Site-archief

Zuyd Innoveert. Het waren vier fantastische jaren! #zuydin

Hallo Marcel,

Jammer dat je niet bij de feestelijke afsluiting van het Zuyd Innoveert programma kon zijn. Ook bij deze vijfde en laatste innovatiemiddag was ik present. In de afgelopen jaren heb ik binnen het programma verschillende rollen vervuld. Als expertgroeplid mocht ik vele mooie facultaire (macro)projecten beoordelen en feedback geven op pitches. Ook als innovator heb ik bijgedragen aan twee bijzondere innovatieprojecten waar ik met veel plezier onlosmakelijk aan verbonden blijf. Het MOOCZI-project waar jij als vlaggendrager fungeerde waarin we open en online onderwijs en open educational resources verkenden binnen de faculteit ICT. En het onlangs afgeronde project met FeedbackFruits waarin ik samen met een aantal docenten heb onderzocht of deze applicatie een goede manier is om feedback in het onderwijs te stimuleren. Dit project hebben ik samen met Jan Hein Gooszen van FeedbackFruits en collega Chris Kockelkoren ook gepresenteerd op de Zuyd Innoveert Markt tijdens deze innovatiemiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast waren wij bij de lekkere pizzasessies en was ik betrokken bij de Pop-Up School.

Van al deze bijeenkomsten en de lerende audits heb ik veel geleerd. Vooral dat innovaties heeeeeel langzaam gaan. Het veeeeeeel tijd kost en dat het voor docenten heel lastig is om dit naast al hun docententaken uit te voeren. Maar als je er dan mee bezig bent, komt er zo veel enthousiasme, passie, inspiratie en energie naar boven borrelen. Heerlijk om hier mee bezig te zijn.

Klik op de afbeelding om het jaarboekje te bekijken

Eerlijk is eerlijk. Innoveren is soms ook wel frustrerend. De bureaucratie van uren schrijven en verantwoorden. Pfff die kan me gestolen worden. Ook vond ik zeker in de beginjaren de aanvraagprocedure erg omvangrijk. Later zag ik in dat de intensieve begeleiding van het programmamanagement ook zeker zinvol was. Voor de kleinere microprojecten (in de begintijd van het programma) had ik docenten meer snelheid in procedure en innovation-failures toegewenst.

Misschien ben ik te braaf en probeer ik me te veel aan de regels te houden. Ik moet wellicht de wijze woorden van Wim Gijseleaers uit het laatste innovatieboekje me ter harte nemen.

Mijn advies is: laat stoplichten zoals accreditaties, visitaties en jaarverslagen, de innovatiekracht die je net hebt aangeboord niet stilleggen. Ons doel is jonge mensen helpen ontwikkelen. En om dit doel te bereiken moet je soms de regels doorbreken.

Wim sprak, net als Daan Roosegaarde die ook bij de kick off van het programma aanwezig was, tijdens de innovatiemiddag 12 oktober vele wijze en herkenbare woorden. Daan liet ons verwonderen aan zijn landscapes of the future. Prachtig hoe hij, door gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen, wonderschone ontwerpen creëert. Kern van zijn verhaal voor mij was:

Innovatie is nieuwe verbindingen maken. Verbeelding centraal stellen Samen maken. Je moet ook leren wat je wel en niet kan.

Wim sprak over anderen of nee O? … veranderen 🙂 Aan de hand van onderzoeken en eigen ervaringen vertelde hij ons dat de sleutel om te innoveren niet bij allerlei methoden ligt maar bij mensen. De kern van zijn verhaal was voor mij:

Verandertraject moet je laten gaan. Mensen laten onderzoeken. Loslaten. Niet te veel sturen. Dat komt veranderprocessen ten goede.

Deze twee presentaties heb ik ook in tweets samengevat, zie hiervoor mijn Storify van deze middag.

En gelukkige hebben we naast de boekjes dit blog nog 🙂 Behalve dit blog over het afsluitende ‘Naar de finish’ bijeenkomst heb ik ook over de andere innovatiemiddagen geblogd in de periode 2013-2016

Prachtige middagen vol inspirerende sprekers.

Het was een feestelijke afsluiting van vier mooie jaren. Dank. Heel veel dank aan de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink. Zonder jullie expertise en energie was het programma nooit in deze vorm (met zoveel aandacht voor feedback en leren van elkaar) uitgevoerd. Mooi dat het programma zelf ook lerend was en dat gedurende de jaren ook verbeteringen zijn aangebracht.
Zuyd Innoveert maakte de Zuyd wereld mooier!

Judith

Zuyd Innoveert. Een pas op de plaats!? #zuydin

zi3

Hallo Marcel,

Gistermiddag vond voor de 4e keer een Zuyd Innovatiemiddag plaats. Nadat het programma in 2013 van start is gegaan met een geweldige kick-off door Daan Roosegaarde, presenteerde jij in 2014 de resultaten van ons MOOCZI-project. Vorig jaren was Zuyd Innoveert nog volop in beweging. En nu dan een ‘pas op de plaats’?

Ja en nee. Ja, het is het laatste jaar van dit innovatieprogramma. Maar er komt een mooi vervolg 🙂 meldde Kitty Kwakman in haar openingstoespraak. In het boekje (inmiddels een traditie) met de resultaten van de innovatieprojecten van het afgelopen jaar, schrijven de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink in hun nawoord dat na dit jaar voor een andere werkwijze gekozen wordt: “In plaats van een focus op projecten willen we in het vervolg de focus leggen op communityvorming en een setting creëren waarin Zuyd-collega’s die aan onderwijsinnovatie werken, de mogelijkheid krijgen om met en van elkaar te leren over innovatie en daar mogelijk ook met raad en daad bijstaan.” Naast Dominique en Marcel zijn ook de Zuyd onderwijslectoren Paul Hennissen en Hendrik Drachsler betrokken bij dit initiatief. Ook ik ben trots lid van het kernteam van ZOEC (Zuyd Onderwijskundig Expertise Community)! ‘Pas op de plaats’? Ja en nee. Het is soms ook goed om eens even stil te staan bij innovaties. Doen we wat doen goed? En hoe verankeren we onze inzichten in de opleidingen? ZOEC wilt de leer- en werkomgeving van onderwijskundige professionals van Zuyd worden waarin kennisontwikkeling en -deling centraal staat. Dat de behoefte aan kennis delen groot is, kwam tijdens het debat tot uiting.

Gedurende het debat, onder leiding van lector Eric van de catchboxLuijtgaarden (mét de Zuyd catchbox!), werden veel ervaringen en inzichten gedeeld. Naast de wens om meer kennis delen te delen, werd ook duidelijk dat we intern en extern nog niet zo goed communiceren over innovatie. De 2 aanwezige studenten waren zich ook niet bewust dat het onderwijs constant probeert zich te verbeteren. De vraag is of dat heel erg is? Toch denk ik dat het goed is als we als Zuyd meer uitstralen dat we constant in beweging zijn, dat we innoveren in cocreatie met studenten en werkveld belangrijk vinden. En dat blijvend van elkaar leren een Zuydwaarde is.

Het gesprek kwam regelmatig terug op het thema: de student centraal. De student als regisseur van zijn eigen leerontwikkeling. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Logisch. Voor de hand liggend. Keynote spreker van deze middag, Pedro De Bruckere stelde terecht de vraag of de lerende altijd in the lead kan zijn. Voor goed onderwijs is meer nodig. Hij refereerde aan het gedachtegoed van Biesta die zegt dat goed onderwijs bestaat uit: (1) kwalificatie (het opdoen van kennis en vaardigheden), (2) socialisatie (waarden en normen van een gemeenschap) en (3) subjectivering (persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). Daar hebben docenten nadrukkelijk een rol in.

Over de afsluitende keynote van Pedro De Bruyckere heeft Wilfred Rubens, sinds kort de DLWO programmamanager van Zuyd, al uitgebreid geblogd: Hoe kun je er achter komen of beweringen over onderwijs en leren kloppen? Dat ga ik hier niet herhalen. Wat ik hier van mee genomen heb, is dat we claims van al dan niet ‘zogenaamde’ onderzoeken niet klakkeloos voor waar moeten aannemen/overnemen. Hij had daar mooie voorbeelden van (zie blog Wilfred). Dat we vooral kritisch moeten blijven op elkaar, met elkaar. Maar wel kritisch met kennis. Want als je kritisch bent zonder kennis, dan doe je lastig 🙂 We moeten ook kritisch zijn tav onze eigen overtuigingen. We horen graag datgene wat in ons straatje past (confirmation bias). En het is uitermate belangrijk om studenten die kritische houding te leren (denk maar een aan de filter bubble, die informatievaardigheden blijven oh zo belangrijk, ondanks dat ik hierover wel eens andere geluiden hoor).

Volgens Pedro de Bruyckere -gebaseerd op het door hem vertaalde boek van Daniel Willingham– zijn er vier manieren om er achter te komen of een bewering over onderwijs onzin is:

 1. Strip de bewering en keer het om
 2. Volg het bewijs – doe aan factchecken
 3. Analyseer. Niet alles is zo eenvoudig in cijfers te vatten. Evidence-based education dreigt ook een mythe te worden (zie metastudie Hattie die uitgaat van gemiddelden, daar heb je niets aan heeft het wiskundemeisje en getallendiva Ionica Smeets tijdens de OWD2015 verteld: het Simpsons paradox!
 4. Zoek zelf bewijs

Het is de taak van onderwijs om studenten kritisch te leren denken. En het net zo belangrijk om kritisch te blijven tav je eigen denken en functioneren.

Er is nog veel te ontdekken. We weten nog zo veel niet wat werkt in onderwijs. Een mooie ZOECtocht om samen binnen Zuyd aan te gaan!

Goed weekend!
Judith

Oja, ondanks Pedro’s kritisch houding tov Ken Robinson blijf ik toch gewoon fan van Sir Ken :).

zoec

Volop in beweging! Zuydbrede Innovatiemiddag #zuydin

Hi Marcel,

Jammer dat je er niet bij kon zijn bij het feestje van driejarige Zuyd Innoveert. De programmamanagers Dominique Slijsmans en Marcel van der Klink hadden een mooi programma samengesteld dat voor veel meer Zuyderlingen de moeite waard zou zijn geweest. De bijeenkomst werd geopend door Dominique die CvB-lid Kitty Kwakman het mooi vormgegeven boekje overhandigde met een overzicht van de macro, micro en zuydbrede projecten van het tweede jaar Zuyd Innoveert. Herkenbaar om de leerresultaten van de innovators te lezen: innoveren kost tijd, en samenwerken ook, zeker als het interfacultair is. Innoveren is ook lastig, zeker in een lopende organisatie waar de ‘winkel’ ook gewoon moet blijven draaien. Organisatorische kaders en bureaucratie belemmeren vaak het proces. Innoveren draait om mind-sets van mensen en gaat in baby-stapjes. Deze ervaringen werden ondersteund door de 2 presentaties, van Marjolein ten Hoonte en Paul Smit.

Marjolein ten Hoonte – Arbeidsmarkt : de toekomst van het werk

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland gaf ons inkijkje in de veranderende wereld en de invloed hiervan op de arbeidsmarkt. Waar gaat het heen met de wereld?, wat betekent dat voor arbeid?, en welke stappen moeten we de komende 50 jaar zetten? Er is veel aan de gang op het gebied van demografie, technologie, globalisering en duurzaamheid. Organisaties moeten rekening houden met ontwrichtende krachten (onderstaande punten heeft ze uit de Future work skills 2020, las ik bij de bronvermelding op haar slide):

 • een ouder beroepsbevolking zal langer leven en zal later in het leven met pensioen gaan;
 • slimme machines en systemen zullen arbeidskrachten vervangen en samen met de werknemers de werkvloer bevolken;
 • onze data-interactie zal toenemen en alles wordt programmeerbaar;
 • een nieuw multimedia ecosysteem zorgt ervoor dat we anders met elkaar zullen gaan communiceren;
 • met behulp van nieuwe technologie en sociale media zullen nieuwe organisatievormen ontstaan;
 • een verbonden wereld zorgt ervoor dat diversiteit en wendbaarheid doordringen tot de kern van het primair organisatieproces.

Het is lastig voor 45+ om zich staande te houden in deze VUCA-world. Omdat “45+ groot geworden is in de oude wereld van het vaste contract voor onbepaalde tijd, en nu werkzoekend in een tijd waarin de oude verworvenheden niet meer van vanzelfsprekend zijn”. Dat vraagt om een transformatie, dat is moeilijk. Zie ook onderstaand fragment van Tegenlicht waarin zij dit toelicht.

tegenlicht-aflevering-marjolein-ten-hoonte

Zie meer fragmenten van deze Tegenlicht – uitzending

De toekomstige wereld heeft andere type leiders nodig die op zoek gaan naar talenten van medewerkers. Die hun medewerkers ondersteunen in deze veranderende wereld. Voor mensen op de arbeidsmarkt zijn onderstaande vaardigheden cruciaal (uit hetzelfde eerder genoemde rapport Future work skills 2020):

 • kritisch denken
 • sociale intelligentie
 • innovatief denken
 • omgaan met cultuur
 • toepassen van IT
 • multidisciplinair denken
 • denken als een ontwerper
 • metacognitie
 • tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken

Ik zie veel overeenkomsten met 21st century skills 🙂

Het was een vlotte boeiende spreekster. Goed verhaal.

Vervolgens kon ik kiezen uit 5 workshops van Zuyd Innoveert projecten

 1. Evelien van Limbeek en Albine Moser verzorgden de workshop Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS) in de Academie Verloskunde en de faculteit Gezondheidszorg;
 2. Eric van de Luytgaarden de workshop Proactivia business game: een workshop over inspelen op problemen en bijsturen van projecten;
 3. Inge van Putten gaf een kijkje in de keuken hoe het is om een project aan te vragen, dit werd gedaan aan de hand van een vraaggesprek waarin Inge vertelde over haar ervaringen en voorbereiding op de ZIP-sessie het het traject dat zij daarbij heeft doorlopen;
 4. Er was een workshop Interdisciplinaire learning community OTC, waarin getoond werd hoe aan geïntegreerd onderwijs binnen de opleiding OTC vorm wordt gegeven gezien de integratie van complexe oriëntaalse talen met cultuur en zakelijke kennis;
 5. Last but not least presenterden Jos Laugs en Karin Dols een workshop over de pop-up-school.

Ik had wel zin in iets anders 🙂

zininietsanders

We kregen van Karin enkele (bekende 🙂 )creatieve werkvormen. Daarna vertelde zij en Jos meer over het eerste jaar van de pop-up school. Zij werken volgens de TASC-methode: Think, Act, Share and Create. Dit is een combinatie van people centered designthinking en creative problemsolving.

TASC

 

Zie meer over deze aanpak op hun website www.popup-school.com. Ik moest bij dit verhaal wel erg denken aan de U-theory van Otto Scharmer waarin eigenlijk hetzelfde proces doorlopen wordt. Deze theorie richt zich op complexe veranderingen (wicked problems) waarbij het verleden niet meer gekopieerd kan worden als basis voor de toekomst. De vaardigheden luisteren, spreken en zien, vormen een belangrijk beginpunt voor veranderingen.

Wij waren erbij tijdens de pizza-sessie waar Jos zijn eerste ideeën over een pop-up school deelde. Mooi om te zien dat dit een succesvol project is geworden. Zelfs zo dat het nu op eigen benen gaat staan. Ze zijn zoekende naar funding en (vloeibare) organisatievormen. Misschien dat de uitgangspunten van easycratie hen verder kunnen helpen?

 

Het laatste programma-onderdeel werd gevuld door Paul Smit, een filosoof en cabaretier.

Paul Smit – de 7 Supercompetenties

Volgens de folder die hij na afloop uitdeelde, werd “in een luchtig, energiek en humoristisch optreden de 7 Supercompetenties belicht. Diverse tips, wijsheden en herkenbare gedragspatronen worden afgewisseld met veel humor, stukjes mentalisme en imitaties”.  Hierin kon ik de 7 supercompetenties nog eens nalezen, want ik begreep dat wij maar maximaal 3 dingen van een les kunnen onthouden 😉 (Goed dat ik aantekeningen heb gemaakt en nu blog, kan ik toch iets meer onthouden). De 7 zijn:

 1. van oordelen naar analyseren
 2. van onbewust naar bewust
 3. van forceren naar verbinden
 4. van praten naar communiceren
 5. van verkramping naar verlichting
 6. van rationeel naar intuïtief
 7. van sleur naar passie

We zien de wereld door onze eigen bril (supercompetentie 1) en zo beschrijf ik ook mijn beleving van deze middag en het optreden van Paul Smit. Ik besef dat dit mijn beeld is en dat ik anderen nodig heb om beelden en visies die ik heb aan te scherpen of bij te stellen. Hij liet ons met vele leuke (voor mij veelal bekende) plaatjes en video’s zien dat we 99% van ons handelen/gedrag onbewust is. Daarom is veranderen ook zo lastig want dat betekent loslaten van vaste patronen. Iets wat deze rugbyspeler briljant doet!

Je brein heeft tijd nodig om nieuwe patronen te vormen, dat betekent ook herhalen herhalen. Ons brein is per definitie lui. Routine kost het brein de minste energie. Je kunt het brein door ‘priming’ beïnvloeden, zoals dat bij marketing of keepers bij strafschoppen wordt toegepast.
Ik vond zijn rolbevestigende man-vrouw grapjes op een gegeven  moment niet meer leuk. Ik snap heus wel dat er een verschil is de werking van het brein tussen mannen en vrouwen, maar hij stelde het op een gegeven moment wel erg zwart-wit. Toen was hij me even kwijt.
Het was een leuke performance (hij deed Axl van Guns N’ Roses goed na), zijn geheugentraining-prestatie indrukwekkend. Zijn belangrijkste boodschap was volgens mij dat innoveren een moeilijk proces is voor ons brein. Dat passie, verbinding, vertrouwen, open staan voor anderen belangrijke gedragselementen zijn voor creatief en innovatief proces. En ik denk dat ook. Hij geloofde niet zo dat technologie in dit proces wellicht versterkend kan werken. Ik denk dat hij op dat punt een beetje last heeft van een tunnelvisie. Of ik misschien wel? 🙂

Kortom een leuke inspirerende middag met leuke mensen. Jammer dat ik niet zoveel tijd had om mee te borrelen.
En wie weet sta ik er volgend jaar ook wel, want ik ga volgende week donderdag pitchen voor een Zuyd(breed) Innoveert project!

Judith

Zuyd Innoveert: Pitch jouw idee! #zuydin

ZIP-pen

 

Heb je een innovatief idee om het onderwijs bij Zuyd te verbeteren?
Blijf er niet mee rondlopen maar start het nieuwe jaar goed en zet jouw idee voor het onderwijs om in een mooi project.
Het innovatieprogramma Zuyd Innoveert nodigt je uit om in februari 2015 jouw idee te pitchen tegenover een jury.
Ondersteunt de jury van de Zuyd Innoveert Pitch (ZIP) jouw idee?
Dan maak je kans om in 2015 jouw project te mogen starten!

De pitches vinden plaats op 3 februari in Sittard, 5 februari in Heerlen en 10 februari in Maastricht, telkens tussen 15.30 en 19.00 uur.

Dominique Sluijsmans en Marcel van de Klink, Programmamanagers

 


Hi Marcel,

We wisten al van de ZIP-plannen van Dominique en Marcel, de programmamanagers van Zuyd Innoveert. Ik heb je blog hierover gelezen en daarop gereageerd 😉 Jij hebt ideeën genoeg!

Heb je inmiddels de kaart ook in je brievenbus gekregen? Leuk hè! Posters zullen ook nog wel volgen. Maar ik kon het niet laten om hen naar de digitale oproep te vragen 🙂 Of ik die dan op ons blog en via de Nieuwsflits wilde verspreiden? Natuurlijk! Bij deze!

En laat ik vooral ook collega’s oproepen die iets willen uitproberen (met ICT ofzo 😉 ) want daar is het Zuyd Innovatie programma ook voor. Door dit programma krijg je de ruimte en financiële middelen om met onderwijsvernieuwing, met iets wat voor jou innovatief is, aan de slag te gaan. Uitproberen! Fouten maken mag! We leren ook van dingen die niet zo gaan zoals we dat in een projectvoorstel verwoorden. Ook dat hebben wij met het MOOCZI-project ervaren.

Mag ik toch nog een keer de hoop uitspreken dat ipv projectvoorstellen er blogposts geschreven gaan worden? Dat zij die een innovatief idee aan de slag gaan, ook de voortgang en opbrengsten delen zodat we daar allemaal van kunnen leren? Ik hoop zo dat in deze fase van het programma een Zuyd Innoveert blog gestart gaat worden. Of zou ik dat idee ook moeten gaan pitchen? 🙂

Groet,
Judith

Voor de Zuyderlingen die hun ideeën willen pitchen, klik op deze link (inloggen op Infonet).

Zweinstein-game of ThemePark feedback (beide goed onderwijs)

Ha Judith, Dag Marcel

Ik heb besloten om maar te reageren in jouw blogpost, met een eigen kleurtje 🙂

In je blogpost “Wat vind jij goed onderwijs” schrijf je: mensenlijke interactie is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat beweegt een ieder? dat is toch de kernvraag …  Het linkje naar de blogpost voor de liefhebber

In die zin zit voor mij een keiharde waarheid en een vraag en een combinatie van beiden. Ik bedoel, ik doe onderwijs en innovatie omdat ik leef op die menselijke interactie. Dus dat beweegt me! Interactie en innovatie (en daardoor inspiratie). En daarbij heb ik je hulp nodig. Die bied ik je graag 🙂

Een van de dingen die mij beweegt, is het zo nu en dan projecten opstarten of gewoon ‘beginnen’ aan ideeën. Zo is al veel niet gelukt (maar wel veel geleerd) en soms ook een aantal hele mooie dingen wel gelukt. Daarom zuydrobotics, daarom doitatzuyd, daarom vrrroom, daarom 2bejammed en daarom Mooczi voor Zuyd Innoveert. Marcel van der Klink en Dominique Sluijsmans hebben een nieuwe aanpak. Ideeën kunnen gepitched worden door teams van studenten en docenten en daarmee een subsidie verdienen. Maar ik kan niet kiezen? Dus Judith help! Ik zal vanuit meerdere ideeën er twee kiezen waar je uit zou moeten kiezen.

En nee, je te verwachten antwoord: pitch ze alle twee, mag niet. Waarom niet? Omdat ik niet de tijd en energie genoeg heb om beide ideeën van ‘fuel’ te voorzien. Tuurlijk mijn studenten gaan het project ‘trekken’, want ik geloof in student-power, maar toch. Ik ben op zoek naar een keuze.

Optie 1: De zweinstein-a-like game waarbij het trainen van competenties buiten het directe curriculum gestimuleerd worden. Het plan hiervoor kookt al een tijdje. De serveromgeving Eduquest is klaar, er zou nog een mooie app gebouwd moeten worden en het spel zou gespeeld moeten worden (playtesting) om het te verbeteren. Ik heb al samen met Chris Kockelkoren een poging gedaan voor een minor project aanvraag, maar we hebben geen tijd gevonden voor de laatste feedback te wijzigen en opnieuw in te leveren. Studenten worden in dit spel dus uitgedaagd om allerlei zaken te doen (quests) naast school. Uitdagingen die horen bij het vakgebied, leuke activiteiten met betrekking tot de sfeer, het bijwonen van faculteitsgerichte gebeurtenissen. En dit alles voor punten en rankings en wellicht zelfs in teams. Zoals griffioender punten kreeg bij allerlei acties van Harry Potter of Marcel Lubbermans. Same style other quests.

Deze game zou mijn voorkeur hebben. En waarom? Vanwege ‘Bilding’. En niet alleen omdat Dominique Sluijsmans, programmamanager van Zuyd Innoveert dat noemde in haar inaugurele rede noemde als 1e bouwsteen die zij als lector Professioneel Beoordelen belangrijk vindt voor de visie op beoordelen. Bij het beoordelen van studenten moet gewoon meer aandacht zijn voor het ontwikkelen van professioneel vakmanschap, het stimuleren van onderzoekend vermogen en zelfontwikkeling. Ook in het manifest over normatieve professionalisering wordt over ‘Bildung’ naast ‘Ausbildung’ gesproken.  We moeten studenten beschouwen als mensen die hun creativiteit gebruiken om initiatieven te nemen. We zouden ons in het onderwijs meer moeten bewegen van rendement (resultaten) naar waarde (vorming). Bildung gaat over zelfontplooiing, dat je in staat ben tot moreel oordelen en kritisch denken. Zoals in mijn blog over goed onderwijs ook al refereerde, het hoort ook bij de 21st century skills.

Optie 2: We gebruiken veel instrumenten binnen Zuyd om te ervaren hoe studenten ons onderwijs vinden. Blokenquetes en NSE zijn voorbeelden van meetinstrumenten waar ook targets aan verbonden zijn. Maar die zijn slechts 1x per blok of jaar en wordt door studenten (door de hoeveelheid aan vragen) vaak als irritant ervaren, waardoor dat de hoevedheid deelnemers soms beperkt is. Om sneller commentaar te krijgen proberen we bij ICT met koffieuurtjes informeel te polsen hoe het is. Maar ook hier is het beeld beperkt, informeel en vaak slechts een/een aantal meningen. Je zou sneller een breder beter beeld willen krijgen en interacteren (whatsapp style) reageren. Anoniem als de student dat wenst, persoonlijk als daarom gevraagd wordt. Een app, waarbij je TheSims of Thempark stijl kunt aangeven hoe je je voelt over bepaalde onderwerpen die bij een MT lid van de opleiding binnen komen zou dan mooi zijn. Studenten zouden dan via een puntensysteem beloond kunnen worden voor het geven van feedback, waarbij (periodiek) het geven van positieve feedback gestimuleerd wordt.

Dat betekent automatisch dat ik niet voor deze optie kies. In de reactie onder dit blog zag ik dat Chris Kockelkoren zijn voorkeur hiervoor uitsprak. Ik ben het dit keer niet met hem eens. Waarom? Omdat deze game voor mij te veel over meten en rendementen gaat. Als je mijn blogs over onderwijsvernieuwing, samen leren goed gelezen hebt, snap je dat. Te vaak gaat de discussie over onderwijskwaliteit over meetbare resultaten, omdat hiermee vergelijking tussen onderwijsinstellingen gemaakt zou kunnen worden. Maar jij weet net zo goed als ik dat al die cijfertjes ook heel goed te manipuleren zijn. Met deze game probeer je volgens mij dan het  ‘systeem’ in stand te houden. Of misschien begrijp ik het doel van deze game niet goed? Enne …. waarom zou alleen het geven van positieve feedback gestimuleerd worden?

Je snapt dat ik studenten ICT een van beide projecten wil laten pitchen, maar ook bouwen en runnen. Je snapt ook dat een van mijn valkuilen, het niet kunnen kiezen, wederom problemen oplevert. Wat super dat studenten dit gaan pitchen!

Dus Judith help, want beide vind ik goed onderwijs.
En heb ik je geholpen? Ik heb gekozen. Ik vind de ene game eigenlijk toch iets beter goed onderwijs 😉

Groet Marcel

P.S. Sorry dat ik refereer naar een blogpost die je nog gaat posten 😉 Maar ik reageer er wel alvast op. Nou ja zeg 😛 Ik was wel even van m’n apropos. Ik dacht dat we elkaar concept blogposten niet zouden lezen 😉 Maar het was uiteindelijk een smakelijk amuse voor onze lezers.

%d bloggers liken dit: