Site-archief

Gelezen: Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs.

Hallo Marcel,

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat nu, ruim een jaar na het boek Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs (Dominique Sluijsmans & Ren√© Kneyber) het boek Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs (Dominique Sluijsmans & Mien Segers) is verschenen. Ik kreeg het boek omdat ik het graag wilde lezen en om er een blog over te schrijven natuurlijk ūüôā

De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor summatief toetsen. Dat heeft op veel onderwijsinstellingen geleid tot het invoeren van toetsbeleid en het professionaliseren van docenten via BKE/SKE-trajecten. In opdracht van de Vereniging Hogescholen zijn er rapporten verschenen als Beoordelen is Mensenwerk (2014) en Protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo 2.0 (2017). Echter, naast het summatief toetsen van kennis en vaardigheden komt er steeds meer aandacht voor Bildung. Jan Anthonie Bruijn zegt daar in zijn voorwoord over

Een kwalitatief hoogstaande samenleving heeft mensen nodig die kennen, kunnen en voelen: daar ligt voor ons als onderwijsmakers dus een grote verantwoordelijkheid

Aansluitend schrijven de redacteuren Dominique Sluijsmans en Mien Segers in de inleiding dat deze visie

vraagt om een herkadering van het waarom, wat en hoe van de manier waarop wij studenten toetsen en beoordelen.

In 239 pagina‚Äôs informeert het boek ons over de formatieve functie van toetsen en beoordelen. Kernthema van het boek is hoe de huidige testcultuur van toetsen en beoordelen (met informatiearme cijfers) kan worden veranderd in een feedbackcultuur. Een collectief gedeelde visie op kwaliteit van leren en de rol van beoordelen is hierbij essentieel. In de BKE/SKE professionaliseringstrajecten gaan docenten al op zoek naar nieuwe inzichten en visies op toetsen en beoordelen, en wat dat betekent voor de eigen opleiding/curriculum. Inmiddels is er een enorme toenamen van formatieve toetsen. In de praktijk blijken deze meer een summatieve functie te hebben, omdat er weinig ontwikkelingsgerichte informatie aan wordt toegevoegd.¬†Feedback dient geen ‚Äėafrekenmoment‚Äô te zijn, zo wordt ook in het boek bepleit.

Onderzoek heeft aangetoond dat feedback een krachtig middel is om te leren. Om tot een duurzame feedbackcultuur te komen moet men de bereidheid hebben ‘elkaar verder willen helpen’. Dit¬†stimuleren is essentieel, dat hebben we ook ervaren tijdens het Zuyd innovatieproject FeedbackFruits.

In een zeer prettige schrijfstijl worden vele docenten uit diverse kennisdomeinen van het hoger onderwijs geportretteerd. Centraal in deze 13 interviews staat de vraag wat feedback van docenten vraagt en op welke manier docenten met elkaar een feedbackcultuur kunnen realiseren. Ook (oud-)collega van Zuyd, Ilse Meelberghs, heeft een bijdrage geleverd.

Naast voorwoord, inleiding en de interviews bevat het boek 11 verdiepende hoofdstukken met bijdrage van o.a. Filip Dochy, Esther van Popta, Cees van der Vleuten, Tamara van Schilt-Mol. Het boek eindigt met vijf kernboodschappen die volgens de twee redacteuren nodig zijn voor een toetsrevolutie in het hoger onderwijs. Zij ondersteunen hun boodschappen door te verwijzen naar (eigen) wetenschappelijk onderzoek en naar de interviews en de verdiepende hoofdstukken in het boek.

In een feedbackcultuur …
1. is er sprake van een samenhangend en studeerbaar ontworpen curriculum
2. krijgen studenten door voortdurende formatieve evaluatie alle kansen om de studie succesvol te doorlopen
3. leren studenten verantwoordelijkheid te nemen tegenover zichzelf en elkaar
4. nemen docenten verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en elkaar
5. is er sprake van een collectief kwaliteitsbewustzijn

Dominique en Mien benoemen ook dat de toenemende rol van technologie in het onderwijs en de snelle ontwikkeling van learning analytics dat binnenkort wellicht het denken over assessment opnieuw ter discussie zal stellen. Daar weet jij dan weer meer van ūüôā

Tijdens het lezen van dit boek viel het me op dat of je nu over het realiseren van een feedbackcultuur hebt of het kunnen omgaan met technologische ontwikkelingen of over het belang van (sociaal) informeel leren van professionals, we blijven het hebben over pioniers die geduld moeten hebben.¬†Geduld? Terwijl overal wordt gesproken dat opleidingen hun studenten beter willen (moeten!) voorbereiden op de arbeidsmarkt door niet alleen kennis en vaardigheden te toetsen maar ook complexe vaardigheden beoordelen als samenwerken, communiceren, leiderschap en professionaliteit. En dat van die studenten (en docenten!), die voorbereid moeten zijn op levenslang leren, een sterke zelfsturing wordt verwacht. Ik heb al eens vaker geblogd over de knowmad, een professional die slim gebruik maakt van sociale technologie om te leren, te reflecteren en bij te blijven op zijn/haar vakgebied bij te blijven. Vol ongeduld wacht ik. En ondertussen pionier ik vrolijk verder ūüôā

In het boek wordt door docenten en onderzoekers gesproken over het belang van (peer)feedback. Ik had het waardevol gevonden als er een aantal kritische bijdrage van studenten was toegevoegd. De (ex-)studenten in mijn directe omgeving zien het belang van (peer)feedback niet zoals de auteurs en ge√Įnterviewden van dit boek dat wel (terecht!) bepleiten. In de praktijk blijkt het toch erg lastig te zijn om docenten en studenten, die een traditionele summatieve toetscultuur gewend zijn, uit deze mindset te halen.

Veranderen kost tijd en veel geduld. Maar er zijn ook al zeer veel goede voorbeelden, zoals in dit boek te lezen. Een inspirerend boek met vele handvatten voor het complexe proces van onderwijs ontwerpen waar feedback een integraal onderdeel van vormt. Van harte aanbevolen.

Paasgroeten,
Judith

 

Sluijsmans, D., & Segers, M. (Red.). (2018). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.

Het boek is te koop (‚ā¨24,99) via uitgeverij Phronese. Vanaf mei zal dit boek net als het andere Toetsrevolutieboek als pdf beschikbaar zijn via de website¬†toetsrevolutie.nl

De Cirkel – Dave Eggers #boek

Hallo Marcel,

LifeistoshareLife is to share, een fles wijn met deze opschrift kreeg ik van mijn jongste broer voor mijn verjaardag. Een uitspraak die me op het lijf geschreven is. Het leven is om te delen: liefde, vriendschap, humor, eten en drinken. Delen is mee-leven zoals dat in het boek De Cirkel van Dave Eggers, werd verwoord. Dit boek las ik in mijn vakantie en het beangstigde me een beetje hoe dichtbij de nabije toekomst is die in dit boek beschreven wordt, zeker wat betreft datamanupulatie onder het mom van transparantie. Creepy.

Ik deel graag via sociale media. Waar ik mee bezig ben, wat ik zie, wat ik weet. Echter, ik bepaal zelf wat ik deel en met wie en hoe. Als het me niet (meer) bevalt, verlaat ik een platform en zoek ik andere wegen (zie mijn blogpost van gisteren over Foursquare). In de Cirkel ontbreekt dat. Als Cirkelaar heb je geen autonomie.

De Cirkel is een technologiebedrijf (combinatie van Google en Facebook). Ze zijn pioniers op het gebied van sociale media met als adagium ‘Alles wat gebeurt moet openbaar zijn’. Alles draait om PPT: Passie, Participatie en Transparantie. Daar lijkt niets mis mee, maar alles staat in het teken van het streven naar volmaakbaarheid. Via rankings wordt je participatie in de community van de Cirkel beoordeeld. Zijn er blinde vlekken in je timeline, dan word je ter verantwoording geroepen waarom je iets niet gepost, geliked, of gefilmd hebt. Overal staan minicamera’s, je wordt constant gemonitord. De ultieme transparantie bereik je door de hele dag met een camera rond je nek te lopen en alles te filmen van wat je doet en meemaakt. Politici zonder camera worden niet meer vertrouwd, want die hebben iets te verbergen. Iedereen kan die filmpjes natuurlijk volgen. Nogal sektarisch, vind ik, deze vorm van openheid, er zijn grenzen. Ik heb wel mijn geheimen, en dat wil ik graag zo houden ūüôā .

de-cirkel

De vraag ‘waarom deel ik online?’ kwam tijdens het lezen van dit boek wel regelmatig bij me op. Ik merk wel dat mijn ‘deelactiviteiten’ veranderen. Op Twitter deel ik steeds minder persoonlijke dingen omdat hierop steeds minder reactie volgt. Dat gebeurt toch meer binnen mijn vrienden- en kennissencirkel op Facebook. Of via Whatsapp. Als mijn permanente bijscholingscursus blijft Twitter voor mij waardevol, maar als communicatieplatform dus steeds minder. Ik merk dat tweeps waar ik vroeger veel mee communiceerde veel minder actief zijn, of zelfs helemaal stilgevallen zijn. Toch wordt het steeds drukker op Twitter, maar het wordt steeds meer een platform voor (personal) branding. Twitter is nog steeds geweldig om samen op de Twitterbank een televisieprogramma te volgen. Twitter is top voor actueel nieuws. Maar ik merkte ook dat ik na de vliegramp Twitter uitschakelde omdat ik niet steeds alle berichten wilde zien. Ik hoef niet alles te weten.
Ik vroeg me ook tijdens het lezen af: ben ik ook zo’n sociale autist als Mae, de hoofdpersoon in dit boek? Iemand die in gezelschap alleen maar naar likes van vreemden zit te staren ipv te communiceren met de mensen met wie je aan tafel zit. Tsja … soms wel ūüėČ

De Cirkel is een boek met een actueel thema. Toch vond ik het wel wat doorslaan in negativisme. Het standpunt van de schrijver ten aanzien van sociale media was duidelijk. In het laatste gedeelte werd de hoofdpersoon wel erg na√Įef weggezet. Daardoor werd het slot van het¬†boek wel¬†erg ongeloofwaardig. De Cirkel wordt uiteindelijk een bedrijf die de politieke, gezondheidkundige en onderwijskundige touwtjes in handen had. Een wereld ontstond waar baby’tjes een chip ge√Įmplanteerd kregen waardoor een mens van geboorte tot graf gecontroleerd en gecorrigeerd kon worden. Ik kan (en wil) me niet voorstellen dat zoiets waarheid wordt. Er zijn toch genoeg critici op deze wereld? De geschiedenis heeft ons hopelijk ook wel het een en ander geleerd. Alhoewel zo’n hype als de icebucketchallenge toch ook wel het kuddegedrag van de mens weer aantoont….
Al met al een interessant onderwerp, maar uiteindelijk wel een voorspelbaar boek, waardoor ik het einde van het boek niet meer zo boeiend vond.

Groet,
Judith

28-8 slotalinea aangevuld

The future of Innovation or Innovation is the Future?!

FutureofInnovation

Ha Marcel,

Voor mijn vakantie heb ik het boek The Future of Innovation van het aanwinstenrek van de Hotelschoolbieb meegenomen. Als lid van een innovatieteam die nu de Master Leren en Innoveren gaat volgen, lonkt een boek met zo’n titel natuurlijk ;). Bettina von Stamm en Anna Trifilova hebben zo’n 200 idee√ęn en gedachten van de meest creatieve innovators uit 60 landen verzameld in dit lijvig boekwerk. In de bijbehorende website www.thefutureofinnovation.org vind je meer bijdragen.

De achterkant van het boek begint met:
Three unassailable facts will strike you as soon as you start to read The Future of Innovation book:
One: innovation is the new mantra; whether you’re involved in teaching art and design, new product development for a blue chip consumer brand or responsible for providing public services to citizens;
Two: understanding innovation requires multiple perspectives; from culture and mindset, social and commercial context, new ways of working as much as new products or services;
Three: innovation is a journey; drawing on insights from around the globe is essential to accelerate our progress.

Het zal je niet verbazen dat iedereen die een bijdrage aan het boek heeft geleverd de toekomst van innovatie anders definieert.¬†In vele bijdragen (ik heb ze niet allemaal gelezen hoor) lees je dat er geen toekomst is zonder innovatie. We hebben ons bestaan en welvaart te danken aan innovatie, alhoewel dat vroeger (voor 1940) niet zo genoemd werd, toen waren er gewoon uitvinders ;). We worden heel gelukkig van innovatie. Wie wordt er tenslotte niet blij van om iets te cre√ęren?
De passie voor innovatie spat van alle kanten van en uit het boek. Maar Bettina von Stamm ziet ook de andere kant van innovatie: the dark side.¬†Von Stamm stelt tijdens deze keynote kritische vragen: want iedere CEO, politiek leider zegt wel dat we moeten innoveren maar wat doen ze er aan? Waarom willen ze dat en wat willen ze bereiken? Zijn ze ook bereid om fouten en mislukkingen te accepteren in deze wereld waarin men zoveel mogelijk (economische) risico’s wil vermijden?

Innovatie betreft tegenwoordig niet alleen een vernieuwend product en vindt niet alleen plaats in R&D-afdelingen van bedrijven. Von Stamm’s definitie van innovatie:

The path of embracing change to create value

Het gaat dus om veranderingen te omarmen en het cre√ęren van waarde, dat kan dus zeker ook kennis zijn. Maar het gaat vooral om de reis er naar toe en die stopt nooit. Elke keer zijn er wel weer nieuwe omstandigheden die nieuwe idee√ęn cre√ęren.

Innovatie begint met een idee, je hebt vervolgens verschillende vaardigheden nodig en een netwerk en financi√ęle middelen om iets te realiseren. Aan idee√ęn ontbreekt het ons niet, vaardigheden maken we ons wel eigen, netwerken vormen we wel. Maar dan die financi√ęn … Zuyd is afgelopen studiejaar begonnen met een innovatieprogramma, we hebben daarover al¬†eerder geblogd. Vier jaar worden financi√ęle middelen ingezet voor innovatie. In het najaar gaat het programma officieel van start met de facultaire macroprojecten, enkele microprojecten zijn al gestart. Ik vind het nog een beetje stilletjes vanuit het programmamanagement, maar daar zal vanaf september verandering inkomen ;).
Innovatie inspireert, daarom wil ik graag dat Zuyderlingen er met anderen over praten, als je idee√ęn niet alleen voor jezelf houdt cre√ęer je met crowdsourcing¬†open innovation. Dan komt er nog meer inspiratie los daarvan ben ik van overtuigd.
En ja, de projecten zijn allemaal niet wereldschokkend maar voor de indieners een mogelijkheid om binnen hun onderwijs iets vernieuwends uit te proberen. Prachtig dat Zuyd deze mogelijkheid biedt. Ik hoop alleen dat we ook de fouten en mislukkingen mogen maken en zodat we daar weer van leren. Het is zoals Mahatma Gandhi ooit zei:

You must be the change you want to see in the world

En luister eens naar de gedachten van deze ‘voice from the future’ en laten we zijn advies ter harte nemen:¬†“dance like a lunatic” (via @AnnieMaessen)

Like A Lunatic from Sean Pecknold on Vimeo.

“The future is in our hands” (Stefan Kohn)

Judith

Hoe slim is Zuyd?

Dank je wel Marcel voor het delen van jouw beleving van de managementdag van Zuyd: Tijd voor kwaliteit.

Ik was op de hoogte van deze dag omdat één van de organisatoren mij had gevraagd of ik inspirerende praktijkvoorbeelden mbt de inzet van ICT in het onderwijs binnen Zuyd. Scrollend door ons blog heb ik onderstaand overzichtje gestuurd:

Helaas heb je niets hiervan in de ‘carrousel’ terug gezien op deze managementdag omdat “een directe link met de praktijk van kwaliteitszorg ontbrak”. Vreemd …

slimmeorganisatie

“De toekomst is aan de slimme organisatie” schrijft Menno Lanting¬†in ‘De slimme organisatie : de toekomst van werk, leiderschap en innovatie’, waarbij samengewerkt wordt in netwerken en technologie¬†leidend is, maar dit gaat niet zonder een nieuwe veranderende organisatiecultuur, zegt hij.
En …. niet kennis is macht, maar kennis delen is macht

Een mooi beeld schets collegelid Kitty Kwakman van een ervaringdelende springende formatie. Ik denk dat je social media tools heel goed kunt inzetten om kennis en ervaring te delen zodat je begrip krijgt voor elkaars blikpunt. Samen formatie vormen, maar dat hoeft niet altijd binnen de vastgestelde teams. Dat kan ook door virtuele teams te formeren waarbij ook docenten en studenten mee kunnen springen. Dat betekent voor managers wel controle loslaten en ook anderen ook eens de lead te laten nemen.
Het gebruiken van social media tools zoals Twitter, maar dat kan ook voor Yammer gaan gelden, betekent voor mij naast werkgerelateerde zaken ook persoonlijke dingen delen. Hierdoor wordt onderlinge verbindingen sterker. Ik heb al vaker gezegd dat social media vaak een glimlach om mijn lippen tovert.

¬†‘Daarnaast blijkt dat de teamleden zich door het experiment meer met elkaar verbonden voelden. Dat is interessant, omdat nogal eens wordt aangedragen dat het gebruik van digitale technologie juist tot verwijdering tussen mensen leidt.’
Uittreksel van: Lanting, Menno. ‘De slimme organisatie.’ BusinessContact, 2013

Door ook teamoverstijgende formaties te formeren, cre√ęer je een transparante organsatie.¬†Open¬†is een belangrijke merkwaarde van Zuyd.

‘Het gaat steeds minder om structuren, langetermijnplannen en afspraken, en steeds meer om gedeelde normen en waarden, en vertrouwen op de collectieve kennis en passie van de mensen in en om de organisatie.’
Uittreksel van: Lanting, Menno. ‘De slimme organisatie.’ BusinessContact, 2013

Je weet dat ik constant aandacht vraag voor kennis delen met gebruik van sociale media. Met de wekelijkse I-team nieuwsflits en ons duoblog deel ik mijn kennis met Zuyd en daarbuiten. Regelmatig hoor ik tijdens mijn workshops of presentaties waarom niet meer kennis gedeeld wordt Hierdoor creeer je een transparante organsatie.¬†Open¬†is een belangrijke merkwaarde van Zuyd.¬†“Kennis delen begint bij jezelf”, zeg ik altijd, maar met support en voorbeeldgedrag van het management kan een cultuurverandering sneller in gang gezet worden.

‘Leiders moeten de mogelijkheid om sociale media in hun organisatie te integreren met beide handen aanpakken, om zo de collectieve resultaten te verbeteren en te bouwen aan een energieke, ondernemende en innovatieve cultuur. Tegen beperkte investeringen is er een enorm potentieel van kennis en contacten aan te boren. Als medewerkers op de hoogte zijn van elkaars kwaliteiten, verbeterpunten, resultaten en doelen zijn ze ook meer bereid om van elkaar te leren, elkaar te helpen en zich kwetsbaar op te stellen. In een verbonden organisatie krijgt een afrekencultuur nauwelijks kans. Hoe beter medewerkers met elkaar en de buitenwereld verbonden zijn, des te slimmer, innovatiever en ook tevredener ze worden.’
Uittreksel van: Lanting, Menno. ‘De slimme organisatie.’ BusinessContact, 2013

Het gaat wat mij betreft dus niet om infominderen, zoals ik dat weleens binnen onze organisatie hoor (om zo medewerkers te behoeden voor informatie-overload). Het gaat volgens mij juist om informeren. Hoe meer informatie, kennis beschikbaar hoe beter. Ik bepaal zelf wel van welke informatie ik leer. Het is wel belangrijk onze eigen informatiestromen te kanaliseren. Het gevaar van infobesitas ligt op de loer.

Een mooi boek heeft Menno Lanting weer geschreven. Veel inspirerende voorbeelden waarvan ik er 1 wil noemen: innovationjam! Hoe geweldig is dat dat? 2bejammed!

Een innovatiejam is een methodiek en een technologie die IBM al jaren toepast om via een digitaal platform zo veel mogelijk idee√ęn en meningen rondom een specifiek thema samen te brengen, te filteren, te categoriseren en te verrijken.
Uittreksel van: Lanting, Menno. ‘De slimme organisatie.’ BusinessContact, 2013

Een jam moet natuurlijk inspiratie opleveren en geen klaagmuur worden, daarom moet je wel wat randvoorwaarden formuleren waaraan een ingezonden idee moet voldoen.
Een kwaliteitsjam binnen Zuyd? Hiervoor kunnen we Yammer toch inzetten? Een ZuYam!

Lanting eindigt zijn boek met een hoofdstuk over gaming ‘speel het slim: leuker moet het niet worden’ ,
Daarover in een ander blog meer ūüôā

JAM on!
Judith

Crowdfunding voor Buen Camino!

Dag Marcel,

waarbenjijnu

Collega Suze Billmann¬†heeft een paar jaar geleden een Pelgrimstocht ondernomen naar¬†Santiago de Compestela. Zoals velen die enige tijd in het buitenland zijn, hield zij haar familie en vrienden op de hoogte via WaarBenJij.nu.¬†Een¬†half jaar geleden is zij door deze website¬†benaderd met de vraag of haar blog ¬†http://suzemeetssantiago.waarbenjij.nu/reisverslagen¬†gebruikt mocht worden voor een¬†blogbundel genaamd ‘Buen Camino!’ dat¬†via crowdfunding uitgegeven gaat worden. Deze week kreeg ik een mail van haar of ik een aandeel wil kopen. Dat wil ik wel. En ik vroeg haar of zij haar verzoek in de vorm van een gastblogbijdrage wilde delen. En dat wilde zij wel!

OUR 2bejammed GUEST: Suze Billmann

buencaminoEen paar weken geleden kreeg ik bericht dat mijn blog samen met 19 andere blogs is geselecteerd! Wauw! Wat ontzettend leuk. De gedachte dat mijn blog mogelijk over een tijdje in boekvorm te koop is, ervaar ik als bijzonder.
Op de website: www.tenpages.com staan een paar pagina’s van de blogbundel online.

Wat is TenPages.com precies?tenpages
TenPages.com is een online crowdfundplatform waarbij manuscripten kunnen worden uitgeven. Wanneer er binnen vier maanden tijd 2.000 aandelen in het manuscript zijn verkocht, wordt het manuscript uitgegeven bij een reguliere uitgeverij. Een aandeel kost¬†‚ā¨ 5,00 en per persoon kunnen maximaal 200 aandelen gekocht worden. De waardering voor het manuscript dient¬†breedgedragen¬†en te worden.
Als alle aandelen verkocht zijn¬†geval zal de bundel ‘ Buean Camino!’ bij Uitgeverij Rainbow worden uitgegeven. Als het eenmaal zo ver is, wordt spreekwoordelijke ‚Äėstokje‚Äô van de redacteur van TenPages¬†overgedragen aan een gewaardeerde redacteur van Uitgeverij Rainbow. Deze zal het project dan afronden.

Crowdfunding
Maar voordat we op dat punt zijn beland, moet de blogbundel √©√©rst nog worden gecrowdfund. Langs deze weg wil ik jullie¬†dan ook allemaal vragen om aandelen te kopen voor ‚ā¨ 5,00 per stuk. Met jullie hulp wordt het mogelijk dat de blogbundel ‘Buen Camino!’ ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. En zodoende kan menig camino-ganger misschien wel heel binnenkort genieten van onder andere mijn¬†ervaringen als voorbereiding op of tijdens zijn of haar¬†tocht naar Santiago de Compostela. En hoe mooi is dat! Heel mooi zou ik zeggen.

Wat gebeurt er met het aandelengeld als het boek geen 2.000 aandelen binnen de gestelde termijn verkoopt?
Het geld dat aandeelhouders ge√Įnvesteerd hebben, ontvangen ze terug in hun account met aftrek van¬†‚ā¨ 1,- per aandeel. Een aandeelhouder loopt dus slechts risico voor 20% van zijn aandelenbedrag. Het geld in zijn account kan de aandeelhouder gebruiken voor de aanschaf van nieuwe aandelen of laten uitkeren naar zijn bankrekening.

Wat doet TenPages.com met de ‚ā¨ 1,- per aandeel?¬†
Deze euro dient vooral voor transactiekosten voor de aanschaf van een aandeel en uitbetaling naar account. Daarnaast onderhoudt TenPages.com er de website van, zodat er nog beter nieuw talent kan worden ontdekt.

Wat krijg ik als aandeelhouder als het boek wordt uitgegeven?
Zodra het boek is uitgegeven deel je mee met de opbrengst van¬†de verkoop van het boek. De exacte opbrengst hangt af van een aantal factoren, zoals de verkoopprijs van het boek, het aantal verkochte exemplaren en natuurlijk de hoeveelheid aandelen die je hebt. De berekening voor jouw¬†opbrengst is als volgt: voor elk aandeel krijg je per verkocht exemplaar van bijvoorbeeld ‚ā¨ 20,- exclusief btw: 1/2.000e van (‚ā¨ 20,- min btw van 6%) x 10% aandeelhoudersroyalties.

Kortom: als het boek wordt uitgegeven dat kun je er een leuke cent mee verdienen (afhankelijk natuurlijk van hoeveel aandelen je hebt gekocht). En in het geval dat onverhoopt niet alle aandelen worden verkocht en het boek dus niet wordt uitgegeven, dan krijg je per aandeel dat je hebt gekocht ‚ā¨ 4,00 euro retour. Dus heb je een verlies van ‚ā¨ 1,00 per gekocht aandeel. Dat is zelf in tijden van crisis een overkomelijke schadepost.

Dus ik wil jullie nogmaals vragen: koop allemaal aandelen van deze reislusitge reisbundel ‘ Buen Camino!’ Mijn dank is groot.

 Tijdens een zware crisis toch in cultuur investeren, betekent de democratie verdedigen
– Melina Mercouri –

Met hartelijke en enthousiaste groet,
Suze Billmann

Nou Suze, ik heb een aandeeltje gekocht! Succes!
TenPages is al eerder in dit blog gemeld, nl. door gastblogger Leen Liefsoens over het boek ‘HNW volgens gen Y’. Een mooi platform.
Dat crowdfunding heel succesvol kan zijn, bewees onlangs drummer Lars Nijman¬†die op deze manier zijn studie aan de¬†prestigieuze¬†universiteit Berklee College of Music¬†kan bekostigen, althans het 1e jaar. Hij had natuurlijk wel een prachtig platform om zijn studie te ‘verkopen’, nl DWDD. ūüôā

Judith

%d bloggers liken dit: