Site-archief

Zet onderwijs in beweging! #OWD17

Hallo Marcel,

Gezellig was het om samen met jou en Evelien de 2 SURF Onderwijsdagen te beleven. En natuurlijk samen met onze collega’s van het lectoraat Technologie-Ondersteund Leren, mijn collega’s van Dienst O&O en andere Zuyderlingen die ik daar ontmoet heb. Want dat is voor mij wel de kracht van dit congres. Een ontmoetingsplek met mensen uit mijn netwerk. Elkaar even zien, zwaaien, knuffelen en met elkaar praten is zo waardevol voor mijn werk.

Ik heb nagedacht over hoe en waarover ik zou bloggen. SURF heeft zelf inmiddels al een mooie overzichtspagina met een terugblik op deze 2 dagen. Daarop vind je naast hoogtepunten, publicaties, ook links naar blogs van diverse Edubloggers die ook al hebben geschreven over sessies waar ik bij heb gezeten. Omdat nu nog een keer dunnetjes over te doen … mwah. Delen was toch wel het woord dat in elke sessie een paar keer viel. Dus laat ik daar ook maar gebruik van maken.

Het thema van deze onderwijsdagen was Zet onderwijs in beweging! Technologie in onderwijs is nog steeds weinig zichtbaar. Het wordt eens tijd voor een echte transformatie, zo werd gesteld. Eens! Om in beweging te komen moet je eerst versnellen. En uiteraard versnelt iedereen in zijn eigen tempo.

Veel nieuwe dingen heb ik niet gehoord. Dat heeft verschillende redenen. Als je zoals ik het onderwijsinnovatiewereldje op de voet volgt, weet je wel wat er speelt. Wat natuurlijk wel interessant is om te horen hoe iedereen vanuit zijn/ haar context hier mee om gaat. Daar kunnen we van leren. Daarnaast heb ik vooral sessies bezocht rondom thema’s waar ik nu volop mee bezig ben:

 • hoe het digitaliseren van onderwijs aan te pakken cq te faciliteren?
 • (ict-)docentprofessionalisering

Voor 2 ‘off-topic’ (niet helemaal natuurlijk) die ik gevolgd heb, verwijs ik graag naar anderen:

 • Edu Robots, presentatie van mijn MLI-studiegenoot Rick Vermult (blog Wilfred Rubens)
 • Beoordelen als kans binnen flexibel en blended onderwijs, featured sessie door onze Zuyd-lector Dominique Sluijsmans (blog Esther van Popta)

Mijn insteek is: wat neem ik mee van deze 2 onderwijsdagen en ga ik voor mijn werk als adviseur en onderzoeker onderwijs & technologie-ondersteund leren gebruiken?

De kracht van delen

De Onderwijsdagen begon met een pre-conferentie over open leermaterialen. Een thema naar mijn hart maar wat binnen Zuyd niet echt van de grond komt ondanks ons initiatief een paar jaar geleden. Alhoewel …. ik hoorde tijdens de OWD van een boegbeeldproject hbo Verpleegkunde waar Zuyd aan deelneemt. Tof om te horen dat ook onze collega’s in deze community participeren waar men leermateriaal ontwikkelt en ontsluit en beschikbaar stelt onder een open licentie. Benieuwd wie onze contactpersoon is. Lijkt mij goed om dit soort goede voorbeelden ook binnen Zuyd te delen. [todo: op zoek naar deze collega en ervaringen delen in Nieuwsflits]

Martin Weller duidde in zijn keynote ‘Navigating the Open Education Landscape’ (mooie slides) de uitdagingen en kansen van deze open benadering voor het onderwijs. Dat zijn er vele (zie afbeelding). Welke zijn voor Zuyd relevant? Zuyd Bibliotheek zet inmiddels al stappen rondom Open Access publiceren. Ik zou Open Educational Resources (open leermaterialen) een kans willen geven binnen Zuyd. Jammer genoeg blijven er hardnekkige weerstanden zoals ‘het not-invented here syndrome’. Tijdens de pre-conferentie hoorde ik vaak dat docenten geen materiaal van anderen willen (her)gebruiken omdat ze twijfelen aan kwaliteit. Maar docenten gebruiken toch al jaren (hand)boeken van anderen? Omdat het gedrukt is, heeft het een kwaliteitsstempel? Zo eenvoudig is het toch niet? Dat het zoeken naar open leermaterialen veel tijd kost, is waar. Los je dat op door allerlei repository te bouwen? Ik vraag het me af. Volgens mij is bewustwording (rondom auteursrechtrechten), waardering voor docenten die hier mee wel aan de slag gaan (delen van goede voorbeelden) en scholing (een docent is een professional met content curation vaardigheden) een duurzamere oplossing. Repositories kunnen alleen goed door informatieprofessionals worden opgezet en onderhouden (metadateren is een vak!), dat lukt niet (hoe goed bedoeld ook) door vakcommunities (docenten hebben daar geen tijd voor). Daarnaast zou ik open pedagogy een kans willen geven en informeel leren meer een plek gunnen in ons onderwijs.

Mooi om te horen dat er een kwartiermaker is aangesteld om open onderwijs te versnellen.

Tijdens deze pre-conferentie werd  de website beleidopenleermaterialen.surf.nl gelanceerd. Een stappenplan om beleid te maken voor het delen en (her)gebruiken van open leermaterialen. Echt mooi dat al het materiaal dat de SIG Open Education in de loop der jaren heeft verzameld en hun ervaringen uit het hoger onderwijs nu bijeen zijn gebracht in deze website. Top! [Todo: dit materiaal onder de aandacht brengen van mijn O&O-collega die betrokken is bij ontwikkeling van de nieuwe strategische visie van Zuyd. Immers de ambitie van het ministerie van OCW is dat in 2025 alle docenten hun leermateriaal open beschikbaar stellen].

Terugblik preconferentie Open leermaterialen

Waardeer docenten

Wil je echt stappen zetten in het digitaliseren (of het blended) maken van je onderwijs dan is enige versnelling gewenst. De vooroplopers zijn er mee aan de slag. Het wordt tijd dat ook de early en late majority gaan aanhaken. Dat betekent dat er meer gestuurd moet worden. De vrijblijvendheid moet er af. Bij Zuyd is een vierjarig innovatieprogramma afgesloten waar we ervaringen hebben opgedaan met onderwijsvernieuwing. Dat is nu opgevolgd door een programma Succesvol Studeren waarin meer gestuurd gaat worden op een studeerbaar curriculum. Hoewel digitalisering daar nog niet echt een thema is, kunnen we daar zeker niet om heen. Zeker niet met de (waarschijnlijke) komst van een nieuwe digitale leeromgeving. Wat ik van ervaringen van de vooroplopers (zoals Saxion, Universiteit Utrecht, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Utrecht) heb gehoord is dat eigenaarschap in de faculteit moet blijven, maar dat support van buiten gegeven moet. Geld helpt niet. Ondersteuning wel. Vooral het belonen en waarderen van de innovatieve docenten vind ik ook erg belangrijk. Uit ervaring weet ik dat, hoewel je misschien tijd en ruimte krijg voor onderwijsvernieuwingen, het altijd meer tijd en energie kost. Dat vindt bijna niemand erg als het maar gezien en gewaardeerd wordt (door leidinggevende).

Binnenkort verschijnt een SURF-rapport over het faciliteren van online en blended onderwijs en hoe je dat inricht.

Voor het adoptieproces is naast faciliteren, ondersteunen en ontzorgen van docenten, ook het professionaliseren belangrijk. Bij Zuyd wordt momenteel het hele aanbod van docentprofessionalisering door HR in kaart gebracht en wordt een uitvoeringsorganisatie ingericht. Dat is een goede stap. Buttom up is al jarenlang gevraagd om docentprofessionalisering. Er moet nu gestuurd. Ik zag een mooi conceptueel model docentprofessionalisering blended learning waarop je keuzes kunt maken. Immers de ene vorm is niet beter dan de ander. Het hangt van de context af.  [Todo: plaatje doorgeven aan HR-collega].

Tijdens de onderwijsdagen werd door Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten en SURF een Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie aangeboden aan het ministerie van OCW. Als we willen aansluiten op de arbeidsmarkt, het onderwijs flexibiliseren, slimmer en beter leren met behulp van technologie dan kan Zuyd ook iets met dit document. [Todo: Versnellingsagenda delen binnen Zuyd en geven aan mijn collega die betrokken is bij de nieuwe strategie van Zuyd].

Dat we ons niet kunnen veroorloven om in onderwijswereld achterover te leunen terwijl de Internet of Everything oprukt, liet de heerlijke Amerikaanse over-the-top keynotespeaker Robbie K. Melton zien (ik vind haar presentatie met alle filmpjes helaas nog niet op Slideshare). In haar keynote kwam de link met het onderwijs niet echt duidelijk over. Kijk daarvoor maar op haar website APP-a-pedia (dank voor de tip!).

Daarnaast was er nog een interessante keynote van Timothy McKay over Learning Analytics maar ik verwacht dat jij daarover nog wel iets met ons wilt delen. En ik zag ook vele tweets over de sessie van Arnoud Engelfriet over data-driven leren en de (nieuwe) privacywetgeving. Was voor velen een eye-opener, ook voor jou? Het heeft collega Frans Roovers wel tot denken gezet. Zie zijn blog.

Kortom: Goede ondersteuning en duidelijk beleid, herkenning en beloning voor docenten is wat ik meeneem van deze onderwijsdagen. En de kracht van delen natuurlijk! 🙂

Stop talking. Start building.

Persoonlijk neem ik ook nog wat mee van deze dagen. Ten eerste was het ontroerend mooie postuum eerbetoon aan Hester Jelgerhuis. Haar openheid en sprankelende persoonlijkheid hebben een diepe indruk op mij gemaakt. Haar motto: Blijf ontdekken – blijf leren – blijf delen draag ik met me mee.

De afsluitende keynote op dag 1 van Oscar Kneppers (oprichter Rockstart) hebben mij wel weer aan het denken gezet. Vooral ook de woorden van hun manifest (zie filmpje hieronder). Ben ik wel die pionier die ik denk dat ik ben? Pivot was volgens Kneppers waar het omdraait. Nee, het vermogen om alles los te laten bezit ik niet. Ik zit al ruim 30 jaar bij Zuyd en haar voorgangers. Ja, ik ontwikkel me wel. Ik ben nu met heel andere dingen bezig dan 30 jaar geleden. Een ondernemend type ben ik wel. Zoek ik de grenzen van mijn comfort zone wel voldoende op? ….

De 5 mantra’s van Rockstart kwamen weer even binnen:

 1. Step Forward, Start
 2. Team up. Do it!
 3. Stop Talking. Start Building.
 4. Learn. Pivot. Start over
 5. Keep up

De ideeën rondom het opstarten van TPACK-game-achtige Suffle’ige inspiratiesessies borrelden weer op. Ik blijf toch wel pionieren 🙂

Naast netwerken is er ook veel getwitterd tijdens deze dagen, ook door jou. Ook door mij. Ik heb mijn tweets verzameld in een Storify, handig voor mijn buitenboordbrein 😉

Groet,
Judith

En dit heb ik gemist op Dé Onderwijsdagen #OWD2016 #blogsOWD

Hi M!

In mijn blogpost over de congresdag HO|MBO heb ik al aangegeven dat als je keuzes moet maken dat je dan ook wat mist. Het is niet anders. SURF heeft op het innovatieblog per themalijn de belangrijkste ontwikkelingen, sessies en publicaties op een rij gezet. Handig!

Ik had graag een sessie over nieuwe technologie willen volgen, maar deze was helaas vol. En eigenlijk heb ik te weinig tijd genomen om de stands te bezoeken. Want er was volop te beleven op het gebied van VR en Lego mindstorms. Harry Vaessen heeft de Microsoft’s Hololens opgehad. Hij vond het geweldig! Nog een beetje kostbaar voor een onderwijsinstelling, maar het komt er aan.

In de blogs van Wilfred Rubens en Frans Roovers las ik over discussies learning analytics en open badges (die natuurlijk binnenkort edublocks worden 🙂 ) Interessant maar gemist.

Nog een beetje door de presentaties op Slideshare klikkend (tip voor de organisatie: koppel de presentatie ook aan het programma. Zoeken op slideshare is onbegonnen werk.) zie ik mooie voorbeelden van Blended Learning en herkenbare projecten rondom docentprofessionalisering.

De principes uit de presentatie Digitale Wijk van Hogeschool Leiden (blog Frans) wil ik ook op ons blog even archiverenleerontwerpprincipes

Tijdens de congresdag HO|MBO heb ik een tiental Zuyd collega’s zien rondlopen. In verband met het verzoek om actief kennis te delen, heb ik hen gevraagd wat zij meenamen van de OWD. Dit wordt dinsdag via de Nieuwsflits van het I-team gedeeld.

Groeten,
Judith

Zie ook mijn andere OWD2016 blogs

Bezocht Dé Onderwijsdagen Congresdag HO|MBO #OWD2016 #blogsOWD

Hoi Marcel,

De 2e OWD-dag was de congresdag voor middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Deze dag was opgezet rondom themalijnen zijn: digitaal leermateriaal, onderwijs op maat, learning analytics, blended en online onderwijs, digitaal toetsen en nieuwe technologieën.

De dag begon met de uitreiking van de SURF Onderwijsawards die dit jaar voor het eerst uitgereikt werden. Een bestuurder, een docent en een onderwijsprofessional die als change makers het onderwijs vernieuwen met inzet van ict werden in het zonnetje gezet. En hoewel ze alle drie (docent Farshida Zafar van Erasmus Universiteit; Jan Haarhuis van Universiteit Utrecht; Anka Mulder, TU Delft) het verdienen om deze prijs te winnen, vond ik het jammer dat er alleen winnaars waren uit de universitaire wereld. Waar zijn de change makers uit HBO en MBO?

Sessie: Hoe geef je invulling aan onderwijs op maat?

Christien Bok van SURF presenteerde tijdens de OWD de whitepaper Onderwijs op maat anno 2016.

In veel visiedocumenten komen termen als Flexibilisering en Personalisering voor. Hoe geef je handen en voeten aan de student meer centraal stellen dan het curriculum. Het operationaliseren van deze ambitie is ingewikkeld. Daarnaast is er ook nog al wat spraakverwarring over deze buzzwoorden. Als we het onderwijs flexibeler wordt dan alles beter? Zijn we wel toe aan:

 • studenten die hun eigen opleiding samenstellen;
 • uitgaan van leeruitkomst in plaat van studielast;
 • diploma’s die niet meer per se van een instelling zijn;
 • het onderwijs online beschikbaar stellen;
 • verschillende niveaus en methoden aanbieden?

Het zijn vraagstukken waar we bij Zuyd ook mee worstelen. Wat is studeerbaar, doceerbaar en organiseerbaar onderwijs? Welke waarde hechten wij aan een academische gemeenschap? Is flexibel leren niet te veel gericht op individueel leren? Moeten we niet meer inzetten op leren met anderen?
We zijn zelf ook met flexibel onderwijstrajecten bezig. Het valt niet mee om te experimenteren met de winkel open. Toch moeten we blijven praten, denken en proberen. Maar voor kiezen! Waar staat het schuifje in onderstaand model voor Zuyd? En waar willen we naar toe?

whitepaperoom_5-dimensies
Uit de gesprekken op basis waarvan dit whitepaper is samengesteld blijkt dat er vele kleine initiatieven zijn, maar weinig instellingsbreed. En veelal zijn deze initiatieven binnen de instellingen niet bekend, zoals dat ook in de volgende sessie benoemd werd.

Sessie: Onderwijs op maat? Dat kan bij ons niet!

datkanbijonsJa, van mbo-scholen kunnen wij hbo ook veel leren. Aan de hand van de publicatie Dat kan bij ons niet wel! besprak Frans Schouwenburg van Kennisnet inspirerende voorbeelden van onderwijs op maat binnen het mbo. Mooie initiatieven om het bedrijfsleven meer te betrekken, uitval te voorkomen, in te spelen op technologische ontwikkelingen.

Hoe?
– onderwijslogistiek uitwerken, onderwijscatalogus centraal
– nieuwe didactische werkvormen volgens 4c/id
– beroepsleven in de school halen en andersom
– netwerksamenleving introduceren – je kunt niet eigenstandig meer opereren in onze samenleving. Je hebt altijd anderen nodig.
– internationaliseren
– studenten aan het roer

En, zei Schouwenburg:”flexibelisering onderwijs leidt aan de achterkant tot standaardisering systemen” en “als studenten niet in het systeem passen, is het geen reden voor uitval, maar om het systeem aan te passen”

De initiatieven laten zien dat onderwijs op maat wel kan. Het levert enorm tevreden trotse studenten, docenten en bedrijven op. Maar ook spanning tussen kosten van intensieve begeleiding en kwaliteit van onderwijs. Dit soort initiatieven zijn tijdrovend, kostbaar en technisch niet volmaakt. Wil je vernieuwen dan moet je consequent zijn en dan doorpakken. Opvallend vond Schouwenburg dat er zo weinig bij elkaar in de keuken gekeken, dat er op het gebied van vernieuwing zo weinig samenwerking is.

Mmmmm …herkenbaar.

Daarna was het rennen naar de grote zaal want de onderwijsminister was er!

De minister: Onderwijs op maat met open digitaal leermateriaal

jetbussemaker

Minister Jet Bussemaker kondigde een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs aan. Wat volgde was een warm pleidooi voor open onderwijs en onderzoek. Ze erkende dat dit voor docenten niet altijd gemakkelijk is. Open je leermateriaal delen, voortbouwen op het werk van anderen betekent een drempel over, jezelf kwetsbaar opstellen. Bussemaker stelde het ‘not invented here syndroom’ tegenover ‘standing on the shoulders of giants’.

Daarna volgde een rondetafelgesprek tussen Bussemaker en twee bestuurders, twee studenten en twee docenten waaronder lector Robert Schuwer. Men sprak over drempels die docenten ervaren. Volgens Robert wordt in het HBO wel leermateriaal gedeeld maar voornamelijk in het informele circuit (gunfactor, voorwathoortwat). Auteursrecht wordt als zeer complex ervaren, ondersteuning (docenten ontzorgen) is daarbij erg belangrijk. Het wordt wel eens tijd voor open en online onderwijs, was de conclusie van het gesprek. Het is 2016! Open digitaal leermateriaal hoort heel normaal te zijn.

Robert Schuwer (Fontys) en Martijn Ouwehand (TU Delft) van de Special Interest Group Open Education van SURF hebben een toolkit Open Onderwijs samengesteld die ook tijdens deze dag werd gepresenteerd. Op ons MOOCZI-blog heb ik deze toolkit al gedeeld. Je kent mijn ‘heilig geloof’ in open onderwijs en onderzoek, Marcel. Ik zou aan onze docenten van Zuyd willen vragen: wat hebben jullie nodig om hun digitaal leermateriaal open te delen? Misschien toch eens zo’n workshop organiseren?

Het was lastig kiezen tussen zoveel interessante sessies. Mijn collega’s I-adviseurs (Harry, Frans en Didi) en ik hadden onderling wel een beetje afgestemd. Didi heeft de themalijn ‘digitaal toetsen’ gevolgd, ik uiteindelijk het thema ‘onderwijs op maat’. Ik had wel andere sessies op mijn programma, maar sommige waren zo overvol …

learningspacesSessie:Het inrichten van learning spaces voor de toekomst

Marij Veugelers (UvA) verzorgde de inleiding over het belang ‘redesigning learning spaces’ en de lessons learned. Lopend langs de posters van Universiteit van Amsterdam, Wageningen University & Research, de Universiteit Twente en de Universiteit van Leiden werd met ons gedeeld welke learning spaces zij voor de toekomst ingericht hebben. Hier kwam naar voren dat vaak onderwijskundige ondersteuning onderschat wordt bij de inrichting van learning spaces. Bij UTwente is de Classroom of the Future geïntroduceerd. Een hele flexibele ruimte met verrijdbare en beschrijfbare wanden. De Universiteit Leiden biedt ongeveer vergelijkbare faciliteiten. ICLON biedt docenten tips bij lesgeven in een Active Learning Classroom over werkvormen, (de afleiding van) technologie, groepswerk. WUR had een game ontworpen waarbij je een gebouw kunt ontwerpen. Leuk gemaakt, het had het gesprek over onderwijs op gang gezet. Eerlijk gezegd vraag ik me af of het zinvol is om het te gebruiken bij ontwerpen van een onderwijsgebouw. Er gaan zoveel jaren overheen eer het gebouw staat. Dat zie je nu wel bij onze locatie Ligne. Ik denk wel dat het een goed middel kan zijn om nog eens met verschillende gremia dit spel te spelen mbt inrichting van de lokalen.

Sessie: “Heb je genoeg geleerd vandaag?” – de kwaliteitscyclus

Dit was echt een leuke sessie. Zo simpel en zo effectief. ROC Leiden zat in zwaar weer, dat was de aanleiding voor deze kwaliteitsinpuls. In de 1e week van een blok wordt aan het eind van elke lesdag in week 1 aan de studenten gevraagd:

 1. heb je genoeg geleerd vandaag?
 2. welk cijfer geef je voor hoeveel je geleerd hebt vandaag?
 3. wat kunnen we doen om het cijfer omhoog te krijgen?

De vragen worden per opleiding verzameld om anonimiteit zoveel mogelijk te waarborgen. In de terugkoppeling naar de teams worden de tips (vraag 3) zoveel mogelijk geanonimiseerd (handwerk). Op basis van de respons moeten de team acties benoemen, deze worden in week 3 teruggekoppeld naar de studenten. In week 6 worden dezelfde vragen gesteld. Alleen vraag 3 wordt vervangen door: ‘merk je dat er iets met je tips is gedaan?’

hjggv

Hoewel niet alle teams stonden te juichen bij deze aanpak en er ook scepsis was/is, is wel het gesprek over goed onderwijs op gang gekomen. Wat ik ontzettend stoer vind, is dat alle informatie (met uitzondering van de tips) open gedeeld worden op de website hebjegenoeggeleerdvandaag.nl.

Zie hier de presentatie van Herman Post. Hij attendeerde ons nog op de publicatie van de Onderwijsraad: Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs: versterk vermogen om te handelen vanuit het team.

Keynote: how do we find the time to innovate?

Druk, druk, druk. Wie het niet druk heeft, lijkt niet meer mee te tellen. Drukte lijkt wel een competitie te worden. De Britse bedrijfspsycholoog en schrijver van het boek ‘Busy’ Tony Crabbe hield ons een spiegel voor. We leggen onszelf een grote druk op: werk, media, verslavende mobile devices. Timemanagement is niet het antwoord maar attention management. Focus! Focus! Focus! Doe niet alles. Durf niets te doen (daar is t ie weer). Ontwikkel een routine om kleine veranderingen in jezelf te bewerkstelligen. Denk meer als een surfer. Ga mee op de golven, jouw golf. Een surfer pakt ze ook niet allemaal. Kies je eigen golf!

Met aardige intermezzo’s – opdrachten die je met je buurman/-vrouw uit moest voeren-, werden we (nogmaals) bewust dat multitasken echt niet gaat.

Terugkoppeling

Het congres werd geopend door Ruud Veltenaar, een filosoof-trendwatcher. Deze dag werd afgesloten door stand-up filosoof Laura van Dolron. We krijgen wat food-for-thought mee van de OWD.

Laura is sceptisch over neutrale woorden die een positieve lading krijgen zoals innovatie, transformatie, flexibiliteit. Ze houdt meer van mooie woorden als rust, waardigheid, liefde, troost.
Verder vindt ze dat we studenten of docenten niet centraal moeten stellen. Je moet lerenden met rust laten. Stel je lesstof en inspiratie centraal. Stel de wereld centraal. Ga voor meer collectiviteit en gemeenschapszin!

Het was een mooie romantische kwetsbare bespiegeling aan het eind van deze congresdag.

Groet, Judith

Zie ook mijn andere OWD2016 blogs

Bezocht Dé Onderwijsdagen Preconferentie #OWD2016 #blogsOWD

Hi Marcel,
Uiteraard was ik weer present op Dé Onderwijsdagen, hét congres voor onderwijs en ict. Eén van mijn nieuwe collega’s van de Dienst O&O vroeg mij om de kennis die ik hier opdoe actief te delen. Ja ze kennen misschien nog niet zo goed 😉 Ik doe dat zoals elk jaar met alle plezier! Nu wel een beetje later dan gepland …

De OWD zijn voor mij in eerste instantie een meet & greet met oude en nieuwe bekenden. Ik begon mijn dag met een treindate met een dierbare oude bekende Bert Frissen, inmiddels van ICTOreflect (ff reclame maken). Om vervolgens in het WTC te Rotterdam ook even bij te praten met de jongens van FeedbackFruits over onze pilot.
Het congres startte met een preconferentie over de digitale leeromgeving (DLO).

Keynote: beter, mooier en leuker onderwijs met de digitale leeromgeving

De keynote werd verzorgd door Ruud Veltenaar filosoof en trendwatcher. Een ‘inspirator van vooruitgang’ staat op zijn website. Gaat onze wereld de komende 10 jaar radicaal veranderen? Zo’n 25% dacht maar van wel …. Hij had wel wat voorbeelden ….

 • onderwijs geven met de docent als hologram. 176.000 studenten een ingewikkelde business case voorleggen. Zoek in groepen van 25 studenten de oplossing met beschikking over alle mogelijke kennisbronnen (content, data, mensen). Met als opdracht: deel binnen 2,5 uur de resultaten. Alle interactie gebeurt online. Computers verdelen de groepen, zorgen voor connectie en selecteren de beste oplossingen. Radicaal? Dit gebeurt al bij MIT.
 • Brain to computer communication. Hersenen kunnen nu al computers aansturen (denk maar eens aan slimme protheses). Kurzweil heeft het ook al over nanorobotjes in ons brein. Wat als computers het denkproces van chirurgen kunnen registreren? En al die data wordt bijeengebracht in een robot. Door wie wil jij dan worden geopereerd? Door een mens of door zo’n slimme robot?
  Ken jij IBM Watson? Ontwikkelingen op dit gebied gaan zo snel.

Veltenaar schetste ons een wereld waarin we over 10 jaar een chip van het brein van 1 mens extra in onze smartphone kunnen toevoegen (btw … zouden we dan nog wel smartphones hebben? 😉 )

118

“Dit zijn studenten! Dat zie je toch zo?”

Wat betekent dit allemaal voor het onderwijs? En als je dan ook nog rekening moet houden met de stijgende levensverwachting. Dan zou het hoger onderwijs onderwijs aan moeten gaan bieden aan 18-118 jarigen! In onze zelfredzame samenleving kunnen we niet alles alleen, we hebben elkaar nodig. Onderwijs dient toekomst- en mensgericht te zijn, moet de brug bouwen tussen de innerlijke wereld en de buitenwereld, zo bepleit Veltenaar.
Internet of things, disintermediatie (diensten zonder tussenpersonen), gamificatie, brain-to-computer communcatie, dat gaat het onderwijs de komende 10 jaar veranderen. “Is dit radicaal? Het is wel een dingetje” 😉 volgens Veltenaar.
keynote

Het heeft geen zin om te transformeren, zei Veltenaar. Laat het huidige onderwijs maar voor wat het is. Ga parallel hieraan nieuwe onderwijsvormen creëren met ouders, kinderen, docenten die hiervoor willen gaan.

Veltenaar begon zijn keynote met het zeggen dat er vaker mensen boos uit zijn toespraak wegliepen. Ik heb niemand weg zien gaan. Het was een boeiend bekend vermakelijk verhaal. Ik weet niet of het zo snel gaat als Veltenaar ons voorspiegelde. Belangrijk is in ieder geval mee te gaan in het tempo. En dat we dat samen doen. Het is niet logisch dat je alles alleen doet in onze zelfredzame samenleving.

Keynote: de digitale leeromgeving, waar hebben we het over?

infographic-hoe-staat-het-met-de-digitale-leeromgeving-2016

hoe geven onderwijsinstellingen hun digitale leeromgeving vorm anno 2016

Soms is het goed ook eens terug te kijken, dat deed Nico Juist. Aan de hand van de SURFpublicaties over dit onderwerp schetste hij hoe de (beeldvorming over de) digitale leeromgeving in de laatste 6 jaar is veranderd. Nico gaf aan dat we de ‘extended dlwo’ nog niet goed geadresseerd hebben. In de publicatie Kikkers en heilige koeien van de UvA wordt dat benoemd. Vanuit het perspectief ICTdienstverlening is de digitale leeromgeving: Blackboard, Office365, Mediasite, Zuydnet etc. Voor het onderwijs zitten daar ook allerlei webtools als Padlet, Powtoon, Socrative e.d. bij. We willen flexibel onderwijs. Hoe flexibel zijn we? Kunnen we systemen/applicaties ook loslaten? Terechte vragen. Voor ons is het goed om kennis te nemen van de notitie Flexibele en persoonlijke leeromgeving van SURFnet die deze dag ook werd gepresenteerd.

Parallelsessies – Hoe betrek je docenten bij het inrichten van de leeromgeving

Drie praktijkverhalen (Saxion, Hogeschool Leiden, Universiteit Wageningen) ieder met een ander model (9 vlaks informatiemanagementmodel, vier-in-balans, TPACK) als kapstok.

De slides geven een goed overzicht van hetgeen gedeeld werd tijdens deze sessie. Conclusie: support is altijd cruciaal. Ook in deze sessie werd het ontzorgen van docenten benoemd, net zoals structuur en kaders (formats/templates) bieden. Hier is uiteraard wel menskracht voor nodig. Werkstudenten kunnen hierbij ook een helpende hand bieden. Van mijn naamgenoot van Saxion ontvang ik nog documentatie mbt hun opzet en begeleiding van deeltijdonderwijs. Iedereen probeert net zoals wij met werklunches, inspiratiesessie, teachers lounge, online kennisbanken docenten te enthousiasmeren.

[Saxion heeft als uitgangspunt dat volwassen het onderwijs ook geheel online moeten kunnen volgen. Dit heeft uiteraard consequenties voor het ontwikkelen van het onderwijs. Daarnaast betrekken ze in een vroeg stadium het werkveld bij onderwijswikkeling door een werkveldcheck uit te voeren. Interessant om over na te denken.]

Keynote: de digitale leeromgeving zonder gedoe

Jan-Peter Bogers heeft het boek Versimpelen – projecten realiseren zonder gedoe geschreven. Zijn onderwijsprojecten ingewikkeld? Of maken we ze 😉 het ingewikkeld? Projecten worden vaak een gedoe (aha daarom vind ik projecten ook niet leuk 🙂 ) Wat zijn de gedoefactoren? Ik noemde al meteen ‘mensen’ (je hebt 2 typen: ‘motortjes’ en ‘putjes’). Ja dat was 1 van 6, daarnaast uiteraard geld, tijd, regels, complexiteit en last-but-not-least ‘jezelf’. Jaja, ik weet dat ik ook wel wat (voor andere irritante) stokpaardjes heb. Deze video van De Mier brengt het gedoe raak in beeld.

Versimpelen is een manier om focus aan te brengen in projecten om van complex naar simpel en van gedoe naar flow te komen.We moeten ons afvragen: waarom doe je wat je doet? Wat en wie heb je écht nodig? En wat heb je nog niet nodig? Een plan van aanpak zou op een post-it moeten kunnen.
Wat ik me wel ook steeds vaker afvraag: Wat zou er gebeuren als we niets of niet doen? Lossen problemen dan vanzelf op? Ik weet wel dat ik niets of niet doen ontzettend moeilijk vind.

In het begin van de dag publiceerde SURF het Trendrapport 2016, deze werd tijdens het Trending Dinner gepresenteerd. Deze heb ik gelaten voor wat het was. Ik had mijn eigen trending dinner georganisereerd. Samen met Liesbeth Mantel, onze Rotterdamse vriendin die binnenkort een Limburgs meisje wordt, heb ik de dag afgesloten met een heerlijk gezellig etentje.

Judith

Zie ook mijn andere OWD2016 blogs

Bezocht. De Onderwijsdagen #OWD2015

onderwijsdagenHa Marcel,

Eindelijk tijd om ook nog een persoonlijk blogje te schrijven over Dé Onderwijsdagen. Ik heb de afgelopen dagen al wel het een en ander (inhoudelijk) geblogd op ons MOOCZI-blog en het icto.community-blog.

Tsja Marcel en dan ben ik toch naar een pre-conferentie van Dé Onderijsdagen over Learning Analytics (zie icto.community-blog). Voor velen is dit onmisbaar bij de trend ‘onderwijs op maat’, het flexibel en gepersonaliseerd leren. Mijn weerstand tegen ‘het alles meetbaar maken’-cultuur opzij proberen te zetten en me van 13.00 tot 18.00 ondergedompeld in de wereld van getallen. Dat het een hot item is in onderwijswereld was wel te zien aan het feit dat deze middag met de aanwezigheid van 300 onderwijsmensen ‘uitverkocht’ was. Ik moet zeggen dat mijn sceptische houding niet echt veranderd is. Mijn haat-liefde verhouding met data blijft 🙂 .

Er wordt en is al veel onderzoek gedaan, lieten Hendrik Drachsler (OU) en Niall Sclater (Jisc) zien, maar de echt overtuigende voorbeelden heb ik niet voorbij zien komen. Ja, ik heb mooie dashboards gezien, die me deden denken aan het studentenonderzoek uit onze Zuydpleintijd. Over het gebruik van open dashboards kan je meer lezen via Apereo Learning Analytics Initiative LAI.
De laatste 2 sprekers: internetjurist Arnoud Engelfriet en wiskunde-meisje en getallendiva Ionica Smeets bespraken de vele haken en ogen aan het verzamelen en interpreteren van data. Het is zo complex. Door de privacywet (het recht om met rust gelaten te worden!) is het verzamelen van persoonsgegevens niet zo gemakkelijk. We overtreden conitnu de wet bescherming persoonsgegevens, zo leek het wel. Als we dan eenmaal die data in huis hebben (Arnoud Engelfriet) dan is het analyseren van die data ook geen sinecure (Ionica Smeets). Heb je wel eens gehoord van de Simpsons paradox? Nou hou er rekening mee want kleine effecten hebben grote gevolgen in grote groepen. Pas op met het combineren van je cijfers. En voor je promotie-onderzoek: P<0.05 is niet heilig en aan gemiddeldes heb je niet veel. Dus gewoon je gezonde verstand gebruiken dan maar? Haar kernboodschap was meteen de conclusie van deze middag: “denk na goed na!”.

Dag 2 stond voor mij vooral in het teken van netwerken. Als je er al wat jaartjes rondloopt en digitaal ook zo je sporen na laat, ken je inmiddels wel wat mensen, zowel uit de bibliotheekwereld, Blackboardgroep als edubloggers en tweeps. LeukLeuk. Ik heb nog gesproken met Erik Hulsken van Windesheim. Hij vertelde dat hij mijn blog over het gebruik van bloggen bij de faculteit IBC intern had doorgestuurd. Bij Windesheim gaan ze bloggen met 600 studenten! Ik heb hem gevraagd of hij deze ervaringen op ons blog wilde delen. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe ze dat gaan aanpakken. Wordt vervolgd!
Ik vond het trouwens fijn dat ik diverse Zuyd-collega’s heb gespot. Naast het volledige I-team was Els Koelewijn en Chris Kockelkoren er. Ook de docenten Erica Diks en Mieke van Heugten heb ik even gesproken.

Tijdens Dé Onderwijsdag op dinsdag werd het trendrapport open en online onderwijs 2015 gepresenteerd (zie mooczi-blog). Omdat ik er aan meegewerkt heb (zie mijn blog) ben ik naar de presentatie en de masterclass geweest. Grappig detail is dat het 1e rapport werd overhandigd aan Walter Jansen van EDLAB van UMaastricht waarmee ik onlangs kennis heb gemaakt.

De afsluitende keynote van trendwatcher Farid Tabarki vonden velen ondermaats. Wilfred Rubens moest er van zuchten. Ik moet zeggen dat ik het wel lekker dynamisch vond: lekker snel en mooie plaatjes (zonder bronvermelding 😦 ) en dito filmpjes. Het was het enige wat mij vermoeide geest na deze 2 lange intensieve dagen nog aan kon op dat moment. Het was oppervlakkig en niet diepgaand, maar ach ik liet me lekker vermaken. Je kunt het nog bekijken als je wilt.

Het thema van deze Onderwijsdagen was Onderwijs op maat, centraal stonden presentaties rondom persoonlijk en flexibel onderwijs. Hierover wil ik nog wat kwijt. Er volgt snel nog een apart blogje. Al met al waren het leuke werkdagen met een top afsluiting in een restaurantje bij het station 🙂
Volgend jaar weer mee?

groet,
Judith

Meer lezen of bekijken?

Samen aan de tekentafel

Hi Marcel,

Van ons éénjarig MOOCZI-project van jouw ICT-faculteit hebben wij de waarde van een ontwikkelteam (waarbij een Instructional Media Designer, onderwijskundige en informatiespecialist betrokken was) gezien en erkend. Tijdens het studiejaar 2013-2014 dat we hier mee bezig waren, hebben we dat ook overal verteld en dat doe ik nu nog steeds. Onze ervaringen zijn niet uniek. Ook andere hogescholen en universiteiten hebben dezelfde ervaringen. Wil je je onderwijs (modules) online (blended?) aanbieden dan moet je naast nadenken over tools, vooral aandacht hebben voor ontwerp en didactiek. Van een moderne docent wordt dan misschien wel verwacht ook een goede designer te zijn, de vraag naar ondersteuning om dat te realiseren, ligt er heel nadrukkelijk ook.

Op het MOOCZI-blog heb ik over de sessies die ik tijdens Dé Onderwijsdagen 2014 heb gevolgd over blended, open en online leren/onderwijs ook al geschreven:

 • Ontwerpen van onderwijs moet eens serieus genomen worden, zei Peter Sloep. Ook als je begint met open en online onderwijs, betekent dat terug naar de tekentafel. Hanteer daar bij een ontwerpmethode, zoals. Zie ook zijn bijdrage aan deze thema-uitgave over didactiek in open en online onderwijs.
 • Ondersteun docenten bij het ontwikkelen van e-content met een begeleidingsteam of een ontwikkelteam. UMC Utrecht heeft door het project ‘Onbegrensd leren’ veel ervaring opgedaan met 2 verschillende ontwikkelmethodes. E-modules werden of ontwikkeld door een team van experts (onderwijskundigen, instructional media designers etc) waarbij het aanleveren van content de verantwoordelijkheid was van de docent, of ontwikkeld door de docent zelf in de ontwikkeltool Storyline, waarbij het ontwikkelteam op de achtergrond beschikbaar was voor advies en ondersteuning. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen en heeft een eigen kostenplaatje. De door hen ontwikkelde e-module wijzer, een applicatie waaruit de elementen van een e-module (zoals interactieve werkvormen) kan worden geselecteerd en een bijbehorend kostenoverzicht wordt gepresenteerd, komt (over een jaar) open beschikbaar. Ze hebben goede ervaringen met een gestandaardiseerd (ook qua vormgeving) ontwikkelproces. Dit project heeft veel draagvlak bij het management die ook voor een behoorlijke financiële injectie heeft gezorgd.

Ook op SURFspace las ik vorige week een bijdrage van Heino Logtenberg van Saxion over Instructional Designers. Ook op deze hogeschool zijn ze bezig met gemixte vormen van onderwijs en hebben ze een werkwijze ontwikkelt mbt educational design en instructional design.

En nu is het echt noodzakelijk dat we binnen het advies- en ondersteuningsteam gaan werken aan instructional design. Dat kan er niet zo maar er even bij dat begrijpt iedereen erg goed. Het is een nieuwe functie die onlosmakelijk verbonden is aan het succesvol en kwalitatief hoogwaardig in voeren van online/blended onderwijsarrangementen.

Hogeschool Utrecht timmert ook goed aan de weg, praktijkvoorbeelden genoeg als het gaat om blended onderwijs. Uit onderzoek van de UM blijkt …

De meta-analyse laat zien dat het invoeren van blended onderwijs niet automatisch tot een verrijking en dus verbetering van de kwaliteit van onderwijs leidt. Vaak is naar voren gekomen dat de invoering van blended learning een aanleiding is voor het herzien en verbeteren van instructiematerialen en leeractiviteiten. Dit heeft onderzoeksmatig het nadeel dat de twee onderwijsvormen moeilijk te vergelijken zijn. Praktisch gezien heeft het voordelen omdat de invoering van blended onderwijs een hele goede impuls kan zijn voor verbeteren van de kwaliteit van instructiemiddelen en leeractiviteiten. De onderzoekers adviseren daarom in het de onderzoeksrapportage om de hype van de invoering van blended learning te gebruiken als een kans op gelijktijdige heroverweging en herontwerp van de instructiemethoden en daarmee de gehoopte onderwijsverbetering te bereiken.

Business Background and symbol

Free download via GraphicStock

Natuurlijk zitten wij als Zuyd ook niet stil 🙂 Ook in het DLWO-visietraject van Zuyd wordt hier uiteraard rekening mee gehouden. Ik zie vergevorderde initiatieven rondom het ‘blended’ maken van onderwijs waarbij ook aandacht is voor de ondersteuning. Het project Video@Zuyd komt in een volgende fase, en ook daar hoor en lees ik ideeën mbt het formeren van teams met onderwijskundige, instructional designer, een blended learning expert om samen met docenten het onderwijs een vernieuwende impuls te geven. Zou het dan toch …..?
Als we echt willen/gaan inzetten op video, online, blended, open, levenlang, learning communities, flipped of hoe we het allemaal ook noemen, dan hoop ik dat Zuyd ook stevig inzet op het proces waarbij de docent, curriculumcommissie, opleiding geholpen en ondersteund wordt door ontwikkelteam. Samen aan de tekentafel en co-creëren!

Vanuit mijn cirkel van betrokkenheid en cirkel van invloed zal ik er aandacht voor blijven vragen 🙂

Groeten,
Judith

 

 

Geen #edubloggersdiner #owd13 #knvi2013 voor mij

Al jaren is de 2e week van november dé week voor mij met Dé Onderwijsdagen en Hét Bibliotheekcongres. De laatste jaren werd dat voorafgegaan door een gezellig lekker Edubloggersdiner. Tsja Marcel, helaas dit jaar niets van dit alles voor mij 😦

Edubloggersdiner
Vanwege mijn studie op maandagavond kan ik niet aanschuiven bij het etentje met vele edubloggers. De laatste 2 jaar waren wij er van 2beJAMmed er ook bij. Het is al de 10e keer dat dit wordt georganiseerd, mooi initiatief van enkele super-edubloggers. Er is zelfs een quiz gemaakt om alvast namen te oefenen, er zijn naast de oude vertrouwde ook vele nieuwe gezichten. Leuke tool dat ImageQuiz, misschien ook leuk voor jou. Check het blog van Willem Karssenberg.

De Onderwijsdagen
Voor Dé Onderwijsdagen heb ik me niet aangemeld omdat ik de laatste tijd al veel gedeclareerd heb, o.a. voor het Educause-congres. Daarnaast moet ik ivm mijn studie nu andere keuzes in tijd maken. Er gaan dit jaar maar 3 Zuyd-collega’s. Ik heb wel gevraagd of er een gastblogje geschreven kan worden. 😉
Toch mis ik wel wat. Het thema is toch wel een beetje mijn thema aan het worden: Open Onderwijs. In de sessies zie ik namen voorbij komen die ik tijdens mijn Masterclass OER ook ontmoet heb. Of die ik tijdens de Netwerkdag Open Education (waar ik 12 december samen met mijn mede-projectleider van MOOCZI naar toe ga) zal zien. Dus misschien valt het wel mee. Ik kon op de OWD-site niet ontdekken of er live gestreamd wordt. Ik ben namelijk wel nieuwsgiering naar de keynote van Claire Boonstra, de inititiafneemster van œ Operation Education.

KNVI Jaarcongres
Hoera! Een informatieprofessional is het thema van het congres van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Eigenlijk zou ik hier naar toe moeten. Deze week kreeg ik mijn functiewaarderingsbrief. Zuyd heeft namelijk een nieuw functiehuis gebouwd en mijn leidinggevende heeft mij ingeschaald als Informatieprofessional. Ik ben het nu dus zelfs officieel 😉 Dit congres moet nu plaatsmaken voor mijn mantelzorgtaken.
Ik zag op het programma interessante tracks staan zoals: Be Agile! Be Happy!, Radicale keuzes, De vrije informatieprofessional: Keep Calm and Share Information. Zoveel interessants, ik zou niet weten wat ik zou moeten kiezen. Gelukkig gaat er een kleine delegatie van Zuyd Bibliotheek, ik hoop dat zij zich verdelen over de tracks. En dat zij ook een gastblog schrijven. Ik heb het hen wel gevraagd. 🙂
Door de verdere digitalisering, standaardisering van de werkprocessen en de intensivering van het aanbieden van informatie- en onderzoeksvaardigheden zal de komende jaren de rol van informatieprofessionals binnen Zuyd veranderen. Binnen onze kennissamenleving is steeds meer vraag naar professionals met 21st century skills. Ook binnen het onderwijs is hier (gelukkig) steeds meer aandacht voor. Informatieprofessionals zijn meer dan ooit nodig, maar dat betekent ook andere vaardigheden voor deze beroepsgroep, zoals deze infographic laat zien. Mooie uitdagingen!

Wat ik het meest jammer vind is dat ik die live ontmoetingen met oude bekenden, vakgenoten, tweeps nu mis. Hoewel voor mij online ontmoetingen inmiddels ook echt voelen, is zo nu en dan een stevige handdruk of een knuffel voor mij een onmisbaar contact.
Mooie congresdagen voor iedereen die wel gaat!

Judith

Onderwijsdagen & Edubloggen #owd12

Respect Marcel!
Hoezo noem jij je mijn sidekick? Je bent een echte Edublogger! En omdat we tijdens de Onderwijsdagen verschillende keren gehoord hebben dat motivatie gestimuleerd wordt door badges en plakplaatjes 🙂 krijg jij van mij (ontwerp Jelmer Evers, via Willem Karssenberg) deze mooie badge!

Vlak voor mijn vakantie naar Nepal ontving ik het verzoek om live te bloggen tijdens de Onderwijsdagen. De drukte die ik toen had, de afschakeling de ik verwachtte en het feit dat ‘live’ bloggen niet zo ‘mijn ding’ is, bespraken we tijdens een kopje koffie/thee met Pierre Gorissen vlak voor de opening van Dé Onderwijsdagen. Ik zei toen dat de organisatie beter jou had kunnen vragen.

Wat schets mijn verbazing dat direct na de keynote van Anka Mulder over Open Educational Resources (OER) een blogpost hierover van jou online kwam. En ook over alle andere sessies die je bezocht hebt, heb je live geblogd. Je vroeg me wel de blogs nog eens te checken op taalfouten. Dat heb ik nu gedaan en ook bij alle blogs diverse links toegevoegd 🙂 [en van commentaar voorzien ;)]. Bij de presentatie van Frank Thuss over Apps in Education: de beste apps voor het hoger onderwijs was dat best veel werk. Dit was de enige presentatie die we niet samen bezocht hebben.

Ik was ondertussen bij TPACK in ho-docentprofessionalisering: een kookbook voor implementatie. Een presentatie van Natasa Brouwer en Jakko van der Pol van UvA. Wij zijn ook actief met ons TPACK-game, ik was nieuwsgierig naar het MarchET-project van SURF. De ervaringen die zij beschreven en die later dit jaar in het ‘kookboek’ worden gepubliceerd, verschillen niet zoveel met die van die van mij met Dingen@Zuyd (niet te lange sessies, inzetten van buddies, via diverse kanalen hen ‘bij de les’ houden). Zie meer op hun website Onderwijs ontwerpen met ICT.

Samen hebben we geluisterd naar José Eggink over Netwerk Open Hogeschool-Informatica. Daarna ben ik natuurlijk met je meegegaan naar Dr. Chuck. Jij hebt hem tijdens onze Educause-reis gezien en vond ‘m geweldig. Hij kreeg het grote podium in de Rotterdam Hall van het WTC, maar die was helaas maar met een klein aantal mensen gevuld. Dit was een keynote waardige presentatie. Gemiste kans voor de organisatie. Het voordeel van deze zaal is dat er een opname van gemaakt is! Ga dat zien! MOOC’s are really great! But what’s next?

‘Unschooler’ Dale J. Stephens had het laatste woord tijdens de 1e onderwijsdag. Hij had het over ‘hacking your education’ en natuurlijk heb jij hierover wederom (in het Engels) geblogd! Ik hou van studenten die hun ontwikkeling in eigen hand nemen. Ik heb niet voor niets het verzoek van Ilse Meelberghs begin dit jaar geaccepteerd om een presentatie te geven aan studenten ‘Leren zonder docent’. Maar hier is meer voor nodig dan 1 korte presentatie, veel zitten toch nog in het ‘vertel-jij-het-mij-maar-modus’. En op jouw vraag in je blog antwoord te geven: natuurlijk doe ik mee aan deze hacking-movement, ik heb er al eens eerder over geblogd! 🙂

Na een interactief walking diner met @TweetSerenades en een afsluitend drankje in de bar van het NH Hotel was deze eerste dag ten einde.
Maar we hadden er nog 1 te gaan! Voor jou een korte Onderwijsdag want de keynote van Jim Stolze ‘Food for thought’ was jouw laatste live blog, je had onderwijsverplichtingen. Jim Stolze ken ik van 40 dagen zonder internet en ‘Hoe overleef ik mijn inbox‘. Het was een inspirerend verhaal over aandachtseconomie. Informatie-overload, daar weet ik alles van 🙂 en ik denk dat de Informatieprofessional een belangrijke rol kan spelen in het stroomlijnen van al die informatiebronnen. Veel leuk werk te doen!

Toen jij weg was heb ik nog een presentatie bijgewoond over de ‘Ontwikkelingen in de Digitale Leer- en Werkomgeving van het Hoger Onderwijs’ nav de publicatie “waarin de ontwikkeling en de veranderingen van de DLWO worden belicht. Deze uitgave biedt beleidsmakers en beslissers  een vertrekpunt voor een discussie over de toekomst van de DLWO van de eigen instelling”, zo staat op de website te lezen. Ik had gezien dat ons CvB-lid Remmelt Vetkamp op de deelnemerslijst stond, maar ik had ‘m nog niet gespot. Wel op het einde van deze dag. Uiteraard heb ik hem gevraagd of wij hierover eens van gedachten konden wisselen 🙂 Afspraak wordt gemaakt! Blog hierover volgt tzt.

In de pauze was de verplaatste presentatie over de Universiteit van Nederland. Alexander Klöpping was ziek daarom nam Marten Blankesteijn (net zoals Klöpping Rector magnificus van de Universiteit van Nederland). Een mooi initiatief om de bril-fucking-jante videocolleges van de beste hoogleraren van Nederland een open podium te geven (net zoals Robert Dijkgraaf bij DWDD-University). Het zal je niet verwonderen dat de Universiteit van Nederland en DWDD-University nauw samenwerken. Vanaf september 2013 zal elke werkdag een 20 minuten UvN-college worden uitgezonden via kanaal 13 van Ziggo en uiteraard beschikbaar zijn via UniversiteitvanNederland.nl. De presentatie is nog terug te kijken.

Daarna heb ik nog een presentatie over Creative Labs gevolgd van de Waag Society. Leuke tips en ideeën opgedaan voor de plannen van ons X-lab. Hierover volgt later ook nog wel een blogpost.
De 3e sessie over BYOD vond ik te technisch en voldeed niet helemaal aan mijn verwachtingen.

Als laatste keynotespreker was André Kuipers uitgenodigd. Hij nam ons mee op zijn ruimtereis in een mooi verhaal dat ik de dag erna tijdens het jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen nog een keer mocht horen. @astro_andre had ons tijdens zijn reis al verwend met prachtige plaatjes vanuit de ruimte, die deelde hij ook met ons tijdens zijn presentatie. Hij eindigde zijn droomvlucht met dit mooi filmpje. Gelukkig gewoon open online te vinden zodat jij (en onze bloglezers) hiervan ook nog kan genieten.

Fijne zondag nog.
Judith

Dit was mijn terugblik op de Onderwijsdagen. Kijk op de website van Dé Onderwijsdagen waar alle videopresentaties, blogs en slides terug zijn te vinden.

Jim Stolze ‘Food for thought’ Keynote dag 2 Surf Onderwijsdagen

image

Goedemorgen Judith,

Goed geslapen? Het was een erg leuke eerste dag op de OWD! Dag twee begint met Jim Stolze die ons zal entertrainen met ‘food for thought’. Je weet dat hij TEDx naar Nederland heeft gebracht, ik ben benieuwd of wij onze versie bij Zuyd georganiseerd krijgen. Maar eerst eens kijken naar onze TED Bioscoop tijdens onze Kennis In Bedrijf bijeenkomst op Zuyd.

Jim Stolze bespreekt de schoonheid van het ‘licht aansteken’ bij iemand of een groep en dat, dat het mooie van onderwijs is, Helaas is het gevoel van werkdruk of druk vele malen groter. Niet zozeer de papierwinkel is daarvan de oorzaak, maar de 2,5 exabytes aan (digitale) informatie die op ons af komt.

Jim maakt zich zorgen over dat de arbeidsproductie zo laag blijft, terwijl de inputkant enorm stijgt. Hij is vanaf 2008 op zoek naar een oplossen. De vraag die hij toen stelde: Dat digitaal geneuzel wordt je daar gelukkig van? Waarom doen we dat? Op 30 november 2008 ging hij cold turkey. De eerste week was leuk, nieuw, spannend, kramp in de handen van het brieven schrijven met de hand, … Maar de tweede week was moeilijker, faxen, vilstiften, een minuut wachten voor iets verstuurd is, … Bijna geconcludeerd dat het inderdaad niet kon, 40 dagen zonder internet. In de derde week, kwam het ‘kloostereffect’ een piece of mind, rust, geen fantoompijnen meer, en wellicht de belangrijkste conclusie dat hij single-tasken verleerd was en dat dat nu weer terug kwam en lekker was. En toen kwam week vier: what’s next? In die week heeft hij ‘Hoe overleef ik mijn in inbox‘ geschreven met tips over hoe internet te overleven. Dit werd opgepakt door veel pers, maar dus ook in een TED talk. Die moet ik dus nog kijken! [Kijk hier!]

Mensen worden gelukkiger van internet volgens Jim, vanwege de window to the world en de sociale interactie, maar de negatieve aspecten van de information overload moet mee gedeald worden. Wat mensen echt willen is aandacht, de vraag is enorm, maar het aanbod is mager. Aandacht is de currency van vandaag. Het gaat over data op het juiste moment, van real time, naar right time. Hans Rosling legt verbanden in Big Data en dit toont dit aan (ook hier is een TED talk van). 20% van ons leven wordt bepaald door algoritmes, TomTom, ZITE [18112012Judith: Zite is mooi, vergelijkbaar met Flipboard dat op mijn iPad staat], etc.
[Het zal waarschijnlijk deze TEDTalk van Hans Rosling zijn, er staan vele TEDTalks op zijn naam. Inderdaad nog maar eens bekijken!]

Reputatie is een wisselkoers en te gebruiken. Het voorbeeld van Zweinstein en Zweinsveld in Universal Studios was natuurlijk briljant: 7 brieven naar 7 hardcourt fans hebben een brief gekregen van Perkamentus met een link naar een webconference waarbij verteld werd over de Wizarding World of Harry Potter. Die 7 mensen bereikten binnen 24 uur 350 miljoen mensen.

Aandacht en Reputatie zijn de belangrijkste elementen voor ons om op te focussen, Khan Academy, TED zijn voorbeelden van onderwijs die daar al gebruik van maken! De jeugd gebruikt die reputatie en het netwerk al, nu wij nog!

Gelukkig is zijn boek Uitverkocht! Maar als je het krijgt kijk uit want hij volgt je tijdens het lezen! Maar dat gaan we wel doen, toch?!

Groeten Marcel

[18112012Judith: Blog van Wilfred Rubens en de video

Dale Stephens on Hacking your Education

image

image

Hi Judith,

The last keynote today, from Dale whonis a 20ish entrepreneur who is going to tell us about that college isn’t preparing students for real life. He is the owner of UnCollege.org. Like dr. Chuck he is on a quest teying to create a teachers community but not specially to get a degree, more to find out what you want to do and learn in the process doing that.

Dale stopped going to school and did unschooling. This is not homeschooling, this is not sitting at home viewing online MIT lectures. Unschooling is going out meeting people and learning together. He did a lot of things: political campaigns, participating in startups, building a library and then some more experiences. As College/University was a goal, Dale was dissapointed by the system when he got there. Out of frustration a friend suggested to start his own College. After dropping out, he did, the UnCollege. The UnCollege should provide you with things that you know from College, it isn’t only colleges that have beer, girls or guys, champagne or knowledge.

Dale gives us insight in the college debts problems in the States, which is crawling upon The Netherlands as well. Studentdebt will not go away like mortgage debt if you go bancrupt.
Dale asks the question: Why can’t he go to Starbucks to learn. Dr. Chuck showed half an hour ago that he went to starbucks with his MOOC to teach! Dale meet Dr. Chuck! Is this a or the revolution? Or are Dale and Dr. Chuck inspiring speakers that live in the American dream, which perhaps is too far away for us Dutchies? I don’t know but please let me sleep and dream some more on it!

Being member of the community gets you as far or even further as College according to Dale. My question is: can’t we benefit from both worlds? Let’s at least try 😉
Are you joining me in our new institution, Oh no it isn’t an institution it will be a movement 😉 Judith?

Greetz Marcel Schmitz

P.S. Warning for Chris Kuijpers, you were right a couple of months ago. And I will pursue it!

18112012Judith: Blogs van Wilfred Rubens en Joel Bruijn & Video:

%d bloggers liken dit: