Maar je moet deze generatie studenten wel weten te boeien. *)

Daarna waren er twee keer drie parallelsessies. Ankie en ik zouden één sessie hebben Serious Gaming in het onderwijs. We zoomen dan in op de minor Digicoach the Game die samen met Marcel is ontwikkeld en waar Judith ook aan heeft meegewerkt. Deze minor heeft dit jaar de tweede plaats op de Fontys Onderwijsprijs gewonnen. Maar door omstandigheden waren Ankie en Marcel verhinderd en heb ik alleen de presentatie gedaan. Ik had aangegeven dat ik 60 personen in 2 sessies zou doen, maar bleek dat er maar één workshop zou zijn. Het was een spannende aangelegenheid, want ik was vooraf al helemaal “uitverkocht” en dat schept verwachtingen. Er waren ook nog meerdere mensen die niet naar binnen dachten te kunnen (bleek achteraf), jammer.

In eerste instantie heb ik verteld wie ik ben, wat Digicoach the game is en heb het filmpje laten zien van het eindresultaat van deze minor: een onderwijsdag voor de docenten van de Nieuwste Pabo met de focus op 21st century skills. Hierin kun je al zien hoe enthousiast docenten en de studenten zijn bij de game die die dag werd gespeeld. Daarna heb ik gefocust op de voordelen van interactie in het onderwijs en specifiek de voordelen van serious gaming en al een deel van mijn eigen master-onderzoek hierover prijsgegeven. Daarna heb ik aangegeven wat belangrijk is bij de ontwikkeling van een game en ook hoe je het beste kunt starten met de ontwikkeling hiervan. Marcel heeft een game gekocht dat veel weg heeft van het TPACK-kaartspel. Alleen in dit spel kun je spelenderwijs nadenken over de inzet van GAMING in je onderwijs. Voor de mensen die dat willen, zijn we best bereid een workshop te geven.

Serious gaming is ICT, een mythe die weg moet…
Veel mensen geven aan vaak niet te beginnen met gaming omdat ze geen verstand hebben van ICT… raar. Een bordspel zoals trivial pirsuit, ganzeborden kun je hiervoor ook heel goed gebruiken en (sterker nog) de hele game van Digicoach is bijna 100% op papier. Dus laat dat je niet weerhouden, maar natuurlijk zijn er ook digitale games.

Niet zeggen, maar doen
In de woorden van Nienke Meijer: TRY-DO-ACT heb ik de bezoekers getrakteerd op een serious game. Want als je het zelf ervaart, dan zie je wat een serious game teweegbrengt. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen dan aan het begin sceptisch is, maar eenmaal gestart niet meer zijn te stoppen. Zelfs de niet-gamers (zie slides voor stemmen), waren niet meer te stoppen. Op het einde heb ik echt 3 tot 5 minuten nodig gehad om de mensen te stoppen en aan te geven dat ik wilde afronden. Dat zag je ook bij de minor Digicoach. Het gaat de studenten dan niet om het eindpunt (extrinsieke motivatie) maar om te komen tot een mooi en goed eindproduct (intrinsieke motivatie). Dat ze intussen meer leren dan het aangeboden materiaal, is geweldig om te zien. Het woord voor de docenten is: “durf los te laten”.

Via Fontys zijn de materialen alleen voor de docenten van Fontys beschikbaar, maar één van de pijlers van Zuyd is OPEN, dus Ankie, Marcel en ik hebben alle materialen beschikbaar voor belangstellenden. Onderstaande materialen zijn via deze link te downloaden:

 • Docentenhandleiding van Minor digicoach the game (incl. beoordelingsmodel dat voldoet aan de huidige eisen op het gebied van toetsen en assessment)
 • Alle quests in deze game
 • Spreadsheet waarmee beoordelingen kunnen worden vastgelegd

Kortom het was een succes en mensen waren geïnspireerd geraakt en ook werden gestimuleerd om te beginnen is duidelijk als je hun anonieme stemming ziet. De vragen die zij stelden tijdens de sessie via Shakespeak zijn via dezelfde link te bekijken.

Judith, je vroeg tijdens het twitteren of een dergelijke dag iets voor Zuyd was… nou gezien deze reacties van Fontys-docenten denk ik dat zo’n dag collega’s kan inspireren en motiveren om te innoveren.
Groet, Chris

Mijn spellenkast

Eén van onze spellenkasten 🙂

Dank Chris! Deze week gaan we samen het verhaal over Minor The Digicoach vertellen, tijdens de International Week van de Faculteit IBC Zuyd. Daarvolgt vast nog wel een blogje over, hè Marcel? 😉

*) Omdat ik student ben bij Fontys heb ik wel rechten om deze opname te bekijken 🙂 dat heb ik dan ook gedaan. Pedro De Bruyckere volg ik al langer via twitter en zijn blog X, Y of Einstein staat in mijn RSS-reader. Ook zijn boek Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over leren en onderwijs heb ik thuis. Hetgeen hij vertelt is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat maakt zijn verhaal ook interessant voor mijn MLI-medestudenten. Naast dat je studenten moeten weten blijven boeien vertelde hij dat herhaling, emotie en verwerking de meeste effecten op leren heeft. Dat feedback een goede invloed heeft op het leereffect is inmiddels in diverse onderzoeken bewezen maar een goede relatie tussen docent en student heeft minstens zoveel invloed. Uiteraard heeft ook de rol van ICT een plaats in zijn verhaal. Jongeren zijn niet meer offline of online, ze zijn inline, de beide werelden lopen inmiddels vloeiend in elkaar over. De school blijft belangrijk voor hen als ontmoetingsplaats, ook al zitten ze naast elkaar op een schermpje te kijken.  Hij heeft het over de ‘dual channel ‘ theorie, beeld speelt naast taal inmiddels een grote rol bij leren van jongeren (YouTube is de belangrijkste tool voor jongeren). Big data (learning analytics) gaan heel belangrijk worden in het onderwijs.

Groet,
Judith

Leren in de 21e eeuw #dnp21cs

LeonSourenJammer Marcel dat je er niet bij kon zijn afgelopen vrijdag bij het afscheid van Léon Souren. De Nieuwste Pabo nam met het symposium ‘Leren in de 21e eeuw’ afscheid van haar collega. Op het symposium werd door studenten van de minor Digicoach The Game workshops verzorgd over o.a. WordPress, Prezi, Flipping the classroom en gamification.

Léon Souren heeft zich gedurende zijn loopbaan altijd beziggehouden met nieuwe media binnen het onderwijs. Hij was ook betrokken bij de eerste stappen op e-Learning gebied binnen Zuyd. Zelf heb ik nooit heel nauw met Léon samengewerkt maar onze nestors Harry en Jack wel natuurlijk 🙂 Toch wilde ik bij zijn afscheid zijn natuurlijk om hem dag te zeggen maar ook voor het onderwerp en de gastsprekers die waren uitgenodigd: Wilfred Rubens (OU), Alfons ten Brummelhuis (Kennisnet) en Frans Jacobs (Zuyd Hogeschool).

Dit overzicht van deze middag is mede gebaseerd op blogs van Wilfred Rubens. Ik had Marieke Opgenoorth beloofd te twitteren met #dnp21cs. Het lukte me niet om 2 dingen tegelijkertijd te doen, want zoals Wilfred al zei ‘multitasken kunnen zelfs vrouwen niet’ 😉

De tweets van mij en andere tweeps zijn terug te lezen via Storify.

De opening werd verricht door de directeur Ingeborg Janssen Reinen

waarna Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet de keynote mocht verrichten. Hij had het over wat werkt wel en wat werkt niet met ICT in het onderwijs en verwees veel naar artikelen in de wetenschappelijke uitgave van Kennisnet 4W Weten Wat Werkt en Waarom. Hij pleitte voor het dichten van de kloof tussen de early adopters en de grote meerderheid die niet altijd even enthousiast over ICT-vernieuwingen, maar die wil vooral weten of het werkt. ICT in het onderwijs is inmiddels wel een point of no return. Lees meer over de presentatie van Alfons ten Brummelhuis op het blog van Wilfred Rubens Wat weten we over ICT in het onderwijs.

Pointofnoreturn

Vervolgens ben ik naar de presentatie van Frans Jacobs gegaan. Frans liet in zijn Prezi veel actuele voorbeelden zien over de veranderende samenleving door de digitalisering en wat het gevolg is voor onderwijsleersituaties. Hij had mooi op een rijtje gezet wat de voor- en nadelen zijn van de diverse vormen van samenwerking in leeromgevingen: f2f, online, synchroon en a-synchroon. En welke keuze je moet maken om leren effectief te maken.

Na een korte break met Limburgse vlaai schoof ik aan bij de presentatie van Wilfred Rubens. Ik had ’s ochtends zijn blogpost ICT en Onderwijs: een ‘doorkijk’ naar de toekomst al gelezen. Aan de hand van een 7-tal stellingen presenteerde Wilfred zijn voormalige meester Léon zijn beeld over de integratie van technologische ontwikkelingen en de impact op leren hierbij:

– Blended learning wordt de ‘default’ manier van leren, terwijl ook volledig online leren toe zal nemen.
– De scope van ICT en leren wordt breder. In toenemende mate wordt ICT voor andere zaken ingezet dan voor cursussen.
– Dankzij draagbare technologie kun je alomtegenwoordig en naadloos leren, waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonlijke leer- en werkomgevingen die veel lijken op sociale media van vandaag de dag.
– We hebben te maken met veranderende opvattingen over leren die dankzij nieuwe, steeds krachtiger wordende, technologieën in de praktijk kunnen worden gebracht.
– Learning analytics kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijs en leren, al zijn er nog verschillende vragen te beantwoorden.
– Over de impact van massive open online courses is weinig te zeggen. Ze hebben in elk geval online leren en open education weer op de kaart gezet, en vormen een proeftuin voor experimenten en innovaties.

Wat ik vooral mee heb genomen:

 • de kracht van herhaling;
 • docenten willen wel met ICT aan de slag, maar weten niet waar te beginnen;
 • investeren in sociaal kapitaal;
 • jongeren leren omgaan met sociale media (sociaal netwerkgedrag, social learning); zij leren vooral van goed voorbeeld door docenten. Aandacht voor docentprofessionalisering op dit gebied;
 • de noodzaak van flexibeel leren gebaseerd op leervoorkeuren;
 • inzetten op meer actief en samenwerkend leren, dit kan zonder technologie maar zeker ook met;
 • richten op zelfgestuurd leren (verantwoordelijkheid voor leerproces bij student) maar geleidelijk aan inbouwen;
 • het draait niet om onderwijzen maar om leren!

Na afloop was het nog gezellig borrelen met deze en gene, de opbrengsten die dit weer oplevert zijn toch heel waardevol. Hoewel ik ook via twitter weer leuke online gesprekken heb gevoerd.

Dag Léon!.
Groet,
Jujuutje 🙂

Geen #edubloggersdiner #owd13 #knvi2013 voor mij

Al jaren is de 2e week van november dé week voor mij met Dé Onderwijsdagen en Hét Bibliotheekcongres. De laatste jaren werd dat voorafgegaan door een gezellig lekker Edubloggersdiner. Tsja Marcel, helaas dit jaar niets van dit alles voor mij 😦

Edubloggersdiner
Vanwege mijn studie op maandagavond kan ik niet aanschuiven bij het etentje met vele edubloggers. De laatste 2 jaar waren wij er van 2beJAMmed er ook bij. Het is al de 10e keer dat dit wordt georganiseerd, mooi initiatief van enkele super-edubloggers. Er is zelfs een quiz gemaakt om alvast namen te oefenen, er zijn naast de oude vertrouwde ook vele nieuwe gezichten. Leuke tool dat ImageQuiz, misschien ook leuk voor jou. Check het blog van Willem Karssenberg.

De Onderwijsdagen
Voor Dé Onderwijsdagen heb ik me niet aangemeld omdat ik de laatste tijd al veel gedeclareerd heb, o.a. voor het Educause-congres. Daarnaast moet ik ivm mijn studie nu andere keuzes in tijd maken. Er gaan dit jaar maar 3 Zuyd-collega’s. Ik heb wel gevraagd of er een gastblogje geschreven kan worden. 😉
Toch mis ik wel wat. Het thema is toch wel een beetje mijn thema aan het worden: Open Onderwijs. In de sessies zie ik namen voorbij komen die ik tijdens mijn Masterclass OER ook ontmoet heb. Of die ik tijdens de Netwerkdag Open Education (waar ik 12 december samen met mijn mede-projectleider van MOOCZI naar toe ga) zal zien. Dus misschien valt het wel mee. Ik kon op de OWD-site niet ontdekken of er live gestreamd wordt. Ik ben namelijk wel nieuwsgiering naar de keynote van Claire Boonstra, de inititiafneemster van œ Operation Education.

KNVI Jaarcongres
Hoera! Een informatieprofessional is het thema van het congres van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Eigenlijk zou ik hier naar toe moeten. Deze week kreeg ik mijn functiewaarderingsbrief. Zuyd heeft namelijk een nieuw functiehuis gebouwd en mijn leidinggevende heeft mij ingeschaald als Informatieprofessional. Ik ben het nu dus zelfs officieel 😉 Dit congres moet nu plaatsmaken voor mijn mantelzorgtaken.
Ik zag op het programma interessante tracks staan zoals: Be Agile! Be Happy!, Radicale keuzes, De vrije informatieprofessional: Keep Calm and Share Information. Zoveel interessants, ik zou niet weten wat ik zou moeten kiezen. Gelukkig gaat er een kleine delegatie van Zuyd Bibliotheek, ik hoop dat zij zich verdelen over de tracks. En dat zij ook een gastblog schrijven. Ik heb het hen wel gevraagd. 🙂
Door de verdere digitalisering, standaardisering van de werkprocessen en de intensivering van het aanbieden van informatie- en onderzoeksvaardigheden zal de komende jaren de rol van informatieprofessionals binnen Zuyd veranderen. Binnen onze kennissamenleving is steeds meer vraag naar professionals met 21st century skills. Ook binnen het onderwijs is hier (gelukkig) steeds meer aandacht voor. Informatieprofessionals zijn meer dan ooit nodig, maar dat betekent ook andere vaardigheden voor deze beroepsgroep, zoals deze infographic laat zien. Mooie uitdagingen!

Wat ik het meest jammer vind is dat ik die live ontmoetingen met oude bekenden, vakgenoten, tweeps nu mis. Hoewel voor mij online ontmoetingen inmiddels ook echt voelen, is zo nu en dan een stevige handdruk of een knuffel voor mij een onmisbaar contact.
Mooie congresdagen voor iedereen die wel gaat!

Judith

Educause 2011 #EDU11

Marcel, ik hoef je niet te vragen: “weet je nog vorig jaar rond deze tijd?
Natuurlijk weet je dat nog! We praten nog vaak over onze groot Educause-avontuur vorig jaar in Anaheim.
Educause is dé jaarlijkse conferentie over hoger onderwijs en informatietechnologie. We hebben veel gezien, ontmoet, beleefd en geleerd en zijn geïnspireerd teruggekomen. Onze opgedane ideeën zijn nog niet allemaal tot uitvoer gekomen, daarom dit jaar geen Educause voor ons 😦 🙂
Collega Rienke en Frans gaan het dit jaar beleven in Philadelphia. Ik ben zo benieuwd hoe zij het zullen ervaren.

De afgelopen 2 jaar hebben we binnen Zuyd bibliotheek de conferentie ook online aangeboden. Helaas was (door tijdsverschil?) hiervoor weinig aandacht. Toch wilden we het dit jaar ook weer aanbieden, maar uiteindelijk bleek het niet realistisch. Zuyd bestaat 10 jaar en dat wordt in dezelfde week gevierd, een dansfeestje in de Mondial gaat natuurlijk voor 🙂

Dit jaar biedt SURF wel zo’n thuisblijvers bijeenkomst aan in Utrecht. Het programma is interessant, veel over Social Media en Open Educational Resources. Zuyderlingen die niet zo van dansfeestjes houden, kunnen zich hier inschrijven. Ik vind het altijd een meerwaarde om samen naar presentaties te kijken, voor de discussie die na afloop meestal ontstaat. De keynote van Seth Godin zou ik ook graag nog eens horen. Seth Godin was degene die over blogdiscipline zei: “The act of writing is what moves things forward” 🙂
Ik hoop dat deze later via de free streamed sessions van deze Educause te bekijken is. Natuurlijk ga ik onze collega’s volgen, ze gaan ook bloggen, hebben ze beloofd. De Facebook pagina van de Educause heb ik al ‘ge-liked’

Nee, geen Educause dit jaar voor mij, maar de Onderwijsdagen van SURF op 8 en 9 november. Heb je je ook al aangemeld? Ik moet het programma nog samenstellen, maar daar hebben we nog ff tijd voor. Ik heb wel even gekeken en ik weet al wat mijn 1e presentatie word 🙂 Jeroen Alessie heeft de stemronde overleefd! Ook onze collega’s mogen samen HAN en Fontys de presentatie over een onderzoekstoolbox voor het HBO verzorgen!

Trouwens, ik heb toch wel zin om ook naar het Edubloggersdiner te gaan ….
Judith

Onze Educause 2010 blogberichten zijn nog altijd terug te lezen, ook op ons nieuw 2beJAMmed-blog 🙂

 

Know that everything is possible when you believe

Dear Marcel,

Mijn blogs over mijn 1e internationaal congres die ik in Anaheim heb geschreven, begonnen allemaal met een quote van Disney. Deze evaluatie heb ik op de achterbank van onze Jeep geschreven tijdens de ritten tussen Anaheim-Las Vegas-San Diego-Los Angeles. Deze quote komt uit de Believe-show van Sea World (en ook uit de Matrix). Het is natuurlijk een quote die goed past is de Amerikaanse self made maatschappij en het American Dream gevoel.
Maar als je zo’n prachtige Shamu show ziet met die magnifieke walvissen dan ga je helemaal mee in dat Believe-gevoel. Dat gevoel wil ik vast houden van onze Amerika reis.

Je weet, ik vond het reuze spannend om naar Amerika te gaan om zo’n groot congres te bezoeken, maar ik ben heel blij dat je me ‘mee hebt gesleept`. Een ervaring rijker. Maar niet iets wat ik elk jaar hoef te beleven.
De presentaties kon ik redelijk goed volgen, maar ik voel me niet zeker genoeg om me te mengen in een Engelstalige discussie. Heb ik toch nog wel wat scholing voor nodig. Het netwerken heeft daarom toch alleen met de Nederlandstalige delegaties plaatsgevonden.

De beurs was enorm. Elke stand verlootte wel een gadget, de iPad was de gadget-to-win. Helaas niet door 1 van ons. Er werd nog al wat geëntertaind om de aandacht van de beursbezoekers te trekken. We hebben eigenlijk weinig gadgets meegenomen, op een paar pennen en choco-lolly na.
Ik vond het reuze vervelend dat er geen netwerk was op de beursvloer en in de arena waar de keynotes plaatsvonden. Elke keer was de verbinding verbroken en moest je het weer activeren. Even nog meer klagen:
Het was er koud, er was alleen ’s ochtends koffie te krijgen (gelukkig hadden zowel het Marriott als Hilton een Starbucks!). De lunchen vond ik lekker, maar daar hoorde ik ook weer andere verhalen over. We hebben die dagen toch gezond gegeten, ook op de beach party van donderdagavond.
Vreemde gewaarwording, maar dat had ik al gehoord, is dat mensen tijdens presentaties in- en uitlopen, maar dat is blijkbaar de norm want deuren blijven dan ook tijdens de hele sessie openstaan.

In onze blog en via twitter hebben we onze ervaringen gedeeld met de achterban, dit was congres2.0
Het bloggen had voor mij wel een meerwaarde (ik hoop voor anderen ook) maar kostte mij toch veel extra tijd om mijn aantekeningen uit te werken. Verbazingwekkend hoe snel jij dat doet. Ik hoorde je zelfs hele gesprekken met Susan voeren terwijl je ondertussen je ervaring blogde. Dat snap ik niet. Ik ben er jaloers op. Inderdaad jij kunt echt multitasken, en dat als man 😛

Mijn presentaties waren wisselend. Ik heb niet van die bruisende ideeën als jij meegenomen. Maar wel veel enthousiasme en een berg aan inspiratie om Zuyd 2.0 toch ook eens op de kaart te zetten. Want daar ligt voor mij (nog steeds) de uitdaging: mensen verbinden in allerlei (sociale) netwerken.
Dit zal nog wel regelmatig in mijn blogberichten terugkomen.

Bedankt dat je mijn gids was en nog steeds bent tijdens mijn 1e bezoek in de States.

Bedankt Chris, dat je mij / ons deze gelegenheid hebt gegeven! Het was SUPER!!!! Enne … buiten het congres om hebben we ook nog veel ideeën opgedaan voor Zuyd, mogen we ons bezoekjes aan Disney, Sea World, Universal Studios en het etentje in Hard Rock Café ook declaren?? 😛

Educause
Laat ik mijn Amerika-ervaring eindigen met nog een Sea World quote:
Just start somewhere and make a world of difference
Laten we gewoon beginnen met het uitvoeren van onze ideeën op/voor Zuyd/ZuydPLEIN!
Love,
Jujuutje

Here you leave today and enter the world of yesterday, tomorrow, and fantasy

Hey dude 🙂

Tijdens onze rit naar Las Vegas in een echte Jeep heb ik de blogpost van dag 3 afgemaakt.
Vrijdag was maar een kort dagje. Het was ’s ochtends te merken dat de beach party de avond vantevoren was geweest, het was aanmerkelijk rustiger.

Mijn eerste presentatie ging over The Academic Library in 2025
Dit verhaal ging over de toekomst van de bibliotheek over een jaar of 15 jaar. Heej!! en David Staley is hier ook bij betrokken, een specialist in scenario’s schrijven zeker 🙂
De scenario’s zijn gebaseerd op onderzoek onder bibliothecarissen. Een leuke oefening om te doen is: hoe zag jouw wereld er 15 jaar geleden uit? Ik gebruikte mail, Pegasus nog?, een modem verbinding met Leiden om te catalogiseren, backups maken op diskettes en op de cataloguspc installeren, thuis had ik nog geen pc. Had je toen kunnen bedenken wat er in 15 jaar veranderd zou zijn?
In het rapport van de ACRL dat op dit onderzoek is gebaseerd, staan de scenario’s beschreven. Scenario’s  is een perceptie van onze toekomst, we kunnen m niet voorspellen.
Maar onderstaande trends zullen volgens de bibliothecarissen waarschijnlijk wel gaan gebeuren, dus hiermee moet rekening worden gehouden bij de beleidsstrategieën
– Toenemend aanval van hackers op systemen, cybercrime
– Next generation studenten & oudere studenten
– Geolocation, mobiele toegankelijk, grote touchscreens
– Open courseware, open content. Bbibliothecarissen in de ondersteunende rol om docenten te helpen in zoeken naar alternatieve informatie
– Online cursussen, studenten pikken datgene wat ze willen, cursussen worden niet alleen aangeboden door onderwijs maar ook door bedrijven
Veel van deze trends heb ik ook al beschreven in het vorig blog. Maar ja het is natuurlijk niet zo vreemd dat dit overeenkomt. Heel veel punten gingen snel over de powerpoint, dat kreeg ik allemaal niet zo snel verwerkt. Ik zal het rapport nog eens lezen en later een meer uitgebreide blogpost aan besteden.
Maar tips als buiten je eigen werkveld kijken, discussiëren met opleidingen én studenten over de bibliotheek van de toekomst kunnen wij als Bibliotheek Zuyd ook ter harte nemen.
Het belang van de bibliotheek als fysieke ontmoetingplaatsen om samen te werken en te studeren (ook hier het ‘van rumoer naar rust’ verhaal). Er kwamen beelden als ‘library on the net’ waar je op kunt abonneren, dus content op maat en de opkomst van social bookmarking.Bedreiging of kans?
Ook de UK is men met toekomstscenario’s voor bibliotheken bezig maar dan in een breder verband en tot 2050. Reminder voor mezelf: check publication date 😉
De presentatie is opgenomen, maar nog niet online beschikbaar via Educause site.

Tijdens de wisseling van de sessies kwam ik eindelijk 🙂 Jeroen Alessie van Avans tegen en 2 collega’s van HAN. Dat was even gezellig tijdens het kopje (nou ja kopje …) koffie.
Daarna de allerlaatste presentatie:

The Science of Education: Creating a Compelling Learning Experience
De University of Phoenix heeft al midden jaren 90 een omslag gemaakt naar het online aanbieden van onderwijs, de overgang van textbooks naar eTextbooks is al gemaakt. De volgende stap is het creëren van een persoonlijke leeromgeving.

Het Apollo project van de University of Phoenix streeft naar ‘education as a service’
Men wilt een omgeving creeëren waarin:
• Leren een persoonlijke belevenis is
• Leren samenwerkend en sociaal is
• Leren moet actief en uitdagend zijn
• Leren moet samenhangend
In deze omgeving wordt het ‘DNA’ van de student, docent en mede-studiegenoten geïntegreerd. Onderwijsmateriaal wordt op verschillende manieren aangeboden, zodat ieder zijn persoonlijk leertraject kan volgen. Student is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en bepaalt in deze omgeving wat hij wilt delen. Alles wordt gemeten.
Ik vond het een bijzonder project. Misschien nog eens iets wat ik met Ralph kan bespreken. Maar dan ga ik hun site ook nog eens wat beter bestuderen. Prachtig site trouwens!

De keynote Confessions of a University President: Information Technology and University Leadership hebben we na 10 minuten gelaten voor was het was. Kijk ik (misschien) nog wel eens via stream.I k kon niets meer opnemen.
Het was Disney time!!

Judith

The way to get started is to quit talking and begin doing

Net zoals gisteren begin ik dit blog met een quote van jouw inspirator Walt Disney. Hij heeft wel meer van die geweldige uitspraken. Wat dacht je van When you’re curious, you find lots of interesting things to do  of I believe in being an innovator en It’s kind of fun to do the impossible.
Ik zie en hoor die “exploderende gedachten in je kop” zoals Jurk dat zo mooi verwoordt. Misschien moet je de weg van Disney maar eens volgen om datgene te realiseren wat allemaal aan inspirerende ideeën deze dagen in jouw hoofd borrelen.

Vanochtend zaten we al weer om 7u15 aan het ontbijt met plastic bordjes en bestek (porselein is iets wat ik hier nog niet veel heb gezien) om om 8u00 weer bij de 1e sessie aan te schuiven.

Mijn 1e was An Immersive Learning Experience via the Alternate Reality Model
Om het lezen te bevorderen heeft de Mississippi StateUniversity een spel ontwikkeld voor 1e jaarstudenten. Men had goed nagedacht over de naam van het spel: ImMerSUs, de hoofdletters vormen de zin I’m MSU. Ik ben even vergeten wat de betekenis van het woord nu inhield. Het boek Painted House van John Grisham was het boek dat de student via het spel moest lezen. Naast het leesbevorderingsprogramma had men ook informatie over het campus(leven) verwerkt. 1e Jaarsstudenten zijn nog erg op zich zelf.
Het was geen verplichting om het spel te volgen, men werd gelokt met ‘prijsjes’ zoals t-shirts en iPod Touch. Vooral om de minder intrensiek gemotiveerde studenten te motiveren.
Ze hadden allerlei clues irl verspreid via boekenleggers, frisbees en baseballen.
Ook via twitter en facebook was het spel te volgen. De facebookpagina is niet zo erg intensief gebruikt zie ik, datzelfde geld voor twitter. Het jaar erna is het boek Three cups of tea gebruikt waaraan ook een actie voor Afghanistan werd gekoppeld.
Het leuke van dit spel is dat het gecombineerd werd met marketingcampagne irl waardoor het spel op de hele campus begon te leven. Dit was bewust men wilde naast een rijke leeromgeving ook het ‘fun’-element inbrengen.
Het 2e jaar waren de prijsjes weggelaten, dit had wel invloed. Zoals eerder gezegd de minder intrensiek gemotiveerde studenten waren niet bereid om een spel te volgen om alleen iets te leren.
Grote winst was de grotere binding met de universiteit die het spel met zich meebracht.
Ik vond het erg jammer dat het spel niet werd getoond.
Weer leuk om te doen, een game ontwikkelen. Maar simpel is het niet, een heel projectteam was rondom dit spel geformeerd.

Keynote van Neil  Gershenheld Distance vs. Distributed Education: Bringing the Campus to the Student
De eerste helft van deze keynote ging een beetje boven mijn pet, daar hadden meer mensen last van. Gelukkig heeft Ger op het cvi-weblog in ‘jip & jujuutje-taal’ zoals hij dat noemde 😀 even uitgelegd waar Neil het nu over had. Dank je Ger 🙂 Het gaat over de integratie tussen de virtuele en echte wereld. Voor mij echt SF! Jij vond t reuze interessant, dus in jouw blogpost wel meer aandacht hiervoor.
Het gedeelte over de fablabs kon ik wat beter volgen. Jij zag ook al weer mogelijkheden binnen de hogeschool. Maar gelukkig hebben we yammer en konden onze collega’s in Heerlen ons melden dat er zelfs een fablab in Zuid-Limburg wordt opgericht! En daar wist jij niets van? *grijns*

Op de terugweg kwamen we Henk weer tegen, dus gingen we weer gezellig een kopje koffie scoren bij de Starbucks. Dit keer in het Marriott i.p.v. het Hilton, daar stond zo’n lange rij. Wat een enorme hotels zijn dit toch, dorpjes op zich.
Daarna over de beurs en de lunch in het zonnetje. En we gingen weer verder naar de volgende presentaties

The Landscape Is Changing Faster Than You Are: Here’s Why
Het verhaal van David Staley van de Ohio State University en Dennis Trinkle van Harrison College over het veranderde onderwijslandschap was erg op de Amerikaanse situatie gericht, maar daarom niet minder interessant. David Staley was geïnterviewd door de Chronicle for Higher Education naar aanleiding van zijn ‘agile university’-verhaal, een presentatie die we ook nog hadden overwogen om te volgen. In het artikel heeft hij het over de wikiversity, iets wat in deze sessie ook terug kwam.
Hij vergeleek het onderwijs met de horecamarkt, van fastfood tot 3sterren, en de consument shopt waar hij op dat moment zin in heeft. Er zijn slechte en goede restaurants bij en je kijkt naar de reviews waar je op dat moment het beste ‘aan je trekken komt’. Leuke insteek.
De trends die ‘futurist’ David in het veranderende onderwijslandschap benoemde waren:

 • universiteiten zijn niet de enige onderwijsaanbieders meer, ook uitgevers, musea en het bedrijfsleven bewegen zich op deze markt
 • globalisatie; studenten komen niet alleen naar Amerika om te studeren, ook in China en Saoedie Arabië wordt hard aan de weg getimmerd. Een bedreiging voor de Amerikanen die altijd veel buitenlandse studenten op de campus hebben rondlopen
 • the new ‘invisible’ college; de (sociale) netwerken die gevormd worden en krachtiger worden dan de universitaire (campus) netwerken. Kennis wordt niet alleen meer via school verkregen.
 • de ‘non-traditional’ students zijn nu de ‘traditionele’ studenten; 60% van de studenten is al boven de 25 en heeft een full-time baan. Zij hebben andere eisen.
 • voor universiteiten is het van belang alumni aan je te binden ivm leven lang leren
 • de overheidsgelden slinken, meer universiteiten transformeren van public naar private
 • ook het sterk-merk-verhaal kwam aan de orde, je moet je onderscheiden van de rest, waar sta je als universiteit voor
 • werknemers willen niet alleen studenten met technische vaardigheden, maar met een kritisch, onderzoekende en reflecterende houding
Kortom: studenten zijn kritische consumenten geworden die onderwijs als goede (dure!) investering voor de toekomst zien. Niets is meer vanzelfsprekend.
Ook in States was een herwaardering voor de vakwerkberoepen, zoals timmermannen en loodgieters.

Best Practices for Rich-Media Initiatives in Higher Education
Een historisch overzicht over een 10(!) jarig streaming media project van Georgetown University. Na een lang voortraject is men ShareStream  gaan gebruiken vooropslag van streaming producten. Sharestream is te integreren met Blackboard.Een soort SURFmedia, dus.
Weinig inspirerende presentatie. Ook hier worstelt men met docenten die auteursrechtelijk beschermd materiaal openbaar zetten. *grijns*
Deze universiteit heeft verschillende rich-media-bibliothecarissen met ieder een eigen aandachtsgebied zoals weblectures, auteursrechten.

Publishing Lectures to YouTube: When Faculty Cut Out Central IT
Voor deze presentatie waren we te laat door ons gesprek met Hajo van Blackboard.
Trouwens over de eportfoliopresentatie heeft Ger nog geblogd, zie hier

We zijn toen maar weer een starbucks-koffie gaan halen want op de beursvloer was niets meer te krijgen. Daar was het opruimen al in volle gang. De lichten werden op een gegeven moment al gedimd. Maf hoor.
En met ons koffie in de hand daalden we in de catacomben van het Marriott voor de discussie bijeenkomst over Social Media
We waren al van plan om hier samen naar toe te gaan, maar na dat jij de dag er voor zo enthousiast terug kwam van #edusocmedia was ik ook erg nieuwsgiering naar Tanya Joosten en Shannon Ritter.
Lekker dicht op elkaar gepropt werden we weer helemaal enthousiast over het gebruik van deze krachtige web2.0 tools.
Eerst vertelden beiden dames over hun initiatief, Tanya is docent communicatiewetenschappen en Shannon deed meer PR en Marketing van een universiteit. De #eduscomedia was wel meer dan 600 keer getweet.
De tool Twapper Keeper kende ik nog niet, maar hier kan je al je tweets archiveren en statistieken tonen. Ik zag nu dat jij bij #edusocmedia de top10 tweeps staat. Geweldig. Naast twitter is edusocmedia te vinden op
YouTube waar je best practice filmpjes kunt bekijken en een Wiki
Ik ben inmiddels lid geworden van de discussiegroep Social Media via Educause. Ik zag dat er ook 1 is op het gebied van Virtuele werelden, misschien is deze naast Sociale Media natuurlijk ook nog interessant voor jou.
Tijdens de discussie ging het meer over de invloed van sociale media op de branding van je instituut dan op het gebruik in het onderwijs. Onderwijsinstellingen moeten gewoon realiseren dat controle op deze netwerken onmogelijk is. Je kunt voor je medewerkers wat richtlijnen verspreiden, maar voor studenten wordt dat lastig. Beter is om adequaat te reageren op berichten op al dit soort platforms, hier komt de community manager weer om de hoek kijken. Nog steeds een leuke baan, lijkt me 😀
Een leuke tip vond ik de Social Media Lunch Hour, waar elke maandag studenten en medewerkers ervaringen met social media uitwisselden. Iets voor elke 1e maandag van de maand, om 12 uur ofzo?
Ook de impact van geotagging (fourquare) kwam ter sprake en QR natuurlijk.
Heb daar nog zoveel tips om te lezen meegekregen, daar komt nog wel een aparte blogpost over.

Helemaal blij liep ik terug naar ons hotel. Om even een uurtje uit te rusten voor de beach(!) party van de Educause. We hebben daar lekker gegeten, niet meer gedanst (jammer Henk), maar wel nog met tweeps gesproken. Zo zie je maar dat twitter een geweldig medium is, je hebt het idee dat je mensen al een beetje kent waardoor je gemakkelijker gesprekken aanknoopt.

Moet de foto’s nog ff uploaden, maar dat komt in een volgende blogpost wel.
Judith

%d bloggers liken dit: