Site-archief

Beter afstuderen? Begin bij de bibliotheek! #informatievaardigheden #thelibrarians #MLI #gastblog

Marcel, op de conferentie van het Welten-instituut in het Evoluon, trof ik Corleen Knieriem weer. Ik had¬†nog een gastblogje tegoed ūüôā

CorleenKnieriem

OUR 2bejammed GUEST: Corleen Knieriem

Belofte maakt schuld. Afgelopen zomer deed ik aan Judith de toezegging om over mijn praktijkgericht onderzoek voor de MLI te bloggen. Inmiddels ben ik officieel afgestudeerd (dat is voor mij iets anders dan uitgestudeerd) en heb ik het MLI diploma zoals dat heet ‘in the pocket’.

Tja, en mijn praktijkgericht onderzoek?

Dat is onlangs gepubliceerd in de HBO-kennisbank; zowel de publieksversie uit de MLI afstudeerbundel als het originele onderzoeksartikel. De weg er naar toe verliep overigens niet zonder hindernissen, dit als troost voor degenen die nog middenin het proces zitten ūüôā . Want natuurlijk, ‚Äėleren doet een beetje pijn‚Äô, aldus ook mijn leerteambegeleider. Enfin, als je dan bij je assessment te horen krijgt dat je je zeer aantoonbaar hebt ontwikkeld op lerend en onderzoekend vermogen, dan is die pijn in ieder geval effectief geweest! Een gezonde growth mindset bracht mij uiteindelijk daar waarvan ik eerder had gedacht er misschien wel nooit te zullen komen. Bedankt mw. Dweck!

De eerste hobbel bij mijn onderzoek was de hoofdvraag, die was veel te breed. Ik moest afbakenen, afbakenen, afbakenen. Mijn uiteindelijke hoofdvraag: ‚ÄėHoe kan de HU bibliotheek (HUB) bijdragen aan het curriculum van het Instituut ICT zodat de ICT bachelor studenten de competentie informatievaardigheid beter kunnen ontwikkelen‚Äô zou er trouwens nu vast weer anders uitzien, want je onderzoeksvraag is per definitie niet in beton gegoten volgens mijn docent/co-auteur. Vervolgens heb ik een tijdlang geworsteld met de deelvragen. Wat zijn de critical friends/ experts toch belangrijk geweest voor mij in deze fase! Niet dat ik altijd met de feedback eens was, integendeel. Maar het maakte me scherp op de vraagstelling van mijn onderzoek. Leren van en door feedback, oftewel @Judith: The power of feedback van Hattie natuurlijk!

De fasen van mijn ontwerponderzoek heb ik hieronder gevisualiseerd. De lege vlakjes bij het vooronderzoek illustreren dat ik ook hier heb moeten schrappen in mijn blijkbaar te ambitieuze plannen.

Corleen_onderzoeksfasen

Verder is het bij de uitvoering, de verslaglegging en het interpreteren van de data vooral een kwestie geweest van steeds weer onderbouwen, koppelen aan de literatuur en aanscherpen. Nauwgezet en met grote zorgvuldigheid de stappen die behoren bij het doen van onderzoek volgen. Pffff inderdaad. En ook: ik vond het onderzoek gaandeweg de route stiekem steeds leuker worden, iets wat ik van tevoren niet had gedacht!

Mooi is dat een sommige aanbevelingen een vervolg hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld aandacht voor vormen van praktijkgericht onderzoek bij de HU in het professionaliseringstraject van onze teams informatiespecialisten. Mocht iemand hierin overigens nog ge√Įnteresseerd zijn, neem dan gerust contact op.

Terugkijkend heb ik veel geleerd van dit traject. En ik moet toegeven dat mijn tweede onderzoek, een benchmarkonderzoek mij al stukken gemakkelijker afging! Judith, voor zover ik je ken en meemaak gaat het met jouw onderzoek helemaal goedkomen. Ik wens je enorm veel succes. Keep me informed!

Corleen

Dank je wel Corleen, dat geeft deze MLI-student weer moed. ūüôā¬†Ik ga je onderzoeksartikel zeker ook nog lezen.

HBO studenten gaan vaak niet kritisch om met informatiebronnen en hebben moeite met het beoordelen en verwerken van informatie. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van hun producten. De eisen vanuit de overheid ten aanzien van het gewenste afstudeerniveau worden echter steeds strenger. Zijn studenten wel voldoende informatievaardig? En hoe staat het met hun onderzoekend vermogen? Hogeschoolbibliotheken strijden al jaren voor een stevige verankering van informatievaardigheid in het curriculum, bijvoorbeeld door in trainingen en workshops aansluiting te zoeken bij verschillende (onderzoek)leerlijnen. Bij het Instituut ICT van de Faculteit Natuur & Techniek (FNT) Hogeschool Utrecht (HU) zien het management en de docenten in toenemende mate het belang in van structurele onderwijsondersteuning door informatiespecialisten van de HU bibliotheek (HUB). In een kwalitatief ontwerponderzoek is nader onderzocht hoe de HUB zou kunnen bijdragen aan het verbeteren van de competentie informatievaardigheid van ICT bachelor studenten. Met behulp van de literatuur zijn de bouwstenen voor een adviesrapport aangeleverd. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat er vooral in het tweede en derde leerjaar behoefte is aan inbedding van instructies en trainingen in het curriculum. Hierbij is integratie in de nieuwe leerlijn Professional Skills één van de aanbevelingen. Een andere conclusie is dat de instructies en workshops van de HUB nog beter kunnen aansluiten bij de onderzoeksmethodiek en specifieke bronnen die worden gebruikt bij het Instituut ICT. Tenslotte is HUB ondersteuning bij het toetsen van informatievaardigheid een belangrijk issue.
Bron: HBO-Kennisbank

‘Informatievaardigheden’ is¬†dankzij aandacht voor onderzoek in het hbo helemaal ‘hot’! Maar ook door de informatie-overload in onze kennisintensieve samenleving is er weer veel aandacht voor het goed kunnen zoeken en beoordelen. En laat dat nu net de core-business van de informatieprofessional, ofwel de bibliothecaris! Nadat tijdens de opkomst van Google massaal bibliotheken gesloten werden, omdat die bibliothecaris overbodig werd geacht,¬†begint het tij te keren. Na films The Librarian 1-2-3 komt er nu zelfs een tv-serie The Librarians!!¬†Stoer!

Tip via Zuyd-bibliothecaris Philip Willems

Judith
√©√©nmaal bibliothecaris altijd bibliothecaris ūüôā

IFLA Trend Report : discussievoer voor bibliotheken

Hoi Marcel,

Zoals in mijn vorig blog meldde: deze week is het IFLA World Library and Information Congress in Singapore. IFLA is het internationale orgaan dat opkomt voor de belangen van bibliotheek en informatie diensten en hun gebruikers, het is de mondiale spreekbuis van de bibliotheek en informatie beroepsgroep. Door de toenemende omvang van informatie en de steeds sneller veranderende technologie verandert het informatielandschap in een rap tempo en dat heeft uiteraard zijn invloed op de bibliotheekwereld. Zo werd vorige week duidelijk dat bibliotheken buten spel worden gezet mbt e-books, de uitgevers gaan zelf bibliotheekje spelen. Welke rol speelt de bibliotheek nog in de toekomst? Vandaag heeft IFLA tijdens het congres in Singapore het IFLA Trend Report gepresenteerd waarin de onderstaande 5 trends worden benoemd:

AccesstoInformationTREND 1: New Technologies will both expand and limit who has access to information

An ever-expanding digital universe will bring a higher value to information literacy skills like basic reading and competence with digital tools. People who lack these skills will face barriers to inclusion in a growing range of areas. The nature of new online business models will heavily influence who can successfully own, profit from, share or access information in the future.

OnlineEducation

TREND 2: Online Education will democratise and disrupt global learning

Trends in online education stand to have profound impacts on employment, culture, communication and class around the world. The rapid global expansion in online education resources will make learning opportunities more abundant, cheaper and more accessible. Increased value placed on lifelong learning and the recognition of non-formal and informal learning will change the nature of recruitment, and equalise employment opportunities in a number of ways.

Privacy

TREND 3: The boundaries of privacy and data protection will be redefined

As data sets held by governments and companies support the advanced profiling of individuals, sophisticated methods of monitoring and filtering communications data will make tracking those individuals cheaper and easier. Combined with the economic value of this personal data and pervasiveness of our digital footprint, these developments have serious consequences for individual privacy and trust in the online world.

HyperConnectedTREND 4: Hyper-connected societies will listen to and empower new voices and groups

In hyper-connected societies more opportunities for collective action are being realised ‚Äď enabling the rise of new voices and promoting the growth of single-issue movements at the expense of traditional political parties. Open government initiatives and access to public sector data are leading to more transparency and citizen-focused public services.

NewTechnologiesTREND 5: The global information environment will be transformed by new technologies

The proliferation of hyper-connected mobile devices, networked sensors in appliances and infrastructure, 3D printing and language-translation technologies are transforming the global information economy. Existing business models across many industries will experience creative disruption spurred by innovative devices that help people remain economically active later in life from any location.

iflatrends

Er is een mooie website ontworpen http://trends.ifla.org/ waar bovenstaande informatie en afbeeldingen van afkomstig zijn. Het is vooral de bedoeling om ook discussie op gang te brengen, via de website en via de Twitter hashtag #iflatrends. De samenvatting is op beschikbaar op pdf

Een mooi document om mee te nemen in de verdere visie-ontwikkeling van Zuyd Bibliotheek. De benoemde trends zijn niet nieuw, maar wel goed als uitgangspunt te gebruiken ter bespreking welke vaardigheden hierbij horen voor de informatieprofessional.

Groet,
Judith

Know-Show-Tell & Smile :) #VisieZuydBibl

Tja Marcel, een paar weken geleden kreeg ik deze tweet van Maikel met een verwijzing naar dit stereotype imago van een bibliothecaris: iemand die nooit lacht en alleen maar tot stilte maant met het opgeheven vingertje. En dan die kleding *gruwel*.

shushinglibrarian

Zo wordt toch nog vaak tegen een bibliothecaris ofwel informatieprofessional aangekeken. Anneke Dirkx publiceerde op haar blog Infobesitas: Glimlachend blauw met een bordje¬†over een artikel uit The Journal of Academic Librarianship. Onder 1015 bezoekers van de universiteitsbibliotheek van de University of Michigan werd onderzocht ‘Heeft de eerste indruk die een bibliotheekmedewerker wekt invloed op het stellen van vragen aan een bibliotheekbalie?‘ En de uitkomst?

 • Een glimlach nodigt uit tot het stellen van vragen
 • Iemand aankijken nodigt ook uit, en als je ergens anders naar kijkt, dan liever naar een computer dan in een boek zitten te turen
 • Een naambordje werkt positief
 • Mannen in pak (formele kleding) nodigen m√©√©r uit dan vrouwen in formele kleding
 • Vrouwen in informele kleding nodigen m√©√©r uit dan vrouwen in formele kleding
 • Van alle kleuren kleding is blauw heeft blauw de meeste voorkeur, rood schrikt af

Betekent dit nu bedrijfskleding voor Zuyd Bibliotheek? Nou, ik dacht ’t niet! ūüôā Een naambordje is welicht wel het overwegen waard. Een positieve attitude van de informatieprofessional vind ik een basisattitude. Dat is ook te lezen in het boek The Agile Librarian’s Guide to Thriving in Any Institution van Michelynn McKnight

Ik heb McKnight horen spreken tijdens het Jubileumcongres van de NVB. Hoewel de meningen over haar keynote nogal verdeeld waren (degelijk, saai, te Amerikaans) vind ik hetgeen zij daar vertelde waar was. Geen nieuwe boodschap, maar wel een die we ons nu eens ter harte moeten nemen:

Doing better what we have always done well

Als informationprofessional moeten we ‘agile'(wendbaar) zijn, zegt Michelynn McKnight. Niet zeuren en klagen maar flexibel en nieuwsgierig zijn. “Stay curious”, wie zei dat ook al weer? ūüėČ McKnight zegt dat we proactief moeten zijn anders lopen we achter en we moeten diensten aanbieden voor onze klanten er om vragen.¬†Haar presentatie is nog via Slideshare beschikbaar.
In mijn zoektocht naar de i van Zuyd¬†heb ik al geschreven dat voor mij een bibliotheek betekent: van collectie naar connectie. Ik zie een¬†netwerkende ‚Äėroving‚Äô bibliothecaris¬†die met tablet rondzwerfd, ook in de inspirerende ontmoetingsruimtes die dicht bij het onderwijs gesitueerd zijn. De informatie-adviseur als (kritische) wegwijzers in informatiedoolhof voor studenten en docenten. En daarnaast ‘embed’ is in onderwijs en onderzoek en zo gezamenlijk verantwoordelijk is voor bronnengebruik en informatievaardigheden als onderdeel van het curriculum.

Als informatieprofessional meebewegen en onderdompelen in de wereld van de gebruiker, niet collectie centraal maar de gebruiker als uitgangspunt dat zegt ook Edwin Mijnbergen in zijn artikel De informatiespecialist van morgen is vrij.
Het Visietraject zal duidelijk maken welke kant het op gaat met Zuyd Bibliotheek. Dan zullen we vervolgens ook moeten benoemen welke vaardigheden voor de bibliotheekmedewerkers daarbij horen. Ik hoop tijdens de bijeenkomst met de bibliothecarissen hierover al eens na te denken. Liesbeth Mantel heeft bij UB van TU Delft binnen het project IKwerk! 6 persona’s ontwikkeld, een mooi uitgangspunt. Ik ga Liesbeth eens bellen. Ze wilde toch ook nog eens bij jou bij jullie mooie nieuwe werkplekken komen kijken? Kunnen we dat misschien combineren … ūüôā

Groet,
Judith

Visietraject Zuyd Bibliotheek #VisieZuydBibl

VisieZuydBibl

@Gwen’s River City

Dag Marcel,

Sinds enkele weken ben ik als ‘counterpart’ ūüôā betrokken bij het Visietraject Zuyd Bibliotheek. Theo van Bergen¬†van het bureau Reekx is benoemd als externe projectleider.

Zuyd Bibliotheek laat de komende maanden een gebruikersonderzoek onder docenten, lectoren, onderzoekers, studenten, teamleiders en medewerkers van Zuyd uitvoeren. Doelstelling van het onderzoek is het meten van gebruik van en de ervaring met de dienstverlening van de bibliotheek en het peilen van behoeften en wensen ten aanzien van de dienstverlening. Het gebruikersonderzoek vindt plaats in de vorm van (groeps)interviews.
De resultaten van dit gebruikersonderzoek dienen als input voor het ontwikkelen van een meerjarenvisie voor de bibliotheek. Het visietraject en het daaraan gekoppelde gebruikersonderzoek moet daarnaast helderheid geven over de plek en rol van de bibliotheek in het onderwijs en het onderzoek, en leiden tot een verdere professionalisering van de organisatie van de Zuyd Bibliotheek. Het visietraject wordt eind april afgesloten met een advies dat aan het CvB zal worden gepresenteerd.

Naast de vele interviews die mijn agenda na de carnavalsvakantie vullen, staat in het Plan van Aanpak dat mijn taak is ‘het voortdurend verzamelen van literatuur’ ūüôā Nu heeft de toekomst van de bibliotheek altijd al mijn bijzondere aandacht gehad en daarover heb ik ook al vaker geblogd:

De komende tijd verschijnen dus wat meer blogs rondom toekomstvisie & bibliotheken. Ik voorzie deze blogposts dan van #VisieZuydBibl

Als ‘counterpart’ vind ik openheid en tranparantie ook in zo’n visietraject heel belangrijk. Het is geen project van Chris, Theo en mij maar van Zuyd Bibliotheek.
In Intellectueel Kapitaal 2012, nr. 6/7 [inloggen via HAN] legt Mattias Hällström uit dat je ook in projecten betrokkenheid en motivatie moet opvoeren. Projecttransparantie betekent dat het voor alle betrokkenen glashelder is wie er wanneer welke bevoegheid heeft. Hällström vindt dat je projecten moet visualiseren op borden aan de muur. Helaas hebben de bibliotheeklocaties van Zuyd geen grote touchscreens waarop we de voortgang kunnen delen. Dat gebeurt dan in de virtuele ruimte van de bibliotheeksite, het twitteraccount of facebookpagina.
Ik zorg er intern voor dat alle documenten en verslagen gedeeld worden in de bibliotheekcommunity op Blackboard en ik attendeer collega’s via de bibliotheekgroep op Yammer.

En natuurlijk ga ik bloggen. De bibliotheek is volgens mij onmisbaar voor het onderwijs van Zuyd. Ik vind dat we ons nadrukkelijker moeten profileren. Daarom was ik heel bij met de publicatie in het Jaarbeeld 2011-2012 van Zuyd over het belang van informatievaardigheden.
Ik nodig iedereen nadrukkelijk uit om te reageren op de blogposts die ik hierover publiceer. Met input van jullie allen wordt het een visie van ons allen!

Judith

ICTO-adviseur + Informatie professional = Informatie-adviseur? Op zoek naar de i van Zuyd…

Hallo Marcel,

Jij hebt ook een uitnodiging gehad van onze teamleider Chris Kuijpers om samen met hem van gedachten te wisselen over (aspecten van) de informatiefunctie van Zuyd. Hij is door het CvB gevraagd om een advies te geven over de wijze waarop we de informatiefunctie van de hogeschool kunnen verbeteren. In zijn uitnodiging stond:

De informatiefunctie is kort gezegd de wijze waarop ICT wordt aangewend om meerwaarde te hebben voor het primaire proces. De inrichting van deze informatiefunctie betreft zaken als: de wijze waarop tot besluitvorming over projecten wordt gekomen, de kanalisering van de bijbehorende financi√ęle stromen, de manier waarop eigenaarschap vanuit primaire proces is geborgd, de plek waar de co√∂rdinatie/regie over het geheel is belegd, de wijze waarop ondersteuning is georganiseerd.

En hoewel specifieke voorbereiding niet nodig is, doe ik dat natuurlijk wel. ūüôā
Ik heb de laatste tijd al zoveel nagedacht en geblogd over deze roerige tijden binnen Zuyd.
Binnen bibliotheekwereld is de laatste maand veel gezegd en geschreven¬†over de toekomst van het beroep. Mijn vakblad InformatieProfessional heeft in het jubileumnummer van april 2012 een artikel gewijd aan het congres van de Koninklijke Bibliotheek ‘De bibliotheek in 2025‘ en diverse collega’s kijken in ‘En wat verwachten we van de komende 15 jaar’¬†vooruit naar mijn vak in 2027 (iew, dan ben ik misschien al met pensioen). Samen met mijn collega’s van Zuyd Bibliotheek¬†heb ik op 22 maart gediscussieerd over de stellingen: ‘De bibliothecaris heet in 2020 informatieadviseur en is in dienst bij een kenniscentrum’¬†en ‘Voor het runnen van de fysieke bibliotheek is een bibliothecaris niet meer nodig’.¬†Daarnaast ben ik een paar weken geleden naar de Meet-the-Expert bijeenkomst geweest over de toekomst over hoger onderwijs en bibliotheek.
En onlangs zag ik via een tweet van Guus van den Brekel deze presentatie:

Genoeg input dus! Wat betekent dit nu voor Zuyd, de informatiefunctie, de bibliotheek en voor ons als ICTO-adviseurs? Ik kan geen toekomst voorspellen, het is zoals Mark Randall (Adobe) zegt: “the best way to predict the future is to invent it‚ÄĚ (bron: Frankwatching) en daarbij hoort falen en weer opnieuw beginnen.

Ik weet niet wat Chris met mij wilt bespreken. Hij heeft ons al een beetje bijgepraat over zijn 1e idee√ęn rondom structuren en procedures. We hebben inmiddels met het CvB gesproken over onze positionering. E√©n van de conclusies van de interimmanager was dat wij geen structurele bijdrage leveren aan de organisatie (los van incidentele successen), we worden te toevallig gevonden. Daarom moet het anders. Ja, Marcel, ik weet wel dat organisatie en financi√ęn belangrijke randvoorwaarden zijn, maar mijn kracht ligt daar niet :). Ik wacht niet tot ik gevonden wordt. Ik ga wel op zoek naar die medewerker, student die net als ik open en transparant wil werken in onze veranderende samenleving. De kracht van crowdsouring, daar geloof ik in.De kennis klotst over de plinten“, zoals Menno Lanting dat zegt.

Ik ben wel blij dat er nu aandacht is voor de informatiefunctie binnen Zuyd. Want ‘Information Technologie is a game changer’, zo is te lezen in dit Educause eBook (gratis te downloaden).
Mocht ik morgen nu wat vergeten te zeggen tegen Chris, dan kan hij dit blog altijd nog nalezen ūüôā
Wordt dit mijn nieuwe werkelijkheid? Onze nieuwe werkelijkheid waar leren en engageren centraal staan?

De nieuwe organisatie

Ik denk dat de informatiefunctie van Zuyd het best gewaarborgd is binnen 1 Informatiedienst, een samenwerking tussen ICT-afdeling, Information Governance, Bibliotheek, AudioVisuele Dienst en ICTO-adviseurs. Ik zou zeggen: stap over alle organisatiehobbels heen en geef de dienst (of unit) minstens een jaar of 5 de (organisatorische) rust om zich goed te positioneren. Ik zie de functies van bibliothecarissen (informatieprofessionals), ICTO-adviseurs en Multimedia specialisten (AV-dienst) steeds meer naar elkaar toegroeien. Omdat wij allen afhankelijk zijn van ICT, lijkt het me voor de hand liggend om bruggen te bouwen zodat deze ‘eilandjes’ samenwerken in 1 iDienst.
Ik heb al eens eerder geblogd over de veranderende rol van de ICT-afdeling¬†naar aanleiding van een artikel uit Educause Review ‘You 3.0: The most important Evolving Technology’.
De ontwikkeling van ‘techniek centraal’ naar ‘gebruikers centraal’ en de snelle ontwikkeling in cloudservices op de consumentenmarkt eist veel van de IT-afdeling. Zij die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van systemen (identity management, wettelijke bescherming privacy, backup bedrijfskritische informatie, het moet altijd werken) worden ook geconfronteerd met de open (innovatie) ontwikkkeling. Wij als gebruiker willen samenwerken in dezelfde data vanaf verschillende locaties en met diverse applicaties. De conclusie van het artikel:¬†‚ÄúThose who work in traditional IT fields need to further develop their verbal and written communication skills, and relationship-building skills. Students, faculty, and staff outside of technology need to gain a solid understanding of how technology works and of related IT issues‚ÄĚ
“The focus will be on the relationship between the evolving technology and the user-that is, on You 3.0″
ICT is zo in ons leven verweven en we verwachten er van alles van, ook in ons werkomgeving. De verwachtingen van de gebruiker t.a.v. support en ondersteuning stijgt, dat ervaren wij ook dagelijks.

De nieuwe servicedesk

21st Century skills, zoals: communicatie, samenwerking, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en sociaal-cultureel bewustzijn worden door diverse onderzoeken als de competenties van de toekomst gezien. Trainingen om de deskundigheid van¬†medewerkers en studenten op het gebied van informatievaardigheden, persoonlijke informatiemanagement, digitale didactiek, web 2.0 tools te bevorderen, worden door Zuyd Bibliotheek en ICTO-adviseurs al aangbeboden. De komende jaren zal door een uitgebreider scholingsaanbod hier nog meer aandacht aangeschonken worden.¬†Dat er veel meer ge√Įnvesteerd moet worden in skilled servicedesks en trainingen op het gebied ict- en informatievaardigheden, heeft het¬†Ctrl Alt Delete -rapport¬†wetenschappelijk aangetoond. Inbedding van deze vaardigheden in het dagelijks werk en leren, zal een belangrijk doel zijn voor de medewerkers van de iDienst om dit samen met opleidingen te bewerkstellingen.

De nieuwe medewerker

De i van iDienst staat niet alleen voor informatie, ICT en ICTO  maar ook voor inspiratie en innovatie. Innovatie staat niet alleen voor technologische innovatie maar ook voor sociale innovatie. De medewerkers van de iDienst zijn OPEN: ze zijn op de hoogte van wat er speelt en houden elkaar op de hoogte. Ze zijn gelijkwaardige gesprekspartners en kijken verder dan wat voor de hand ligt. Ze staan open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Ze geven elkaar feedback in een informele cultuur en reflecteren om zo te durven leren met elkaar en van elkaar. (De belangrijkste merkwaarde van Zuyd).
Uiteraard werken de medewerkers volgens HNW-principe. Dit zal voor sommige een cultuuromslag zijn, maar hierdoor zal de dienst uit gemotiveerde medewerkers bestaan die vanuit een samenwerkende manier van werken met eigen verantwoordelijkheid en in vertrouwen een grotere waarde voor Zuyd zijn. PRET wordt het motto: Positief, Respect, Enthousiasme, Teamwork.
Uiteraard zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs. Bibliothecarissen, Multimedia-specialisten, ICTO-adviseurs zijn/worden de informatie-adviseurs voor de opleiding en zij werken als personal I-coach voor studenten en medewerkers.

En we laten ons ‘smoel’ zien!
Alles persoonlijker is de boodschap. Zuyd Bibliotheek werkt aan een nieuwe website (meer in de nieuwe look and feel van Zuyd), de blogpost krijgen dan ook een persoonlijker tintje (zoals Saxion Bibliotheek dat al doet). Bibliothecarissen en ICTO-adviseurs hebben inmiddels allemaal een gravatar¬†aangemaakt, maar zo’n teampagina¬†is toch ook helemaal geweldig, mooi vormgegeven en persoonlijk. (bron: Frankwatching).

Het nieuwe kennismanagement

Kennis = de som van Informatie maal (Ervaring * Vaardigheden *Attitude), een formule van Mathieu Weggeman.
Als iDienst willen we de meest optimale omgeving cre√ęren voor het activeren van kennis. De taak van de iDienst is¬†om aan tonen dat nieuwe technologie en sociale netwerken goed ingezet kan worden om samenwerken te bevorderen. Wij moeten blijven inzetten op bewustwordingsprocessen en kennis delen over de toepassingsmogelijkheden. Echter iedereen in de organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het managen van zijn eigen kennis. Niet alle informatie kan tegenwoordig meer centraal worden beheerst en gecontroleerd. We geven natuurlijk wel het goede voorbeeld door open en transparant te delen. Ons adagium wordt: ‘durf te delen’.

Voor de bibliotheek betekent dit ook: van collectie naar connectie. Ik zie een netwerkende ‘roving’ bibliothecaris die met tablet rondzwerfd, ook in de inspirerende ontmoetingsruimtes die dicht bij het onderwijs gesitueerd zijn. De informatie-adviseur als (kritische) wegwijzers in informatiedoolhof voor studenten en docenten.

Via Mijns Inziens

Aan het eind van de brainstormsessie ‘Zuyd Bibliotheek in 2020’ werd per gezichtspunt een speerpunt voor beleid gekozen waarop de komende tijd de focus zal komen te liggen:

 • Klanten:¬†Meer beeld, minder tekst : aanbieden van informatie in de vorm van apps, games etc.
 • Personeel: Kerntaak: ¬†begeleiding en ondersteuning bij onderwijs en onderzoek. Zowel als ‘embedded librarian’ die samen met het onderwijs informatievaardigheden aanbiedt dat goed aansluit bij de lesstof. En als bibliothecaris die als vraagbaak aanwezig is in de fysieke bibliotheek en op de virtuele netwerken (24/7?)
 • Gebouw: Cre√ęren van een learning-meetingplace:¬†Discover – Connect – Get Inspired! echter vanuit de waarde ‘Van Tumult naar Rust‚Äô, want de student van tegenwoordig heeft soms ook behoefte aan een ‘prikkelarme’ omgeving.

Ik zag onderstaande afbeeldingen in het artikel ‘Disrupting ourselves: the problem of learning in Higher Education‘ in het maart/april nummer van Educause Review.¬†Dat nu weer een bibliothecaris het idee van een team-based model van samenwerken bedenkt ūüôā

The team-based model asks not only how all of these instructional experts might collaborate with faculty on a new design but also how some of them (e.g., embedded librarians) might play a role in the delivery of the course so that not all of the burden of the expanded instructional model falls on the instructor.

Pff. Het blog is weer veel te lang geworden. Ik had het even nodig om al mijn gedachten te structuren rondom de eventueel te vormen iDienst. Ik kan nog veel meer vertellen, bv. over de voorwaardenscheppende en kennisdelende houding van het management. Een ander keertje dan maar, ik laat het hier even bij.

Je kent de vis filosofie wel hè. Het gedachtengoed steunt op 4 peilers:

 1. Kies je houding: ben je vrolijk, sjagerijnig, open of ge√Įrriteerd. Je hebt altijd¬†een keuze en als je dat samen doet kun je elkaar helpen bij minder makkelijke dagen en momenten.
 2. Blijf spelen, ook al ben je allang volwassen: als je samen plezier hebt, word je creatiever. Doe de dingen eens anders. Verras je collega’s, je studenten ūüôā
 3. Bedenk waar je studenten, je klanten, je collega’s blij van worden en maak ze blij!
 4. Wees er met je aandacht en gedachten helemaal bij: heb oprechte aandacht voor je gesprekspartner.

Op zoek naar de i van Zuyd …. hier draait het toch om?¬†“make a difference for people” (hoe ‘incidenteel’ dan ook) en “You have to have fun at work”.¬†

Tot morgen.
Judith

Andere blogs van mij over de toekomst van de bibliotheek:

%d bloggers liken dit: