Site-archief

Zuyd Innoveert. Een pas op de plaats!? #zuydin

zi3

Hallo Marcel,

Gistermiddag vond voor de 4e keer een Zuyd Innovatiemiddag plaats. Nadat het programma in 2013 van start is gegaan met een geweldige kick-off door Daan Roosegaarde, presenteerde jij in 2014 de resultaten van ons MOOCZI-project. Vorig jaren was Zuyd Innoveert nog volop in beweging. En nu dan een ‘pas op de plaats’?

Ja en nee. Ja, het is het laatste jaar van dit innovatieprogramma. Maar er komt een mooi vervolg 🙂 meldde Kitty Kwakman in haar openingstoespraak. In het boekje (inmiddels een traditie) met de resultaten van de innovatieprojecten van het afgelopen jaar, schrijven de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink in hun nawoord dat na dit jaar voor een andere werkwijze gekozen wordt: “In plaats van een focus op projecten willen we in het vervolg de focus leggen op communityvorming en een setting creëren waarin Zuyd-collega’s die aan onderwijsinnovatie werken, de mogelijkheid krijgen om met en van elkaar te leren over innovatie en daar mogelijk ook met raad en daad bijstaan.” Naast Dominique en Marcel zijn ook de Zuyd onderwijslectoren Paul Hennissen en Hendrik Drachsler betrokken bij dit initiatief. Ook ik ben trots lid van het kernteam van ZOEC (Zuyd Onderwijskundig Expertise Community)! ‘Pas op de plaats’? Ja en nee. Het is soms ook goed om eens even stil te staan bij innovaties. Doen we wat doen goed? En hoe verankeren we onze inzichten in de opleidingen? ZOEC wilt de leer- en werkomgeving van onderwijskundige professionals van Zuyd worden waarin kennisontwikkeling en -deling centraal staat. Dat de behoefte aan kennis delen groot is, kwam tijdens het debat tot uiting.

Gedurende het debat, onder leiding van lector Eric van de catchboxLuijtgaarden (mét de Zuyd catchbox!), werden veel ervaringen en inzichten gedeeld. Naast de wens om meer kennis delen te delen, werd ook duidelijk dat we intern en extern nog niet zo goed communiceren over innovatie. De 2 aanwezige studenten waren zich ook niet bewust dat het onderwijs constant probeert zich te verbeteren. De vraag is of dat heel erg is? Toch denk ik dat het goed is als we als Zuyd meer uitstralen dat we constant in beweging zijn, dat we innoveren in cocreatie met studenten en werkveld belangrijk vinden. En dat blijvend van elkaar leren een Zuydwaarde is.

Het gesprek kwam regelmatig terug op het thema: de student centraal. De student als regisseur van zijn eigen leerontwikkeling. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Logisch. Voor de hand liggend. Keynote spreker van deze middag, Pedro De Bruckere stelde terecht de vraag of de lerende altijd in the lead kan zijn. Voor goed onderwijs is meer nodig. Hij refereerde aan het gedachtegoed van Biesta die zegt dat goed onderwijs bestaat uit: (1) kwalificatie (het opdoen van kennis en vaardigheden), (2) socialisatie (waarden en normen van een gemeenschap) en (3) subjectivering (persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). Daar hebben docenten nadrukkelijk een rol in.

Over de afsluitende keynote van Pedro De Bruyckere heeft Wilfred Rubens, sinds kort de DLWO programmamanager van Zuyd, al uitgebreid geblogd: Hoe kun je er achter komen of beweringen over onderwijs en leren kloppen? Dat ga ik hier niet herhalen. Wat ik hier van mee genomen heb, is dat we claims van al dan niet ‘zogenaamde’ onderzoeken niet klakkeloos voor waar moeten aannemen/overnemen. Hij had daar mooie voorbeelden van (zie blog Wilfred). Dat we vooral kritisch moeten blijven op elkaar, met elkaar. Maar wel kritisch met kennis. Want als je kritisch bent zonder kennis, dan doe je lastig 🙂 We moeten ook kritisch zijn tav onze eigen overtuigingen. We horen graag datgene wat in ons straatje past (confirmation bias). En het is uitermate belangrijk om studenten die kritische houding te leren (denk maar een aan de filter bubble, die informatievaardigheden blijven oh zo belangrijk, ondanks dat ik hierover wel eens andere geluiden hoor).

Volgens Pedro de Bruyckere -gebaseerd op het door hem vertaalde boek van Daniel Willingham– zijn er vier manieren om er achter te komen of een bewering over onderwijs onzin is:

 1. Strip de bewering en keer het om
 2. Volg het bewijs – doe aan factchecken
 3. Analyseer. Niet alles is zo eenvoudig in cijfers te vatten. Evidence-based education dreigt ook een mythe te worden (zie metastudie Hattie die uitgaat van gemiddelden, daar heb je niets aan heeft het wiskundemeisje en getallendiva Ionica Smeets tijdens de OWD2015 verteld: het Simpsons paradox!
 4. Zoek zelf bewijs

Het is de taak van onderwijs om studenten kritisch te leren denken. En het net zo belangrijk om kritisch te blijven tav je eigen denken en functioneren.

Er is nog veel te ontdekken. We weten nog zo veel niet wat werkt in onderwijs. Een mooie ZOECtocht om samen binnen Zuyd aan te gaan!

Goed weekend!
Judith

Oja, ondanks Pedro’s kritisch houding tov Ken Robinson blijf ik toch gewoon fan van Sir Ken :).

zoec

Bezocht: Ligne

Hi Marcel,

Vandaag heb ik voor het eerst een bezoekje aan Ligne, de nieuwe Zuydlocatie in Sittard, gebracht. Het was even zoeken maar ben er uiteindelijk gekomen. Zie onderstaande foto’s voor een impressie van het onderwijsgebouw

Deze slideshow vereist JavaScript.

De collega’s die ik gesproken heb waren enthousiast over het gebouw, maar nog zoekende naar hun plekje. Zoals bij elke nieuwbouw zijn er veel opstartproblemen. Ook op ICT-gebied. Ik hoop dat onze collega’s de problemen snel getackeld krijgen.

Aan de overkant van het onderwijsgebouw ligt de bibliotheek! Zoals je weet zijn in de Ligne bibliotheek de Openbare Bibliotheek Sittard en de twee Sittarde bibliotheeklocaties van Zuyd geïntegreerd. Dat betekent dat echt  samen 1 collectie aangeboden wordt. Tijdschriften staan allemaal bij elkaar, de romans en jeugdboeken en op de 4e verdieping de informatieve boeken, dit is grotendeels de collectie voor studenten. Hier is dan ook de Zuydbalie.

Deze slideshow vereist JavaScript.

En wat schetste mijn verbazing?

Zuydplein revival!!

Zo geweldig om dit te zien! Dat deed mijn Zuydplein hart goed! 🙂

IMG_0832

Ik was hier ook voor een workshop van de bibliotheek. Hierover meer in het volgende blog.
Groet,
Judith

Lectoraat Technologie-Ondersteund Leren bij Zuyd

Ja, wij wisten het al enige tijd Marcel, maar nu stond het in het Besluitenlijst van het College van Bestuur en dan is het openbaar! HendrikDrachsler

Dr. Hendrik Drachsler is op voordracht van de benoemingsadviescommissie door het College van Bestuur benoemd tot lector Technologie-Ondersteund Leren. Het nieuwe onderwijslectoraat is ingesteld voor de duur van 8 jaar. Het lectoraat is erop gericht innovatief en praktijkgericht onderzoek te initiëren en uit te voeren op het snijvlak van didactiek, technologie en onderwijs. Dit in nauwe samenwerking met de onderwijspraktijk binnen Zuyd Hogeschool.

Hendrik Drachsler werkt bij onze buren: de Open Universiteit en is (inter)nationaal bekend vanwege zijn onderzoek naar Learning Analytics (zie zijn keynote van vorig jaar tijdens Dé Onderwijsdagen). Op de OU-website staat over Hendrik te lezen dat hij universitair docent is. Dat hij werkt aan het personaliseren van leren met behulp van systemen voor het vinden, ontsluiten en beheren van informatie (‘information retrieval’) en adviessystemen (‘recommender systems’). Ook is hij geïnteresseerd in onderzoek naar leernetwerken en persoonlijke leeromgevingen.

Prachtig nieuws! Het vastgestelde lectoraatsplan heb ik met veel plezier gelezen, vooral ook omdat Hendrik een nauwe samenwerking met het I-team nastreeft. In zijn SWOT-analyse benoemt hij ons als één van de sterktes. Dat doet goed. Het is verder aan de lector om zijn plannen verder te delen binnen en buiten de organisatie. In afwachting van zijn eigen lectoraat website mag hij met alle plezier ons blog of het blog van het I-team als platform gebruiken 🙂

Hendrik, hartelijk gefeliciteerd met je benoeming. Op een mooie samenwerking!
Marcel & Judith

Zuyd Living Lab

Dag Marcel,

Vorige week woensdagavond waren presentaties van studenten ihkv Zuyd Living Lab. Ik was uitgenodigd door Team Student Participatie van de Dienst Studentzaken om als toehoorder daarbij aanwezig te zijn. Het doel van Zuyd Living Lab is om ideeën te  ontwikkelen voor onderwijsvernieuwing/-verbetering bij Zuyd. Via de methode cultuurontwerp wordt al co-creërend met studenten en medewerkers in een ontwerpteam per studiestad gewerkt aan een gewenste innovatie.

Fase 1 van ‘inzicht verdiepen & kansen verkennen’ is nu afgerond. Ieder ontwerpteam heeft de afgelopen maanden nagedacht over één onderwijsvernieuwing/-verbetering. De 3 issues zijn (1) studenten voorbereiden op het multidisciplinaire beroepsveld, (2) extra curriculaire activiteiten en (3) onderwijsactiviteiten verrijken met digitale middelen. Per ontwerpteam kregen wij te horen ‘welke sporen’ op basis van de bijeenkomsten en de interviews met studenten en docenten (customer journey) ‘het volgen waard waren’. Er werden vele knelpunten gesignaleerd. Na deze presentaties gingen de ontwerpteams aan de slag om ideeën te bedenken voor de pijnpunten. Maximaal 3 ideeën moesten daarna gepitcht worden.  

Ik heb me uiteraard voornamelijk bezig gehouden met het ‘digitale’ ontwerpteam. De startvraag van deze studenten was “Hoe kun je de tijd van studenten en docenten beter benutten door onderwijsactiviteiten te verrijken met digitale middelen”. Ze hadden 4 sporen

 • Hoe kun je roosters, cijfers, leerstof, huiswerk overzichtelijk aanbieden?
 • Hoe kunt je interactie tussen student en docenten bevorderen en stroomlijnen?
 • Hoe kun je lesstof digitaal beschikbaar maken?
 • Hoe kun je de lesstof beter digitaal vindbaar maken?

De ultieme wens van studenten (constateer ik) is één platform voor alle Zuyd-activiteiten: zowel voor het aanbieden van leerstof, als samenwerkingsomgeving mét een whatapp-achtige chatfunctie, een Facebookachtige community waarin je op een Google-manier kunt zoeken. Het liefst in 1 app en natuurlijk maar 1x inloggen.

Ja, je mag natuurlijk alles wensen 🙂

Voor diverse knelpunten heb ik wel oplossingen aangedragen, maar die vond men toch nog gecompliceerd. En groot probleem vond men het achterhalen van de juiste informatie. De vele communicatiekanalen zorgt eerder voor verwarring dan voor duidelijkheid. Soms vond ik dat studenten verantwoordelijkheid wel erg gemakkelijk bij de ander (Zuyd) legden. Ik bedacht al een personal assistent voor iedere Zuyd student in de vorm van een robot. Die helpt je wel om niets te vergeten 😉

RobotZuyd

Mijn constatering op basis wat ik gehoord heb tijdens deze bijeenkomst:

 • Studenten willen een scheiding tussen studie en privé. Zij ervaren een sociale druk door alle whatsappgesprekken.
 • Ik hoorde diverse generaliserende uitspraken gebaseerd op een enkele customer journey.
 • Ten aanzien van ict-vaardigheden zitten toch ook studenten nog in de fase van onbewust onbekwaam.
 • Interactie en communicatie tussen studenten en docenten is belangrijk.
 • Meer aandacht voor persoonlijke professionele ontwikkeling.
 • Studenten willen een serieuze gesprekspartner zijn.
 • Studenten willen iets doen wat er toe doet, reële praktijkopdrachten.
 • Docenten zijn hun rolmodel.

Het is een bevestiging van mijn beeld.

Na het heerlijke (Limburgs lokaal) eten moesten de ontwerpteams 3 ideeën pitchen voor een jury. De jury koos per ontwerpteam een idee. Hiermee gaan de ontwerpteams aan de slag. De bedoeling is dat over 1 maand een storyboard is gemaakt. Het ‘digitale’ ontwerpteam gaat verder met Yammer. Een bestaand platform waarin je op een Facebookachtige manier Zuyd content kunt delen en Zuyd communicatie kan plaatsvinden. Ik vind het wel ver van de oorspronkelijke startvraag liggen, maar een terecht pijnpunt waar velen (studenten én docenten) last van hebben. Zelf vond ik de uitdaging om informatie rondom ict bij Zuyd duidelijker te structuren en de manier waarop we dat gebruiken, een grotere uitdaging. Maar die pak ik dan wel op 🙂

Het was een mooie bijeenkomst op een prachtige locatie, het voormalig stationsgebouw in Meerssen, dat nu gerund wordt door een voormalige Hotelschoolcollega van me. En wat was het bijzonder om de dames van Getekend Verslag aan het werk te zien. Begonnen met een blanco vel was op er na 4 uur dit geweldig goed getroffen verslag.

LL3

Ik ben beieuwd naar het vervolg.
Judith

22 mei 2016 deze leuke sfeerimpressie gevonden via YouTube

Innovatie door co-creatie, een Zuyderdroom?

Ha Marcel,

Was je er toevallig bij tijdens de 31e  diesviering van de Open Universiteit? De diesrede stond namelijk in het teken van BISS (Business Intelligence & Smart Services), het brein van de Smart Service Campus dat in het voorjaar van 2016 open gaat. Een programma waarbij de faculteit ICT van Zuyd, jouw faculteit nadrukkelijk betrokken is.

Ik zag via het Twitteraccount van de OU allemaal mooie plaatjes met dito uitspraken voorbij komen:

Dies3

Dies2

Dies1

Ik had deze week al gehoord dat onze collegevoorzitter Karel van Rosmalen daar ook het woord zou voeren.
Het dies redeboek staat al online. Ik heb niet alles gelezen. Uiteraard wel deze Zuyderdroom van onze voorzitter:

dies

Deelname aan BISS is een uitstekende stap, deelname aan meer programma’s is wenselijk. Laat ik dat eens verkennen, brutaal als ik ben, vanuit de dingen waarmee Zuyd Hogeschool bezig is. En ik droom hardop:

1. Zuyd Hogeschool heeft een Zuyd Academy (werktitel) opgericht om onderwijs te verzorgen voor mensen die al werken, Leven Lang Leren, deeltijdonderwijs met een specifieke didactiek en ondersteund door tools als blended learning. En eerlijk is eerlijk, als we niet oppassen gaan we bij Zuyd het wiel weer uitvinden. Wat zou er mooier zijn dan een joint venture van Zuyd met de OU, in plaats van “Intell Inside” zou ons aanbod “OU inside” of “powered by OU” kunnen zijn. Dat zou voor een grote markt die het HBO zou kunnen betreden, een geweldige combinatie zijn.

2. De Zuyd Academy krijgt een prachtige plek. Nog voor de zomer van 2016 wordt ons nieuwe gebouw, LIGNE, in Sittard opgeleverd. Een gebouw waarin ons ondernemersonderwijs en het aanbod van de Zuyd Academy worden geconcentreerd. Daar zou een plek voor de OU niet misstaan. Ik begrijp dat u zoekt naar concentratie op een paar strategische plekken en mij dunkt dat het de moeite van het onderzoeken waard is.

3. De OU heeft een geweldige naam bij studenten waar het gaat om de kwaliteit van de masteropleidingen. Tegelijkertijd zijn de bacheloropleidingen, onder het door de overheid nieuw opgelegde regiem, geen vetpot. Zou het kunnen zijn dat de OU zich meer en meer gaat richten op de masters en de toeleiding daar naartoe, de bacheloropleidingen, over laat aan anderen? En als de klassieke universiteiten ervoor kiezen om drempels voor toegang tot de masters op te werpen is het dan niet een schone taak voor de OU om de toegankelijkheid tot dit deel van het stelsel te vergroten? Bijvoorbeeld door ook te kijken naar die hbo-afgestudeerden die het in hun mars hebben om een master te halen? Al dan niet in samenwerking met de UM?

Het thema van deze dies natalis was ‘Smart Services: innovatie door co-creatie’? Op de Smart Services Campus gaan wetenschappers, bedrijfsleven, overheden en studenten samenwerken en aan de slag met het ontwikkelen van slimme diensten. Het is een samenwerking tussen de Open Universiteit, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Karel droomde naast deze samenwerking dat OU en Zuyd ook op didactisch vlak samen op te trekken. Ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in de eerste gedeelte van Karel’s droom, over Blended Learning in het kader van de Zuyd Academy. Ik denk dat we veel kunnen leren van de OU op het gebied van online leren.

Ik heb ook een droom! Laat ik dat ook nog maar eens hardop doen dan.
Ik droom dat de co-creatie plaats vindt samen met de onderwijsontwikkelaars of learning designers of onderwijstechnologen (of hoe we ze ook noemen) die Zuyd nu ook al heeft. Ik weet uit ervaring (en andere onderzoeken bevestigen dit) dat voor het ontwerpen van Blended Learning teams docenten moeten ondersteunen. Deze ontwikkelteams zouden moeten bestaan uit: onderwijskundige adviseurs en docenten voor de didactiek, voor content inhoudsdeskundigen zoals docenten, voor technologie: (applicatie)ontwikkelaars, multimedia-adviseurs/ontwikkelaars en functioneel beheerders. Dus droom ik even verder …. dat de docenten tijd en ruimte krijgen om online (en ook OPEN) onderwijsmateriaal mee te (her)ontwerpen. Nog verder dromend: studenten hierbij betrekken! En mijn ultieme droom is dat we de innovatie door co-creatie ook delen zodat we van elkaar kunnen leren. Ik droom over mooie bloemen ….

Judith

%d bloggers liken dit: