Site-archief

Einde tijdperk boekenkasten in hogeschoolbibliotheek?

Dag Marcel,

Vorige week was ik uitgenodigd door een hogeschoolbibliotheek om mee te denken over de trends en ontwikkelingen op hun informatiedienstverlening. Nadat eerst 2 directeuren de toekomst van de vloeibare samenleving schetsten (dat aansloot op mijn laatste blogpost) en wat dit volgens hen voor hun onderwijs en de bibliotheek betekende, werd ik ge√Įnterviewd en daarna werd een aantal studenten en docenten bevraagd.
Volgens de directeuren namen ondersteunende diensten te veel eigenaarschap op zich die eigenlijk tot de verantwoordelijkheid van de opleiding hoorde. Tevens zagen zij voornamelijk studenten die via schermen werken ipv papier en vonden zij hen voldoende informatievaardig. Daarnaast werd de app Buku genoemd, een streamingdienst voor (‘al jouw’) studieboeken voor 25 euro per maand.
Op de vraag welke invloed digitalisering op het leren van de student maakte ik de opmerking dat informatie beter wordt verwerkt via boeken gaat. Uit vele onderzoeken blijkt ook dat dit beter beklijfd (kom ik later nog op terug). Mijn kinderen (n=3) gaven ook de voorkeur aan boeken en stilte (zonder smartphone-afleiding) tijdens studeren. De studenten bevestigden dat later. Zij leren uit de boeken die op de verplichte boekenlijst staan. Verschillende studenten waren gefrustreerd over het feit dat groot aantal op de verplichte boekenlijst nauwelijks gebruikt werd, of maar 1 hoofdstukje (dat weer pleit voor invoering van Buku). Zoeken deden zij via Google (Scholar), de aangeboden databanken werden door een enkeling intensief gebruikt, de meeste gebruikten deze niet of waren niet op de hoogte van het bestaan.

Ambitie

Wat betekent dit voor de hogeschoolbibliotheek als je je wilt profileren als informatiepartner van het onderwijs? Maar ook een betrouwbare digitale en fysiek collectie wilt aanbieden voor onderwijs en onderzoek en tevens een inspirerende leeromgeving wilt zijn? En als je ook een bijdrage wil leveren aan de professionele ontwikkeling van studenten?

Intermezzo

Weet je. Aan dit soort waartoe sessie heb ik al zo vaak aan deelgenomen. Met betrokkenen je ambitie bepalen om vervolgens de realiteit onder ogen te zien: Hoe dan? Je bent altijd onderdeel van een groter geheel, je dient te te verhouden tot de strategie, tot de organisatiestructuur, het beschikbare budget en de formatie-omvang. Waar heb je wel invloed op en waarop niet? In deze context moet je kijken welke onderdelen van je ambitie je kunt realiseren, dus zal je je moeten focussen. Als externe kan ik makkelijk zeggen dat je keuzes moet maken. Als je zelf midden in het veranderproces zit, is het niet even makkelijk. Keuzes maken is ook niet mijn grootste kwaliteit ūüėČ

Dus praten over de impact van technologie op onderwijs en bibliotheek kan alle kanten op. Er is zoveel mogelijk …

Dromen kan ik over prachtige leeromgevingen (deze en/of deze of mijn grootste droom: The Hunt Library ūüôā ). Moet je dat beperken tot alleen de bibliotheek, of dienen dat uitgangspunten te zijn voor het hele onderwijsgebouw (zoals bij Niek√©e Roermond)? Dromen over experimenten met mogelijkheden van Artifical Intelligence is ook leuk!

Dat technologie een rol speelt op de manier waarop we communiceren, organiseren en informatie tot ons nemen, is duidelijk. Technologie verandert ons onderwijs, onze bibliotheek. Niet heel snel, maar toch heeft dit al impact op het leren en lezen.

Werkelijkheid

Wat doe je als hogeschoolbibliotheek als studenten alleen boeken van de boekenlijst gebruiken en achtergrondinformatie digitaal zoeken? Als opleidingen niet verwijzen naar de beschikbare fysieke achtergrondcollectie en databanken? Als fysieke leeromgevingen steeds vaker dicht bij de opleiding worden gesitueerd omdat de rol van docent verandert naar coach en zij elkaar steeds vaker opzoeken en elkaar willen ontmoeten?

Keuzes

De belangrijkste taak van een hogeschoolbibliotheek is volgens mij een gids zijn in de informatie-jungle. In de huidige tijd is die veelal digitaal. Zet daarom in op een collectievormingsbeleid ‘digitaal, tenzij …’ en beperk de fysieke achtergrondcollectie. Serendipenty geschiedt door een hbo-student meer digitaal dan fysiek. Ik merk dat ik ook eerst online onderzoek doe alvorens tussen boekenkasten te gaan snuffelen. Digitale ontsluiting is daarom wel erg belangrijk. Hiervoor is de hogeschoolbibliotheek een belangrijke rol weggelegd door in afstemming met het onderwijs al een voorselectie van betrouwbare bronnen te ontsluiten. Zuyd Bibliotheek doet dat door het samenstellen van LibGuides die vervolgens in onze digitale leeromgeving ge√Įntegreerd kunnen worden.
En die Buku streamingdienst is voor de student waarschijnlijk een goed alternatief voor de verplichte boekenlijst.

Zet daarnaast in op integratie van informatievaardigheden in het curriculum.¬†Informatievaardigheden horen ‘just-in-time’ aangeboden te worden. Wees die informatiepartner van het onderwijs. Kijk hoe het curriculum is opgebouwd, welke eindcompetenties er liggen, breng de leerdoelen informatievaardigheid in kaart, train docenten. Hiermee kan je als embedded informatiespecialist het verschil maken.

De rol van hogeschoolbibliotheek als sociale ontmoetingsplaats zie je veranderen omdat die ontmoetingen steeds meer in nabijheid van het onderwijs plaatsvinden. Een ruimte voor rust is (zeker) in tentamentijd zeer wenselijk. Veel studenten gaan hiervoor naar universiteitsbibliotheken, die steeds vaker hbo-studenten weren, zoals de bibliotheek UU sinds vandaag. Misschien ligt daar een rol voor de hogeschoolbibliotheek geen ontmoetingsplek maar studieplek.

Oja nog even over papier vs digitaal. Ik merk dat ik hier ambivalent in ben. Ik kan me geen bibliotheek zonder boekenkasten voorstellen. Toch leer en lees ik zelf ook steeds digitaal. Het is ook een kwestie van gewenning. Het ontsluiten en beheren van een fysieke collectie is een grote kostenpost. Als er keuzes gemaakt moeten worden ….
Ondanks dat volgens onderzoek leren beter van papier kan dan digitaal denk ik dat er steeds meer devices (zoals reMarkable) komen die het ‘papier lezen’ evenaren. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, maar het komt er aan.¬†Over de snelheid waarmee dit zal gaan, kan ik echt geen zinnig woord over zeggen.
Of er nu wel of niet een keuze gemaakt gaat/moet worden tussen papier en digitaal, voor de informatiespecialist betekent dit sowieso dat zij een rol heeft de docent te helpen bij de selectie van een goede collectie die ook door het onderwijs ingezet wordt.

Mismatch

Het is belangrijk om aandacht te schenken aan verwachtingsmanagement. Ik merk vaak dat vaak een mismatch bestaat tussen verwachtingen en werkelijkheid. En iedereen heeft een eigen perceptie van die werkelijkheid. Het is de kunst om samen te bepalen wat de rol en taak is van je hogeschoolbibliotheek in de gegeven context.

#trots

Het valt me altijd op dat veel bibliothecarissen zich bescheiden opstellen. Ik wens hen toe trots te zijn op hun vak en overtuigd te zijn van hun meerwaarde. Wees als bibliotheek vooral zichtbaar en ga het gesprek aan, f2f en digitaal, met studenten, docenten en elkaar. Communiceer over je bijdrage en deel je successen! Samen bibliotheek zijn is ook een teaminspanning!

Samen. Veranderen. Doen.

Judith

 

Open leerruimtes en de rol van de bibliotheek

Hi Marcel,

Steeds vaker lees ik berichten over het klaslokaal of schoolgebouw van de toekomst. Hoewel mijn leerteam tijdens de Challenge Day van de MLI als één van de weinige nog geloofde in fysieke ontmoetingsruimte in 2030, denk ik echt (nog) niet dat binnen 15 jaar geen schoolgebouwen meer bestaan. Misschien dat de benaming anders wordt, maar volgens mij is ontmoeting wezenlijk voor leren en samenwerken. Dat die nieuwe leeromgeving vol staat met technologie en met veel ruimte voor samenwerkend, actief, zelfgestuurd leren lijkt me voor de handliggend.

Via Wilfred Rubens las ik het artikel Emerging Technologies to Enhance Teaching and Enable Active Learning door Eric Kunnen. Ik vond het mooi om te lezen dat Mary Idema Pew Library van de Grand Valley State University het initiatief heeft genomen om leerruimtes in te richten voor informeel leren.

Net zoals Wilfred vind ik dat deze prachtige omgeving van Grand Valley State University nog erg technologie-gedreven is. Wij hebben op (zeer) kleine schaal ervaring met onze X-lab. Ook het iXperium en andere Edlabs gaan uit van het experimenteren met technologie. Het is belangrijk dat docenten en studenten samen kunnen leren met nieuwe technologie om te gaan en hoe deze didactisch te kunnen inzetten.

Op universiteiten zie ik dat bibliotheken steeds meer initiatieven nemen om de ruimte anders in te inrichten waarbij het flexibel inrichten van zogenaamde open/learning spaces centraal staat, zie ook mijn bezoek aan de Tapijnkazerne. Afgelopen weekend stond in de krant dat de Erasmusuniversiteit 5 km boeken bij het oud papier heeft gezet. De ub moet volgens de bibliothecaris ‘radicaal kiezen voor totale transformatie’. De bibliotheek is de contentmanager, niet meer beheerder van boeken. Het uitlenen van boeken is inmiddels ook bij Zuyd een randverschijnsel aan het¬†worden. Zeker nu de zelfuitleen binnenkort ge√Įntroduceerd wordt.

Graag zou ik voor Zuyd ook een mengeling van deze X-labachtige ruimtes (zoals Pencil vs Pixel) met de open leeromgevingen waar ruimte is voor zelfgestuurd en actief leren maar ook voor de ontmoeting. In tegenstelling tot hbo-bibliotheken (in ieder geval bij Zuyd) hebben universiteitsbibliotheken veel meer ruimte om studenten en onderzoekers verschillende type ontmoetings-/werkruimtes aan te bieden. Buiten de Zuyd-bibliotheekmuren zijn nog ruimtes genoeg waar volgens mij de informatie professional een waardevolle inbreng kan bieden tot de inrichting voor het interactief samenwerken mbv devices voor onze open leeromgevingsruimtes.

librarian

Dat denk ik. Wat vind jij?
Groet,
Judith

Vond ik zojuist in mijn Pcoket (mijn nog te lezen artikelen) nog een Educause-bericht over dit onderwerp:¬†Beyond active learning: transformation of the learning space. Volgens de auteur van het artikel Mark Valenti leven we in een spannende tijd: “What an amazing time to be in education and to be a part of the transformation of the learning space!” Natuurlijk is technologie belangrijke aanjager van deze ontwikkeling. Ook de studenten zijn volgens hem veranderd: “Millennials no longer accepted that model, demanding that education be offered in a space of their choosing, on a schedule of their choosing, and in a style of their choosing.” Hoe kunnen we toch enige structuur bieden maar het leren toch persoonlijk maken? De samenleving vraagt immers om een andere professional, de T-shaped professional.

T-shapedCredit: Developed by IBM (Jim Spohrer, IBM Labs)
and Michigan State University
and modified on March 16, 2015.
Reprinted with permission.

De skills die deze T-shaped student nodig hebben vraagt een nieuwe didactische aanpak die een andersoortige ruimte vereist.

The next generation of learning spaces will take all the characteristics of an active learning environment‚ÄĒflexibility, collaboration, team-based, project-based‚ÄĒand add the capability of creating and making. Project teams will be both interdisciplinary and transdisciplinary and will likely need access to a broad array of technologies. High-speed networks, video-based collaboration, high-resolution visualization, and 3-D printing are but a few of the digital tools that will find their way into the learning space.

Jep. Spannende tijden ūüôā

Pencil vs Pixel. De nieuwe open leeromgeving – ruimte?

En, Marcel, was het artikel¬†Sustaining user engagement with behavior-change tools¬†de moeite van het lezen waard? Zoals ik het nu begreep gaat¬†mijn Up3 mijn gedrag nog niet zo veranderen, hiervoor moet ik later¬†het duel met Ankie¬†dan maar aangaan ūüėČ

Ik ben ook wel benieuwd naar dat 2e artikel waar je het over had, over¬†intractief¬†samenwerken mbv devices voor onze open leeromgevingsruimtes (de klaslokalen van de toekomst). De laatste dagen las en zag ik daar mooie voorbeelden van, die misschien ook eens de moeite waard zijn om uit te proberen bij Zuyd (leuk innovatieproject tussen ICT en PABO ;)). Ik ben een paar maanden geleden naar het iXperium in Nijmegen geweest, jij was een paar jaar geleden bij het oudere broertje (of zusje)¬†iXperium in Arnhem. Vele devices hebben ze daar om samen met basisscholen te experimenteren. Het Pencil vs Pixel – project waarover ik gisteren las gaat weer een stapje verder. Op Strijp-S, de oude Philipsterrein in Eindhoven heeft ontwerpstudio KNOL op uitnodiging van School Around (een 2jarig onderwijsvernieuwingsprogramma van¬†SintLucas (v)mbo en¬†MU¬†Play and Learn)¬†een 4D-klaslokaal gecre√ęerd. Pencil vs Pixel¬†is het eerste project van School Around. Van hun website:

In mei en juni 2015 hebben¬†twee¬†klassen studenten van het SintLucas in verschillende settings hier onderwijs gevolgd, vari√ęrend van 100% analoog¬†tot 100% virtueel. Elke fase representeerde een potentieel toekomstscenario voor het onderwijs.¬†Behalve een designonderzoek naar de schoolklas van de toekomst, is Pencil vs Pixel¬†een sociaal-psychologisch onderzoek.

 

Ook de andere School Around projecten zijn zeer de moeite waard om te volgen, zeker voor MLI-studenten. Als ik geweten had dat dit project bezig was op zo’n korte afstand van mijn opleiding, dan had ik meer hiervan in mijn toekomstscenario Verblijven¬†kunnen verwerken. Ik zou zeker de huidige MLI-studenten adviseren om ter voorbereiding van¬†LA4 dit programma eens te bekijken.

Het maakt me wel nieuwsgierig om daar eens een kijkje te gaan nemen. Leuk voor een 2beJAMmed inspiratiedagje, vind je ook niet?
Trouwens, iets anders, maar ook interessant voor open flexibele leeromgevingen om samenwerking te bevorderen is dit meubilair: the rolling desks. Snap niet dat niet in elk klaslokaal staat. Altijd dat geschuif met tafels en stoelen. Briljante oplossing.

Judith

Een levendige leeromgeving

Ha Marcel,

Je weet dat Liesbeth Mantel ‘head open spaces’¬†is van TU Delft Library ūüôā ze heeft ons en de faculteit ICT al eens met een bezoekje vereerd. Het wordt weer eens tijd voor een bezoekje aan Delft, daar had ik het onlangs met haar over op twitter. Ik weet dat zij vanuit haar (vorige) functie¬†persona’s gebruikte voor de herinrichting van werkplekken voor bibliotheekmedewerkers. Nu heeft zij deze methodiek van persona’s ook toegepast in de bibliotheek. Op deze manier kan je de gebruiker heel erg betrekken bij het ontwerpproces van de inrichting van je bibliotheek, de leeromgeving. Door je in te leven in de verschillende persona’s (zij hebben 4 beschreven) krijg je een inkijkje in hun motivatie en snap je waarom sommige diensten voor de een wel werkt en voor de ander niet. Het is geen one size fits all¬†meer volgens Liesbeth.

Hoe maak je de leeromgeving zo dat studenten er graag willen komen in deze tijd van waarin veel informatie en diensten ook online beschikbaar zijn. Hoe transformeer je een omgeving van een Learning Centre naar een Living Campus?
Marina Noordegraaf (van verbeeldingskr8) heeft de idee√ęn van haar en Wilma van Wezenbeek (directeur van TU Delft Library)¬†in een mooi filmpje gevisualiseerd.

Living Campus is een¬†TU Delft brede campusontwikkeling die “een¬†thuisbasis moet¬†zijn voor onze internationale populatie, huisvesting bieden aan studenten en een hoeksteen zijn voor een succesvolle kennisstad”.
Een mooi project¬†dat ik graag onder de aandacht van onze collega’s van de bibliotheek en huisvesting wil brengen. Zo’n levendige leeromgeving willen we toch allemaal!

En … tot snel weer in Delft Liesbeth? Ga je mee Marcel?

Groet,
Judith

Bron: weblog van Liesbeth Mantel over Liber Architecture Group

De creatie van een inspirerende leeromgeving!

Goedemorgen Judith!

Vandaag even je aandacht voor de vrienden van CMD (Communicatie en Multimedia Design). Ze zijn afgelopen week enorm in het nieuws geweest. Vooral door een oud student die sinds 2 weken bij Instagram, de foto app bouwers, werkt. Instagram is voor een slordige miljard overgekocht door Facebook en de landelijke, regionale en lokale pers staat vol van de jonge, pas afgestudeerde CMD’er die de American (of ja wellicht ook Dutch) Dream op dit moment meemaakt!

Toch viel mijn oog, toen ik het artikel las in Dagblad de Limburger, niet direct op het miljard! Nee in Dagblad de Limburger hadden ze een mooi twee pagina artikel gemaakt over de betreffende student, over Instagram, maar vooral ook over CMD Maastricht. En bij dit artikel stond een geweldige foto van de nieuwe CMD Basement Experience Room! Oftewel de vrije werkruimte, ontmoetingsplaats, lounge die Jos Gelissen, Dave Krapels, Joop van Sinfliet en een aantal anonieme CMDers gebouwd hebben. Een ontmoetingsruimte die de studenten in een gemoedelijke sfeer inspireert en die ruimte geeft om weer creatief te worden. Goed he!

Ze hebben er zelf een filmpje van gemaakt! Ondersteund met muziek waar je ook I-woorden op los kunt laten ūüėČ

Er zijn meer van dit soort creatieve, inspirerende leeromgevingen binnen Zuyd en wat mij betreft een must voor iedere afdeling!

Groet Marcel

Toegevoegd 21042012 / Judith
Zie ook blog van Wilfred Rubens over Metaforen voor leerruimtes

%d bloggers liken dit: