Site-archief

Warme en koude openheid @Zuyd

openheid

cc-by-sa Christina Hardison

Editie Zuyd ploft op de deurmat ….

Eerst item op de cover ‘Openheid bij Zuyd: de weerbarstige praktijk’
Je snapt, Marcel, dat mijn nieuwsgierigheid was getriggerd ūüôā ,

Ik open het blad en lees op de 1e bladzijde¬†de column¬†Open College van ons nieuw collegelid Olaf van Nugteren (@ovannu) met de titel ‘De kracht van social media’. Ik had tijdens Kennis in Bedrijf al gehoord dat ons nieuw collegelid zou gaan twitteren. Ik volg hem natuurlijk al, van dag 1 :). En hij volgt me inmiddels terug. Ik heb al vaker gesprekken gevoerd met (voormalige) collegeleden van Zuyd om te praten over de kracht van social media. Tot nu toe had dat geen resultaat. Maar nu is er dan een twitterend collegelid van Zuyd! Geweldig vind ik dat. Ook al heb ik hem nog niet de hand geschut, toch heb ik het gevoel hem een heel klein beetje te kennen aan de hand van de tweets en retweets die hij plaatst. Door Twitter krijg je toch een bepaald beeld van iemand, geen compleet beeld, maar zeker wel een indruk wat iemand bezighoudt.

In zijn column schrijft hij dat hij weinig onderwerpen op Twitter heeft kunnen vinden waar Zuyd mee scoort. Hij vindt het jammer dat weinig medewerkers op Twitter acteren. Mijn Zuydtwitterlijstje¬†bestaat uit 210 Zuyderlingen, zeker niet allemaal actief, ik schat zo’n 25%. Hij roept ons op om via social media te laten¬†zien wat er gebeurt bij Zuyd. Hear Hear! Zo fijn dat eindelijk een bestuurder van mijn club dit ook ziet en uitdraagt.

Vervolgens blader ik door naar het artikel over ‘warme en koude openheid bij Zuyd’. Vier Zuydcollega’s zijn door Editie Zuyd benaderd: 2 lectoren, de adviseur strategie en communicatie en de ombudsman. De basis voor openheid wordt in dit artikel gelegd bij vertrouwen. Een zeer belangrijke basis! De basis voor vertrouwen is volgens mij open en transparante communicatie. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen warme en koude openheid. Warme openheid bereik je als je je best doet, volgens √©√©n van de ge√Įnterviewde. En koude openheid wordt omschreven als het “maar kunnen zeggen en doen en het liefst in het openbaar”.¬†Ik krijg hier een beetje het gevoel bij dat met koude openheid ook social media bedoeld wordt. Ik ervaar sociale media al warme openheid! Ik word een beetje moe van die eenzijdige beeldvorming van sociale media. Net alsof er bij het koffieautomaat of in overleggen alleen maar intelligente gesprekken gevoerd worden? Ik communiceer open en respectvol online √©n offline.

Ik heb 3(!) jaar geleden¬†eens gereageerd op een stelling van Editie Zuyd: “Zuyd is een gesloten instelling!”¬†Pro of contra?¬†Ik heb toen een paar punten benoemd wat ik onder een open¬†en transparante¬†organisatie¬†versta. Dit is een organisatie die:

 • nieuwsgierig is naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, een innovatieve uitstraling heeft (lerende community);
 • betrokkenheid onder medewerkers en studenten stimuleert door naar idee√ęn en meningen te vragen, dat¬†gebruik maakt van het sociaal kapitaal van de organisatie;
 • aanwezig is op de sociale netwerkplatforms en de verbinding zoekt met hun doelgroepen (ook met eigen medewerkers);
 • medewerkers de ruimte (eigen verantwoordelijkheid) geeft en hen stimuleert om samen te werken binnen (sociale) netwerken;
 • management het goede voorbeeld geeft door actief kennis te delen, met netwerkleiders die communiceren over de strategische richting;
 • duidelijk is wie met wat bezig is binnen de organisatie;
 • intervisie tussen collega‚Äôs onderling (kijkje in elkaars klaslokaal) en tussen docenten en studenten aanmoedigt;
 • informatie toegankelijk maakt;
 • gebruik maakt van open onderwijs, open access, open data, open content, open courseware, open standaarden, open source : share -remix -reuse.¬†Education is sharing!

Drie jaar later is dit nog niet veel veranderd. Natuurlijk er is wel wat beweging.
We hebben een Zuyd Innovatieprogramma. De programmamanagers weten dat ik vind dat ze hierbij nog meer de kracht van sociale media zouden moeten gebruiken.
Zuyd heeft inmiddels een Twitter en Facebook account. Met collega’s van Marketing en Communicatie heb ik al vaker besproken dat deze volgens mij veel interactiever ingezet zou kunnen worden.
We hebben een mooie wie-is-wie-gids. Hoeveel procent van de collega’s vult deze met informatie?
We hebben een prachtige nieuwe Zuydportal. Ik kan me echter niet abonneren en niet reageren op nieuwsberichten.
Binnen het een MOOC-project hebben we aandacht geschonken aan open onderwijs. Het plan van aanpak om dat laaghangend fruit te plukken is ondanks mijn inzet nog steeds niet opgesteld.
Ik hoor en lees in de organisatie heel veel over dat we meer moeten kennis delen. Zo mee eens! Het gebeurt niet vanzelf. Kennisdelen is een werkwoord!

Dus ja, ¬†ik ervaar te weinig openheid als we het hebben over kennisdelen en co-creatie. En ja, ik ben begonnen bij mezelf. Ik deel mijn kennis via mijn blogs en de nieuwsflits.¬†Ik zou graag meer willen leren van mijn collega’s.
“De kennis klots over de grenzen” (Menno Lanting) – “Delen is het nieuwe hebben”¬†(Daan Roosegaarde).

Openheid blijft mijn meest favoriete Zuydwaarde. En de omschrijving hiervan vind ik nog steeds super helder

E√©n van de vijf merkwaarden van Zuyd is ‚Äėopen‚Äô. Met open bedoelt Zuyd transparant en ‚Äėmet een brede blik‚Äô. Mensen van Zuyd zijn op de hoogte van wat er speelt en houden elkaar op de hoogte. De professionals en professionals in wording van Zuyd zijn gelijkwaardige gesprekspartners en kijken verder dan wat voor de hand ligt. Ze staan open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Ze geven elkaar feedback in een informele cultuur en reflecteren om zo te durven leren met elkaar en van elkaar.

Moeten we blijven aanmodderen met deze Zuydwaarde? Ik vind zeer zeker van niet. Ik denk dat sociale media het transparant communiceren en verbinden, zo wel intern als extern kan ondersteunen. Het gaat om het kiezen van de juiste mix!

Judith

Wees open en zichtbaar; het proces is je product.

ambtenaar20definitief Hi!

Via Ambtenaar2.0 vond ik deze infographic. Deze 10 werkprincipes zijn gebaseerd op een lijst¬†n.a.v. het boek Wij, de overheid van Davied Berlo. Wellicht bekend bij je? ūüėČ

De reden dat ik deze op ons blog wilde delen zijn voornamelijk de punten 1 en 4

1. Wees open en zichtbaar

Open werken is een voorwaarde voor anderen om bij te kunnen dragen. Maak dus zichtbaar waar je mee bezig bent. Bijdragen kunnen immers uit onverwachte hoek komen. Open werken leidt tot vertrouwen en betrokkenheid, het maakt verbindingen mogelijk. Op die manier neem je mensen mee in je proces, zodat ze zich aan kunnen sluiten. Het maakt je ook beter vindbaar op internet, waardoor je je impact kunt verbreden. Het begint bij openheid.

4. Het proces is je product

Niets is ooit klaar, maar het bestaat al vanaf het moment dat je begint. En vanaf dat moment begint dus ook je werk: maak het zichtbaar en betrek anderen. Zelfs een eerste idee kan het begin zijn van een groter proces. Daarna kan het groeien en steeds verder verbeterd worden tot een volwaardig product. Maar het kan altijd nog beter. Zorg er dus voor dat je werk verder aangepast en verbeterd kan worden. De wereld eromheen is immers continu in ontwikkeling.

Je weet dat ik elke week de opmaak verzorg van de nieuwsflits van ons I-team. Ons doel is onze collega’s van Zuyd te informeren rondom ICT in Onderwijs & Onderzoek in de breedste zin van het woord. Hiervoor ben ik altijd op zoek naar berichtjes uit de organisaties. Deze week kwam ik een paar keer interessante informatie tegen maar bij navraag wilde men liever nog niet dat het gedeeld werd. Jammer vond ik, want zoals hier bij werkprincipe 4 staat: ‘het proces is je produkt’. Deel waar je mee bezig bent (werkprincipe 1), zodat collega’s kennis kunnen maken met jouw werk. Volgens mij draagt dit alleen maar bij tot een positieve ¬†beeldvorming van diensten in onze organisatie. Als ‘men’ niet weet waar je mee bezig bent, oordeelt ‘men’ zonder kennis van zaken.

“Open werken leidt tot vertrouwen en betrokkenheid, het maakt verbindingen mogelijk”

Open is toch nog steeds één van de Zuydwaarden?
Judith

Verminderen (gedrags)regels de werkdruk?

Marcel, kan jij het me uitleggen? Ik snap het niet waarom collega’s maar blijven vragen om richtlijnen, regels, code of conducts met betrekking tot ons gedrag tot elkaar, het gebruik van e-mail of social media. We hebben toch ook geen regels voor f2f communicatie, hoe we communiceren in een klaslokaal of tijdens een vergadering, in de koffiecorner of tijdens een SLB-gesprek? Waarom dan wel voor digitale communicatie?

Sinds enkele weken heeft Hogeschool van Amsterdam een ‘protocol verantwoord e-mailgebruik’ ¬†waarvan nu wordt gezegd dat het een praatstuk is. Tja. Een commissie werkdruk heeft daar namelijk geconstateerd dat structureel dichtslibbende inboxen stressverhogend werkt bij docenten. Binnen Zuyd is dat niet anders. Van collega’s hoor ik dat studenten voor elk akkefietje docenten mailen, 24/7 een reactie verwachten, en dat het taalgebruik niet altijd even professioneel is. Maar om dan gedragsregels voor e-mailgebruik op te stellen als: niet mailen in het weekend, alleen zakelijk taalgebruik en liever geen humor ūüė¶¬†Weet je, het doet me een beetje denken aan de 10 gouden regels zoals die op lagere en middelbare scholen gelden. Ik vind het een beetje betuttelend.

Over richtlijnen Social Media heb ik al heel vaak geblogd ūüėČ

waarin ik ¬†elke keer schrijf dat Zuyd al voldoende regels heeft met de¬†integriteitscode¬†[interne Zuyd-link] en de¬†regeling ICT-gebruik¬†[interne Zuyd-link]. En dat doe ik nu ook weer. Misschien dat deze omgangsregels wel eens wat geactualiseerd kunnen worden, want ‘werk=werk en priv√©=priv√©’ is in deze tijd van Het Nieuwe Werken misschien wat achterhaald. Op het blog van Ilse Meelberghs zag ik een mooi voorbeeld van een code of conduct van de Universiteit van Utrecht¬†dat zowel voor medewerkers als studenten geldt maar waarin ook de universiteit als instituut haar verantwoordelijkheid neemt. De Zuydwaarden:¬†¬†ambitieus, open, ondernemend, inspirerend en vakkundig zouden in een hernieuwde integriteitscode als basis kunnen dienen.

Dit blog schrijf ik als reactie op een blog van Ilse waarin ze een aanzet heeft gemaakt voor een code of conduct voor haar faculteit. Ik vind het zinvol om in gesprek te blijven met elkaar en met studenten over eigen verantwoordelijkheid en wat we professioneel gedrag vinden (zie ook mijn blogpost over professioneel beoordelen). Maar om hierbij regels te stellen? Regels zijn er om gehandhaafd te worden. Hoe realiseer je dat dan?¬†Binnen het HBO werken we toch met professionals ook wel kenniswerkers genoemd. Kenniswerkers die balans tussen werk en priv√© zelf willen organiseren, waarbij technologie een faciliterende rol kunnen spelen. Althans dat lees ik in de¬†vele boeken over nieuwe organisatievormen, het nieuwe werken, samenwerken, netwerken en leiderschap. Mintzberg zei in 1979 al: “Kenniswerkers zijn niet te managen door het opleggen van regels en procedures of door het toepassen van informatiesystemen” of zoals Weggeman zegt: “Verbeter het evenwicht met meer collectieve ambitie en minder regels en procedures‚ÄĚ (zie mijn blog: Het belang van de onderstroom)
In het boek van Menno Lanting ‘De slimme organisatie’ wordt het rapport The Social economy van McKinsey Global Institute geciteerd:

Veel winst valt te behalen met de verschuiving van communicatie tussen kenniswerkers in een-op-een-kanalen (e-mail, telefoon) naar sociale kanalen, die geoptimaliseerd zijn voor veel-op-veel-communicatie: ‚ÄėAls meer informatie in de organisatie beschikbaar komt en doorzoekbaar is, in plaats van dat het onbereikbaar ligt opgeslagen in e-mail-inboxen, kunnen kenniswerkers niet alleen tijd besparen als het aankomt op het schrijven, lezen en beantwoorden van e-mail, maar ook op het zoeken naar content en expertise.

Ik denk dat de vraag om bescherming dmv regelgeving voor e-mail en social media voornamelijk komt omdat men niet weet hoe ze deze communicatiekanalen op een juiste manier kunnen inzetten. Vooral het altijd connected te zijn door de smartphones en tablet levert volgens mij het gevoel van werkdruk op.
Het gaat hierbij om adaptatie van de technologie. En het wennen aan nieuwe technologie kost tijd. Daarom moeten we ons meer inzetten voor ondersteuning waarbij aandacht besteed wordt aan bewustzijn, kennis, houding en gedrag. Dat zal heel divers moeten zijn voor onze docenten las ik in het blogbericht ‘Generatie handleiding’ van Karin Winters op Science Guide. Niet iedereen is hetzelfde en niet alle collega’s hebben dezelfde vaardigheden, zie onderstaand model.

Dus alsjeblieft geen regeltjes voor mij. Stuur mij maar mailtjes ’s nachts, in het weekend, wel of niet met een knipoog ;). Yammer me, Facebook me, LinkedIn me, Twitter me of stuur me een whatsappje. Skypen, Hangouten of f2f met een heerlijk kopje koffie. Ik vind het allemaal prima. ¬†Als we maar in gesprek blijven.
En ik blijf er over bloggen, in mijn priv√©tijd ūüôā

Vakantiegroetjes,
Judith

Pro of contra?

Hoi Marcel,
Jij kent de rubriek Pro | Contra in het medewerkersblad Editie Zuyd wel, je hebt er zelf een keer aan meegewerkt.
Voor onze bloglezers die dit niet kennen:
Tweemaandelijks wordt via Infonet (intranet van Zuyd) een stelling geponeerd. Vervolgens krijgen 2 collega’s in Editie Zuyd het woord om de stelling te verdedigen of te weerleggen.

Dit keer werd ik wel erg getriggerd door de stelling….

Zuyd is een gesloten instelling

In de toelichting stond:

E√©n van de vijf merkwaarden van Zuyd is ‘open’. Met open bedoelt Zuyd transparant en ‘met een brede blik’. Mensen van Zuyd zijn op de hoogte van wat er speelt en houden elkaar op de hoogte. De professionals en professionals in wording van Zuyd zijn gelijkwaardige gesprekspartners en kijken verder dan wat voor de hand ligt. Ze staan open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Ze geven elkaar feedback in een informele cultuur en reflecteren om zo te durven leren met elkaar en van elkaar.

Open, is mijn favoriete merkwaarde van Zuyd, degene die mij een beetje twitterend en bloggend volgen, zullen hierover niet verbaasd zijn. Uit marktonderzoek blijkt dat de merkwaarde ‘open’ volgens toekomstige studenten het minst goed bij Zuyd past (de andere merkwaarden van Zuyd zijn: ambitieus, vakkundig, ondernemend en inspirerend). Nu wordt via de stelling gevraagd: Maar wat vinden wij zelf? Zijn wij open in ons denken √©n doen? Of is Zuyd een gesloten instelling?

Ik raak in een beetje in de war van deze stelling. Ik zal het je uitleggen.

Ik vind dat ik open en transparant werk. Ik blog over mijn werk, ik Yammer en Twitter en deel op deze manier mijn kennis met de organisatie. Ik denk dat ik op deze manier veel collega’s kan bereiken. Uiteraard leg ik ook contacten via e-mail, stuur (weer) nieuwsbrieven en ga bij mensen langs. Mijn collega’s weten me wel te vinden als ze iets over digitale didactiek willen weten, en social media in het bijzonder. Ik vind dat ik open ben in mijn denken en mijn doen. Ik leer veel van anderen en ik hoop dat anderen ook van mij leren. Binnen ons team heerst zeker een informele cultuur ūüôā en het is bij ons gebruikelijk om in teamverband functioneringsgesprekken te voeren om zo elkaar feedback te geven. Ik vraag en ontvang graag feedback.

Hoewel ik zeker meer Zuyderlingen ken die met een ‘open mind’ ¬†in het onderwijs en werkveld staan, stralen wij als Zuyd een geslotenheid uit. Voor mij is een organisatie open en transparant als:

 • deze nieuwsgierig is naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, een innovatieve uitstraling heeft (lerende community)
 • betrokkenheid onder medewerkers en studenten stimuleert door naar idee√ęn en meningen te vragen, dat¬†gebruik maakt van het sociaal kapitaal van de organisatie
 • men aanwezig is op de sociale netwerkplatforms en de verbinding zoekt met hun doelgroepen (ook met eigen medewerkers)
 • medewerkers de ruimte (eigen verantwoordelijkheid) geeft en hen stimuleert om samen te werken binnen (sociale) netwerken
 • management het goede voorbeeld geeft door actief kennis te delen (via Yammer), met netwerkleiders die communiceren over de strategische richting
 • duidelijk is wie met wat bezig is binnen de organisatie
 • intervisie tussen collega’s onderling (kijkje in elkaars klaslokaal) en tussen docenten en studenten aanmoedigt
 • informatie toegankelijk maakt (wie kan iets vinden op Infonet?)
 • gebruik maakt van open access, open data, open content, open courseware, open stndaarden, open source : share -remix -reuse

Helaas is het zo ver nog niet.¬†Dus ja, ik vind Zuyd een gesloten instelling. Maar wat moet ik nou stemmen? Ik ben het dus eens met de stelling dat Zuyd gesloten is. Echter gevoelsmatig als je ‘Pro’ stemt, ben je ‘voor’ een uitspraak en dat ben ik natuurlijk niet. Want ik wil dat Zuyd open is, wijd open!

Ik had natuurlijk gewoon kunnen stemmen op de stelling. Maar ik kon het niet laten om dit op mijn eigen open en transparante manier te doen via ons blog!¬†Ik zal een linkje achterlaten op Infonet ūüėČ

Fijne Koninginnedag!
Judith

Kan het beter? Geef het door ….

Hallo Marcel,

Wat is mijn oordeel over het filmpje van Jennifer Pahlka vroeg je in je blogpost: Coding a better Government (of misschien wel board of directors?). Tjee, Marcel. Geweldig natuurlijk. So true wat ze allemaal zegt.
Getriggerd door wat zij zegt, vertaalt naar de Zuyd situatie want enige bureaucratie is ons ook niet vreemd ūüėČ
Getriggerd door blogpost van Ilse Meelberghs over het boek van Remco Janssen ( jammer dat ik de presentatie op Zuyd gemist heb) wordt het motto:

@http://peelandstickposters.com/41-50.html

Zoals Pahlka zegt: handjes laten wapperen en gewoon doen! Ik laat mijn stem wel horen via al mijn¬†communicatiekanalen op allerlei (sociale) platforms, via mail ūüė¶ of in een meeting met het college over de reorganisatieplannen.
Maar het gaat niet alleen over mijn stem te laten horen (wat heb ik toch geklaagd de afgelopen tijd, wat ben ik boos geweest). Ik was een gelukkige kennisdelende netwerkende Zuydpleiner, dat wil ik weer worden. Dus ik ga weer laten zien aan Zuyd wat je met technologie in het onderwijs kan doen. Ik deel de initiatieven van onze Zuydcollega’s (die ik dankzij Twitter heb leren kennen!). Door technologie en social media verandert de samenleving en dus Zuyd. En het gaat zoals Pahlka zegt om cocreatie (kennis delen = vermenigvuldigen) en in ons geval om Zuydburgerschap (wij zijn Zuyd!). Frustraties zullen blijven, klagen heeft geen zin, zoeken naar oplossingen wel. Ik wil nog niet opgeven. Ik ben geen tevreden medewerker, maar wel een betrokken medewerker.

Luisterend naar Pahlka: Hoeveel tijd en geld (en frustraties) kosten de vele (ict) projecten niet? Waarom niet het Tendersysteem van de Ohio State University (Educause-idee, weet je nog Marcel?) voor allerlei Zuydprobleempjes inzetten? Zuyd laten werken als internet: open en met crowd of hands? Waar is die al oude idee√ęnbus gebleven? Er zijn genoeg studenten en medewerkers die (al dan niet met behulp van technologie) hele slimme creatieve oplossingen kunnen bedenken voor kleine en grote (organisatie) problemen (uitdagingen ;)) We hoeven echt niet voor elk project, workshop, inspiratiesessie een externe inhuren. Het sociaal kapitaal van Zuyd is enorm! Beste managers van Zuyd: gebruik het dan ook! Alle docenten hebben ‘binnenkort’ zelfs een mastertitel!

Inderdaad geldt deze TED speech ook voor Zuyd. Onderwijs is immers politiek geworden. Ik had het vorige week nog met een bevriende onderwijscollega over: hoeveel onderwijsmanagers zijn geen (ex-) politici? Alles draait om prestatie-indicatoren, in-door-en uitstroomcijfers, toetsen en contacturen. Is dat waar het in ons onderwijs om zou moeten draaien? In het al vaker door mij geciteerd boek ‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ wordt al gezegd dat onderwijs (en zorg) veel te bedrijfsmatig geleid wordt (Angelsaskische model).Wij zouden meer baat zijn bij het Rijnlandsmodel waarbij vakmanschap, de menselijke maat en de relatie met de klant centraal staan.
Wilfred Rubens zet in zijn blog 2 onderwijsontwikkelingen tegenover elkaar: 21st century education en global educational reform movement.¬†Waarbij hij stelt dat de overheid stuurt op de global educational reform movement door leerreultaten te willen standardiseren, veel te toetsen en veel te veel controleert. Maar daar tegenover staan gelukkig ook ontwikkelingen vanuit het onderwijs die ’21 century education’ gaan implementeren, waarbij de nadruk ligt op verbinden en passie met veel ruimte voor experimenten en cocreatie, en door professionele verantwoordelijkheid bij docenten te leggen krijg je veel vertrouwen terug. Kijk op zijn blog de hele toelichting terug. Ik ben het helemaal met hem eens.

Er zijn gelukkig nog leerKRACHTEN!, zoals Lente in het Onderwijs (waar ik al eerder over geblogd heb)en afgelopen zaterdag kwamen Leraren met Lef bijeen. Zij willen allemaal inspirerend, creatief onderwijs verzorgen met aandacht voor 21st century skills. De veranderende samenleving! Niet kwaliteit verbeteren dmv cijfertjes maar door inspiratie en cocreatie.

Heb jij al 1 van de 40 estafettestokjes die binnen Zuyd in omloop zijn gespot? Ik heb er wel 1 gezien, maar de stokjesdrager heeft m niet aan mij doorgegeven. De bedoeling is om met elkaar een concreet verbeterpunt te bespreken. Het idee is niet om te oordelen, maar om samen te verbeteren. Lastig hoor om niet te oordelen. In mijn creativiteitscursus is dat de basishouding voor verbeteringen: uitstel van oordeel.
In het hele reorganisatietraject heb ik niet zo ’n creatieve houding aangenomen: ik heb me laten leiden door oordelen en ideakillers. Dat kan beter : if it is to be, it is up to me.
Mijn werk is om te laten zien voor welke uitdagingen Zuyd staat mbt 21 century skills, in welk organisatieonderdeel van Zuyd ik ook terecht kom.

Geef jij dit 2beJAMmed estafettestokje door? Of de Blauwe Bal van Samhoud die ik thuis nog heb liggen. Verbinden is samen spelen!

groetjes,
Judith

Journey to the socially engaged Zuyd

Afb. Jeffbullas.com

Ha die Marcel,

Als je success wil hebben moet je ‚Äúsocially engaged‚ÄĚ zijn, volgens een onderzoek van PulsePoint Group. Organisaties die social media omarmd hebben, hebben ‚Äúfour times greater business impact‚ÄĚ, dat las ik op Marketingfact. ¬†Hoewel niet iedereen de uitkomsten serieus neemt (zie de reacties) zijn er toch wel steeds meer bestuurders die social media als communicatiemiddel inzetten. Ook binnen Zuyd ontdek ik zo nu een twitterende manager:¬†Ad Smits,¬†dean van de Hotel Management School Maastricht, alleen is Ad nog niet zo actief, maar Ellen Laeven, directeur¬†van kenniscentrum Social Studies heeft de kracht ontdekt.
Een paar dagen geleden zag ik het interview met Marcel Wintels over de manier waarop hij twitter inzet. Hij streeft naar transparantie, dat kan ik alleen maar toejuichen. En dat hij, op elke tweet aan hem gericht, reageert klopt, dat heb ik zelf ervaren.

Amarantis from ROCmedia | IamTV on Vimeo.

Begin juni heb ik de afspraak met onze bestuursvoorzitter staan….

Het draait uiteraard niet alleen om CEO’s. Wij, medewerkers maar ook studenten, zijn via social media de merkambassadeurs van Zuyd. Ook daar is onderzoek naar gedaan, door SWOCC. De onderzoeker, Joost Verhoeven stelt vast dat medewerkers zich onttrekken aan de directe controle van de communicatiemanagers en de directie, die in feite verantwoordelijk zijn voor de merkbeleving. Hij geeft die verantwoordelijken drie tips mee:

 1. Monitor en leer: leer welke online gesprekken de medewerkers voeren over de organisatie
 2. Stimuleer en doe mee: als het management actief meedoet, zorgt dat voor activatie, en voor een mogelijkheid om bij te sturen
 3. Betrek de medewerkers en maak ze bewust: zo cre√ęer je samen draagvlak en een beleid voor toepassing van social media.

(bron: Twitterspreeuwen)

Van controleren naar deelnemen, dus. Ik hoop dat Zuyd deze tips ter harte neemt. Het lijkt me belangrijk met het oog op het bouwen van het Sterk-Merk Zuyd.¬†Wil Zuyd dat sterk merk zijn/blijven, dan is het van groot belang dat medewerkers (√©n studenten) de Zuydwaarden uitdragen. Wij, twitteraars, facebookers en bloggers van Zuyd, be√Įnvloeden de¬†merkbeleving van onze hogeschool, dat heeft het onderzoek van Verhoeven wel aangetoond.
Gaat Zuyd mee op reis met haar ‘socially engaged’ merkambassadeurs?

Soms hoor je een oud nummer op de radio en dan ben je ontvankelijk voor sommige zinnen in het lied. Zoals in dit prachtige nummer van The Little River Band “Hey everybody, don’t you feel that there’s something …¬†And it’s a long way there, it’s a long way to where I’m going….I’m gonna keep on tryin’, keep on tryin'”

Dag,
Judith

Zuydwaarden; lekker belangrijk!

Wat denk jij Marcel? Wat vinden de meeste Zuyderlingen nu van de Zuydwaarden: ambitieus, open, ondernemend, inspirerend en vakkundig?

Zuyd bouwt samen met Business Openers ¬†sinds een jaar of 2 aan het Sterk Merk- Zuyd. Wil Zuyd dat sterk merk zijn/blijven, dan is het van groot belang dat medewerkers de waarden uitdragen. Er is in veel energie gestoken in sterk-merk-sessies met medewerkers waarin gekeken werd of het eigen gedrag klopt met het Zuydmerk. De merk-waardig bijeenkomst van afgelopen donderdagmiddag was een prijs voor 8 collega’s in het kader van deze campagne.¬†Het was een leuk kadootje moet ik zeggen.

We werden door 2 medewerkers van Business Openers¬†ontvangen in Restaurant 5.0 ¬†gelegen in het penthouse op de 5e etage van Schunk¬†(we hebben hier al eens een merkwaardig teametentje gehad ūüôā en op dat gebied was er niets veranderd). Van de aanwezige collega’s kende ik 2 collega’s van de Dienst Marketing en Communicatie, 1 collega van onze dienst Onderwijs en Onderzoek, de collega van Human Resources had ik die ochtend ontmoet tijdens JAMsessie over eRecruitment; de 4 docenten van de faculteiten Life Sciences en Social Work ontmoette ik voor het eerst. Jammer dat 4 collega’s hadden afgezegd vanwege andere werkzaamheden/prioriteiten. En Karel van Rosmalen was aanwezig!¬†Zoals ik eerder blogde: “Ik hoop tijdens de lunch naast een CvB-lid aan te schuiven, ik wil wel eens van gedachten wisselen over de inzet van social media voor Zuyd als merk”.¬†Dat heb ik gedaan; ik ben naast hem gaan zitten ūüôā en ik heb met hem gepraat over social media & Zuyd, maar daarover morgen meer … ūüėČ

Naast gesprekken met tafelgenoten werd tijdens de lunch (verrassende vissalade) ook gediscussieerd naar aanleiding van diverse stellingen. Op de vraag hoe het nu verder moest met het Sterk Merk programma heb ik aangegeven dat de ‘tussen-de-oren’-sessies voor mij niet meer hoeven. Maar dat als je de waarden wilt blijven uitdragen, je daar wel aandacht aan moet blijven besteden. De kracht zit in de herhaling.

Helaas vertrok Karel na de lunch, ik had graag zijn bijdrage aan de middagsessie willen zien/horen.
Zoals je van een merk-waardige sessie mag verwachten, gingen we ‘out-of-the-box’ werken ūüôā

Allereerst moesten we ons voorstellen en daarbij een bijvoeglijknaamwoord bedenken die ons typeerde, beginnend met dezelfde letter als je voornaam, dat werd voor mij Jamming Judith ūüôā¬†Vervolgens kregen we 6 archetypen gepresenteerd in de vorm van 6 goden: Zeus – Apollo- Ares – Hera – Demeter – Aphrodite. Dat deed me erg denken aan de Godinnenkracht¬†bijeenkomst, vorig jaar tijdens het jublileumfeestje van de opleiding ergotherapie. Naar aanleiding van de filmpjes twijfelde ik tussen Hera en Aphrodite, maar koos voor Hera.
Voorafgaande aan deze bijeenkomst hadden we de¬†Test-merkwaardige middag¬†moeten invullen en opsturen. De test bestond uit vele karaktertyperingen waar je punten aan moest toekennen. Onze ingevulde test was natuurlijk geanalyseerd voor deze middag. We kregen persoonsbeschrijvingen gepresenteerd waar we de juistecollega bij moesten raden. Die van mij zagen ze meteen, een open boek h√® ūüôā

Een echte Hera, met een beetje Aphrodite.
Daarna hebben we ruim een uur gewerkt (wat is knippen en plakken toch leuk om te doen) aan hoe Zuyd er over 10 jaar uit zou zien als een ander sterk merk het voor het zeggen had. Er werden toekomstbeelden geschetst vanuit de visies van Apple, Walt Disney ūüėČ en Madonna. We hebben het Sterk Merk Zuyd team vanuit deze invalshoeken¬†ook nog wat tips meegegeven. Ik zal ze niet verraden, benieuwd of we daar iets van terug gaan zien/beleven.

Ik vond het inspirerende middag met leuke collega’s. Wij waren er allemaal wel over eens dat de Zuydwaarden belangrijk zijn.
Alle prijswinnaars kregen nog een cadeautje: een mooie bos bloemen en coachkaarten

     

Ontwikkel je talent! Dat is iets wat we van studenten verwachten, maar toch ook van medewerkers? Daarom vind ik de waarden ambitieus, open, ondernemend, inspirerend en vakkundig belangrijk voor ieder individu. Ik gun iedere Zuydmedewerker zo’n middag waarin je tijd krijgt/neemt/hebt om naar jezelf te kijken.

Ik neem de coachkaarten morgen mee, daar kunnen we wel wat mee!

Judith

Bedankt Wieteke, voor het snel opsturen van de PowerPoint waarin alles van de middag al verwerkt was. Top!

Zuyd Merk-waardig?

Hoi Marcel,

Deze week las ik op twitter:

Wat lief: naast mij zit een directielid van Hogeschool Zuyd zijn twijfels te spuien over het nut van Twitter voor de naamsbekendheid.

Ik was perplex. Onbegrijpelijk.
Hoe kan je als organisatie social media toch blijven negeren? Nou weet ik natuurlijk niet welk directielid dit is en of hij de mening van ‘de’ organisatie uitdraagt. Ik weet wel dat Zuyd niet echt duidelijk als ‘merk’ op sociale media platforms actief is. Ik heb me al eens eerder afgevraagd waarom niemand van het CvB bij¬†het college van Menno Lanting¬†was. Dit ging wel meer over de inzet van social media¬†in¬†je organisatie om kennis delen te verbeteren. Dat negeren geen optie is, heb ik ook al eens bepleit in een¬†interview¬†voor Editie Zuyd.

De wereld verandert naar een ervaringen economie. Iedereen kan zelf een podium cre√ęren om ervaringen en idee√ęn met elkaar te delen, zoals wij dat doen met ons blog. Organisaties (ja, ook Zuyd) zullen onderdeel moeten proberen te worden van de gesprekken (luisteren, feedback vragen, idee√ęn droppen, kennis delen, interactie aan gaan). Ik denk dat je door te participeren op social media, leert van hoe je het als organisatie doet. Social Media is naast allerlei enqu√™tes en accrediaties een bron waar je als organisatie inzichten uit haalt om je kwaliteit te verbeteren. Social media is als communicatiemiddel niet meer weg te denken.

Zuyd heeft de afgelopen jaren intern zwaar ingezet met een Sterk Merk campagne. We hebben vaker in onze berichten aan de Zuydwaarden: open, ambitieus, ondernemend, vakkundig en inspirerend gerefereerd. Over 2 weken ben ik uitgenodigd met een tiental collega’s voor een Merk-waardige middag in het Glaspaleis. Ik hoop tijdens de lunch naast¬†een CvB-lid aan te schuiven, ik wil wel eens van gedachten wisselen over de inzet van social media voor Zuyd als merk.

In de uitnodiging voor de Merk-waardige middag staat:

De rest van de middag zal je inspireren om vanuit een merkbril naar de wereld te kijken en te leren van andere sterke merken in de wereld.

Andere? sterke merken maken wel gebruik van social media als communicatiemiddel. CocaCola noemt de sociale media de ‚Äúnew frontier of marketing and communications‚ÄĚ, zij communiceren over hun Online Social Media Principles. Starbucks is het grootste merk op social media media gebied, met My Starbucks Idea¬†passen zij het principe van crowdsourcing (het publiek inzetten als bron voor het verwerven van kennis, idee√ęn opdoen etc) in optima forma toe. En Nike+¬†weet ¬†social media ook goed in te zetten in hun¬†runningprogramme, hierover heb jij ook al eens eerder geblogd ivm je afstudeeropdracht Mobile Dashboard Learning Analytics.

@bron

Ik ben erg benieuwd door welke merkbril ik ga kijken ūüôā

groet,
Judith

Zo zijn onze manieren

Hi!
Had je een Tiggerific Birthday Party? Nog lekker aan het feesten?
Het is zondagavond, dus blogging-time ūüôā

Een tijdje geleden had ik op Yammer het artikel geplaatst over Marloes Pomp. Erwin (hoofd Marketing & Communicatie) reageerde hierop en eindigde met vraag of Zuyd richtlijnen moet opstellen voor social media. Sinds de ongepaste tweet van Gerda Dijkstra wordt er in social media land veel over richtlijnen gesproken. Ook tijdens ons bezoek aan de Educause was dit tijdens een van de tracks een onderwerp van discussie. Maar in een land dat alles wilt controleren, is dit niet zo vreemd.

Heeft onze hogeschool al stappen op dit gebied al gezet? Ik ben niet de enige twitterende, bloggende werknemer van de hogeschool. Wat mag ik wel en niet?

Erwin stelt dat Zuyd geen richtlijnen heeft voor het voeren van telefoongesprekken en persoonlijke gesprekken, dus waarom wel voor social media? Dat klopt maar de impact van datgene wat in sociaal netwerken verspreid wordt, is toch ietsjes groter.
Gelukkig worden deze web2.0-tools niet geblokkeerd binnen Zuyd. Er zijn tijden geweest dat we sommige websites niet konden (mochten) openen, dat msn niet ge√Įnstalleerd was. Tegenwoordig kunnen we tijdens werktijd twitteren, bloggen, yammeren; wat we maar willen. Nog geen desktopapplicaties downloaden, maar de webbased diensten kunnen we gebruiken.
Ik ben nog van het e-mailloze tijdperk en ik kan me herinneren dat daar destijds richtlijnen voor zijn opgesteld. Is dat nu voor social media ook nodig?

Ik ben mij zeer bewust van de impact van social media. Ik probeer met gezond verstand te twitteren en te bloggen. Ik heb zelf niet zoveel behoefte aan richtlijnen. Maar misschien de organisatie wel. Zuyd heeft gedragsregels voor computerfaciliteiten. Of die van e-mailgebruik nog gelden, weet ik niet. Ik kon de letterlijke tekst niet 1-2-3 op Infonet terugvinden (raar h√® ;)). Ik blog en twitter over mijn werk, maar op persoonlijke titel. Wat ik schrijf, hoeft niet te stroken met de visie van Zuyd. Ik heb sinds kort deze disclaimer in mijn Jujuutje’s blog opgenomen.
¬© 2010. De standpunten en meningen op Jujuutje’s blog, zijn de persoonlijke mening van Judith van Hooijdonk en staan los van eventuele offici√ęle standpunten van Hogeschool Zuyd. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van¬†uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde weblogberichten
Misschien ook iets voor op ons blog?

Regels of toch niet?
Voldoen de algemeen geldende regels van fatsoen ook niet voor social media gebruik?
Sinds 2009 heeft Zuyd een integriteitscode [Infonetlink]. Hierin staat wat Hogeschool Zuyd van een goed werknemer verwacht, dat je niets doet waarvan je weet of vermoedt dat het verboden of onethisch is. We vervullen een voorbeeldfunctie naar studenten en zijn het visitekaartje van de hogeschool. En wat is er mis met een beetje kritische werknemer? Niets toch? Ik doe niets wat mijn werkgever kan schaden.

Er zijn inmiddels bedrijven die wel richtlijnen opgesteld hebben, zoals CNV en TNT.
Sommige medewerkers hebben toch behoefte aan wat houvast. De TNT richtlijnen zijn een voorbeeld van een positieve benadering van het gebruik van social media door TNT-ers. Naast de Dont’s worden ook de Do’s gepromoot.

Dat die bewustwording noodzakelijk is, weten we inmiddels wel. Informatievaardigheden ofwel mediawijsheid zijn van groot belang voor studenten (kijk maar weer eens naar de bomtweet van de 17-jarige scholiere uit Soest)¬†maar dat geldt zeker ook voor docenten en medewerkers. Misschien dat zo’n handig A4tje met Do’s en Dont’s al helpt.

Ligt hier in het kader van kennisdeling ook een taak voor ZuydPlein?

Bibliotheek Hogeschool Zuyd heeft verschillende publicaties over social media, zijn mijn Worldcatlijst.¬†Helaas is het boek Code Sociale Media¬†nog niet in de collectie, maar het kan natuurlijk in bestelling zijn ūüôā

Nog wat meer lezen over wel of geen richtlijnen?

http://www.frankwatching.com/archive/2011/02/11/sturen-van-digitaal-corporate-gedrag/
http://www.erwinblom.nl/blog/2011/2/13/regels-richtlijnen-gezond-verstand.html
http://www.socialmediaexaminer.com/how-to-create-social-media-business-guidelines/

Het past toch allemaal prima in de Zuydstijl: open, ambitieus, vakkundig, ondernemend en inspirerend. Ik neem die eigen verantwoordelijkheid wel! Zo zijn mijn manieren ūüôā
Judith

Open? Wijd Open!

Hallo Marcel,

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is ons nieuw Zuyd-logo gepresenteerd. Onze werkgever is al langere tijd bezig met branding, een eigen Zuydstijl, ons Sterk Merk met de waarden: ambitieus, vakkundig, ondernemend, inspirerend en open.
Ik vind mezelf eigenlijk wel een ‘merkwaardige’ Zuyderling ūüėÄ Maar dat geldt wel voor ons hele ICTO-team, al is de ene waarde misschien wat beter ontwikkeld dan de andere.

Open is natuurlijk mijn favoriete Zuydwaarde.

Met open bedoelt Zuyd transparant en ‘met een brede blik’. Mensen van Zuyd zijn op de hoogte van wat er speelt en houden elkaar op de hoogte. De professionals en professionals in wording van Zuyd zijn gelijkwaardige gesprekspartners en kijken verder dan wat er voor de hand ligt. Ze staan open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van eigen vakgebied heen. Ze geven elkaar feedback in een informele cultuur en reflecteren om zo te durven leren met elkaar en van elkaar. [bron infonet]

Als ZuydPleiners en ICTO-teamers voldoen wij uiteraard aan deze omschrijving. ūüôā
Hoe open ben ik deze week geweest? Nou ….

Reflecteren en feedback geven, doen wij niet alleen tijdens het functioneringsgesprek, maar ook tussendoor. Ik heb deze week leuke feedback ontvangen en ook feedback gegeven, dat positief ontvangen werd.

Via Twitter kreeg ik leuke reacties op de opening van het auteursrechtenloket. Heb veel tijd en energie in de uitwerking gestoken. Een wiki is natuurlijk nooit af, maar ik heb het stokje voor het beheer nu overgedragen aan onze collega’s van de bibliotheek.

Via e-mail kreeg ik van een van de ambassadeurs van het Zuydmerk het verzoek om de Powerpoint die ik gebruik voor de RSS-workshop te mogen gebruiken. Ze was erg enthousiast over de workshop. Ze wilde mijn Powerpoint gaan gebruiken voor een cursus Effectief schriftelijk communiceren. Benieuwd of dit nou positief of negatief is ūüėČ Maar door dit verzoek begon ik wel na te denken over het publiceren van mijn presentaties.
Tot op heden had ik nog geen powerpoint op Slideshare geplaatst. Daarin was ik nog niet zo open. Heb wel onlangs ge√ęxperimenteerd met Sliderocket en Prezi. Ik vind het elke keer weer spannend om iets te publiceren, je geeft toch elke keer weer iets van jezelf bloot.
Ik heb even over het verzoek nagedacht. Ik kon haar de Powerpoint natuurlijk gewoon mailen, dat heb ik ook gedaan. Maar heb toch besloten om het dan ook maar open op het net te plaatsen. Even nog eens kritisch de inhoud bekeken.
Dus het staat online, net zoals de Powerpoint van de workshop Microbloggen van onze eDingenclub. Deze workshop wordt binnenkort ook in de etalage van het scholingsaanbod voor medewerkers geplaatst.

Deze week hoorde ik van een collega dat hij ons blog wel erg open vindt. Het verbaasde me. Het is voor mij al zo gewoon om het zakelijke en persoonlijke te combineren, dat ik er niet bij stil sta dat dit voor anderen niet zo vanzelfsprekend is.
Delen moet je inderdaad wel durven. Je stelt je toch weer kwetsbaar op.

Dat heeft jouw student Dennis ook gemerkt met het ontwikkelen van de RTL4-uitzending gemist app voor de iPhone. Niet iedereen staat te juichen bij het delen van kennis. De open-beweging (open source, open standaarden, open content, open access, open courseware) wordt niet door iedereen omarmd. Het zou ons heel wat hoofdbrekens kosten als¬†de auteurswet¬†wat simpeler zou zijn geregeld (maar altijd met aandacht voor¬†degene die iets bedacht heeft: ‘ere wie ere toekomt’)
Helaas had ik de app nog niet gedownload voordat RTL Dennis dwong deze uit de app-store te verwijderen. Met mijn iPhone had je de uitzending dus niet kunnen bekijken. En die iPad heb ik ook nog niet, want moet ik nou wel of niet wachten op die iPad2. Wanneer komt die uit? Tsja daar is Apple ook niet echt open over. :S

En om mijn (te lange :S) openhartige blog maar weer eens af te sluiten …. met een liedje natuurlijk … dat kan in dit geval toch niets anders zijn dan Wijd Open, het Serious Request liedje van mijn favoriete Nederlandse groep¬†BL√ėF!

Judith
%d bloggers liken dit: