Site-archief

De kracht van het verborgen curriculum #gamification #ncosm #mli

Marcel, je zou genoten hebben van de eerste keynote van het Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media. Het sloot ook zo mooi aan op mijn leerarrangement over curriculumvernieuwing¬†van mijn Master Leren en Innoveren. Die ik vandaag afrond! ūüôā .

On stage: Helen Keegan. Helen is Senior Lecturer (Interactive Media and Social Technologies) aan the University of Salford (UK). Zij sprak over: Curiosity and Curriculum!

Helen Keegan vertelde over een onderwijsmodule (waar 30 studenten aan deelnamen) die zij ontwikkelde als een Alternate Reality Game. De studenten kwamen tijdens deze module in aanraking met onderwerpen als: digital identity; remix culture; , copyrights-licencing-ethics; participatory media production, mobile phone filmmaking, transmedia storytelling; criticical media literacy. Het betrof dus een module over delen, publiceren en online samenwerken. Het eindproduct waar de studenten op beoordeeld werden was uiteraard het filmpje. Tot zover het formele curriculum.

In de onderwijsvisie van Helen gaat onderwijs om meer dan kennis overdragen en studenten klaarstomen voor een baan. Onderwijs zou net als ‘vroeger’ ook meer moeten gaan om persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs moet prikkelen en nieuwsgierig maken.
Daarom ontwierp ze (ik heb geen idee hoe groot het team was, maar ik had het idee dat dit een eenvrouwsactie was) een hidden curriculum om de studenten door middel van puzzels en codes kraken uit te dagen tot nadenken en vragen stellen. Ze cree√ęrde een fake identity van ene Rufi Franzen. Allerlei social media accounts werden aangemaakt: twitter, facebook, instagram, foursquare, etc. Via Rufi wilde ze de studenten uitdagen meer te doen dan alleen de opdrachten die in het formele curriuclum stonden. Kennisdelen, publiceren op het interneten, connecties aangaan, dat was haar doel.

Sommige studenten ontvingen een brief op hun thuisadres met de code 91211. Maar andere weer niet. Dit bracht heel veel onrust in de groep want ze snapte niet waarom sommige wel en andere geen code hadden ontvangen. Sommige studenten waren echt bang, Rufi werd zelfs bedreigd. Dit was een onverwachts effect waar ze erg van schok. Dat was niet de bedoeling. Dus stuurde ze een mail naar iedereen, zonder te veel prijs te geven. Daarna werd het magisch! Studenten wilden weten waarom Rufi hen had uitgekozen. Ze begonnen hun eigen curriculum te ontwikkelen. Ze leerden samen met Rufi. Ze werden ook detectives. Samenwerken en probleemoplossend vermogen werden gestimuleerd. Het werd een interactieve game. De echte wereld en de game vloeide in elkaar over. Codes werden in films verborgen. Via QR codes werden studenten naar locaties geleid waarna inchecken op Foursquare opdrachten zichtbaar werden. Het hele spel duurde 2 en halve maand.

Nadat het einddoel bereikt was en zij uitgelegd kregen dat ze onderdeel van een alternate reality game. Studenten waren in shock. Ze kregen uitleg mee hoe ze ‘voor de gek’ waren gehouden. Er volgde¬†waardering. Het hele curriculum werd zelf nog eens nageplozen om te kijken welke clues¬†gemist hadden. Dubbel leereffect dus!

Onderstaande presentatie is hetzelfde verhaal dat ze tijdens #ncosm heeft verteld. Must see!

Zoals Helen zegt: het was gekke werk, maar het was fantastisch! Studenten hebben hier zoveel van geleerd. Nieuwsgierigheid is niet te meten, niet te beoordelen maar o zo¬†belangrijk voor hun ontwikkeling. Haar boodschap? Durf¬†het risico te nemen. Creeer en stimuleer een hidden curriculum. Go beyond! Waar hebben we dat toch eerder gehoord? ūüôā

Je wilt je studenten toch uitdagen tot het hoogste level?

keegan

 

Deze week stond in het teken van mijn herontwerp voor een onderdeel van het curriculum van jouw faculteit. Nogmaals dank voor je medewerking! Ook landelijk stond curriculumherziening in de belangstelling. De Onderwijsraad heeft vorige week een rapport gepubliceerd: Een Eigentijds curriculum. Een advies om het curriculum te vernieuwen en om het proces van vernieuwing ook te verbeteren. Noodzakelijk. Jelmer Evers heeft hierover een mooi blog geschreven en vraagt zich af of een nieuw curriculum genoeg is.
Ik heb het curriculum van jullie faculteit geanalyseerd volgens Van den Akker, uitgesplitst naar intended (beoogd), implemented (uitgevoerd) en attained (bereikt). De meeste kracht heeft, lijkt me zo, toch wel het hidden (verborgen) curriculum!  Geen tijd voor  een eigentijds curriculum maar op naar een eigenwijs curriculum!

Maar nu naar Eindhoven om mijn herontwerp (wel eigentijds maar nog niet eigenwijs genoeg vind ik ūüėČ ) te presenteren tijdens de Inspiratiemiddag.

Tot morgen,
Judith

Like to share! Onderwijs & Sociale Media #ncosm

Ha Marcel,

Het was een onverwachts genoegen dat Hans Hoornstra mij enkele weken geleden vroeg een blogpost voor Marketingfacts te schrijven tgv het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media. Uiteraard werd het weer last minute werk, maar samen hebben we er een mooi stuk van gemaakt. Het werd onveranderd geplaatst.
Inmiddels (na anderhalve dag) is het artikel al 1390 x aangeklikt, zoveel lezers krijgen wij hier niet ūüėČ

Voor ons archief een reblog van ons blog op Marketingfacts

Liketoshare

Het is al weer de derde editie van NCOSM. De eerste keer in 2012 was het nog bescheiden van opzet en op een bescheiden locatie. In Diemen heeft Judith samen met Margreet van Berg (SURFnet) en collega Chris Kockelkoren (senior docent faculteit ICT) een presentatie over 21 eDingen verzorgd. Net zoals vorig jaar is de opzet dit jaar ook weer ambitieus: qua locatie en het aantal dagen. Elk onderwijstype heeft een eigen congresdag. Helaas is het daardoor niet mogelijk de collega’s van andere onderwijstypen ontmoeten. We kunnen zoveel van elkaar leren. Een bezoek aan een congres gaat ons ook om de f2f ontmoetingen met tweeps en edubloggers. Het is zo leuk om mensen die we vooral via sociale media kennen ook live te zien en te spreken. We worden echt niet asociaal door sociale media maar juist steeds socialer.

Like to share, is het thema van het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media dit jaar. Als tweeps en edubloggers, maar ook als I-adviseur en onderwijscoördinator is dat één van onze drijfveren. Kennis delen is leuk! Het levert veel op, is onze ervaring. In onderwijsland wordt veel over kennisdelen gesproken, maar vanzelfsprekend is het nog steeds niet.

Vandaag de dag, in onze netwerksamenleving, werken lerenden ook samen in open online leeromgevingen zoals sociale netwerken en leernetwerken. Samenwerkend leren is niet iets van de laatste decennia maar door de opkomst van internettechnologie wel sterk onder de aandacht gekomen. Dankzij internet kunnen mensen tijd- en plaatsonafhankelijk kennis delen en met elkaar communiceren. Deze mogelijkheden sluiten aan bij de onderwijskundige opvattingen van de afgelopen 20 jaar dat leren vooral plaatsvindt via sociale interactie.Een term die je in dit verband vaker hoort is social learning, het samenwerkend en zelfgestuurd leren in open online netwerken met behulp van sociale media. Sociale netwerken appelleren sterk aan de gevoelens van sociale verbondenheid. Verbondenheid is één van de psychologische basisbehoefte die volgens de Zelf-Determinatie Theorie van Ryan & Deci van belang zijn voor de intrinsieke motivatie om tot leren te komen.

Sociale media zijn bij uitstek tools die netwerken en daardoor de sociale verbondenheid kunnen ondersteunen. De faculteit ICT van Zuyd ervaart dit al enige jaren met hun on- en offline community DoIT@Zuyd. Deze online ontmoetingsplek is ingericht voor ICT-studenten, potenti√ęle studenten, alumni en het ICT-werkveld om elkaar beter te leren kennen en om contacten te leggen. De organisatie van deze community bestaat uit enthousiaste werkstudenten van de verschillende ICT-profielen die het leuk vinden om het Zuyd ICT verhaal te verspreiden. Zij houden zich bezig met de organisatie van activiteiten ten behoeve van promotie, kennisontwikkeling en voorlichting. De contacten worden voornamelijk gelegd en onderhouden via de sociale netwerkplatforms: Facebook, Twitter en LinkedIn. Elke werkdag tussen 19u00 en 22u00 zijn zij ‚Äėon air‚Äô. Het verbonden voelen met de opleiding is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Binnen Zuyd zijn diverse pioniers bezig met het inzetten van andere didactische onderwijsvormen en digitale innovatieprojecten.

  • In samenwerking tussen faculteit ICT en de Nieuwste Pabo is de minor Digicoach the Game ontwikkeld. Deze minor laat studenten de 21st century skills ervaren en vertalen naar hun eigen rol als aankomend leerkracht basisonderwijs. Deze minor is in een spelvorm opgezet. Met behulp van quest gaan studenten battlen en wordt een ranking bijgehouden. Met deze minor Digicoach the Game is de 2e plaats behaald bij de Fontys Onderwijsprijs 2013.
    De Nieuwste Pabo is onlangs ook gestart met een digitaal portfolio via Simulise. Het Leerplein van de Nieuwste Pabo is een digitaal portfolio omgeving waarin studenten bloggend hun ontwikkelingen bij houden en op een Facebook manier elkaar van feedback kunnen voorzien.
  • Bij de opleiding People and Business Management is een collega in het diepe gesprongen. Voor de minor Human Resource Development heeft zij een training Web2.0 tools opgezet. Ze heeft hiervoor gebruik gemaakt van Dingen@Zuyd. Deze zelfstudie-omgeving is gebaseerd op de 21eDingen van SURF en is geactualiseerd en aangepast naar de Zuyd-context. In principe bedoeld voor docenten maar bleek ook voor een training van studenten heel geschikt.
  • Faculteit Social Work transformeert naar Social Work2.0 door sociale media en web2.0 tools in hun onderwijs te integreren om op deze manier aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij die ook het welzijnswerk be√Įnvloeden.

Op vele plaatsen in onze organisatie starten innovatieprojecten. Docenten ontwikkelen interactieve eBooks, experimenteren met wiki-omgevingen, starten Facebookpagina‚Äôs, zetten blogtools in bij stage, onderzoeken open en online samenwerkingsomgevingen, maken of gebruiken video‚Äôs zoals weblectures en kennisclips en zetten deze al dan niet ‚Äėgeflipt‚Äô in.

Vele initiatieven starten bottum-up. Dat is prima. Echter niet alle docenten ontwikkelen, door een diversiteit aan oorzaken, hun ICT-bekwaamheid. Daarom staat docentprofessionalisering en aandacht voor digitale didactiek ook hoog op onze agenda. Het Docentenberaad van Zuyd heeft onlangs bij het College van Bestuur een notities ingediend waarin aandacht wordt gevraagd voor digitale didactiek in het onderwijs. Naar aanleiding hiervan wordt de docentencursus voor nieuwe Zuyd docenten vanaf volgend jaar ingrijpend aangepast.

Gestructureerde ICT-trainingen is een manier om docenten competenter te maken. Het just in time ondersteunen en adviseren van docenten blijkt uit onze ervaring beter aan te sluiten bij werkdruk van de gemiddelde docent. Dat betekent echter wel dat door het management gemonitord moet worden hoe het staat met het ICT-competentie niveau van de docenten.

Echter, vertellen wat de meerwaarde is van kennis delen, voorbeeldgedrag door leidinggevenden, het weghalen van technische drempels kunnen bijdrage tot een kennisdeelcultuur. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsadvies benadrukt in haar rapport Naar een lerende economie (2013 het belang van kenniscirculatie in de breedste zin van het woord.

‚ÄúDe lerende economie richt de aandacht op de noodzaak om na te gaan welke type kennis zich kunnen ontwikkelen, hoe die kennis wordt uitgewisseld en hoe er in brede zin kan worden geleerd (leren van consumenten, analytisch leren, technisch leren, vaardigheden leren, leren binnen een organisatie, institutioneel leren, beleidsleren, enzovoorts). En iedereen, van hoog tot laag, moet om kunnen gaan met nieuwe idee√ęn en veranderende omstandigheden.‚ÄĚ

Like to share? Let’s meet online of at NCOSM!

Marcel & Judith

LiketoshareMagazine

 Van 20 tot en met 23 mei 2014 vindt het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media plaats in filmmuseum EYE in Amsterdam. Het congres concentreert zich op de impact van technologie op onderwijs, met speciale aandacht voor sociale media in de context van onderwijs, interne en externe communicatie, instroom enzovoort. Elk onderwijstype heeft een eigen congresdag. De congresdag voor het Hoger Onderwijs is op vrijdag 23 mei. Op deze congresdag spreken onder andere Bram van Montfoort, Remco Pijpers, Marco Derksen en Google Glass tester Daphne Channa Horn.

Wil je meer weten over NCOSM?
Lees er dan alles over in het digitale magazine Like to Share –¬†download ‘m hier!

Niet (alleen maar) praten maar (ook gewoon) doen! #ncosm

Ha Marcel,

Zoals je via Twitter hebt gezien (check hier Coosto #ncosm, die tijdens het congres als twitterwall werd gebruikt. Mooie tool) afgelopen vrijdag 17 mei was ik bij het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media. Als Edublogger mocht ik met korting deelnemen indien 3 mensen via mijn kortingscode zich aanmelden. Nou dat was gelukt, ik heb zeker wel 10 Zuyd-collega’s gezien (jammer genoeg niet allemaal gebruik gemaakt van mijn kortingscode). Ik mocht onderstaande banner gebruiken ūüôā

Katheder_NCOSM

EYE

Hans Hoornstra, directeur van Formedia en alumnus van Zuyd, heeft met zijn club voor de 2e keer een congres over onderwijs en social media georganiseerd. Was het vorig jaar nog een 1-daags congres bij Inholland, dit jaar een 3-daags congres in EYE, het prachtige nieuw filmmuseum aan het IJ.
Fotootje maken als provinciaaltje/toeristje hoort erbij natuurlijk ūüėČ

De openingskeynote was van Google topman Ian Carrington¬†(GooglePlust ipv twittert natuurlijk ;)). Het was een vlot marketing praatje met een kijkje in de gewenste toekomst van Google. Maar als je onlangs DWDD-uitzendingen van Alexander Kl√∂pping¬†hebt gezien, had hij niets nieuws te vertellen. Carrington had zelfs niet Google Glass bij zich ūüė¶ Er zijn er momenteel 3 in Europa, daar moet je dan toch ‚ā¨218,70 neertellen om deze bv.¬†in Roermond te mogen zien.
Tot slot schonk Carrington nog even aandacht aan Google Edu, “openheid is goed voor het onderwijs”.¬†Het viel hem tegen¬†hoe weinig scholen met Google Edu werken, nog werk aan de winkel voor Google. Hier kan je de presentatie terugkijken.

Daarna volgden pitches van de presentaties van de eerste 2 rondes. Op basis hiervan heb ik toch nog mijn keuzes gewijzigd, en na de koffie nog op basis van de terugkoppeling van mijn ‘peers’ ūüėČ Kijk zo werkt het toch, h√®? Aanbevelingen.

Mijn 1e presentatie was van David Nieborg, bij jou misschien beter bekend als @gamespacenl¬†(zie ook mijn blog Cappucino & Gamen). Hij is tijdens de Obama-campagne in 2008 vrijwilliger geweest. Hij had een interessante bijdrage over ‘Social Politics: Sociale media en innovatie in politieke campagnes’. Obama heeft de verkiezingen 2x gewonnen door goed gebruik te maken van offline en online communicatie. Niet alleen de sociale media maakte het verschil maar ook aankloppen op deuren en telefoontjes plegen.¬†Als je mensen wil overtuigen dan gaat het van peer to peer!

Het Obama-team maakte wel heel goed (mis?)bruik van beschibare data. Mensen bouwen gratis profielen via Facebook, deze werd ingekocht, geanalyseerd en op gestuurd. Als je weet wie je potenti√ęle stemmers zijn kan je daar gericht op inzetten door hen persoonlijk aan te spreken op issues die zij belangrijk vinden. En er werden tools gebouwd, zoals calltools (welke vrijwilliger wil wanneer waar zich inzetten) en dashboards (communityvorming van gelijkgestemden, mensen betrekken).

Big data, data mining, was ook een belangrijk onderdeel in de presentatie van Erik Duval. Ik twijfelde of ik naar zijn presentatie zou gaan omdat ik hem ook al eens had horen spreken op De Onderwijsdagen. Maar ik ben blij dat ik toch voor hem gekozen heb, wat een inspirerende spreker is dat toch. Hij zet me met zijn learning analytics toch elke keer aan het denken. Willen we data die we hebben wel gebruiken? Het is bv mogelijk om studenten op basis van wat anderen in het verleden gedaan hebben, te sturen om zo betere resultaten te krijgen. Maar willen we dat? Heeft iedereen niet het recht om zijn fouten te maken? Want daar leren we toch van?
De manier waarop hij zijn course, in dit geval CHIKUL13¬†(nee geen MOOC maar een OoC ;)) vorm geeft, vind ik prachtig. Studenten krijgen een lege wiki die ze moeten vullen (“als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan voel je je ook verantwoordelijk!”), vervolgens loopt de communicatie via blogs en¬†twitter. Maar alles open! ¬†Uiteraard houdt Erik Duval ook een course blog bij. En nee, het gaat allemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt. Ook zijn studenten hebben weerstand bij inzetten van social media tools voor onderwijsdoeleinden. Als docent moet je er de eerste 3 weken zijn om studenten te helpen met deze tools, ze te stimuleren en enthousiasmeren, daarna loopt het meestal vanzelf. Dat is zijn ervaring. En hij heeft examens afgeschaft ūüôā Het moet niet zo zijn dat studenten vragen: “moet ik dat weten voor ’t examen?” Nee, ze moeten het interessant vinden om het te weten. Zo mee eens!
Klik op het plaatje om de presentatie van Erik Duval te bekijken. Wil je zijn slides apart bekijken, dan kan dat via Slideshare.

Duval

Na de lunch had ik gekozen voor de presentatie ‘De communicatieafdeling huisvest je in de collegezaal’ van¬†Dani√ęl Lechner. Met behulp van prikkelende stellingen zoals: Mark Zuckenberg als CvB-voorzitter probeerde hij de discussie met voornamelijk communicatiemedewerkers aan te gaan.

Dat lukte maar gedeeltelijk. De communicatiemedewerkers die de reputatie van de instelling wilden beschermen t.o.v. alles open delen door studenten en medewerkers. Ik geloof toch in het principe: ‘eerlijk duurt het langst’.¬†Na√Įef? Misschien. Het woordje ‘leuk’ viel wel heel vaak. Is alles leuk? Nee. Moet alles leuk zijn? Nee.¬†Maar wat voor de een niet leuk is, is dat voor de ander wel. Ook ‘niet-leuke’ vakken kunnen door inspirerende docenten goed geven worden.

De afsluitende keynote werd verzorgd door Anka Mulder, ons bekend van De Onderwijsdagen, zie jouw blog. Ook in deze keynote vertelde zij over MOOC’s en OCW. TUDelft gebruikt digitalisering om hun onderwijs toegankelijker te maken en de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Daar slagen ze wonderwel in. Klik hier¬†voor haar speech.
Op de site van MediaMission zijn een aantal webcasts van het 3daags event terug te kijken.

Al met al een geslaagde dag. Vooral qua netwerken (leuk om wat tweeps IRL de hand te schudden :)), want veel nieuws heb ik niet gehoord. Opvallend veel Zuyd-collega’s waren ook dit jaar weer aanwezig, dat is mooi. Wat ik wel jammer vind is dat ik zo weinig hoor van het gebruik van social media tools door Zuyderlingen. Ik mail de Zuyd-congresgangers dit blog en wacht met spanning op reactie onder dit blog of hun bijdrage in de vorm van een gastblog :). Collega Frans heeft op zijn eigen blog¬†al aandacht geschonken aan ncosm2013.

Hoewel geklets en gebabbel over social media ontzettend leuk is, blijft het voor mij nog steeds een kwestie van gewoon doen en ervaren.
Laat ik weer eens een blog eindigen met een muziekfragmentje dat ik onlangs weer eens hoorde. Communiceren (met over zonder social media) heeft toch veel te maken met verwachtingsmanagement, daarover zingen Marc-Marie en Paul in dit leuke liedje.

Jujuutje

Social Media & Bestuurders #ncosm

Goedemorgen Marcel,

We hebben al vaker op ons blog over Marcel Wintels en zijn inzet van Twitter geschreven. Hij vindt dat je als bestuurder een maximale transparantie moet nastreven over wat gaat goed binnen je organisatie en wat kan verbeterd worden. Ik ben het helemaal met hem eens. In mijn blogs heb ik heel vaak geblogd over mijn favoriete Zuydwaarde Open.

Marcel Wintels is morgen keynote-speaker tijdens het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media. Daar ben ik niet bij, maar gelukkig hebben we weer een filmpje ūüôā

groet,
Judith

Social Media & Studenteninzet #ncosm

Ha Marcel,

Het Nationaal Congres Onderwijs & Social Media¬†is begonnen. De #ncosm-tweets¬†zullen vanaf vandaag wel veelvuldig langskomen. Ik heb mijn ncosm-app¬†(hier de Androidvariant ūüėȬ†) gedownload om mijn programma voor vrijdag samen te stellen. Maar het wordt nog lastig kiezen ūüė¶
Zo wil ik graag Rob Speekenbrink eens horen spreken. Rob is een collega van Willem van Valkenburg en Liesbeth Mantel. Ik volg Rob al enige jaren via Twitter maar een meet&greet heeft nog nooit plaatsgevonden. Op het tijdstip dat Rob spreekt zijn er verschillende interessante sessies.

Rob spreekt op het congres over de kracht en gevaar van webcare met studententeams. TU Delft, waar Rob werkt, heeft veel ervaring met inzet van studententeams. We hebben hun ervaringen gebruikt voor de inzet van onze eigen studentenhelpdesk ten tijde van de grote Blackboardmigratie enige jaren geleden. Onze ervaringen met studententeams is positief, jij kan dat zeker beamen. DoIT@Zuyd is natuurlijk een geweldig goed geoliede social community van de ICT-opleidingen van Zuyd. Deze studenten zijn elke dag actief om de ICT-community levend, actueel en aantrekkelijk te maken. Studenten kunnen ook op een eerlijke en directe manier nieuwe studenten benaderen. Rob zegt dat ook in dit interview met hem.

Op een universiteit hebben we de luxe positie dat we een van onze doelgroepen direct om ons heen hebben: studenten. Wie heeft er een beter beeld bij hoe het is om studenten te zijn dan onze eigen studenten? Wie kan het gevoel beter overbrengen? Wie kan er beter vertellen wat studenten bezig houdt aan toekomstige studenten? Wie kan er beter die content maken? Het klinkt als voor de hand liggend en ideaal om eigen studenten in te zetten voor de eerlijke conversatie en hulp maar er zijn ook grenzen en gevaren. Kunnen je hen eigenlijk wel namens de universiteit laten praten? Hoe selecteer, motiveer en train je de juiste studenten? Wat is de tone of voice? Wat kun je wel en wat kun je niet zeggen? Welke content werkt wel en welke werkt niet? De TU Delft heeft het afgelopen jaar met een team van 6 studenten gewerkt voor de Facebook pagina van de TU Delft en we hebben geprobeerd om de online customer care degelijk in te bedden in de organisatie. Vanuit de praktijk kan ik dus goede voorbeelden geven over wat hierbij wel werkt en wat niet.
[Bron: NCOSM]

Interessant! Als ik nou toch voor een andere presentatie kies dan hoop ik dat ik Rob tijdens de netwerkborrel nog even kan spreken :).

Groet,
Judith

%d bloggers liken dit: