Site-archief

Das war TOL

Tsja Marcel, het is niet anders. Met pijn in ons hart hebben wij afscheid genomen van het lectoraat Technologie-Ondersteund Leren. Per 1 februari is het lectoraat opgeheven. Dat betekent niet dat het thema technologie-ondersteund leren verdwijnt. Gelukkig niet. Het is nog even afwachten hoe dat vorm gaat krijgen.

Zoals ik in november blogde heb ik veel tijd gestopt in de website van het lectoraat. Die verdwijnt per 1 april. Daarom toch maar even een paar screenshots gemaakt …..

Nog even wat cijfers …. De website is tussen 1 september en 31 januari 2.267 keer bezocht. Dit is gemiddeld 14 keer per dag. 18% van het bezoek kwam van een computer uit het Zuyd netwerk. Niet spectaculair, maar toch aardig gezien het feit dat we nog nauwelijks bekendheid aan deze website hebben gegeven.

De informatie van deze site gaat natuurlijk niet verloren. Jouw berichten over je promotie-onderzoek zijn ondergebracht op onze 2beJAMmed. De blogberichten én DC4E staan nu op vernieuwde website

onderwijsontwikkeling.zuyd.nl

Op deze website staat ook de informatie van community.community.zuyd.nl, de blogomgeving van initiatiefgroep Community van Communities waar ik ook aan deel heb genomen. Deze website gaat binnenkort offline.

Groet,
Judith

Zuyd websites voor het (her)ontwerpen van blended onderwijs

Ha Marcel,

Sinds de zomer heb ik minder geblogd op 2beJAMmed dan dat je van mij gewend bent. Het is niet dat ik niet met WordPress bezig ben geweest. Integendeel! Sinds april ben ik heel veel met mijn andere blogs/websites bezig geweest.

Naast ons duoblog beheerde ik o.a. dingen@zuyd en het blog van de ICTO-adviseurs. Als gevolg van een beleidsverandering bij FB-ICT moesten deze WordPress-omgevingen elders ondergebracht worden. WordPress was nooit een applicaties waarvoor functionele ondersteuning was ingeregeld. In al die jaren was ik afhankelijk van mijn collega’s van FB-ICT voor ondersteuning terwijl ze daar formeel geen uren voor hadden. En daar ben ik hen nog steeds heel dankbaar voor!

Dit voorjaar heb ik samen met Dienst Marketing en Communicatie en de externe partij een Zuyd WordPress-template ontwikkeld. Op basis van mijn ideeën heeft onze grafisch vormgever een ontwerp gemaakt dat op 3 nieuwe websites is toegepast. Nav de ervaringen in de pilot heeft M&C een menukaart opgesteld waarin rollen, verantwoordelijkheden, voorwaarden en kosten zijn beschreven. Zuyd medewerkers kunnen bij deze dienst dit document opvragen.

tol.zuyd.nl

De website van het lectoraat Technologie-Ondersteund Leren was de pilot. In de oude situatie kon ik zelf plugins installeren en uitproberen, nu moet dat in afstemming met externe leverancier. Dat kost veel tijd, heel veel tijd en geduld. Dat is lastig voor zo’n pietje precies en juffertje ongeduld als ik 😉 . Hoewel ik over een paar dingen nog niet tevreden ben, ben ik al wel heel trots op het resultaat.

Op deze website werken we met 7 kenniskringleden. Afstemming met 2 is al een dingetje, laat staan met zeven. Maar we hebben wat goede afspraken gemaakt. Ik hou voorlopig nog de eindregie zodat het in ieder geval qua kleurstelling, gebruik van hyperlinks, tags, categorieën en (uitgelichte) afbeeldingen volgens afspraak gaat.

Een ander project was de Dingen@Zuyd actualiseren. Deze kennisdeelomgeving rondom onderwijstools heb ik in 2010 opgezet als cursus, gebaseerd op de 21edingen van SURF. De cursusopzet is nooit echt van de grond gekomen, maar het werd in de loop der jaren wel veel gebruikt als kennisbank van leertechnologieën. Samen met Didi en Alexandra hebben we de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de nieuwe opzet. De leertechnologieën die op deze website zijn beschrijven zijn nu ingedeeld volgens de niveaus van Bloom.

digitaledidactiek.zuyd.nl

Vergelijkbaar, maar toch net weer wat anders. De website is nog niet helemaal klaar maar goed genoeg vond ik. Morgen wordt deze gelanceerd via de Nieuwflits. Helaas zijn alle hyperlinks naar Dingen@Zuyd gebroken. Ik had de abonnees via een berichtje geïnformeerd. Ik hoop dat zij hun weg vinden naar deze nieuwe kennisdeelomgeving. Het url van Dingen@Zuyd bestaat niet meer. Een redirect zat er niet in.

Er ligt nog één klusje. Ook het weblog van de icto-adviseurs heeft een nieuwe naam en URL gekregen: onderwijsontwikkeling.zuyd.nl
Deze website heeft nog niet het nieuwe jasje. Dat komt binnenkort.

Niet door mij ontwikkeld, maar wel zijdelings bij betrokken is de website Curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs van Zuyd. Sylvia Schoenmakers en Frits Simon hebben een literatuurstudie uitgevoerd naar recent onderzoek over curriculumontwikkeling en vertalen op deze website de resultaten in begrijpelijke en praktische richtlijnen voor diegenen die bezig zijn met de ontwikkeling van onderwijs. Ook deze website is gericht op medewerkers van Zuyd maar kan net als de eerder genoemde websites ook gebruikt worden door collega’s in het hoger onderwijs.

Het opzetten van de websites heeft me heeeel veel (vrije)tijd gekost. Het is dat ik dit fröbelwerk zo leuk vind 🙂 Niet alleen leuk. Ook belangrijk. Mijn drijfveer is natuurlijk open kennis delen. Ik hoop dat de informatie op deze blogs een ondersteuning zullen zijn voor de Zuyd docenten bij (blended) onderwijs (her)ontwerpen van Zuyd. Voor hen en de studenten doe ik het (samen met mijn collega’s) uiteindelijk allemaal voor.

Heb je tips, suggesties of feedback? Graag! Deel ze met mij!

Groet,
Judith

 

Plek der Moeite

Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar Marcel: bloggend 2017 door. Ik doe mee! Voor mij is het geen moeite 🙂 . Ik heb gekozen om out loud te werken en te leren.

“Working out loud is working in an open, generous, connected way so you can build a purposeful network, become more effective, and access more opportunities.”
John Stepper

Voor mij hoort dat bij professional zijn, zeker als kenniswerker. Je hebt gelijk Marcel: It’s part of the job. In ieder geval voor mijn job.

Professional/professioneel komt van het Latijnse ‘profiteri’ dat betekent ‘openlijk verklaren’. Een professional wil openlijk zichtbaar kwaliteit leveren. “Een professional is iemand die ervoor kiest en zich erop toelegt om, met behulp van specialistische kennis en ervaring, klanten op een competente en integere manier steeds beter van dienst te zijn. Daarbij maakt hij gebruik van en draagt actief bij aan een community van medeprofessionals die het vak bij voortduring ontwikkelen” (Ruijters & Simons, 2014) (p.317). (uit blogbericht ‘Mijn professionele ik. Onze professionele identiteit.’)

Ja, bloggen is een manier om te communiceren, je te ontwikkelen en je kennis te delen. Kennis delen is een werkwoord, zeg ik altijd. Je moet dat gewoon doen. Begin klein. Probeer elke dag eens te delen met wat je die dag gedaan hebt.

Voor anderen kost open en online kennis delen (al dan niet via bloggen) wel moeite. Ik merk dat regelmatig als ik aan collega’s vraag om over hun ervaringen/inzichten die ze hebben opgedaan te bloggen. Vaak hoor ik: “ja, goed plan, dat doe ik”. En bijna net zo vaak hoor ik niets meer. Ja, het kost moeite. Je moet er tijd voor vrij willen maken.

En zo kom ik op de Plek der Moeite. Enige tijd geleden kreeg ik hierover van Dominique Sluijsmans deze link doorgestuurd, een inleiding van het hoofdstuk geschreven door André Wierdsma in het boek van Canon van het Leren (mijn handboek tijdens mijn MLI-studie).

De Plek der Moeite heeft Wierdsma geïntroduceerd om de weerbarstigheid van collectieve en individuele leerprocessen op het niveau van identiteit van een organisatie te duiden (wat willen of zijn we?).

Het proces van collectief leren van professionals is niet gemakkelijk:
1. Veel gedrag is onbewust en routinematig. Betekenis ontstaat pas als mensen reflecteren op hun handelen.
2. Koppelingen tussen intenties en gedrag zijn zwak. Zoals Claire Boonstra onlangs in haar blog mooi verwoordde over de ontkoppeling in ons onderwijs: “er zit een groot gat tussen weten, vinden, voelen en ons handelen”.

Leren op de (denkbeeldige) Plek der Moeite vraagt ook moeite. Het kost moeite om bestaande patronen los te laten. Zowel voor individuen als voor organisaties. Als individu is het moeilijk (dan wel onmogelijk) een organisatie te veranderen. Je werkt immers in de context van de organisatie met eigen geschreven en ongeschreven regels, inzichten en principes. Wiegersma zegt dan ook dat verandering van organisatiegedrag meer vraagt dan individueel leren. Hiervoor is dialoog, reflecteren en experimenten nodig.

Elk veranderingsproces kost moeite. Of het nu gaat om (open en online) kennis te delen, al dan niet bloggend. Of ons onderwijs op een andere manier ontwerpen. Op een andere manier samenwerken. Met het werkveld kennis ontwikkelen.

De Plek der Moeite is geen gemakkelijke plek. Het kan een bedreigende plek zijn voor een ieder. Er zijn altijd verschillende belangen, perspectieven en opvattingen over urgentie van veranderingen. Het is een plek van met een veelheid van emoties: frustratie, boosheid, vreugde en plezier. Het is een plek van aarzelen, zoeken, proberen en twijfelen.

Als we maar in gesprek blijven.
En ja, ook online. Al bloggend kan je ook collectief leren faciliteren. Zo worden meer mensen betrokken (of kunnen in ieder geval kennis nemen van) het proces van lerend veranderen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat als je mensen deelgenoot maakt van veranderingsproces (en niet alleen van de uitkomsten), de weerstand tegen veranderingen daalt.

Ik ben me er van bewust dat dit misschien allemaal een beetje vaag klinkt. En misschien zie ik verbindingen, die jij niet ziet of niet bestaan. Wat ik inmiddels gelezen heb over de Plek der Moeite (maar ook over Theorie U) en geleerd heb van Jan Bommerez draait het allemaal over see-feel-do.

Mooie uitdagingen liggen voor ons in 2017.

Judith

03012017 een mooie aanvulling op is het blog van Willem Koerselman: Ik geloof niet meer in een groots en meeslepend veranderplan. Ik geloof daar ook niet in maar net als Koerselman meer in veranderen in kleine stapjes, met de eigen mensen, met zo min mogelijk externe adviseurs. En daarbij mensen betrekken (communiceer over de bijsluiter!) in de bedoeling van het veranderproces. Net zoals ik ook in mijn blog Samen Andersom Doen heb verwoord nav het boek Andersom Organiseren.

Bloggen in het onderwijs

bloggenonderwijsHoi Marcel,

Fontys collega’s Tons Fleuren, Daniëlle Quadakkers en Mia van Rijsewijk hebben een mooie publicatie voor hun organisatie samengesteld: Bloggen in het Onderwijs. Handvatten voor de inzet van weblogs. Beschikbaar via HBO-Kennisbank onder CC-BY-NC-SA licentie, dus ook te gebruiken voor / door ons. Ik heb m inmiddels ook al toegevoegd aan het item ‘weblogs’ op onze Dingen@Zuyd.

Na een theoretische verkenning van de didactische inzet van weblogs in het hoger onderwijs volgen didactische toepassingsmogelijkheden (diverse typen portfolio’s) van weblogs als de technische (software zelf kiezen of via Fontys aangeboden) en juridische aandachtspunten (privacy, auteursrecht, beoordeling, accreditatie). Daarnaast worden keuzes, mogelijkheden en uitdagingen beschreven.

In dit blog wil ik nog inhoudelijk op deze uitgave ingaan. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het een super goed initiatief vind van mijn Fontys-collega’s van Dienst Onderwijs en Onderzoek. Vanuit de vragen die er zijn naar het didactisch inzetten van weblogs is deze uitgave tot stand gekomen. Dat het als boekwerk in de organisatie is verspreid, is te zien aan de digitale versie van deze publicatie. Volgens mij is de digitale drukversie beschikbaar gesteld, de pagina’s staan helaas niet in een leesbare volgorde. Dat is jammer voor degene die dit soort publicaties toch liever digitaal beschikbaar hebben.
[update 02012017: inmiddels is digitale drukversie vervangen door een goed leesbare digitale versie. De hyperlinks zijn aangepast]

In de theoretische verkenning wordt vermeld dat in de weinig beschikbare empirische studies bekend zijn over bloggen in het onderwijs. (dat biedt dan mogelijkheden voor de promotietrajecten van onze critical friends Ankie van de Broek en Marcel Graus 😉 ). Maar de weinige onderzoeken tonen wel aan dat bloggen samenwerken, reflectie en kritisch denken stimuleren, maar dat het ook de lerende eigenaar maakt van zijn/haar leerproces. Bloggen is een vorm van social learning. Ervaringen, meningen, ideeën delen, leren van elkaar; deze verdiepende interactie komt de kennisconstructie ten goede.

Binnen Fontys, zo staat in hoofdstuk 3 te lezen, worden weblogs voornamelijk ingezet als

 • showportfolio (personal branding, meestal voor iedereen toegankelijk),
 • begeleidingsportfolio (volgen van studievoortgang bij stage, feedback door docenten en peers, meestal niet openbaar toegankelijk)
 • en als beoordelingsportfolio (verzamelen van bewijslast (leeruitkomsten), alleen toegankelijk voor student en beoordelaar).

Als tips wordt hierbij gegeven:

 • het hanteren (of het met studenten samenstellen) van rubrics tbv feedback (formatieve beoordeling).
 • onderwijsactiviteit dient duidelijk op het blog beschreven te zijn.
 • instrueren van de begeleidende docenten, zet ook zelf de blogtool in (‘practice what you preach’).
 • inrichten van een digitale helpdesk voor studenten, docenten en begeleiders die beschikbaar moet zijn buiten de reguliere werktijden.

Ik vind het jammer dat  in de publicatie de nadruk ligt op portfolio’s, en dan met name de begeleidings- en beoordelingsportfolio’s. Ik denk dat bloggen ook voor andere didactische toepassingen ingezet kan worden. Zoals Zuyd-collega Emmy Nelissen het inzet: als groepsactiviteit om studenten te leren argumenteren. Zij werden hier ook uitgedaagd om het werkveld of experts uit te dagen te reageren op hun stellingen (netwerkmogelijkheden).
Tijdens mijn studietijd bij Fontys heb ik als student blog ook ingezet voor groepscommunicatie, maar ook om kennisdelen en groepsinteractie te ondersteunen.

Met betrekking tot de blogtools zijn er binnen Fontys naast de beschikbare SharePoint drie varianten

 1. volledige keuzevrijheid (WordPress, Blogger, Tumblr) – alle verantwoordelijkheid bij student
 2. software met externe hosting (WordPress, Simulise) – functioneel beheer zelf inrichten in afstemming met Dienst IT
 3. WordPress server binnen Fontys (pilot)

Binnen Zuyd behoort optie 3 niet meer tot de mogelijkheden. Optie 2 is momenteel in onderzoek door Facilitair Bedrijf ICT. De meest gebruikte variant bij Zuyd is optie 1: student maakt zelf via WordPress of Blogger een blogomgeving. Uiteraard is single-sign-on wenselijk, maar dat is bij deze optie niet mogelijk. Dat kan wel als je, zoals enkele opleidingen dat doen, gebruik maakt van de blogoptie binnen Blackboard.

Een hele goede toevoeging in deze publicatie, en die heel vaak vergeten wordt, zijn de juridische aspecten. In een onderwijssituatie heb je je te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor bloggen betekent dit dat persoonsgegevens alleen verwerkt mag worden, indien de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. Het is voor een blogger echt niet te doen om schriftelijke toestemmingsbewijzen te gaan verzamelen. Daarnaast zijn zij ook formeel juridisch aansprakelijk voor wetsovertredingen in het reactieveld, een disclaimer heeft blijkbaar maar een beperkte waarde. Gelukkig hebben wij in al die jaren bloggen nog niet zoiets meegemaakt.

Bij beoordelingsportfolio’s is het nog goed te realiseren dat deze tbv accreditatie nog digitaal gearchiveerd te worden, met het risico dat bepaalde links naar webpagina’s in de tussentijd verlopen zijn. Beoordelaar dient daarom goed te motiveren op basis van welke criteria tot een bepaalde beoordeling is gekomen.

Je vraagt je af waarom je bloggen nog zou inzetten in het onderwijs, als er zoveel juridische haken en ogen aan zitten 😉

En dan nog het auteursrecht …
maar daarover een ander keer meer, want hierover heb ik nog wat meer te vertellen.

De laatste paragraaf vond ik niet echt een uitnodiging om als docent of medewerker te gaan bloggen. Blijkbaar kunnen arbeidsrechtelijke consequenties het gevolg zijn van onwelwillende bloguitingen. De schrijvers vinden het raadzaam de werkgever te informeren en toestemming te vragen om te bloggen….
Formeel hebben wij dat nooit gedaan. Ons toenmalige leidinggevende was op de hoogte en heeft ons ook daarin altijd aangemoedigd.
Ik zou me, als (Fontys) docent, niet laten weerhouden. Bloggen is naast een geweldige mooie leertechnologie (vind ik dan, maar ik ben bevooroordeeld) en super kennisdeeltool. Voor iedere lerende!

Groet,
Judith

Van Twitterfeed naar IFTTT, of?

Jij hebt ook vast de mail van Twitterfeed ontvangen, Marcel. Ze gaan stoppen 😦 Zo lang ik me kan heugen worden onze blogberichten via Twitterfeed geplaatst op Twitter. Vanaf 31 oktober dus niet meer. We moeten op zoek naar iets anders.

In hun mail adviseren ze Buffer of Dlvr.it. Ik heb even snel op internet gezocht naar de voor en nadelen. Uit deze vergelijking kwam Dlvr.it als beste uit de bus. Maar in dit artikel werd IFTTT als favoriet genoemd.

Hé …. daar had ik al een account van …. 🙂

Werkt heel simpel. Je wordt stapsgewijs door de procedure van een nieuw recipe geloosd.
Bij THIS – selecteer je WordPress en koppel ons blogurl, login en selecteer ‘any new post’.
Bij THAT – selecteer Twitter ‘post a tweet’. Ik heb weer zo als gebruikelijk ingevuld (alleen #yam niet meer toegevoegd omdat Twitter de tweets toch niet meer doorzet naar Yammer)
New JAM! {post title}{post url}#2beJAMmed

Maar …. bedacht ik me ….

WordPress zelf biedt inmiddels ook mogelijkheden om blogs automatisch te publiceren. Ik had LinkedIn en Google+ al enige tijd geleden geactiveerd. Zal Twitter inmiddels ook niet te koppelen zijn? En jawel hoor! Via de share instellingen vind je de optie ‘publicize settings’. Naast LinkedIn, Google+, Twitter kan je WordPress ook koppelen met Facebook (doe ik niet), Tumblr en Path (gebruik ik niet).
Dus ik heb ook nu deze verbinding tussen WordPress en Twitter gelegd.

Nu eens even kijken wat er gebeurt als ik zo op publiceren klik, hoe al die tweets er uit zien 🙂 En hoe snel ze gepubliceerd worden. Ik denk wel dat ik dan kies of voor de WordPress optie of de IFTTT.

ifttt

Wat wordt het voor jou?

Groet,
Judith

Doen-Denken-Bloggen

Ha Marcel,

Je weet dat ik naast ons duoblog ook zo nu en dan wat berichten plaats op het blog van het I-team en op het MOOCZI-blog waar ik publiceer over open en online onderwijs. Sinds dit studiejaar ben ik betrokken bij de initiatiefgroep Community van Communities en ook op het blog van deze groep schrijf en zoek ik naar wat we bij Zuyd verstaan onder communities.

pop-up-school

 

Aan dit lijstje komt er nog één bij. Onlangs ben ik door Jos Laugs gevraagd of ik ook voor de Pop-up school met enige regelmaat een blogbericht wil schrijven. Leuk! Natuurlijk doe ik dat! Vooral ook omdat ik de Pop-Up School en de initiatiefnemers een warm hart toedraag. Al vaker hebben we op ons blog aandacht besteed aan de Pop-Up School.

Ik ben nu toegevoegd aan het rijtje DoenDenkers en presenteer me daar als edublogger | kennisdeler | verbinder en verwijs uiteraard naar ons duoblog 🙂

en schrijf ik:

Op 2beJAMmed bespreek ik regelmatig mijn belevenissen uit de wereld van leren en innoveren. Ik reflecteer op wat ik doen, ik stel kritische vragen richting het onderwijs en ik deel tips rondom het gebruik van leertechnologieën, met name social media tools. Ik schrijf vanuit de kernwaarden waar het volgens mij in het leven en dus ook bij het leren en werken om draait: vertrouwen, plezier, verbinden, samen, open, delen en doen. Waarden die ik ook herken in de Pop-Up School. Ik was erbij toen het eerste zaadje van de pop-up school werd geplant. Ik zag het groeien en tot bloei komen. Als blogger zal ik meehelpen deze zaadjes verder te verspreiden: Laat die duizend bloemen maar overal bloeien dan wel ‘pop-uppen’!

En vandaag is mijn eerste blog bericht Creatief gepubliceerd. Ik vond namelijk dat op de videowall van de Pop-Up School de prachtige How Are You Intelligent video van Sir Ken Robinson niet mocht ontbreken.

Judith

 

Bloggen & sociale media

Dag Marcel,

Zoals je hebt gelezen op dit blog heb ik voor de herfstvakantie een leuk gesprek met Emmy Nelissen over hoe zij bloggen inzet om studenten te leren argumenteren. Zij vertelde toen dat ze ook bij een minor van de opleiding Orientaalse Talen en Cultuur met groepsbloggen zou beginnen. Ze heeft me gevraagd om een gastcollege te geven. Dat ga ik vanmiddag doen! Omdat ik weinig tijd had om dit met een spetterende powerpoint / prezi voor te bereiden bedacht ik dat ik dit nu deze ochtend maar even bloggend doe. Vanwege diverse afspraken vandaag heb ik om maar een half uurtje de tijd om aan te schuiven. Emmy vroeg mij de studenten vooral te vertellen hoe ik webloggen in de praktijk toepas. Eventueel suggesties hoe met WordPress en webloggen in het algemeen om te gaan.

Binnen deze minor wordt bloggen gebruikt door een groep studenten om als consultants hun ‘fictieve klant’ te informeren over de voedingsindustrie in de Oriënt. Ze hebben inmiddels een WordPress account gemaakt en zijn nu aan het bloggen. Elk groepje heeft nu minstens 2 blogs geschreven. Vorige week concentreerden ze zich vooral op het blog schrijven. Deze week is hen aangeraden ook aandacht te besteden aan comments die ze ontvangen en zelf comments geven aan andere groepen op hun blogs; hun blogs onder een breder publiek verspreiden (bv. via sociaal media), etc. Over enkele weken moeten ze een overzicht geven van hun blogstatistieken: hoeveel hun blog gelezen worden, hoeveel reacties en comments, etc.

Ik heb van Emmy de links naar de 7 blogs gekregen waarvan 1 blog geen berichten bevatte. De overige 6 blogs zagen er visueel zeer aantrekkelijk uit. Een blog had zelfs blogfoto geüpload (via instellingen | algemeen) zodat het als icoontje in het tabblad van de brower verschijnt. Nice. Ik heb de blogs niet inhoudelijk bekeken. De meeste zagen er aantrekkelijk uit, soms wel wat lang. In de tekst wordt weinig gebruik gemaakt van hyperlinks. Bronnen worden onderaan de pagina geplaatst, al dan niet voorzien van een link. Er worden veel plaatjes gebruikt, maar zonder bronvermelding. Ook afbeeldingen vallen onder auteurswetgeving en horen met bronvermeldingen gepubliceerd te worden! Meer over auteursrechten en bloggen via weblog van de internetjurist. Het reageren op comments doen studenten al goed. Eén groep studenten maakte zelfs al gebruik van categorieën. Top!

Emmy vroeg mij de studenten vooral tips te geven met betrekking tot het breder verspreiden van blogberichten via sociale media.

Wat mij opviel, is dat op 1 blog na, ik bij de anderen goed moest zoeken wie nu de auteurs van het blog zijn. Het presenteren van jezelf op een blog is wel belangrijk. Ook belangrijk is dat een lezer meteen een blogbericht kan delen, liken of reageren. Bij sommige blogs moest ik wel erg zoeken naar de social share opties. Dit is natuurlijk template afhankelijk (studenten gebruiken allemaal net zoals dit blog de hosted variant van WordPress). Via de optie Instellingen | Delen is aan te geven waar de deelknoppen getoond moeten worden en welke diensten je wilt aanbieden. Op deze optie is ook aan te geven op welke sociale netwerken (zoals LinkedIn, Google+, Twitter, Facebook) jij je blogberichten automatisch wilt delen. Deze verbinding kan je voor alleen jezelf maken of voor alle gebruikers op je blog.

Ik wil op dit blog even mijn eerdere tip herhalen mbt het toevoegen van auteurs via de optie Gebruikers op het dashboard van WordPress. Bij het groepsblog was niet altijd duidelijk welke student het blogbericht geschreven had. Bij het aanmaken van een blog wordt dit gekoppeld aan één e-mailadres/facebookaccount. Het is altijd mogelijk om gebruikers toe te voegen. Deze gebruikers kan je de rol geven van beheerder-redacteur-auteur-schrijver-abonne, elk met eigen bevoegdheden. Zo kan elke student die bijdraagt onder eigen naam inloggen, zijn/haar bericht toevoegen en dan wordt bij het blogbericht naast de datum  ook de naam van de bijdrager vermeld.

Online presentatie van jezelf is belangrijk. Deze tips gelden volgens mij voor alle sociale netwerken waarop je actief bent

 1. eerste indruk is belangrijk, dus koppel een foto aan je profiel waarmee je jezelf presenteert.
 2. zet in je profiel in keywords iets over je vaardigheden/interesses/persoonlijkheid. Update deze met enige regelmaat.
 3. laat zien wat je al gedaan hebt, verwijs naar (andere) blogs, twitter, linkedin. Pas op met automatisch koppelen van je berichten, het kan een overload betekenen indien je bericht op elk sociaal netwerk verschijnt. Denk er aan dat elk sociaal netwerk een eigen dynamiek heeft. Het ligt ook aan de wijze waarop je het zelf gebruikt en inzet
CC-BY Jason Hargrove

CC-BY Jason Hargrove

Zoals blogaholic op haar blog terecht schrijft: “als social media bij jou én je doelgroep past, zet dit dan zeker in”.

Wat betreft de vraag van Emmy iets te vertellen over het bijhouden van blogs, verwijs ik weer naar  Ding 2 RSS op Dingen@Zuyd hoe je RSS  hierbij kunt gebruiken. Voor mij is Feedly dé tool!

Tot half 3 zit in overleg in Heerlen, ik hoop dat ik op de afgesproken tijd 15.00 uur op de Brusselseweg zal zijn. Zin in!

Groetjes,
Judith

Een dag later ….

Omdat Emmy een linkje naar dit blog opneemt in de Blackboardomgeving van de studenten nog even enkele aanvullingen, mochten ze toch op het linkje klikken 🙂

Ik werk in WordPress altijd via het ‘oude’ dashboard, de zwarte look and feel, macht der gewoonte waarschijnlijk. Tijdens de presentatie kwam ik er achter dat de studenten (uiteraard 🙂 ) via het nieuwe dashboard in de blauwe kleuren werken. Sommige instellingen die ik in het blog hierboven noemde kon ik niet via de nieuwe look and feel terugvinden, zoals het toevoegen van een blogfoto. Nu kan je wel switchen tussen beide dashboards. In het linkermenu onderaan bij configureren staat de optie wp-admin, hiermee ga je naar het oude dashboard. Gebruikers heet in het nieuwe dashboard trouwens mensen. De informatie over koppelen van je blog aan sociale netwerken en de sociale deelknoppen staat bij configureren | delen.

Daarnaast meldde ik dat het gebruik van RSS handig is om blogs te volgen. Voor deze studenten die alleen met WordPress werken is de optie die WordPress zelf biedt om WP-blogs te volgens natuurlijk ook handig. Boven in de balk staat zowel in het oude als het nieuwe dashboard de optie lezer waarmee dat kan.

WP-profiel2

En onderaan dit blog zie je hoe het eruit ziet als je je profiel invult en koppelt aan blogberichten. Slim om te doen als je je met je blogberichten ook wilt profileren. En voor studenten is het zeker ook goed om dat te koppelen aan hun portfolio, zo concludeerden we tot slot.

Studenten leren argumenteren? Gebruik weblog als leertechnologie!

blogtoets

CC-BY GotCredit

Ha Marcel,

Voor de herfstvakantie had ik een leuk gesprek met docent van de faculteit International Business Emmy Nelissen-Pierik over bloggen. Vorig jaar heeft zij voor de eerste keer weblog als leertechnologie ingezet. Ik wilde graag haar ervaringen horen om deze binnen en buiten Zuyd te delen.

Aanleiding

Binnen het Europees beleid speelt economie steeds vaker een hoofdrol. De opleiding European Studies vindt het daarom belangrijk dat hun studenten meer toegepaste economische kennis zich eigen moeten maken. Emmy, docent internationale economie, bedacht daarom een nieuwe economische cursus in het derde studiejaar waarin Europees economisch beleid en vooral een eigen mening hierover vormen centraal staat. Als onderdeel van de cursus moesten de studenten blogberichten plaatsen waarin ze hun mening moeten beargumenteren.

Emmy had zelf nog geen ervaring met bloggen. Op internet is zij gaan zoeken naar voorbeelden en beoordelingscriteria. In een duidelijke studiehandleiding is aan studenten uitgelegd wat van hen verwacht werd. Omdat het voor haar ook nieuw was heeft ze zelf ook een blog aangemaakt om hetzelfde te ervaren als haar studenten. In haar blog beschreef ze haar ervaringen met deze andere vorm van lesgeven.

Het schrijven van blogs

Studenten moesten in groepjes van 3-4 minimaal één blog per week schrijven over economisch beleid in de EU. Zij waren vrij om over hun eigen interesses te schrijven. Met aanvullende literatuur die ze voorafgaande aan elke werkgroep (bijeenkomst) moesten lezen, werd tijdens de les opinievorming gestimuleerd door middel van het aanbieden van een theoretisch kader en praktische informatie. In de 7 weken dat deze module duurde, betekende dit dat iedere student minimaal 2 blogberichten moest posten. Wekelijks moest ook iedere groep aan Emmy een document doorsturen met hierin informatie over hun blogposts, een screenshot van de blogstatistieken, een beschrijving van het aantal blogs, reacties op het blog en hoeveel reacties ze zelf hadden gepost. Tot slot moesten ze zelf reflecteren op hun blogactiviteiten en dit beoordelen op een schaal van 1 tot 5.

 • Studenten werden ook gestimuleerd inhoudelijk te reageren op elkaars blogs en om reacties van experts ‘uit te lokken’.
 • Tijdens elke werkgroep werden de blogposts van de studenten besproken.
 • Iedere student moest een eindblog schrijven over een pittig economisch onderwerp wat individueel beoordeeld werd.
 • De beoordeling bestond uit een gedeeld cijfer van de groeps- en individuele opdracht (50-50).

Ervaring van docent

Bloggen was zowel voor studenten als docent nieuw. Tijdens de werkgroepen ging veel tijd op aan blogtechnische vragen. Studenten moesten bijv ook leren dat als gereageerd wordt op een blogbericht dat je als blogger daar ook weer op moet reageren.

Studenten werden gestimuleerd hun blogs te delen met de wereld te delen. Hoe ze dat slim konden doen met behulp van sociale netwerken waren vaardigheden die studenten nog niet beheersen. Het aanbod sociale media binnen de opleiding is vooral marketing gericht en niet op hoe je persoonlijk met sociale media (zakelijk) kunt profileren.

Op basis van beoordelingskaders die Emmy op internet had gevonden heeft ze dit beoordelingsformulier gehanteerd om de blogs te beoordelen. Als ik dit vergelijk met de rubric van de University of Wisconsin die ik destijds met mijn MLI-docenten heb gedeeld (via) is de verhouding inhoud (60%) en blogpresentatie (40%) vergelijkbaar.

 • Emmy constateerde dat door het bloggen een open sfeer werd gecreëerd onder de studenten.
 • De beoordelingen van de docent en de zelfevaluatiecijfers van de studenten kwamen overeen.
 • Een blog met argumentatie schrijven is wat anders dan academisch schrijven.
 • 80% van de studenten vonden het een motiverende werkvorm.

Ondanks de hoge workload (als docent wilde Emmy graag alle blogs lezen en ook feedback op geven) heeft Emmy de smaak te pakken met bloggen. Binnenkort start ze ook bij een minor van de opleiding Orientaalse Talen en Cultuur met groepsbloggen in een andere variant. Dit keer wordt het gebruikt door een groep studenten om als consultants hun ‘fictieve klant’ te informeren over de voedingsindustrie in de Oriënt.

Deze module Economic policy in the EU wordt dit studiejaar door een andere docent verzorgd. Het zou interessant zijn om de ervaring van deze docent te vergelijken met die van Emmy.

bloggen

Photo credit: Langwitches

Tips

Al pratend heb ik haar nog wat tips kunnen geven:

Bij het groepsblog was niet altijd duidelijk welke student het blogbericht geschreven had. Emmy adviseerde studenten hun naam onder het blog te zetten. In de handleiding staat dat een blog maar aan één e-mailadres/facebookaccount kan worden gekoppeld. In principe klopt dat maar je kunt altijd gebruikers toevoegen. Deze gebruikers kan je de rol geven van beheerder-redacteur-auteur-schrijver-abonne, elk met eigen bevoegdheden. Zo kan elke student die bijdraagt onder eigen naam inloggen, zijn/haar bericht toevoegen en dan wordt bij het blogbericht naast de datum  ook de naam van de bijdrager vermeld.

Emmy merkte dat studenten ook veel vragen over het bloggen hadden, dit ging ten koste van de economische inhoud van haar lessen. Als tip heb ik haar gegeven dat ze ook een een gedeelte van deze economische inhoud ‘flipped’ kan aanbieden. In de vorm van een blogpost. Zoiets kan je voorafgaande aan de lessencyclus al klaar zetten en per week publiceren. Omdat zij in haar lessen vooral actuele economische onderwerpen behandelt, kan dit niet maanden van te voren. Uiteraard hoef je bij het bloggen niet te beperken tot tekst, een video, foto’s of animaties kunnen ook prima hiervoor gebruikt worden.

Emmy kreeg via mail de blogberichten (het wekelijkse formulier) aangeleverd. Dit was soms onoverzichtelijk omdat dit tussen de andere werkmail terecht kwam. Hierbij zou RSS-reader als Feedly een oplossing kunnen bieden. Hiermee is het mogelijk om blogs in mapjes onder te verdelen. Zie Ding 2 RSS op Dingen@Zuyd hoe je RSS ook in je onderwijs kunt inzetten.

Het eindblog moest aan bepaalde eisen voldoen, zoals verplicht 4 woorden gebruiken uit een woordenlijst (goed idee!). Fijn om te lezen dat ook het gebruik van afbeeldingen werd beoordeeld op correct citeren. De eis van 1,5 pagina vind ik zelf niet zo duidelijk. De lengte van pagina bij een blog is afhankelijk van vormgeving. Ik zou eerder aantal woorden als eis stellen.

Wil je meer weten van het gebruiken van weblogs in het onderwijs, zie Ding 1 via Dingen@Zuyd.

Dank Emmy voor het delen van deze succeservaring!
Groet, Judith

Geïnteresseerd in de bijbehorende studiehandleiding? Zie Course outline Economic policy in the EU 2014-2015_student version

Blog exporteren

Ha Marcel

Voor de MLI heb ik voor 2 leerarrangementen moeten bloggen. Vorig jaar op het einde van het 2e leerarrangement toen we alles moesten inleveren tbv accreditatiecommissie, werd ons gevraagd alle documenten in PDF op te sturen. Ik heb toen op mijn MLI-blog JOULE4JOU een blogbericht geplaatst hoe je een blog kunt exporteren naar PDF.

Voor het leerarrangement waar ik nu mee bezig ben, bloggen we ook. Nu wordt het wel verplicht je blog te exporteren en in te leveren. Dit is niet zo moeilijk. Zowel bij WordPress als bij Blogger bestaat de mogelijkheid om je blog te exporteren.
Maar dan ontvang je een XML-bestand …. Niet zo handig om te lezen voor je beoordelaars en de accreditatiecommissie 😦

Daar is wel een handig hulpmiddel voor: Blogbooker.

Nu bedacht ik me gisteravond dat ik op JOULE4JOU voor 3 leerarrangementen heb geblogd, terwijl ik over een paar weken alleen de blogberichten van het laatste leerarrangement moet inleveren. Als ik mijn blog exporteer, dan exporteer ik het hele blog.

mmm. Wat nu ? Think. Think….

Daar heb ik nu het volgende op gevonden: Blog exporteren -> XML-bestand via Blogbooker converteren naar PDF -> via PDFtoWord converteren en vervolgens in Word de juiste blogpost selecteren en dat vervolgens weer in PDF opslaan.

Misschien kan het handiger? Heb jij een idee? Voorlopig ben ik het zo van plan. Ik heb er maar even een powerpointje van gemaakt en in Slideshare geüpload. Ook handig voor mijn medestudenten en voor docenten die bloggen didactisch inzetten en blogberichten summatief beoordelen en daarom zo’n 7 jaar moeten bewaren.

Judith

 

Bloggen. Curerend leren. #mli

Ha Marcel!

Super dat steeds meer docenten de kracht van bloggen zien en ervaren, zoals te lezen in het gastblog van Ayk de Bie. Bloggen kan leren faciliteren bij het lezen, schrijven, reflecteren en delen.

Zoals je weet moest ik voor mijn 2e leerarrangement van de studie een blog bijhouden. Dit was JOULE4JOU. Ik heb hierop in ruim 3 maanden 53 blogberichten gepost met bijna 1700 views. Niet slecht voor een studentenblogje 😉 Ik vind bloggen zinvol, mijn intrinsieke motivatie was dus hoog. Dat gold niet voor elke studenten. Sommige blogden alleen als dat de opdracht was, andere kregen de smaak ook te pakken en schreven ook meer reflectieve blogs.

Als student gebruik ik bloggen om te reflecteren maar ook om content te cureren. Een content curator kan omschreven worden als:

Een content curator is iemand die doorlopend relevante informatie over bepaalde onderwerkpen vindt, beoordeelt, verrijkt en deelt met zijn omgeving.

Meestal worden tools als Scoop.It, Paper.li, Storify, Pearltrees genoemd als content curation tools, naast de social bookmarking sites als Diigo en Delicous (zie meer over deze tools op Dingen@Zuyd). Al bloggend kan je als student op zoek gaan naar belangrijke curators op jouw vakgebied. Al lezend over wat op jouw vakgebied gebeurt, word je zelf ook een curator voor jouw netwerk. Dit cureren vereist een kritisch en analytisch denkvermogen. Als curator verrijk je ook de informatie met jouw inzichten. Ook vaardigheden als informatie structureren & categoriseren en weten hoe je kennis deelt via verschillende platforms zijn hierbij belangrijk. Deze vaardigheden zijn, vind ik, belangrijk voor elke lerende, zowel student als docent.

Op het blog Langwitches zijn interessante blogposts te lezen over bloggen en content curation, voorzien van mooi verduidelijkende tekeningen.

De docenten van het 2e leerarrangement van de MLI gebruikten de blogtool om alle cursusinformatieblog te delen. In mijn LA2-reflectieblog heb ik enige kritiek geuit op de manier waarop de docenten dit ingezet hebben. In het blog werd geen gebruik gemaakt van tags, zoekfunctionaliteit, dat is wat een blog zo krachtig maakt. Daardoor was  het voor mij als student ook lastig mijn weg te vinden op het blog. Het kan voor de ontwerper logisch zijn waar voorbeelden, handleidingen, criteria staan. Ik moest altijd even denken: wanneer hebben we wat ook al weer behandeld. Daarnaast werd reageren op blogposts niet gestimuleerd. Dat kan al eenvoudig door een laatste reactie-gadget toe te voegen.

Ik vind dat als je bloggen in wilt zetten al didactische tool deze ook mee moet nemen bij de beoordeling van de studentproducten. Voor het leerarrangement hield ik én een blog bij én moest ik producten inleveren via word/pdf. Voor mij was dit dubbelop. Ik heb wat ge-copy-paste zeg 😉 . Ik vind best dat je van studenten kunt vragen een blog te exporteren, dat is niet zo lastig. Het is ook wenselijk, voor accreditatie enzo.

Tijdens de afsluitende barbecue werd ik door een van de docenten aangesproken. Of ik hen volgend studiejaar wilde helpen? Tuurlijk! 🙂

Beide docenten heb ik inmiddels de rubric voor bloggen die onlangs via het geweldige blog Educational Technology and Mobile Learning vond.

Blog on!
Judith

%d bloggers liken dit: