Gastcollege multimodality

Ha Judith,

Vandaag heb ik een mooi hoorcollege gezien van Daniele di Mitri. Daniele is onderzoeker bij het team waar ik bij de OU ben aangesloten en ik heb je al eerder gezegd dat hij met erg leuke dingen bezig is.

In onze minor Internet of Things passen die dingen. Het gaat zich namelijk om hoe je om gaat met allerlei sensor input. Bij Daniele is het doel Learning Analytics. Bij onze minor IoT gaat het over dementerende ouderen, gebouwbeheer en jawel hoor Learning Analytics for Learning Design. Begin februari presenteren alle groepen hun ideeën en dan zal ik daar vast over bloggen.

Daniele presenteerde de hele cycle van omgaan met data in de context van Learning Analytics en gaf mooie voorbeelden van de gebieden waar binnen de OU en daarbuiten onderzoek naar gedaan wordt. Het risico is dat ik nu harder moet vechten om afstudeerders maar hij heeft ook erg leuke opdrachten.

Een korte impressie:

Volgens mij vond Daniele het leuk om te doen. Het was in ieder geval een mooie lecture. Jammer dat we deze leeractiviteit nog niet hebben kunnen meten 😉

Groet Marcel

Impact van blended learning op studiesucces #onderwijsontwerpen

Ha Marcel,

In mijn blended learning boekenkast staat een link naar de website dr. Blend die behoort bij het promotieonderzoek van Nynke Bos. Titel van haar proefschrift: Effectiveness of Blended Learning: Factors Facilitating Effective Behavior in a Blended Learning Environment. Het doel van dit proefschrift was om te bepalen welke factoren effectief gebruik van onderwijstechnologieën vergemakkelijken of belemmeren in een blended learning omgeving. Het ging daarbij om zowel het onderwijsontwerp als studentkenmerken.

In het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs is een artikel ‘Effectiviteit van Blended Learning’ van Nynke Bos en Saskia Brand-Gruwel gepubliceerd met een beknopt overzicht van de bevindingen uit proefschrift en de implicaties hiervan voor hoger onderwijs.

Potentieel blended learning. Maar wat is de praktijk?

In de inleiding wordt het hiaat benoemd hoe blended learning in het hoger onderwijs wordt toegepast versus het potentieel van blended learning zoals beschreven in de literatuur.

 • Praktijk: student heeft extra online leermiddelen tot zijn beschikking om zich voor te bereiden op het contactonderwijs of om hoorcolleges achteraf aan te vullen.
 • Literatuur: blended learning is de combinatie van open en online onderwijs met contactonderwijs waardoor het onderwijs meer gepersonaliseerd en flexibel kan worden aangeboden wat leidt tot meer zelfsturing van studenten en een actievere studiehouding.

Wat is de meerwaarde van blended learning zoals deze in de praktijk wordt toegepast op het studiesucces van de student? In hoeverre is de student tot zelfregulatie in staat doordat ook online leermaterialen aangeboden worden?
Nynke Bos onderzocht 2 blended learning cursussen van UvA die allebei opgebouwd waren uit niet-verplichte hoorcollege, toegang tot de webcolleges, verplicht werkgroeponderwijs met werkboeken met aanvullend studiemateriaal en formatieve toetsen (beschikbaar in een LMS). Het verschil was dat bij de ene cursus de formatieve toetsen facultatief waren en bij de ander verplicht. De cursussen waren niet expliciet ontworpen om het zelfregulerend vermogen bij studenten te stimuleren. Bij start van de cursussen hebben studenten MSQL dan wel ILS vragenlijst ingevuld waarmee studenten een inschatting geven van hun motivatie en metacognitieve vaardigheden.

Studentkenmerken

Het onderzoek bevestigt eerder onderzoek dat studenten leermiddelen verschillend gebruiken. Er werden vier gebruikerstypen geïdentificeerd:

 1. sociaal-gefocuste intensieve gebruikers (de hoorcollegebezoekers)
 2. content intensieve gebruikers (webcollegekijkers en toetsgebruikers)
 3. taak selectieve gebruikers (toetsgestuurd lerenden)
 4. niet-gebruikers (duidelijk ;))

Elk gebruikerstype liet een wisselende impact op het studiesucces zien. De mate van zelfregulatie lijkt niet het ontstaan van de verschillende gebruikerspatronen te verklaren, maar lijkt wel sterk samen te hangen met het studiesucces binnen een blended learning omgeving.

Wat betekent dit voor een blended learning ontwerp?

De bevindingen uit het onderzoek onderstrepen het belang van begeleiding aan studenten in een blended leeromgeving. Deze begeleiding moet tweeledig worden vormgegeven, nl

 1. hoe studenten verschillende leermaterialen moeten of kunnen combineren
 2. de metacognitieve vaardigheden: op welke manier kunnen leermaterialen bijdragen aan leerdoelen en welke strategieën zijn nodig om de leerdoelen te bereiken

Zoals wij in het DC4E-model ook in het hulpmiddel format leeractiviteiten hebben beschreven om bij ontwerpen wekelijks leerdoelen aan werkvormen en leeruitkomsten te koppelen, is het voor het stimuleren van het zelfregulerend vermogen van studenten wenselijk om studenten ook expliciet hier op te wijzen.

Het onderzoek vindt maar een beperkte impact van blended learning op het studiesucces. Dat wil niet zeggen dat blended learning niet effectief is. Zo kunnen tools als discussiefora (tools die vragen om een actievere houding) een grotere impact hebben op het studiesucces.

Learning Analytics

Ook is in dit onderzoek gebruik gemaakt van learning analytics. Hier werden een aantal kritische kanttekeningen geplaatst (gemiddelden zijn niet zo eenduidig, het zegt niets over kwaliteit van leren, het lokt uit tot gaming the system(!) 😉 ). Ook het gebruik van learning analytics dashboards moet net als blended learning worden geleerd wil het ten goede komen aan het leerproces.

Conclusie

die we kunnen (moeten) meenemen in ons advies tav curriculumontwikkeling irt succesvol studeren:

Om effectievere blended learning omgevingen te ontwerpen, moet er meer aandacht komen voor hoe blended learning studenten ondersteunt bij zelfregulatie van het leren, waarbij learning analytic gebruikt kunnen worden om deze zelfregulatie te monitoren. 

Groet,
Judith

 

Bos, N.R. & Brand-Gruwel, S. (2017). Effectiviteit van Blended Learning. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35(1), 5-21. http://hdl.handle.net/1820/9056

Re: Wat worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things? (by: Wilfred Rubens)

Ha Judith,

Naast jou een van de meest productieve edubloggers: Wilfred Rubens schreef eerder vandaag in zijn blog dat hij denkt dat IoT binnen het onderwijs niet doorbreekt in 2018 (lees: https://www.te-learning.nl/blog/wat-worden-de-belangrijkste-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-internet-of-things/)

Tja, wat mij betreft hangt mijn reactie af van de definitie van “doorbreken”. Is de doorbraak van Max Verstappen zijn eerste formule 1 race in de Toro Rosso, zijn eerste WK punten, zijn legendarische eerste overwinning in Spanje, zijn tweede seizoen met twee overwinningen of zijn eerste Wereldkampioenschap?

Een van mijn voornemens in 2018 is om samen met studenten het kennisecosysteem neer te zetten waarmee learning analytics te gebruiken is voor studenten en docenten om leeractiviteiten en het leerproces beter te maken. Het idee is dat ik dan in september of november een eerste test ga doen in de klas. Noem het de eerste vrije training van Max, ik geloof in Japan. Ik voel me dezelfde “ervaren Rookie” die hij was bij die training. En pretendeer zeker niet uit te kunnen groeien tot zijn klasse. Maar ik geloof wel in mijn team van studenten, collega docenten en collega onderzoekers dat we onze Toro Rosso mee kunnen laten doen.

Over vier weken mag jij en Wilfred de eerste proefrondjes van het IoT deel zien. Vijf groepen HBO-ICT (en omstreken) studenten presenteren dan hun IoT proof of concepts. Over twee van de groepen heb ik al eerder geblogged. Dat wat ik gezien heb stemt me positief, in ieder geval vrolijk. Wilfred heeft gelijk, het is niet eenvoudig om de data van smartphones, laptops, active board, smartwatches en allerlei sensoren op te slaan, te verwerken, te analyseren en visualiseren. Maar de studenten proberen het. Met een lectoraat Data Intelligence, een lector Internet of Everything, minoren als IoT, intelligente systemen, Business Intelligence andere lectoraten rondom Data Science maar ook Smart Gadgets en lectoren en lectoraten met passie voor onderwijs kunnen we echt wel mee-racen met deze ontwikkeling. Ik beloof voorbeelden en ideeen in 2018. Ik beloof ook experimenten. Of dat dan een doorbraak wordt?

Tja dat ligt alleen aan de definitie van “doorbraak”.

Groet Marcel

Essays digitalisering hoger onderwijs

Hallo Marcel,

Het Ministerie van OCW heeft in het najaar 2017 een viertal experts gevraagd hun visie/toekomstperspectief op open en online hoger onderwijs te formuleren. Deze bijdragen zijn onlangs gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

In dit essay beschrijven Lex en Bas de implicaties de ontwikkeling van MOOCs heeft voor de arbeidsmarkt.

digitaal onderwijs een hoop te bieden heeft, maar er kleven ook grote nadelen aan. Momenteel is het volledig vervangen van de huidige inrichting van het hoger onderwijs naar online leren via MOOC’s en SPOC’s geen reële optie. Wél kan online onderwijs op andere manieren worden toegepast om de behoeften van studenten tegemoet te komen. Flexibiliteit binnen enige structuur: dat is waar studenten behoefte aan hebben en wat digitaal onderwijs kan bieden!

Online onderwijs is een belangrijke middel om onderwijsprogramma’s van de universiteit bij buitenlandse studenten te adverteren. Online onderwijs is de goedkoopste vorm van ontwikkelingshulp omdat het direct de levensstandaard van haar deelnemers kan verbeteren. Online onderwijs vergroot de educatieve reikwijdte van een docent. Belangrijk is om te beseffen dat online onderwijs het campus onderwijs niet vervangt, maar het is een middel om het rendement, waardering en prestaties van campus onderwijs in de wereld snel te kunnen verbeteren. De kritische massa aan studenten maakt nieuwe vormen van onderwijs tot nieuwe vormen van datacollectie voor onderzoeksdoeleinden mogelijk.
Betaald online onderwijs, inclusief persoonlijke begeleiding, is het ideale en goedkope middel om professionals rond de wereld met gespecialiseerde cursussen te bedienen. Zo zal de universiteit een belangrijke rol gaan spelen in het aanbieden van long-life-learning.

Online onderwijs is niet dé heilige graal maar het zal volgens Arno wel het hoger onderwijs verbeteren.

dat door digitalisering het Nederlandse hoger onderwijs veel opener kan worden, dat deze openheid verschillende vormen kan aannemen, en dat open onderwijs mogelijkheden geeft om bij te dragen aan de realisatie van ambities als het vergroten van de toegankelijkheid, van de efficiency en van de kwaliteit.

De potentie van open onderwijs is groot, zegt Robert. Dat vind ik ook. De eerste drie bijdragen gaan vooral over online onderwijs, met name MOOCs. Over de efficiëntie en de kwaliteit ervan. Dat het onpersoonlijk is/kan zijn en over tussenoplossingen als kleine online cursussen, of vormen van blended onderwijs. Zoals Robert Schuwer in zijn bijdrage aangeeft: “Open onderwijs heeft echter veel meer verschijningsvormen”. Onderstaand figuur uit het SURF Trendrapport Open en Ondline Onderwijs 2015 (p. 56) geeft een samenhangend geheel van de verschillende vormen van openheid.

Om open onderwijs gerealiseerd te krijgen is het willen delen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen voorwaardelijk. Maar ook dat het opgenomen wordt in professionaliseringstrajecten. Docenten spelen immers een sleutelrol als het gaat om adoptie van open onderwijs. Dat schreef ik samen met Martijn Ouwehand ruim 2 jaar geleden ook al in onze bijdrage aan eerder genoemde SURF trendrapport: Kansen voor inbedding open en online onderwijs in campusonderwijs. Tijd voor actie?

Groet,
Judith

Op zoek naar een groter wij

Ha Marcel,

Het is al even geleden. Maar heb jij de uitreiking van sportploeg van het jaar gezien? Ik niet. Het was geen verrassing dat het dames voetbalelftal deze award won. Op Twitter zag ik later die avond wel de tweets van de speech van Van den Berg. Indrukwekkend. “Het gaat om teamsport, het gaat om samenwerking”, aldus Mandy van den Berg. “Zonder samenwerking valt er geen prestatie te behalen.”  Verder zei Mandy dat je altijd moest blijven dromen en geloven in dat wat jij van binnen voelt. Haar woorden raakten mij.

Ook de koning had met in zijn Kersttoespraak met andere woorden een vergelijkbare boodschap. Hij sprak niet over teams maar over gemeenschapszin.“Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij.” en “Voetje voor voetje. Zo komen verbeteringen tot stand. Zo kan een groter wij ontstaan. Niet alleen in de wereld en in ons land, maar ook heel dichtbij in de eigen buurt.”

Het samenwerken door open te communiceren en kennis te delen, daar geloof ik zo in (zie ik ook mijn eerste blogpost van dit jaar). Het zijn mijn drijfveren om mijn werk te doen. Ik geloof dat we daar samen beter van worden en verder komen. Ik ben niet de enige die er zo over denkt want ik hoor het ook regelmatig van mijn collega’s of lees het in hun notities. Hoe komt het toch dat ik ervaar dat het doel van samenwerken meer gaat om de ‘bredere ik’ ipv het streven naar een ‘grotere wij’. Waarom ben ik teleurgesteld als collega’s samenwerken anders interpreteren dan ik? Leg ik de lat te hoog? Verwacht ik te veel? “Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen“, zei de koning.

Jij vroeg mij om TED inspiratie om samenwerken te stimuleren. Yves Morieux bespreekt in zijn TEDtalk (heb je ‘m gezien?) vooral managers aan als hij de 6 slimme-eenvoud-regels om beter samen te werken bespreekt. Nu wil ik verantwoordelijkheden voor samenwerken niet afschuiven 🙂 we hebben allemaal onze eigen rol daarin. Onze samenleving, organisaties worden te complex door controle en bureaucratie, zegt niet alleen Morieux. Iedereen wil ervan af (maar eigenlijk ook weer niet want we willen zo min mogelijk risico lopen -dilemma-). Op EenVandaag zag ik zojuist een reportage over mooie initiatieven die protocollen- en spreadsheetterreur tegen proberen te gaan. Zij DOEN. Zij werken samen om iets moois te bereiken. Minder regels stimuleert samenwerkingsinitiatieven volgens hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen.

Waarom samenwerken niet altijd lukt of vanzelfsprekend is? Regelzucht? Geen gezamenlijk doel? Eigenbelang? Angst? Gebrek aan vertrouwen? Ik weet het niet. De enige uitvoerbare actie die ik je kan aanreiken om samen te werken is gewoon DOEN. Goed voorbeeld doet volgen. Uiteindelijk.

Maandag begin ik weer met veel plezier. Er ligt een uitdagende klus de komende maanden op ons te wachten. Op de manier waar ik in geloof zal ik samenwerking initiëren en stimuleren. Samenwerken om een mooi resultaat te bereiken 🙂 Gaat lukken!

Groet,
Judith

Frustratie (Toetsen maken) + Inspiratie (TEDs Binchen) = Actie? (Toch?)

Ha Judith,

Een sommetje van de laatste dagen waarvan ik hoop dat de uitkomst uitkomt. Na een aantal dagen zwoegen op het maken van toetsvragen ben ik kapot. Ja het hoort erbij. Toets, oefentoets en herkansing. Maar het is zwoegen, zeker als het om statistiek gaat. En ik hoor het je al vragen: toetsbanken? Open educational resources? Anders toetsen? Voor een deel doen we dat al doordat we naast kennis ook vaardigheden en attitude toetsen. Maar een stukje kennis hoort er ook bij en een kennistoets is een manier om te meten of studenten de kennis hebben.

En toch zou je wensen dat we collaboratie, episch, gezamenlijk de stress omzetten in samenwerking op landelijk+Vlaanderen niveau (en verder). Net zoals uit jouw binchewaardige lijst van TED talks naar voren komt (inclusief die vele andere inspiraties). Wellicht dat na 10 jaar docentschap en 15 jaar Zuyd schap het ons slechts zelden lukt om op dit soort onderwerpen samen te werken. Tussen faculteiten en tussen instellingen. Is er een TED talk die laat zien waar dat aan ligt? Of eentje die me een uitvoerbare actie aanreikt die ik daadwerkelijk kan oppakken?

De vraagtekens moeten uit de vergelijking in de titel van dit blog. TED help!

Groet Marcel

TED inspiratie voor Zuyd -voor in mijn buitenboordbrein-

Ha Marcel,

Zoals je weet heb ik vanaf 2012 (na de Kennis in Bedrijf 2012 doorlopende voorstelling met favoriete TEDTalks van medewerkers en studenten van Zuyd) in de Nieuwsflits die ik wekelijks binnen Zuyd verspreid een TEDtalk gedeeld, als inspiratie voor onze collega’s. Op de website van het I-team (nu Dienst Onderwijs & Onderzoek) hield ik een overzicht bij van de ruim 150 TEDtalks die ik tot maart 2017 heb gedeeld. De website onderwijsontwikkeling.zuyd.nl wordt binnenkort in een nieuw jasje gestoken en dan is er voor dit overzicht geen ruimte meer. Ik wil het overzicht graag bewaren. Daarom geef ik het een plekje in mijn buitenboordbrein.

De wekelijkse rubriek is gestopt. Ontbreekt er echter volgens jou/jullie nog een mooie TEDtalk in dit lijstje, deel het alsjeblieft onder dit blog. Ik wil altijd geïnspireerd, verrast, geraakt of verwonderd worden. Op ons blog (zie de rubriek TED JAMs) en zo nu en dan in de Nieuwflits deel ik nog wel eens een TEDtalk

Groet,
Judith

De nummering achter de TEDtalks verwijzen naar editie van de Nieuwsflits. Via de overzichtspagina met nieuwsflitsen zijn de omschrijving van de TEDtalks te bekijken.

Tom Wujec: Build a tower, build a team (205) – Kevin Kelly: How AI can bring on a second Industrial Revolution (204) – Greg Gage: How to control someone els’s arm with your brain (203) – Helene Polatajko: Mastering a new a skill in a matter of hours (202) –  Pam Warhurst: How we can eat our landscapes.(201) – Charlie Todd: The shared experience of absurdity (200) – Rajiv Maheswara: The math behind basketball’s wildest moves (199) – Tristan Harris: How better tech could protect us from distraction (198) – Angela Lee Duckworth: Grit: The power of passion and perseverance (197) –  Zeynep Tufekci: Machine intelligence makes human morals more important (196) – Johann Hari: Everything you think you know about addiction is wrong (195) – Sanne Blauw: Putting numbers back where they belong (193) – Jonathan Haidt: The moral roots of liberals and conservatives (192) – Arnaud Collery: Real and Raw (191) – Jim Hemerling: 5 Ways to lead in an era of constant change (190) – Michael Bodekaer: This virtual lab will revolutionize science class (189) – Michael Norton: How to buy happines (188) – James Veitch: This is what happens when you reply to spam email (187) – Alejandro Aravena: My architectural philosophy? Bring the community into the process (186) – Don Tapscott: How the blockchain is changing money and business (185) – Julia Galef: Why you think you’re right – even if you’re wrong (184) – Terry Moore: How to tie your shoes (183) –  Brian Little: Who are you, really. The puzzle of personality (181) – David Brooks: Should you live for your résumé … or your eulogy? (180) – Starr Sackstein: A recovering perfectionist’s journey to give up grades (179) – Lidia Yuknavitch: The beauty of being a misfit (178) – Yuval Noah Harari: What explains the rise of humans? (177) – Joshua Prager: In search of the man who broke my neck (176) – Ji-Hae Park: The violin, and my dark night of the soul (175) –  Kenneth Shinozuka: My simple invention designed to keep my grandfather safe (174) – Dan Pallota: The dream we haven’t dared to dream (173) – Amy Cuddy:Your body language shapes who you are (172) – Benjamin Zander:The transformative power of classical music (171) – Adam Grant: The surprising habits of original thinkers (170) – Harald Haas: Forget Wi-Fi. Meet the new Li-Fi Internet (169) –Tim Urban: Inside the mind of a master procrastinator (168) – Vijay Kuma:The future of flying robots (167) – Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness (166) – Celeste Headlee: 10 ways to have an better conversation (165) – Mihaly Czikszentmihalyi: Flow, the secret to happiness (164) – Jon Ronson: When online shaming spirals out of control (163) – Simon Sinek: Why good leaders make you feel safe (162) – Alex Faaborg: Designing for virtual reality and the impact on education (161) – Dan Ariely: How equal do we want the world to be? You’d be surprised (160) – Barry Schwartz: The way we think about work is broken (159) – Becky Blanton: The year I was homeless (158) –  Alessandro Acquisti: What will a future without secrets look like? (157) –  Ben Wellington: How we found the worst place to park in New York City – using big data (156) – Andreas Ekström: The moral bias behind your search results (155) – Maajid Nawaz.: A global culture to fight the extremism (154) –  Nina Paley: Copyright is brain damage (153) –  Zarayda Groenhart: The story chooses you (152) – Zeynep Tufekci: Online social change: easy to organize, hard to win (151) – Arthur Benjamin: The magic of Fibonacci numbers (150) –  Linda Hill: How to manage for collective creativity (149) – Sakena Yacoobi: How I stopped the Taliban from shutting down my school (148) – Isabel Allende: How to live passionately-no matter your age (147) – Will Stephen: How to sound smart in your TEDx talk (146) – Oliver Sacks: What hallucination reveals about our minds (145) – Nigel Marsh:  How to make work-life balance work (144) – Sophie Scott: Why we laugh (143) – Margaret Gould Stewart: How giant websites design for you (and a billion others, too) (142) – Jack Andraka: A promising test for pancreatic cancer … from a teenager (141) – Linda Cliatt-Wayman: How to fix a broken school? Lead fearlessley, love hard (140) – Hannah Fry: The mathematics of love (139) – Jef Staes: The naked sheep (138) – Cosmin Mihaiu: Physical therapy is boring – play a game instead (137) – Nicholas Negronte: A 30-year history of the future (136) – Derek Muller: The key to effective educational science videos (135) – Jan de Lange: Curious minds, serious play (134) – Claire Boonstra: The educational (r)evolution. Ask the “why” question (133) – Joseph DeSimone: Wat if 3D printing was 100x faster? (132) – Monica Lewinsky: The price of shame (131) – Sherry Turkle: Connected, but alone? (130) – Adora Svitak: What adults can learn from kids (129) – Zak Ebrahim: I am the son of a terrorist. Here’s how I chose peace (128) – Miquel Nicolelis: Brain-to-brain communication has arrived. How we did it (127) –Sajan George: The future of education (126) – Stuart Brown: Play is more than just fun (125) – Christopher Emdin: Teach teachers how to create magic (124) – Peter Doolittle: How your “working memory” makes sense of the world (123) – David Grady: How to save the world (or at least yourself) from bad meetings (122) – Deborah Gordon: What ants teach us about the brain, cancer and the internet (121) – Louie Schwartzberg: Gratitude (120) – Hans and Ola Rosling: How not to be ignorant about the world (119) – Adele Diamond: Turning some ideas on their head (118) – Annemarie Steen: What happens when you press PLAY(117) – Jeff Lliff: One more reason to get a good night’s sleep (116) – Midas Kwant: Finding your passion (115) – Glenn Greenwald: Why privacy matters (114) – Kadir van Lohuizen: Contemporay migration in the Americas (113) – Uri Alon: Why truly innovative science demands a leap into the unknow (112) – Edward Deci: Promoting motivation, health, and excellence (111) – David Kwong: Two nerdy obsessions meet – and it’s magic (110) – Stefan Larsson: What doctors can learn frm each other (109) – Jill Shargaa: Please, please, pleople. Let’s put the ‘awe’ back in ‘awesome’ (108) – AJ Jacobs: The world’s largest family reunion … we’re all invited (107) – Frans Timmermans: Be like Jack Sparrow; embrace your fears (106) – Sue Austin: Deep sea diving in a wheelchair (105) – Stella Young: I’m nor your inspiration, thank you very much (104) – Ray Kurzweil: Get ready for hybrid thinking (103) – David Eggers: My wish: Once upon a school (102) – Philip Evans: How data will transform business (101) – Malcolm Gladwell: Choice, happiness and spaghetti sauce (100) – Mark Ronson: How sampling transformed music (99) – Shimon Schocken: The self-organizing computer course (98) – Edward Snowden: Here’s how we take back the internet (97) – Hugh Herr: The new bionics that let us run, climb and dance (96) – Ed Yong: Zombie roaches and other parasite tales (95) – Maysoon Zayid: I got 99 problems … palsy is just one (94) – Nicholas Negroponte: 5 predictions from 1984 (93) – Richard Culatta: Reimagining learning (92) – Richard Baraniuk: The birth of the open source learning revolution (91) – Anant Agarwall: Why massive open online courses (still) matter (90) – Adam Savage: How simple ideas lead to scientific discoveries (89) – Onora O’Neill: What we don’t understand about trust (88) – Kate Hartman: The art of wearable communication (87) – Willem Jan Renger: Games as design language for teaching and learning (86) – Alastair Parvin: Architecture for the people by the people (85) – Claire Boonstra: The shift to value-centered education (84) – Amy Cuddy: Your body language shapes who you are (83) – Jill Bolte Taylor: My stroke of insight (82) – Sebastian Thrun: Google’s driverless carr (81) – Amy Webb: How I hacked online dating (80) – John Searle: Our shared condition – consciousness (79) – Erik Martin: How World of Warcraft saved me and my education (78) – Margaret Heffernan: Dare to disagree (77) – Ken Jennings: Watson, Jeopardy and me, the obsolete know-it-all (76) – Kelly McGonigal: How to make stress your friend (75) – Dan Meyer: Doing the impossible, swallowing the sword, cutting through fear (74) – Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning (73) – Rita Pierson: Every kid needs a champion (72) – ShaoLan: Learn to read Chinese … with ease! (71) – Salman Khan: Let’s use video to reinvent education (70) – Itay Talgam: Lead like the great conductors (69) – Juan Enriquez: Your online life, permanent as a tattoo (68) – David Pogue: 10 top time-saving tech tips (67) – Ken Robinson: How to escape education’s death valley (66) – Tyler DeWitt: Hey Science teachers – make it fun (65) – Dan Ariely: What makes us feel good about work (64) – Jan Bommerez: The promise of co-intelligence (63) – Eric Whitacre: A virtual choir 2.000 voices strong (62) – Marjolein Caniels: How to unlock creative potentional at the workplace (61) – Sugata Mitra: Build a school in the cloud (60) – Amanda Palmer: The art of asking (58) – Tony Buzan: The power of a mind to map (57) – Matthew Peterson: Teaching without words (56) – Steven Johnson: Where good ideas come from (55) – Susan Cain: The power of introverts (54) – Andy Puddicombe: All is takes is 10 minutes mindful (53) – Peter Norvig: The 1000.000 student classroom (52) – Dan Pink:The puzzle of motivation (51) – Hans Rosling: New insights on poverty (50) – Nice Nailantei Leng’ete: Changing Traditions (49)

 

Smart simplicity #TEDtalk

Je bent het nieuwe jaar goed bloggend begonnen, Marcel! Denk niet in goede voornemens maar in dagelijkse rituelen, las ik gisteren in De Correspondent. Mooi ritueel 😉
Laat ik dan ook maar eens mijn eerste blogje van 2018 posten. Deze TEDtalk heb ik gisteren via-via toevallig gezien (serendipity rules 🙂 ). Ik vond ‘m de moeite waard om op te nemen in onze TED JAMs.

Yves Morieux is gespecialiseerd in sociale wetenschappen in organisaties en zegt dat het tijd is is voor een paradigmaverschuiving. De traditionele pijlers van het management zijn verouderd. Het is tijd voor versimpeling van organisatiestructuren.

De huidige manier van organiseren rust op twee pijlers:

 1. De harde pijler : structuur, processen, systemen.
 2. De zachte pijker : gevoelens, relaties, karakters, persoonlijkheid.

Alle managementtheorieën zijn gebaseerd op 1 van deze pijlers, of op een combinatie. Veranderingen gebaseerd op één of beide pijlers maakt dat de organisatie complexer wordt. Meer regels en procedures, ingewikkelde structuren. Door de toenemende complexiteit voelen steeds meer werknemers minder betrokken bij hun werk.

Antwoord op de toenemende complexiteit moet niet langer gezocht worden in het bouwen van nóg complexere organisaties, luidt zijn betoog. De complexiteit buíten de organisatie vraagt juist om simpelheid bínnen de organisatie. In zijn TEDtalk legt Morieux zes regels uit voor ‘slimme eenvoud’. Samenwerking is hierin het centrale begrip.

  1. Begrijp wat je collega’s doen.Wat doen ze echt?
  2. Zorg ervoor dat managers zoveel mogelijk verbindingen leggen zodat meer samenwerking ontstaat.
  3. Geef medewerkers meer macht en bevoegdheden die ze nodig hebben (zet ze in hun kracht).
  4. Maak feedbackcirkels, zodat mensen de gevolgen zien van hun handelen.
  5. Verhoog de wederkerigheid door schotten tussen diensten, afdelingen en mensen weg te halen. Je hebt elkaar nodig om samen te werken.
  6. Beloon wie samenwerkt en bestraf hen die dat niet doet. Dwing mensen open kaart te spelen en dat ze tijdig hulp van collega’s vragen.
   “It changes everything. Suddenly it becomes in my interest to be transparent on my real weaknesses, my real forecast, because I know I will not be blamed if I fail,but if I fail to help or ask for help.”

 

Simpel toch?

Groet,
Judith

PowerBI map online embedden, doet ie ’t of doet ie ’t niet?

Ha Judith,

Op deze pagina wil ik projecten ‘verzamelen’ die een relatie hebben met Learning Analytics voor Learning Design. Deze pagina heeft echter nog een tweede doel: experimenteren met PowerBI. PowerBI is een tool van Microsoft die helpt met visualisatie van data. Ik heb de tool het vorig jaar bij verschillende afstudeerprojecten gezien, gebruikt door onze studenten, maar had er zelf nog niet mee gespeeld. Zie hier mijn eerste poging. Daar waar ik ingewikkeld was begonnen (verschillende tabellen met data, relaties ertussen)ben ik al spelende een aantal stappen terug gegaan naar 1 Excel sheet.

Het resultaat: een kaart met stippen waar projecten te vinden zijn. Dit is nu een blogpost, maar als ik dadelijk helemaal door heb hoe het werkt wil ik er op ons blog een vaste pagina van maken. Als ik het goed begrijp kan ik vanaf nu mijn Excel sheet updaten, bij PowerBI een ververs actie opstarten en dan zou het ge-embedde iframe ook moeten updaten. Ik ben benieuwd en je zal weten zodra het gelukt is als je een verandering ziet. In de beginstand heb ik drie projecten benoemd: Mijn eigen project LA4LD, Quantified Student die donderdag 11 januari een conferentie hebben waar ik helaas niet bij kan zijn en EFLA de tool om Learning Analytics Tools op Usability mee te testen van mijn OU collega Maren Scheffel. In de toevoeging zal ik bij Utrecht een vermelding maken van de SIG Learning Analytics.

Ik ben benieuwd… (helaas is onderstaand alleen een plaatje met link en daaronder een reservelink)

Visualisatie te benaderen via deze link

Mocht je nu zelf PowerBI Desktop geinstalleerd hebben en wil je deze embed ook doen dan kun je zien hoe dat gebeurt via deze video:

Let wel op. De data/visualisatie is openbaar en voor iedereen zichtbaar. Dus als je dit met data wil doen die niet door anderen te gebruiken moet zijn dan is dit niet de manier.

Om een koppeling te leggen naar het kaartje (was nog een gepuzzel en daar ben ik nog niet helemaal uit) heb ik ook een filmpje (of drie) gebruikt:

PowerBI blijft een erg mooie tool of het nu met of zonder wordpress te gebruiken is. Het is in ieder geval te gebruiken op andere websites. Al zou het wel ook een aantal leuke toevoegingen kunnen hebben voor op ons blog.

Groet Marcel

Toegift 1: Zoals je ziet heeft de embed (iframe) functie er een automatische link van gemaakt. Jammer, maar dat is natuurlijk ook te gebruiken. Ik ga eens kijken of de data aanpassing werkt en of er nog andere wegen zijn om te embedden. Ik heb er even een nette tekst van gemaakt. Blijft jammer, maar ‘vervelender’ nog de gedachte van de auto update werkt nog niet…

Toegift 2: De update optie lijkt te werken. Blijft jammer dat de embed niet werkt, maar er zal vast een optie zijn. Nogmaals op reguliere websites is die er, omdat daar iframes wel werken. Ik werd op het verkeerde been gezet omdat het wel lijkt te werken in de visualisatieomgeving van onze admin tool voor wordpress. Dan denk ik als ‘simpele’ ICTer als je het daar laat werken laat het dan ook voor de gebruiker werken.

5 student teams working on classroom IoT

Hi Judith,

In the previous post (link: post is in Dutch) I told you that currently five teams of students are working on an IoT for learning activities proof of concept. IoT, for those who don’t know, stands for Internet of Things. With smart sensors, existing data-indicators and controllers, environments are being monitored and possibly influenced as smart as possible. In the course we are running now three different cases are presented: “Assisting elderly and their care-takers in living longer in their own home by IoT”, “Management of spaces, energy, costst of large (school)buildings”, and “LA4LD IoT”.

I am involved in all the groups but as a customer specially involved in the LA4LD IoT solution. Students should present to me a proof of concept that is applicable at Zuyd or the student’s home at the end of the course. I have five teams of students working for my assignment and I am very pleased by their enthusiasm and ideas. Students are in the proposal phase of the projects and after the holiday they have to build their proof of concept with IoT gadgets and tooling. At the HBO-ICT they don’t have to solder but can use solutions like the raspberry PI, Z-Wave or other domotica sets commercially available. They have to learn using, adapting and implementing them in the environment of the customer and then find a smart way to cope with the data or visualize the data according to the wishes of the client.

In my case they have to take into consideration that the things I want to have measured are either needed to improve the learning activities for all students or the learning process of an individual student. Some of them even embrace research and solutions of environmental control (i.e. a room with a specific kind of temperature is most suited for learning efficiency). I’d like to give you a first glimpse of the ideas of two of the five groups.

Remember I specifically asked for a proof of concept that would be implementable in one or more rooms at Zuyd University before 1-9-2018.

Table 1. Idea: IoT in higher education

In the first example a classroom setting is chosen. The actions and possibilities are described in Dutch but the idea is clear. Fun part is that they have chosen to implement a Bluetooth beacon and that I had to stop them in multiple occasions, because they were coming up with ideas to use that Beacon to improve the interactive experience in the classroom. Great examples and definitely worth further exploring, but in my case it is about getting information on the learning activities designed and the learning process at hand and trying to improve both by informing students and teachers.

Table 2. Idea: IoT in Higher Education workplace of a student

In the second example I got surprised by the students, because they took up the challenge of looking into the ‘private’ workspace of the student at home (or in a library). They came up with a desk-setting and a tooling (which name I shall not tell at this moment) that is portable and can be moved and set up anywhere.

Both groups have made a bigger presentation on what they are going to do with the data and how the data indicators relate to either learning activity design or the learning process.

The groups are half way their course and still have some time to work further on this. I already bought a Raspberry Pi, a Pi cam and some sensors (still have to be delivered) so that they actually can build a set up for me to use.

I hope that the students find a way to connect with the great research done on these topics. My colleague at the OU, Daniele di Mitri (http://hdl.handle.net/1820/7525 http://hdl.handle.net/1820/7951) and former colleagues Jan Schneider en Peter van Rosmalen (http://hdl.handle.net/1820/5571) have done several experiments on sensors, multi-modality and learning. Not always to get a broader picture of the design of the learning activity (sometimes on the learning process or learning experience) but worth of reading and using. Let’s see if some of them read this blog ;).

In my LA4LD project these are the first steps in this area. As we have a lector smart devices and a lector Internet of Everything at Zuyd there are a lot more steps to take. I am looking forward to tell you about them.

With kind regards,

Marcel Schmitz

%d bloggers liken dit: