AI in het hoger onderwijs

Ha Marcel,

Misschien heb je het blog van Wilfred Rubens gelezen over Stand van zaken artificiƫle intelligentie in het hoger onderwijs. Misschien ook niet. Daarom deze attendering. Ik weet dat jullie met het lectoraat Data Intelligence experimenteren, onderzoekend nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van AI in het onderwijs. En jij als kennistechnoloog in het bijzonder. Dan is het rapport waarover Wilfred blogde interessante leesvoer.

Jisc (je weet wel de Britse SURF) heeft een rapport gepubliceerd: AI in tertiary education: A summary of the current state of play. Ze beschrijven wat AI is en hoe dat in het hoger onderwijs ingezet kan worden, voorzien van een aantal mooie voorbeelden. Uiteraard is er ook aandacht voor de ethische aspecten. Wilfred vond het een goed rapport. Ik heb alleen zijn samenvatting gelezen šŸ™‚

De grafiek van ‘AI maturity‘ vond ik verhelderend.


Net zoals de illustratie waarvoor je AI in het onderwijs kunt inzetten.

 

Tot vrijdag op het ZuydEvent. Ik ben erg benieuwd naar jullie presentatie over AI in het onderwijs šŸ™‚

Groet,
Judith

 

Studenten aan de data ondersteuning

Ha Judith,

Bedankt voor je blog en het filmpje van Pierre over data-ondersteunend onderwijs, learning analytics en de rol van AI. Mooi om te zien dat Pierre nog steeds helder en duidelijk de kern laat zien van waar hij het over wil hebben.

Pierre praat over dashboards, Learning Analytics en dat het moeilijk kan zijn voor studenten om daarmee om te gaan. Graag wil ik de diepte met je opzoeken middels de webinar die Ioana Jivet en Jacqueline Wong hebben gemaakt voor SoLAR (de Society for Learning Analytics Research) en die gaat over de onderzoeken die zij doen betreffende het mogelijk maken voor studenten om zelf indicatoren te kiezen voor hun dashboards.

Dit soort initiatieven zal ik in de toekomst zeker blijven volgen. Learning Analytics en daarmee data-ondersteunend onderwijs zal pas echt beginnen te leven als studenten de dashboards omarmen, er mee willen werken en je als onderwijsinstellingen min of meer verplicht wordt, door de student, om daar in mee te gaan. Samen met studenten en onderzoekers van het lectoraat Data Intelligence proberen we te kijken hoe je Learning Analytics zo kunt positioneren dat het eigenaarschap bij de student ligt en dat die al samenwerkend met de instelling het onderwijs verder brengt. Voor basisschool en middelbare school gaat het daarbij natuurlijk om ouders en leerling, maar in ons hoger onderwijs mag de student zelf aan het stuur, sterker nog, moet de student zelf aan het stuur.

Pierre, benoemt de rol van kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Zowel via het lectoraat, maar ook via het in oprichting zijnde EdTechlab op de Smart Service Campus proberen we hier aan mee te werken. In de afgelopen jaren heb ik middels mijn promotieonderzoek mogen duiken in de wereld die Learning Analytics heet, in de komende jaren zal vanuit het lectoraat AI toepassen binnen ….. (dus ook onderwijs) mijn hoofdtaak worden. En aangezien (hoger) onderwijs een context is die lekker dichtbij is zal ik Learning Analytics zeker blijven volgen en zullen de aankomende projecten waar ik met studenten mee bezig mag zijn in het teken staan van hoe we slim kunstmatige intelligentie kunnen inzetten in de (lokale) praktijk. De onderzoeken, zoals die van Ioana en Jacqueline blijven dus het volgen waard!

Groet Marcel

Meer SoLAR webinars (en andere filmpjes) over Learning Analytics: (https://www.youtube.com/c/SocietyforLearningAnalyticsResearch/featured)

Data-ondersteund onderwijs

Hi Marcel,

Op dit blog schreven we de laatste keren over Artificial Intelligence en Learning Analytics. Pierre Gorissen bespreekt beide complexe onderwerpen in deze heldere video. Hij benoemt de uitdagingen die er technisch en functioneel zijn. Maar ook het belang van samenwerking, het professionaliseren van docenten en begeleiden van studenten op beide thema’s.

En zoals Pierre zegt: We moeten er iets mee! Dat doe jij zeker al! šŸ™‚

 

Fijne avond.

Groet,
Judith

Eye-Tracking, digitale tafels en technology acceptance

Ha Judith,

Het is weer de eerste dag van een nieuw blok. Eigenlijk vind ik dat altijd een lastig moment. Ik ben dan nog zo bezig met het verwerken van resultaten van het vorige blok, dat ik vaak niet genoeg tijd neem om te vertellen over die resultaten. Het verwerken in de vorm van cijfers, maar ook het mentaal verwerken. Dit proces wordt natuurlijk lastiger gemaakt omdat ik weer nieuwe mensen heb klaar staan voor een nieuw blok met nieuwe innovatieve oplossingen of ontwerp gerichte onderzoeken. Heerlijk!

Toch wil ik je via deze blog vertellen over een tweetal stagairs die ik begeleid heb in de afgelopen 10 weken en 1 stagair die ik de afgelopen 20 weken begeleid heb. Of eigenlijk wil ik over hun resultaten vertellen.

Technology Acceptance Model

Noud is 20 weken bezig geweest om grip te krijgen op technology acceptance. Jij hebt zelfs als participant bij mijn onderzoek naar de acceptance voor Learning Analytics, een questionnaire ingevuld die inzicht geeft op die acceptance.

Dr. Jan Recker legt in dit filmpje uit wat Technology Acceptance eigenlijk is:

Deze vragenlijsten geven inzicht op de acceptance op verschillende variabelen. Dit is ook de reden dat er verschillende statistische technieken moeten worden uitgevoerd voor de validatie van je uitspraken. Om in dat bos, met termen als Partial Least Square- Structural Equations Modeling een goede tool te maken, die je helpt met het versturen van mails, het analyseren van de input en het visualiseren daarna in een model, dat vergt wel iets. Noud is in een woud van termen en stappen een heel eind gekomen en heeft me een prototype opgeleverd dat de vragen per variable opstelt, dat enquetes verstuurd, ontvangt en als belangrijkste aspect verwerkt. De visualisatie is voor een volgende student.

Interacties en weergaves of digitale tafels

Dajmen heeft in het kader van zijn VWO-traject stage 10 weken stage gelopen in het lectoraat. Je weet er is een digitale versie van fola2 (voor mensen die daar interesse in hebben, even mailen of www.fola2.com checken). Echter ik kwam erachter dat zodra ik deze versie op een touchscreen enabled digitale tafel speel (of scherm natuurlijk) dat de interactie andere weergaves oplevert. Kortom het spel was niet speelbaar. Ander probleem was dat als je met meerdere personen rondom een digitale tafel staat, of met meerdere personen achter je eigen scherm, dat er maar 1 iemand de kaartjes kan bekijken. In de praktijk heb ik ervaren dat het juist waardevol is voor het creatieve groepsproces dat iedereen kaartjes vast heeft. Dajmen heeft allereerst het interactieprobleem opgelost:

Daarna heeft hij een app gemaakt waarop iedere speler los van de ander een eigen kaartendeck kan openen en zodoende zich kan laten inspireren door de kaarten op eigen snelheid en tijd. Hij heeft in een laatste iteratie ook nog geprobeerd om te kijken of je vanuit de mobiele telefoon het kaartje naar de digitale tafel toe-geswiped kreeg. De functionaliteit om vanuit een mobiele device een attribuut op de digitale tafel te laten veranderen doet het al. Dat dit nog niet met kaarten werkt komt door de huidige implementatie van FoLA2, maar kan en zal aangepakt worden.

Eye-Tracking

Tenslotte heeft Finn, ook in een 10 weken VWO-traject, me een eye-tracking experiment omgeving gemaakt. Een omgeving waarbij ik meerdere mensen om het ontwerpspel FoLA2 heen heb staan (bijvoorbeeld op diezelfde digitale tafel) en waarik dan kan registreren waar ze op letten, waar ze naar kijken en uiteindelijk hoe de interactie tussen personen en materiaal is. Ik heb Finn gevraagd om zijn presentatie nogmaals op te nemen. Kijk hier naar het resultaat:

https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Play/f575f47cf1b14c80abe46fb3683b41cd1d

Je leest het wel: een trotste Marcel!

Futures Literacy

Hi Marcel,

Dank voor je blog en het delen! Altijd zo fijn om hetgeen waar je zo enthousiast over bent ook mag delen met geĆÆnteresseerden buiten je organisatie. Leeratelier šŸ™‚ leuke initiatief. Nav dit blog over learning analytics, je blog over AI, trouwens alles wat je hier ooit gepubliceerd hebt, is je drijfveer dromen over de toekomst.

Toevallig kwam ik (serendipity šŸ™‚ ) via een bericht van WAAG de term ‘futures litercy’ tegen. Ik kende de term nog niet. Jij? Ik ken wel informatien literacy, digital literacy maar nooit gehoord van futures literacy. Dus even verder zoeken en ik kwam al snel uit bij Loes Damhof van Hanzehogeschool die met behulp van een Comeniusbeurs een onderwijsprogramma Futures LiteracyĀ  opzette dat de hogeschool een UNESCO leerstoel opleverde.

Wat is futures literacy

Het gedachtegoed van Futures Literacy is ontstaan bij UNESCO. Het is een manier waarop we ons beeld van de toekomst gebruiken om anders naar het heden te kijken en om zo de wereld van nu te innoveren. Je kunt dit ook prima gebruiken om naar de toekomst van het onderwijs te kijken en helpen bij veranderingen.

Ik vertelde je al eerder over het initiatief van een Zuyd Innovatielab. Hoe geweldig zou het zijn om daar ook iets van een trainingsprogramma Futures Literary Knowlabs aan te koppelen.

Dus blijven dromen over de toekomst om zo het heden te veranderen!

Groet,
Judith

 

Meer lezen over Futures Literacy

Uitgelichte afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

%d bloggers liken dit: