Site-archief

Thema Popup-school met actieve ouderen #gastblog #zuydin

We hebben al eerder een gastblogbijdrage gepubliceerd over de Popup-school met een oproep voor relevante vraagstukken. Die hebben ze nu! Het thema is nu actieve ouderen. Jos Laugs vroeg of hij dit blog nogmaals als platform mocht gebruiken om aandacht te vragen voor dit mooi initiatief. Maar natuurlijk!
2beJAMmed!

activeaging

Zuyd Innoveert heeft een subsidie toegekend aan een project voor de ontwikkeling van een Popup-school, waarin de faculteiten voor de Kunsten, International Business and Communication en Hotelmanagement deelnemen. De Popup-school is een kortdurende leeractiviteit met een ontwerpgericht karakter voor studenten, docenten en direct betrokkenen uit het maatschappelijk veld. De eerste uitvoering vindt plaats in het voorjaar 2015 op een locatie buiten de school.

Een inventarisatie van vraagstukken voor de Popup-school heeft veel interessante thema’s opgeleverd. De participatiemaatschappij met deeleconomie en regionale bevolkingskrimp van de regio met vergrijzing kwamen daarin vaak terug. Het eerste project van de Popup-school moet nieuwswaarde hebben en in een grotere context passen: klein maar met grote impact! De initiatiefgroep Popup-school heeft voor de eerste uitvoering gekozen voor:

Concepten voor sociale betrokkenheid van actieve ouderen

De Popup-school zoekt naar mogelijkheden die ouderen ons te bieden hebben. Talentontwikkeling voor alle leeftijden, van en met elkaar leren, capaciteiten benutten. Met dit thema hopen we een kleine bijdrage te leveren aan het welbevinden van senioren en het kennisbehoud in de maatschappij. We kennen allemaal senioren die geen weg weten voor hun ruime ervaring en op zoek zijn naar sociale zingeving. Welke mogelijkheden zien zij om actief te blijven en zich nuttig te maken? Hoe versterken ze hun netwerken? Welke bruggen zijn nodig om elkaar te bereiken? Het heersende beeld van ouderen als kostenpost dient omgebogen te worden naar ouderen als bron. De Popup-school richt zich niet primair op het vinden van oplossingen voor problemen als eenzaamheid en mantelzorg, maar op het ontdekken van mogelijkheden van actieve ouderen. Het vraagstuk van de sociale betrokkenheid van actieve ouderen heeft veel dimensies, is urgent en wordt dat alleen maar meer, op alle niveaus, ook globaal.

De bijeenkomsten van de Popup-school maken gebruik van Design Thinking, waarbij vanuit betrokkenheid gewerkt wordt aan inzichten, alternatieven en prototypes voor het gegeven vraagstuk die een bijdrage leveren aan menselijk welbevinden: what’s in it for me!

In welke richting concepten zich ontwikkelen, is nu nog moeilijk te voorspellen. De Popup-school zal het vraagstuk moeten toespitsen op de leerbehoeften van haar deelnemers: belanghebbenden (ouderen en/of organisaties), studenten en docenten. In eerste instantie zoeken we daarvoor sleutelfiguren die richting kunnen geven aan de inperking van het vraagstuk tot een thema waarin we in enkele dagen Popup-school nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen.

Als je suggesties hebt of aanknopingspunten ziet voor sociale betrokkenheid van actieve senioren, horen we die graag!

Initiatiefgroep Popup-school, meer info of reacties:
Jos LaugsJosje van DongenGuy Simons (student)Irmelin HanssenMarije DuijsensSylvia Schoenmakers 

Chaordisch onderwijs en onderzoek

Briljante tekeningen M! en bedankt voor compliment ;). Jouw blogpost over het MOOCZI-project en de innovatie challenge #10:
Hoe krijgen we het zover dat we innoveren in het onderwijs op dagelijkse basis net zo beleven als de kwaliteit van het onderwijs en de beleving van de student?
past bij waar ik het over wilde hebben: chaordisch onderwijs. Heb jij wel eens van deze term gehoord? Collega Rienke vroeg me dat deze week. 

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Chaordisch’ (bedacht door Dee Hockbetreft een omgeving waarin aandacht is voor orde: de noodzakelijke regels, efficiency en organisatie, maar die daarnaast ook ruimte biedt voor creativiteit en chaos.

Dat is te lezen in de bijdrage Chaordisch onderwijs en onderzoek van Ingrid Mulder, Jos van Hillegersberg en Jaap van Till in het WTR-trendrapport De bakens verzetten uit 2012. De auteurs stellen dat het hoger onderwijs – als reactie op de toenemende druk – terug lijkt te vallen op het traditionele kwaliteits- en efficiencydenken:  top down, veel controle, meer regels en bureaucratie, en een grotere efficiëncy van curricula. Herkenbaar.

Bij Zuyd is men bezig aan een update van het strategische ICT plan [ SIP2.0 😉 ]. Met het oog op onze input kan ik ook wel wat met deze chaordische visie. Je kent de burchtmetafoor DLWO van SURF wel, daar sluit dit ook wel bij aan. Voor het faciliteren van processen, volgsystemen en kwaliteitsbewaking is ICT gewoon een kritische basisvoorziening. Dit moet centraal in de ‘burcht’ georganiseerd worden. Echter bij de benodigde ICT voor samenwerking, crowdsourcing, kennisdeling met web2.0 tools, het social learning in open online onderwijs past geen traditionele ICT-organisatie meer. Het is gewoon niet meer bij te houden voor onze IT-afdeling. Maar dit soort chaos moet wel gefaciliteerd worden.

Volgens de auteurs moet het creëren van een chaordische omgeving het doel zijn voor het onderwijs, alleen focussen op efficiënt onderwijs en onderzoeksondersteuning is een doodlopende route. In hun visie zijn 3 concepten cruciaal voor de leeromgeving: personalisatie, coöperatie en informeel leren. Dit sluit aan bij de trend dat creativiteit, innovatie en ondernemerschap belangrijk is voor de toekomst van Nederland. Ook in het rapport van de WRR ‘De lerende economie’ (2013) staat (p.255):

Hogescholen worden tot op heden te veel als louter scholen gezien, maar zij zullen zichzelf tot kennisinstelling moeten omvormen en een nieuwe balans moeten vinden tussen kennis overdragen, bedrijvigheid creëren en bijdragen aan het oplossen van problemen

Dit past weer mooi aan bij de nieuwe strategie van Zuyd: leren in communities, praktijkgerichte leeromgeving, verbinding van onderzoek met onderwijs. We zijn geen onderwijsfabriek maar willen een leercommunity zijn waar ruimte is voor experimenteren en samenwerken: onderling, over faculteiten heen (ontschotting) en met de buitenwereld (die voorgevel is eruit).
We zien en horen het in onze omgeving: de docent moet transformeren naar een facilitator, moet inspireren en behoort het kritisch en reflectief denken te stimuleren. Onze omgeving (bedrijfsleven, zorginstellingen, onderwijs en welzijnswerk) vraagt om creatieve, flexibele, zelfsturende professionals. Die professionals ontwikkelen zich toch met Zuyd?! Samenwerken is het toverwoord. Chaordisch leren moet volgens de auteurs al vroeg in de curricula ingebouwd worden. Eigenlijk hebben we het dan ook over de Zuydbrede innovatieproject-ideeën als Living Lab, Pop-up school en Hackathon. Open en multidisciplinair samenwerken aan het oplossen van een probleem of het verbeteren van issues. Onze afdeling ICT zal dit leerproces meer moeten faciliteren en de initiatieven van enthousiaste docenten, studenten, faculteiten, lectoraten ondersteunen. Hoe chaordisch wil Zuyd zijn?

Mooie overweging voor het weekend. Volgende week weer verder.
Groeten,
Judith

10 Innovatie challenges so far @ Zuyd Innoveert ICT

Ha Judith,

Ik ben erg blij dat je betrokken bent bij het macroproject van Zuyd Innoveert van de faculteit ICT. Het MOOC project waar ik als vlaggendrager en jij als mede projectleider bij betrokken bent. Door jouw deelname word ik geregeld teruggetrokken naar dat project. Teruggetrokken van mijn gefladder naar andere projecten en ‘prioriteiten’ binnen het onderwijs. Dat laatste is voor jou als innovator een frustratie, maar in zo’n faculteit meer de orde van de dag dan een uitzondering. Innovatie blijft lastig. Op onze MOOC blog probeer ik als vlaggendrager mijn ervaringen in die rol bij te houden. In het begin redelijk gestructureerd, maar mijn voorlaatste blog was alweer van 16 weken geleden. Wellicht hoort dat bij de rol van vlaggendrager, maar ik denk ook dat dit een realiteit is van Zuyd en de mensen die bij dit sort projecten verbonden zijn. De blogposts als vlaggendrager sluiten soms af met Innovatie challenges, een poging om zoals de ruleset van Jane, al doende, met challenges te komen die je tegenkomt tijdens het innoveren (in het onderwijs). Natuurlijk mag daar nog een reflectie en redactieslag overheen, maar ik ‘kan inmiddels tot 10 tellen en wil dat dan ook in ‘onze’ blog delen, zodat er op gereageerd kan worden. De weeknummers achter de challenges zijn de links naar de MOOCZI blog van het project.

 

Innovatie challenge #1: Overwin ‘de waan van de dag’! [In de originele challenge stond wat dat betekent voor het MOOC project er ook bij: Concreet betekent dit in dit project: Op zoek naar een nieuwe projectleider voor 2 dagen. (Week 1)]

20140411-122647.jpg

Innovatie challenge #2: Blijf vertellen wat je doet! [In de originele challenge stond wat dit betekent voor het MOOC project er ook bij: Concreet betekent dit voor dit project: Maak een website van waaruit er gelinked wordt naar de verschillende rollen (vlaggendrager, projectleider, instructional content designer, onderzoeker, …) en de verschillende bronnen binnen het project. (Week 2)]

20140411-122700.jpg

Innovatie challenge #3: Betrek je directie actief bij je project, niet aan de vergadertafel maar in de innovatiewerkplaats. (Week 3)

20140411-122719.jpg

Innovatie challenge #4: Zorg dat je Innovatiekatalysatoren zoals een Instructional Media Designer (Pieter in dit geval) dicht bij je team hebben. 1 trap en 1 balie is al te ver en te belemmerend. In de kamer en in het klaslokaal zijn ze nodig. (Week 3)

20140411-122711.jpg

Innovatie challenge #5: Probeer de drempels om te gaan communiceren vanuit het project zo laag mogelijk te houden. In het bijzonder bij grote organisatiebrede innovatieprojecten zou het communicatiemedium geregeld/betaald en wellicht wel geuniformeerd moeten zijn. Zodoende kan de gehele organisatie zo goed mogelijk mee genieten. (Week 4)

20140411-122724.jpg

Innovatie challenge #6: Beleef alle verrassingen die je tegenkomt tijdens het innoveren! Benoem ze! Geniet van de positieve verrassingen en ‘buit ze uit’!  Laat je niet afschrikken van diegene ‘waar je niet zo goed weet wat je er mee aan moet.’ Benoem ze! Innoveren duurt tijd en ook voor die verrassingen komt een tijd en plek. (Week 6)

20140411-122731.jpg

Innovatie challenge #7: Heb/vind het lef om te innoveren! [In het MOOCZI Blog stond het verwoord met een vraag: Hebben we het lef om te (leren) innoveren? (Week 7)]

20140411-122737.jpg

Innovatie challenge #8: Beoordeel de innovatie niet alleen op stand van zaken met betrekking tot de doelstellingen! Probeer de kracht te zien die tussen de regels door te vinden is. (Week 16)

20140411-122743.jpg

Innovatie challenge #9: Innoveren is zonder bandjes in het diepe worden gegooid en dan proberen om te gaan zwemmen, vaak tegen de stroom in. Zorg voor genoeg reddingsboeien en floatables, zodat nieuwe zwemmers snel boven kunnen komen. (Week 32)

20140411-122748.jpg

Innovatie challenge #10: Hoe krijgen we het zover dat we innoveren in het onderwijs op dagelijkse basis net zo beleven als de kwaliteit van het onderwijs en de beleving van de student. (Week 32)

20140411-122814.jpg

 

Tot zover de eerste 10 😉

Groet Marcel

 

Creativiteit zit tussen mensen. Innoveren kan je niet alleen. Zuyd Innoveert. #ZuydIn

Goedemorgen Marcel,

Je hebt al een mooie introductie geschreven over de pizzasessie van Zuyd Innoveert. Het was inderdaad een inspirerende bijeenkomst. Ik vond het zo leuk nieuwe Zuyderlingen te ontmoeten. Ik loop al heel wat jaren rond en ken vele collega’s, maar de meeste van onze ‘pizza’-vrienden kende ik nog niet.

pizza1

We hebben al vaker over het programma Zuyd Innoveert geblogd, we zijn er immers allebei vanaf het begin bij betrokken.
Zuyd Innoveert is nu formeel een jaar bezig. Er zijn nog 3 jaren te gaan. Binnen het programma zijn per jaar financiële middelen beschikbaar voor 10 microprojecten [interne Infonetlink] die individuele medewerkers kunnen aanvragen, en de 10 macroprojecten [interne Infonetlink] op faculteitsniveau. En jij bedacht dat het toch eigenlijk ook mogelijk moest zijn over de faculteiten heen te innoveren 🙂 Vandaar deze pizzasessie! Volgend jaar is er ruimte voor 3 Zuydbrede innovatieprojecten.

Na een kenningsmakingsronde kwamen de ideeën en de problemen op tafel.

 1. Studenten die onderzoek moeten verrichten hebben veel moeite met het vinden van respondenten. De Zuyd-community biedt een interessante pool …. “bij Zuyd word je verwend met een goede respondent” 😉
 2. Pop up school. Problemen oplossen door creatieve input.
 3. Samenwerking om complexe problemen op te lossen.  Zoals een hackaton.
 4. Interprofessioneel samenwerken op het gebied WMO
 5. Gamification. Evoke. Het goede doelen gevoel.
 6. Crowdfunding – kickstarter Zuyd
 7. Projecten en diensten van LevenLangLeren beter vermarkten
 8. Trends die studenten tijdens stage zien verzamelen. Coolhunting
 9. Gezamenlijke MOOC met thema Ondernemerschap
 10. Living lab – samenwerken met studenten in leerbedrijf
 11. Leergang digitale didactiek

Al pratende kwamen 2 initiatieven bovendrijven waar meerdere ideeën op aan konden sluiten.
Een vervolgafspraak is gemaakt. Het programma eist een projectvoorstel met benoemen van resultaten en het duiden van het innovatieve karakter.

Wat mij opviel is dat de term ‘ontschotting”; meer samenwerking tussen faculteiten, vaak viel. De aanwezige hadden wilden heel graag met elkaar samenwerken maar liepen tegen barrières als aan als roosters en examenreglementen.
Ook samenwerken met studenten als gelijkwaardige partners (niet pamperen) kwam vaker ter sprake. Studenten een levensechte context bieden.  Dat past natuurlijk allemaal prima in de Zuydbelofte ‘leren in communities’. Jim Diers werd genoemd als inspiratiebron voor community building.

Jim Diers zegt: act! Wacht niet af maar doe iets!

“We moeten meer kennisdelen”

Hoe vaak hoor ik dit niet. Ook tijdens de pizzasessie weer. Het was heel tof om te horen dat onze Nieuwsflits I for You, de informatiebron is voor de collega’s. Ik ‘kennisdeel’ gelukkig niet voor niets 🙂 . Kennis delen begint bij jezelf. Kennis delen is actie, daar hoort geen passieve houding bij. Dus kom in beweging! Zoals Gijs van Wulven [VOORT-innovatiemethode] zegt: ‘om te innoveren moet je patronen doorbreken’. Dat kunnen we samen.

Zo’n kennisdeel-pizzasessie is heerlijk, maar ook de beschikbare technologie kunnen we gebruiken om meer kennis te delen en samen te leren en innoveren. We hebben afgesproken om elkaar niet te mailen maar alles te delen via de Zuyd Innoveert Yammer groep. Iedereen wordt uitgenodigd een kijkje te nemen. Immers: innoveren kan je niet alleen. En creativiteit zit tussen mensen, niet in mensen.

pizza2Het was lekker werken!

Judith

 

Inspirerende mensen – Inspirerende momenten op Zuyd I

Ha Judith,

Het was een bijzondere week afgelopen week. Vaak spreken we in dit blog over inspirerende momenten die we meemaken op conferenties en lezingen in Nederland en zelfs in de Verenigde Staten. Gelukkig hebben we ook genoeg blogposts over inspirerende mensen binnen Zuyd. En deze week heb ik weer een aantal mensen kunnen toevoegen aan dat lijstje.

Donderdagavond zaten we samen op uitnodiging van Marcel van der Klink en Dominique Sluijsmans bij de Pizzasessie van Zuyd Innoveert. Bij Bijsmans in Heerlen hebben we heerlijk gediscussieerd over zuydbrede Zuyd innoveert project ideeen. Zuyd Innoveert is het project dat we hier al vaker benoemd hebben, waar in dit schooljaar en de komende drie schooljaren faculteiten innovatieve projecten kunnen voorstellen en ‘grants’ kunnen winnen bij geode voorstellen. Daarnaast kunnen docenten 3000 euro krijgen voor miniprojecten om het onderwijs te innoveren. Op mooczi.wordpress.com houden we bijvoorbeeld de vorderingen bij voor het macroproject van de faculteit ICT. Maar donderdag ging over voorstellen voor projecten die Zuydbreed opgepakt kunnen worden. Het was een enorm creatieve en inspirerende sessie. Juist vanwege de nieuwe mensen, de nieuwe ideeen en de nieuwe koppeling tussen medewerkers van Zuyd.

“Creativiteit zit tussen mensen” was een van de mooie lessen die we geleerd hebben in de 1 minute pop-up school. Creativiteit zoals wij al vaker vanuit TED hebben meegekregen. Creativiteit die verandert en waar we in onszelf naar op zoek moeten gaan om gecombineerd met de anderen te laten groeien tot innovaties, tot oplossingen, tot uitdagingen, tot… <<fill in using your own creativity…>> Ik weet zeker dat je Sir Ken daarover nog over wil horen:

Hopelijk kunnen we met deze groep de wijk in met management, zorg, kunsten, ICT en hospitality studenten, waarbij we al onze ideeen kunnen koppelen onder de bezielende leiding van onszelf. De groep die bouwt aan een mooie toekomst, door te bouwen aan innovatie binnen Zuyd. En natuurlijk hoop ik ook dat het kickstarter idee en het idee om via de crowd resources en respondenten te vinden voor al onze projecten en onderzoeken gaat lukken. Want uiteindelijk waren dat de twee richtingen die ik gehoord heb die kunnen leiden tot concrete projecten. En natuurlijk zijn er dwarsverbanden gelegd. Tussen mensen, tussen faculteiten. En natuurlijk heeft er creativiteit gevonkt tussen personen. Nu aan ons de mooie taak om onze college studenten en docenten erbij te betrekken.

Inspirerende mensen – Inspirerende momenten op Zuyd (I)

Groet Marcel

%d bloggers liken dit: