Site-archief

Wat te doen bij identiteitsfraude? Nepaccounts op social media #mediawijsheid

Hallo Marcel,

Deze week was een docent van Zuyd het slachtoffer van impersonation. Impersonation betekent: doen alsof je die persoon bent. ‘Iemand’ had onder de naam van betreffende docent een Facebook- en Twitteraccount aangemaakt. Vanuit dit nepaccount werd, ook naar studenten (van een andere faculteit van Zuyd dan waar de betreffende docent werkzaam is), seksueel getinte en politiek incorrecte berichten verstuurd. Collega Frans Roovers had onze collega hierover een mail gestuurd. Het bleek dus om identiteitsfraude te gaan. Echt ontzettend vervelend.

Hij zocht hulp. Ook bij mij. Ik ben bij mijn netwerken te rade gegaan. En heb hem diverse tips kunnen geven. Uiteraard heeft de docent ook aan Dienst Marketing en Communicatie advies gevraagd. Zij hadden hier geen beleid voor. Het was (gelukkig maar) nog nooit voorgevallen. Zij hebben het wel direct opgepakt en actie ondernomen.

Op Zuydnet is het document ‘Richtlijnen en gedragsregels social media Zuyd’ (inloggen met Zuydaccount) te vinden dat betrekking heeft op onze activiteiten op sociale media. Wat we in onze vrije tijd doen, is natuurlijk in principe onze eigen zaak. En de verwachtingen van Zuyd naar ons toe zijn duidelijk. Ze verwachten dat we

  • ons zowel online als offline gedragen als een waardige ambassadeur van Zuyd.
  • de discussies die we starten ook blijven volgen.
  • zorgvuldig, betrouwbaar, positief en respectvol gedragen
  • ons aan de Nederlandse wet houden.
  • letten op taalgebruik en spelling.
  • geen verdekte marketingboodschappen plaatsen.

De docent die dit allemaal overkomen is, zal het hier allemaal mee eens zijn. Hij wilde zich hier wel aan houden, maar iemand anders namens hem niet. Hij had al niets met social media en nu helemaal niet meer. Het ligt natuurlijk niet aan het medium maar aan de mensen die het (mis)bruiken. Gelukkig gebeuren er ook veel mooie dingen met behulp van social media.

By the way … ik denk dat de richtlijnen die geformuleerd zijn door Marketing en Communicatie niet allemaal opgevolgd worden. Ik zie nog al eens verdekte marketingboodschappen (vooral via Pulse op LinkedIn tegenwoordig), overtreding van de auteurswetgeving en de privacywet. En ook niet alle Zuyderlingen tonen respect voor andere meningen, culturen, waarden en religies. Kan je dit allemaal controleren? Nee natuurlijk niet. En ik voel me ook niet altijd de aangewezen persoon om hier iets van te zeggen. Er is een grijs gebied.

Maar identiteitsfraude is de zwarte kant van social media. Je kunt gemakkelijk een account aanmaken. Dat is de kracht van social media maar dus ook een zwakte. Een nepaccount aanmaken is niet strafbaar, volgens Arnoud Engelfriet en ook niet te voorkomen volgens dit juridisch advies.

Wat kan je wel doen?

Melden!

Bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude of bij de politie.

Rapporteren!

Alle sociale media bieden een mogelijkheid om misbruik van accounts te melden. In dit geval was Facebook snel met het verwijderen van het nepaccount. Twitter deed moeilijker. Gelukkig is het account nu, een paar dagen later verwijderd. Dat kwam vooral dat mensen hebben opgeroepen om het account te blokkeren en te melden. Genoeg mensen hebben dat blijkbaar gedaan. Helaas is het account nog niet verwijderd. De identiteitsfraudeur heeft de profielfoto verwijderd, dan doe je blijkbaar weer aan de voorwaarden die Twitter stelt. Het account is weer unlocked. 😦

Hoe doe je dat?

Je kunt accounts rechtstreeks vanuit een tweet of profiel rapporteren. Om dit te doen, selecteer je het tandwielicoon en daarna ‘rapporteren’. Vervolgens vink je aan dat ‘het gedrag beledigend of schadelijk is’. Daarna blokkeer je het account.
Het is ook mogelijk het account te bestoken met tweets, of het account via een Direct Message op te roepen met het stoppen van tweeten onder een valse naam. Volgens mij hoe meer aandacht, hoe ‘leuker’ voor de identiteitsfraudeur.

De docent heeft zijn collega’s gemaild en hen geïnformeerd over wat hem is overkomen.
Ik zal over deze casus dinsdag in de Nieuwsflits berichten en verwijzen naar Dingen@Zuyd. Hierin heb ik ook een link toegevoegd naar de website Mijn Online Identiteit waarin privacy-instellingen van Facebook, Whatsapp, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, Google op een rijtje zijn gezet. Want hoewel deze docent niets meer met social media te maken wil hebben, zijn er vele die wel gebruik maken van de kracht van sociale media. En dan is het wijs om hierbij wel goed te letten op je privacy.

Social-media-privacy-instellingen

Wees social mediawijs!

Kijk eens goed naar je eigen privacy-instelling en check het regelmatig. Die privacy-instellingen van de social media kanalen wijzigen namelijk regelmatig.

Judith

Bezocht Themamiddag Mediawijsheid & Social Learning #Innovatiehuis

Ha Marcel,

Afgelopen vrijdag heb ik tussen de verhuisactiviteiten door een bezoek gebracht aan het Innovatiehuis. De zon op het dakterras maakte deze sfeervolle ontmoetingsruimte voor de MBO sector nog aangenamer. Na een heerlijke lunch presenteerden de auteurs hun recentelijk gepubliceerde boeken. Uiteraard zijn beide boeken reeds in mijn bezit.

Mediawijsheid in de klas

door Patrick Koning

#Mediawijsheid in de klas: samen aan de slag

Patrick heeft een heel praktisch boek geschreven met veel opdrachten om je als docent in mediawijsheid te bekwamen. Het is prachtig vormgegeven en persoonlijk vanuit zijn eigen (mbo)praktijk geschreven. Ik heb het boek nog niet echt goed bestudeerd, maar dat ga ik zeker nog doen. Ik denk dat ik het erg goed kan gebruiken bij de steeds groter wordende vraag naar ict-docentprofessionalisering binnen Zuyd.

“Mediawijsheid is alles wat je nodig hebt om vandaag, morgen en overmorgen te (over)leven in een media vol media”.

In mijn masteronderzoek rondom ict-docentprofessionalisering hanteerde ik de term ‘digitale competenties’. Hiermee bedoel ik naast instrumentele vaardigheden (het kunnen omgaan met ict en ict-toepassingen), informatievaardigheden (het kunnen zoeken, selecteren, gebruiken en verwerken van informatie) en mediawijsheid (bewust, kritisch en actief om kunnen gaan met media) bedoeld. Patrick gebruikt de term mediawijsheid, dat hij als synoniem ziet van ict-geletterheid (de ‘digitale competenties’).

In zijn presentatie ging Patrick in op de twee docentenrollen: docenten Mediawijsheid en mediawijze docenten. Vermoedelijk zal de rol vanMediawijzerPKoning docent Mediawijsheid binnen het hbo niet zo ingevuld worden, informatievaardigheden wordt nu immers al binnen onderzoekvaardigheden en als bibliotheekinstructie aangeboden. Aandacht voor mediawijze (digitaal competente) hbo-docenten is er zeker wel.
Het boek gaat uit van het Mediawijsheid-competentiemodel dat Patrick op basis van het model van Family Online Safety Institute en het werk van Margreet van de Berg heeft ontwikkeld. De 3 C’s (Content, Contact en Conduct) zijn de centrale elementen van het model. Een mooi uitgangspunt dat we misschien ook voor de vernieuwing van onze dingen@zuyd website kunnen gebruiken.

Tijdens de presentatie werd nog verwezen naar het artikel van Justine Pardoen: Het web houdt jongeren gevangen in hun eigen kringetje. Zij schrijft dat er een onverwacht neveneffect optreedt nu er steeds meer jongeren mediawijs zijn: zij wantrouwen alle media. Zij beperken hun activiteiten in sociale netwerken tot het opsteken van een duimpje of het aanklikken van een sterretje of hartje. De interactie vindt vooral plaats in hun eigen kringetje via Whatsapp of Facebookmessenger. Justine Pardoen heeft het over een uitdaging waar we voor staan: burgerschap 2.0, échte participatie in online sociale netwerken. Ik zie deze beweging trouwens niet alleen bij jongeren. Ook in mijn masteronderzoek heb ik geconstateerd dat de docenten uit mijn onderzoek nog geen mogelijkheden en kansen om met sociale media open kennis te delen en het online samenwerken te ondersteunen. (Ik vraag me trouwens af deze observatie van Justine Pardoen (alleen) door mediawijsheid komt. Is het niet gewoon zo dat jongeren niet willen dat ouders zich met hun interactie bemoeien? Immers ook ouders zijn actief op Facebook. Door de gesprekken niet open te voeren maar in die superhandige en snelle whatsappgroepen hebben zij weer hun privacy.)

Patrick begon zijn presentatie trouwens met een heel aardig introfilmpje, gemaakt met Adobe Voice (alleen beschikbaar voor iPad).

Zie hier zijn slides.

Social learning

door Marcel de Leeuwe en Wilfred Rubens

Social learning en leren met sociale media

Dit boek van Wilfred en Marcel heb ik de afgelopen maanden al een paar keer gelezen 🙂 Als afronding van mijn studie heb ik een vakpublicatie geschreven over social learning en de mogelijkheden voor de MLI. Daarbij was dit boek zeer bruikbaar! Als je de blogs van Marcel en Wilfred een beetje volgt is de inhoud herkenbaar. Ik was blij met deze publicatie waarin de schrijvers de informatie rondom social learning overzichtelijk presenteren. Het een zeer toegankelijk boek. Het is geen praktisch boek met een overzicht van tools zoals het boek van Patrick maar “het nodigt uit om na te denken over leren, onderwijzen en kennis delen” zoals op de achterflap staat te lezen.

Wilfred en Marcel presenteerden samen (zie hier de slides). Marcel begon met de veranderende samenleving door de komst van smartphone en sociale media. Wilfred ging vervolgens in op de Social Learning Theory van Bandura die vreemd genoeg niet vaak in relatie wordt gebracht met social learning. Volgens deze sociaal-cognitivistische leertheorie (die ook wel tot het behaviorisme wordt gerekend) vindt leren plaats in een sociale context waarbij observeren, modelleren en self efficacy (;) zelfinschatting) uitgangspunt zijn. Elementen die goed passen bij de mediawijze docent. Wilfred toonde de driehoek waarin leren volgens Bandura gebeurt: persoon, omgeving en gedrag. Karin Winters (die gezellig naast mij zat) merkte terecht op dat deze veel overeenkomsten vertoont met de driehoek van Illeris. Volgens dit model bepalen de drie dimensies: inhoud , drijfveren en interactie het leerproces. Leren is fundamenteel sociaal en vindt plaats in een sociale omgeving en bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie.

Bandura

Knut Illeris

 

Social learning definiëren de auteurs als

samenwerkend leren met behulp van sociale media, waarbij de lerende veel controle heeft over wat, hoe, waar en waarmee er geleerd wordt”.

 

 

 

Vervolgens ging Marcel via The Conversation Prism in op het toepassen van social learning binnen bestaande leeromgeving zoals Moodle. Ook vroeg hij aandacht voor zaken als eigenaarschap en privacy van data. Iets waarvan hij zich afvroeg of schoolorganisaties het belang hiervan zich voldoende realiseerden. Scholen gebruiken vele sociale media tools waarvan data in Amerika bewaard worden (hoe actueel dit is, zie het vonnis van gisteren van het Europees Hof van Jusititie inzake opslaan van gegevens EU-burgers in de VS. Zie ook berichtgeving van Kennisnet hierover). En hoe zit het met eigenaarschap van data van leerlingen? Mogen ouders wel zomaar online inzage hebben in leerresultaten? Interessante vragen en uitdagingen.

Zoals ik in mijn vakpublicatie heb geformuleerd: Het gaat bij social learning niet om de sociale media tools maar over ontwikkelingen als samenwerken, kennis delen, openheid en verbinding. Onderwijsprofessionals zouden social learning ‘voor moeten leven’. Het is immers de verantwoordelijkheid van het onderwijs leerlingen en studenten voor te bereiden op de samenleving en uiteindelijk op het arbeidsproces. En of je dit nu burgerschap 2.0 of 3.0 of zelfs 4.0 noemt, is hierbij niet zo belangrijk. Onderwijs gaat (of zou misschien nog meer) ook over persoonsvorming, zoals Biesta bepleit?

De presentaties waren boeiend, de dialoog die ontstond onder de bezielende leiding van Addy de Zeeuw interessant. Daarnaast is het altijd superleuk om tweeps (al dan niet voor de 1e keer) life te ontmoeten. Of kennis te maken met nieuwe tweeps.
Na afloop nog gezellig nagepraat en weer terug naar Utrecht om verder te gaan met uitpakken en schoonmaken.

Groet,
Judith

Docentprofessionalisering en ICT-bekwaamheid

Hoi Marcel,

Natuurlijk staat mijn werk als I-adviseur vaak in het teken van docentprofessionalisering. Enkele weken geleden was dat nadrukkelijk het geval.
In die week had ik een informeel gesprek in het zonnetje met ons collegelid nav mijn blogpost over informeel leren. Later die week had ik een bijeenkomst met collega ICTO-adviseurs van Avans, HAN en Saxion over docentprofessionalisering. BIO zo noemt dit clupje zich. Brainstormen over ICT in Onderwijs, Bomen over ICT in Onderwijs, Babbelen over ICT in Onderwijs, Bijpraten over ICT in Onderwijs en zo zijn er nog wel meer B’s te bedenken. Het gaat ons vooral om kennisuitwisseling, immers overal staan dezelfde items op de agenda. We leren van elkaar.

Zo heeft iXperium HAN (jou bekend 🙂 ) de Eindkwalificatie voor Leren en lesgeven met ICT in een overzichtelijke folder gepresenteerd.

EindkwalificatiesLerenLesgevenICT

Leerlijn Leren Lesgeven met ICT – iXperium HAN

De eindkwalificaties van deze leerlijn zijn gebaseerd Kennisbasis ICT Tweedegraads lerarenopleidingen (ook wel bekend als de ADEF-richtlijnen) en de mediawijsheidcompetenties van Mediawijzer. Dit alles is aangevuld en geordend op basis van literatuurstudie naar 21ste eeuwse vaardigheden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Leren met ICT als doel en Leren met ICT als middel.
ICT als doel is gericht op het verwerven van 21st century skills door docenten.
ICT als middel gaat meer over de inzet van ICT als didactisch hulpmiddel. De docent als onderwijsontwerper is hierbij het uitgangspunt.

Kennisnet heeft ook een kader voor ICT-bekwaamheid ontwikkeld.

Als I-adviseurs vinden bij ICT-bekwaamheid voor onze docenten belangrijk. Niet alleen omdat motivatie toeneemt door inzetten van ICT, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt maar ook de veranderende eisen door de samenleving (beroepsveld). Van docenten mag je ook verwachten dat zij inzicht hebben op de invloed van ICT op hun vak,

Op Leervlak las ik dat het Kabinet vanaf 2015 jaarlijks €8 miljoen structureel beschikbaar gaat stellen voor de versterking van de innovatieve slagkracht van docenten en de bevordering van ICT-vaardigheden van docenten. *Zo?! * Er zijn nu projectleiders van OC&W bezig met het opstellen van beleidsplannen rondom versterking van e-didactische vaardigheden voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. *Oké dan.* Jeroen Bottema (MLI In-Holland) was uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de ICT-bekwaamheden van docenten. Zij hebben gepleit voor het ‘investeren’ in verbindingen. Mooi!

Verbind pioniers in het onderwijs met ‘achterblijvers’, met leiddinggevenden en onderzoekers. Verken gezamenlijk de vraagstukken waar bij ruimte is voor professionele ontwikkelingen. Betrek in deze netwerken ook lerarenopleidingen, die als een soort van spin in het web kunnen functioneren.

Het Ixperium van de HAN werd terecht als mooi voorbeeld genoemd. Ik hoop dat deze 8 miljoen doorsijpelt naar de leerling/student want daar doen we het voor toch?

Groet,
Judith

Zie ook:

en verwante 2beJAMmed-blogposts:

21st century learning

Marcel,

Speurend naar informatie voor mijn paper over Social Learning kwam ik meer interessante informatie tegen dan ik kon verwerken. Daar heb ik dan ons blog voor 🙂 In mijn paper noem ik zijdelings het belang van digital literacy, maar ga verder niet diep in op de 21st century skills. Uiteraard zijn dit wel een belangrijke voorwaarde voor social learning.

Dankzij technologie krijgen we gemakkelijk toegang tot heel veel informatie. Hoe kunnen we omgaan met deze informatie dat we er ook daadwerkelijk iets van leren? Gaan we naar de Matrix-achtige manier van leren? zoals in onderstaand filmje gezegd wordt: “Why spend all day in a dusty library when you could just download information straight into your brain!” Waarom zouden we nog leren? Het gaat natuurlijk om meer dan informatie verwerken. “It’s coming up with the questions that generates actual wisdom”.

“We have to educate with less control and allow our students minds to … play”. Bij 21st century leren gaat het niet alleen om het aanleren van vaardigheden maar ook over authentiek leren. Het is andere manier van onderwijs. Zo is te lezen in het blog TeachTought: 21st century learning is not a program. De student hoort eigenaar te zijn van zijn eigen leerproces (zelfgestuurd leren). Het gaat om betrokkenheid en het bevorderen van de intrinsieke motivatie. We zullen samen af moeten vragen: wat is goed onderwijs? Iedereen baseert dat natuurlijk op zijn eigen opvattingen over onderwijs. Hoe integreren we de 21st century skills (samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden) in ons onderwijs. Een mooie uitdaging!
Uiteraard gaat goed onderwijs niet over alleen over webtools, apps, gadgets en andere ict-toepassingen. In het blog op The Lecture Seat wordt bepleit een stapje terug te doen in de hype rondom digiale onderwijsinnovatie, keep your head cool. Inderdaad technologie op zich verbetert het onderwijs niet maar ik ben het met Sir Ken eens dat technologie ons manier van leven, leren en dus onderwijzen verandert. Waarom deze dan niet gebruiken om studenten te motiveren?

groet,
Judith

 

Onze Ankie bij L1! over het belang van mediawijsheid

Heej Marcel,

Heb je het al gezien, gehoord of gelezen? ‘Onze’ Ankie was gisteravond op TV! Bij L1.
De aanleiding voor dit nieuwsitem was minder leuk. Afgelopen week was er weer eens ophef over naaktfoto’s. Het is niet de 1e keer en het zal niet de laatste keer zijn. Dit keer was het bij het Bouwens van der Boijecollege in Panningen.
Zedenpolitie en Nieuw Media specialist 😉 waren uitgenodigd om een toelichting te geven.

Ankie van de Broek is docent Nieuwe Media en initiatiefnemer van de minor Digicoach. Na de 1e minor wordt momenteel Digicoach The Game part 2 gespeeld!  Dit spel is een minor voor de de Nieuwste Pabo, waarbij studenten zowel in een adviesbureau als in een netwerk opereren als digicoach. Ze kunnen punten scoren met verschillende quests en op verschillende gebieden (technology, communication, knowledge sharing, creativity, quest points en special points). In deze minor uiteraard veel aandacht voor mediawijsheid en cyperpesten. Het is belangrijk dat onze toekomstige leerkrachten zich bekwamen in 21st century skills.
In deze uitzending benadrukt Ankie het belang van mediawijsheid voor (toekomstige) leerkrachten en als onderdeel van het lesprogramma, al vanaf de basisschool. Niet alleen onderwijs heeft hierin een rol maar zeker ook ouders: mediaopvoeding. Als ouder heb ik gelukkig nooit te maken gehad met naaktfoto’s van mijn kinderen, maar wel met cyberpesten. Het is van groot belang dat je als ouder iets weet van (de invloed van) nieuwe media. Net zoals ik als ouder mijn kind niet zonder toezicht in het wegverkeer losliet, zo heb ik ook altijd een oogje gehouden op hun internetverkeer. Alert blijven en signaleren, ook als het andermans kinderen betreft. En blijven praten, dat is belangrijk zoals je ziet in de video’s van New Kids on the Web die ik gebruikt heb tijdens de ouderavond op Stella Maris over social media. Voorlichting over dit onderwerp blijft belangrijk, maar niet alleen ‘als het kalf verdronken is .. ‘

Het woord is aan Ankie!

ankievdbroek

even doorscrollen naar minuut 8!

Tof hè!
Judith

%d bloggers liken dit: