Site-archief

Welcome to the connected age

Ha Marcel,

Heb je de nieuwe Educause Review al gelezen? Dit keer aandacht voor de baan van de toekomst: Chief Information Officer¬†ūüėČ en heel veel over de Top-10 IT Issues¬†2013.

De Top-10 IT issues is een interessant artikel met lezenswaardige informatie voor onze collega’s van FB-ICT. Ik heb ¬†ruim 2 jaar geleden al geblogd over gewenste veranderproces van een IT-afdeling, ook al nav een artikel in de Educause Review, lees You3.0. Dat artikel ging voornamelijk over het belang van soft-skills ¬†van medewerkers van een IT-afdeling zoals communicatievaardigheden en samenwerken met gebruikers. Als I-team zouden we een verandering van beheer naar regie wensen voor onze ICT-afdeling waar cloud-first onderdeel zou moeten worden van het nieuwe strategisch ICT-plan. En precies dit komt terug in de Top-10 IT issues:

 1. Leveraging the wireless and device explosion on campus
 2. Improving student outcomes through an approach that leverages technology
 3. Developing an institution-wide cloud strategy to help the institution select the right sourcing and solution strategies
 4. Developing a staffing an organizational model to accommodate the changing IT environment and facilitate openness and agility
 5. Facilitating a better understanding of information security and finding appropriate balance between infrastructure openness and security
 6. Funding information technology strategically
 7. Determining the role of online learning and developing a sustainable strategy for that role
 8. Supporting the trends toward IT consumerization and bring-your-own-device
 9. Transforming the institution’s business with information technology
 10. Using analytics to support critcal institutional outcomes

Als je geen tijd hebt om het hele artikel en de bijbehorende website met achtergrond artikelen te lezen (en een mooie interactieve graphic) kijk dan een kleine 6 minuten naar deze video, die geeft een goede samenvatting.

Een ander herkenbaar artikel in deze Educause Review gaat over Geeks & Non-Geeks. Er zijn nogal wat vooroordelen tussen ‘nerds’ (technische medewerkers) en ‘niet-nerds’ (niet-technische medewerkers). Het zou de samenwerking tussen beide type medewerkers verbeteren als er meer begrip bestaat voor het wereldbeeld van de ander. Daar waar technische collega’s denken in problemen oplossen en alles analyseren, benadert de niet-technische het werk meer van visie en gevoel en dan is er ook nog zoiets als van: ‘we spreken dezelfde taal niet’. Maar zoals altijd … er zijn ook uitzonderingen op de regel ;).
Samenwerking tussen beide partijen in deze ‘connected age’ mag (moet?) verwacht worden. Meer (online) communiceren, elkaar beter informeren zouden misverstanden uit de weg ruimen en meer begrip voor elkaars werk opleveren. Daar ben ik van overtuigd.

Groet,
Judith

ICTO-adviseur + Informatie professional = Informatie-adviseur? Op zoek naar de i van Zuyd…

Hallo Marcel,

Jij hebt ook een uitnodiging gehad van onze teamleider Chris Kuijpers om samen met hem van gedachten te wisselen over (aspecten van) de informatiefunctie van Zuyd. Hij is door het CvB gevraagd om een advies te geven over de wijze waarop we de informatiefunctie van de hogeschool kunnen verbeteren. In zijn uitnodiging stond:

De informatiefunctie is kort gezegd de wijze waarop ICT wordt aangewend om meerwaarde te hebben voor het primaire proces. De inrichting van deze informatiefunctie betreft zaken als: de wijze waarop tot besluitvorming over projecten wordt gekomen, de kanalisering van de bijbehorende financi√ęle stromen, de manier waarop eigenaarschap vanuit primaire proces is geborgd, de plek waar de co√∂rdinatie/regie over het geheel is belegd, de wijze waarop ondersteuning is georganiseerd.

En hoewel specifieke voorbereiding niet nodig is, doe ik dat natuurlijk wel. ūüôā
Ik heb de laatste tijd al zoveel nagedacht en geblogd over deze roerige tijden binnen Zuyd.
Binnen bibliotheekwereld is de laatste maand veel gezegd en geschreven¬†over de toekomst van het beroep. Mijn vakblad InformatieProfessional heeft in het jubileumnummer van april 2012 een artikel gewijd aan het congres van de Koninklijke Bibliotheek ‘De bibliotheek in 2025‘ en diverse collega’s kijken in ‘En wat verwachten we van de komende 15 jaar’¬†vooruit naar mijn vak in 2027 (iew, dan ben ik misschien al met pensioen). Samen met mijn collega’s van Zuyd Bibliotheek¬†heb ik op 22 maart gediscussieerd over de stellingen: ‘De bibliothecaris heet in 2020 informatieadviseur en is in dienst bij een kenniscentrum’¬†en ‘Voor het runnen van de fysieke bibliotheek is een bibliothecaris niet meer nodig’.¬†Daarnaast ben ik een paar weken geleden naar de Meet-the-Expert bijeenkomst geweest over de toekomst over hoger onderwijs en bibliotheek.
En onlangs zag ik via een tweet van Guus van den Brekel deze presentatie:

Genoeg input dus! Wat betekent dit nu voor Zuyd, de informatiefunctie, de bibliotheek en voor ons als ICTO-adviseurs? Ik kan geen toekomst voorspellen, het is zoals Mark Randall (Adobe) zegt: “the best way to predict the future is to invent it‚ÄĚ (bron: Frankwatching) en daarbij hoort falen en weer opnieuw beginnen.

Ik weet niet wat Chris met mij wilt bespreken. Hij heeft ons al een beetje bijgepraat over zijn 1e idee√ęn rondom structuren en procedures. We hebben inmiddels met het CvB gesproken over onze positionering. E√©n van de conclusies van de interimmanager was dat wij geen structurele bijdrage leveren aan de organisatie (los van incidentele successen), we worden te toevallig gevonden. Daarom moet het anders. Ja, Marcel, ik weet wel dat organisatie en financi√ęn belangrijke randvoorwaarden zijn, maar mijn kracht ligt daar niet :). Ik wacht niet tot ik gevonden wordt. Ik ga wel op zoek naar die medewerker, student die net als ik open en transparant wil werken in onze veranderende samenleving. De kracht van crowdsouring, daar geloof ik in.De kennis klotst over de plinten“, zoals Menno Lanting dat zegt.

Ik ben wel blij dat er nu aandacht is voor de informatiefunctie binnen Zuyd. Want ‘Information Technologie is a game changer’, zo is te lezen in dit Educause eBook (gratis te downloaden).
Mocht ik morgen nu wat vergeten te zeggen tegen Chris, dan kan hij dit blog altijd nog nalezen ūüôā
Wordt dit mijn nieuwe werkelijkheid? Onze nieuwe werkelijkheid waar leren en engageren centraal staan?

De nieuwe organisatie

Ik denk dat de informatiefunctie van Zuyd het best gewaarborgd is binnen 1 Informatiedienst, een samenwerking tussen ICT-afdeling, Information Governance, Bibliotheek, AudioVisuele Dienst en ICTO-adviseurs. Ik zou zeggen: stap over alle organisatiehobbels heen en geef de dienst (of unit) minstens een jaar of 5 de (organisatorische) rust om zich goed te positioneren. Ik zie de functies van bibliothecarissen (informatieprofessionals), ICTO-adviseurs en Multimedia specialisten (AV-dienst) steeds meer naar elkaar toegroeien. Omdat wij allen afhankelijk zijn van ICT, lijkt het me voor de hand liggend om bruggen te bouwen zodat deze ‘eilandjes’ samenwerken in 1 iDienst.
Ik heb al eens eerder geblogd over de veranderende rol van de ICT-afdeling¬†naar aanleiding van een artikel uit Educause Review ‘You 3.0: The most important Evolving Technology’.
De ontwikkeling van ‘techniek centraal’ naar ‘gebruikers centraal’ en de snelle ontwikkeling in cloudservices op de consumentenmarkt eist veel van de IT-afdeling. Zij die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van systemen (identity management, wettelijke bescherming privacy, backup bedrijfskritische informatie, het moet altijd werken) worden ook geconfronteerd met de open (innovatie) ontwikkkeling. Wij als gebruiker willen samenwerken in dezelfde data vanaf verschillende locaties en met diverse applicaties. De conclusie van het artikel:¬†‚ÄúThose who work in traditional IT fields need to further develop their verbal and written communication skills, and relationship-building skills. Students, faculty, and staff outside of technology need to gain a solid understanding of how technology works and of related IT issues‚ÄĚ
“The focus will be on the relationship between the evolving technology and the user-that is, on You 3.0″
ICT is zo in ons leven verweven en we verwachten er van alles van, ook in ons werkomgeving. De verwachtingen van de gebruiker t.a.v. support en ondersteuning stijgt, dat ervaren wij ook dagelijks.

De nieuwe servicedesk

21st Century skills, zoals: communicatie, samenwerking, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en sociaal-cultureel bewustzijn worden door diverse onderzoeken als de competenties van de toekomst gezien. Trainingen om de deskundigheid van¬†medewerkers en studenten op het gebied van informatievaardigheden, persoonlijke informatiemanagement, digitale didactiek, web 2.0 tools te bevorderen, worden door Zuyd Bibliotheek en ICTO-adviseurs al aangbeboden. De komende jaren zal door een uitgebreider scholingsaanbod hier nog meer aandacht aangeschonken worden.¬†Dat er veel meer ge√Įnvesteerd moet worden in skilled servicedesks en trainingen op het gebied ict- en informatievaardigheden, heeft het¬†Ctrl Alt Delete -rapport¬†wetenschappelijk aangetoond. Inbedding van deze vaardigheden in het dagelijks werk en leren, zal een belangrijk doel zijn voor de medewerkers van de iDienst om dit samen met opleidingen te bewerkstellingen.

De nieuwe medewerker

De i van iDienst staat niet alleen voor informatie, ICT en ICTO  maar ook voor inspiratie en innovatie. Innovatie staat niet alleen voor technologische innovatie maar ook voor sociale innovatie. De medewerkers van de iDienst zijn OPEN: ze zijn op de hoogte van wat er speelt en houden elkaar op de hoogte. Ze zijn gelijkwaardige gesprekspartners en kijken verder dan wat voor de hand ligt. Ze staan open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Ze geven elkaar feedback in een informele cultuur en reflecteren om zo te durven leren met elkaar en van elkaar. (De belangrijkste merkwaarde van Zuyd).
Uiteraard werken de medewerkers volgens HNW-principe. Dit zal voor sommige een cultuuromslag zijn, maar hierdoor zal de dienst uit gemotiveerde medewerkers bestaan die vanuit een samenwerkende manier van werken met eigen verantwoordelijkheid en in vertrouwen een grotere waarde voor Zuyd zijn. PRET wordt het motto: Positief, Respect, Enthousiasme, Teamwork.
Uiteraard zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs. Bibliothecarissen, Multimedia-specialisten, ICTO-adviseurs zijn/worden de informatie-adviseurs voor de opleiding en zij werken als personal I-coach voor studenten en medewerkers.

En we laten ons ‘smoel’ zien!
Alles persoonlijker is de boodschap. Zuyd Bibliotheek werkt aan een nieuwe website (meer in de nieuwe look and feel van Zuyd), de blogpost krijgen dan ook een persoonlijker tintje (zoals Saxion Bibliotheek dat al doet). Bibliothecarissen en ICTO-adviseurs hebben inmiddels allemaal een gravatar¬†aangemaakt, maar zo’n teampagina¬†is toch ook helemaal geweldig, mooi vormgegeven en persoonlijk. (bron: Frankwatching).

Het nieuwe kennismanagement

Kennis = de som van Informatie maal (Ervaring * Vaardigheden *Attitude), een formule van Mathieu Weggeman.
Als iDienst willen we de meest optimale omgeving cre√ęren voor het activeren van kennis. De taak van de iDienst is¬†om aan tonen dat nieuwe technologie en sociale netwerken goed ingezet kan worden om samenwerken te bevorderen. Wij moeten blijven inzetten op bewustwordingsprocessen en kennis delen over de toepassingsmogelijkheden. Echter iedereen in de organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het managen van zijn eigen kennis. Niet alle informatie kan tegenwoordig meer centraal worden beheerst en gecontroleerd. We geven natuurlijk wel het goede voorbeeld door open en transparant te delen. Ons adagium wordt: ‘durf te delen’.

Voor de bibliotheek betekent dit ook: van collectie naar connectie. Ik zie een netwerkende ‘roving’ bibliothecaris die met tablet rondzwerfd, ook in de inspirerende ontmoetingsruimtes die dicht bij het onderwijs gesitueerd zijn. De informatie-adviseur als (kritische) wegwijzers in informatiedoolhof voor studenten en docenten.

Via Mijns Inziens

Aan het eind van de brainstormsessie ‘Zuyd Bibliotheek in 2020’ werd per gezichtspunt een speerpunt voor beleid gekozen waarop de komende tijd de focus zal komen te liggen:

 • Klanten:¬†Meer beeld, minder tekst : aanbieden van informatie in de vorm van apps, games etc.
 • Personeel: Kerntaak: ¬†begeleiding en ondersteuning bij onderwijs en onderzoek. Zowel als ‘embedded librarian’ die samen met het onderwijs informatievaardigheden aanbiedt dat goed aansluit bij de lesstof. En als bibliothecaris die als vraagbaak aanwezig is in de fysieke bibliotheek en op de virtuele netwerken (24/7?)
 • Gebouw: Cre√ęren van een learning-meetingplace:¬†Discover – Connect – Get Inspired! echter vanuit de waarde ‘Van Tumult naar Rust‚Äô, want de student van tegenwoordig heeft soms ook behoefte aan een ‘prikkelarme’ omgeving.

Ik zag onderstaande afbeeldingen in het artikel ‘Disrupting ourselves: the problem of learning in Higher Education‘ in het maart/april nummer van Educause Review.¬†Dat nu weer een bibliothecaris het idee van een team-based model van samenwerken bedenkt ūüôā

The team-based model asks not only how all of these instructional experts might collaborate with faculty on a new design but also how some of them (e.g., embedded librarians) might play a role in the delivery of the course so that not all of the burden of the expanded instructional model falls on the instructor.

Pff. Het blog is weer veel te lang geworden. Ik had het even nodig om al mijn gedachten te structuren rondom de eventueel te vormen iDienst. Ik kan nog veel meer vertellen, bv. over de voorwaardenscheppende en kennisdelende houding van het management. Een ander keertje dan maar, ik laat het hier even bij.

Je kent de vis filosofie wel hè. Het gedachtengoed steunt op 4 peilers:

 1. Kies je houding: ben je vrolijk, sjagerijnig, open of ge√Įrriteerd. Je hebt altijd¬†een keuze en als je dat samen doet kun je elkaar helpen bij minder makkelijke dagen en momenten.
 2. Blijf spelen, ook al ben je allang volwassen: als je samen plezier hebt, word je creatiever. Doe de dingen eens anders. Verras je collega’s, je studenten ūüôā
 3. Bedenk waar je studenten, je klanten, je collega’s blij van worden en maak ze blij!
 4. Wees er met je aandacht en gedachten helemaal bij: heb oprechte aandacht voor je gesprekspartner.

Op zoek naar de i van Zuyd …. hier draait het toch om?¬†“make a difference for people” (hoe ‘incidenteel’ dan ook) en “You have to have fun at work”.¬†

Tot morgen.
Judith

Andere blogs van mij over de toekomst van de bibliotheek:

What are words worth?

Communicatie! Samenwerken! Kennisdelen! Het blijven terugkerende items. Logisch natuurlijk, daartoe is ZuydPLEIN op aard!
Maar ook interne communicatie blijft een steeds terugkerend thema. Collega’s die geen tijd hebben om hun werk digitaal te delen. Documenten die heen en weer blijven vliegen via de mail i.p.v. delen op Blackboard, Surfgroepen, Wiki’s (of GoogleWave?). Met hoeveel Zuyderlingen zijn we niet bezig met het opslaan en structuren van dezelfde informatie? Zelfs ik, als informatie professional begin te verzuipen. Dat moet echt beter. Ik hoop zo dat het CvB het grote belang inziet van het voorgestelde project DLWO, DLWCO, DLCWO (of gewoon Zuyd2.0?).
En we moeten echt meer web2.0 tools gaan inzetten voor onze samenwerkingsomgeving. Iedereen is er van overtuigd dat we met die 21 of 23 dingen aan de slag moeten, maar discussie over tijd …..
Dat kost het inderdaad maar het is onze taak om enthousiast te blijven, door het te doen gaat het pas lukken. Ik las dit ook in het Handboek communities (via bibliotheek HHM, maar ligt ook op het bureau bij Jack). Ook Het E-learning handboek voor leerkrachten van TACCLE dat Mariska aan de ELO- en ICTO-co√∂rdinatoren tijdens de G2G heeft uitgedeeld bevestigt onze idee√ęn hierover. In het Handboek communities lees ik ook dat verandering langszaam gaat. Lastig voor zo’n ongeduld als ik. Het blijkt dat de combinatie van top-down (leiding moet het belang ervan inzien) en bottum-up (mensen die willen experimenteren moeten de ruimte krijgen) het beste werkt. Remmelt Vetkamp heeft ook een Google Wave account, zal ik eens een balletje opgooien tijdens de lunch woensdag? Maar dan moet ik ook tijd voor krijgen :S.
Ik heb al het een en ander genoteerd in het notitieboekje dat we als kerstgeschenk hebben gekregen van het CvB om onze zoete invallen te noteren. Ik neem het mee naar de lunch.

Samen cre√ęren we de toekomst! Ambitieus. Open. Inspirerend. Eigen verantwoordelijkheid & persoonlijke aandacht. Ondernemend. Vakkundig.
In Editie Zuyd nov. 2009 staat over het Meerjarenbeleidsplan 2009-2013: ‚Äúom deze ambities waar te maken, gaat de hogeschool ook investeren in haar medewerkers. Investeren in een vitale organisatie betekent investeren in de interne dienstverlening, in onderwijs, onderzoek en ondersteuning en in in- en externe samenwerking.‚ÄĚ
Wat zijn deze woorden waard?
Heb je tijdens de kerstvakantie ook naar de top2000 a gogo gekeken? Daar zag ik een leuk item van de Tom Tom Club over de ontstaan van het nummer Wordy Rappinghood oftewel ‘what are words worth’. Toevallig kreeg ik dit nummer te horen tijdens mijn 1e MOFIT training na het kerstreces. Voor mij nu h√©t nummer van de week.
Voor inzet van social media / web2.0 tools heb je early adaptors, believers, vooroplopers nodig. Worden wij de tomtomclub van Zuyd ūüėČ

Judith

Onderwijstapas‚Ķdat smaakt naar meer!


Op 7 december werd door ZuydPLEIN voor de 2e keer de Onderwijstapas georganiseerd. Onder het genot van lekkere tapas werd olv Frans Jacobs tijdens de lunchpauze gediscussieerd ‚ÄėRichtinggevende eisen aan leeromgevingen in het hbo ter versterking van het innovatief vermogen van hbo-studenten in de netwerksamenleving‚Äô. Een mond vol, ja. Na een korte inleiding door Frans, die op dit onderwerp wilt gaan promoveren, werd er stevig gediscussieerd over de ict-competenties van studenten √©n medewerkers, de netwerksamenleving, de eisen aan een (flexible) leeromgeving binnen de (huidige) ict-infrastructuur. Heel leuk was dat er naast ZuydPleiners, enkele docenten ook 3 studenten aanwezig waren. Geen doorsnee studenten, maar IM-studenten met vele netwerken.Naar aanleiding over de discussie over de ict-beheersystematiek moest ik denken aan een artikel in Information Professional dat ik pas gelezen had: de kunst van het loslaten (Bevrijd informatie delen van de ketens van risicobeheer / Michiel Kooper. IP(2009) nr. 11/12). Een oproep om Information Governance in te voeren in je organisatie. Information Governance is nog een relatief nieuw vakgebied, een wetenschappelijke onderbouwing van het begrip is er nog niet. Al googlend over dit onderwerp kwam ik er achter dat op 19 november een Information Retrieval Day (ik wist niet van het bestaan) is georganiseerd. Dat was interessant geweest. Maar gelukkig hebben we de website nog!
Ik hoor om mij heen gezucht en gesteun over alle informatie in zovele netwerken, we houden het allemaal niet meer bij. Information Governance gaat hierover; hoe krijg we de informatiestromen onder bedwang. Een nieuwe uitdaging voor ZuydPLEIN?!
%d bloggers liken dit: