Site-archief

Workshop Ligne Innoveert: samenwerken, creëren, beleven, verbinden.

Dag Marcel,

Voor de zomervakantie ontving ik een uitnodiging van Zuyd Bibliotheek voor een Workshop Innoveert. Als voormalig teamlid van Zuyd Bibliotheek voel ik me nog zeer betrokken bij de bibliotheek en als I-adviseur ben ik ook al eens gevraagd mee te denken over bibliotheekinnovatie. Ik deel via dit blog en de Yammergroep van de bibliotheek inspirerende ideeën die ik zo overal lees. De eerlijkheid biedt te zeggen dat ik hierop weinig respons ontvang.

Ik ging dan ook met een gemengd gevoel naar deze bijeenkomst. En ik kwam in verwarring uit deze bijeenkomst. Ik zal proberen toe te lichten waar mijn schoen wringt. Allereerst complimenten voor Petra Koevoets die dit initiatief heeft genomen. Ik begreep dat zij en teamleider Jack Pleumeekers al met diverse docenten en medewerkers hadden gesproken over de mogelijkheden voor innovaties in Ligne Bibliotheek. De prachtige ruimte (zie de foto’s van mijn bezoek gisteren) biedt vele kansen. Tijdens de workshop waren 6 docenten van de Sittardse faculteiten (Social Work, Juridische opleiding, Commercieel Management) aanwezig. De creatieve sessie werd geleid door Henk Giesbers van Orgfit.

IMG_0814

Uit de brainstormsessie kwamen ideeën als: faciliteiten voor online samenwerken, burgerschapsvorming, buitenwereld (start-ups) binnenhalen, makerspaces, gaming. De meeste stemmen gingen naar virtuele gespreksvaardigheden voor studenten en verbinding maken met bedrijfsleven (maar ook non-profit en burgers) door het aanbieden van oplossingen en adviezen van vragen/problemen.

Uitgangspunt van de bijeenkomst: ‘innovatieve ideeën vanuit de faculteiten met elkaar delen en versterken’ is gehaald. En een selectie voor een pilot ook.

Mijn vragen/tips hierbij:

  • Hoort Ligne bibliotheek initiator te zijn van onderwijsvernieuwing? Of is zij partner? Wat staat er precies in het service concept van Ligne Bibliotheek? Ik begreep dat interactie tussen bibliotheek, onderwijs en bedrijfsleven in dit concept gezien wordt als onderdeel van de innovatie van Ligne Bibliotheek.
  • Tijdens de brainstormsessie kwam al naar voren dat deze onderwijsvernieuwing geïntegreerd dient te worden in het curriculum wil je studenten gemotiveerd krijgen (EC’s als extrinsieke stimulatie). Duidelijk werd ook dat dit niet op korte termijn te realiseren is. Dan aanbod alleen richten op excellente studenten die wel bereid zijn tot extra curriculaire activiteiten? (Ik heb wel hardop afgevraagd of hiertoe maar een beperkte groep studenten bereid zijn. Volgens studenten betrokken bij Zuyd Living Lab is behoefte aan (1) hen voorbereiden op het multidisciplinaire beroepsveld, (2) extra curriculaire activiteiten en (3) onderwijsactiviteiten verrijken met digitale middelen).
    Tip: kijk ook eens naar het iniatief Avans Innovative Studio een vernieuwend onderwijsconcept dat in een minorperiode is ondergebracht.
  • Ligne Bibliotheek is een samenwerking tussen Zuyd Bibliotheek en de Openbare Bibliotheek. Waar was deze partner bij deze bijeenkomst? Ik denk dat door de wettelijke opdracht van de openbare bibliotheek: ‘het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke kansen van burgers’ en de steeds grotere vragen naar Bildung in het hoger onderwijs (ook bij Zuyd) hier mooie aanknopingspunten liggen. En wat denken van een thema als Mediawijsheid?
  • Zoek naar goede (interfacultaire) voorbeelden binnen Zuyd, want die zijn er: Battle of Concepts, Hackathons, gaming-events, robots, start-up events etc etc.  Met diverse ideeën uit de brainstormsessie is op een of andere manier al eens geëxperimenteerd. Leer daar van. Zoek samenwerking met initiatieven als Seats2Meet, Open Coffee etc.

In mijn blog ‘hoge verwachtingen van Ligne bibliotheek‘ schreef ik al: “Ik zie vele geweldige mogelijkheden voor de Ligne bibliotheek als organisatie en voor bibliotheek als ruimte. Toch zul je toch eerst samen moeten bepalen wat een bibliotheek is en welke rol de informatieprofessional hierin speelt. En daarnaast ook hoeveel tijd, ruimte en financiën beschikbaar zijn om innovaties te bedenken en uit te voeren”. 

Ik droom graag. Het is ook goed om als bibliotheek ambitieus te zijn. En dan ook te delen waar je voor staat. Want eerlijk gezegd weet ik dat niet van Ligne Bibliotheek of Zuyd Bibliotheek (en zit daar een verschil tussen?). Als je weet waar je voor staat, als je weet welke behoefte er in het onderwijs is (via accountmanagers) dan kan je als bibliotheek daar op inspelen en je rol als facilitator van onderwijsinnovaties oppakken. De realiteit is dat de bibliotheekcollega’s nu vooral bezig zijn met de bibliotheek draaiende te houden. En dat geldt voor docenten in het onderwijs net zo. Wil je echt dat een andere koers gevaren wordt, dan moeten rigoureuze keuzes gemaakt worden. In bibliotheekland en onderwijsland. Want met het houdt een keer op met vrijetijdsinvestering van collega’s die zo graag willen….

IMG_0816

Als werkgroep bibliotheekinnovatie zou ik in Ligne Bibliotheek vooral klein beginnen. Geen grote innovatieprojecten aanpakken, maar samen met de openbare bibliotheek een paar aansprekende events organiseren. En die hoeven echt niet groots te zijn. Maar wel DELEN! en vooral DOEN!

Succes!

Nog even verder dromen dan ….

  • in de ‘sleep pods‘ 🙂
  • opzetten van een tinker table om een beetje te experimenteren met leuke gadgets?
  • event over het nieuwe zitten? want zitten is een groot gezondheidsrisico. Hierover is al veel gepubliceerd en heb ik in mijn andere blogs met tips (hier en hier) ook al geschreven.

Judith

Bezocht: Ligne

Hi Marcel,

Vandaag heb ik voor het eerst een bezoekje aan Ligne, de nieuwe Zuydlocatie in Sittard, gebracht. Het was even zoeken maar ben er uiteindelijk gekomen. Zie onderstaande foto’s voor een impressie van het onderwijsgebouw

Deze slideshow vereist JavaScript.

De collega’s die ik gesproken heb waren enthousiast over het gebouw, maar nog zoekende naar hun plekje. Zoals bij elke nieuwbouw zijn er veel opstartproblemen. Ook op ICT-gebied. Ik hoop dat onze collega’s de problemen snel getackeld krijgen.

Aan de overkant van het onderwijsgebouw ligt de bibliotheek! Zoals je weet zijn in de Ligne bibliotheek de Openbare Bibliotheek Sittard en de twee Sittarde bibliotheeklocaties van Zuyd geïntegreerd. Dat betekent dat echt  samen 1 collectie aangeboden wordt. Tijdschriften staan allemaal bij elkaar, de romans en jeugdboeken en op de 4e verdieping de informatieve boeken, dit is grotendeels de collectie voor studenten. Hier is dan ook de Zuydbalie.

Deze slideshow vereist JavaScript.

En wat schetste mijn verbazing?

Zuydplein revival!!

Zo geweldig om dit te zien! Dat deed mijn Zuydplein hart goed! 🙂

IMG_0832

Ik was hier ook voor een workshop van de bibliotheek. Hierover meer in het volgende blog.
Groet,
Judith

Mooie resultaten van Team Onderzoek Zuyd Bibliotheek #openaccess

Hi Marcel,

Heb je ook op Zuydnet het nieuwsbericht ‘Belangrijke stappen in datamanagement en Open Access’ gelezen? Supertrots ben ik op de meiden van Team Onderzoek van Zuyd Bibliotheek: Lilian van de Burgt, Marsha Bokhorst en Ingrid Kars.TeamOnderzoek

Vaak genoeg heb ik op ons blog aandacht gevraagd voor Open Access en Open Onderzoek daarom wil ik dit goede nieuws (ook belangrijk voor jou als onderzoeker) delen.

Bij lectoren en onderzoekers van Zuyd bestaat een dringende behoefte aan een veilige infrastructuur voor het opslaan, beheer, delen en publiceren van onderzoeksdata. Ook visitatiecommissies, financiers en wetgeving stellen steeds strengere eisen aan goed datamanagement. Voor alle Zuyd-onderzoekers is nu interne serverruimte beschikbaar voor het veilig opslaan, beheren en met Zuyd-collega’s delen van onderzoeksdata. Naast interne opslag is echter ook externe opslag van onderzoeksdata nodig: om data te delen met externen en ze te publiceren. Inmiddels is hiervoor het platform Figshare aangeschaft. 

Team Onderzoek heeft in haar verslag van de pilotperiode geadviseerd om de publicaties van alle lectoren op te nemen in de Zuyd repository en deze van hieruit te tonen op de websites van de lectoraten en te linken naar de HBO-Kennisbank en Narcis. Dit is de zogenaamde groene route. Ik weet (en jij ook :)) dat de wereldwijde ontwikkelingen rond Open Access publiceren razendsnel gaan. Dat Team Onderzoek adviseert publicatiebeleid te ontwikkelen waarin ook aandacht is voor de gouden route van Open Access publiceren, is een hele logische en wenselijke. Bij zo’n gouden route publiceren onderzoekers in een peer reviewed Open Access Journal. Zelf vind ik het doel dat ze hierbij stellen (10 à 25 OA artikelen) erg bescheiden. Dat in het pubicatiebeleid *imho* ook aandacht besteed moet worden aan het ontwikkelen en gebruiken van Open Educational Resources, fluister ik ze hierbij in :).

En voor jou en al die onderzoekers van Zuyd is de databank Web Science aangeschaft. Ken je die? Echt een prachtig mooi onderzoekstool. De meerwaarde zit hem vooral in de vele citaties waardoor achterhaald kan worden hoe een artikel van invloed is geweest. Binnen Zuyd kan doorgelinkt worden naar de fulltext (lees meer op de bibliotheeksite). In de lijn der verwachting volgen Academic Search Premier, Business Source Premier en Taylor and Francis nog. Mooimooi!

Geweldig goed werk meiden!

Groeten, Judith

Hoge verwachtingen van Ligne Bibliotheek

Ha Marcel,

Vorige week kreeg ik een uitnodiging van de bibliotheekcollega’s voor een brainstormsessie rondom innovaties Ligne Bibliotheek. Erg leuk dat ik mee mag denken! De nieuwe Ligne Bibliotheek is een samenwerking tussen Zuyd Bibliotheek (de 2 locaties uit Sittard worden daar gehuisvest) en BiblioNova (de openbare bibliotheek). Onze collega’s zijn al jaren bezig met de voorbereidingen voor de bibliotheek. De integratie van de catalogi is wel een ‘dingetje’ bij een integratie tussen 2 bibliotheekorganisaties ;). Inmiddels is gekozen voor een gezamenlijk uitleensysteem dat uiteraard impact heeft op alle bibliotheeklocaties van Zuyd. Zo zijn deze zomer de eerste Self Service Desk geplaatst waarmee studenten het geleende bibliotheekmateriaal kan scannen en uitlenen. Studenten vinden het super handig, vet cool en sjiek.

Hoewel ik niet meer in de bibliotheek werk, blijf ik zeer betrokken en blog ik regelmatig over bibliotheken en innovatie. Ik volg vele bibliothecarissen via Twitter en ik lees wat Liesbeth zo allemaal hierover blogt. Ik zie vele geweldige mogelijkheden voor de Ligne bibliotheek als organisatie en voor bibliotheek als ruimte. Toch zul je toch eerst samen moeten bepalen wat een bibliotheek is en welke rol de informatieprofessional hierin speelt. En daarnaast ook hoeveel tijd, ruimte en financiën beschikbaar zijn om innovaties te bedenken en uit te voeren. Materialen om een  X-lab en makerspace te vullen zijn snel aangeschaft, zo ook touchscreens, multi touch tables en nog meer van die prachtige presentatietools. Maar ik heb ook te vaak gezien dat ze ongebruikt in de ruimte stonden. Er is dus iets meer nodig dan brainstormen over prachtige mogelijkheden.

Hoe breed wil je kijken naar het ‘concept’ bibliotheek? Is het alleen een ruimte voor lezen en leren? Met daarin dan ook een holodeck-achtig omgeving? Of is het ook een ruimte ook van ontmoeten en ontspannen? Misschien ook een nu zo populaire escape room inbouwen, zoals bij Avans Xplora? Staat de bibliotheek ook ter beschikking voor ondernemers? Is een seats-2-meet achtige functie ook denkbaar binnen deze ruimte, zoals Niekée, de innovatieve school in Roermond dat ook doet? En bewegend onderwijs is tegenwoordig ook helemaal in. We zitten immers met z’n allen veel te veel, dus werken aan statafels of fietsend lezen? Mede door het werk van Erik Scherder wordt er onderzoek gedaan naar de positieve effecten van beweging op het brein. En blijft het beperkt tot de fysieke bibliotheekruimte of gaan we net zoals in Friesland met een mobiele fablab on tour langs andere BiblioNova vestigingen en scholen in de regio.

Zoveel leuke dingen nog meer te bedenken 🙂

Nou weet ik dat je creatieve sessies niet moet beginnen met beperkingen, maar vooral outside the box denken. Toch verwacht ik dat er wel wat kaders zijn zoals tijd, ruimte en financiën. Hoewel ik vind dat bibliotheken meer moeten zijn dan fysieke ruimtes, is het aan de nieuwe bibliotheekorganisatie om te bepalen wat het doel is van de innovaties. Innovaties kunnen ook richten op communityvorming en interactie met bibliotheekgebruikers. Vooral het gebruik maken van de krachten van de diverse doelgroepen lijken me een uitdaging. Het zou toch geweldig zijn indien studenten behulpzaam kunnen zijn met een cursus programmeren voor kinderen of HJO studenten die juridisch spreekuur houden voor buurtgenoten 😉 .

Vandaag is David Lankes in Nederland. Zijn ‘wereldtournee’ heeft als centrale boodschap ‘that our communities should expect outstanding libraries, and we need to continue to prepare outstanding librarians to lead them’. Hij wordt door vakgenoten omschreven als een van de grote denkers over de toekomst van het bibliotheekwerk. Ik weet dat Jack, teamleider van Zuyd Bibliotheek, naar de presentatie van deze bibliotheekgoeroe is. Ik ben benieuwd met welke inzichten hij terugkomt rondom nieuwe vormgeving van het bibliotheekvak.
Het boek van David Lankes – Expect more: Demanding better libraries for today’s complex world is gratis te downloaden.

Judith

Book Bench Great Expectations

was onderdeel van het project Books about Town in London. Aan het einde van zomer 2014 zijn al deze boeken geveild.
De opbrengst is gegaan naar National Literacy Trust.

GreatExpectations

CC-BY Martin Pettitt

Bibliothecaris dichter bij de klant #VisieZuydBibl

Dag Marcel,

Eén ding dat ik vaak te horen heb gekregen tijdens de interviews Visietraject Zuyd Bibliotheek is dat de lijntjes tussen onderwijs en bibliotheek heel kort moeten zijn. Dat betekent dat de bibliothecaris zijn/haar ‘smoel’ moet laten zien, zowel digitaal (fotootjes op de bibliotheeksite) als fysiek zichtbaar in het onderwijs door workshops informatievaardigheden te verzorgen. Maar ook door daar te werken waar de docent aanwezig is. Enkele collega’s van de bibliotheeklocatie Nieuw Eyckholt brengen dat al in de praktijk (zoals wij dat met de On Tour van I-adviseurs ook doen). Mirjana Jolic wilde haar ervaringen graag met ons te delen.

OUR 2bejammed GUEST: Mirjana Jolic

mirjanaAfgelopen januari heb ik, als aandachtsfunctionaris voor Facility Management en Creatieve Therapie, aangeboden om twee uur per week bij de afdeling te komen werken. Met dit initiatief wilde ik de dienstverlening dichter bij de klant brengen.

Dit werd meteen positief onthaald: “je mag volgende week al beginnen!”. De opleiding heeft dit vervolgens bekend gemaakt bij alle docenten.

Welke voordelen zag ik voor de klant? De bibliothecaris is op vaste tijdstippen aanwezig en makkelijk te benaderen, eenvoudige vragen worden direct opgepakt, de communicatielijnen zijn zeer kort en laagdrempelig. Zo kunnen bijvoorbeeld afspraken m.b.t. de bibliotheekinstructies en het (blok)literatuur- en promotieonderzoek voor de docenten/tutoren meteen gepland worden.

Welke voordelen zag ik voor mezelf als informatiespecialist? Op deze manier is het makkelijker de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs of het curriculum op de voet te volgen en vervolgens in te spelen op de behoefte van de klant. Jij bent zichtbaar en daardoor een betrokken informatiedienstverlener (Het Nieuwe Werken). Ook de volledige dienstverlening van de bibliotheek wordt beter gepromoot! Niet onbelangrijk: je maakt sneller kennis met nieuwe docenten/tutoren en de klantenkring wordt breder. Deze laatste groep is in de beginfase niet goed bekend met de faciliteiten van de bibliotheek.

Mijn ervaring nu, enkele weken later, is dat de docenten/tutoren de fysieke aanwezigheid van de bibliothecaris bij hun opleiding als zeer prettig ervaren. Ik krijg veel positieve reacties, dat geeft me een goed gevoel en bevestigt mijn vermoeden dat deze manier van werken klanten aan de bibliotheek (ver)bindt! Het genereert extra werk, vooral rondom literatuuronderzoek voor blokken/modules. Vaak gaat het om onderwerpen waarover informatie moeilijk te vinden is en de zoektocht daardoor tijdrovend. Uiteraard moet dit goed bewaakt worden.

Smoel

Bibliotheek krijgt smoel!

Bedankt voor deze gastblogbijdrage Mirjana! Goed voorbeeld doet goed volgen!
Groet,
Judith

%d bloggers liken dit: