Categorie archief: Miscellaneous

Blogposts die niet te categorizeren zijn.

Studenten aan de data ondersteuning

Ha Judith,

Bedankt voor je blog en het filmpje van Pierre over data-ondersteunend onderwijs, learning analytics en de rol van AI. Mooi om te zien dat Pierre nog steeds helder en duidelijk de kern laat zien van waar hij het over wil hebben.

Pierre praat over dashboards, Learning Analytics en dat het moeilijk kan zijn voor studenten om daarmee om te gaan. Graag wil ik de diepte met je opzoeken middels de webinar die Ioana Jivet en Jacqueline Wong hebben gemaakt voor SoLAR (de Society for Learning Analytics Research) en die gaat over de onderzoeken die zij doen betreffende het mogelijk maken voor studenten om zelf indicatoren te kiezen voor hun dashboards.

Dit soort initiatieven zal ik in de toekomst zeker blijven volgen. Learning Analytics en daarmee data-ondersteunend onderwijs zal pas echt beginnen te leven als studenten de dashboards omarmen, er mee willen werken en je als onderwijsinstellingen min of meer verplicht wordt, door de student, om daar in mee te gaan. Samen met studenten en onderzoekers van het lectoraat Data Intelligence proberen we te kijken hoe je Learning Analytics zo kunt positioneren dat het eigenaarschap bij de student ligt en dat die al samenwerkend met de instelling het onderwijs verder brengt. Voor basisschool en middelbare school gaat het daarbij natuurlijk om ouders en leerling, maar in ons hoger onderwijs mag de student zelf aan het stuur, sterker nog, moet de student zelf aan het stuur.

Pierre, benoemt de rol van kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Zowel via het lectoraat, maar ook via het in oprichting zijnde EdTechlab op de Smart Service Campus proberen we hier aan mee te werken. In de afgelopen jaren heb ik middels mijn promotieonderzoek mogen duiken in de wereld die Learning Analytics heet, in de komende jaren zal vanuit het lectoraat AI toepassen binnen ….. (dus ook onderwijs) mijn hoofdtaak worden. En aangezien (hoger) onderwijs een context is die lekker dichtbij is zal ik Learning Analytics zeker blijven volgen en zullen de aankomende projecten waar ik met studenten mee bezig mag zijn in het teken staan van hoe we slim kunstmatige intelligentie kunnen inzetten in de (lokale) praktijk. De onderzoeken, zoals die van Ioana en Jacqueline blijven dus het volgen waard!

Groet Marcel

Meer SoLAR webinars (en andere filmpjes) over Learning Analytics: (https://www.youtube.com/c/SocietyforLearningAnalyticsResearch/featured)

Eye-Tracking, digitale tafels en technology acceptance

Ha Judith,

Het is weer de eerste dag van een nieuw blok. Eigenlijk vind ik dat altijd een lastig moment. Ik ben dan nog zo bezig met het verwerken van resultaten van het vorige blok, dat ik vaak niet genoeg tijd neem om te vertellen over die resultaten. Het verwerken in de vorm van cijfers, maar ook het mentaal verwerken. Dit proces wordt natuurlijk lastiger gemaakt omdat ik weer nieuwe mensen heb klaar staan voor een nieuw blok met nieuwe innovatieve oplossingen of ontwerp gerichte onderzoeken. Heerlijk!

Toch wil ik je via deze blog vertellen over een tweetal stagairs die ik begeleid heb in de afgelopen 10 weken en 1 stagair die ik de afgelopen 20 weken begeleid heb. Of eigenlijk wil ik over hun resultaten vertellen.

Technology Acceptance Model

Noud is 20 weken bezig geweest om grip te krijgen op technology acceptance. Jij hebt zelfs als participant bij mijn onderzoek naar de acceptance voor Learning Analytics, een questionnaire ingevuld die inzicht geeft op die acceptance.

Dr. Jan Recker legt in dit filmpje uit wat Technology Acceptance eigenlijk is:

Deze vragenlijsten geven inzicht op de acceptance op verschillende variabelen. Dit is ook de reden dat er verschillende statistische technieken moeten worden uitgevoerd voor de validatie van je uitspraken. Om in dat bos, met termen als Partial Least Square- Structural Equations Modeling een goede tool te maken, die je helpt met het versturen van mails, het analyseren van de input en het visualiseren daarna in een model, dat vergt wel iets. Noud is in een woud van termen en stappen een heel eind gekomen en heeft me een prototype opgeleverd dat de vragen per variable opstelt, dat enquetes verstuurd, ontvangt en als belangrijkste aspect verwerkt. De visualisatie is voor een volgende student.

Interacties en weergaves of digitale tafels

Dajmen heeft in het kader van zijn VWO-traject stage 10 weken stage gelopen in het lectoraat. Je weet er is een digitale versie van fola2 (voor mensen die daar interesse in hebben, even mailen of www.fola2.com checken). Echter ik kwam erachter dat zodra ik deze versie op een touchscreen enabled digitale tafel speel (of scherm natuurlijk) dat de interactie andere weergaves oplevert. Kortom het spel was niet speelbaar. Ander probleem was dat als je met meerdere personen rondom een digitale tafel staat, of met meerdere personen achter je eigen scherm, dat er maar 1 iemand de kaartjes kan bekijken. In de praktijk heb ik ervaren dat het juist waardevol is voor het creatieve groepsproces dat iedereen kaartjes vast heeft. Dajmen heeft allereerst het interactieprobleem opgelost:

Daarna heeft hij een app gemaakt waarop iedere speler los van de ander een eigen kaartendeck kan openen en zodoende zich kan laten inspireren door de kaarten op eigen snelheid en tijd. Hij heeft in een laatste iteratie ook nog geprobeerd om te kijken of je vanuit de mobiele telefoon het kaartje naar de digitale tafel toe-geswiped kreeg. De functionaliteit om vanuit een mobiele device een attribuut op de digitale tafel te laten veranderen doet het al. Dat dit nog niet met kaarten werkt komt door de huidige implementatie van FoLA2, maar kan en zal aangepakt worden.

Eye-Tracking

Tenslotte heeft Finn, ook in een 10 weken VWO-traject, me een eye-tracking experiment omgeving gemaakt. Een omgeving waarbij ik meerdere mensen om het ontwerpspel FoLA2 heen heb staan (bijvoorbeeld op diezelfde digitale tafel) en waarik dan kan registreren waar ze op letten, waar ze naar kijken en uiteindelijk hoe de interactie tussen personen en materiaal is. Ik heb Finn gevraagd om zijn presentatie nogmaals op te nemen. Kijk hier naar het resultaat:

https://zuyd.mediasite.com/Mediasite/Play/f575f47cf1b14c80abe46fb3683b41cd1d

Je leest het wel: een trotste Marcel!

Learning Analytics kan dus ook eenvoudig zijn…

Ha Judith,

Vandaag had ik een leuke bijeenkomst bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Ik mocht daar de studenten, maar eigenlijk ook de collega’s beleidsmakers, innovatoren, adviseurs binnen het onderwijs in hun leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid iets vertellen over Learning Analytics en de mogelijkheden daarvan.

Ik heb een combinatie van de verhalen gebruikt zoals ik ze ook tijdens de SURF Webinar en de Webinar van Saxion hebt verteld en kon zelfs nog even terug in onze Blackboard geschiedenis toen we met Simone Janssen ook al aan het proberen waren om learning analytics dashboards te realiseren.

Hier zijn de slides, inclusief een aantal interessante bronnen en sources waar mensen meer kunnen lezen of bekijken over dit onderwerp.

In het tweede deel van de sessie heb ik drie groepen laten werken met FoLA2 . Ja ik had natuurlijk in mijn presentatie weer te veel uitgewijd, waardoor de tijd beperkt was, maar alle drie de groepen hebben denk ik een beeld gekregen hoe je FoLA2 op verschillende manieren kunt gebruiken om te praten over, te ontwerpen en na te denken over onderwijsontwerp, technologie en learning analytics en hoe je communicerend vanuit een duidelijke structuur samen kunt bouwen aan de simpele learning analytics oplossingen. De wereld is in ieder geval de ideeen rijker over een internationaliseringsles, een les prikken met en zonder digitale tools en een sessie waarin gewerkt werd met een dubbele loop aan formatieve feedback.

Wederom voorbeelden waarbij ik merk dat ik met het ontwerpspel een stap verder kom bij het in de praktijk brengen van learning analytics. Bewustwording ontstaat bij de deelnemers en er wordt ook al nagedacht over wat we als docenten en studenten dan nu ook echt met LA willen. Maar nog steeds blijft het lastig om de tijd (en de rust) vrij te maken om in de praktijk na het ontwerp daadewerklijk te testen. Ja ik weet dat Moodle, Blackboard en vergelijkbare LMS’en functionaliteiten bieden waarmee je Learning Analytics kunt doen, maar de collega’s vinden die niet en ook ik heb niet de tijd om ze dan juist in te zetten. Afgelopen blok heb ik een studentengroep bij de minor Design Science Research gevraagd om op basis van een ontwerpsessie met FoLA2, een aantal instrumenten “aan te zetten” of de data
op te halen (questionnaires) en die te verwerken in prototypes van dashboards. Dit dashboard is dan
ook bekeken en geevalueerd door de groep studenten en de docent, met het Evaluation Framework voor Learning Analytics (EFLA) en dat zou me dan een inzicht moeten geven in hoe makkelijk of moeilijk het is. In de praktijk is de door de groep uitgekozen les, beperkt bezocht, waardoor er dus ook beperkte hoeveelheid deelname is. Dit resulteert in weinig input van de EFLA. Ze moeten de analyses nog doen en de eerste prototypes gaan nog verbeterd worden, maar wat ik wel al geleerd heb dat als we dit soort zaken serieus willen nemen dat er dan bij de onderwijzende teams learning analytics engineers en learning analists moeten zijn. De echte meerwaarde zit hem in de specifieke gedachte van de docent bij het onderwijsontwerp. De algemene tools meten dat beperkt of zelfs niet, waardoor dat er maatwerk nodig is. Uiteindelijk zal een team aan docenten verschillende ontwerp patronen blijven gebruiken, waardoor oplossingen (als men die van elkaar weet) wel herinzetbaar blijven binnen een faculteit, instituut of misschien wel landelijk. Daar blijven we toch zwak in als land of wellicht wel als sector wereldwijd. Het delen van onderwijsmateriaal en in dit geval het materiaal dat ons inzicht gaat geven welke keuzes werken en welke niet voor welke student. Zouden we dan met Learning Analytics ook vervallen in de “loops” waar open educational resources of technology enhaneced learning in zitten of is AI in het onderwijs een doorbraak op dit gebied?

Ik ben in ieder geval op zoek naar mogelijkheden om meer van dit soort testen te doen met studenten in ons onderwijs en ga ook proberen om de Learning Analytics keuzes, tools en voorbeelden te delen. Ik hoop vandaag een aantal NSOB collega’s zo ver te hebben gekregen dat ze daar in de toekomst aan willen bijdragen.

Groet Marcel

Duoblog: doen of laten?

Het is vandaag (27 november) tien jaar dat wij samen begonnen met bloggen. Op ons blog ICTO op het ZuydPLEIN publiceerden we toen het blog Weblog: doen of laten? In september 2011 zijn we, omdat ZuydPLEIN als organisatieonderdeel opgeheven werd, verder gegaan met 2beJAMmed. Tevens wisselden we van platform, we ging van Blogger naar WordPress. In die tien jaar deelden wij in zo’n 1350 berichten onze werkervaringen, verwondering, overdenkingen met elkaar en de rest van de wereld.

Tijden veranderen

Voor Judith is bloggen ‘a way of live/learn/work’. Voor Marcel is bloggen de laatste jaren moeilijk te combineren met zijn huidige activiteiten als PhD en docent. Duoblog is iets wat je samen doet. Het voelde voor Judith niet goed om alleen bloggend door te gaan op 2beJAMmed. Daarom heeft zij besloten te starten met een nieuw blog: Love2Share.

Op Love 2 Share heeft Judith inmiddels al diverse berichten verzameld die zij op andere blogs heeft gepubliceerd (sommige herschreven), zodat er een portfolio van Judith ontstaat. Love2Share is een beeld van Judith’s professionele ik. Naast blogs over (hoger)onderwijs, leertechnologie en bibliotheken zullen hier ook meer persoonlijke blogs gepubliceerd worden. Minder Zuyd meer Judith.

Einde 2beJAMmed?

Nee, natuurlijk niet., 2beJAMmed blijft gewoon bestaan, hoor. Er zullen vast nog Zuyd-momenten zijn die we daar wil delen. En uiteraard staat 2beJAMmed ook nog open voor gastbloggers.

Dank in ieder geval voor de mooie tien jaar. Voor het volgen, lezen en reacties.

Marcel en Judith

Reactie

Bloggen zou een manier van leven moeten zijn. Waarom lukt Judith dat dan wel en Marcel dat dan niet. Dat is eigenlijk de essentiele vraag van het doorgaan van zo’n duoblog.

Aan de passie, drijvende kracht, structuur en steeds weer pushen van Judith ligt het niet. 10 jaar lang heeft ze in goede en slechte jaren er aan getrokken. In de ‘goede’ jaren kwamen daar de posts of reacties van Marcel ook. In de ‘andere’ jaren kwamen er na een stilte van weken of soms maanden verontschuldigende posts een opleving van een aantal weken of soms maanden en dan weer een stilte. Meestel rond congresbezoeken was er dan een opleving en een schamper bezoek tijdens de start van de PhD maar dat was het dan ook.

Aan het inzien van meerwaarde van zo’n blog ligt het ook niet. Wat een mooie connecties met mensen, wat een waardevolle herinerringen in de posts en belangrijker nog wat een waardevolle schatkamer vol met projecten, ontmoetingen, bronnen. Eigenlijk een must voor iedere onderzoeker. De onderzoeker die Judith van nature is en die Marcel dus nog steeds (blijkbaar) aan het worden is. Maar aangezien dat posts in het onderwijs gebruikt worden is het inzicht van de meerwaarde er ook bij Marcel.

Aan de persoonlijkheid, tja daar ligt natuurlijk het een en ander wel. Alhoewel ook in de ‘goede’ tijden was Marcel niet de gestructureerde, zich een vast moment per dag pakkende, blogger. Ook in die tijden gaf Judith steeds het goede voorbeeld door niet alleen vanuit de emotie te bloggen, maar mooi met bronnen, verwijzingen en de juiste metadatering.

Aan het unieke karakter door het naar elkaar bloggen lag het ook niet, al werd dat lastig toen er heel kort de wens was om in het engels te bloggen vanwege dat dit ‘schrijfervaring zou kunnen opleveren’. Maar ook dat kreeg geen structureel karakter.

Waar ligt het dan wel aan? Het antwoord op deze vraag gaat komen en dan zal er in de toekomst weer of wederom gepost worden op 2beJAMmed. Of het ligt dermate ver af van Marcel dat het bij de afgelopen zeer mooie, zeer waardevolle 10 jaren blijft. De ontstane vriendschappen zullen echter altijd blijven bestaan en het samen “JAMMEN” daarvoor kunt u ons altijd blijven bellen, mailen, appen of reageren op deze blogpost. (Judith krijgt het toch niet helemaal uit haar systeem).

Bedankt!

Judith en Marcel

 

Hiep hiep hoera voor ons!

 

“Let’s go there, where the hums and poetry finds us”

Ha Judith,

Inspiratie, innovatie. Reuring, relatie. Samenwerking, Suggestie. Leven, leren.

Afgelopen week zijn “we” weer begonnen. 2019/2020, een nieuw schooljaar. Genoeg vakantie gehad, genoeg therapeutische Disney gezien om Zuyd weer te zien als bron. Zoals Pooh in de titel al aankondigde: het bijzondere, de inspiratie, de ideeen, de passie, de samenwerking, het is er allemaal al. Je moet alleen naar de plaats gaan waar je het kunt vinden.

Met nog maar een paar verdwaalde studenten en een enkele vroeg begonnen afstudeerder zit de poezie vooral nog in de opdrachten en in de collega’s. Mooie mensen. Ieder met zijn kracht en ook ieder met zijn “bijzonderheden”. En uiteindelijk zijn we het zelf die er iets van moeten maken: rekening houdend met elkaar, gebruik makend van elkaars krachten. In zo’n eerste week is dat weer even wennen.

Wat we gedaan hebben: onderzoeksvakken voorbereid. Een spannende opdracht waar onze eerstejaars studenten zich op kunnen uitleven in samenwerking met de Gemeente Heerlen en onze zorglectoraten mee opgestart. Een worskhop spel uitgewerkt dat moet gaan helpen bij het bouwen van een brug tussen learning analytics en learning design. Een collega met een 8 zien slagen voor zijn master. Eerste “cirkeloverleg” gehad, waarin we als groep docenten de algemene kwalificaties en onderzoeksvakken binnen de ICT context gaan oppakken. Herkansingen nagekeken en administratief werk gedaan. Een poster presentatie gemaakt voor de aankomende EC-TEL conferentie in Delft. En gezien dat de invulling van mijn taken voor het volgend jaar momenteel nog dagelijks worden aangepast.

Als dit geen plek is voor “Hums and Poetry” dan weet ik het niet meer. We moeten gewoon beter kijken zou Rafiki zeggen, maar laten we maar geen crossover tussen the Lion King en Winnie the Pooh maken.

De kop is er af. De eerste week is gedaan. Nog 1 voorbereidende week en dan starten we weer op volle kracht. We lezen ons.

Groet Marcel

%d bloggers liken dit: