Site-archief

Weer ophef over social media regels

En Marcel, heb je het ook gehoord? Na Hogeschool van Amsterdam (geen humor in mails) heeft nu ook de beste hogeschool van Nederland, Avans zich vergaloppeerd aan het invoeren van (gedrags)regels. Deze week was het volop in het nieuws. Avans heeft een Reglement voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten voor het komende jaar ingevoerd. Het document bevat diverse bijlagen, waaronder Spelregels voor gebruik van Social Media, dat ondersteund wordt met het filmpje:

Het filmpje suggereert dat 1 negatieve tweet de kansen op een glansrijke carrière verkeken zijn. Eens geplaatst op internet blijft geplaatst, dat mag bekend zijn. Net zoals het feit dat sollicitanten gescreend worden op internet. Maar of een gemiddelde HR-functionaris informatievaardig genoeg is om dit soort informatie te vinden, betwijfel ik.

In de spelregels voor Social Media staat:

Je bent een ambassadeur van Avans Hogeschool
Als student en medewerker van Avans Hogeschool ben je ambassadeur van onze hogeschool. Dit geldt zowel tijdens studie- en werktijd als in privétijd. Wees je ervan bewust dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je online zet en deelt met anderen. Houd er in je communicatie rekening mee dat je namens de hogeschool communiceert en de buitenwereld jouw mening ervaart als die van Avans Hogeschool! Uiteraard mag je geen berichten plaatsen die Avans Hogeschool zou kunnen schaden.
@Bron

Ik vind het nogal een inbreuk op de persoonlijke leefwereld van de student en medewerker door dit zo te stellen. Je bent geen ambassadeur van een organisatie maar van jezelf. Er bestaat zoiets als persoonlijke verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag.
In de bijlage is ook het alcoholbeleid opgenomen. Stel dat daar in zou staan: Als student en medewerker van Avans Hogeschool ben je ambassadeur van onze hogeschool. Dit geldt zowel tijdens studie- en werktijd als in privétijd. Uiteraard mag je je niet in beschonken toestand vertonen, hiermee schaad je de reputatie van Avans. Voor mij is dit vergelijkbaar.

Ik vraag me trouwens wel af welke sancties al die medewerkers en studenten van Avans nu te wachten staat die hierover hebben gereageerd op social media. Want er was nogal een storm van kritiek. Avans reageerde:

Maar ook hier slaan ze de plank mis. Avans kan niet bepalen op welke manier studenten en medewerkers over hen communiceren.
Tevens staat in deze huisregels ook nog een gedragscode e-mail: geen gevoelige boodschappen in mail, niet reageren op CC-mail en je houdt het kort en zakelijk. Iedereen bepaalt zelf toch wel hoe men communiceert?
Als hogeschool hoor je aandacht te schenken aan de manier waarop studenten en medewerkers zich online gedragen, maar dit behoort een onderdeel te zijn van een leerlijn mediawijsheid die elke onderwijsinstelling zou moeten aanbieden. Deze regels over online communicatie  zijn weer gemaakt vanuit controle en angst  ipv vertrouwen en kansen.

Weet je wat ik nog het ergste vond dat er in stond, daar heb ik nog niemand over gehoord. Artikel 3.7: tijdens lessen en bijeenkomsten behoren mobiele telefoons en soortgelijke hulpmiddelen worden uitgezet (of zodanig worden ingesteld dat anderen geen hinder ondervinden). Kan toch niet! Geen smartphone? Hoe zit het met mobile learning bij Avans? Mijn tablet gebruik ik altijd in een overleg, de vergaderstukken heb ik digitaal bij me en ik maak er mijn notities op. Gebruik van dit soort devices vind ik behoren tot de afspraken die je in een overleg of les gezamenlijk maakt.

Dit hele reglement ademt een heel andere sfeer uit dan het Meerjarenbeleidsplan van Avans, dat met ons gedeeld werd via een mooi filmpje.\

En eigenlijk snap ik wel waarom gedragsregels worden opgesteld. Binnen Zuyd krijg ik (en dat zal bij Avans niet anders zijn) steeds vaker vragen van medewerkers die het lastig vinden om met deze nieuwe vormen van communicatie en technologie om te gaan. Zij vragen om deze richtlijnen/regels als houvast. Onlangs kreeg ik nog een mail van een docent die vroeg om de regels van Zuyd mbt e-mail en gebruik van mobiele telefoon in de klas. Zuyd heeft naast een integriteitscode, een ICT-reglement en e-mailetiquette maar nog geen social media gedragsregels. Ik heb wel een concept-voorstel gezien en mijn reactie daarop gegeven. Deze week heb ik een overleg met enkele collega’s van Dienst Marketing & Communicatie over het gebruik van social media. Dit is wel een interessante casus om samen te bespreken. Ik zal ze het linkje van dit blog mailen 😉

Wat kunnen we leren van deze case? Op het blog van Marco Derken: Koneksa Mondo stond een mooie conclusie:

De belangrijkste les voor Avans Hogeschool (en voor alle andere hogescholen en universiteiten die nog volgen) is dat als je social media richtlijnen wilt invoeren daar niet al te lichtzinnig over moet doen. De insteek van de richtlijnen moet vooral gericht zijn op het faciliteren van mogelijkheden en niet op het verbieden van het gebruik. Stel deze richtlijnen dan ook niet alleen op vanuit afdeling corporate communicatie, ict of juridische zaken maar betrek daar de medewerkers en studenten bij en zorg zo voor een breed draagvlak. En als laatste, laat je niet gek maken door de reacties op Twitter. Als blijkt dat je fout zit, geef dit toe en reageer daar waar relevant en zinvol!
@Bron

Net zoals SoriesGuy zeg ik: stel geen spelregels op voor social media!. We kunnen ons beter focussen op het opleiden van mediawijze docenten en studenten.

Judith

Mijn andere blogs over richtlijnen social media:

Verminderen (gedrags)regels de werkdruk?

Marcel, kan jij het me uitleggen? Ik snap het niet waarom collega’s maar blijven vragen om richtlijnen, regels, code of conducts met betrekking tot ons gedrag tot elkaar, het gebruik van e-mail of social media. We hebben toch ook geen regels voor f2f communicatie, hoe we communiceren in een klaslokaal of tijdens een vergadering, in de koffiecorner of tijdens een SLB-gesprek? Waarom dan wel voor digitale communicatie?

Sinds enkele weken heeft Hogeschool van Amsterdam een ‘protocol verantwoord e-mailgebruik’  waarvan nu wordt gezegd dat het een praatstuk is. Tja. Een commissie werkdruk heeft daar namelijk geconstateerd dat structureel dichtslibbende inboxen stressverhogend werkt bij docenten. Binnen Zuyd is dat niet anders. Van collega’s hoor ik dat studenten voor elk akkefietje docenten mailen, 24/7 een reactie verwachten, en dat het taalgebruik niet altijd even professioneel is. Maar om dan gedragsregels voor e-mailgebruik op te stellen als: niet mailen in het weekend, alleen zakelijk taalgebruik en liever geen humor 😦 Weet je, het doet me een beetje denken aan de 10 gouden regels zoals die op lagere en middelbare scholen gelden. Ik vind het een beetje betuttelend.

Over richtlijnen Social Media heb ik al heel vaak geblogd 😉

waarin ik  elke keer schrijf dat Zuyd al voldoende regels heeft met de integriteitscode [interne Zuyd-link] en de regeling ICT-gebruik [interne Zuyd-link]. En dat doe ik nu ook weer. Misschien dat deze omgangsregels wel eens wat geactualiseerd kunnen worden, want ‘werk=werk en privé=privé’ is in deze tijd van Het Nieuwe Werken misschien wat achterhaald. Op het blog van Ilse Meelberghs zag ik een mooi voorbeeld van een code of conduct van de Universiteit van Utrecht dat zowel voor medewerkers als studenten geldt maar waarin ook de universiteit als instituut haar verantwoordelijkheid neemt. De Zuydwaarden:  ambitieus, open, ondernemend, inspirerend en vakkundig zouden in een hernieuwde integriteitscode als basis kunnen dienen.

Dit blog schrijf ik als reactie op een blog van Ilse waarin ze een aanzet heeft gemaakt voor een code of conduct voor haar faculteit. Ik vind het zinvol om in gesprek te blijven met elkaar en met studenten over eigen verantwoordelijkheid en wat we professioneel gedrag vinden (zie ook mijn blogpost over professioneel beoordelen). Maar om hierbij regels te stellen? Regels zijn er om gehandhaafd te worden. Hoe realiseer je dat dan? Binnen het HBO werken we toch met professionals ook wel kenniswerkers genoemd. Kenniswerkers die balans tussen werk en privé zelf willen organiseren, waarbij technologie een faciliterende rol kunnen spelen. Althans dat lees ik in de vele boeken over nieuwe organisatievormen, het nieuwe werken, samenwerken, netwerken en leiderschap. Mintzberg zei in 1979 al: “Kenniswerkers zijn niet te managen door het opleggen van regels en procedures of door het toepassen van informatiesystemen” of zoals Weggeman zegt: “Verbeter het evenwicht met meer collectieve ambitie en minder regels en procedures” (zie mijn blog: Het belang van de onderstroom)
In het boek van Menno Lanting ‘De slimme organisatie’ wordt het rapport The Social economy van McKinsey Global Institute geciteerd:

Veel winst valt te behalen met de verschuiving van communicatie tussen kenniswerkers in een-op-een-kanalen (e-mail, telefoon) naar sociale kanalen, die geoptimaliseerd zijn voor veel-op-veel-communicatie: ‘Als meer informatie in de organisatie beschikbaar komt en doorzoekbaar is, in plaats van dat het onbereikbaar ligt opgeslagen in e-mail-inboxen, kunnen kenniswerkers niet alleen tijd besparen als het aankomt op het schrijven, lezen en beantwoorden van e-mail, maar ook op het zoeken naar content en expertise.

Ik denk dat de vraag om bescherming dmv regelgeving voor e-mail en social media voornamelijk komt omdat men niet weet hoe ze deze communicatiekanalen op een juiste manier kunnen inzetten. Vooral het altijd connected te zijn door de smartphones en tablet levert volgens mij het gevoel van werkdruk op.
Het gaat hierbij om adaptatie van de technologie. En het wennen aan nieuwe technologie kost tijd. Daarom moeten we ons meer inzetten voor ondersteuning waarbij aandacht besteed wordt aan bewustzijn, kennis, houding en gedrag. Dat zal heel divers moeten zijn voor onze docenten las ik in het blogbericht ‘Generatie handleiding’ van Karin Winters op Science Guide. Niet iedereen is hetzelfde en niet alle collega’s hebben dezelfde vaardigheden, zie onderstaand model.

Dus alsjeblieft geen regeltjes voor mij. Stuur mij maar mailtjes ’s nachts, in het weekend, wel of niet met een knipoog ;). Yammer me, Facebook me, LinkedIn me, Twitter me of stuur me een whatsappje. Skypen, Hangouten of f2f met een heerlijk kopje koffie. Ik vind het allemaal prima.  Als we maar in gesprek blijven.
En ik blijf er over bloggen, in mijn privétijd 🙂

Vakantiegroetjes,
Judith

Weg met de angst voor Social Media!

Hoi Marcel,

We hebben al vaak geblogd over gedragscodes / richtlijnen Social Media:

Onze conclusie: geen Social Media regels. Maar toch blijft de vraag om richtlijnen komen. Jij vertelde me dat de Pabo toch iets op papier wilde gaan zetten. Natuurlijk wil ik Ankie daarbij behulpzaam zijn. Maar zij weet ook dat ik het vanuit een positieve insteek wil benaderen. Daarom ben ik zo blij met het initiatief van o.a. Karin Winters en Willem Karssenberg:

Lente in het Onderwijs! 

Als we dan een social media protocol maken dan staat daar in: gebruik je stem, lever een bijdrage, wees trots op je school, deel schoolnieuws, wees eerlijk, respecteer ouders, docenten, leerlingen, denk 2 keer na voordat je tweet, toon moed, wees open, gebruik je relaties uit je netwerk en wees een ambassadeur van je school!
Bron: Frankwatching

Ik werd via twitter nog geattendeerd op een paar positieve voorbeelden:

Adidas heeft Sue Social & Media Man, 2 striphelden geïntroduceerd. In de vorm van een stripverhaal wil Adidas zijn medewerkers motiveren om social media te gebruiken en zo samen te werken. Zie ook blogpost van Frankwatching hierover.

@Adidas

Beeld werkt beter dan tekst! Dat zie je ook in onderstaand stroomdiagram 🙂 via DutchCowboys

@theMinistryofHumor

Met wat humor en leuke tekeningen kunnen we misschien toch nog wel samen met collega’s en studenten enkele positieve richtlijnen samenstellen!

Groet,
Judith

Oma vertelt ….

Hi Marcel,

Discussie over wel of geen regels voor het gebruik van social media blijft. In de gesprekken die ik voer, de presentaties/workshops die ik geef, en op onze Zuyd-Yammer. Vanmorgen las ik een blogpost op Power PR over wat we van onze (groot)ouders kunnen leren over hoe we ons moeten gedragen op de sociale netwerken. Het hele artikel van Sabrina van Loon ‘Wat je van oma kunt leren over social media gedrag’ is een leuk insteek over gedragsregels.

Regels voor social media zijn gewoon niet nodig, als we ons gedragen zoals we dat in de ‘echte’ wereld ook (horen te) doen. De waarden en normen van onze oma’s (en opa’s en papa’s en mama’s) blijven overeind. Kort gezegd komt het hier op neer:

 • gedraag je
  we hebben het over ‘social’ media, dus wees beleefd en gedraag je netjes
 • laat jezelf van je beste kant zien 
  bedenk hoe je overkomt en realiseer van te voren wat het effect van je woorden kunnen zijn
 • stuur mensen een bedankje
  zo belangrijk en dat gebeurt veel te weinig, vind ik
 • doe je ellebogen van tafel
  respect tonen is een basisattitude
 • maak geen lawaai
  als je je irritant gedraagt gaan mensen je negeren
 • wees een goede vriend
  doe ook eens een vriendendienst
 • eet je groente op
  dus niet alleen maar snoepen (halen) maar ook eens interesse in een ander tonen (brengen)
 • een mens is maar zo goed als zijn woord
  alles draait om vertrouwen, wees oprecht en integer. Eerst denken dan praten, dus wees bewust dat wat je online plaatst. Eens gezegd/geplaatst kan je nooit meer terug kunt nemen (met excuses kan je wel de schade proberen te beperken)

En was vroeger alles beter?
Natuurlijk niet, maar nu ook niet. We gaan met onze tijd mee, ook dat werd vroeger gezegd.
Vanwege de angst voor het onbekende wordt nu nog vaak gevraagd om social media gedragsregels. Ik probeer die angst weg te nemen door te laten zien wat de meerwaarde van social media is/kan zijn. Het blijft uiteindelijk wel een kwestie van zelf DOEN en je onderdompelen.

Sociale netwerken zijn een onlosmakelijk verbonden met mijn leven. Is er niets belangrijkers? Nou? 😉 *grapje*
Ik haal er zoveel uit, zoals nu weer deze blogpost. Ik onderhoud mijn contacten, ik deel mijn kennis. Het is gewoon zo leuk!
Maar het is soms ook gewoon veel gemakkelijker om mensen te bellen of te mailen, omdat niet iedereen in mijn digitale wereld vertoeft. Gezellig samen een hapje eten (Edubloggerdiner) of te borrelen (JAMsessie) is/blijft ook super leuk en vet gezellig!

Zo mijn lunch break is voorbij. Ik ga weer eens verder met de zaterdagklussen.
groetjes, Judith

Code of Conduct for SM?

Hi Judith,

Welcome to the first English version of our duoblog. I know that you won’t react in English (yet!) but still I want to try to give our English speaking friends some insight in the way we at Zuyd University are using technology enhanced learning. So sometimes you will find a summary of our past Dutch blogitems in this category and sometimes you will find a story of it’s own. This time I have chosen the later.

You remembered our last session at Educause 2010? It was about Social Media (yeah that’s where SM stands for ;)) with Tanja Joosten @tjoosten of the University of Wisconsin and her friend Shannon Ritter @micala of State College PA as our hosts. They were promoting #edusocmedia and discussing all kind of social media in education topics. I am very happy to say that we can send some colleagues to educause 2011 :), but that means that we have to stay at home 😦

That doesn’t mean that we can’t interact with the conference. Shannon has dropped the question on twitter on which topics should be discussed at the conference and that made me thinking (well that and off course the urge to blog something in English and this was a great opportunity 😉 ) One of the rising topics within our education environment on social media is if there should be a code of conduct for teachers on how to use social media as communication device, especially with regard to communicating to students. I know that our friend Ankie van den Broek @ankievandenbroe is preparing/discussing on a code of conduct for her colleagues of ‘the school for teachers of elementary en middle schools’ (called: PABO in Dutch.) What do you think? Should there be such a code, probably even University wide, which oblige our colleagues to contact students with social media in certain ways?

I agree on training how to use social media (which is very much needed), I agree on raising awareness of using social media, University wide (both teachers and students), but I am against a code of conduct. Social Media should be used free of rules as freedom of speech is used. The second part of that sentence is, for me, very important. Freedom of speech can also be abused and that’s not the intention of it. You should always be aware what you say! And you should try to be aware of the impact that has one the ones that can hear/read your message. (Un)fortunately with Social Media that are potentially a lot of people! This awareness should be in the standard package of our colleagues. But is it? And how about the students? And what about the children of elementary and middle schools, for whom we are training the teachers? Should there be a code of conduct? History has proven that neither adults or children always are able to use the ‘freedom op speech’ the way it was intended. And whom I am to say how it was intended?

Well I have another argument against a code of conduct. And that’s the impossibility to preserve the code when it is in effect. How do we monitor total online behavior, and how do we react on misbehavior. The simplest way seems to be reacting on the person that doesn’t act along the code, but this person has always the possibility to change his/her online identity and continue his/her bad behavior.

The only way seems to me are the three A’s: Awareness, Acceptance, (and again) Awareness.

 • Teachers and Students should be made aware of the fact that Social Media can’t be controlled and that the only rule that really matters is the rule of ‘freedom of speech’ and that that rule comes with a responsibility.
 • Teachers, Students and Management should accept that in this open and online world Social Media will be used and that it is not to be controlled by rules.
 • Teachers and Students should be made aware of the worldwide, everlasting impact speaking through Social Media has and which implications that has on using the implications of ‘freedom of speech’ has.

Accept and be aware that technology has made our voices a powerful tool that can reach the world and beyond. Anything you say will be heard and will be used!

Greetz Marcel

%d bloggers liken dit: