Learning Analytics experiment SURF

SURF biedt een aantal HBO-instellingen en universiteiten de gelegenheid te experimenteren met learning analytics. Hiervoor is een omgeving ingericht waarbij data opgeslagen kan worden vanuit verschillende digitale (leer)omgevingen. Deze data worden in een learning dashboard binnen een aantal vastgestelde onderwerpen gepresenteerd. Dit is een beperkte set van visualisaties, gekozen uit een grotere groep, die een eerste indruk geven van de mogelijkheden die er zijn.

Met dit experiment kan Zuyd experimenteren met Learning Analytics. Hiermee kunnen vragen beantwoord worden, zoals:

  1. Is learning analytics echt complex?
  2. Past learning analytics in onze onderwijs infrastructuur?
  3. Hoe verzamel je data
  4. Hoe visualiseer je de data?
  5. Hoe regel je toestemming van studenten?
  6. Zijn dit de juiste gegevens om voorspellingen te doen en om te interveniëren?

In blok 4 van studiejaar 2016/2017 participeert onderwijseenheid Communiceren, leerjaar 1, van de faculteit ICT in dit experiment. En in blok 1 van studiejaar 2017/2018 neemt onderwijseenheid Logica, leerjaar 1, van de faculteit ICT deel in dit experiment. Beide pilots geven input over de mogelijkheden van Learning Analytics. In blok 4 van studiejaar 2016/2017 zijn de afstudeerders HBO-ICT Sander Janssen en Ricky Notenboom ondersteunen het experiment en ze gebruiken de ervaringen van de deelnemers om input te verkrijgen voor hun eigen afstudeeronderzoeken naar Learning Dashboards en Data Indicatoren.

Meer informatie over dit experiment op de wikipagina van SURF

Contactpersoon: Marcel Schmitz
Looptijd: kalenderjaar 2017
Projectleiding: SURF, Jocelyn Manderveld

%d bloggers liken dit: