Categorie archief: 2 B PhD JAMS

In this game: 2 B PhD there are several stories to tell. They are all about the PhD Research that Marcel’s conducting about Social Health Gaming (in particular ARG’s like SuperBetter) Blogposts are divided in the categories: Experiences, Products, Articles Read, People and Research to Link to.

Zoektocht naar: evaluatiemomenten van learning design

Ha Judith (en Evelien),

Zoals je weet Judith ben ik een short paper aan het schrijven dat voorgelegd moet worden voor de ECTEL conference. Deadline voor de abstract is 3-4 en de paper moet 10-4 binnen zijn. Evelien mijn ‘teacher’ helpt me enorm. Onderwerp is het inzichtelijk maken dat learning analytics voor learning design een aantal kansen heeft als we dat gedurende de loop van een module, rekening houdend met de competenties van studenten en docenten kunnen inzetten.

Om te beargumenteren dat de timing van belang kan zijn en dat er momenteel niet zo veel voorbeelden zijn van het gebruik van learning analytics/learning dashboards specifiek gericht op learning design op het moment dat een cursus loopt ben ik op zoek gegaan naar een goede review of state of the art van evaluatiemomenten van learning design (lees: de verzameling van leeractivteiten).

Een van de interessante artikelen die ik gevonden heb is:

Bundsgaard, Jeppe; Hansen, Thomas Illum
Journal of Learning Design, v4 n4 p31-44 2011
De schrijvers bespreken in hun artikel een evaluatieframework die holistisch kijkt naar de leermaterialen/leeractiviteiten. Ze noemen het holistisch omdat ze drie aspecten meenemen:
  • het potentiele leer potentieel: de mogelijkheden en mogelijke opbrengsten van het materiaal en de potentiele competenties die ondersteund zouden worden met het materiaal.
  • het geactualiseerde leer potentieel: hetzelfde als hierboven, maar dan bekeken als het leermateriaal in de context geplaatst is.
  • het daadwerkelijk geleerde: welke invloed heeft het materiaal daadwerkelijk gehad op de studenten

Om te komen tot dit framework hebben de schrijvers een overzicht gemaakt van het essentiële werk op dit gebied. In hun samenvatting in de introductie vind ik geen directe aanwijzingen die me inzicht geven op de vraag: “Wanneer wordt het learning design geëvalueerd”. Bij ons, de faculteit ICT wordt dit gedaan door student enquêtes aan het einde van ieder blok, middels 1 vraag die gaat waarin de student gevraagd wordt een cijfer van 0 – 10 te geven over de kwaliteit van het leermateriaal. Dit is na de cursus. Mondeling kunnen studenten natuurlijk altijd naar docenten reageren over het materiaal en docenten en examinatoren proberen zo ook een beeld te krijgen van het materiaal, maar dat is niet structureel.

In de introductie van het artikel staan een 8-tal verwijzingen die van de auteurs de stempel essentieel hebben meegekregen. Die heb ik bekeken, maar die gaan allemaal over frameworks of models waarbij monitoring gedurende alle stappen geadviseerd wordt. Of dat in de praktijk daadwerkelijk zo gebeurt dat is dan maar de vraag. Maar uit deze artikelen kan ik dat dus niet concluderen.

In het artikel”:

The impact of 151 learning designs on student satisfaction
and performance: social learning (analytics) matters

Bart Rienties & Lisette Toetenel

Institute of Educational Teachnology Open University UK

staat wel het moment van evaluatie beschreven en is dit nadat de cursus is afgelopen. In dit artikel worden meerdere modules besproken waarvan de OU de data heeft verzameld.

Het net gestarte experiment van SURF met betrekking tot Learning Analytics waaraan wij deelnemen levert wel een aantal instellingen op die gaan experimenteren met een learning dashboard dat ook gedurende de module aan staan aan direct feedback geeft op basis van het learning design. Maar ook daar zijn er dus nog geen resultaten.

Kortom na een korte zoektocht nog geen sluitend bewijs dat er niet gedurende een cursus (run-time) learning analytics wordt ingezet, maar ook nog geen goede voorbeelden gevonden dat dit wel gebeurt. Wellicht dat Sander in zijn literatuurstudie al wel iets gevonden heeft. Zo ja, dan zal ik dit melden.

Groet Marcel

 

Waarom learning analytics voor learning design

Ha Judith,

Zoals je weet gaat mijn PhD onderzoek over hoe we learning analytics kunnen inzetten voor learning design. In het bijzonder wil ik kijken of er gedurende een cursus goede informatie terug te geven is en wat er voor nodig is om studenten en docenten hun gedrag te laten veranderen (indien nodig) met betrekking tot het learning design.

Waarom eigenlijk dit onderwerp?

Binnen Zuyd hebben we verschillende opleidingen in allerlei vormen. Al jaren bouwen we aan mooie curricula, modules, onderdelen van onderwijs en kennis middels onderzoek. Al jaren proberen we om ICT te gebruiken om het onderwijs beter te maken. Mooie voorbeelden zijn bij verschillende collega’s te vinden en positieve verhalen van studenten maar ook docenten zijn er ook. Maar echt gemeten effecten? Ik kan je binnen Zuyd slechts een handvol voorbeelden noemen. Wellicht kan ik juist daar iets in betekenen.

Kortom kunnen we met analyse tools de leeractiviteiten die we gepland hebben evalueren en op basis van de manier van presenteren de studenten en docenten zichzelf de juiste plek laten wijzen, maar ook de opgedane kennis delen.

En als we het hebben over kennis delen dan kom ik bij het door jou eerder deze week aangesneden onderwerp: community engagement. Want ook binnen projecten als Voor Elkaar wordt er kennis gedeeld, wordt er van elkaar geleerd en worden ‘leeractiviteiten’ ingezet waarvan het goed is om die te monitoren. En waarvan het goed is dat we de ‘gebruikers’  helpen om de juiste ‘leerroutes en methodieken’ te kiezen.

Termen als self regulated learning en persoonlijke leeromgeving zijn pas mogelijk als we in staat zijn om inzichtelijk te maken welke effecten het uitvoeren van de door de docenten geplande leeractiviteiten heeft gehad. Communities van docenten kunnen dan verschillende type leeractiviteiten gaan ontwikkelen, zodat de studenten de op hun vraag gebaseerde of de op hun stijl gebaseerde activiteit kunnen kiezen.

En stiekem, heel stiekem is dit een onderwerp waar ik al vanaf 2003, toen ik bij Zuyd kwam mee bezig ben geweest. Bewust en onbewust.

Groet Marcel

Laatste nog te beoordelen huiswerk: Learning analytics for learning design, an opportunity for better learning.

Ha Judith,

Om je deelgenoot te maken van het laatste nog te beoordelen huiswerk van de laatste van vier online cursussen die ik nodig heb voordat ik aan mijn eindwerk mag beginnen, post ik bij deze mijn bijdrage. Het gaat over learning analytics for learning design kortom een onderwerp dat zeker past op dit blog.

Enjoy!

Groet Marcel

Learning analytics for learning design, an opportunity for better learning.

          Despite the great success surrounding learning analytics and the increasing amount of available learning analytic tools, most educational organizations, are only aware of the potential of learning analytics regarding personalized learning and have limited experience with its application (Bichsel). All educational organizations use some form of learning design to organize their education. Analyzing the behavior and actions of students with regard to the learning design enables institutions to adapt for better learning. In order to shift the educational sector towards a more data-driven educational science, it is necessary to gain more insights in the effects of applying learning analytics in learning design.

First to illustrate, learning analytics is the field of learners data, which can be automatically harvested and analysis of these data has the potential to provide evidence-based insights into learner abilities and patterns of behavior, cognition, motivation, and emotions. The use of learning analytics to inform decision-making in education is not new, but the scope and scale of its potential has increased enormously with the rapid adoption of technology over the last few years (Siemens). At the data side, the rise of Big Data leads, in addition, to rapid development of useful techniques and tools to analyze large amounts of data. Better analysis on bigger amounts of data can be made within educational institutions by combining information across faculties. At the visualization side, better and more informative dashboards have come commercial available for institutions to use to get more insights in the actions and behaviors of students. These insights in turn can provide a crucial guidance for a more personalized curriculum design and can help teachers with the design of their education.

Secondly, illustrating Learning design as the combination of the learning activities and the support activities that are performed by different persons (students, teachers) in the context of a unit of learning e.g. a module or course. Donald et al. stated that “A learning design (product) documents and describes a learning activity in such a way that other teachers can understand it and use it in their own context. Typically a learning design includes descriptions of learning tasks, resources and supports provided by the teacher. learning design is also the process by which teachers design for learning, when they devise a plan, design or structure for a learning activity” (179). In further detail, developing a learning design a teacher or educational designer works on all phases of an instruction; starting from the definition of prior knowledge prerequisites of the target student group, design of learning objectives and outcomes, and design of the assessment to test if the outcomes have been achieved. In between are many choices for appropriate learning activities and sequences, content, teaching methods, materials and other resources that contribute to achieving the learning objectives. Efforts to incorporate personalized learning into learning designs are sought, because personalized learning is a potential approach to meeting future educational needs. Little educational concepts embed tools into their learning design to optimize personalized learning. Thus, little knowledge considering the actual use of learning analytics in educational practice and its contribution for educational theories is available (Wise). A lot of opportunities are available to improve the usage of learning design.

After illustrating learning analytics and learning design, the potential of the combination of them both, to improve education to a more personal level can be shown. The teaching activities and resources evolving from the learning design are provided increasingly over IT infrastructures and are most of the time also digitally available. This offers opportunities to use learning analytics as part of the learning environment and the learning design (Lockyer). It is of crucial importance for a learning analytics-supported learning design to consider potential learning analytics indicators already while designing the learning objectives and various activities (Lockyer). Like assessment procedures, learning analytics indicators should be considered in the very beginning of the development of the learning design. In that way, e.g. a ‘forum discussion’ is not only an effective learning activity on itself, but learning analytics can also provide an much more efficient and effective overview of e.g. student participation that could provide both student with self-monitoring information and make teachers more aware of the learning process of his students and adds possibilities for personalized feedback. However, a clear and user-friendly presentation of the learning analytics information is essential for the effect of it. learning dashboards are used to visually present learning performances. A dashboard can be defined as a visual display of the most important information needed to achieve one or more objectives; consolidated and arranged on a single screen so the information can be monitored at a glance (Few).  A learning dashboard can provide both teachers and students with insights in study progress and potential for improvement.

In order to apply learning analytics in learning design, learning designers must gain awareness and knowledge about the potentials and limitations of learning analytics. A comprehensive introduction to different domains that are affected by learning analytics was provided by Greller and Drachsler. They developed a generic design framework that can serve as a guide in developing Learning application in support of educational practice. The framework addresses six fields of attention that have to be addressed in every Learning analytics design: 1. Stakeholders, 2. Objectives, 3. Data, 4. Instruments, 5. External constraints, 6. Internal limitations (42). The stakeholders are the students, teachers, institutions, but also the service providers. The objectives of using analytics can be to reflect current behavior, but also to predict if for instance students potentially drop out. How open the data is that can be used and how the data that is used can be protected are part of the data field. The instruments to gather data, analyze it and intelligently perform computations upon are the fourth field. External constraints are privacy and ethics issues. And last field, the internal limitations consider the competences users bring to use learning analytics.

Besides technical implementation, the competences of users of learning analytics for learning design have to be considered in developing a solution. There are the two crucial aspects of ’awareness’ and ’reflection’ that need to be taken into account when dealing with learning analytics for learning design. The reflection on presented analytics results is not possible without awareness which in turn depends on some form of feedback to the user. According to Endsley being aware of one’s own situation is a three level process and a prerequisite for making decisions and effectively performing tasks: the perception of elements in the current situation is followed by the comprehension of the current situation which then leads to the projection of a future status (32). Reflection can promote insight about something that previously went unnoticed and lead to a change in learning or teaching behavior. Verbert et al. emphasize the importance of these aspects in their four-stage process model for learning analytics applications: awareness, reflection, sense making, and impact (1500). Technology, thus, is not the only aspect of implementing a learning analytics for learning design solution, the competences of the users is an equally important aspect.

In conclusion, more applications of learning analytics in learning design are an opportunity to increase learning experiences for students. This development is both an effort on implementing the currently available data analytics technology in an educational context, and an effort to invest in supporting competences of the users of learning analytics for learning design applications. Succeeded in these challenges will deliver a more personalized learning environment and thereby better learning efficiency and satisfaction for students.

Works Cited

Bichsel, J. “Analytics in Higher Education: Benefits, Barriers, Progress, and        Recommendations.” EDUCAUSE: Center for Applied Research, 2012, pp. 1–31.

Donald, C., Blake, A., Girault, I., Datt, A., & Ramsay, E. “Approaches to Learning Design:

past the head and the hands to the HEART of the matter.” Distance Education, 2009, vol. 30 no. 2, pp. 179–199.

Endsley, M.R. “Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems.” Human

Factors, 1995, no. 37, pp. 32–64.

Few, S. “Information Dashboard Design.” The Effective Visual Communication of Data Sebastopol, 2006, no. 1, pp. 223.

Greller, W., Drachsler, H. “Translating learning into numbers: A generic Framework for

Learning Analytics.” Educational Technology & Society, 2012, vol. 3, no. 37, pp. 42–57.

Siemens, G. “Learning Analytics: The emergence of a Discipline.” American Behavioral

Scientist, 2013, vol. 10, no. 57, pp. 1380 – 1400.

Verbert, K., Duval, E., Klerkx, J., Govaerts, S., Santos, J. “Learning Analytics Dashboard

Applications.” American Behavioral Scientist, 2013, vol 10. no. 57, pp. 1500–1509.

Wise, A., Shaffer, D. “Why Theory matters more than ever in the age of Big Data.” Journal

of Learning Analytics, 2015, vol. 2, no. 2, pp. 5–13.

Specialization Academic Writing UC Irvine, Coursera update

Ha Judith,

Ik weet het, mijn reactie vermogen is beperkt op het moment. Inpassen van het bloggen in mijn werk en leefritme blijft lastig, ondanks onze leuke en triggerende vorm van duo-blog. Maar daar wil ik het niet over hebben, alhoewel ik natuurlijk als excuustruus wel een excuus heb voor het minder bloggen, het onderwerp van dit blog: de Specialization Academic Writing. Een MOOC van UC Irvine op Coursera.

Het zijn 5 cursussen, waarvan de 5e een zogenaamd capstone project is. Een capstone is een groter, afsluitend project waarbij je het geleerde (nog meer) in de praktijk brengt en laat zien dat je de stof beheerst. Het certificaat zit dan ook min of meer aan deze course gekoppeld. Het mooie is dat de capstone horende bij Academic Writing gaat over het schrijven van een research article en dat ik dat mag combineren met het schrijven van mijn daadwerkelijk artikel.

Om aan de capstone te beginnen moet je de vier voorgaande MOOCS afronden. In het blog: Eerste Mooc afgerond… heb ik al gesproken over de eerste van vier. In een poging om tijd te winnen heb ik de overige drie tegelijk proberen te doen. Elke MOOC duurt in principe vier weken, maar je mag wel vooruit werken. Momenteel heb ik dan ook alles af en wacht ik per cursus nog op reviews van mijn klasgenoten op materiaal en moet ik zelf nog materiaal reviewen. Leertechnisch vind ik dat mooi aan het systeem, dat je elkaar beoordeelt en dat je moet beoordelen. Maar met betrekking tot extra hard werken en dan eerder afronden voel ik me nu erg afhankelijk.

Mijn nog te beoordelen werk:

Daarbij komt ook nog dat een van de reviews die ik heb gekregen een 76% had, daar waar ik minimal 80% moet scoren. Of en hoe snel mijn verbeterde voorstel nu nog wordt nagekeken geen idee, aangezien mijn ‘college studenten’ een week verder zitten. Coursera geeft in dit soort gevallen als tip om naar het forum deel te gaan van de cursus om te kijken of je iemand zo ver krijgt van je klasgenoten om opnieuw te kijken. Helaas is er geen forumknop in mijn cursus dus zit ik een beetje vast. Andere optie is switchen naar een van de andere courses in de spezialisation, tja die optie heb ik min of meer al gedaan.

Kortom zo’n forum is wel essentieel in deze onderwijsvorm. Ik ga nu op zoek naar personen via reviews die ze al gedaan hebben en dan via linkedin, facebook of twitter. Eens kijken wat dat oplevert.

Het heeft in ieder geval wel een stuk inspiratie gegeven om te kijken of ik zelf peer reviewing kan gebruiken in een cursus. Gelukkig kan dat in Blackboard, maar ik ben erg benieuwd hoe het in de praktijk vanuit een docentkant werkt.

Dat laat ik dan nog wel lezen.

Groet Marcel

Eerste MOOC afgerond: Academic writing part one!

Ha Judith,

Een bijzondere dag vandaag. Of eigenlijk gisternacht. Ik heb mijn eerste MOOC afgerond, inclusief beloning met een Certificaat. Het gaat zich ‘maar’ om grammatical en het comma, punt/comma gebruik in het Engels, maar ik moet je eerlijk zeggen, de afgelopen twintig jaar is dat toch roestig geworden. Het is niet zo dat het engels schrijven niet lukt, maar of een bepaalde zinsvorm nu past perfect progressive is of past simple dat wist ik toch niet altijd meer. Een opfriscursus sort of speak.

De Coursera MOOC bestond uit een aantal kennisclips, oefenmogelijkheden en per “week” een peer review (3x) van een in te leveren opdracht. Alhoewel ik nog niet alle peer reviews van mijn materiaal binnen heb, heb ik toch de cursus al behaald.

Bijzonder detail, als je de cursus nu opzoekt dan staat daar de begindatum 23-1. Ik heb hem dus afgerond nog voordat hij gestrart is. Dat komt goed uit want dit is de eerste cursus in een set van vijf over Academic Writing. Ik heb al gemerkt dat ik hem echt nodig heb en ik ga dus ook snel verder met de volgende. Ik hoop wel dat de interactie met mijn medestudenten ‘echter’ wordt. In die zin, ik heb nu niet veel reviews gekregen en het ging nu voornamelijk over het juist zetten van de comma of de juiste zinsconstructie kiezen. Simple, Compound, Complex sentences ze hebben allemaal andere manieren van aanpakken. Ik ga er van uit dat nu ik Essays ga schrijven dat er meer afhangt van de peer reviews.

Een van de resources gebruikt bij de cursus is de OWLs website. Is het gek dat ik bij zo’n naam gelijk aan Harry Potter moet denken?

Groet Marcel

Mad to get some Knowledge

Ha Judith,

Wat mij betreft ben jij het voorbeeld van een knowmad, hoeveel dat jij zelf, maar ook andere leert van bewuste en onbewuste ‘ontmoetingen’ met mens en materiaal op het internet is bijzonder. De introductie van de nationale denktank om maar als voorbeeld te noemen laat me duizelen. Daar staat weer een berg aan kennis op me te wachten die ik toch niet verwerkt krijg op dit moment. Maar wel leuk en we moeten toch leuke dingen blijven doen!

Eigenlijk zou ik aan de academic writing cursus moeten beginnen aangeboden door de OU, maar helaas die draait op dit moment niet en aangezien ik toch met mijn literatuur review wil beginnen ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. De Coursera specialization van de University of California Irvine is het geworden en ik ga proberen om een aantal van de vijf cursussen parallel te volgen. Er staat nergens dat het niet mag dus de eerste twee: Grammar en Essays zou ik wellicht samen kunnen doen. Wellicht dat ik het blog nog ga gebruiken (wel in het engels) om mijn huiswerk op te plaatsen, maar dat meld ik je dan nog wel. Ben ik op deze manier ook een knowmad of is een MOOC al te zeer in een lesstructuur en niet een losse ontmoeting om kennis te vergaren?

Toch is het wellicht leuk om ook iets proberen aan te bieden voor andere knowmads, maar zeker ook voor onze studenten bij de HBO-ICT. Een van de elementen die ik nu ga doen is een literatuur review. En ik ben bij de onderwijseenheid Design Research, maar ook met verschillende afstudeerder ook bezig om dat (in beperkte mate) ook mijn studenten te laten doen. Ik wil hun in ieder geval de tools/methodieken introduceren. Het lijkt me leuk om mijn proces waarmee ik nu zelf aan de slag ga te beschrijven en alle stappen in blogposts (eventueel met video commentaar van mezelf) te noteren. Aangezien ik al een tijdje bij dit soort activiteiten van guidelines gepubliceerd in een artikel van Barbara Kitchenham uit ga, ben ik op zoek gegaan naar meer content hierover. Dat heb ik uiteindelijk gevonden in het boek “Evidence Based Software Engineering and Systematic Reviews” van haar waar ik inmiddels een online en een hardcopy van gekocht heb, zodat ik het ook kan gebruiken. Ga jij me helpen bij de verschillende posts om te kijken of ik geen auteurwetgeving per ongeluk overtreed? Het zal dus een beschrijving zijn van mijn ervaringen en daarmee hoop ik de studenten inzicht te geven en houvast voor hun trajecten. Wellicht willen zij ook hun ervaringen delen en kunnen we als knowmads gezamenlijk optrekken naar de oase van kennis. Als het maar geen luchtspiegeling is!

Groet Marcel

 

Vier jaar verdiepen in learning analytics voor learning design

Ha Judith,

Deze week stond voor mij in het teken van de afronding van mijn aanvraag voor een Zuyd Voucher Promotieonderzoek. Ieder lectoraat mag 2x een dag in de week aanvragen om een PhD onderzoek mee te co-financieren. Mijn onderzoek zal een van die twee aanvragen zijn voor het lectoraat Technologie-Ondersteund Leren.

Ik ga de komende vier jaren me met een van de trends (door jou beschreven in een van je post van afgelopen week) bezig houden: Learning Analytics. In het bijzonder ga ik me focussen op de vraag hoe we learning analytics kunnen gebruiken om meer inzicht te krijgen in het learning design gedurende het moment dat een cursus draait. En dat inzicht moet er dan zowel komen voor studenten als docenten/ontwikkelaars. Ondanks dat ik al het een ander met learning analytics heb gedaan leer ik toch bij iedere stap weer een heleboel. Het overzichtsdocument “Learning Analytics The emergence of a discipline” van Siemens was geeft een goede start om je in te lezen en het framework dat onze eigen lector Hendrik Drachsler heeft mee ontwikkeld en beschreven in “Translating learning into numbers: a generic framework for learning analytics” is natuurlijk een heel mooie houvast.

Het idee dat we datgene wat we ontworpen hebben, beoordelen en kijken of we het gedrag van de studenten met een verandering aangepast krijgen is niet nieuw. Ieder blok is er ook bij onze faculteit een evaluatie en op basis daarvan proberen we het de volgende ronde nog beter te doen. Echter om te kijken of je dit ook gedurende een cursus kunt doen en daarbij te focussen op het gekozen leerontwerp dat is nog niet zoveel gebeurt. Uiteindelijk hoop je op deze manier het gedrag aan te passen gedurende run-time zodat het leren persoonlijker en beter wordt voor de student. Mocht een dergelijk systeem in de lucht zijn dan kun je daarnaast ook nog over de data van alle studenten analyses gaan maken of wellicht met machine learning (een van de trends die je beschrijft) ook nog stappen maken. Maar dat is nu niet mijn insteek.

overzichtresearch

Het begint voor mij met een literatuur review, waarbij ik de methodiek van Kitchenham ga gebruiken. Ik ben er over aan het denken om elke stap te posten zodat mijn studenten daar van kunnen meeleren. Met de fouten die ik maak en met de stappen die ik zet. Wat ook leuk is dat ik in februari ook met twee afstudeerders mag gaan samenwerken en experimenten om te kijken welke data je allemaal op kunt slaan en welke dashboard mogelijkheden er zijn om de analyses inzichtelijk te maken.

Aan het einde van dit schooljaar moet dan de basis liggen, een conceptual framework waarop ik met studenten ga ontwikkelen. Van september 2017 tot februari 2018 en februari 2018 tot juli 2018 hoop ik dan twee afstudeerders te kunnen inzetten voor de ontwikkeling van het learning dashboard en de eerste versie van de omgeving die we gaan gebruiken. Het learning dashboard, datgene wat de analyses zichtbaar maakt zal een belangrijk element zijn. Het artikel: “Learning analytics dashboard applications” van o.a. Katrien Verbert geeft een mooi overzicht van de status van learning dashboards op dit moment.

Er komen zo drie iteraties waarin we de tool verder ontwikkelen. Maar we focussen niet alleen op de technologie, ook op het gebruik er van. De competenties van de gebruiker van het dashboard (studenten en docenten in mijn onderzoek) om de gepresenteerde analyses van het dashboard ook juist te interpreteren en al kritisch denkend het om te zetten in acties is minstens net zo belangrijk. In ons onderzoek gaan we proberen om inzichtelijk te maken of de competenties er zijn, gaan we oplossingen aanbieden waarbij die competenties getraind kunnen worden of waarbij het gedrag van de gebruikers beïnvloed kan worden.

Tenslotte gaan we natuurlijk kijken of de omgeving en oplossing die we aanbieden invloed heeft op de leer efficiëntie, leer effectiviteit of/en de student beleving.

Bedankt voor je post over het artikel in de onderwijsinnovatie, want het past precies in dit straatje, maar dat wist je natuurlijk al.

Ik hou je op de hoogte.
Groet Marcel

The basics of my PhD research

Hi Judith,

You know that I have been trying for a while to get a PhD research started. You also know that I didn’t get the funds or that my job as teacher/part of the management team had more priority. As I have written in this blog more often I tried to do my research on Gamification. Health care is a great context to use that in, but I didn’t manage to get the funds necessary. It brought me a great Healthcare and IT project where I can do some Gamification Research in, but not a PhD position.

Sometimes you have to wonder in new environments to get back to your roots. That basically is what happened in the last years. A sort of homecoming is what happened in the last months. I have a PhD research spot now at our research team Technology Enhanced Learning (Technologie-Ondersteund Leren in Dutch). In the last weeks I am finishing an internal proposal and I am ready to come out and shout aloud that I have started a research on how to use learning analytics on learning design in a run-time setting to improve student satisfaction and/or learning effectivity/efficiency.

In the next four years I am going to research an environment, say Learning Dashboard, which helps teachers and students to change or keep their behavior towards the learning design in an course. Students and teachers not only will get insight in their behavior and actions after the course but also during the run-time of the course so that we as an institution can build a more personalized learning environment for our students.

overzichtresearch
Together with the help of our Bachelor students I am going to research and develop this environment in a design science research. So the things I am going to write about are: Learning Analytics, Learning Dashboards, a little bit of Learning Design, the competences of students and teachers to be critical about the things they see in the Dashboard and the ability to interpret the information. And which techniques can we use to change the behavior of the students en teachers, so that the Learning Design is Learning Analytics driven. Or perhaps better phrased that we use our environment to enable user driven learning design. And that phrase can be in my proposal too.

So you see a work in progress but a fun one to do with all kinds of opportunities and chances to grasp. And to blog about ;). And you may reply in Dutch but I want the exercise in English.

Marcel

Moeite met de online plek

Ha Judith,

Eigenlijk wilde ik in deze blogpost beginnen te schrijven over mijn onderzoek. Na een aantal omzwervingen heb ik nu mijn plek gevonden en ga ik me de komende vier jaren bezig houden met een PhD traject. Ook daarover heb ik al verschillende malen hier proberen te schrijven, maar steeds terughoudend.

En dat sluit eigenlijk aan bij jouw laatste blog: Plek der moeite want ik merk dat behalve discipline ook de onderwerpen een brug voor me waren in het online delen van waar ik mee bezig was. Kijk als MT-lid snap ik dat ik niet alles kan delen wat er gebeurt in zo’n MT maar ook als onderzoeker lijkt het er op dat ik wel mag delen, maar goed op mijn timing moet letten.

Het liefst zou ik “working out loud” doen, maar gooi ik dan niet mijn eigen ramen in op moment dat ik onderzoeksresultaten gepubliceerd wil zien, of gaan andere onderzoekers er dan niet met mijn ideeën vandoor. In een ideale wereld blijven de credits bij diegene die ze hoort te krijgen en zou het posten op een blog voldoende moeten zijn. Maar op de een of andere manier werkt dat in de onderzoekswereld toch niet zo. En eigenlijk is dat zonde, want een van mijn volgende stappen is een systematische literatuur studie en als ik die open en “thinking out loud” zou doen dan zouden mijn eigen studenten ook daarvan kunnen leren.

Mij kwetsbaar opstellen, wat volgnes mij een voorwaarde is als ik mijn studenten wil meenemen in mijn denkstappen, daar heb ik geen moeite mee, maar ik merk wel dat ik moeite begin te krijgen met afwijzingen van beurzen (de NWO aanvragen voor docent die onderzoek doet) als voorbeeld. Kijk als je toch het commentaar terug krijgt dat je al twee keer “begonnen” bent aan een onderzoek maar dat blijkbaar niet hebt afgemaakt, waarbij de NWO beurzen als noodzakelijke financiering waren en waarbij de beoordeling van voorstel, team en aanpak positief waren, maar waar ik werd afgekeurd op ervaring als onderzoeker, dan gaat dat toch knagen. Grijns: had ik maar daarover moeten schrijven zul je zeggen, maar ik denk dat dit nog niet wordt meegenomen bij een sollicitatiegesprek.

Dus ik blijf het open verhaal een lastig punt vinden. En als ik dan kijk naar studenten die bijvoorbeeld met innovatieve opdrachten bezig zijn en die ik zou vragen om “thinking out loud” te doen dan beginnen de stage/afstudeerbedrijven te stuiteren. Het gezamenlijk binnen een kennisgebied werken vanuit een regionaal bedrijfsleven is maar mondjesmaat. Ja, wij ICT-ers, hebben een sterke club met Regitel en proberen de bedrijven daarin ook te netwerken en kennis uit te wisselen, maar de grens tussen samenwerken en concurreren is natuurlijk soms klein en dan blijft “thinking out loud” lastig.

Ik had dit blog eigenlijk gedacht om te schrijven over mijn promotieonderzoek en zal dat in een volgend blog ook doen, maar wel met een bepaalde onzekerheid over hoe veel en hoe ver ik kan en mag delen.

Je zult het wel zien 😉

Groet Marcel

Back on track! Een nieuw seizoen…

Ha Judith,

Een nieuw seizoen is weer begonnen. Na inspirerende Olympische Spelen vol met het drama en mooie momenten beginnen we weer met goeie zin aan een nieuw seizoen Zuyd. Ja ik heb vorige week al wat warm gelopen, maar het mag geen naam hebben. Vandaag, met bijna alle collega’s terug op Zuyd is het pas echt begonnen.

Een jaar met allerlei nieuwe zaken voor me. Geen MT-lid meer, geen onderwijscoordinatorschap, geen studentzaken. Wel nog innovatie, wel nog ICT in het onderwijs en vooral onderzoek. Verschillende lectoraten, want ik blijf natuurlijk verschillende zaken leuk vinden, maar wel stap voor stap nu verder leren, verder studeren en verder groeien.

Bij onderzoek hoort, artikels schrijven, proposals maken en proberen om lezingen te geven op allerlei congressen. Spannend, maar zin in. Om daar een beetje ‘the hang’ van te krijgen heb ik me aangemeld als proposal reviewer voor de ELI conferentie in Houston, februari 2017. ELI is een van de onderdelen van Educause, bij ons bekender. Vanavond was daar een mooie, intropresentatie over het hoe en wat waar je als reviewer op moet letten. Als het goed is krijg ik in de periode 6 – 19 september een 15-tal proposals om te reviewen. Helaas mag ik daar niet inhoudelijk over bloggen, maar leren zal ik er zeker van. Zowel inhoudelijk als qua hoe een jury let op dergelijke proposals.

Ik duik nu weer in de IoT issue van de Educause Review, en ja de conferentie in het najaar blijft kriebelen. Wellicht volgend jaar?

In ieder geval voor dit seizoen veel plezier!

Groet Marcel

%d bloggers liken dit: