Positive Platforms

Beste Judith, Barbara, Dominique en Marije,

Met ieder van jullie ben ik min of meer bezig geweest met communities of netwerken die samen gaan werken of samen kennis, ervaringen of producten gaan delen. Ik weet dat we allemaal op zoek zijn naar de goede weg om dit te realiseren en ik weet ook dat we allemaal worstelen terwijl we op weg zijn. 

We zijn niet de enige die dromen en bouwen aan platforms die het positieve moeten delen. The institute of the Future  heeft eind vorig jaar met veel mensen gebrainstormd. Bekijk onderstaande impressie, wellicht kunnen we er van leren.

Ik heb het er graag met jullie over.

Groet Marcel

Ontwerp je eigen blend

Ha Judith,

Je hebt uitgebreid geblogged over de SURF onderwijsdagen 2016 (hier, en daar, en ook hier). Wellicht moet je me even helpen en staat het er toch, maar ik kwam via de SURFSPACE een artikel tegen over het ontwerpen van je eigen blend. En ik moet zeggen de manier van presenteren met icoontjes, de link naar de hele set van materiaal (ik weet niet of die buiten SURF te lezen is en of die gedeeld mag worden) geeft een boel materiaal om mee te werken.

De presentatie staat hieronder en ik hoop niet dat ik hem in ons collectieve bloggeheugen gemist heb. Als dat toch zo is, hij is volgens mij het herhalen waard.

Het lijkt me goed als we op deze manier, met icoontjes ook de leeractiviteiten van Zuyd in kaart brengen. Ik ga dat in ieder geval al eens doen voor de faculteit ICT.

Groet Marcel

 

VirtualiTee

Hi M!

Ik zag vandaag toch zo iets leuks via Twitter voorbij komen. Als ik het eerder had gezien, was het een leuk verjaardagskadootje voor youknowwho geweest :).
Een Augumented Reality T-shirt, de Curiscope’s VirtualiTee.

It’s tee-rrific! zoals ze zelf in hun kick-startersfilmje zeggen.

Fijn weekend verder
Judith

Laatste nog te beoordelen huiswerk: Learning analytics for learning design, an opportunity for better learning.

Ha Judith,

Om je deelgenoot te maken van het laatste nog te beoordelen huiswerk van de laatste van vier online cursussen die ik nodig heb voordat ik aan mijn eindwerk mag beginnen, post ik bij deze mijn bijdrage. Het gaat over learning analytics for learning design kortom een onderwerp dat zeker past op dit blog.

Enjoy!

Groet Marcel

Learning analytics for learning design, an opportunity for better learning.

          Despite the great success surrounding learning analytics and the increasing amount of available learning analytic tools, most educational organizations, are only aware of the potential of learning analytics regarding personalized learning and have limited experience with its application (Bichsel). All educational organizations use some form of learning design to organize their education. Analyzing the behavior and actions of students with regard to the learning design enables institutions to adapt for better learning. In order to shift the educational sector towards a more data-driven educational science, it is necessary to gain more insights in the effects of applying learning analytics in learning design.

First to illustrate, learning analytics is the field of learners data, which can be automatically harvested and analysis of these data has the potential to provide evidence-based insights into learner abilities and patterns of behavior, cognition, motivation, and emotions. The use of learning analytics to inform decision-making in education is not new, but the scope and scale of its potential has increased enormously with the rapid adoption of technology over the last few years (Siemens). At the data side, the rise of Big Data leads, in addition, to rapid development of useful techniques and tools to analyze large amounts of data. Better analysis on bigger amounts of data can be made within educational institutions by combining information across faculties. At the visualization side, better and more informative dashboards have come commercial available for institutions to use to get more insights in the actions and behaviors of students. These insights in turn can provide a crucial guidance for a more personalized curriculum design and can help teachers with the design of their education.

Secondly, illustrating Learning design as the combination of the learning activities and the support activities that are performed by different persons (students, teachers) in the context of a unit of learning e.g. a module or course. Donald et al. stated that “A learning design (product) documents and describes a learning activity in such a way that other teachers can understand it and use it in their own context. Typically a learning design includes descriptions of learning tasks, resources and supports provided by the teacher. learning design is also the process by which teachers design for learning, when they devise a plan, design or structure for a learning activity” (179). In further detail, developing a learning design a teacher or educational designer works on all phases of an instruction; starting from the definition of prior knowledge prerequisites of the target student group, design of learning objectives and outcomes, and design of the assessment to test if the outcomes have been achieved. In between are many choices for appropriate learning activities and sequences, content, teaching methods, materials and other resources that contribute to achieving the learning objectives. Efforts to incorporate personalized learning into learning designs are sought, because personalized learning is a potential approach to meeting future educational needs. Little educational concepts embed tools into their learning design to optimize personalized learning. Thus, little knowledge considering the actual use of learning analytics in educational practice and its contribution for educational theories is available (Wise). A lot of opportunities are available to improve the usage of learning design.

After illustrating learning analytics and learning design, the potential of the combination of them both, to improve education to a more personal level can be shown. The teaching activities and resources evolving from the learning design are provided increasingly over IT infrastructures and are most of the time also digitally available. This offers opportunities to use learning analytics as part of the learning environment and the learning design (Lockyer). It is of crucial importance for a learning analytics-supported learning design to consider potential learning analytics indicators already while designing the learning objectives and various activities (Lockyer). Like assessment procedures, learning analytics indicators should be considered in the very beginning of the development of the learning design. In that way, e.g. a ‘forum discussion’ is not only an effective learning activity on itself, but learning analytics can also provide an much more efficient and effective overview of e.g. student participation that could provide both student with self-monitoring information and make teachers more aware of the learning process of his students and adds possibilities for personalized feedback. However, a clear and user-friendly presentation of the learning analytics information is essential for the effect of it. learning dashboards are used to visually present learning performances. A dashboard can be defined as a visual display of the most important information needed to achieve one or more objectives; consolidated and arranged on a single screen so the information can be monitored at a glance (Few).  A learning dashboard can provide both teachers and students with insights in study progress and potential for improvement.

In order to apply learning analytics in learning design, learning designers must gain awareness and knowledge about the potentials and limitations of learning analytics. A comprehensive introduction to different domains that are affected by learning analytics was provided by Greller and Drachsler. They developed a generic design framework that can serve as a guide in developing Learning application in support of educational practice. The framework addresses six fields of attention that have to be addressed in every Learning analytics design: 1. Stakeholders, 2. Objectives, 3. Data, 4. Instruments, 5. External constraints, 6. Internal limitations (42). The stakeholders are the students, teachers, institutions, but also the service providers. The objectives of using analytics can be to reflect current behavior, but also to predict if for instance students potentially drop out. How open the data is that can be used and how the data that is used can be protected are part of the data field. The instruments to gather data, analyze it and intelligently perform computations upon are the fourth field. External constraints are privacy and ethics issues. And last field, the internal limitations consider the competences users bring to use learning analytics.

Besides technical implementation, the competences of users of learning analytics for learning design have to be considered in developing a solution. There are the two crucial aspects of ’awareness’ and ’reflection’ that need to be taken into account when dealing with learning analytics for learning design. The reflection on presented analytics results is not possible without awareness which in turn depends on some form of feedback to the user. According to Endsley being aware of one’s own situation is a three level process and a prerequisite for making decisions and effectively performing tasks: the perception of elements in the current situation is followed by the comprehension of the current situation which then leads to the projection of a future status (32). Reflection can promote insight about something that previously went unnoticed and lead to a change in learning or teaching behavior. Verbert et al. emphasize the importance of these aspects in their four-stage process model for learning analytics applications: awareness, reflection, sense making, and impact (1500). Technology, thus, is not the only aspect of implementing a learning analytics for learning design solution, the competences of the users is an equally important aspect.

In conclusion, more applications of learning analytics in learning design are an opportunity to increase learning experiences for students. This development is both an effort on implementing the currently available data analytics technology in an educational context, and an effort to invest in supporting competences of the users of learning analytics for learning design applications. Succeeded in these challenges will deliver a more personalized learning environment and thereby better learning efficiency and satisfaction for students.

Works Cited

Bichsel, J. “Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and        Recommendations.” EDUCAUSE: Center for Applied Research, 2012, pp. 1–31.

Donald, C., Blake, A., Girault, I., Datt, A., & Ramsay, E. “Approaches to Learning Design:

past the head and the hands to the HEART of the matter.” Distance Education, 2009, vol. 30 no. 2, pp. 179–199.

Endsley, M.R. “Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems.” Human

Factors, 1995, no. 37, pp. 32–64.

Few, S. “Information Dashboard Design.” The Effective Visual Communication of Data Sebastopol, 2006, no. 1, pp. 223.

Greller, W., Drachsler, H. “Translating learning into numbers: A generic Framework for

Learning Analytics.” Educational Technology & Society, 2012, vol. 3, no. 37, pp. 42–57.

Siemens, G. “Learning Analytics: The emergence of a Discipline.” American Behavioral

Scientist, 2013, vol. 10, no. 57, pp. 1380 – 1400.

Verbert, K., Duval, E., Klerkx, J., Govaerts, S., Santos, J. “Learning Analytics Dashboard

Applications.” American Behavioral Scientist, 2013, vol 10. no. 57, pp. 1500–1509.

Wise, A., Shaffer, D. “Why Theory matters more than ever in the age of Big Data.” Journal

of Learning Analytics, 2015, vol. 2, no. 2, pp. 5–13.

Horizon Report 2017

Hi Marcel,

En hier is de definitieve versie dan: Horizon Report 2017 Higher Education Edition!
Natuurlijk is er inhoudelijk niets veranderd tov hetgeen ik blogde over de preview van deze editie. Het is een uitgebreider jasje gestoken. En de Key Trends, Significant Chanllenges en Import Devolopments in Technology staan nu in een mooi overzichtelijk schema. 78 Experts van NMC en Educause hebben onderstaande uitdagingen, belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en technologie voor een periode van nu tot 5 jaar in kaart gebracht.horizonreport2017De basis van bovenstaande 18 topics zijn volgens de expert in 10 thema’s van onderwijskundige veranderingen te vatten:

 1. Advancing progressive learning approaches requires cultural transformation
 2. Real-world skills are needed to bolster employability and workplace development.
 3. Collaboration is key for scaling effective solutions
 4. Despite the proliferation of technology and online learning materials, access is still unequal
 5. Processes for assessing nuanced skills at a personal level are needed
 6. Fluency in the digital realm is more than just understanding how to use technology
 7. Online, mobile, and blended learning are foregone conclusions
 8. Learning ecosystems must be agile enough to support the practices of the future
 9. Higher education is an incubator for developing more intuitive computers
 10. Lifelong learning is the lifeblood of higher education

Als je geen tijd hebt om het hele rapport te lezen dan kan je ook even 7 minuten de tijd nemen om deze video te bekijken

Vorig jaar benoemde ik de steeds groeiende kritiek op dit rapport omdat er weinig wordt gereflecteerd op eerdere voorspellingen en trends. Dat hebben zich blijkbaar in hun oren geknopt. Dit jaar wordt ook teruggekeken:

hr1hr2

Al deze topic kunnen volgens het rapport in 6 overkoepelende thema’s worden gevangen:

 1. Expanding access and convenience
 2. Spurring innovation
 3. Fostering authentic learning
 4. Tracking and valuating evidence
 5. Improving the teaching profession
 6. Spreading digital fluency

Het is duidelijk dat het tijds-en plaatsonafhankelijk leren en werken, het ruimte bieden aan innovaties, actief leren, het data-driven onderwijs en alle technologische mogelijkheden eisen stelt aan de digitale en pedagogische competenties van docenten, maar ook aan de digitale vaardigheden van studenten.
Nog werk genoeg, zou ik zo denken.

Judith

Learning Analytics oogst van de dag: De start van twee afstudeerders en een SURF project.

Ha Judith,

Vandaag een mooie oogst op Learning Analytics gebied: twee studenten zijn hun afstudeertraject gestart en ik ben min of meer begonnen aan een SURF project.

Sander Janssen en Ricky Notenboom zijn gestart met hun afstudeertraject voor de HBO-ICT studie. Ze gaan vanuit de kant van de Learning Dashboards en vanuit de data-kant kijken naar hoe we Learning Analytics kunnen inzetten op het gebied van Learning Design. Ze gaan me dus helpen met de eerste stappen met mijn PhD traject. Met hun input vanuit:

 • literatuurstudie(s),
 • interview(s),
 • focusgroep(en)
 • een ontwerp van een prototype van een dashboard
 • een inrichtingsvoorstel van de te verzamelen data-elementen ‘blended’ onderwijsomgeving

moeten we een beeld krijgen van wat er mogelijk is binnen onze setting en wat de stand van zaken is op dit moment in deze wereld. Ze gaan 20 weken aan de slag en ik ben erg benieuwd hoe ver we samen gaan komen.

Het SURF project is daarbij een grote hulp. SURF heeft een learning analytics experiment, waarbij verschillende Hogescholen en Universiteiten gebruik maken van een Learning Analytics omgeving die bij SURF draait. Die omgeving gaan we de komende 10 weken bekijken en in het volgende onderwijsblok inzetten in ons onderwijs. Indien het goed te gebruiken is zou ik van de open source omgeving ook voor mijn eigen onderzoek gebruik kunnen maken en dat is natuurlijk een van de elementen die we gaan bekijken. Het doel van het SURF experiment is om docenten en studenten kennis te laten maken met Learning Analytics om te kijken of ze er iets mee kunnen, of het toepasbaar is in hun onderwijsomgeving en wat er dan mogelijk is.

Spannend allemaal! In mijn zoektocht naar extra informative kwam ik een filmpje tegen van Jan Hellings van de UvA, die op de LAK 2016 conferentie presenteert of hun learning dashboard effect heeft gehad op een programmeer cursus die ze hebben gegeven.

Een van de vele voorbeelden van een Learning Dashboard. Er volgen er wellicht meer via het blog, maar voor nu hou ik het hierbij. Hopelijk leveren Sander en Ricky me nog meer waardevol materiaal.

Groet Marcel

Technology Enhanced Scrumming

Ha Judith,

Mooi dat je via Petra weer opnieuw over SCRUM begint. In een van onze eerdere blogs hebben we het al gehad over Agile en ik krijg er steeds meer ervaring mee. Bijzonder is om te zien dat onze studenten SCRUM ook gebruiken als een planningstool op het moment dat ze alleen werken. Zo heb ik momenteel een afstudeerder, Arnold, die bezig is met 2beQuestioned een tool omgebruikers vragen te stellen in een hoeveelheid en op een frequentie die zij prettig vinden. Een tool die een beetje tussen de Zweinstein game en Themepark Feedback in zit. Het werken met korte ‘sprints’ en met start en finish momenten werkt voor zowel Arnold als zijn begeleider (ikzelf) erg prettig. Misschien omdat zijn begeleider ook ietwat chaotisch is? In ieder geval een voorbeeld waarbij dat mensen alleen SCRUMMEN.

Arnold heeft me geïntroduceerd in de wereld van Trello. Hij gebruikt deze projecttool om te SCRUMMEN. De mensen van Trello leggen uit hoe het gebruikt kan worden:

 

Nu werken collega’s Miguel van der Laar en Rianne Boumans ook met Scrum, maar dan met een hele klas aan 1 project. Ze doen dit niet met een digitale tool maar met ‘verschillende kleuren post-its ‘ op een van de glazen wanden van onze vergaderruimtes. Denk aan 25-30 personen tegelijk die aan een project werken. Als opdrachtgever/klant ga ik dat komend blok meemaken in een opdracht die we samen met een netwerk ergotherapeuten oppakken. De studenten moeten een monitor en samenwerktool maken voor de ergotherapeuten die hun helpt in hun dagelijkse werk, de registratie en de kennisuitwisseling hierover. Voor mij de eerste keer dat ik in de vorm, met zijn 30en tegelijk, echt ga scrummen. In het project Voor Elkaar werk ik ook met een 20-tal studenten, maar daar wordt niet gescrumd. Daar probeer ik wel Basecamp te gebruiken als omgeving om gezamenlijk in te communiceren, maar dat lukt nog niet erg omdat de projectleiding (lees: ik) nog niet genoeg de mogelijkheden van de tool gebruikt om de communicatie te sturen. Ik zal eens vragen aan Miguel en Rianne of zij ook een digitale tool gebruiken die de SCRUM ondersteund.

Groet Marcel

To scrum or not to scrum #onderwijsontwerpen

Hi Marcel,

Door toeval kwam ik weer eens op het blog van Petra Peeters. Petra ‘ken’ ik van de MOOC Exploring Social Learning. Zij was moderator van deze MOOC en heeft ontwerpprincipes in een artikel met ons gedeeld, hierover heb ik destijds geblogd. Vorig jaar heeft zij in 11 blogpost het proces van 5 maanden (februari-juni 2016) scrummend een deeltijdcurriculum ontwerpen, gedeeld. In de 12e bijdrage geeft zij terugblik. Deze leermomenten wil ik in onze rubriek #onderwijsontwerpen ook hier even vastleggen. Vooral ook omdat ik dit in het kader van onderwijs ontwikkelen voor Zuyd Profesional interessant vind.

De opleiding Opleidingskunde van de HAN had 6 maanden de tijd om een nieuw blended deeltijdcurriculum te ontwikkelen. Ze kozen SCRUM als ontwikkelmethodiek. Zij werden hierbij begeleid door scrum@school. Het was een avontuur zo blijkt uit de blogberichten.

Uitgangspunten

In dit half jaar hebben ze uitgangspunten die voor het curriculum gelden geformuleerd en uitgewerkt. Ook zij werken met leercoaches en leeruitkomsten. Leerarrangementen is een term die ik uit mijn MLI-tijd ken, binnen Zuyd Professional wordt nog ‘gewoon’ over modules gesproken. Wezenlijk in de uitgangspuntpunten is de integrale aanpak en de integratie van de praktijk in de modules.

Ontwikkelteam

Zij hadden een team van 12 mensen waarvan 4 werkstudenten (mooi!). Samen hadden ze 0,9 fte per week om te ontwikkelen. Zij adviseren een kleiner kernteam die sneller stappen kan maken omdat nu veel tijd kwijt ging aan afstemming en overleg, ondanks dat dit ten koste gaat aan de diversiteit van invalshoeken. Dus een klein kernteam met meer tijd en die wel mensen ‘van buiten’ betrekt voor input. De student als partner werd vanwege frisse en deskundige blik enorm gewaardeerd. Tip dus! Het werkveld werd pas op het laatste moment betrokken. Hun advies is hen eerder te betrekken. Ik weet uit mijn ervaring bij de curriculumontwikkeling van bacheloropleiding HBO-V dat zij dat al heel goed doen. Dit wordt van beide kanten enorm gewaardeerd.

Een andere tip is teksten visualiseren in tekeningen, schema’s en tabellen. Dit werkt ook beter in communicatie naar andere toe.

To scrum or not to scrum

De ontwikkelmethodiek scrummen bracht hen overzicht. Het werken met scrumboard gaf duidelijkheid, waardoor prioritering in taken kon worden aangebracht. Scrummen zette hen ook actief in beweging, geen eindeloos overleg over visie. Door visie te schetsen, ging ontwikkelen en visievorming gelijktijdig en versterkten elkaar.
Door met overzichtelijke deadlines te werken (periodes van 4 weken) waarin tussenproducten opgeleverd moesten worden, werd de alles-of-niets deadlines vermeden. Ook in bijeenkomsten werd met ‘timeboxen’ gewerkt waardoor in weinig tijd veel gedaan. Taakverdeling werd duidelijk en teamleden werden ingezet op hun kwaliteiten. Vertrouwen dat zij goede dingen opleveren, werd tijdens het proces geleerd. Iedereen heeft een andere werkaanpak.

Ze zijn (terecht!) trots op het resultaat. Ze hebben duidelijk wat nog op de planning staat. Scrumdiscipline is nog wel een ‘dingetje’. Maar elke keer als ze daarvan afweken, ontbrak overzicht. Het was hard werken (buffelen). Maar aan het eind van elke scrumsprint was er moment van trots en nieuwe inzichten. Het scrummen was voor hen een nieuwe ontwikkelmethodiek waardoor zij allemaal beginnende scrummasters waren. Met meer begeleiding was dit proces gemakkelijker geweest.

Eindconclusie van Petra:

To Scrum or not to scrum is voor mij geen vraag meer. Bij vergelijkbare projecten zou ik Scrum graag weer inzetten. Het (leren) Scrummen is een pittige klus, zeker als je dat doet terwijl je aan een even pittig project werkt. Scrummen heeft ons echter zó geholpen uit onze vaste patronen te stappen en tot resultaat te komen dat ik de worsteling er graag voor over had.

Wat is er van opgepikt heb, is dat een klein ontwikkelteam met genoeg samenwerktijd het beste werkt. Dat je studenten en werkveld op geregelde momenten moet bevragen/betrekken. Dat visueel overzicht en werken met tussentijdse deadlines belangrijk is om de vaart er in te houden. Onderlinge en ‘naar buiten’ communicatie en vertrouwen cruciaal zijn.

Mooi en bedankt dat je dit gedeeld hebt, Petra!
Groet,
Judith

Specialization Academic Writing UC Irvine, Coursera update

Ha Judith,

Ik weet het, mijn reactie vermogen is beperkt op het moment. Inpassen van het bloggen in mijn werk en leefritme blijft lastig, ondanks onze leuke en triggerende vorm van duo-blog. Maar daar wil ik het niet over hebben, alhoewel ik natuurlijk als excuustruus wel een excuus heb voor het minder bloggen, het onderwerp van dit blog: de Specialization Academic Writing. Een MOOC van UC Irvine op Coursera.

Het zijn 5 cursussen, waarvan de 5e een zogenaamd capstone project is. Een capstone is een groter, afsluitend project waarbij je het geleerde (nog meer) in de praktijk brengt en laat zien dat je de stof beheerst. Het certificaat zit dan ook min of meer aan deze course gekoppeld. Het mooie is dat de capstone horende bij Academic Writing gaat over het schrijven van een research article en dat ik dat mag combineren met het schrijven van mijn daadwerkelijk artikel.

Om aan de capstone te beginnen moet je de vier voorgaande MOOCS afronden. In het blog: Eerste Mooc afgerond… heb ik al gesproken over de eerste van vier. In een poging om tijd te winnen heb ik de overige drie tegelijk proberen te doen. Elke MOOC duurt in principe vier weken, maar je mag wel vooruit werken. Momenteel heb ik dan ook alles af en wacht ik per cursus nog op reviews van mijn klasgenoten op materiaal en moet ik zelf nog materiaal reviewen. Leertechnisch vind ik dat mooi aan het systeem, dat je elkaar beoordeelt en dat je moet beoordelen. Maar met betrekking tot extra hard werken en dan eerder afronden voel ik me nu erg afhankelijk.

Mijn nog te beoordelen werk:

Daarbij komt ook nog dat een van de reviews die ik heb gekregen een 76% had, daar waar ik minimal 80% moet scoren. Of en hoe snel mijn verbeterde voorstel nu nog wordt nagekeken geen idee, aangezien mijn ‘college studenten’ een week verder zitten. Coursera geeft in dit soort gevallen als tip om naar het forum deel te gaan van de cursus om te kijken of je iemand zo ver krijgt van je klasgenoten om opnieuw te kijken. Helaas is er geen forumknop in mijn cursus dus zit ik een beetje vast. Andere optie is switchen naar een van de andere courses in de spezialisation, tja die optie heb ik min of meer al gedaan.

Kortom zo’n forum is wel essentieel in deze onderwijsvorm. Ik ga nu op zoek naar personen via reviews die ze al gedaan hebben en dan via linkedin, facebook of twitter. Eens kijken wat dat oplevert.

Het heeft in ieder geval wel een stuk inspiratie gegeven om te kijken of ik zelf peer reviewing kan gebruiken in een cursus. Gelukkig kan dat in Blackboard, maar ik ben erg benieuwd hoe het in de praktijk vanuit een docentkant werkt.

Dat laat ik dan nog wel lezen.

Groet Marcel

De waarde van open en open als waarde

Ha Marcel,dewaardevanopen

Gisteren ontving ik van Robert Schuwer het onderzoeksrapport van hem en Ben Janssen met de mooie titel:

De waarde van open en open als waarde

Enige tijd geleden ben ik door Robert geïnterviewd (je kunt in bijlage 4 de vragen lezen die mij gesteld zijn) over hoe binnen Zuyd aangekeken wordt tegen het delen van open leermaterialen en online cursussen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen. Hoe Zuyd er tegen aan kijkt weet ik niet, ik heb mijn inzichten en ervaringen binnen Zuyd gedeeld, zie ook ons MOOCZI-blog warop ik de managementsamenvatting heb gedeeld. Alles is uiteraard gepubliceerd onder CC-BY 🙂

De onderzoeksvraag was:
Wat leidt tot c.q. is nodig voor een brede adoptie van delen van open leermaterialen en online cursussen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen door docenten in het bekostigde hoger onderwijs in Nederland?

Ze hebben 55 interviews (bestuurders, docenten, ondersteuners) afgenomen op 4 universiteiten en 6 hogescholen. Uitgebreid (gebruikmakend van een codeboom) zijn de interviews beschreven en geanalyseerd. Mijn korte samenvatting van de resultaten:

Er wordt veel leermateriaal gedeeld, vooral om de kwaliteit van het campusonderwijs te verbeteren. Docenten bepalen hoe ze willen delen (autonomie wordt zowel door docent als bestuurder cruciaal gevonden), het delen en hergebruiken is daarom erg divers qua openheid. Om structureel te delen en hergebruiken is ondersteuning in tijd, geld en ondersteuning essentieel. Als er al sprake is van ‘open’ beleid dan zijn docenten hiervan onvoldoende van op de hoogte. MOOC’s worden gezien als een versneller voor de adoptie van open delen van materialen en cursussen binnen een instelling.

Uiteraard zijn er mooie zinvolle aanbevelingen geformuleerd:

 • Maak de meerwaarde van open delen en hergebruiken duidelijk aan docenten;
 • Zorg bij deze verandering van de beeldvorming rondom open delen en hergebruiken bij docenten voor ondersteuning vanuit de instelling: op ICT-gebied, juridische en onderwijskundige aspecten, facilitering in tijd, aanwezigheid van een veilige experimenteerruimte en een ondersteunende infrastructuur;
 • Formuleer op faculteits-, instituuts- en instellingsniveau beleid op het gebied van open delen en hergebruiken dat de activiteiten die onder aanbeveling 1 en 2 genoemd worden mogelijk maakt;
 • Koppel beleid inzake open delen en hergebruiken aan andere thema’s van onderwijsvernieuwing of aan thema’s als internationalisering.

Zal ik nog eens een poging wagen om deze adviezen binnen Zuyd te delen? Er ligt immers een ‘opdracht‘ van de minister dat in 2025 alle HO-docenten hun onderwijsmateriaal, Open Educational Resources (OER), vrij beschikbaar dienen te stellen. De doelstellingen zijn door een taskforce bij OCW omschreven in het programmaplan ‘Open & Verbonden Hoger onderwijs, uitwisseling van digitaal leermateriaal’. Hierin staat dat na afloop van het programma in 2020

 1. Docenten het normaal vinden om:
  • digitaal leermateriaal te delen met collega’s,
  • te reflecteren met collega’s op digitaal leermateriaal, en
  • digitaal leermateriaal van collega’s te hergebruiken in het eigen onderwijs.
 2. Docenten over de juiste faciliteiten beschikken en worden zij door de instelling op maat ondersteund in tijd, ruimte en middelen om te kunnen delen, reflecteren en hergebruiken.
 3. De beschikbare ict-voorzieningen zorgen dat delen, reflecteren en hergebruiken snel, eenvoudig en gebruikersvriendelijk mogelijk is.

Duzzz … 🙂

Judith

%d bloggers liken dit: