Site-archief

Work & Learn Out Loud

Ha Marcel,

Mijn herkansing leerinterventie is afgevinkt. Morgen is de Challenge Day van het laatste leerarrangement, daarvoor heb ik al voldoende XP’s bijeengesprokkeld, die studiepunten heb ik ook wel binnen. En dan kan ik me vanaf volgende week helemaal focussen op mijn onderzoek. Dat is ook hard nodig!

De cirkel begint te sluiten ….

Mijn paper van mijn studie ben ik begonnen met een literatuurstudie rondom social learning in open online onderwijs vervolgens heb ik het concept van zelfsturing geïntegreerd in het herontwerp voor de faculteit ICT. De open online cursus wiskunde was gebaseerd op het learning by doing principe van, voor, door en met studenten. Gepersonaliseerd leren, meer keuzevrijheid, lerende verantwoordelijk voor het eigen leren, meer samenwerken. Iets dat nadrukkelijk naar voren komt in het toekomstscenario dat mijn leerteam heeft gekozen heeft om te verbeelden voor de Challenge Day.
Hoewel sociale media privé massaal worden omarmd, is het integreren van sociale media voor het werken en leren niet vanzelfsprekend. Hiervoor is een mindshift nodig zowel bij medewerkers, docenten als (toch) ook bij studenten. En dat is niet gemakkelijk. Vooral ook omdat sociale media fundamenteel als persoonlijke tools worden gezien. Je kunt mensen niet dwingen om kennis te delen en samen te werken mbv sociale media. Je kunt wel een cultuur creeëren om dat te stimuleren. Lerend vernieuwen heet dat 🙂 Dat heb ik nu geleerd tijdens het schrijven van mijn leerinterventie rondom het initiëren van het inzetten van sociale media ten behoeve van online kennis delen en online samenwerken. In mijn onderzoek ga ik nu verder kijken wat hiervoor dan voor nodig is.

Via het blog van Stephen Downes (de grondlegger van connectivisme en de 1e MOOC) kwam ik op het blog van Sahana Chattopadhyay. Hier werd ik weer op gewezen dat social learning (het leren van elkaar waarbij sociale media krachtige tools zijn die dat mogelijk kunnen maken) niet iets is wat je kan implementeren en afdwingen.

Social learning is much more a cultural outcome than a process or a program to be followed.

Als organisatie, als team, als onderwijseenheid is het gemakkelijk om een digitale leer- en/of samenwerkomgeving te bouwen en aan te bieden maar als er geen cultuur van kennis delen heerst dan blijft het akelig stil op zo’n platform, netwerk, learning community ……

Senior management must walk the talk; if they don’t have time to engage on the collaboration platform, the rest of the organization will not have the time either.

Social learning kan niet afgedwongen worden. In organisaties waar standaardisatie van werkprocessen, kennis en vaardigheden (Mintzberg) en efficiëntie de boventoon voeren, is vaak weinig tijd en ruimte om te leren van en met elkaar. We zeggen wel dat we meer moeten kennis delen, dat hoor ik constant. De visie van Zuyd is ook gericht op het samen leren, samen creeëren, samen werken en samen veranderen: praktijkgerichte leeromgeving, learning communities, verbinding onderwijs & onderzoek. Als we dit met zijn allen willen dan moet er ook aandacht geschonken worden aan de cultuur die hiervoor nodig is. Social learning is/zou vanzelfsprekend (moeten zijn). Wie leert nou niet van een collega? Ons collegelid Kwakman gepromoveerd op leren van docenten tijdens de beroepsloopbaan heeft ook aangetoond dat professionals vooral leren van activiteiten met een momenten van reflectie, in interactie met anderen uitgevoerd. Informeel leren, netwerkleren, werkplekleren, sociaal leren, het zijn allemaal vormen van leren waarbij je sociale media kunt gebruiken. Tegenwoordig lees je daarom ook steeds vaker de term social learning. Zoals ik in mijn paper al heb geschreven is social learning niet nieuw. De theorieën van Vygotsky en Bandura dateren al uit de jaren 70 toen er nog geen sprake was van sociale media. Social learning draait wel om vertrouwen en de bereidheid om kennis te delen en samen te werken. De openheid en vertrouwen ontbreken vaak, volgens mij is dit het gevolg van kwaliteits- en efficiencydenken én de afrekencultuur die daar het gevolg van is. Kennis lijkt nog steeds macht, ik ervaar via sociale media regelmatig dat kennis delen kracht is.

De verhoudingen tussen mensen zijn sinds de komst van sociale media veranderd. Toch zie ik nog niet echt in het leer- en werkgedrag. Ja we gebruiken volop whatsapp, maar dit zie ik meer als subsitutie van technologie: we gebruiken sociale media maar er verandert niet veel. Voor social learning hebben we wel een omgeving nodig waarin vertrouwen en de bereidheid om kennis te delen en samen te werken voorop staan. Die bereidheid is er wel binnen Zuyd. Echter docenten en medewerkers ervaren weinig vrijheid voor hun eigen leerproces hoe sociale media tools didactisch, kennisdelend en samenwerkend te gebruiken. En dan gaat het niet om de technologie, die is niet zo ingewikkeld, maar om hun eigen gedrag, houding en de organisatiecultuur. Zijn we wel bereid om open kennis te delen en online samen te werken? De huidige technologie (sociale media) biedt ons mogelijkheden om anders te werken en te leren. Onze mindsets en de organisatiemodellen lopen wat achter, zegt Chattopadhyay.

we got stuck in a time warp

En Jane Hart, bekend van haar publicaties over een andere benadering van werkplekleren, stelt ook terecht vast dat we ons niet moeten afvragen waarom gebruiken deze handige tools nog niet maar hoe we organisaties kunnen helpen met social learning en individuen die dit wel al doen, ondersteunen. Het gaat niet om het verplicht stellen van het gebruik van samenwerkingsomgevingen / sociale media maar te laten ervaren wat social learning is. Daarom is het belangrijk die early adopters, opinion leaders en change agents in de organisatie erbij te betrekken en hen te faciliteren en op deze manier de organisatie te helpen te reflecteren op dit proces. Dit is wat we nu proberen met het DLWO visietraject om die gewenste leer- en werkomgeving voor Zuyd te creëren.

En Chattopadhyay geeft ongeveer dezelfde aanbevelingen als die ik heb gedaan in mijn leerinterventie 🙂

 • Loslaten van bestaande vooronderstellingen t.a.v. sociale media, leren, samenwerken. Analyseer de bestaande aannames en voer een gesprek hierover.
 • Wat is de uitwerking van de gehanteerde managementmodel? Hoe werkt het verbindend leiderschap? Wordt persoonlijk leiderschap bij individuele medewerkers gestimuleerd?
 • Kijk kritisch naar hoe er beloond en feedback gegeven wordt.
 • Geef als management het voorbeeld mbt het inzetten van sociale media voor kennis delen en samenwerken.
 • Het open delen van informatie zou de standaard moeten zijn. De vindbaarheid van informatie en medewerkers is daarbij curciaal.
 • Beloon samenwerken, ook over de afdelingen heen (boundary crossing).
 • Stimuleer en enthousiasmeer medewerkers om open kennis te delen.
 • Deel succeservaring! (ook nog meer via Nieuwsflits 🙂 )

Ja we kunnen sociale media inzetten om learning communities te ondersteunen. En ja, met sociale media kan zelfgestuurd leren en werken gestimuleerd worden: learning by doing. Ondanks dat we het allemaal belangrijk vinden, gebeurt dit allemaal toch niet vanzelf. We hebben ondersteuners met verschillende petten nodig die deze cultuuromslag kunnen bewerkstellingen, zoals community managers (facilitators die samenwerkingsomgevingen ondersteunen en formeel en social learning integreren), trainers, content curators, connectors, consultants, zegt Chattopadhyay. Dat zijn die ontwikkelteams of misschien wel het Learning and Teaching Centrewaarover we al vaker gesproken hebben binnen het MOOCZI-project, die hiervoor nodig zijn om dit veranderproces te stimuleren en faciliteren.

1594-business

Free download via GraphicStock

Voor mij begint het MLI-cirkeltje te sluiten. Het zijn misschien veel lijntjes die ik hier probeer te koppelen 🙂 maar toch …

 • Het social learning, waarbij vertrouwen, het creeëren van verbindingen tussen personen en het elkaar helpen centraal staat. Dit zijn ook de kenmerken van sociale media (LA1);
 • het learning by doing, het zelfgestuurd leren dat met behulp van sociale media gestimuleerd kan worden door het Five Stage Model van Gilly Salmon te gebruiken waarmee een klimaat gecreeerd wordt om samenwerken te bevorderen waardoor beter kennis gedeeld wordt (LA2);
 • de mindhift en verandering van organisatiecultuur die nodig is om sociale media in te zetten voor het intern kennis delen en samenwerken (LA3);
 • de toekomst die ik aan het dromen ben voor Zuyd waarbij studenten eigenaar zijn van hun eigen leerproces in een open leer- en werkcultuur. Voor de veranderende rol van de docent naar coach, stimulator, facilitator en voor de student betekent dit tegemoetkomen aan de psychologische basisbehoeften van intrinsieke motivatie: autonomie, competentie en relationele verbondenheid (LA4).

En dat nu blijkt dat dit alles uiteindelijk weer in mijn onderzoek samenvalt (LA5). Zo is het cirkeltje dus bijna rond en heb ik al denkend en schrijvend al weer een stukje voor het allerlaatste onderdeel van mijn studie: de integratiefase, klaar!

Kennis delen is een werkwoord dat moet je gewoon doen. Begin klein. Probeer elke dag eens te delen met wat je die dag gedaan hebt. En ervaar de inspiratie die dit oplevert 🙂

“Working out loud is working in an open, generous, connected way so you can build a purposeful network, become more effective, and access more opportunities.”

Judith

Voor deze blogpost heb ik ook andere blogposts van Sahana Chattopadhyay en Jane Hart als inspiratiebron gebruikt.

Social Media & Bestuurders #ncosm

Goedemorgen Marcel,

We hebben al vaker op ons blog over Marcel Wintels en zijn inzet van Twitter geschreven. Hij vindt dat je als bestuurder een maximale transparantie moet nastreven over wat gaat goed binnen je organisatie en wat kan verbeterd worden. Ik ben het helemaal met hem eens. In mijn blogs heb ik heel vaak geblogd over mijn favoriete Zuydwaarde Open.

Marcel Wintels is morgen keynote-speaker tijdens het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media. Daar ben ik niet bij, maar gelukkig hebben we weer een filmpje 🙂

groet,
Judith

Social Media & Studenteninzet #ncosm

Ha Marcel,

Het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media is begonnen. De #ncosm-tweets zullen vanaf vandaag wel veelvuldig langskomen. Ik heb mijn ncosm-app (hier de Androidvariant 😉 ) gedownload om mijn programma voor vrijdag samen te stellen. Maar het wordt nog lastig kiezen 😦
Zo wil ik graag Rob Speekenbrink eens horen spreken. Rob is een collega van Willem van Valkenburg en Liesbeth Mantel. Ik volg Rob al enige jaren via Twitter maar een meet&greet heeft nog nooit plaatsgevonden. Op het tijdstip dat Rob spreekt zijn er verschillende interessante sessies.

Rob spreekt op het congres over de kracht en gevaar van webcare met studententeams. TU Delft, waar Rob werkt, heeft veel ervaring met inzet van studententeams. We hebben hun ervaringen gebruikt voor de inzet van onze eigen studentenhelpdesk ten tijde van de grote Blackboardmigratie enige jaren geleden. Onze ervaringen met studententeams is positief, jij kan dat zeker beamen. DoIT@Zuyd is natuurlijk een geweldig goed geoliede social community van de ICT-opleidingen van Zuyd. Deze studenten zijn elke dag actief om de ICT-community levend, actueel en aantrekkelijk te maken. Studenten kunnen ook op een eerlijke en directe manier nieuwe studenten benaderen. Rob zegt dat ook in dit interview met hem.

Op een universiteit hebben we de luxe positie dat we een van onze doelgroepen direct om ons heen hebben: studenten. Wie heeft er een beter beeld bij hoe het is om studenten te zijn dan onze eigen studenten? Wie kan het gevoel beter overbrengen? Wie kan er beter vertellen wat studenten bezig houdt aan toekomstige studenten? Wie kan er beter die content maken? Het klinkt als voor de hand liggend en ideaal om eigen studenten in te zetten voor de eerlijke conversatie en hulp maar er zijn ook grenzen en gevaren. Kunnen je hen eigenlijk wel namens de universiteit laten praten? Hoe selecteer, motiveer en train je de juiste studenten? Wat is de tone of voice? Wat kun je wel en wat kun je niet zeggen? Welke content werkt wel en welke werkt niet? De TU Delft heeft het afgelopen jaar met een team van 6 studenten gewerkt voor de Facebook pagina van de TU Delft en we hebben geprobeerd om de online customer care degelijk in te bedden in de organisatie. Vanuit de praktijk kan ik dus goede voorbeelden geven over wat hierbij wel werkt en wat niet.
[Bron: NCOSM]

Interessant! Als ik nou toch voor een andere presentatie kies dan hoop ik dat ik Rob tijdens de netwerkborrel nog even kan spreken :).

Groet,
Judith

Social Media & Mediawijsheid #ncosm

Ha Marcel,

Volgende week is voor de 2e keer het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media. Vorig jaar gaf ik samen met Margreet en Chris een presentatie over 21eDingen. Dit jaar ga ik samen met enkele Zuyderlingen, zowel vanuit het onderwijs als vanuit Dienst Marketing en Communicatie. Leuk :).
NCOSM is dit jaar is het een meerdaags evenement met voor ieder onderwijstype een congresdag. Ik ga vrijdag 17 mei naar de HO-dag in het Eye in Amsterdam: een inspirerende locatie.
Via de app (Android en iOS) heb ik geprobeerd om mijn programma voor die dag samen te stellen, maar dat wordt nog lastig kiezen :S En dan alles wat ik nog mis op de andere congresdagen 😦 Want ook daarvan kunnen wij veel leren. Gelukkig wordt er voorafgaand aan het congres al veel gedeeld. Zo ook onderstaand filmpje van Frank Evers, programmamanager van Kennisnet over mediawijsheid in het onderwijs. Hij vertelt o.a. over het Competentiemodel Mediawijsheid dat samen met Mediawijzer.net is opgesteld.

Mediawijsheid is de verzameling competenties (kennis, vaardigheden en houding) die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

In dit document gaat het heel erg over wat je moet kennen en kunnen om actief en bewust deel te nemen aan de mediasamenleving. Ze onderscheiden 4 hoofdgebieden waarin 10 competenties verdeeld zijn. Bij elke competentie gaat het om een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. De hoofdgebieden zijn:

 1. Begrip: het begrijpen en doorgronden van media in de samenleving
 2. Gebruik: houding en vaardigheden ten opzichte van media
 3. Communicatie: enerzijds gaat het om het zoeken en waarderen van informatie en het zelf genereren van content. Anderzijds gaat het om deelname in sociale netwerken.
 4. Strategie: als je de vorige 3 hoofdgebieden onder de knie hebt kun je het inzetten voor professioneel gebruik. Hoe ga je er mee om en welke doelen wil je bereiken.

(Uit blog van @Fransipani die al eerder over dit document geblogd heeft.)

In mijn blog over het Verminderen (gedrags)regels de werkdruk? gaf ik aan dat bewustwording rondom social-media-gebruik niet gezocht moet worden in regeltjes maar in dialoog. Dit competentiemodel kan heel goed als instrument gebruikt worden bij discussie over het gebruik van social media in het onderwijs. Per competentie worden 4 competentieniveau’s beschreven.
Zie hieronder de voorbeelden van de competentieniveau’s van participeren in sociale netwerken & eigen mediagebruik.

 

En ik ben het met Frank Evers eens: social media is geen bedreiging maar het is een kans die internet en ICTmet zich meebrengt.
Judith

Zie ook Kennisnet thema’s over Sociale Media, Mediawijsheid en 21st Century Skills

Social media in het Hoger Onderwijs : cursist en docent over workshop @docentencursusZuyd

Yes! We hebben een gastblogduo op ons duoblog, Marcel! Hoe leuk is dat? Daniëlle Quadakkers, cursist van de Docentencursus Zuyd en Ankie van de Broek docent van deze cursus hebben mijn verzoek om  een duogastblog gehonoreerd 🙂

Ankie ken je natuurlijk, ze is al vaker onderwerp van ons bloggen geweest ;). Daniëlle is informatieprofessional bij Fontys en biblioblogger van het 1e uur. Uiteraard zal deze bijdrage ook op haar eigen blog gepubliceerd worden 🙂

OUR 2bejammed duogastbloggers: 

Daniëlle Quadakkers & Ankie van de Broek

danielle

@blogpartyned

Het is alweer weer even geleden maar speciaal voor een gastblog bijdrage op 2beJAMmed kom ik nog graag terug op het hoorcollege Sociale Media in het Hoger Onderwijs dat ik begin februari volgde bij de Docentencursus Zuyd. Voor wie het nog niet weet, in mijn huidige functie als onderwijs- en onderzoeksassistent geef ik workshops en trainingen aan docenten en studenten van Fontys Hogescholen op het gebied van Onderwijs en Media. Omdat ik geen echt onderwijsachtergrond heb, volg ik sinds november bij Zuyd Hogeschool de Docentencursusom mijn didactische en pedagogische theorie op te vijzelen. Als alles goed gaat, ontvang ik in juni mijn diploma 🙂

Omdat ik zowel privé maar ook binnen mijn werk veel bezig ben en zeer geïnteresseerd ben in alles wat met Sociale Media te maken heeft, was ik natuurlijk extra nieuwsgierig naar het hoorcollege van Ankie van de Broek. Ik ontmoette Ankie een paar jaar geleden voor het eerst tijdens de zogenaamde gadget tour van (toen nog) Mediavoorzieningen. Op diverse locaties konden studenten en docenten kennismaken met gadgets zoals smartphones (nee, toen had nog niet iedereen zo’n ding), iPads, touchscreen pc’s en wat al niet meer. Ik was de ‘gadget ambassadeur’ van Fontys Sittard en Ankie kwam speciaal met een groepje studenten vanuit Heerlen een kijkje nemen. Ook volg ik Ankie sinds een tijdje op Twitter en we hadden dan ook al contact voorafgaand aan het hoorcollege. Ik had haar geadviseerd om vooral praktisch te werk te gaan en praktische voorbeelden te laten zien van de manier waarop je Sociale Media kunt verwerken in je onderwijs.

De eerste wijze les kregen we als cursisten meteen aan het begin van het college… Ankie wilde ons een aantal vragen stellen via de online tool Mentimeter maar de site lag eruit en niemand kon inloggen. Gelukkig was ze voorbereid en ze vertelde meteen dat je bij het inzetten van zo’n tool altijd voor een back up moet zorgen. In dit geval dus papieren kaarten met een lachende en een treurende smiley erop 🙂 Enne, practice what you preach. In dit geval hadden we vooraf een opdracht gekregen om een filmpje te bekijken en daar moesten we een kleine opdracht over maken. Een mooi voorbeeld van Preteaching waar YouTube uitermate geschikt voor is. Preteaching is eigenlijk gewoon een voorbereidingsles voor de eigenlijke les. Voordeel daarvan is dat je zo het beginniveau van de studenten een beetje kunt sturen. In ons geval: wat weten we al over sociale media, zetten we het zelf al in en hoe zetten we het dan in?

Tweede wijze les: je zet sociale media alleen maar in als het meerwaarde heeft voor je onderwijs! Daarna volgden een aantal praktische voorbeelden van sociale media en hoe je ze zou kunnen inzetten. Denk aan:

 • YouTube voor Preteaching.
 • Een Digitaal Portfolio voor voor individuele studiebegeleiding.
 • Whatsapp/Twitter voor studiebegeleiding per groep.
 • Prezi of een online stemtool om je college te verrijken.
 • Symbaloo als startpunt en verzamelplek voor je eigen vak.
 • Flipping the Classroom waarbij je onder andere gebruikt maakt van instructievideo’s.

Ook TPACK (integratie van ict in het onderwijs) kwam nog aan de orde (weet je niet wat TPACK is, check dan even deze links). Met andere woorden, een college waarin heel veel praktische informatie werd gegeven hoe je dit soort tools zou kunnen inzetten voor je lessen.
Interessant was ook de onvermijdelijke discussie hoever je moet gaan als docent. Voeg je studenten toe als vrienden aan je Facebook account? Whatsapp met je docententelefoon en als je die niet hebt, geef je studenten dan je privé nummer? Hoe hou je de scheiding werk en privé als studenten van je verwachten dat je via Facebook en/of Twitter 24/7 bereikbaar bent?

Wat dat betreft was het wel jammer dat er te weinig tijd was, daar had ik graag nog eens over door gebabbeld met Ankie maar ook met mijn medecursisten.

Groeten Daniëlle

ankie

@ankievandenbroe

De wereld van de nieuwe media is enorm. Welke keuzes maak je als je cursisten van de docentencursus een college van anderhalf uur mag bieden rondom dit onderwerp. Ga er maar aanstaan. Na hierover te sparren met diverse mensen waaronder een van de cursisten Danielle (wat overigens heel spannend is aangezien zij al behoorlijk wat voorkennis had rondom nieuwe media en ik hoopte zelfs haar te kunnen aanspreken met dit college 😉 ) is het uiteindelijk een college geworden waarin ik heb geprobeerd de cursisten op een denkspoor te zetten van waartoe en hoe we onze studenten opleiden in de 21e eeuw. Als docent onderwijskunde en nieuwe media grijp ik alle kansen aan om studenten en collega’s te laten nadenken over hun visie op onderwijs passend bij de doelgroep die ze voor zich hebben. Ik heb ervoor gekozen een aantal herkenbare onderwijssituaties te kiezen en er heel toegankelijke nieuwe media aan te koppelen. En vervolgens heb ik geprobeerd de denkstappen die ik belangrijk vind duidelijk te maken. Namelijk niet te denken vanuit de tool maar te starten vanuit het doel dat je wil bereiken met je onderwijs en dan een middel te kiezen dat past bij de gekozen onderwijssetting.

Ook vind ik het belangrijk een stukje angst weg te nemen in het gebruik van nieuwe media en de toegankelijkheid van de tools te laten ervaren.

En dan kun je het nog zo goed voorbereid hebben. Je hebt niet altijd invloed op de techniek en hoewel het jammer was dat het programma Mentimeter, dat ik wilde gebruiken om te stemmen, pas in de laatste 5 minuten weer werkte, kon ik wel meteen laten zien dat je altijd een plan b moet hebben bij inzet van nieuwe media.
We hebben erg leuke discussies gevoerd (waaronder het al dan niet gebruiken van privé accounts) en zoals altijd merk je grote verschillen in ervaring op de diverse vlakken die benoemd werden. Buiten de heel herkenbare tools heb ik de trend ‘flipping the classroom’ besproken omdat ook dit voor de docenten van het HBO interessant kan zijn om meer diepgang te krijgen in de bijeenkomsten voor en met de studenten. Een van mijn doelen van dit college was ook om de cursisten te laten kennismaken met de Zuydcollega’s van het I-team, die regelmatig op de locaties aanwezig zijn om je te helpen bij je vragen rondom nieuwe media, waar ze te vinden zijn en wat ze voor je kunnen doen (dank je Ankie :)). Tevens heb ik een link gelegd naar TPACK (dat ook door het I-team gepromoot wordt) waarmee je spelenderwijs met je team of individueel kunt nadenken over de inzet van nieuwe media in je onderwijs waarbij gekeken wordt naar een goede combinatie van inhoud, didactiek en technologie.

Met dit college heb ik hopelijk cursisten kunnen overtuigen van het belang van het toepassen van nieuwe media in het onderwijs en hebben ze een beeld van de mogelijkheden die ze hebben. Wellicht heb ik een aantal cursisten ervan weten te overtuigen dat ze op de juiste manier bezig waren. Door de discussies die we gevoerd hebben ben ook ik weer op andere denksporen gezet.

Ik wil dan ook nu eindigen met een uitspraak die ik heb geleerd toen ik een aantal jaren geleden op de Pabo kwam werken (al spraken we toen nog over ict i.p.v. nieuwe media):
‘De inzet van nieuwe media in het onderwijs moet leiden tot gemak, gewin en genot voor alle gebruikers.‘

groetjes Ankie

Hoorcolleges? Videolessen? Social Media? Zuyd-docent zet discussie voort.

Hallo Marcel,

Tijdens de kerstvakantie was er (landelijk) discussie over gebruik van video in het onderwijs. Ik heb het een en ander verzameld in het gelijknamig blog. Ik eindig het blog dat de discussie vervolgd wordt omdat collega docent pedagogiek Didi Joppe (Social Studies Sittard) hierover een gastblog wilde schrijven. En dat heeft ze gedaan!

OUR 2bejammed GUEST: Didi Joppe

Afb. @JorgeCham via Kardonsch

Afb. @JorgeCham via @Kardonsch

Speedboot

“Yes” schreeuwde een student het uit tijdens mijn hoorcollege. Ik raakte volkomen de draad kwijt. Hoezo yes? Waarop reageerde ze? Had ik iets raars gezegd? Razendsnel probeerde ik te schakelen van de inhoud van m’n hoorcollege naar de student die lachend achter haar laptop zat. Ze was overduidelijk blij. Het effect van haar gedrag was immens; ineens begonnen meer studenten verwoed achter hun laptop te duiken. Alsof ze allemaal onuitgesproken de wave deden. Er klonken meer kreten van geluk door de aula. Het was in ieder geval duidelijk dat ik aan de verliezende hand was. Mijn hoorcollege met Prezi was ver op de achtergrond geraakt. Gefrustreerd verliet ik de aula nadat het uur erop zat.

Daarom sprak het verhaal van hoogleraar Jan Derksen in De Volkskrant  op zaterdag 29 december 2012 mij ook zo aan.
“…ongeïnteresseerde studenten, diep weggezonken in hun digitale schaduwwereld…”. Niet dat ik nu na één minder gelukt hoorcollege de brui eraan wil geven, maar wél vanuit het oogpunt ‘aansluiten bij de leefwereld van onze student’. Want die wereld is veranderd en daar kunnen we maar beter bij aansluiten. Is niet één van de strategische doelen van Zuyd ‘beter opleiden’?

Moeten we dan alle hoorcolleges maar online zetten en face2face hoorcolleges afschaffen? Nee, natuurlijk niet! Althans, nog niet in 2013. Maar waarom zou ’t niet én én kunnen? Bijvoorbeeld door de student eerst het hoorcollege online te laten bekijken en de mogelijkheid te bieden dat hij zich kan inschrijven voor een ‘ouderwets’ hoorcollege waar tijd en aandacht is voor vragen en discussie.

Ik denk dat we als Zuyd en in het bijzonder Social Studies momenteel een uitgelezen kans hebben om in deze speedboot te stappen. We gaan een proces in om ons onderwijs aan te laten sluiten bij Welzijn Nieuwe Stijl, oftewel de Social Worker 2.0. Laten we niet verzanden in wéér individuele initiatieven van docenten die vanuit zichzelf geïnteresseerd zijn in de combinatie tussen onderwijs en social media. Waarom nemen we het niet op in het format waaraan elk moduleboek moet voldoen? Laat het in onze visie op die Social Worker 2.0 verankerd zijn door nú de modulevoorzitters te ‘dwingen’ (ja, tricky woord…) iets van die social media op te nemen. Met als randvoorwaarden dat lokalen zijn ingericht op deze nieuwe tijd en docenten ondersteuning krijgen in hun zoektocht.

Didi Joppe
@ditoma3 

Dank je wel, Didi voor de bijdrage aan de discussie.
Via Frans Roovers en Ayk de Bie weet ik een beetje van jullie Social Worker 2.0 plannen. Heel goed dat jullie nadenken over hoe nieuwe media en web2.0 tools in je onderwijs te integreren om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij die ook het welzijnswerk beïnvloeden. Je hebt een punt dat het niet een initiatief moet zijn van enkele enthousiaste docenten. Kennis delen en samen onderzoeken (ook met studenten) biedt zoveel meer (en plezier): delen is vermenigvuldigen! En er zijn genoeg social media tools om hier binnen het team mee aan de slag te gaan, zie Dingen@Zuyd. Je eindigt je pleidooi met stellen van randvoorwaarden: moderne uitgeruste lokalen en ondersteuning van docenten. Inderdaad: zolang hier geen ruimte en financiën voor beschikbaar wordt gesteld, blijven we achter de feiten aanhobbelen. Wellicht dat het innovatieprogramma van Zuyd voor jullie faculteit hiervoor mogelijkheden biedt? Morgen volgt een blogpost hierover 🙂
Aan de andere kant vind ik dat je als professional op je vakgebied (inhoudelijk, didactisch en technologisch: zie TPACK) een open en leergierige instelling moet hebben. In deze tijd waarin kennis steeds sneller verandert, valt dat niet altijd mee.

Onderstaande video werd gedeeld door Wilfred Rubens in zijn blogpost Onderwijskunde: wetenschap in concept. In deze mooie animatie stelt Sam Arbesman dat bepaalde kennis snel veroudert (Ook Mathieu Weggeman stelt dat in zijn publicaties, hij noemt dat de afnemende halfwaardetijd van kennis, zie art. 4.5 in Het Management Wetboek). Ook onderwijsprofessionals moeten leren hoe je nieuwe kennis en ideeën moet ontwikkelen.

Groetjes,
Judith

Nieuwe werkelijkheid zien!

Goedenavond Marcel,

Dit weekend kreeg ik van Ilse Meelberghs de tweet

Ik was tijdens het werk even aan het procastrineren (nee dat is geen tijdsverspilling :)) en zag tussen mijn favorieten op Tweetdeck dit berichtje van Ilse staan. Ik had nog niet op het filmpje geklikt. dat heb ik nu wel gedaan … en wow! Ilse had weer helemaal gelijk! Een must see filmpje dit videoverhaal van Jan Bommerez over  innovatie, creativiteit, social media, duurzaam ondernemen en onderwijs.

Tijdens een dag waarin zich de problemen opstapelen hoor ik Bommerez zeggen dat we meer vanuit mogelijkheden moeten handelen ipv vanuit problemen denken. Dat het onderwijs nog teveel in het oude paradigma zit, dwz denken aan kostenbesparing en geen tijd willen verspillen. Maar bij innovatief zijn hoort tijdverspilling. Ik ben het met Bommerez eens dat ook scholen (dus Zuyd?) de nieuwe werkelijkheid moeten gaan zien en eens zouden moeten investeren in relatie & verbinding waarbij social media een cruciale rol speelt.

*zucht*
Judith

Get Together 2012

Goedenavond Marcel,

Vanaf vandaag kunnen de collega’s zich aanmelden voor de Get Together. Hoewel nu georganiseerd door Dienst Marketing en Communicatie voelt het nog steeds een beetje als ‘onze’ onderwijsconferentie. ZuydPlein heeft immers de 1e memorabele editie (veel sneeuw en daardoor in een feeërieke omgeving) in de grotten van Geulhem georganiseerd en de filmische dag in Foroxity met mijn ‘meet en tweet’. Vorig jaar stonden we in vuur en vlam op onze Kunstenfaculteiten.
Dit jaar vindt de Get Together plaats op woensdag 11 april op de Valkstraat in Sittard. Van 13u30 tot 19u00 gaan we in gesprek over diverse onderwerpen op het gebied van onderwijs, onderzoek, organisatie en persoonlijke ontwikkeling.

Deze tekening is gemaakt tijdens de inauguratie van Kitty Kwakman G2G2011 door Beeldleveranciers

Vooraf konden collega’s aangeven over welke onderwerpen men graag samen wilden praten. Social media was (uiteraard! :)) een veel genoemd thema. Daarom werd mij gevraagd of ik 2 presentaties over dit onderwerp wilde verzorgen. Dat wilde ik wel, samen met jou 🙂
Het verzoek was wel de presentatie of workshop zonder ICT-hulpmiddelen te verzorgen, dat was wel een uitdaging met zo’n onderwerp. Maar we hebben daar creatieve oplossingen voor gevonden: we gaan battlen & gamen tijdens onze JAM-sessies.

Social Media & Onderwijs – The Battle
Een gedragscode voor social media?
Onzin, volgens Judith van Hooijdonk. We zijn toch allemaal professionele kenniswerkers die niet met regels aan banden gelegd hoeven te worden door de organisatie over wat we wel en niet mogen zeggen. We kunnen toch zelf wel bepalen of we wel of niet op vriendschappelijke voet met een student omgaan.
Nee, zegt Marcel Schmitz, er zijn zoveel voorbeelden van professionals die de fout ingaan. Zuyd heeft haar naam hoog te houden, via social media ligt je reputatie zo op straat. Een docent wordt altijd in functie gezien (ook al participeer je op persoonlijke titel), daarom kan je ook je virtueel geen vriendjes worden met studenten.
Wat vind jij? Aan welke kant staat jij? Kom en neem stelling in The Battle!

Social Media & Onderwijs – The Game
Je wilt als docent graag aan de slag met social media tools, maar je weet niet hoe. Er zijn ook zoveel tools, je ziet door de bomen het bos niet meer. Welke tool kan je voor welk onderwijsdoel gebruiken?
Met behulp van een speciaal Social Media TPACK-game gaan we al spelend nadenken over nieuwe combinatie van vakinhoud met verschillende didactische werkvormen en social media tools. Hierbij staat niet de kennis van social media tools centraal maar jullie vakinhoudelijke en didactische kennis.
Marcel Schmitz en Judith van Hooijdonk zijn jullie spelleiders.
Kom je mee spelen?

R U 2 BE JAMMED ?
Benieuwd hoeveel collega’s inschrijven op onze sessies :). Ik heb er zin in!

Tot morgen,
Judith

Met ICT beter onderwijs?

Ha Marcel,

Zoals je waarschijnlijk wel gezien hebt, staat dit blogbericht al sinds een maand in concept, maar bestond tot voor kort alleen uit een tweetal linkjes.
De aanleiding was het decembernummer van OnderwijsInnovatie waarin ik een artikel van Rob Martens Waarom ict de sleutel tot beter onderwijs is las.

Tijdens de Avond van het onderwijs (3 oktober 2011) heeft Martens de extreem geformuleerde stelling: ‘ICT is de belangrijkste sleutel naar beter onderwijs’ verdedigd. Via Uitzending Gemist is deze uitzending nog te bekijken, vanaf minuut 32 gaat het over de ICT-stelling. In zijn artikel heeft hij wat meer ruimt om zijn stelling toe te lichten, dan dat hij die mogelijkheid in het programma had.

De 2e link betrof een tweet van Ilse Meelberghs over een filmpje dat ik moest zien over de voor- en nadelen van het gebruik van video van Pedro de Bruyckere.

Pedro de Bruyckere weerlegt 3 mythes die volgens hem over technologie in de klas zijn: het is niet goedkoper, het is weinig efficiënt, en je moet het zeker niet gaan gebruiken omdat het hip is. De Bruyckere vindt ICT in het onderwijs wel nodig, maar niet te besparen op docenten maar om tijd vrij te maken voor persoonlijke contacten.

Ik had toen geen tijd om het verder uit te werken, de feestdagen stonden voor de deur, we zouden even een blog time-out nemen…
In de 2e kerstweek zijn er wat blogposts verschenen over ditzelfde thema:

Kort gezegd komt het hier op neer:
Wij, ICTO-adviseurs, zijn veel te enthousiast over de ICT-mogelijkheden binnen het onderwijs. Wij zouden te weinig rekening houden met de werkdruk van de docent, er steeds meer komt op zijn/haar bordje te liggen. Daarnaast leveren ICT-projecten te weinig op voor het onderwijs.
Het zijn interessante blogposts en vooral de discussies die daaronder verschijnen, zijn de zeer de moeite waard om te lezen.

ICT in het onderwijs is natuurlijk een heel breed terrein. Geen docent zal de aanwezigheid van een computer met internet of een smartboard in zijn lokaal meer betwisten. Dit zijn apparaten die volledig geaccepteerd zijn, maar daar draait het in deze discussie niet om. De impact van mobiele technologie zoals smartphones, tablets is vele malen groter, het verandert (leer-)gedrag van mensen. Je ziet het de samenleving veranderen, dus het verandert ook het onderwijs. En verandering brengt onzekerheid met zich mee.

Wilfred Rubens benoemt in zijn bijdrage de volgende weerstanden van docenten m.b.t. e-learning:

 • Docenten ervaren veel onduidelijkheid  (gevolgen voor de functie, verkeerde of andere verwachtingen m.b.t. (t)e-learning, onduidelijke doelen)
 • Docenten weten het beter, door negatieve ervaringen -zoals het gebruik van smart phones- roept meer problemen op (afleiding, onrust)
 • Docenten zijn bang niet aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen (vertrouwen in eigen kunnen, ICT-vaardigheden, ruimte om zich voor te bereiden).
 • Docenten voelen zich niet serieus genomen (zij zijn immers specialist op het gebied van leren).
 • Docenten zien de zin van (t)e-learning niet in (het gaat toch goed….)

Volgens mij is iedereen het wel over eens dat ICT de docent niet vervangt. Niets beter voor een student dan een inspirerende vakkundige leer-kracht! Maar die docent kan niet blijven doen alsof er niets verandert in onze samenleving. En onder invloed van technologie en social media verandert ook het leergedrag van onze studenten.

Zuyd heeft onlangs haar onderwijsvisie geformuleerd:

Zuyd leidt moderne professionals op; streeft naar een hoog rendement bij een nominale studieduur; heeft professionele docenten; biedt een functionele en uitdagende studieomgeving en bedt het onderwijs in de maatschappelijke omgeving in.

Als Zuyd inzet op professionele docenten en een uitdagende studieomgeving dan kan het toch niet anders er ook ruimte komt voor de docent om zich te professionaliseren. Ik ben er van overtuigd dat onze docenten zich willen ontwikkelen (ja, ik ben een positief ingesteld persoon), ook op het gebied van ICT, maar dat ondersteuning in tijd en van management ontbreken.

Ik geloof dat ICT een meerwaarde kan zijn voor het onderwijs. Met name over mijn aandachtsgebied social media en 21st century skills kan ik nog wel eens over-enthousiast zijn. Maar men kan mij toch niet te veel aan enthousiasme verwijten? Ik wil vanuit een centrale ondersteunende dienst met mijn werk graag een zinvolle bijdrage leveren voor de hele hogeschool. Ik zal blijven bloggen, twitteren en yammeren over hetgeen ik lees, leer, ontdek en ervaar. Netwerken en kennisdelen zijn hierbij voor mij essentieel. Afgelopen week heb ik een docent gesproken over hoe zij social media inzet in haar les, volgende week praat ik weer met een andere collega. Blogs hierover volgen natuurlijk nog.  Ik dring niemand iets op, maar als iemand binnen Zuyd iets social media en 21st century skills dan moeten ze mij kunnen vinden. Ik vind wel dat een docent ICT in het onderwijs niet kan afdoen met ‘het zal mijn tijd wel duren’. Zolang je doceert mag je van een professionele docent verwachten dat hij/zij zich ontwikkelt zowel op zijn/haar vakgbied maar ook didactisch. Social media is geen doel maar een tool om te ‘binden & boeien”. Het is onmogelijk om alles te integreren in je lessen, er is zo veel. Maar introduceer stap voor stap iets nieuws, zo blijft het voor jezelf als docent en voor de student een uitdaging.
Nieuwsgierig zijn daar draait het om bij leren. Je leven lang!

When the winds of change are blowing, some people are building shelters and others are building windmills

Source: Uploaded by user via Nena on Pinterest

Judith

“De kennis klotst over de plinten” #iedereenCEO

Hallo Marcel,

Het is al weer bijna een maand geleden, maar donderdag 10 november mocht ik geheel onverwachts aansluiten bij een college van Menno Lanting.
Zijn boek Iedereen CEO heb ik al een paar maanden geleden geleend bij Zuydbibliotheek en ligt nog steeds bij mij in de boekenkast. Elke keer lees ik weer een stukje in dit inspirerend boek. Ik heb zijn boek Connect! ook gelezen. Iedereen CEO is in het voorjaar verschenen en is een verdieping op zijn Connect! boek. Ik was al begonnen aan een blogpost over het boek, heb het al eens geciteerd in een blogpost over Ons nieuwe werken, maar nu dan eindelijk ook dan afgeschreven.

Zijn college bracht mij niets nieuws, ik heb zijn boeken en diverse blogpost al gelezen. De presentatiestijl van Menno Lanting is een aangenaam onderhoudende. Hij had dus mijn volledige aandacht en die van de zaal. Zijn presentatie leidde ons via connected consument (onze studenten) en connected medewerkers naar beelden rondom connected organisatie en tot slot naar connected leiderschap. Zijn boek is een verdieping van deze beelden die hij schetst. In het boek verwerkt hij uitspraken van CEO’s en ondersteunt hij zijn visie met casuïstiek en onderzoeksresultaten. Hij zegt in zijn voorwoord niet de absolute wijsheid in pacht te hebben, hij wil vooral inspireren. Dat doet hij zeker!

Lanting bespreekt in zijn boek en dat besprak hij ook tijdens zijn presentatie de impact van digitale techniek op leiderschap en organisaties. Er vindt momenteel een transitie plaats van het industrieële tijdperk naar het netwerk tijdperk. De snelheid van ontwikkelingen gaat zo snel dat organisaties nauwelijk tijd hebben om zich aan te passen. We krijgen medewerkers, ook in onze organisatie die digital natives zijn, mensen geboren na 1990, opgegroeid in een wereld met internet en social media. Onze docenten (voornamelijk digital immigrants, mensen die moeten leren met deze nieuwe technieken te werken) hebben al enige tijd digital natives in de klas die anders willen leren en werken. Zij zullen hun manier van werken / onderwijsgeven ook aan moeten passen. Toch?

In (onderwijs)organisaties vindt een machtsverschuiving plaats onder invloed van de groeiende omarming van social media. Volgens Lanting vrezen managers hun macht te verliezen door social media. Transparantie – wederkerigheid – publieke verantwoording – toegankelijkheid en verbondenheid staan centraal in dit netwerk tijdperk. Dat vraagt om managers die midden in organisatie staan ipv er boven. Als ik aan onze ‘harkjes’-organisatieschema denk dan verlang ik naar zo’n organisatieschema.

Social media gaat over samenwerking, creativiteit en communicatie over en weer. Alles wordt transparant. Organisaties kunnen in deze samenleving waarbij kennis en informatie over hen overal te vinden is niet anders doen dan zelf ook transparanter te worden. Geheimhouding van kennis is niet meer vol te houden. Ik heb al een paar x meegemaakt dat eerder genomen besluiten teruggedraaid worden en dat collega’s daarover vooral niet mogen communiceren, dit is echt niet transparant en open communiceren. Dit gaat een keer fout.

Organisaties moeten zich opnieuw uitvinden en herontwerpen, zegt Lanting, management is nu te veel gericht op controle en sturing.
Persoonlijke ontwikkeling is één van de kernwaarde van Sterk Merk Zuyd. Mijn persoonlijke ontwikkeling wordt door het gebruik van social media erg gestimuleerd. Het zou zo goed zijn als Zuyd Management dit ook gaat gebruiken! De kracht van crowdsourcing in onze organisatie ervaren, dat ze niet vasthouden aan hierarchische managementstijlen maar die netwerkorganisatie gaan ondersteunen en faciliteren. Lanting bepleit ook dat management moet participeren in Yammer, dit heeft grote invloed op de tevredenheid van de medewerkers. Particpatiegraad in betrokkenheid wordt veel groter. Ik daag ons management uit 😉

Volgens een onderzoek van Deloitte onder 3000 werknemers dat Lanting in zijn boek aanhaalt over o.a. passie op het werk, bleek dat de meerderheid zich in de categorie ‘passief’ of ‘afgehaakt’ voelden. Slechts 20% voelde zich ‘gepassioneerd’ en 22% ‘verbonden’. De belangrijkste aspecten voor tevredenheid op het werk zijn ‘autonomie’, ‘betekenisvol werk doen’ en ‘meer en dieper gaande contacten hebben’. Hoe zit dat met trots en verbondenheid op Zuyd? Zuyd bestaat voornamelijk uit kenniswerkers, maar ook uit hyperconnected kenniswerkers? Hyperconnected betekent dat men zowel privé als zakelijk bovengemiddeld veel gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen. Zij zien connected (toegang tot een netwerk, zowel computer- als sociaal) als een primaire voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Als Zuyd deze nieuwe medewerkers en studenten aan zich wil binden, dan moet de muren van de ‘digitale gevangenis’ voor deze digital natives omlaag gehaald worden. Dan moet BYOD standaard worden.

De mens heeft een ingebakken weerstand tegen technologische vernieuwingen. Jan Buys van de TU Delft zei het als volgt:

Ja, we houden van innovatie, maar alleen als we het zo kunnen beheersen dat er niets verandert

Nu moeten organisaties ook beseffen dat social media niet ‘iets erbij’ is maar onderdeel van dagelijks werken en leven. De nieuwe realiteit is dat er geen zekerheid meer is, er is constante verstoring. De impact van technologie wordt alleen maar groter. Mensen veranderen onder invloed van (mobiele) technologie sneller dan organisaties. Maar verandering en de durf en de wil om te veranderen zitten in jezelf, twitterde Ankie vanaf Online Educa Berlin. Dit geldt toch ook voor ons? Wij zijn toch Zuyd!

Regelmatig hoor ik ‘maar lijdt je werk niet onder al dat sociaal genetwerk’ ? Deze uitspraak stamt uit het industriële tijdperk, zegt Lanting. Blijkbaar werken velen nog in de sfeer van wantrouwen en eenrichtingsverkeer. In zijn boek bespreekt Menno Lanting de X en Y-theorie. De X- theorie is gebaseerd op maximale economische efficiency. De Y-theorie gaat uit van ambitie, zelforganisatie en zelfsturing van de medewerkers. Interessant zijn de 4 basisregels van Thomas Malone die hij beschrijft in zijn boek The Future of Workwaaraan organisaties zich zouden moeten houden om hun medewerkers betrokken en enthousiast te houden:

 1. Wees eerlijk over je bedoelingen; mensen merken het direct wanneer je het niet bent.
 2. Luister echt: als mensen het gevoel hebben dat je het toch beter weet, waarom zouden ze dan nog de moeite nemen om hun verhaal te doen?
 3. Maak duidelijk welke mate van vrijheid voor jou acceptabel is en welke niet.
 4. Geef feedback. Als je een bijdrage van een medewerker niet gebruikt, leg dan uit waarom niet. Mensen begrijpen best dat het management verantwoorde keuzes moet maken. Als je wel iemands bijdrage gebruikt, communiceer dit dan: ere wie ere toekomt.

Menno Lanting liet ook wat voorbeelden zien van radicale transparantie. Zoals ‘beoordeel je werkdag (in een cijfer) bij het verlaten van het pand’ of ‘wat was jouw bijdrage aan deze werkdag?’. Je wordt toch al beoordeeld door anderen, waarom zou je het dan niet zelf doen? Onze functioneringsgesprekken voeren wij in ons team, open en eerlijk met 6 collega’s. Maar dit is toch wel een stap naar meer openheid. Ik vind het wel een uitdaging.

E-mail is oud, vindt ook Menno Lanting 🙂 Afschaffen, geen cc’s en bcc’s meer, maar open en eerlijk communiceren. Een connected leider plant zijn eigen afspraken, heeft daar geen secretariële ondersteuning of afdeling Marketing en Communicatie voor nodig.

Onderstaande presentatie vond ik op Slideshare, ongeveer dezelfde powerpoint werd gebruikt tijdens het college

Menno Lanting – Go Beyond MBA

View more presentations from GoBeyondMBA

Ik vond het erg jammer dat ik geen managers van Zuyd in de collegebanken zag zitten, hoewel ik wel enkele naambordjes van hen zag liggen. Ik sluit me aan bij het citaat van Ton van Garderen (Apple Benelux) op de achterkant van het boek:

Iedereen CEO is verplichte kost voor iedere manager die maximaal rendement wil halen uit het intellectuele kapitaal binnen een organisatie

Ook bij Zuyd, onze kennispoort klotst de kennis over de plinten. Geweldig hè, die beeldspraak van Menno Lanting. Zoveel kennis zit in de hoofden van onze medewerkers en studenten. Waarom gebruiken wij social media binnen Zuyd niet om mensen te verbinden, om expertise te vinden, om ervaringen en ideeën te delen? Bekijk deze Infographic maar eens. Maar ik hoef jou niet meer te overtuigen. Zal ik toch maar eens een mailtje sturen naar het CvB? Durf ik ook doodleuk te mailen naar mijn directeur?

Het is zoals Menno Lanting zijn presentatie afsloot: “We kunnen niet anders dan delen”.

groet,
Judith

%d bloggers liken dit: