Site-archief

Wat is de ROI van de bibliotheek? #VisieZuydBibl

Tja Marcel,

Wat moet je als bibliotheek als uitleencijfers minder belangrijk worden? Als de trend is dat minder boeken worden aangeschaft? Hoe overtuig je bestuurders van de toegevoegde waarde van de bibliotheek voor het onderwijs? Wat is dan de ROI van de bibliotheek?

Jij kent ook die geweldige reactie van Gary Vaynerchuk op de vraag wat de ROI is van Social Media. In een paar minuten maakt hij korte metten met marketeers die contacten alleen maar willen vertalen in geld en waarde kunnen uitdrukken in getallen. Zij begrijpen de waarde van relaties niet. Er is meer dan cijfers. Ik snap wel dat cijfers snel inzicht geven om zaken te beoordelen. Maar cijfers zijn ook eenzijdig omdat ze niet in staat zijn complexe materie te kwantificeren.

roi

Toch meten we omdat we willen weten. Onlangs is de benchmark voor HBO-bibliotheken 2011 verschenen, ook Zuyd bibliotheek heeft daarvoor cijfermateriaal aangeleverd. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat Zuyd Bibliotheek nog erg veel fysiek materiaal heeft en weinig elektronische tijdschriften bezit. Maar het is maar hoe je telt, als Zuyd alle tijdschriften uit de databanken meetelt heeft ze er ook veel meer dan de paar die nu in de tabel vermeld staat. Wat is de waarde van deze cijfers? Over de jaren heen kan je trends zien: afname van fysieke collectie tov toename van digitale collectie. Heb je voor deze conclusie deze cijfers nodig? Het zegt toch niets over de aanwezigheid van de bibliothecaris in het onderwijs. Het zegt niets over de kracht van deze relaties. Moet de bibliotheek zich niet meer richten op de menselijke interactie die nodig is voor informatiedeling? Als bibliotheken goed luisteren naar de gebruikers dan moet er niet gedacht worden in termen van ROI maar moeten zij gewoon doen!

Maar Judith, is dat wel zo? 🙂
Moeten de bibliotheek hun toegevoegde waarde ook niet kunnen aantonen? Annuska Graver, hoofd mediatheek NHTV Breda vindt van wel. Bibliothecarissen roepen te vaak dat ze onmisbaar zijn. In Digitale Bibliotheek nr. 10, 2012 staat een interessant artikel over het balanced scorecard project van deze bibliotheek. Zij maken gebruiken van de Bibliotheek Scorecard van Ingressus. Een balanced scorecard bestaat uit verschillende soorten ISO-indicatoren die een genuanceerd beeld kunnen geven van de prestaties op verschillende facetten.
Annuska Graver is van mening dat je je moet kunnen verantwoorden over de inzet van middelen. Dat is meer dan interne cijfers ophoesten: Graver wil de effectiviteit van de mediatheek kunnen aantonen richting haar financiers, die willen weten wat de mediatheek toevoegt aan het primaire proces. Graver:

Cijfers komen uit onze processen of uit onze systemen, cijfers kunnen afkomstig zijn van andere afdelingen of van externe leveranciers. Voor alle cijfers die we aangeleverd krijgen, geldt dat we moet controleren of ze juist en volledig zijn. Sommige cijfers zullen we zelf moeten genereren door middel van onderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor klantgegevens. Daarom hebben we voor 2013 ook veel meer klantonderzoek door middel van vragenlijsten op de begroting staan. We weten vaak wel wat de context is van de vraag die studenten aan de balie stellen. Maar we leggen het niet vast, waardoor we niet veel meer hebben dan een indruk. We kunnen nog niet aan de toegangspoortjes zien van welke academie de student afkomstig is. Ook bij de uitleen kan in het mediatheeksysteem dat onderscheid nog niet gemaakt worden, al zijn we al jaren bezig met het zoeken naar een oplossing. We hebben niet alle studenten in kaart. We weten bijvoorbeeld ook niet precies hoeveel klachten er zijn. Of hoe vaak gebruikers iets niet kunnen vinden of misgrijpen. We weten wel dat het aantal IBL-aanvragen vanuit NHTV groeit. We kijken natuurlijk naar de inhoud van de aanvragen. Groeit het omdat mensen de mogelijkheid hebben ontdekt, omdat er meer onderzoek wordt gedaan of omdat onze collectie tekortschiet?

Ook al heb ik niet veel met cijfertjes 😉 ik heb wel meer vertrouwen in zo’n tool omdat naast het monitoren van het eigen functioneren van de bibliotheek het verbeteren van de dienstverlening aan de hand van de gestelde doelen centraal staat.

De (financiële) waarde van de bibliotheek blijft lastig te bepalen. Dat las ik ook op een blogbericht van Anneke Dirkx, waar verwezen werd naar een website LibValue waar heel veel informatie over de ROI van (academische) bibliotheken te vinden is.
Ook al kunnen we (nog) geen cijfers overleggen, het is in ieder geval fijn om tijdens de interviews te horen dat Zuyd Bibliotheek een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs van Zuyd.

Groet,
Judith

Een warm welkom in onze gastvrije Zuyd Bibliotheek

Goedemorgen Marcel,

Gisteren zijn we voor het eerst samen On Tour gegaan. Als I-adviseurs zijn we digitaal (e-mail, Facebook, Yammer, Twitter, MSN, Skype, blog, enz, enz. 🙂  ) bereikbaar, via onze nieuwsflits I for you proberen we onze collega’s te bereiken. Maar we vinden het ook belangrijk onze ‘smoel’ op de verschillende locaties te laten zien.

Daarom heb ik koekjes gekocht en hebben we ons geïnstalleerd in de gastvrije Zuyd Bibliotheek, locatie Havikstraat.

We hebben onze tijd goed besteed al stond er (nog) geen lange rij aan onze tafel 😉 . Na ons overleg met de werkgroep informatievaardigheden zijn we na de pauze in de personeelskamer gaan zitten (te warm) om uiteindelijk in de hal (heerlijk muziekje) neer te strijken en daar nog wel wat collega’s getroffen. Het is nog even zoeken naar een geschikte plek, dat zal op elke locatie anders zijn.

Maandag zat ik ook al in de bibliotheek, op mijn oude werkplek achter de balie van de Hotelschool, een paar uurtjes collega’s-in-nood helpen. Ik keek uit op de nieuwe posters van Zuyd Bibliotheek die speciaal ontworpen zijn om de aandacht te vestigen op gedrag en gastvrijheid in Zuyd Bibliotheek.
Mooie poster, leuke bierviltjes …

… en flyers waarin de gastvrijheidsregels toegelicht worden. Terecht dat Annerie Claus trots is op dit resultaat waaraan ze samen met een collega van de Dienst Marketing en Communicatie heeft gewerkt. Annerie heeft vorig jaar ook het groepje Hotelschoolstudenten begeleid die een onderzoekje uitgevoerd hebben voor Zuyd Bibliotheek. Dit onderzoek ging  o.a. over de gastvrijheid en regels in de bibliotheek. Over het gebruik van de bibliotheek en haar faciliteiten willen studenten op alle locaties ongeveer hetzelfde.

 1. De inrichting van de fysieke bibliotheek
  Studenten hebben behoefte aan verschillende werkplekken (‘Van tumult naar rust’). Iedereen is gevoelig voor gezelligheid en warmte, daarom zijn op verschillende locaties loungehoek ingericht en zijn er meer stopcontacten beschikbaar.
 2. Gebruik van de bibliotheek en haar faciliteiten. Studenten willen:
  • Eten en drinken
  • Muziek luisteren en filmpjes kijken
  • Mobiele telefoon gebruiken
  • Praten en in groepen werken
  • Rustig kunnen studeren
  • Tassen, jassen en andere spullen meenemen
  • Van alle materialen gebruik kunnen maken
  • Van vaste pc’s gebruik kunnen maken
  • Voldoende aansluitingen voor laptops en gebruik van wifi
  • Altijd in de bibliotheek terecht kunnen en altijd een plek vinden

In deze flyer Welkom bij Zuyd Bibliotheek zijn de gastvrijheidsregels verwoord, positief verwoord.
Toen mij gevraagd werd om feedback op de tekst te geven, heb ik daar ook op gelet. Bibliotheken zijn nogal geneigd om te melden wat niet mag. Op de workshop Brein meets social media heb ik geleerd dat ontkenning niet wordt doorgegeven en opgeslagen in de hersenen. Het woordje ‘niet’ plakt niet in ons brein. Dus je moet niet zeggen wat je niet wilt maar vooral wat je wel wil. Dat staat nu ook in deze flyer 🙂

Benieuwd wat jij, en jullie lezers van deze gastvrijheidsregels vinden. Ik vind het weer een goede stap van Zuyd Bibliotheek.

Ik heb nog een poster in mijn tas, die hang ik op in onze tijdelijke flexruimte in het E-gebouw, zodat onze collega’s van het Facilitair Bedrijf dit ook zien. Want Zuyd Bibliotheek is er voor iedereen!

groet,
Judith

Gerelateerde blogposts:

UB Utrecht doet proef met iPad

Dag Marcel,

In mijn vaktijdschrift InformatieProfessional las ik een interessant proef rondom het werken met tabletcomputers in het wetenschappelijk onderwijs. De Universiteitsbibliotheek Utrecht wil er voor zorgen dat klanten met tablets niets missen. Ik weet dat bij Zuyd Bibliotheek ook tabletcomputers en ereaders worden aangeschaft, in eerste instantie voor de bibliotheekmedewerkers om er mee te experimenteren.

Het was een kleinschalig onderzoek maar wel met herkenbare bevindingen:

Een volwaardige elektronische leeromgeving wordt genoemd als belangrijke succesfactor voor de implementatie van tablets in het onderwijs. De huidige Blackboard-app biedt hiertoe volgens de studenten die meegedaan hebben aan het onderzoek nog onvoldoende mogelijkheden. Men wil graag aantekeningen kunnen maken en uitwisselen, maar ook interactieve colleges door online vragen te kunnen stellen. Studenten geven de voorkeur van integratie van onderwijsgerelateerde functies in 1 gemeenschappelijke DLWO!

Voor bibliotheken betekent dit volgens het onderzoek:
 • controle en uitbouw van kwaliteit en dekking WiFi
 • training bibliotheekpersoneel in gebruik mobile devices
 • ondersteuning in het kiezen van apps
 • optimalisering van bibliotheekdiensten (website, catalogi) voor gebruik op tablets

Een intensievere samenwerking met afdeling ICT en dienst Marketing&Communicatie is voor Zuyd Bibliotheek wel een voorwaarde om dit doel te bereiken. Weer een reden voor het vormen van een iDienst 🙂

Meer lezen over dit onderwerp? Zie ook de literatuurlijst op de IP-site.
Het artikel zelf is te lezen door op bovenstaande afbeelding te klikken of hier.

Judith

Wat doe jij zoal in de bibliotheek?

Hoi Marcel,

Hotelschool studenten hebben in 2011-2012 een onderzoekje uitgevoerd naar de gastvrijheid van Zuyd Bibliotheek. Op het volgend Bibliotheeknetwerk wordt de notitie Gastvrije Zuyd Bibliotheek besproken. Een van de conclusies is dat bezoekers gevoelig zijn voor gezelligheid en warmte. Op zich geen vreemde constatering, vele bibliotheken transformeren van leesruimte naar ontmoetingsruimte.

Een redacteur van het Belgische radioprogramma Peeters & Pichal onderzocht hoe ver hij kon gaan in deze extra huiskamer.
Dat levert leuke beelden op 🙂

Op deze PodOmatic site van Bibliotheek Gent kan je een gedeelte van het radioprogramma beluisteren. Op de website van het radioprogramma is de volledige uitzending te horen.

groet,
Judith

ICTO-adviseur + Informatie professional = Informatie-adviseur? Op zoek naar de i van Zuyd…

Hallo Marcel,

Jij hebt ook een uitnodiging gehad van onze teamleider Chris Kuijpers om samen met hem van gedachten te wisselen over (aspecten van) de informatiefunctie van Zuyd. Hij is door het CvB gevraagd om een advies te geven over de wijze waarop we de informatiefunctie van de hogeschool kunnen verbeteren. In zijn uitnodiging stond:

De informatiefunctie is kort gezegd de wijze waarop ICT wordt aangewend om meerwaarde te hebben voor het primaire proces. De inrichting van deze informatiefunctie betreft zaken als: de wijze waarop tot besluitvorming over projecten wordt gekomen, de kanalisering van de bijbehorende financiële stromen, de manier waarop eigenaarschap vanuit primaire proces is geborgd, de plek waar de coördinatie/regie over het geheel is belegd, de wijze waarop ondersteuning is georganiseerd.

En hoewel specifieke voorbereiding niet nodig is, doe ik dat natuurlijk wel. 🙂
Ik heb de laatste tijd al zoveel nagedacht en geblogd over deze roerige tijden binnen Zuyd.
Binnen bibliotheekwereld is de laatste maand veel gezegd en geschreven over de toekomst van het beroep. Mijn vakblad InformatieProfessional heeft in het jubileumnummer van april 2012 een artikel gewijd aan het congres van de Koninklijke Bibliotheek ‘De bibliotheek in 2025‘ en diverse collega’s kijken in ‘En wat verwachten we van de komende 15 jaar’ vooruit naar mijn vak in 2027 (iew, dan ben ik misschien al met pensioen). Samen met mijn collega’s van Zuyd Bibliotheek heb ik op 22 maart gediscussieerd over de stellingen: ‘De bibliothecaris heet in 2020 informatieadviseur en is in dienst bij een kenniscentrum’ en ‘Voor het runnen van de fysieke bibliotheek is een bibliothecaris niet meer nodig’. Daarnaast ben ik een paar weken geleden naar de Meet-the-Expert bijeenkomst geweest over de toekomst over hoger onderwijs en bibliotheek.
En onlangs zag ik via een tweet van Guus van den Brekel deze presentatie:

Genoeg input dus! Wat betekent dit nu voor Zuyd, de informatiefunctie, de bibliotheek en voor ons als ICTO-adviseurs? Ik kan geen toekomst voorspellen, het is zoals Mark Randall (Adobe) zegt: “the best way to predict the future is to invent it” (bron: Frankwatching) en daarbij hoort falen en weer opnieuw beginnen.

Ik weet niet wat Chris met mij wilt bespreken. Hij heeft ons al een beetje bijgepraat over zijn 1e ideeën rondom structuren en procedures. We hebben inmiddels met het CvB gesproken over onze positionering. Eén van de conclusies van de interimmanager was dat wij geen structurele bijdrage leveren aan de organisatie (los van incidentele successen), we worden te toevallig gevonden. Daarom moet het anders. Ja, Marcel, ik weet wel dat organisatie en financiën belangrijke randvoorwaarden zijn, maar mijn kracht ligt daar niet :). Ik wacht niet tot ik gevonden wordt. Ik ga wel op zoek naar die medewerker, student die net als ik open en transparant wil werken in onze veranderende samenleving. De kracht van crowdsouring, daar geloof ik in.De kennis klotst over de plinten“, zoals Menno Lanting dat zegt.

Ik ben wel blij dat er nu aandacht is voor de informatiefunctie binnen Zuyd. Want ‘Information Technologie is a game changer’, zo is te lezen in dit Educause eBook (gratis te downloaden).
Mocht ik morgen nu wat vergeten te zeggen tegen Chris, dan kan hij dit blog altijd nog nalezen 🙂
Wordt dit mijn nieuwe werkelijkheid? Onze nieuwe werkelijkheid waar leren en engageren centraal staan?

De nieuwe organisatie

Ik denk dat de informatiefunctie van Zuyd het best gewaarborgd is binnen 1 Informatiedienst, een samenwerking tussen ICT-afdeling, Information Governance, Bibliotheek, AudioVisuele Dienst en ICTO-adviseurs. Ik zou zeggen: stap over alle organisatiehobbels heen en geef de dienst (of unit) minstens een jaar of 5 de (organisatorische) rust om zich goed te positioneren. Ik zie de functies van bibliothecarissen (informatieprofessionals), ICTO-adviseurs en Multimedia specialisten (AV-dienst) steeds meer naar elkaar toegroeien. Omdat wij allen afhankelijk zijn van ICT, lijkt het me voor de hand liggend om bruggen te bouwen zodat deze ‘eilandjes’ samenwerken in 1 iDienst.
Ik heb al eens eerder geblogd over de veranderende rol van de ICT-afdeling naar aanleiding van een artikel uit Educause Review ‘You 3.0: The most important Evolving Technology’.
De ontwikkeling van ‘techniek centraal’ naar ‘gebruikers centraal’ en de snelle ontwikkeling in cloudservices op de consumentenmarkt eist veel van de IT-afdeling. Zij die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van systemen (identity management, wettelijke bescherming privacy, backup bedrijfskritische informatie, het moet altijd werken) worden ook geconfronteerd met de open (innovatie) ontwikkkeling. Wij als gebruiker willen samenwerken in dezelfde data vanaf verschillende locaties en met diverse applicaties. De conclusie van het artikel: “Those who work in traditional IT fields need to further develop their verbal and written communication skills, and relationship-building skills. Students, faculty, and staff outside of technology need to gain a solid understanding of how technology works and of related IT issues”
“The focus will be on the relationship between the evolving technology and the user-that is, on You 3.0″
ICT is zo in ons leven verweven en we verwachten er van alles van, ook in ons werkomgeving. De verwachtingen van de gebruiker t.a.v. support en ondersteuning stijgt, dat ervaren wij ook dagelijks.

De nieuwe servicedesk

21st Century skills, zoals: communicatie, samenwerking, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en sociaal-cultureel bewustzijn worden door diverse onderzoeken als de competenties van de toekomst gezien. Trainingen om de deskundigheid van medewerkers en studenten op het gebied van informatievaardigheden, persoonlijke informatiemanagement, digitale didactiek, web 2.0 tools te bevorderen, worden door Zuyd Bibliotheek en ICTO-adviseurs al aangbeboden. De komende jaren zal door een uitgebreider scholingsaanbod hier nog meer aandacht aangeschonken worden. Dat er veel meer geïnvesteerd moet worden in skilled servicedesks en trainingen op het gebied ict- en informatievaardigheden, heeft het Ctrl Alt Delete -rapport wetenschappelijk aangetoond. Inbedding van deze vaardigheden in het dagelijks werk en leren, zal een belangrijk doel zijn voor de medewerkers van de iDienst om dit samen met opleidingen te bewerkstellingen.

De nieuwe medewerker

De i van iDienst staat niet alleen voor informatie, ICT en ICTO  maar ook voor inspiratie en innovatie. Innovatie staat niet alleen voor technologische innovatie maar ook voor sociale innovatie. De medewerkers van de iDienst zijn OPEN: ze zijn op de hoogte van wat er speelt en houden elkaar op de hoogte. Ze zijn gelijkwaardige gesprekspartners en kijken verder dan wat voor de hand ligt. Ze staan open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Ze geven elkaar feedback in een informele cultuur en reflecteren om zo te durven leren met elkaar en van elkaar. (De belangrijkste merkwaarde van Zuyd).
Uiteraard werken de medewerkers volgens HNW-principe. Dit zal voor sommige een cultuuromslag zijn, maar hierdoor zal de dienst uit gemotiveerde medewerkers bestaan die vanuit een samenwerkende manier van werken met eigen verantwoordelijkheid en in vertrouwen een grotere waarde voor Zuyd zijn. PRET wordt het motto: Positief, Respect, Enthousiasme, Teamwork.
Uiteraard zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs. Bibliothecarissen, Multimedia-specialisten, ICTO-adviseurs zijn/worden de informatie-adviseurs voor de opleiding en zij werken als personal I-coach voor studenten en medewerkers.

En we laten ons ‘smoel’ zien!
Alles persoonlijker is de boodschap. Zuyd Bibliotheek werkt aan een nieuwe website (meer in de nieuwe look and feel van Zuyd), de blogpost krijgen dan ook een persoonlijker tintje (zoals Saxion Bibliotheek dat al doet). Bibliothecarissen en ICTO-adviseurs hebben inmiddels allemaal een gravatar aangemaakt, maar zo’n teampagina is toch ook helemaal geweldig, mooi vormgegeven en persoonlijk. (bron: Frankwatching).

Het nieuwe kennismanagement

Kennis = de som van Informatie maal (Ervaring * Vaardigheden *Attitude), een formule van Mathieu Weggeman.
Als iDienst willen we de meest optimale omgeving creëren voor het activeren van kennis. De taak van de iDienst is om aan tonen dat nieuwe technologie en sociale netwerken goed ingezet kan worden om samenwerken te bevorderen. Wij moeten blijven inzetten op bewustwordingsprocessen en kennis delen over de toepassingsmogelijkheden. Echter iedereen in de organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het managen van zijn eigen kennis. Niet alle informatie kan tegenwoordig meer centraal worden beheerst en gecontroleerd. We geven natuurlijk wel het goede voorbeeld door open en transparant te delen. Ons adagium wordt: ‘durf te delen’.

Voor de bibliotheek betekent dit ook: van collectie naar connectie. Ik zie een netwerkende ‘roving’ bibliothecaris die met tablet rondzwerfd, ook in de inspirerende ontmoetingsruimtes die dicht bij het onderwijs gesitueerd zijn. De informatie-adviseur als (kritische) wegwijzers in informatiedoolhof voor studenten en docenten.

Via Mijns Inziens

Aan het eind van de brainstormsessie ‘Zuyd Bibliotheek in 2020’ werd per gezichtspunt een speerpunt voor beleid gekozen waarop de komende tijd de focus zal komen te liggen:

 • Klanten: Meer beeld, minder tekst : aanbieden van informatie in de vorm van apps, games etc.
 • Personeel: Kerntaak:  begeleiding en ondersteuning bij onderwijs en onderzoek. Zowel als ‘embedded librarian’ die samen met het onderwijs informatievaardigheden aanbiedt dat goed aansluit bij de lesstof. En als bibliothecaris die als vraagbaak aanwezig is in de fysieke bibliotheek en op de virtuele netwerken (24/7?)
 • Gebouw: Creëren van een learning-meetingplace: Discover – Connect – Get Inspired! echter vanuit de waarde ‘Van Tumult naar Rust’, want de student van tegenwoordig heeft soms ook behoefte aan een ‘prikkelarme’ omgeving.

Ik zag onderstaande afbeeldingen in het artikel ‘Disrupting ourselves: the problem of learning in Higher Education‘ in het maart/april nummer van Educause Review. Dat nu weer een bibliothecaris het idee van een team-based model van samenwerken bedenkt 🙂

The team-based model asks not only how all of these instructional experts might collaborate with faculty on a new design but also how some of them (e.g., embedded librarians) might play a role in the delivery of the course so that not all of the burden of the expanded instructional model falls on the instructor.

Pff. Het blog is weer veel te lang geworden. Ik had het even nodig om al mijn gedachten te structuren rondom de eventueel te vormen iDienst. Ik kan nog veel meer vertellen, bv. over de voorwaardenscheppende en kennisdelende houding van het management. Een ander keertje dan maar, ik laat het hier even bij.

Je kent de vis filosofie wel hè. Het gedachtengoed steunt op 4 peilers:

 1. Kies je houding: ben je vrolijk, sjagerijnig, open of geïrriteerd. Je hebt altijd een keuze en als je dat samen doet kun je elkaar helpen bij minder makkelijke dagen en momenten.
 2. Blijf spelen, ook al ben je allang volwassen: als je samen plezier hebt, word je creatiever. Doe de dingen eens anders. Verras je collega’s, je studenten 🙂
 3. Bedenk waar je studenten, je klanten, je collega’s blij van worden en maak ze blij!
 4. Wees er met je aandacht en gedachten helemaal bij: heb oprechte aandacht voor je gesprekspartner.

Op zoek naar de i van Zuyd …. hier draait het toch om? “make a difference for people” (hoe ‘incidenteel’ dan ook) en “You have to have fun at work”. 

Tot morgen.
Judith

Andere blogs van mij over de toekomst van de bibliotheek:

Meet the Expert #nvboo : de toekomst van hoger onderwijs en bibliotheek

Hoi Marcel,

Vorige week maandag (23 april) was ik samen met 60 bibliothecarissen (opvallend veel vrouwelijk leeftijdsgenoten) aanwezig bij een Meet the Expert bijeenkomst van de afdeling Onderzoek en Onderwijs van de NVB . Het doel van deze dag was meer inzicht te krijgen in grote trends die invloed hebben op de toekomst van de hoger onderwijs bibliotheken. In het ochtend programma kregen we een presentatie van 2 experts:
Matthijs Leendertse van ELM concepts over de toekomst van leren en Paul Sikkema van onderzoeksbureau Qrius over het mediagedrag van jongeren.
’s Middags gingen we met de helft van de deelnemers gamen! Er was helaas geen plaats voor iedereen, dus collega Mirjana Jolic die er ’s ochtends wel was, kon niet mee spelen 😦

De presentatie van Matthijs Leendertse vond ik erg interessant. Matthijs Leendertse is co-auteur van het rapport The Future of Learning: Preparing for Change (Europese instituut JRC-IPTS (Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies) – nov.2011). Het rapport beschrijft belangrijke veranderingen in toekomstig leren en presenteert een visie van hoe een ideale toekomst voor leren eruit zou moeten zien. De sleutelwoorden uit het onderzoek: personalisatie, samenwerking en informeel leren. Dit kwam uiteraard ook weer terug in zijn presentatie. Hij legde duidelijk uit wat dit in zijn visie betekent voor de rol van de hoger onderwijs bibliotheek.

Dat het leren van vroeger niet meer het leren van nu is, moge duidelijk zijn.

Wat betekent iBooks voor het onderwijs? Wordt Apple de bibliotheek van de toekomst? Wordt onderwijs in de toekomst alleen nog gratis via internet gegeven? Standford University heeft al veel cursussen online staan, het is een kwestie van tijd eer aan deze cursussen ook een accreditatie verleend wordt. En wat te denken van de OpenCourseWare van MIT. Of dichterbij huis Open Universiteit of Universiteit Delft. Maar ach, afstand speelt geen rol in de wereld dat internet heet.
Wat betekent als er steeds meer externe partijen de onderwijsmarkt gaan veroveren? Facebook gaat file-sharing aanbieden aan onderwijsinstellingen, dat doen ze niet voor niets.
Allemaal vragen waar het onderwijs, maar ook de bibliotheek geen antwoord op heeft.

Het onderzoeksrapport “The Future of Learning’ beschrijft dat:

 1. Kennis sneller veroudert
 2. Steeds meer specialistische kennis gevraagd wordt
 3. New skills for new jobs (we leiden studenten op voor banen die nog niet bestaan)
 4. Concurrentie om banen globaliseert, Aziatische landen investeren enorm in onderwijs

Ik vond het interessant om onderstaande PISA score te zien. Ik dacht altijd dat Finland bovenaan stond. Dat klopt wel als je de scores per land zou bekijken. Maar als je de steden Shanghai of Hong Kong apart scoort, dan ziet het lijstje er ineens heel anders uit. De middenklasse van China besteed 1/3 van inkomen aan onderwijs!

Het Future of Learning – onderzoek laat zien dat er een tekort is aan kennis en vaardigheden; bedrijven gaan zelf scholen. Praktijkervaring wordt belangrijker (misschien belangrijker dan diploma’s). Het onderwijs heeft grote moeite om bij te blijven. De foto ‘wat zit er in mijn schooltas?’ spreekt boekdelen. Echter als de student het schoolgebouw in komt, moeten alle apparaten uit 😦

 

 

 

 

 

We moeten volgens Matthijs Leendertse de 21st Century Skills eigen maken. Hij noemde de term niet maar daar kwam het wel op neer. Het kunnen vinden, evalueren en gebruiken van informatie worden belangrijke competenties. Uiteraard moet iedereen een basale kennis hebben, zodat je in staat bent adequate vragen te kunnen stellen. Daarnaast is samenwerken belangrijk, het leren omgaan met andere culturen. Maar vooral ook creativiteit inbrengen in het Nederlandse onderwijs. Onze politici sturen vooral op taal en rekenen, dat doen ze in Singapore anders, zoals te lezen is in onderstaande visie van het Ministry of Education:

This vision describes a nation of thinking and committed citizens capable of meeting the challenges of the future, and an education system geared to the needs of the 21st century.
Thinking schools will be learning organisations in every sense, constantly challenging assumptions, and seeking better ways of doing things through participation, creativity and innovation. Thinking Schools will be the cradle of thinking students as well as thinking adults and this spirit of learning should accompany our students even after they leave school.
A Learning Nation envisions a national culture and social environment that promotes lifelong learning in our people. The capacity of Singaporeans to continually learn, both for professional development and for personal enrichment, will determine our collective tolerance for change.

In de toekomst zouden we onze manier van toetsing moeten aanpassen, door vooral te kijken naar de  leercurve (daar komen de learning analytics). Je leert vooral van je fouten, dus meer inzetten van gaming principes (in games krijg je ook als je faalt punten waardoor je gestimuleerd wordt door te gaan).

Zowel onderwijs als bibliotheek zou in moeten zetten op:
 • Personalisering (mensen zijn verschillend en hebben andere behoeftes; technologie maakt personlisatie op grote schaal mogelijk)
  Maar geef ook persoonlijke feedback (Xbox) en verwelkom mensen met een persoonlijk ‘goede dag’.
 • Informalisering (leren wordt informeler; leren wanneer leervraag opkomt (mobiele telefoon gebruiken als je een leervraag hebt, ook al loop je in het bos ;)))
  Maar leren geldt niet alleen voor studenten en werknemers (LLL), maar ook voor onderwijsinstellingen en werkgevers. Je kunt zoveel van elkaar leren als je open en transparant op stelt, dus ook:
 • Samenwerkend leren

Trouwens, Matthijs Leendertse heeft samen met Gerard Drummer voor SURFnet een rapport over Location Based Servises : een verkenning gepubliceerd. Dit rapport brengt trends op het gebied van location based services in kaart die nu, of in de nabije toekomst ingezet kunnen worden om het leren van studenten in het (hoger) onderwijs te verbeteren. Er lijkt voor het onderwijs wel winst te behalen in het gebruik van deze diensten. Ik ga het snel eens lezen 🙂

Tot slot legde Matthijs Leendertse de nadruk op het belang van spelen. Je kunt leren gewoon heel leuk maken. Dat hebben we in de middagsessie gedaan.

De tweede presentatie was van Paul Sikkema, deze staat nog niet online. Hij liet voornamelijk facts en figures zien naar aanleiding van het Jongerenonderzoek 2011 van Qrius (de publicatie ‘Kinderen en Jongeren : positieve kracht’ vond ik nog niet online) met enkele leuke uitspraken van jongeren tussendoor. Deze gegevens waren voor mij niet zo onbekend. Sikkema legde in zijn presentatie niet een echte link wat dit nu voor de dienstverlening van de bibliotheek in de toekomst betekende. Hij gaf wel aan dat het beeld in de media over jongeren als losgeslagen generatie niet terecht is. Door opkomst van smartphone en mobiele internet is veel veranderd, maar de normen en waarden blijven hetzelfde. De tools veranderen: tien jaar geleden waren jongeren volop aan het msnen via de computer, wat daarna vervangen werd door smsen en nu whatsappen en pingen. En in een gemiddeld huishouden zijn wat meer apparaten tegenwoordig 😉

Ons huishouden (als de 3 kinderen thuis zijn ;)) komt wel in de buurt van dit lijstje, alleen hebben wij maar 1 breedbeeldtelevisie!
Het was wel interessant om te horen dat jongeren tv kijken als een rustmoment ervaren. Het tv kijken vermindert pas boven de 20 jaar. Er is wel steeds meer uitgesteld-tv-kijken via uitzending gemist. En er wordt door jongen veel tv gekeken via internet, want waarom wachten tot de nieuwste aflevering van jouw Amerikaanse serie pas op de Nederlandse tv wordt uitgezonden?
Het is lastig te voorspellen hoe het social media gebruik van jongeren in de toekomst verloopt, dat is erg afhankelijk van de ‘mode’. Hyves is uit, Facebook wordt ook al weer verlaten en ingeruild voor Twitter. Ruim 75% van de jongeren gebruiken social media intensief. Maar zoals jij ook weet Marcel, kan je studenten niet op 1 platform bereiken. Jij zoekt je studenten ook op via de communicatiekanalen waar zij bereikt willen worden, dat zal voor de bibliotheek ook zo zijn. Steeds meer variatie en differentiatie. Wat ik wel opmerkelijk vond, is dat uit het onderzoek bleek dat jongeren bewust zijn van hun digitale identiteit, daar had ik nog een ander beeld van.
Jongeren vinden het gebruik van apps wel erg gemakkelijk. De bibliotheek zou in plaats van een prachtige websites bouwen, wellicht extra aandacht moeten schenken aan het bouwen van mobiele website of apps.

game-attributen 🙂

Inde middag was interactieve MindSessions bijeenkomst. In 5 teams gingen we al spelend met deze sociale iPad game de bibliotheekvisie en het dienstenaanbod formuleren voor student en docenten in het hoger onderwijs van 2017. Door middel van een persona (3 studenten en 2 docenten) speelde we het spel. We kregen kanskaarten (‘je krijgt 3 fte extra personeel, hoe zet je die in?’) en pechkaarten (‘studenten ontvangen geen studiefinaciering meer, hoe beïnvloedt dat je aanbod?’), we kregen ook kennisvragen waar je punten mee kon scoren. Er waren 3 speelrondes, na elke ronde moest ieder team zijn in het kort iets vertellen over zijn persona en visie. Daarna kon elk team punten toekennen aan de andere teams. Het team met de meeste punten had ‘gewonnen’. De meeste teams hadden ingezet op de ‘Personal I-coach’ 😉 maar de omslag ‘van collectie naar connectie’ blijkt toch een hele lastige voor bibliothecarissen.
Deze sessie werd ook door Matthijs Leendertse geleid en door Orly Polak, samen hebben zij deze onderwijsgame ontwikkeld. De moeite van het spelen waard!

.
Mijn eindconclusie en wat dit volgens mij betekent voor Zuyd Bibliotheek, komt in een volgend blogpost nog aan de orde. Voor mijn gevoel zijn we de laatste tijd wel erg bezig met scenario’s voor de toekomst te bedenken.  Wordt het niet eens tijd om te handelen?

The future is right here, right now!

Over deze dag schrijft Matthijs Leendertse nog een artikel, dat over binnenkort in Informatie Professional zag verschijnen.
Het was een leuke dag, vooral natuurlijk ook om weer eens live bij te kletsen met mijn biebtweeps 🙂

Groetjes,
Judith

@afbeeldingen uit de presentatie van Matthijs Leendertse

Liefde voor het vak

Dag Marcel,

Via mijn ‘soulmate op mijn twitterlijntje’ Annie Maessen zag ik onderstaand filmpje op Beeldblog Brekend over De geboorte van een boek

Wat een liefde voor het vak spreekt hier uit. Vakmanschap dat bewaard moet blijven!
Heel héél lang geleden 😉 op mijn 1e stageplaats, heb ik ook nog wel eens meegewerkt op een boekbinderij van de Provinciale Bibliotheek Middelburg. Machtig mooi werk.

Hoewel ik bekend sta als grootgebruiker van nieuwe media, hecht ik toch ook nog veel waarde aan het oude. Zonder geschiedenis geen toekomst. Zo deelde collega Philip een filmpje over The New York Public Library, de bibliotheek waar ik afgelopen zomer ook mijn hart aan heb verloren (en waar Jack ook deze week is geweest), wat een inspirerend prachtig mooi gebouw. Jouw guru Jane McGonigal heeft vorig jaar een game ‘Find the future’ ontworpen ter viering van het 100-jaar bestaan van deze bibliotheek.

“Know the past, find the future”, zoals in het filmpje te horen is met de prachtige Carmina Burana. Het zou toch wat zijn als we zo’n filmpje en game voor informatievaardigheden voor Zuyd zouden kunnen maken. *Dreambeaming*
The New York Public Library  is een organisatie die nadenkt over de toekomst met respect voor het verleden. Geen wonder dat hun thema’s Discover – Connect – Get Inspired! zijn. *Dreambeaming*

Het is begin van de goede week. Ik ga me vanmiddag onderdompelen in de Matthäus Passion in het Parkstad Theater Heerlen. Mijn eerste keer, ik ben benieuwd. Ik heb me voorbereid met de Mattheus Passion voor Dummies. *grijns*

Fijne zondag!
Judith

Jujuutje in het IM-alumnimagazine

Hallo beste QR-scanner van IM-alumnimagazine,
Welkom op 2beJAMmed, het weblog van Marcel Schmitz en Judith van Hooijdonk. Leuk dat jullie de QR-code hebben gescand!
Mijn artikel in jullie alumniblad kan je hieronder ook digitaal lezen. Het voordeel van het digitaal publiceren, is dat je het artikel kunt voorzien van allerlei links naar achtergrondinformatie, dat heb ik dan ook gedaan 🙂

Hoi Marcel,
Vanmiddag viel het 14e nummer van het magazine (decemer 2011) van IM-alumni Zuyd [ter info: er is ook een LinkedIn-groep HsZuyd Information Management] in de bus met mijn artikel. Bij dit artikel staat een QR-code, die natuurlijk wel even snel gelinkt moest worden.

Hieronder vind je mijn verhaal als niet-Zuyd-alumnus in het IM-alumnimagazine over mijn werkend leven. Het is geen kort verhaal geworden, maar ik werk inmiddels al heel wat jaartjes :). Het artikel is geredigeerd door Joos Olejniczak

“Ik vind Twitter absoluut geen triviaal medium”

Dertig jaar geleden, toen ik nog studeerde voor bibliothecaris-documentalist, hoorde ik voor het eerst de term ‘information broker’. Dat heb ik me altijd gevoeld. Makelaar in informatie, waar die ook vandaan komt – uit een boek, tijdschrift, krant, databank, van het internet en tegenwoordig ook via social media. Mijn beroep heeft de laatste 25 jaar grote veranderingen ondergaan maar voor mij is de kern hetzelfde gebleven: op informatie attenderen en informatiebronnen opsporen.

In touch

Ik ben in 1982 afgestudeerd aan de Bibliotheek- en Documentatie Academie Tilburg, specialisatie bibliothecaris-documentalist. Begin jaren ‘80 was de werkeloosheid hoog; het duurde een jaar voor ik mijn eerste baan had, in de nieuwe Gemeentebibliotheek Rotterdam. Een modern gebouw à la Centre Pompidou. Naast de toen nog gangbare kaartenbakken waren er publiekscomputers met touchscreens; een noviteit en niet alleen in bibliotheekland. Het zou nog ruim twintig jaar duren voordat de touchscreens de consumentenmarkt zouden veroveren.

Na twee jaar ben ik de liefde achterna gereisd en in Maastricht terechtgekomen. Mijn tweede baan was een combinatiebaan. Ik werkte enkele dagen op de Revalidatie Academie in Hoensbroek (HBO-opleidingen ergotherapie en logopedie) en daarnaast nog een dag in de bibliotheek van de Academie voor Fysiotherapie in Heerlen. Dat waren allebei “éénvrouwspostjes”. Vijftien jaar heb ik dat gedaan. Ik ben begonnen met kaartenbak en typemachine en geëindigd met een geïntegreerde geautomatiseerde bibliotheekcatalogus plus geautomatiseerde uitleen toen we met diverse opleidingen de nieuwbouw in Heerlen betrokken.
Op die werkplekken heb ik heb de komst van de eerste computer meegemaakt. Een AT met inbelmodem naar PICA Leiden (eindeloos duurde het eer er verbinding was) en kettingpapier (heerlijk geluidje). Elke avond backuppen en de andere standalone pc voor de gebruiker updaten. DOS-commando’s, floppy’s, later diskettes. Wat ging alles langzaam, vergeleken met nu. Geen twitter maar wel veel f2f contacten; geen werkmail maar overdrachtschriftjes; alleen nog maar vaste telefoons.

Zuyd

Al die jaren ben ik in het HBO blijven werken. Na vijftien jaar in Heerlen heb ik nog tien jaar als bibliothecaris op de Hoge Hotelschool in Maastricht gewerkt. In die 25 jaar heb ik vele fusies en interne reorganisaties meegemaakt. Als bibliothecaris ben ik op diverse plekken in de organisatie ondergebracht. Een paar jaar geleden kwamen bibliotheek, onderwijsadviseurs en ICTO- adviseurs in één organisatieonderdeel van Hogeschool Zuyd bij elkaar. Voor mij bood dit de kans me verder te ontwikkelen door de overstap te maken van bibliothecaris naar ICTO -adviseur.

Ik was al enige tijd op projectbasis betrokken bij Blackboard, de elektronische leeromgeving van Zuyd. De bibliotheekwereld was aan het veranderen: op bibliotheekcongressen stonden onderwerpen centraal als bibliotheek2.0, 23Dingen, nieuwe media. Ik was nieuwsgierig, ik ging overal op af, begon me er in te verdiepen en raakte steeds meer geboeid door deze nieuwe ontwikkelingen.

@Jujuutje

Begin 2008 (is het echt nog maar vier jaar geleden?) begon ik met Hyves: leuk voor contacten met oude vrienden. Maar ik betrad de wereld van de social media pas echt toen mijn oud-collega Leen Liefsoens mij later dat jaar uitlegde wat Twitter was. In die tijd was het nog gebruikelijk ook een nickname te bedenken, twitter had nog iets “ondergronds”. Mijn collega Joan Zeguers bedacht @jujuutje voor me. En zo ben ik inmiddels bekend bij mijn tweeps (twittervrienden).

Ik begon aan mijn ontdekkingstocht in Social Media land. Ik ontdekte de mogelijkheden en risico’s van het koppelen van netwerken. De eerste koppeling, tussen Twitter en Hyves, werd door mijn kinderen niet op prijs gesteld: moesten al hun vrienden en vriendinnen nu weten wat hun moeder in haar vrije tijd en op haar werk uitvoerde? Na veel discussie (“nou, dan ontvolgen ze me toch”) heb ik deze strijd opgegeven.
Inmiddels koppel ik sociale netwerken niet meer automatisch aan elkaar. Hoewel er een overlap zit tussen mijn volgers op Twitter, mijn vrienden op Facebook en mijn contacten op LinkedIn, weet ik inmiddels dat elk netwerk zo zijn eigen dynamiek heeft. Ik gebruik nu ‘selective tweets‘; als ik tweets wil delen op een ander platform, doe ik dat door een speciale # te gebruiken. Ik ontdekte ook persoonlijke startpagina’s als Netvibes en iGoogle. En ik ging bloggen.
Samen met mijn collega Marcel Schmitz ben ik in 2009 naar UGameULearn (symposium van TU Delft en DOK) gegaan. Daar hebben we de key-notes van Helene Blowers (23Things) en Father Roderick (de “podcast-priester”) beleefd. Hun enthousiasme sloeg bij ons aan. Na enig aarzelen (“hebben we wel wat te melden?”) zijn we met bloggen begonnen: ictozuydplein.blogspot.com werd geboren (en inmiddels bloggend verder gegaan op 2beJAMmed).
Bloggen is mijn passie waar ik veel te weinig tijd voor heb. Mijn eigen blogstijl heb ik pas na verloop van tijd gevonden. Ik ben iemand die graag dingen uitzoekt; ik wil combineren en informeren, ik ben information professional / kennisdeler in hart en nieren. Het voordeel van duobloggen is dat je elkaar kunt stimuleren en dat er een hogere frequentie van blogposten is. Door over ervaringen en kennis te bloggen, structureer ik mijn gedachten. Het is voor mij ook reflectietool geworden. Bloggen is mijn buitenboordbrein.

Social Media

Ik ben nu ruim 3 jaar actief op Twitter. Twitteren heeft in deze jaren mijn blikveld verruimd, mijn wereld vergroot en mijn kennis over de ontwikkelingen op mijn vakgebied en Social Media verbreed. En het heeft mij heel veel interessante contacten gebracht, zowel online als IRL (in real life). Ik vind Twitter geen absoluut medium van ‘niksigheid’, van trivialiteiten. Natuurlijk vliegen er onzinnige, flauwe tweets voorbij, maar als die mij storen, volg ik die tweep niet meer. Ik kan ontzettend lachen met tweeps, slap ouwehoeren, maar ik leer vooral veel. Ik word via Twitter geattendeerd op interessante blogpost, word op de hoogte gehouden van vakliteratuur en kijk leerzame filmpjes. Twitter is mijn permanente bijscholingscursus.

Ik lees waar tweeps mee bezig zijn, wat hen raakt. Daardoor leer je je vakgenoten ook van een andere kant kennen, waardoor contacten leggen gemakkelijker is. Ik bouw en onderhoud relaties via Twitter. Als je open bent in het delen van (persoonlijke) informatie creëer je ruimte voor nieuwe informatie en nieuwe contacten. Als kenniswerker is dit volgens mij een goede manier om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op je vakgebieden en om jezelf te profileren.

Door mijn getwitter over mijn werk als ICTO-adviseur bij Hogeschool Zuyd, door Yammer (een interne Twitter) te introduceren in onze organisatie, door constant aandacht te vragen voor het belang van interne kennisdeling (wat met behulp van social media heel gemakkelijk kan) en door het verzorgen van trainingen social media, ben ik inmiddels vraagbaak geworden over dit onderwerp en deel ik mijn passie en kennis met velen in de organisatie.
Social media is een tool, geen doel. Een tool waarmee je een leerproces kan ondersteunen, een tool die kan binden en boeien. We leren van elkaar door te delen en samen te werken, dankzij de technologie die social media zo’n belangrijke plaats in de informatiemaatschappij gegeven heeft.

Lifebrarian

Tijdens de eerder genoemde UGame ULearn in Delft gebruikte Helene Blowers de term ‘Lifebrarian‘. Lifebrarians zijn bibliothecarissen die een rol spelen in de sociale netwerken (lifestreams) van hun klanten. Zij vroeg zich af wat het bestaansrecht van de bibliotheek is nu er steeds meer online manieren beschikbaar komen om kennis en expertise te delen. Mensen publiceren en produceren zelf, zonder uitgever. Men werkt samen in sociale netwerken. Men deelt volop en bij voorkeur onder een liberale Creative Commons licentie. Share-Remix-Reuse wordt de toekomst. Bibliothecarissen kunnen volgens Blowers nog steeds hun klanten helpen en het gebruik en produceren van (online) informatie faciliteren: door zich te mengen in sociale netwerken. Librarians worden ‘lifebrarians’! Het verschaffen van gedrukte informatie zal niet meer centraal staan maar de hoofdtaak van de librarian/lifebrarian blijft: boeien en binden!

Judith van Hooijdonk
ICTO-adviseur bij Zuyd

Bethechange

Wat doen studenten nu echt in de bibliotheek? Studeren! én appeltaart met slagroom eten …

Dag Marcel,

Leen Liefsoens heeft samen met studiegenoten van haar master Culturel Informatiewetenschap een onderzoek gedaan o.l.v. John MacKenzie Owen, je weet wel van de overbodige bibliotheek. Een verslag van het onderzoek staat in Informatie Professional december 2011.

Het onderzoek was gericht op het in kaart brengen van de feitelijke activiteiten van studenten in een bibliotheek op een bepaald moment zodat kan worden vastgesteld waarvoor studenten de bibliotheek, los van verwachtingen en associaties, daadwerkelijk gebruiken.

Het onderzoek vond plaats in 7 universiteits-en hbo-bibliotheken.
Ja hoor, ruim 96% komt voor de studie. Deze studenten zijn ook trouwe bezoekers van de bibliotheek, ze komer meer dan 1x per week en voornamelijk om rustig te studeren. Hulp van bibliotheekpersoneel wordt nauwelijks ingeroepen. Dat lokte Bibliofuture uit tot de blogpost ‘U is niet meer nodig, dag’ en Eric Sieverts tot zijn bijdrage is het half-volle of half-lege glas’. Toch weinig reactie uit bibliotheekwereld op deze ontnuchterende conclusie. Of zijn we inmiddels wel gewend dat ons werk niet serieus genomen wordt?
De studenten zien de bibliotheek vooral als werkplek en de bibliothecaris als een faciliteit, bibliotheekvoorziening, zo is de conclusie van het onderzoek. Zie hier het complete onderzoek. Ik zou het ook interessant vinden waarom studenten niet naar de bibliotheek komen, misschien iets voor een vervolgonderzoek?

Bibliotheek, de ruimte
Al heel wat jaren worstelt Zuyd Bibliotheek met de ruimte. Het gebrek aan ruimte welteverstaan, om de diversiteit aan functionaliteiten te kunnen aanbieden. Bibliotheek wil een rustpunt zijn voor degene die daar behoefte aan hebben. Maar ook een ontmoetingsruimte compleet met loungeplekken. Maar ook een X-lab om te experimenteren. We willen dat studenten zich thuis voelen, daar hoort dan toch ook een kopje koffie of het flesje water? Dan mogen ze toch ook hun tas met eigen spulletjes meenemen? Maar slaat die gastvrijheid niet door als een appeltaart met slagroom aangesneden wordt of als mandarijnen schillen, chipszakjes en lolliestokjes tussen de computers gevonden worden? Bibliotheekpersoneel wordt gebombadeerd tot politieagent (als je regels wilt handhaven) of poetshulp (als je teugels laten vieren).
De waarde van Zuyd bibliotheek ‘Van tumult naar rust‘ is een goed uitgangspunt, maar met de beperkte ruimte is het lastig uitvoerbaar. Is het een optie om de studieruimte, de ontmoetingsruimte op te splitsen? Is het nodig dat een bibliothecaris in zo’n ruimte aanwezig is?
In oktober/november hebben enkele studenten van de Hotelschool een gastvrijheidsonderzoek verricht onder studenten en medewerkers van Zuyd in het kader van gastvrijheid. Ik ben erg benieuwd naar deze uitslag.

@aLibrarian’sWorthAroundTheWorld 

Bibliothecaris, de informatieprofessional
De bibliothecaris is blijkbaar nog steeds synoniem aan bibliotheek? Uitleencijfers en bezoekersaantallen bepalen nog steeds de hoogte van de budgetten. Aangezien deze cijfers terug (zullen blijven) lopen, zal het in deze tijden van bezuiniging steeds moeilijker worden voor de bibliotheek. De bibliothecaris zal zich moeten losweken van de ruimte. Hiermee wil ik niet zeggen dat de bibliotheek opgedoekt moet worden. Zeker niet. Op elke locatie van Zuyd moet er een bibliotheek volgens de waarde ‘van tumult naar rust’ voor studenten en medewerkers beschikbaar zijn. Voor ontmoeting en samenwerking, reflectie en contemplatie, serendipity en inspiratie, creativiteit en informatie.
De informatieprofessional zal meer onderdeel van het onderwijs moeten worden, van faciliteit naar docent.

Wat is de bibliothecaris waard? Dit is mooi visueel vormgeveven via deze infographic.

@aLibrarian’sWorthAroundTheWorld 

Volgens bovenstaand plaatje is de bibliothecaris vooral aan het mailen :S. Ik zie er geen boekje ‘information literacy’  tussen staan, of zoek ik niet goed? 😉

Wat is de bibliothecaris voor Zuyd waard? Ik hoop heel veel!
Groet,
Judith

Gerelateerde blogposts:

Show me the money! (Reactie op #nvb11)

He Judith,

Wederom een ‘kreet’ vanuit de Bibliotheek. Nu via de #nvb11 het landelijke congres van/voor bilbiothecarissen. De vorige keer toen ik gereageerd heb op een vergelijkbare ‘kreet’ heb ik gezocht in het verleden naar de ‘oorspronkelijke’ definitie van de bibliotheek. Ik vind nog steeds dat we terug moeten naar de invulling die toen bedacht is. Maar goed ik wil deze keer mijn visie voor de toekomst geven. Wat verwacht ik als ‘docent’ van de bibliotheek?

Zeg het met filmpjes. Rod Tidwell American Football speler speelt van hart, ziel en na een speech met Jerry ook met “Quan”. Wij Zuyderlingen zijn ook American Football spelers. Sommige Offence, sommige defence, sommige in de Special Teams. Wat verwachten wij van onze bibliotheekmedewerkers. Dat ze ‘ons’ de weg wijzen naar de money! En dan vinden de docenten de weg naar de Quan! Wordt de ambassadeur van de Quan voor de docenten.


Jerry Maquire, sportmakelaar, vecht voor zijn bestaan en voor een beter inhoudelijker, persoonlijk contact tussen makelaar en sporter, want hij gelooft dat daar uiteindelijk meer meerwaarde in zit voor de betrokkenen. In zijn strijd blijft er een sporter over namelijk Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.) En die laat hem op geheel eigen wijze zien, horen, voelen en herhalen wat hij eigenlijk wil!


Legenda:
– De American Football Player is de docent.
– De Sportmakelaar is de bibliothecaris.
– The Money is de inspirerende content

Rod Tidwell gebruikt het woord Quan. Het gaat niet om alleen maar geld. We willen ook liefde, respect en ook het geld! Dat is de Quan.


Legenda:
– The Quan is dus niet alleen de inspirerende content, het is ook het respect de liefde die we willen van het publiek

De bibliothecarissen moeten met een noodkreet naar de docenten toe. Laat ze weten dat er hulp nodig is om te kunnen helpen!
Met een gevoel met een beleving of het ‘leven’ er van af hangt!

Uiteindelijk wint dan iedereen! Van binnen zeker en van buiten zal het doorstralen. Dat weet ik zeker.

Zonder boodschap, maar omdat in de film Jerry Macquire naast deze onderwijzende lijn ook een mooie romantische lijn zit en het leven ook mooi en warm behoort te zijn (wat ik overigens ook altijd bij bibliotheekcollega’s intern en extern ervaar) als afsluiting het erg mooie lied van Bruce Springsteen en korte fragmenten van de film.

Groeten Marcel

%d bloggers liken dit: