Site-archief

Social Media & Mediawijsheid #ncosm

Ha Marcel,

Volgende week is voor de 2e keer het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media. Vorig jaar gaf ik samen met Margreet en Chris een presentatie over 21eDingen. Dit jaar ga ik samen met enkele Zuyderlingen, zowel vanuit het onderwijs als vanuit Dienst Marketing en Communicatie. Leuk :).
NCOSM is dit jaar is het een meerdaags evenement met voor ieder onderwijstype een congresdag. Ik ga vrijdag 17 mei naar de HO-dag in het Eye in Amsterdam: een inspirerende locatie.
Via de app (Android en iOS) heb ik geprobeerd om mijn programma voor die dag samen te stellen, maar dat wordt nog lastig kiezen :S En dan alles wat ik nog mis op de andere congresdagen ūüė¶ Want ook daarvan kunnen wij veel leren. Gelukkig wordt er voorafgaand aan het congres al veel gedeeld. Zo ook onderstaand filmpje van Frank Evers, programmamanager van Kennisnet over mediawijsheid in het onderwijs. Hij vertelt o.a. over het Competentiemodel Mediawijsheid dat samen met Mediawijzer.net is opgesteld.

Mediawijsheid is de verzameling competenties (kennis, vaardigheden en houding) die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

In dit document gaat het heel erg over wat je moet kennen en kunnen om actief en bewust deel te nemen aan de mediasamenleving. Ze onderscheiden 4 hoofdgebieden waarin 10 competenties verdeeld zijn. Bij elke competentie gaat het om een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. De hoofdgebieden zijn:

  1. Begrip: het begrijpen en doorgronden van media in de samenleving
  2. Gebruik: houding en vaardigheden ten opzichte van media
  3. Communicatie: enerzijds gaat het om het zoeken en waarderen van informatie en het zelf genereren van content. Anderzijds gaat het om deelname in sociale netwerken.
  4. Strategie: als je de vorige 3 hoofdgebieden onder de knie hebt kun je het inzetten voor professioneel gebruik. Hoe ga je er mee om en welke doelen wil je bereiken.

(Uit blog van @Fransipani die al eerder over dit document geblogd heeft.)

In mijn blog over het¬†Verminderen (gedrags)regels de werkdruk?¬†gaf ik aan dat bewustwording rondom social-media-gebruik niet gezocht moet worden in regeltjes maar in dialoog.¬†Dit competentiemodel kan heel goed als instrument gebruikt worden bij discussie over het gebruik van social media in het onderwijs. Per competentie worden 4 competentieniveau’s beschreven.
Zie hieronder de voorbeelden van de competentieniveau’s van participeren in sociale netwerken & eigen mediagebruik.

 

En ik ben het met Frank Evers eens: social media is geen bedreiging maar het is een kans die internet en ICTmet zich meebrengt.
Judith

Zie ook Kennisnet thema’s over Sociale Media, Mediawijsheid en 21st Century Skills

Gastblog over Media & Learning Brussels 2011

Goedemiddag Marcel,

Die Pieter Dekkers, medewerker multimedia van onze AVDienst, is toch eengrapjas h√®? Vroeg hij me gisteren via Yammer waar hij zijn verslag van Media & Learning conference¬†(Brussel , 24 en 25 november 2011) kon posten. Zei ik natuurlijk: gastblog bij ons! Krijg ik (en nog enkele collega’s) een leuk verslag in Word met de opmerking: “Judith past dit format ergens in een van jullie ‚Äėkanalen‚Äô?” Haha. Natuurlijk Pieter, doen we even.

Pieter heeft zijn aantekening vertaald uit het Engels.¬†Sommige uitspraken waren zo kernachtig dat hij ze onvertaald heeft opgenomen in dit verslag.¬†Pieter blogt…..

Ik heb de Media & Learning conferentie bezocht vanuit mijn perspectief als (multi-media) programmamaker en was vooral benieuwd naar eindproducten en de opdrachten/probleemstellingen die hieraan vooraf gaan. Eerder bezocht ik de DIVERSE conference en maakte daar kennis met de MEDEA awards. Jaarlijks worden er prijzen uitgereikt om het gebruik van media in het onderwijs te stimuleren. Tijdens DIVERSE werd er eigenlijk weinig vertoond vandaar dat ik erg benieuwd was naar de presentaties van de nominaties.
Naast de presentaties van video‚Äôs, spellen, tools waren er ook een aantal interessante sprekers. De conference live stream komt later deze maand weer beschikbaar en deze sessies kunnen dan opnieuw worden bekeken. Het publiek bestond uit docenten, leraren, professoren, producers en researchers uit de hele wereld. Goed om te zien dat mensen uit b.v. Tanzania, Indonesi√ę en de Palestijnse bezette gebieden speciaal naar hier komen om trainingen te volgen over het gebruik van media in de klas.

Ik denk dat de boodschap van de conferentie hetzelfde is als die ik heb meegekregen van DIVERSE:
De rol van media in het onderwijs zal steeds prominenter worden. Media Literacy ofwel mediawijsheid voor zowel docenten als studenten is van groot belang. Scholen moeten hun beleid hierop aanpassen.

In de keynote van Constantijn van Oranje (Member of Cabinet to Commissioner Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission and Commissioner in charge of the Digital Agenda) benadrukte hij dat de kloof tussen diegenen met digitale vaardigheden en die het niet hebben groot is en steeds groter zal worden. Het opleiden van docenten op dit gebied van cruciaal belang. Onderwijsinstellingen moeten beleid ontwikkelen op dit gebied! Er is volgens hem, algemeen gesproken een ‚Äúlack of vision of digital competence‚ÄĚ.
Dat onze kinderen en leerlingen mediawijs zijn is een mythe: ze kunnen van alles en zijn razend snel met media en computers maar ze hebben hoe dan ook training nodig om de middelen op de juiste manier te gebruiken.
Scholen roepen vaak dat er geen geld is om de juiste middelen aan te schaffen maar meestal is er (dus) geen visie. Eerst beleid en dan pas denken aan geld. Er zijn voldoende middelen om dit soort dingen te financieren bijvoorbeeld vanuit Europa of (priv√©) financiering/sponsoring vanuit de gemeenschap. (Voorbeeld basisschool in achterstandswijk in Ashton waar hypermoderne leermiddelen zijn aangeschaft met geld uit de gemeenschap. Er is zelfs een systeem ge√Įnstalleerd waar het internet van de school is doorgetrokken naar de woningen van de kinderen zodat ook de ouders en de kinderen toegang hebben tot de digitale snelweg.)
Daarbij zal de overheid moeten denken om zaken als Life Long Learning te financieren, bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen aftrekbaar te maken van de belasting.

De tweede lezing was van Peter Adriaenssens (Professor Child and Adolescent Psychiatry, Catholic University of Leuven, Belgium) en ging over Media en Creativity vanuit het perspectief van een hersenspecialist. Een interessant weetje dat eigenlijk maar pas ontdekt is, is het feit dat onze hersenen pas volledig ontwikkeld zijn rond de leeftijd van 19. Bovendien moet tussen het 14e en 18e levensjaar nog 50% van de hersenen zich ontwikkelen!! Om een brein goed te kunnen ontwikkelen is goede input natuurlijk van groot belang. De onderzoekers begrijpen steeds beter dat creativiteit een zeer belangrijke rol hierbij speelt. Creativiteit verbreedt ons vocale vermogen. Voor de ontwikkeling van ons brein is creativiteit fundamenteel en niet secundair zoals veel ouders denken. Voor het onderwijs: ook hersenstudie toont aan dat een kind het meest effectief leert wanneer de informatie wordt aangeboden in zijn eigen denk-/leerstijl.

Conor Galvin (University Lecturer and Researcher, School of Education, UCD, Ireland)
We staan voor een radicale kentering: we zullen steeds meer richting visueel onderwijs gaan. De implicaties hiervan heeft hij onderzocht door de resultaten van een aantal conferenties te bestuderen.
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek: Leadership for media is strangely absent and under theorised!! Thinking comes from outside academies.
Deze conclusie sluit ook aan bij de keynote van Constantijn van Oranje.
Binnen de manier waarop kinderen leren past ook het opnieuw bekijken van de omgeving waarin ze leren. Een goed voorbeeld is de open learning space van de University of warwick.

Nog enkele links en aanbevolen boeken die ik heb opgetekend in deze sessie:

  • Cloudworks –¬†¬†samenwerkingstool, ‘beter dan Moogle’
  • eTwinning – digitaal samenwerken tussen kinderen in Europa
  • ¬†Howard Gardner :¬†Five Minds for the Future (voor t juiste boek, even naar beneden scrollen)
  • Terry Freedman : The amazing 2.0 project book (free download)

Een van de problemen die docenten hebben is dat ze graag media willen inzetten in hun lessen maar dat ze geen tijd hebben om materiaal te zoeken op b.v. Youtube of SURFmedia. Daarnaast worden sommige sites door (vooral basisscholen en middelbare scholen geblokkeerd) De hoeveelheid materiaal is overweldigend maar het is moeilijk om iets geschikts eruit te pikken. Steeds meer bedrijven spelen hier op in en maken media op maat: een zo’n bedrijf is TWIG.
Ik zie ook hier een belangrijke rol voor onze bibliotheek, onderwijsassistenten en zelfs ook voor de Medewerkers Multimedia.

Een van de meest inspirerende sprekers was Nikos Theodosakis van OliveUs.  Zijn lezing is ook te zien als TEDx talk:

In Noord Amerika verlaat ruim 22 procent van de leerlingen vroegtijdig de school. Nikos Theodosakis zoekt naar manieren om het onderwijs een plek te laten zijn waar studenten in contact komen met de wereld en niet verwijderd raken van de echte wereld. De hamvraag werd ooit gesteld door zijn dochtertje die hem op een ochtend vroeg: wat heeft school te maken met de rest van mijn leven?
Met zijn bedrijf Oliveus (‚Äėall of us‚Äô ‚Äď olijven, Griek‚Ķ) is filmmaker Theodosakis begonnen met het project Director in the classroom. Het proces van filmmaken is complex en goed te koppelen aan tal van leerdoelen. De weg naar het eindproduct is daarbij het belangrijkste. (idee, planning, filmen, monteren, presenteren) De kinderen leren communiceren, beeldtaal gebruiken, problemen oplossen, kritisch denken, samenwerken, tekenen etc. etc. Daarnaast kunnen ze natuurlijk tal van onderwerpen uitdiepen via deze weg.
Dit project is uitgegroeid in een nieuw project waarbij kinderen geld inzamelen waarmee ze microkredieten verstrekken aan kleine projecten in de rest van de wereld. Ook aan dit project worden tal van leerdoelen gekoppeld. Hij werkt samen met de organisatie KIVA.

Een ander opvallend gegeven is dat er steeds meer Publieke Omroepen zijn die zich bezighouden met het vervaardigen van onderwijsmateriaal. De BBC is daar al lang mee bezig en wij kennen natuurlijk ook schooltv maar ik denk dat omroepen ook educatie zien als een groeimarkt. (Er wordt steeds minder televisie gekeken door jongeren) Pere Arcas (Head of Learning Programs, Television of Catalonia TVC, Spain) filosofeerde over het feit dat televisie niet geschikt is voor educatie van nu omdat het een lineaire structuur heeft. TVC is aan het experimenteren met non-lineaire vertelstructuren in de zoektocht naar nieuwe formats. Er is een traditioneel kinderprogramma ‚ÄúDraw me a story‚ÄĚ waar op zeer creatieve manier door kunstenaars verhalen worden verteld aan kinderen. Deze filmpjes zijn nu ondergebracht op een website waar de gebruikers de mogelijkheid hebben de filmpjes te wijzigen of de materialen te combineren. (helaas sprak de man zeer gebrekkig Engels en kon ik de details niet helemaal begrijpen)

Ik heb nog een sessie gevolgd bij voormalig BBC producer Paul Ashton die zich na zijn pensioen heeft toegelegd op het vinden van videomateriaal op Youtube voor een aantal bevriende onderwijzers. Opvallend om te horen van een tv-vakman is dat beeldkwaliteit er niet meer toe doet! Ook hier komt weer het probleem ter sprake dat er vaak geen tijd en geld is om media te produceren of zelfs te zoeken. Natuurlijk is dat koren op mijn molen om te zorgen dat er binnen onze hogeschool een speciale dienst hiervoor komt. Van de andere kant denk ik dat docenten ook hier heel pragmatisch tegenaan moeten kijken en bijvoorbeeld studenten zelf naar geschikt materiaal laten zoeken en dit klassikaal laten evalueren. Ook hier is het resultaat misschien minder belangrijk dan de weg er naar toe.

Ook op deze conferentie viel me op dat veel digitale toepassingen die in het onderwijs worden gebruikt zoals bijvoorbeeld ook Blackboard (!) ontwikkeld zijn vanuit een academische visie die niet aansluit bij de belevingswereld van de eindgebruiker. Ik heb ook meerdere mensen horen zeggen dat studenten digitale leeromgevingen ouderwets en onpraktisch vinden. (Geen bewijsmateriaal overigens…) Scholen moeten meer gebruik maken van de middelen die studenten als vanzelf gebruiken in het dagelijks leven; denk hierbij aan de diverse sociale media tools.

Ik begon mijn verhaal over het belang van Mediawijsheid. Ik begrijp dat in Nederland een campagne is gestart voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het is ook aardig om te zien hoe men het in Vlaanderen heeft opgepakt. Daar is Mediawijsheid inmiddels een verplicht vak en is er een leeromgeving beschikbaar voor het hele onderwijs inclusief de lerarenopleiding. Aardig daarbij is om te zien dat men mediataal in al zijn verschijningsvormen meeneemt: van kunst uit de hele geschiedenis tot gastronomie tot moderne beeldtaal . Mooie website: Platform rond mediawijsheid (flash player noodzakelijk)

Ik ging in de eerste plaats dus om veel eindproducten te zien en die waren kwalitatief erg verschillend. Bekijk de resultaten maar op de site van de MEDEA-awards. De grote winnaar was uiteindelijk de maker van het spel Monkey Tales. Mijn kinderen zijn er erg enthousiast over en leren en passant nog wat sneller rekenen ook. Om in de de game sfeer te blijven vond ik nog dat het spel om accounting te leren (University of Education Salzburg) er erg mooi uitzag.
Tenslotte viel me op dat veel projecten betaald zijn met geld uit Europa of privé sponsors. Willen we op de hogeschool op het gebied van media iets betekenen voor de studenten, docenten, onderzoek en lectoraten dan is het van belang dat het beleid van de school hierop wordt aangepast en dat er bijvoorbeeld ook meer expertise komt op het gebied van zoeken naar subsidies en het schrijven in de juiste taal van plannen om subsidie aan te vragen.

Helaas viel deze conferentie samen de KIB dit jaar en konden er niet meer mensen naar toe. Ik weet niet wanneer en waar de volgende Media and Learning conference wordt gehouden.
De volgende DIVERSE is in Leuven van 3 tot 6 juli en het programma ziet er veelbelovend uit.
En wie niet kan wachten kan in maart naar San Francisco.  Ik hou me hiervoor aanbevolen!!

Toegevoeging 17-1-2012: Public report about the 2011 conference

Nou Pieter, ik wil je wel vergezellen ūüôā
Bedankt voor je inspirerend blog. Mediawijsheid, informatievaardigheden of 21 century skills (zie ook blog hierover van Marcel) zijn niet alleen belangrijk voor studenten, maar zeker ook voor docenten. Goed voorbeeld doet goed volgen. En nee, Marcel ik vind niet dat die kloof zo groot moet blijven. Ik denk dat ieder vanuit zijn verantwoordelijkheid daar een steentje aan bij kan/moet dragen. Studenten (leerlingen) kunnen docenten (leerkrachten) leren hoe bepaalde tools werken, maar andersom behoren docenten studenten te leren hoe bronnen beoordeeld moeten worden, hoe je omgaat met online identiteit, etc. Vooral door samen leren, samen ontdekken, samen experimenteren; samenwerken door te DOEN!
We hebben nog veel te doen op dit terrein, graag samen met jou, Pieter!

Judith

%d bloggers liken dit: