Site-archief

Wat is de ROI van de bibliotheek? #VisieZuydBibl

Tja Marcel,

Wat moet je als bibliotheek als uitleencijfers minder belangrijk worden? Als de trend is dat minder boeken worden aangeschaft? Hoe overtuig je bestuurders van de toegevoegde waarde van de bibliotheek voor het onderwijs? Wat is dan de ROI van de bibliotheek?

Jij kent ook die geweldige reactie van Gary Vaynerchuk op de vraag wat de ROI is van Social Media. In een paar minuten maakt hij korte metten met marketeers die contacten alleen maar willen vertalen in geld en waarde kunnen uitdrukken in getallen. Zij begrijpen de waarde van relaties niet. Er is meer dan cijfers. Ik snap wel dat cijfers snel inzicht geven om zaken te beoordelen. Maar cijfers zijn ook eenzijdig omdat ze niet in staat zijn complexe materie te kwantificeren.

roi

Toch meten we omdat we willen weten. Onlangs is de benchmark voor HBO-bibliotheken 2011 verschenen, ook Zuyd bibliotheek heeft daarvoor cijfermateriaal aangeleverd. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat Zuyd Bibliotheek nog erg veel fysiek materiaal heeft en weinig elektronische tijdschriften bezit. Maar het is maar hoe je telt, als Zuyd alle tijdschriften uit de databanken meetelt heeft ze er ook veel meer dan de paar die nu in de tabel vermeld staat. Wat is de waarde van deze cijfers? Over de jaren heen kan je trends zien: afname van fysieke collectie tov toename van digitale collectie. Heb je voor deze conclusie deze cijfers nodig? Het zegt toch niets over de aanwezigheid van de bibliothecaris in het onderwijs. Het zegt niets over de kracht van deze relaties. Moet de bibliotheek zich niet meer richten op de menselijke interactie die nodig is voor informatiedeling? Als bibliotheken goed luisteren naar de gebruikers dan moet er niet gedacht worden in termen van ROI maar moeten zij gewoon doen!

Maar Judith, is dat wel zo? 🙂
Moeten de bibliotheek hun toegevoegde waarde ook niet kunnen aantonen? Annuska Graver, hoofd mediatheek NHTV Breda vindt van wel. Bibliothecarissen roepen te vaak dat ze onmisbaar zijn. In Digitale Bibliotheek nr. 10, 2012 staat een interessant artikel over het balanced scorecard project van deze bibliotheek. Zij maken gebruiken van de Bibliotheek Scorecard van Ingressus. Een balanced scorecard bestaat uit verschillende soorten ISO-indicatoren die een genuanceerd beeld kunnen geven van de prestaties op verschillende facetten.
Annuska Graver is van mening dat je je moet kunnen verantwoorden over de inzet van middelen. Dat is meer dan interne cijfers ophoesten: Graver wil de effectiviteit van de mediatheek kunnen aantonen richting haar financiers, die willen weten wat de mediatheek toevoegt aan het primaire proces. Graver:

Cijfers komen uit onze processen of uit onze systemen, cijfers kunnen afkomstig zijn van andere afdelingen of van externe leveranciers. Voor alle cijfers die we aangeleverd krijgen, geldt dat we moet controleren of ze juist en volledig zijn. Sommige cijfers zullen we zelf moeten genereren door middel van onderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor klantgegevens. Daarom hebben we voor 2013 ook veel meer klantonderzoek door middel van vragenlijsten op de begroting staan. We weten vaak wel wat de context is van de vraag die studenten aan de balie stellen. Maar we leggen het niet vast, waardoor we niet veel meer hebben dan een indruk. We kunnen nog niet aan de toegangspoortjes zien van welke academie de student afkomstig is. Ook bij de uitleen kan in het mediatheeksysteem dat onderscheid nog niet gemaakt worden, al zijn we al jaren bezig met het zoeken naar een oplossing. We hebben niet alle studenten in kaart. We weten bijvoorbeeld ook niet precies hoeveel klachten er zijn. Of hoe vaak gebruikers iets niet kunnen vinden of misgrijpen. We weten wel dat het aantal IBL-aanvragen vanuit NHTV groeit. We kijken natuurlijk naar de inhoud van de aanvragen. Groeit het omdat mensen de mogelijkheid hebben ontdekt, omdat er meer onderzoek wordt gedaan of omdat onze collectie tekortschiet?

Ook al heb ik niet veel met cijfertjes 😉 ik heb wel meer vertrouwen in zo’n tool omdat naast het monitoren van het eigen functioneren van de bibliotheek het verbeteren van de dienstverlening aan de hand van de gestelde doelen centraal staat.

De (financiële) waarde van de bibliotheek blijft lastig te bepalen. Dat las ik ook op een blogbericht van Anneke Dirkx, waar verwezen werd naar een website LibValue waar heel veel informatie over de ROI van (academische) bibliotheken te vinden is.
Ook al kunnen we (nog) geen cijfers overleggen, het is in ieder geval fijn om tijdens de interviews te horen dat Zuyd Bibliotheek een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs van Zuyd.

Groet,
Judith

Een warm welkom in onze gastvrije Zuyd Bibliotheek

Goedemorgen Marcel,

Gisteren zijn we voor het eerst samen On Tour gegaan. Als I-adviseurs zijn we digitaal (e-mail, Facebook, Yammer, Twitter, MSN, Skype, blog, enz, enz. 🙂  ) bereikbaar, via onze nieuwsflits I for you proberen we onze collega’s te bereiken. Maar we vinden het ook belangrijk onze ‘smoel’ op de verschillende locaties te laten zien.

Daarom heb ik koekjes gekocht en hebben we ons geïnstalleerd in de gastvrije Zuyd Bibliotheek, locatie Havikstraat.

We hebben onze tijd goed besteed al stond er (nog) geen lange rij aan onze tafel 😉 . Na ons overleg met de werkgroep informatievaardigheden zijn we na de pauze in de personeelskamer gaan zitten (te warm) om uiteindelijk in de hal (heerlijk muziekje) neer te strijken en daar nog wel wat collega’s getroffen. Het is nog even zoeken naar een geschikte plek, dat zal op elke locatie anders zijn.

Maandag zat ik ook al in de bibliotheek, op mijn oude werkplek achter de balie van de Hotelschool, een paar uurtjes collega’s-in-nood helpen. Ik keek uit op de nieuwe posters van Zuyd Bibliotheek die speciaal ontworpen zijn om de aandacht te vestigen op gedrag en gastvrijheid in Zuyd Bibliotheek.
Mooie poster, leuke bierviltjes …

… en flyers waarin de gastvrijheidsregels toegelicht worden. Terecht dat Annerie Claus trots is op dit resultaat waaraan ze samen met een collega van de Dienst Marketing en Communicatie heeft gewerkt. Annerie heeft vorig jaar ook het groepje Hotelschoolstudenten begeleid die een onderzoekje uitgevoerd hebben voor Zuyd Bibliotheek. Dit onderzoek ging  o.a. over de gastvrijheid en regels in de bibliotheek. Over het gebruik van de bibliotheek en haar faciliteiten willen studenten op alle locaties ongeveer hetzelfde.

 1. De inrichting van de fysieke bibliotheek
  Studenten hebben behoefte aan verschillende werkplekken (‘Van tumult naar rust’). Iedereen is gevoelig voor gezelligheid en warmte, daarom zijn op verschillende locaties loungehoek ingericht en zijn er meer stopcontacten beschikbaar.
 2. Gebruik van de bibliotheek en haar faciliteiten. Studenten willen:
  • Eten en drinken
  • Muziek luisteren en filmpjes kijken
  • Mobiele telefoon gebruiken
  • Praten en in groepen werken
  • Rustig kunnen studeren
  • Tassen, jassen en andere spullen meenemen
  • Van alle materialen gebruik kunnen maken
  • Van vaste pc’s gebruik kunnen maken
  • Voldoende aansluitingen voor laptops en gebruik van wifi
  • Altijd in de bibliotheek terecht kunnen en altijd een plek vinden

In deze flyer Welkom bij Zuyd Bibliotheek zijn de gastvrijheidsregels verwoord, positief verwoord.
Toen mij gevraagd werd om feedback op de tekst te geven, heb ik daar ook op gelet. Bibliotheken zijn nogal geneigd om te melden wat niet mag. Op de workshop Brein meets social media heb ik geleerd dat ontkenning niet wordt doorgegeven en opgeslagen in de hersenen. Het woordje ‘niet’ plakt niet in ons brein. Dus je moet niet zeggen wat je niet wilt maar vooral wat je wel wil. Dat staat nu ook in deze flyer 🙂

Benieuwd wat jij, en jullie lezers van deze gastvrijheidsregels vinden. Ik vind het weer een goede stap van Zuyd Bibliotheek.

Ik heb nog een poster in mijn tas, die hang ik op in onze tijdelijke flexruimte in het E-gebouw, zodat onze collega’s van het Facilitair Bedrijf dit ook zien. Want Zuyd Bibliotheek is er voor iedereen!

groet,
Judith

Gerelateerde blogposts:

UB Utrecht doet proef met iPad

Dag Marcel,

In mijn vaktijdschrift InformatieProfessional las ik een interessant proef rondom het werken met tabletcomputers in het wetenschappelijk onderwijs. De Universiteitsbibliotheek Utrecht wil er voor zorgen dat klanten met tablets niets missen. Ik weet dat bij Zuyd Bibliotheek ook tabletcomputers en ereaders worden aangeschaft, in eerste instantie voor de bibliotheekmedewerkers om er mee te experimenteren.

Het was een kleinschalig onderzoek maar wel met herkenbare bevindingen:

Een volwaardige elektronische leeromgeving wordt genoemd als belangrijke succesfactor voor de implementatie van tablets in het onderwijs. De huidige Blackboard-app biedt hiertoe volgens de studenten die meegedaan hebben aan het onderzoek nog onvoldoende mogelijkheden. Men wil graag aantekeningen kunnen maken en uitwisselen, maar ook interactieve colleges door online vragen te kunnen stellen. Studenten geven de voorkeur van integratie van onderwijsgerelateerde functies in 1 gemeenschappelijke DLWO!

Voor bibliotheken betekent dit volgens het onderzoek:
 • controle en uitbouw van kwaliteit en dekking WiFi
 • training bibliotheekpersoneel in gebruik mobile devices
 • ondersteuning in het kiezen van apps
 • optimalisering van bibliotheekdiensten (website, catalogi) voor gebruik op tablets

Een intensievere samenwerking met afdeling ICT en dienst Marketing&Communicatie is voor Zuyd Bibliotheek wel een voorwaarde om dit doel te bereiken. Weer een reden voor het vormen van een iDienst 🙂

Meer lezen over dit onderwerp? Zie ook de literatuurlijst op de IP-site.
Het artikel zelf is te lezen door op bovenstaande afbeelding te klikken of hier.

Judith

Wat doe jij zoal in de bibliotheek?

Hoi Marcel,

Hotelschool studenten hebben in 2011-2012 een onderzoekje uitgevoerd naar de gastvrijheid van Zuyd Bibliotheek. Op het volgend Bibliotheeknetwerk wordt de notitie Gastvrije Zuyd Bibliotheek besproken. Een van de conclusies is dat bezoekers gevoelig zijn voor gezelligheid en warmte. Op zich geen vreemde constatering, vele bibliotheken transformeren van leesruimte naar ontmoetingsruimte.

Een redacteur van het Belgische radioprogramma Peeters & Pichal onderzocht hoe ver hij kon gaan in deze extra huiskamer.
Dat levert leuke beelden op 🙂

Op deze PodOmatic site van Bibliotheek Gent kan je een gedeelte van het radioprogramma beluisteren. Op de website van het radioprogramma is de volledige uitzending te horen.

groet,
Judith

ICTO-adviseur + Informatie professional = Informatie-adviseur? Op zoek naar de i van Zuyd…

Hallo Marcel,

Jij hebt ook een uitnodiging gehad van onze teamleider Chris Kuijpers om samen met hem van gedachten te wisselen over (aspecten van) de informatiefunctie van Zuyd. Hij is door het CvB gevraagd om een advies te geven over de wijze waarop we de informatiefunctie van de hogeschool kunnen verbeteren. In zijn uitnodiging stond:

De informatiefunctie is kort gezegd de wijze waarop ICT wordt aangewend om meerwaarde te hebben voor het primaire proces. De inrichting van deze informatiefunctie betreft zaken als: de wijze waarop tot besluitvorming over projecten wordt gekomen, de kanalisering van de bijbehorende financiële stromen, de manier waarop eigenaarschap vanuit primaire proces is geborgd, de plek waar de coördinatie/regie over het geheel is belegd, de wijze waarop ondersteuning is georganiseerd.

En hoewel specifieke voorbereiding niet nodig is, doe ik dat natuurlijk wel. 🙂
Ik heb de laatste tijd al zoveel nagedacht en geblogd over deze roerige tijden binnen Zuyd.
Binnen bibliotheekwereld is de laatste maand veel gezegd en geschreven over de toekomst van het beroep. Mijn vakblad InformatieProfessional heeft in het jubileumnummer van april 2012 een artikel gewijd aan het congres van de Koninklijke Bibliotheek ‘De bibliotheek in 2025‘ en diverse collega’s kijken in ‘En wat verwachten we van de komende 15 jaar’ vooruit naar mijn vak in 2027 (iew, dan ben ik misschien al met pensioen). Samen met mijn collega’s van Zuyd Bibliotheek heb ik op 22 maart gediscussieerd over de stellingen: ‘De bibliothecaris heet in 2020 informatieadviseur en is in dienst bij een kenniscentrum’ en ‘Voor het runnen van de fysieke bibliotheek is een bibliothecaris niet meer nodig’. Daarnaast ben ik een paar weken geleden naar de Meet-the-Expert bijeenkomst geweest over de toekomst over hoger onderwijs en bibliotheek.
En onlangs zag ik via een tweet van Guus van den Brekel deze presentatie:

Genoeg input dus! Wat betekent dit nu voor Zuyd, de informatiefunctie, de bibliotheek en voor ons als ICTO-adviseurs? Ik kan geen toekomst voorspellen, het is zoals Mark Randall (Adobe) zegt: “the best way to predict the future is to invent it” (bron: Frankwatching) en daarbij hoort falen en weer opnieuw beginnen.

Ik weet niet wat Chris met mij wilt bespreken. Hij heeft ons al een beetje bijgepraat over zijn 1e ideeën rondom structuren en procedures. We hebben inmiddels met het CvB gesproken over onze positionering. Eén van de conclusies van de interimmanager was dat wij geen structurele bijdrage leveren aan de organisatie (los van incidentele successen), we worden te toevallig gevonden. Daarom moet het anders. Ja, Marcel, ik weet wel dat organisatie en financiën belangrijke randvoorwaarden zijn, maar mijn kracht ligt daar niet :). Ik wacht niet tot ik gevonden wordt. Ik ga wel op zoek naar die medewerker, student die net als ik open en transparant wil werken in onze veranderende samenleving. De kracht van crowdsouring, daar geloof ik in.De kennis klotst over de plinten“, zoals Menno Lanting dat zegt.

Ik ben wel blij dat er nu aandacht is voor de informatiefunctie binnen Zuyd. Want ‘Information Technologie is a game changer’, zo is te lezen in dit Educause eBook (gratis te downloaden).
Mocht ik morgen nu wat vergeten te zeggen tegen Chris, dan kan hij dit blog altijd nog nalezen 🙂
Wordt dit mijn nieuwe werkelijkheid? Onze nieuwe werkelijkheid waar leren en engageren centraal staan?

De nieuwe organisatie

Ik denk dat de informatiefunctie van Zuyd het best gewaarborgd is binnen 1 Informatiedienst, een samenwerking tussen ICT-afdeling, Information Governance, Bibliotheek, AudioVisuele Dienst en ICTO-adviseurs. Ik zou zeggen: stap over alle organisatiehobbels heen en geef de dienst (of unit) minstens een jaar of 5 de (organisatorische) rust om zich goed te positioneren. Ik zie de functies van bibliothecarissen (informatieprofessionals), ICTO-adviseurs en Multimedia specialisten (AV-dienst) steeds meer naar elkaar toegroeien. Omdat wij allen afhankelijk zijn van ICT, lijkt het me voor de hand liggend om bruggen te bouwen zodat deze ‘eilandjes’ samenwerken in 1 iDienst.
Ik heb al eens eerder geblogd over de veranderende rol van de ICT-afdeling naar aanleiding van een artikel uit Educause Review ‘You 3.0: The most important Evolving Technology’.
De ontwikkeling van ‘techniek centraal’ naar ‘gebruikers centraal’ en de snelle ontwikkeling in cloudservices op de consumentenmarkt eist veel van de IT-afdeling. Zij die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van systemen (identity management, wettelijke bescherming privacy, backup bedrijfskritische informatie, het moet altijd werken) worden ook geconfronteerd met de open (innovatie) ontwikkkeling. Wij als gebruiker willen samenwerken in dezelfde data vanaf verschillende locaties en met diverse applicaties. De conclusie van het artikel: “Those who work in traditional IT fields need to further develop their verbal and written communication skills, and relationship-building skills. Students, faculty, and staff outside of technology need to gain a solid understanding of how technology works and of related IT issues”
“The focus will be on the relationship between the evolving technology and the user-that is, on You 3.0″
ICT is zo in ons leven verweven en we verwachten er van alles van, ook in ons werkomgeving. De verwachtingen van de gebruiker t.a.v. support en ondersteuning stijgt, dat ervaren wij ook dagelijks.

De nieuwe servicedesk

21st Century skills, zoals: communicatie, samenwerking, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en sociaal-cultureel bewustzijn worden door diverse onderzoeken als de competenties van de toekomst gezien. Trainingen om de deskundigheid van medewerkers en studenten op het gebied van informatievaardigheden, persoonlijke informatiemanagement, digitale didactiek, web 2.0 tools te bevorderen, worden door Zuyd Bibliotheek en ICTO-adviseurs al aangbeboden. De komende jaren zal door een uitgebreider scholingsaanbod hier nog meer aandacht aangeschonken worden. Dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in skilled servicedesks en trainingen op het gebied ict- en informatievaardigheden, heeft het Ctrl Alt Delete -rapport wetenschappelijk aangetoond. Inbedding van deze vaardigheden in het dagelijks werk en leren, zal een belangrijk doel zijn voor de medewerkers van de iDienst om dit samen met opleidingen te bewerkstellingen.

De nieuwe medewerker

De i van iDienst staat niet alleen voor informatie, ICT en ICTO  maar ook voor inspiratie en innovatie. Innovatie staat niet alleen voor technologische innovatie maar ook voor sociale innovatie. De medewerkers van de iDienst zijn OPEN: ze zijn op de hoogte van wat er speelt en houden elkaar op de hoogte. Ze zijn gelijkwaardige gesprekspartners en kijken verder dan wat voor de hand ligt. Ze staan open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Ze geven elkaar feedback in een informele cultuur en reflecteren om zo te durven leren met elkaar en van elkaar. (De belangrijkste merkwaarde van Zuyd).
Uiteraard werken de medewerkers volgens HNW-principe. Dit zal voor sommige een cultuuromslag zijn, maar hierdoor zal de dienst uit gemotiveerde medewerkers bestaan die vanuit een samenwerkende manier van werken met eigen verantwoordelijkheid en in vertrouwen een grotere waarde voor Zuyd zijn. PRET wordt het motto: Positief, Respect, Enthousiasme, Teamwork.
Uiteraard zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs. Bibliothecarissen, Multimedia-specialisten, ICTO-adviseurs zijn/worden de informatie-adviseurs voor de opleiding en zij werken als personal I-coach voor studenten en medewerkers.

En we laten ons ‘smoel’ zien!
Alles persoonlijker is de boodschap. Zuyd Bibliotheek werkt aan een nieuwe website (meer in de nieuwe look and feel van Zuyd), de blogpost krijgen dan ook een persoonlijker tintje (zoals Saxion Bibliotheek dat al doet). Bibliothecarissen en ICTO-adviseurs hebben inmiddels allemaal een gravatar aangemaakt, maar zo’n teampagina is toch ook helemaal geweldig, mooi vormgegeven en persoonlijk. (bron: Frankwatching).

Het nieuwe kennismanagement

Kennis = de som van Informatie maal (Ervaring * Vaardigheden *Attitude), een formule van Mathieu Weggeman.
Als iDienst willen we de meest optimale omgeving creëren voor het activeren van kennis. De taak van de iDienst is om aan tonen dat nieuwe technologie en sociale netwerken goed ingezet kan worden om samenwerken te bevorderen. Wij moeten blijven inzetten op bewustwordingsprocessen en kennis delen over de toepassingsmogelijkheden. Echter iedereen in de organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het managen van zijn eigen kennis. Niet alle informatie kan tegenwoordig meer centraal worden beheerst en gecontroleerd. We geven natuurlijk wel het goede voorbeeld door open en transparant te delen. Ons adagium wordt: ‘durf te delen’.

Voor de bibliotheek betekent dit ook: van collectie naar connectie. Ik zie een netwerkende ‘roving’ bibliothecaris die met tablet rondzwerfd, ook in de inspirerende ontmoetingsruimtes die dicht bij het onderwijs gesitueerd zijn. De informatie-adviseur als (kritische) wegwijzers in informatiedoolhof voor studenten en docenten.

Via Mijns Inziens

Aan het eind van de brainstormsessie ‘Zuyd Bibliotheek in 2020’ werd per gezichtspunt een speerpunt voor beleid gekozen waarop de komende tijd de focus zal komen te liggen:

 • Klanten: Meer beeld, minder tekst : aanbieden van informatie in de vorm van apps, games etc.
 • Personeel: Kerntaak:  begeleiding en ondersteuning bij onderwijs en onderzoek. Zowel als ‘embedded librarian’ die samen met het onderwijs informatievaardigheden aanbiedt dat goed aansluit bij de lesstof. En als bibliothecaris die als vraagbaak aanwezig is in de fysieke bibliotheek en op de virtuele netwerken (24/7?)
 • Gebouw: Creëren van een learning-meetingplace: Discover – Connect – Get Inspired! echter vanuit de waarde ‘Van Tumult naar Rust’, want de student van tegenwoordig heeft soms ook behoefte aan een ‘prikkelarme’ omgeving.

Ik zag onderstaande afbeeldingen in het artikel ‘Disrupting ourselves: the problem of learning in Higher Education‘ in het maart/april nummer van Educause Review. Dat nu weer een bibliothecaris het idee van een team-based model van samenwerken bedenkt 🙂

The team-based model asks not only how all of these instructional experts might collaborate with faculty on a new design but also how some of them (e.g., embedded librarians) might play a role in the delivery of the course so that not all of the burden of the expanded instructional model falls on the instructor.

Pff. Het blog is weer veel te lang geworden. Ik had het even nodig om al mijn gedachten te structuren rondom de eventueel te vormen iDienst. Ik kan nog veel meer vertellen, bv. over de voorwaardenscheppende en kennisdelende houding van het management. Een ander keertje dan maar, ik laat het hier even bij.

Je kent de vis filosofie wel hè. Het gedachtengoed steunt op 4 peilers:

 1. Kies je houding: ben je vrolijk, sjagerijnig, open of geïrriteerd. Je hebt altijd een keuze en als je dat samen doet kun je elkaar helpen bij minder makkelijke dagen en momenten.
 2. Blijf spelen, ook al ben je allang volwassen: als je samen plezier hebt, word je creatiever. Doe de dingen eens anders. Verras je collega’s, je studenten 🙂
 3. Bedenk waar je studenten, je klanten, je collega’s blij van worden en maak ze blij!
 4. Wees er met je aandacht en gedachten helemaal bij: heb oprechte aandacht voor je gesprekspartner.

Op zoek naar de i van Zuyd …. hier draait het toch om? “make a difference for people” (hoe ‘incidenteel’ dan ook) en “You have to have fun at work”. 

Tot morgen.
Judith

Andere blogs van mij over de toekomst van de bibliotheek:

%d bloggers liken dit: