Reflector

Reflector

In het project Learning Analytics experiment krijgen een zestal hoger onderwijs instellingen, waaronder Zuyd, de mogelijkheid te experimenteren met het SURF Learning Analytics Dashboard.

Daarnaast participeert Zuyd samen met de Vrije Universiteit in een Nationale Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) project. Binnen dit project, Reflector genaamd,

  • wordt de data van het gebruik van het SURF Learning Analytics Dahboard verzameld,
  • wordt gekeken naar de resultaten van de betrokken studenten, en
  • volgt een analyse van hoe mogelijke leerstrategieën worden gebruikt,
  • wordt inzicht verkregen hoe het leermateriaal wordt gebruikt, en
  • hoe de studenten participeren in leeractiviteiten.

Een Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) wordt gebruikt om inzicht te krijgen of het gebruik van Learning Analytics bijdraagt aan de motivatie van de studenten. Daarnaast vinden interviews met docenten plaats. Het doel is meer inzicht te krijgen in de relatie tussen het gebruik van lesmateriaal en formatieve en summatieve toetsen.

Contactpersoon: Marcel Schmitz
Looptijd: kalenderjaar 2017
Projectleiding: VU

%d bloggers liken dit: