Zoekresultaten voor zuyd innoveert

Zuyd Innoveert. Het waren vier fantastische jaren! #zuydin

Hallo Marcel,

Jammer dat je niet bij de feestelijke afsluiting van het Zuyd Innoveert programma kon zijn. Ook bij deze vijfde en laatste innovatiemiddag was ik present. In de afgelopen jaren heb ik binnen het programma verschillende rollen vervuld. Als expertgroeplid mocht ik vele mooie facultaire (macro)projecten beoordelen en feedback geven op pitches. Ook als innovator heb ik bijgedragen aan twee bijzondere innovatieprojecten waar ik met veel plezier onlosmakelijk aan verbonden blijf. Het MOOCZI-project waar jij als vlaggendrager fungeerde waarin we open en online onderwijs en open educational resources verkenden binnen de faculteit ICT. En het onlangs afgeronde project met FeedbackFruits waarin ik samen met een aantal docenten heb onderzocht of deze applicatie een goede manier is om feedback in het onderwijs te stimuleren. Dit project hebben ik samen met Jan Hein Gooszen van FeedbackFruits en collega Chris Kockelkoren ook gepresenteerd op de Zuyd Innoveert Markt tijdens deze innovatiemiddag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast waren wij bij de lekkere pizzasessies en was ik betrokken bij de Pop-Up School.

Van al deze bijeenkomsten en de lerende audits heb ik veel geleerd. Vooral dat innovaties heeeeeel langzaam gaan. Het veeeeeeel tijd kost en dat het voor docenten heel lastig is om dit naast al hun docententaken uit te voeren. Maar als je er dan mee bezig bent, komt er zo veel enthousiasme, passie, inspiratie en energie naar boven borrelen. Heerlijk om hier mee bezig te zijn.

Klik op de afbeelding om het jaarboekje te bekijken

Eerlijk is eerlijk. Innoveren is soms ook wel frustrerend. De bureaucratie van uren schrijven en verantwoorden. Pfff die kan me gestolen worden. Ook vond ik zeker in de beginjaren de aanvraagprocedure erg omvangrijk. Later zag ik in dat de intensieve begeleiding van het programmamanagement ook zeker zinvol was. Voor de kleinere microprojecten (in de begintijd van het programma) had ik docenten meer snelheid in procedure en innovation-failures toegewenst.

Misschien ben ik te braaf en probeer ik me te veel aan de regels te houden. Ik moet wellicht de wijze woorden van Wim Gijseleaers uit het laatste innovatieboekje me ter harte nemen.

Mijn advies is: laat stoplichten zoals accreditaties, visitaties en jaarverslagen, de innovatiekracht die je net hebt aangeboord niet stilleggen. Ons doel is jonge mensen helpen ontwikkelen. En om dit doel te bereiken moet je soms de regels doorbreken.

Wim sprak, net als Daan Roosegaarde die ook bij de kick off van het programma aanwezig was, tijdens de innovatiemiddag 12 oktober vele wijze en herkenbare woorden. Daan liet ons verwonderen aan zijn landscapes of the future. Prachtig hoe hij, door gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen, wonderschone ontwerpen creëert. Kern van zijn verhaal voor mij was:

Innovatie is nieuwe verbindingen maken. Verbeelding centraal stellen Samen maken. Je moet ook leren wat je wel en niet kan.

Wim sprak over anderen of nee O? … veranderen 🙂 Aan de hand van onderzoeken en eigen ervaringen vertelde hij ons dat de sleutel om te innoveren niet bij allerlei methoden ligt maar bij mensen. De kern van zijn verhaal was voor mij:

Verandertraject moet je laten gaan. Mensen laten onderzoeken. Loslaten. Niet te veel sturen. Dat komt veranderprocessen ten goede.

Deze twee presentaties heb ik ook in tweets samengevat, zie hiervoor mijn Storify van deze middag.

En gelukkige hebben we naast de boekjes dit blog nog 🙂 Behalve dit blog over het afsluitende ‘Naar de finish’ bijeenkomst heb ik ook over de andere innovatiemiddagen geblogd in de periode 2013-2016

Prachtige middagen vol inspirerende sprekers.

Het was een feestelijke afsluiting van vier mooie jaren. Dank. Heel veel dank aan de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink. Zonder jullie expertise en energie was het programma nooit in deze vorm (met zoveel aandacht voor feedback en leren van elkaar) uitgevoerd. Mooi dat het programma zelf ook lerend was en dat gedurende de jaren ook verbeteringen zijn aangebracht.
Zuyd Innoveert maakte de Zuyd wereld mooier!

Judith

Zuyd Innoveert. Een pas op de plaats!? #zuydin

zi3

Hallo Marcel,

Gistermiddag vond voor de 4e keer een Zuyd Innovatiemiddag plaats. Nadat het programma in 2013 van start is gegaan met een geweldige kick-off door Daan Roosegaarde, presenteerde jij in 2014 de resultaten van ons MOOCZI-project. Vorig jaren was Zuyd Innoveert nog volop in beweging. En nu dan een ‘pas op de plaats’?

Ja en nee. Ja, het is het laatste jaar van dit innovatieprogramma. Maar er komt een mooi vervolg 🙂 meldde Kitty Kwakman in haar openingstoespraak. In het boekje (inmiddels een traditie) met de resultaten van de innovatieprojecten van het afgelopen jaar, schrijven de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink in hun nawoord dat na dit jaar voor een andere werkwijze gekozen wordt: “In plaats van een focus op projecten willen we in het vervolg de focus leggen op communityvorming en een setting creëren waarin Zuyd-collega’s die aan onderwijsinnovatie werken, de mogelijkheid krijgen om met en van elkaar te leren over innovatie en daar mogelijk ook met raad en daad bijstaan.” Naast Dominique en Marcel zijn ook de Zuyd onderwijslectoren Paul Hennissen en Hendrik Drachsler betrokken bij dit initiatief. Ook ik ben trots lid van het kernteam van ZOEC (Zuyd Onderwijskundig Expertise Community)! ‘Pas op de plaats’? Ja en nee. Het is soms ook goed om eens even stil te staan bij innovaties. Doen we wat doen goed? En hoe verankeren we onze inzichten in de opleidingen? ZOEC wilt de leer- en werkomgeving van onderwijskundige professionals van Zuyd worden waarin kennisontwikkeling en -deling centraal staat. Dat de behoefte aan kennis delen groot is, kwam tijdens het debat tot uiting.

Gedurende het debat, onder leiding van lector Eric van de catchboxLuijtgaarden (mét de Zuyd catchbox!), werden veel ervaringen en inzichten gedeeld. Naast de wens om meer kennis delen te delen, werd ook duidelijk dat we intern en extern nog niet zo goed communiceren over innovatie. De 2 aanwezige studenten waren zich ook niet bewust dat het onderwijs constant probeert zich te verbeteren. De vraag is of dat heel erg is? Toch denk ik dat het goed is als we als Zuyd meer uitstralen dat we constant in beweging zijn, dat we innoveren in cocreatie met studenten en werkveld belangrijk vinden. En dat blijvend van elkaar leren een Zuydwaarde is.

Het gesprek kwam regelmatig terug op het thema: de student centraal. De student als regisseur van zijn eigen leerontwikkeling. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Logisch. Voor de hand liggend. Keynote spreker van deze middag, Pedro De Bruckere stelde terecht de vraag of de lerende altijd in the lead kan zijn. Voor goed onderwijs is meer nodig. Hij refereerde aan het gedachtegoed van Biesta die zegt dat goed onderwijs bestaat uit: (1) kwalificatie (het opdoen van kennis en vaardigheden), (2) socialisatie (waarden en normen van een gemeenschap) en (3) subjectivering (persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). Daar hebben docenten nadrukkelijk een rol in.

Over de afsluitende keynote van Pedro De Bruyckere heeft Wilfred Rubens, sinds kort de DLWO programmamanager van Zuyd, al uitgebreid geblogd: Hoe kun je er achter komen of beweringen over onderwijs en leren kloppen? Dat ga ik hier niet herhalen. Wat ik hier van mee genomen heb, is dat we claims van al dan niet ‘zogenaamde’ onderzoeken niet klakkeloos voor waar moeten aannemen/overnemen. Hij had daar mooie voorbeelden van (zie blog Wilfred). Dat we vooral kritisch moeten blijven op elkaar, met elkaar. Maar wel kritisch met kennis. Want als je kritisch bent zonder kennis, dan doe je lastig 🙂 We moeten ook kritisch zijn tav onze eigen overtuigingen. We horen graag datgene wat in ons straatje past (confirmation bias). En het is uitermate belangrijk om studenten die kritische houding te leren (denk maar een aan de filter bubble, die informatievaardigheden blijven oh zo belangrijk, ondanks dat ik hierover wel eens andere geluiden hoor).

Volgens Pedro de Bruyckere -gebaseerd op het door hem vertaalde boek van Daniel Willingham– zijn er vier manieren om er achter te komen of een bewering over onderwijs onzin is:

 1. Strip de bewering en keer het om
 2. Volg het bewijs – doe aan factchecken
 3. Analyseer. Niet alles is zo eenvoudig in cijfers te vatten. Evidence-based education dreigt ook een mythe te worden (zie metastudie Hattie die uitgaat van gemiddelden, daar heb je niets aan heeft het wiskundemeisje en getallendiva Ionica Smeets tijdens de OWD2015 verteld: het Simpsons paradox!
 4. Zoek zelf bewijs

Het is de taak van onderwijs om studenten kritisch te leren denken. En het net zo belangrijk om kritisch te blijven tav je eigen denken en functioneren.

Er is nog veel te ontdekken. We weten nog zo veel niet wat werkt in onderwijs. Een mooie ZOECtocht om samen binnen Zuyd aan te gaan!

Goed weekend!
Judith

Oja, ondanks Pedro’s kritisch houding tov Ken Robinson blijf ik toch gewoon fan van Sir Ken :).

zoec

Zuyd Innoveert: Pitch jouw idee! #zuydin

ZIP-pen

 

Heb je een innovatief idee om het onderwijs bij Zuyd te verbeteren?
Blijf er niet mee rondlopen maar start het nieuwe jaar goed en zet jouw idee voor het onderwijs om in een mooi project.
Het innovatieprogramma Zuyd Innoveert nodigt je uit om in februari 2015 jouw idee te pitchen tegenover een jury.
Ondersteunt de jury van de Zuyd Innoveert Pitch (ZIP) jouw idee?
Dan maak je kans om in 2015 jouw project te mogen starten!

De pitches vinden plaats op 3 februari in Sittard, 5 februari in Heerlen en 10 februari in Maastricht, telkens tussen 15.30 en 19.00 uur.

Dominique Sluijsmans en Marcel van de Klink, Programmamanagers

 


Hi Marcel,

We wisten al van de ZIP-plannen van Dominique en Marcel, de programmamanagers van Zuyd Innoveert. Ik heb je blog hierover gelezen en daarop gereageerd 😉 Jij hebt ideeën genoeg!

Heb je inmiddels de kaart ook in je brievenbus gekregen? Leuk hè! Posters zullen ook nog wel volgen. Maar ik kon het niet laten om hen naar de digitale oproep te vragen 🙂 Of ik die dan op ons blog en via de Nieuwsflits wilde verspreiden? Natuurlijk! Bij deze!

En laat ik vooral ook collega’s oproepen die iets willen uitproberen (met ICT ofzo 😉 ) want daar is het Zuyd Innovatie programma ook voor. Door dit programma krijg je de ruimte en financiële middelen om met onderwijsvernieuwing, met iets wat voor jou innovatief is, aan de slag te gaan. Uitproberen! Fouten maken mag! We leren ook van dingen die niet zo gaan zoals we dat in een projectvoorstel verwoorden. Ook dat hebben wij met het MOOCZI-project ervaren.

Mag ik toch nog een keer de hoop uitspreken dat ipv projectvoorstellen er blogposts geschreven gaan worden? Dat zij die een innovatief idee aan de slag gaan, ook de voortgang en opbrengsten delen zodat we daar allemaal van kunnen leren? Ik hoop zo dat in deze fase van het programma een Zuyd Innoveert blog gestart gaat worden. Of zou ik dat idee ook moeten gaan pitchen? 🙂

Groet,
Judith

Voor de Zuyderlingen die hun ideeën willen pitchen, klik op deze link (inloggen op Infonet).

10 Innovatie challenges so far @ Zuyd Innoveert ICT

Ha Judith,

Ik ben erg blij dat je betrokken bent bij het macroproject van Zuyd Innoveert van de faculteit ICT. Het MOOC project waar ik als vlaggendrager en jij als mede projectleider bij betrokken bent. Door jouw deelname word ik geregeld teruggetrokken naar dat project. Teruggetrokken van mijn gefladder naar andere projecten en ‘prioriteiten’ binnen het onderwijs. Dat laatste is voor jou als innovator een frustratie, maar in zo’n faculteit meer de orde van de dag dan een uitzondering. Innovatie blijft lastig. Op onze MOOC blog probeer ik als vlaggendrager mijn ervaringen in die rol bij te houden. In het begin redelijk gestructureerd, maar mijn voorlaatste blog was alweer van 16 weken geleden. Wellicht hoort dat bij de rol van vlaggendrager, maar ik denk ook dat dit een realiteit is van Zuyd en de mensen die bij dit sort projecten verbonden zijn. De blogposts als vlaggendrager sluiten soms af met Innovatie challenges, een poging om zoals de ruleset van Jane, al doende, met challenges te komen die je tegenkomt tijdens het innoveren (in het onderwijs). Natuurlijk mag daar nog een reflectie en redactieslag overheen, maar ik ‘kan inmiddels tot 10 tellen en wil dat dan ook in ‘onze’ blog delen, zodat er op gereageerd kan worden. De weeknummers achter de challenges zijn de links naar de MOOCZI blog van het project.

 

Innovatie challenge #1: Overwin ‘de waan van de dag’! [In de originele challenge stond wat dat betekent voor het MOOC project er ook bij: Concreet betekent dit in dit project: Op zoek naar een nieuwe projectleider voor 2 dagen. (Week 1)]

20140411-122647.jpg

Innovatie challenge #2: Blijf vertellen wat je doet! [In de originele challenge stond wat dit betekent voor het MOOC project er ook bij: Concreet betekent dit voor dit project: Maak een website van waaruit er gelinked wordt naar de verschillende rollen (vlaggendrager, projectleider, instructional content designer, onderzoeker, …) en de verschillende bronnen binnen het project. (Week 2)]

20140411-122700.jpg

Innovatie challenge #3: Betrek je directie actief bij je project, niet aan de vergadertafel maar in de innovatiewerkplaats. (Week 3)

20140411-122719.jpg

Innovatie challenge #4: Zorg dat je Innovatiekatalysatoren zoals een Instructional Media Designer (Pieter in dit geval) dicht bij je team hebben. 1 trap en 1 balie is al te ver en te belemmerend. In de kamer en in het klaslokaal zijn ze nodig. (Week 3)

20140411-122711.jpg

Innovatie challenge #5: Probeer de drempels om te gaan communiceren vanuit het project zo laag mogelijk te houden. In het bijzonder bij grote organisatiebrede innovatieprojecten zou het communicatiemedium geregeld/betaald en wellicht wel geuniformeerd moeten zijn. Zodoende kan de gehele organisatie zo goed mogelijk mee genieten. (Week 4)

20140411-122724.jpg

Innovatie challenge #6: Beleef alle verrassingen die je tegenkomt tijdens het innoveren! Benoem ze! Geniet van de positieve verrassingen en ‘buit ze uit’!  Laat je niet afschrikken van diegene ‘waar je niet zo goed weet wat je er mee aan moet.’ Benoem ze! Innoveren duurt tijd en ook voor die verrassingen komt een tijd en plek. (Week 6)

20140411-122731.jpg

Innovatie challenge #7: Heb/vind het lef om te innoveren! [In het MOOCZI Blog stond het verwoord met een vraag: Hebben we het lef om te (leren) innoveren? (Week 7)]

20140411-122737.jpg

Innovatie challenge #8: Beoordeel de innovatie niet alleen op stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen! Probeer de kracht te zien die tussen de regels door te vinden is. (Week 16)

20140411-122743.jpg

Innovatie challenge #9: Innoveren is zonder bandjes in het diepe worden gegooid en dan proberen om te gaan zwemmen, vaak tegen de stroom in. Zorg voor genoeg reddingsboeien en floatables, zodat nieuwe zwemmers snel boven kunnen komen. (Week 32)

20140411-122748.jpg

Innovatie challenge #10: Hoe krijgen we het zover dat we innoveren in het onderwijs op dagelijkse basis net zo beleven als de kwaliteit van het onderwijs en de beleving van de student. (Week 32)

20140411-122814.jpg

 

Tot zover de eerste 10 😉

Groet Marcel

 

Creativiteit zit tussen mensen. Innoveren kan je niet alleen. Zuyd Innoveert. #ZuydIn

Goedemorgen Marcel,

Je hebt al een mooie introductie geschreven over de pizzasessie van Zuyd Innoveert. Het was inderdaad een inspirerende bijeenkomst. Ik vond het zo leuk nieuwe Zuyderlingen te ontmoeten. Ik loop al heel wat jaren rond en ken vele collega’s, maar de meeste van onze ‘pizza’-vrienden kende ik nog niet.

pizza1

We hebben al vaker over het programma Zuyd Innoveert geblogd, we zijn er immers allebei vanaf het begin bij betrokken.
Zuyd Innoveert is nu formeel een jaar bezig. Er zijn nog 3 jaren te gaan. Binnen het programma zijn per jaar financiële middelen beschikbaar voor 10 microprojecten [interne Infonetlink] die individuele medewerkers kunnen aanvragen, en de 10 macroprojecten [interne Infonetlink] op faculteitsniveau. En jij bedacht dat het toch eigenlijk ook mogelijk moest zijn over de faculteiten heen te innoveren 🙂 Vandaar deze pizzasessie! Volgend jaar is er ruimte voor 3 Zuydbrede innovatieprojecten.

Na een kenningsmakingsronde kwamen de ideeën en de problemen op tafel.

 1. Studenten die onderzoek moeten verrichten hebben veel moeite met het vinden van respondenten. De Zuyd-community biedt een interessante pool …. “bij Zuyd word je verwend met een goede respondent” 😉
 2. Pop up school. Problemen oplossen door creatieve input.
 3. Samenwerking om complexe problemen op te lossen.  Zoals een hackaton.
 4. Interprofessioneel samenwerken op het gebied WMO
 5. Gamification. Evoke. Het goede doelen gevoel.
 6. Crowdfunding – kickstarter Zuyd
 7. Projecten en diensten van LevenLangLeren beter vermarkten
 8. Trends die studenten tijdens stage zien verzamelen. Coolhunting
 9. Gezamenlijke MOOC met thema Ondernemerschap
 10. Living lab – samenwerken met studenten in leerbedrijf
 11. Leergang digitale didactiek

Al pratende kwamen 2 initiatieven bovendrijven waar meerdere ideeën op aan konden sluiten.
Een vervolgafspraak is gemaakt. Het programma eist een projectvoorstel met benoemen van resultaten en het duiden van het innovatieve karakter.

Wat mij opviel is dat de term ‘ontschotting”; meer samenwerking tussen faculteiten, vaak viel. De aanwezige hadden wilden heel graag met elkaar samenwerken maar liepen tegen barrières als aan als roosters en examenreglementen.
Ook samenwerken met studenten als gelijkwaardige partners (niet pamperen) kwam vaker ter sprake. Studenten een levensechte context bieden.  Dat past natuurlijk allemaal prima in de Zuydbelofte ‘leren in communities’. Jim Diers werd genoemd als inspiratiebron voor community building.

Jim Diers zegt: act! Wacht niet af maar doe iets!

“We moeten meer kennisdelen”

Hoe vaak hoor ik dit niet. Ook tijdens de pizzasessie weer. Het was heel tof om te horen dat onze Nieuwsflits I for You, de informatiebron is voor de collega’s. Ik ‘kennisdeel’ gelukkig niet voor niets 🙂 . Kennis delen begint bij jezelf. Kennis delen is actie, daar hoort geen passieve houding bij. Dus kom in beweging! Zoals Gijs van Wulven [VOORT-innovatiemethode] zegt: ‘om te innoveren moet je patronen doorbreken’. Dat kunnen we samen.

Zo’n kennisdeel-pizzasessie is heerlijk, maar ook de beschikbare technologie kunnen we gebruiken om meer kennis te delen en samen te leren en innoveren. We hebben afgesproken om elkaar niet te mailen maar alles te delen via de Zuyd Innoveert Yammer groep. Iedereen wordt uitgenodigd een kijkje te nemen. Immers: innoveren kan je niet alleen. En creativiteit zit tussen mensen, niet in mensen.

pizza2Het was lekker werken!

Judith

 

%d bloggers liken dit: