Site-archief

Crowdfunding voor Buen Camino!

Dag Marcel,

waarbenjijnu

Collega Suze Billmann heeft een paar jaar geleden een Pelgrimstocht ondernomen naar Santiago de Compestela. Zoals velen die enige tijd in het buitenland zijn, hield zij haar familie en vrienden op de hoogte via WaarBenJij.nu. Een half jaar geleden is zij door deze website benaderd met de vraag of haar blog  http://suzemeetssantiago.waarbenjij.nu/reisverslagen gebruikt mocht worden voor een blogbundel genaamd ‘Buen Camino!’ dat via crowdfunding uitgegeven gaat worden. Deze week kreeg ik een mail van haar of ik een aandeel wil kopen. Dat wil ik wel. En ik vroeg haar of zij haar verzoek in de vorm van een gastblogbijdrage wilde delen. En dat wilde zij wel!

OUR 2bejammed GUEST: Suze Billmann

buencaminoEen paar weken geleden kreeg ik bericht dat mijn blog samen met 19 andere blogs is geselecteerd! Wauw! Wat ontzettend leuk. De gedachte dat mijn blog mogelijk over een tijdje in boekvorm te koop is, ervaar ik als bijzonder.
Op de website: www.tenpages.com staan een paar pagina’s van de blogbundel online.

Wat is TenPages.com precies?tenpages
TenPages.com is een online crowdfundplatform waarbij manuscripten kunnen worden uitgeven. Wanneer er binnen vier maanden tijd 2.000 aandelen in het manuscript zijn verkocht, wordt het manuscript uitgegeven bij een reguliere uitgeverij. Een aandeel kost € 5,00 en per persoon kunnen maximaal 200 aandelen gekocht worden. De waardering voor het manuscript dient breedgedragen en te worden.
Als alle aandelen verkocht zijn geval zal de bundel ‘ Buean Camino!’ bij Uitgeverij Rainbow worden uitgegeven. Als het eenmaal zo ver is, wordt spreekwoordelijke ‘stokje’ van de redacteur van TenPages overgedragen aan een gewaardeerde redacteur van Uitgeverij Rainbow. Deze zal het project dan afronden.

Crowdfunding
Maar voordat we op dat punt zijn beland, moet de blogbundel éérst nog worden gecrowdfund. Langs deze weg wil ik jullie dan ook allemaal vragen om aandelen te kopen voor € 5,00 per stuk. Met jullie hulp wordt het mogelijk dat de blogbundel ‘Buen Camino!’ ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. En zodoende kan menig camino-ganger misschien wel heel binnenkort genieten van onder andere mijn ervaringen als voorbereiding op of tijdens zijn of haar tocht naar Santiago de Compostela. En hoe mooi is dat! Heel mooi zou ik zeggen.

Wat gebeurt er met het aandelengeld als het boek geen 2.000 aandelen binnen de gestelde termijn verkoopt?
Het geld dat aandeelhouders geïnvesteerd hebben, ontvangen ze terug in hun account met aftrek van € 1,- per aandeel. Een aandeelhouder loopt dus slechts risico voor 20% van zijn aandelenbedrag. Het geld in zijn account kan de aandeelhouder gebruiken voor de aanschaf van nieuwe aandelen of laten uitkeren naar zijn bankrekening.

Wat doet TenPages.com met de € 1,- per aandeel? 
Deze euro dient vooral voor transactiekosten voor de aanschaf van een aandeel en uitbetaling naar account. Daarnaast onderhoudt TenPages.com er de website van, zodat er nog beter nieuw talent kan worden ontdekt.

Wat krijg ik als aandeelhouder als het boek wordt uitgegeven?
Zodra het boek is uitgegeven deel je mee met de opbrengst van de verkoop van het boek. De exacte opbrengst hangt af van een aantal factoren, zoals de verkoopprijs van het boek, het aantal verkochte exemplaren en natuurlijk de hoeveelheid aandelen die je hebt. De berekening voor jouw opbrengst is als volgt: voor elk aandeel krijg je per verkocht exemplaar van bijvoorbeeld € 20,- exclusief btw: 1/2.000e van (€ 20,- min btw van 6%) x 10% aandeelhoudersroyalties.

Kortom: als het boek wordt uitgegeven dat kun je er een leuke cent mee verdienen (afhankelijk natuurlijk van hoeveel aandelen je hebt gekocht). En in het geval dat onverhoopt niet alle aandelen worden verkocht en het boek dus niet wordt uitgegeven, dan krijg je per aandeel dat je hebt gekocht € 4,00 euro retour. Dus heb je een verlies van € 1,00 per gekocht aandeel. Dat is zelf in tijden van crisis een overkomelijke schadepost.

Dus ik wil jullie nogmaals vragen: koop allemaal aandelen van deze reislusitge reisbundel ‘ Buen Camino!’ Mijn dank is groot.

 Tijdens een zware crisis toch in cultuur investeren, betekent de democratie verdedigen
– Melina Mercouri –

Met hartelijke en enthousiaste groet,
Suze Billmann

Nou Suze, ik heb een aandeeltje gekocht! Succes!
TenPages is al eerder in dit blog gemeld, nl. door gastblogger Leen Liefsoens over het boek ‘HNW volgens gen Y’. Een mooi platform.
Dat crowdfunding heel succesvol kan zijn, bewees onlangs drummer Lars Nijman die op deze manier zijn studie aan de prestigieuze universiteit Berklee College of Music kan bekostigen, althans het 1e jaar. Hij had natuurlijk wel een prachtig platform om zijn studie te ‘verkopen’, nl DWDD. 🙂

Judith

De kracht van een verhaal en échte boeken!

lastbookshop

Hoi Marcel,

Op het blog van Pedro DeBruyckere zag ik het bericht ‘Wat als … er geen boekhandels meer zullen zijn?’ met onderstaand videofilmpje.
Een weinig vrolijk toekomstbeeld wordt geschetst over het fysieke boek, de bibliotheek en boekhandel & auteursrechten. Laten we hopen dat het zover niet komt. Maar zoals de producent The Bakery (“We bake interesting creative projects in our oven of dream”:)) zelf zegt “this is not a realistic attempt to predict the future. It’s a make-believe satire based on some current concerns”.
Neem 20 minuten de tijd voor dit eerbetoon voor de boekhandel:

Zie ook de website van The Last Bookshop.

Met boekenliefde,
Judith

You-topia: (r)evolutie van werk & de kracht van mensen

Dag Marcel,

Ik lees veel over het leren, werken en organiseren in de 21e eeuw. Bij Zuyd Bibliotheek stonden voor mij verleidelijke boeken onlangs op het aanwinstenrek, Ik kon het niet laten ze ongelezen te laten.

krachtvanmensen

De kracht van mensen : organiseren in de 21e eeuw – Roland Hameeteman
Roland Hameeteman beschrijft in het leuk, mooi vormgegeven boeken met vele foto’s zijn ervaringen met zijn bedrijf E-office. Een IT-bedrijf dat het radicaal anders heeft gedaan: geen afdelingen, geen functies en regels. Na enige tijd bleek dat werknemers wel behoefte hadden aan een afgebakend gebied waar ze verantwoordelijkheid voor dragen.
Uitgangspunt was en blijft: het benutten van slimme en talentvolle mensen in de organisatie. Kenniswerkers willen geen last hebben van de organisatie maar plezier in werken. Werken in vertrouwen in een omgeving waar informatie wordt gedeeld ipv afgeschermd.
Hameeteman bepleit dat mensen moeten werken vanuit hun kracht en niet vanuit macht. Het systeem gebaseerd op controle en hebzucht is volgens hem uitgewerkt. Deze tijd vraagt om een andere manier van sturing en andere tools die je medewerkers beschikbaar stelt.

We zitten midden in een revolutie, zegt Roland Hameeteman. Hetzelfde zegt Bas van de Haterd in zijn boek: (R)evolutie van werk

revolutiewerkVan de Haterd begint zijn boek met een voorwoord van vele bekende die ook grote waarde hechten aan het sociaal kapitaal van organisaties, zoals Jaap Peters (Rijnlands organiseren), Ronald van den Hoff (Seats2meet), Martijn Aslander (Easycratie), Erwin Blom (Hb communities), Tony Bosma (Extend Limits), Nils Roemen (#dtv). Gevolgd door zijn inspiratielijst zoals TED, en de bekende boeken zoals die van Seth Godin, Drive van Daniel Pink, Free van Christian Anderson, Society3.0 & Wikinomics.
Via de geschiedenis van het werk worden de huidige trends en ontwikkelingen geschetst (duurzaamheid, zingeving, vertrouwen, transparantie, samenwerking, de prosumer, crowdsourcing).Tot slot worden aan de ontwikkelingen doorvertaalt naar de manier waarop we in de toekomst gaan werken en ons werk gaan organiseren. Van de Haterd plukt deze ontwikkelingen niet uit de lucht, maar ze zijn allemaal ergens toegepast. Of deze ontwikkelingen breed geaccepteerd worden en in welke snelheid dat gaat, dat kan hij ook niet voorspellen. Het voorbeeld van Het Nieuwe Werken (geïntroduceerd bij Interpolis in 1996 door Veldhoen, zie boek hieronder) wordt ook nog door veel organisaties gezien als een ‘modegrill’….
Het centrale thema in het boek is de transitie van menselijk kapitaal (personeel) naar sociaal kapitaal. “Het gaat er niet meer om wie voor je organisatie werkt, maar met wie je wil werken”. Deze overgang zal zich volgens Bas van de Haterd op een aantal manier gaan uiten:

 • meer kleinere organisaties; deze zijn menselijker, werknemers zijn geen nummer zoals bij grote organisaties. Bij organisaties met meer dan 1000 werknemers heeft elke nieuwe medewerker een lagere toegevoegde waarde (rendement van 70-80%). Daarnaast blijkt de aanname dat schaalvergroting tot grotere inkoopvoordelen niet waar, de voordelen worden vaak teniet gedaan door de vele kosten van de bureaucratische werkprocessen.
 • meer jongere organisaties; de innovatiecycli gaan sneller waardoor levensduur van producten en diensten afneemt. Kleinere organisaties vallen sneller om. Niet erg volgens van de Haterd, het is een natuurlijk proces: groeien, bloeien, afsterven en op vruchtbare grond zal het weer opnieuw opbloeien.
 • nieuwe zelfstandige professionals; briljante mensen moet je aan je binden en belonen als ze voor jou op dat moment een toegevoegde waarde hebben.
 • duurzaam werken; duurzaam in de zin van milieubewust en mvo maar ook duurzaamheid als langdurige werkrelaties, omdat mensen niet meer volledig aan een organisatie verbonden zijn, zullen ze er langer werken.
 • specialisten; er ontstaan 2 type arbeiders: inhoudelijke specialisten (de zelfstandige professionals met de briljante ideeën) en procesmanagers (die briljante ideeën uitwerken en inbedden in de organisatie)
 • zelfsturing; leiders worden gekozen per situatie of project (gespreid leiderschap). Teams worden afgerekend op basis van prestaties en resultaten en niet meer op basis van inspanning. Dat betekent dat beloningstructuren moeten worden aangepast: “Collegialiteit dient beloond te worden, net als toegevoegde waarde.”

De nieuwe organisatiestructuur wordt vergeleken met Holywood 🙂 : er ontstaan regiebedrijven (de studio’s) die per project (film) de juiste mensen bij elkaar zoeken (scenarioschrijvers, acteurs, regisseurs, producenten).
Welke rol zal ik daarin gaan spelen? 🙂

Hieronder het filmje dat bij het boek (R)evolutie van werk hoort:

Dit lezenswaardig boek sluit dan weer mooi aan op het boek You-topia.

You-topia

Ook in het boek You-topia van Erik Veldhoen gaat het over “de impact van de digitale revolutie op ons werk, ons leven en onze omgeving” maar dan beschreven vanuit de fysieke en virtuele ruimtes. Veldhoen is bekend geworden met zijn boek Kantoren bestaan niet meer en heeft vele organisaties geholpen met de inrichting en implementatie van het nieuwe werken, zoals Orbis, het ziekenhuis van de 21e eeuw in Sittard.

In zijn boek introduceert Veldhoen het model activity-based organiseren. Medewerkers zullen die werkplekken gaan zoeken en uitkiezen die het best passen bij de activiteiten die ze willen uitvoeren op dat moment, dat kan een kantoor zijn, een flexruimte, seats2meet, een koffiecorner, thuis of de Efteling 🙂 Je kunt er voor kiezen om mensen fysiek of virtueel te ontmoeten. Om werknemers te laten kiezen hoe zij hun werk zelf organiseren is er vertrouwen nodig. Dat vergt een andere cultuur en leiderschap. Veldhoen heeft het over You-topia, we gaan niet meer naar werkplekken toe omdat het moet, maar omdat ze de betekenis en waarde hebben die we zoeken.

You-topia gaat over de nieuwe wereld en de ideale ruimte. Veldhoen definieert 7 basisprincipes voor mensen in You-topia:

 1. leef en werk in de virtuele ruimte
 2. zet al je informatie en activiteiten online en deel het
 3. wees altijd online
 4. creëer je eigen dagspiegel (je leefritme)
 5. kies de juiste plek voor jouw activiteit
 6. koester fysieke ontmoetingen
 7. leef voldoende naar jouw disciplines

Voor de organisatie zijn de volgende 7 basisprincipes in You-topia:

 1. bouw een volwaardige virtuele werkruimte
 2. organiseer het werk en de workflow in de virtuele ruimte
 3. geef medewerkers de vrijheid
 4. organiseer en faciliteit alles vanuit activiteiten
 5. creëer alleen fysieke ruimtes die ertoe doen
 6. toon leiderschap: koers, speelveld, spelregels
 7. creëer verbinding

De industriële revolutie heeft er voor gezorgd dat we wonen en werken tot in het extreme uit elkaar hebben getrokken, met alle maatschappelijke (woon-werkverkeer/files) en sociale gevolgen van dien (het ontstaan van woonwijken met daarnaast kantorenwijken). Door de digitale revolutie komt ons privé en werkleven weer dichter bij elkaar zoals voor de industriële revolutie.

Ik word ook wel een beetje (nou … een beetje ;)) ongeduldig van als ik deze boeken lees. Ik zie zoveel mogelijkheden, die pas ik ook zoveel mogelijk toe, maar ervaar in mijn werkomgeving toch ook nog obstakels. Ik breng de boeken morgen maar weer snel terug naar de bibliotheek dan kunnen de nieuwe teamleiders van Zuyd ze ook lenen. Het is interessant leesvoer voor hun studie Personal Leadership in Innovation and Change.

Groet,
Judith

 

“Wie het weet mag het zeggen!”

Dag Marcel,

Al vaker heb ik geblogd over het Rijnlands organisatiemodel.

Jaap Peters (Bij welke reorganisatie werk jij?) en Mathieu Weggeman (Leidinggeven aan professionals? Niet doen!) hebben samen een nieuw boekje uitgegeven: Het Rijnlands praktijkboekje. In onderstaande video legt organisatie-activist (mooie benaming) Jaap Peters helder uit wat het Rijnlands organiseren is. De basis daarvan is handelen in de geest van de wet, en niet naar de letter van de wet.

We hebben de vakinhoudelijke mensen het organiseren afgenomen, en nu is het tijd dat het aan de professional wordt teruggegeven.
Jaap Peters

Peters zegt dat in een organisatie soms de een zou moet leiden, en dan weer de ander de regie over zou moeten nemen afhankelijk van de expertise en de context. Zoals Joseph Kessels dat in zijn lezing bij Zuyd Gespreid leiderschap in een wereld van prestatie-afspraken en persoonlijke ontwikkeling liet zien met het voorbeeld van Orpheus Chamber Orchestra, een orkest zonder dirigent. Leider is degenen die de belangrijkste rol in dat muziekstuk speelt.

Deze tip kreeg ik via Ilse. Bedankt hiervoor! Ik vond het handig om het filmpje op te slaan in mijn buitenboordbrein 😉

Groet,
Judith

Zoeken en vinden; Kunst volgens Martin Bril

Goedemorgen op deze zondagochtend,

Omdat ik vaker bij Plint poëziekaarten koop, krijg ik ook regelmatig een Plint-foldertje in de brievenbus. Handig, dan word ik er aan herinnerd mijn voorraadje kaarten weer aan te vullen. Ook al ben ik redelijk digitaal, kaartjes stuur ik bij voorkeur gewoon per post.
Plint verkoopt ook andere leuke hebbedingetjes, zo ook dit raamgedicht van Martin Bril.
Het is vandaag 3 jaar geleden dat hij is overleden, daarom deel ik dit prachtig gedicht van hem met jou/jullie.

Kunst - Martin Bril
Wat we willen :
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid
 
Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen
 
Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel
 
De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt
 
Die klaarheid, af en toe
 
Martin Bril

 

Fijne zondag
Judith

%d bloggers liken dit: