Site-archief

Reactie NSA op het Snowden interview [TED]

Ja Marcel, die Snowden heeft een enorme impact op de discussie rondom privacy en de rol van internet. Niets en niemand lijkt meer te vertrouwen. Ook de overheid niet, een instantie die zijn burgers behoort te beschermen toch? Het blijft een spanningsveld. Het open internet en het verzamelen van metadata zoals de NSA dat op zeer grote schaal doet.

In zijn TED interview vraagt Snowden om antwoorden van de NSA. Richard Ledgett, vice-directeur van de NSA deed dat, enkele dagen later, ook via het TED platform. Ledgett stond ook niet live on stage maar sprak via een videoverbinding vanaf Fort Meade, het hoofdkwartier van de NSA in Maryland. Uiteraard weersprak de NSA de aantijgingen van Snowden. NSA doet uiteraard alles om terrostische aanvallen te voorkomen. Snowden had volgens Ledgett wel andere mogelijkheden om misstanden binnen de NSA aan de kaak te stellen, want die zijn er wel, gaf hij toe.

Judith

Verwant blogberichten:

TED 2014: Het Snowden interview

Dag Judith,

We hebben het er in de laatste ICT draait door”nog over gehad: Snowden, mensenrechten, internet. Hier een van de eerste filmpjes van TED 2014: het Snowden interview. Nee hij was zelf niet in Canada, maar via een Robot-on-screen verbinding is er een interview met hem gehouden. Special guest: Tim Berners Lee. Een van de mensen die de wereld een stukje groter en bereikbaarder maakte.

Enjoy!

Groet Marcel

Nicholas Negroponte doet in 1984 vijf voorspellingen [TED]

Hi Marcel,

Elke week verstuur ik de Nieuwsflits I for you waarin ik ook een TEDTalk deel. Ik kwam onlangs een berichtje tegen dat TED 30 jaar bestaat en voor die gelegenheid een playlist heeft samengesteld. De oudste TEDTalk komt morgen in de Nieuwsflits, maar ik wilde deze ook graag via ons blog delen.

Nicholas Negroponte was in 1984 een van de sprekers op de allereerste TED-conferentie in Monterey 😉 Californië. Hij is bekend als oprichter van het Media Lab van MIT en is initiatiefnemer van het One Laptop Per Child (OLPC)-project. Tijdens het 1e TED-event kregen de bezoekers demonstraties te zien van de computer van de toekomst.  Toch wordt de eerste TED-bijeenkomst geen groot succes en duurt het 6 jaar voor de tweede editie georganiseerd wordt. Vanaf 1990 is TED een jaarlijkse conferentie. En van 2009 kunnen plaatselijke organisaties hun eigen TEDx op zetten. Meer over de geschiedenis van TED-events via De Morgen: 30 jaar gouden ideeën delen: het geheim van het wereldwijde fenomeen TED.

Al kijkend naar deze TED Talk verbaasde het me wat er toen al voorspeld werd over eBooks, touchscreens, en teleconferentie. Negroponte doet ook uitspraken over onderwijs, die je nu nog steeds hoort, over de computer als krachtig en educatief instrument waarmee studenten ook de rol van docent kunnen aannemen en

goed onderwijs moet uiteraard goed amusement zijn

Ook de traagheid van de presentatie is heerlijk 🙂

1984? wist ik toen al iets van computers? Ik werkte toen bij de Gemeentebibliotheek Rotterdam, het net geopend Centre Pompidou aan de Maas. Daar hadden we al een catalogus met touchscreen. Op zoek naar een plaatje hiervan vond ik een YT-filmpje over de opening van de Gemeentebibliotheek Rotterdam. Vanaf 3:00 zie je Beatrix achter het scherm zitten 🙂 Erg leuk om terug te zien.

Touchscreen

Groet,
Judith

Wat wil ik leren? #MLI

Ha Marcel,

Bij het volgen van mijn master hoort ook het opstellen van een leeragenda waarin ik mijn doelen voor het komende studiejaar moet formuleren. Van jou en nog enkele collega’s heb ik feedback gekregen waardoor ik mijn leervragen en leerdoelen duidelijker kreeg. Waarvoor dank! Ik mocht mijn leeragenda opstellen in de vorm die ik wilde: papier, worddocument, Prezi. Ik kies natuurlijk voor ons blog. 🙂
Ik het 1e studiejaar gaan we aan de slag met 4 Leerarrangement (LA’s). In Oriëntatie en Integratie leer ik refelecteren op inhoud en mijn leerproces. LA1 Zin in Leren geeft me inzicht in leren en leerprocessen en op basis hiervan kan ik aanbevelingen doen voor het verbeteren van de effectiviteit van leerprocessen. Tijdens LA2 Uitdagend Onderwijs Ontwerpen krijg ik meer inzicht in krachtige leeromgevingen en welke onderdelen leren bevorderen of belemmeren. Ik leer over effectieve vormen van leren en begeleiden. En ik begin al met LA5 Praktijkgericht Onderzoek. De master richt zich op 4 rollen. Per rol moest ik mijn leerdoelen formuleren.

Excellente leraar: In die rol draagt de master, vanuit zijn expertise, bij aan het pedagogische en didactische klimaat binnen de school als totaal. De master heeft een gedegen kennis van actuele inzichten in het leren van lerenden en in de kenmerken van krachtige leeromgevingen voor lerenden van uiteenlopend niveau. De master Leren & Innoveren expliciteert mede op basis van zijn kennis zijn persoonlijke onderwijsvisie en relateert deze aan de onderwijsvisie van de school. (Bron: Studiegids MLI 2013-2014)

Deze rol komt het meest tot uiting in LA1 en LA2. Mijn leservaringen zijn beperkt tot het geven van lessen informatievaardigheden als bibliothecaris. Ik heb geen docentenopleiding gevolgd wel een didactische cursus. Als I-adviseur verzorg ik regelmatig workshops web2.0, inspiratiesessies TPACK, en presentaties over diverse werkgerelateerde onderwerpen. Ik ben wel goed op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen binnen Zuyd, nationaal en internationaal, dat is op ons blog wel na te lezen. Ik mis wel enig theoretisch kader.

Mijn leerdoelen:

  • Stelt zich constructief kritisch op t.o.v. verschillende pedagogische en leerpsychologische theorieën, empirie en andere theoretische invalshoeken 
  • Stelt zich constructief kritisch op t.o.v. de effectiviteit en kwaliteit van het bestaande onderwijs en t.o.v. onderwijsontwikkelingen (zowel nationaal als internationaal), overziet de didactische consequenties van ontwikkelingen en kan voor- en nadelen van verschillende benaderingen/werkwijzen benoemen en onderbouwen;

Ondernemende ontwikkelaar: initieert innovaties en ontwikkelt nieuwe didactische concepten, instrumenten en materialen op basis van expliciete kennis van het leren van lerenden en het ontwerpen van onderwijs. Daarnaast implementeert hij in de eigen werksituatie vernieuwingen, rekening houdend met de nieuwste inzichten op dit gebied en met maatschappelijke ontwikkelingen en met behoeften van collega’s, lerenden en hun ouders. De master Leren & Innoveren werkt daarbij interdisciplinair samen met collega’s, leidinggevenden en partijen uit de omgeving van de school. (Bron: Studiegids MLI 2013-2014)

Deze rol staat vooral in LA2 centraal. Het ontwikkelen van didactische materiaal is niet mijn primaire doel om deze master te volgen. Door het vele ‘doen’ en werken met allerlei social media tools kan ik op dit gebied wel innovatieve materialen ontwikkelen. Mijn creativiteit en innovatief vermogen helpen me hierbij. Door meer kennis van leerprocessen en begeleidingsprincipes verwacht ik met LA2 deze rol van ondernemende ontwikkelaar te verbeteren. Binnen Zuyd vervul ik op het onderwerp social media een voortrekkersrol, ik activeer, stimuleer en inspireer collega’s. En werk op dit terrein ook samen met mensen buiten de grenzen van mijn organisatie.

Mijn leerdoel:

  • Je toont analytisch vermogen, combineert op beargumenteerde wijze inzichten uit verschillende leerpsychologische theorieën, empirie en goede praktijkvoorbeelden en vertaalt deze naar concrete mogelijkheden voor onderwijsontwikkeling binnen je eigen onderwijsinstelling

Reflective practitioner: onderzoekt onderwijs vanuit het perspectief van Leren & Innoveren. Zo voert hij praktijkgericht onderzoek uit, gericht op verbetering van het onderwijs. Een probleem in de eigen school of verbeterpunt is het startpunt van het onderzoek. Bij de uitvoering maakt de master Leren & Innoveren gebruik van expliciete kennis van onderzoeksmethodieken. Hij is in staat om de conclusies en aanbevelingen te implementeren in de eigen school en daarnaast te verspreiden door publicaties of workshops (disseminatie). De master is in staat de resultaten van door derden verricht onderzoek kritisch op zijn merites voor de eigen onderwijspraktijk te beoordelen. (Bron: Studiegids MLI 2013-2014)

Dit is natuurlijk dé rol binnen LA5 het praktijkonderzoek, maar binnen LA1 moet ik een wetenschappelijke paper schrijven dus deze rol komt ook hier in terug. Hier heb ik nog veel te leren. Als bibliothecaris kan ik wel een literatuuronderzoek doen en een literatuurlijst samenstellen volgens de APA-richtlijnen. Reflecteren op onderzoek en onderwijsontwikkelingen doe ik regelmatig in dit blog. Echter een probleemstelling voor een onderzoek formuleren, wetenschappelijk schrijven, statistische analyses maken is voor mij nieuw en een grote uitdaging ;).

Mijn leerdoel:

  • Je formuleert relevante, heldere, richtinggevende en duidelijk afgebakende probleemstellingen voor praktijkgericht onderzoek, werkt deze uit in een consistente onderzoeksopzet en kiest daarin beargumenteerd en gemotiveerd voor methoden en technieken van onderzoek;

Begeleider en gesprekspartner voor collega’s: treedt op als gespreksleider en begeleidt collega’s bij innovatieprocessen en bij de ontwikkeling van onderwijs. Hij is tevens in staat om collega’s te begeleiden in hun professionele ontwikkeling en hij ondersteunt ze op zijn inhoudelijke expertisegebied. Hij heeft inzicht in het leren van professionals. (Bron: Studiegids MLI 2013-2014)

Deze rol komt voornamelijk in het 2e jaar aan bod. De beroepshouding aspecten die in deze rol naar voren komen zoals sociaal/communicatieve en lerende/onderzoekende kwaliteiten meen ik wel te bezitten. Met betrekking tot mijn gebrek aan geduld in een minder snel veranderende omgeving kan ik nog wel verbeteren. Misschien vaar ik soms te veel mijn eigen koers?

Mijn leerdoel:

  • Je houdt in het handelen bewust en actief rekening met de belangen en verwachtingen en eisen van diverse stakeholders met betrekking tot het onderwijs en weegt deze belangen kritisch af

Ik heb bij het formuleren van mijn leerdoelen gebruik gemaakt van de prestatie-indicatoren die per rol aangegeven zijn. Of ik dit op deze manier allemaal SMART genoeg geformuleerd is? Dat hoor ik a.s. maandag wel. 🙂
We hebben dan ook een FLOW-opdracht. Wat dat inhoudt weet ik niet. Ik heb wel al het artikel Shernoff, D. J., Csikszentmihalyi, M., Shneider, B., & Shernoff, E. S. (2003). Student engagement in high school classrooms from the perspective of flow theory. School Psychology Quarterly, 18(2), 158-176 gelezen.

Het begrip ‘flow’ is afkomstig van Csikszentmihalyi, een van de voortrekkers van de positieve psychologiebeleving. In onderstaande TEDTalk vertelt hij zelf over zijn onderzoek naar dit begrip:

In de Canon van het leren is ook een artikel gewijd aan Flow. “Flow is een toestand waarin mensen zo betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om zich heen vergeten. Die ervaring is prettig dat men er vaak nog heel veel voor over heeft om die ervaring nogmaal te beleven” (2012, p. 253).

Het artikel van Shernoff, Csikszentmihalyi, Shneider, Shernoff (2003) handelt over een onderzoek bij 526 studenten naar hun flow (concentratie, interesse en plezier) bij het leren, hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Uit de samenvatting van het artikel:

Participants experienced increased engagement when the perceived challenge of the task and their own skills were high and in balance, the instruction was relevant, and the learning environment was under their control. Participants were also more engaged in individual and group work versus listening to lectures, watching videos, or taking exams. Suggestions to increase engagement, such as focusing on learning activities that support students’ autonomy and provide an appropriate level of challenge for students’ skills, conclude the article.

Als kenniswerker vind ik het belangrijk om te werken vanuit een passie en me te blijven ontwikkelen. Ik wil goed zijn, blijven, worden in mijn werk. Ik verwacht door het volgen van de master meer gereedschappen te hebben een betere I-adviseur te worden. Dat betekent voor mij ook oog hebben voor een betekenisvolle leeromgeving waarin studenten en docenten in een ‘flow’ kunnen werken en leren vanuit hun kracht en talenten.

Judith

Verwante blogposts: Dan leer ik toch nog een keer …

Are we connected? #TEDxEutropolis

TEDxeutropolis

Dag Marcel,

Je hebt het wel gezien gisteren op Twitter, ik was bij TEDxEutropolis 😉 Het was de 3e editie, maar voor mij de 1e TEDxEutropolis. Ik kon een TEDx met zo’n thema : ‘Are we connected’ in mijn regio natuurlijk niet voorbij laten gaan.

Om 8u15 vertrok ik samen met Chris Kockelkoren in een volle bus naar RWTH Aachen University. De dag was ingedeeld in 4 deelthema’s: ‘Connecting: Love & Caring’, ‘Connecting Places’, ‘Unplug”, ‘Connecting Heritage & Culture’.
Dave Haslam. DJ en popjournalist uit Manchester was de host die dat met humor en verve deed.

Connecting: Love & caring

Claire Huijnen
De eerste spreker was Claire Huijnen. In aanloop naar dit event had ik in de krant gelezen dat Claire een Zuyd-collega is. Nou ken ik niet alle Zuyderlingen (ik ontmoette gisteren nog enkele CMD-collega’s van onze hogeschool ;)) maar ik begreep dat ze onlangs lid is geworden van het lectoraat Technologie in de Zorg, waar jouw lectoraat Autonomie en Participatie nauw mee samenwerkt, dus je zal haar nog wel eens ontmoeten. Toen ik haar naam in de krant las heb ik al met haar ‘connect’ via LinkedIn en Twitter. Nu hebben we ook elkaar ‘echt’ gesproken, dat zal vast niet de laatste keer zijn.
De talk van Claire heette “Empowering Meaningful Connectedness” en ging over de inzet van robots in de zorg. Een onderwerp dat in ons blog ook al eens aanbod is geweest: Robothulpje gezocht. De droom van Claire is om met behulp van robots de echte connectie terug te brengen in de zorg. Het beeld van de zorg dat door haar geschetst werd, herken ik wel uit het verpleeghuis van mijn moeder. Oudere mensen die in hun stoel vastgeplakt lijken te zitten en wachten op de volgende maaltijd. Zorgpersoneel dat gebukt gaat onder tijdsdruk, protocollen, regels en formulieren, terwijl ze voor dit beroep hebben gekozen omdat ze voor mensen willen zorgen.
Met robot Max heeft Claire een pilot in een Eindhovens verpleeghuis op een afdeling met demente bejaarden uitgevoerd. Dat filmpje kon ik op internet niet terugvinden maar wel het onderstaand van robot Max in de thuissituatie.

Een boeiende, inspirerende, sprankelende TEDx-talk van een onderzoeker die vanuit een positieve benadering, verbeelding en out-of-the-box denkend werkt. “Echte connectie gebeurt met je hart”. 

Norbert Schmidt
Dat het publiek gebruikt wordt om data te verzamelen voor de wetenschap gebeurt natuurlijk al langer, denk maar aan de tuinvogeltelling, de grote griepmetting. Dat deze data nu via internet, via apps verzameld worden, is voordehandliggend. Maar dat je je smartphone ook als wetenschappelijk instrument kunt gebruiken bij bv fijnstofmeting was leuk om over te horen. Door foto’s van de lucht te maken kan men in kaartbrengen hoe het staat met de luchtverontreining. Men noemt dit citizen science (burgerwetenschap) en er zijn vele apps te vinden. Dus wil je de wetenschap een handje helpen, download er een paar.

Elena Fronk
Deze dame was mij al snel kwijt tijdens haar talk. Sprekend met een briefje in haar hand over 50plussers als oudere mensen, tsja dan moet je van goede huizen komen om mij nog geïnteresseerd te krijgen. Het enige dat ik onthouden heb is dat als je als ‘oudere’ dame via een datingsite een man wil ontmoeten je moet  registreren als 49 jaar, want ben je boven de 50 dan hebben mannen geen interesse meer in je. Het is maar dat ik het weet 😉

Gotra Ballet
De dames Maïté Guérin en Nicole Pol konden mij wel boeien. Ik was (vanwege mijn moeder) erg geïnteresseerd in het Care to Dance project voor Parkinsonpatiënten van het dansgezelschap Gotra. In navolging van het project in New York wordt in januari 2014 in Heerlen en Luik een vergelijkend programma opgezet.

Maïté en Nicole hadden een verhaal te vertellen waar ze in geloven: dans helpt de verbroken connectie tussen hoofd en lijf bij Parkinsonpatiënten weer te verbinden. Ze hadden hun Talk goed voorbereid. We kreeg nog wat zit-dansoefeningen van ze ;). Jammer dat de muziek volgens hun verwachting niet klaar stond. Want ze wilden bewijzen dat muziek magisch en inspirerend werken tijdens dansoefeningen. Dat dit zo werkt, ervaar ik wekelijks tijdens mijn MOFIT-training. Gelukkig konden we na de break de oefeningen ook nog een keer op muziek uitvoeren :).

Connecting Places

Zoals dat hoort bij een TEDx-event kregen we ook een video TED talk te zien: Getting from A to B van Aris Venetikidis tijdens TEDxDublin 2012

Thomas Ritz
Deze talk was een aanvulling op de TEDTalk die we op video zagen, het ging over trends in mobiliteit: eMobility. Hoe je mbv technologie, gamificatie het mobitietsgedrag van mensen kunt veranderen. Ik vond het meer een lecture (dat gevoel werd wel versterkt door de collegebanken waar we in zaten) dan een inspirerende TEDtalk

Eberhard van der Laan
De burgemeester van Amsterdam boeide me wel itt zijn collega Paul Depla, burgemeester van Heerlen die de opening had verricht. Depla had een papiertje (met toespraak van een van zijn ambtenaren) nodig om zijn verhaal te vertellen, ik vond het wat pijnlijk. Van der Laan hield een persoonlijk verhaal over zelfvertrouwen. Zijn boodschap: ieder mens heeft iemand nodig die in hem/haar gelooft, zelfvertrouwen is een voorwaarde voor succes. Hij begon zijn talk met 3 voorbeelden uit zijn persoonlijk leven over mensen die in hem geloofden en hem de kans hadden gegeven te groeien. Ieder mens zou een ander moeten helpen, vooral degene die het hardst nodig hebben zoals kinderen die in armoede opgroeien en dak- en thuislozen. We kunnen veel voor elkaar betekenen. Dit geldt op persoonlijk vlak maar ook op bestuurlijk niveau. Ook gemeenten kunnen elkaar helpen en zo zelfvertrouwen opbouwen. We zijn het waard!
Van der Laan sprak zijn boodschap rustig, in goed Engels, zonder papiertje en zonder powerpoint (verademing!). Hij is natuurlijk gewend om publiekelijk te spreken, maar het was zijn 1e TEDTalk. Hij deed het inspirerend en krachtig. Dank!

Lunchtime!
We moesten op tijd de collegebanken verlaten want we hadden een trein te pakken! Met de TEDxEutropolistrein werden we verplaatst van Aken naar Heerlen, waar het middagprogramma in de Limburgzaal van Parkstad Theater verder ging. Het was jammer dat het (een beetje) regende maar we kregen (heel attent) een poncho van de organisatie. En een lunchdoosje voor in de trein! Lekker hoor!

foto

En in Heerlen aangekomen, kregen we een pianoconcert van Noach Huisman. Hij speelde in de bouwput van het Maankwartier, dat als een extra klankkast functioneerde.

Een inspirerende, lekkere, verrassende, echte TEDx-waardige lunch break was dat. In de Limburgzaal van het theater in Heerlen volgde het middagprogramma van TEDxEutropolis.

Unplug

Paul Miller
Net zoals Jim Stolze ging Paul Miller offline, geen 40 dagen maar een heel jaar. Vanaf zijn 12e was Paul onlosmakkelijk verbonden met internet, hij was niet zo productief als hij wilde zijn (althans dat dacht hij aanvankelijk ;)). Hij wilde hetgeen doen waar hij nu niet aan toe kwam zoals een boek schrijven. Terugkijkend op zijn jaar offline zijn concludeerde hij dat hij dat jaar erg met zichzelf bezig was, hij had wel meer f2f contacten, maar miste ook de digitale contacten (even skypen met familie die ver weg wonen). En hij verveelde zich enorm, die tijd vulde hij op met videogames spelen. Tsja … Conclusie: je kunt internet niet (overal) de schuld van geven, je bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van je eigen leven.

Alexander Steinhart
De titel van deze talk was: ‘Social Media is the new Junk Food’ 🙂 Steinhart benadert de ontwikkelingen van Social Media vanuit cognitieve en sociale psychologie.
Waarom vinden we het zo moeilijk om af te schaken? We vinden nieuwe informatie spannend, we worden er blij (ik zeg het zo vaak ;)) en daarom checken we zo vaak de telefoon. We willen die geluksmakende kick van connectie. We zijn immers sociale wezens. Toch is afsluiten van al deze impulsen belangrijk (anders raken we opgebrand) daarom heeft Steinhart OFFTIME ontwikkeld. Zijn boodschap: erken je zwakheid (“ja, ik erken!”) en vind een balans in off- en online activiteiten. Zoals mijn moeder altijd zei: “alles met te voor is niet goed, behalve tevreden”.

De TEDTalks van Paul Miller en Alexander Steinhart gaven mij de meeste stof tot nadenken. Ben ik echt verslaafd aan Twitter, ben ik een info-junk? Zou ik zonder kunnen? Nee, zeg ik eerlijk. Ik vind het te leuk. En ook online ontmoetingen zijn waardevol voor mij. Ik hoef niet altijd fysiek bij iemand te zijn om me ‘connected’ te voelen. Het typen van emoties en denkbeelden is soms makkelijker dan het uiten via een persoonlijk gesprek (bewezen met internettherapie ;))
Ja, en dan lees je weer over ‘Digitale Dementie‘, de geheugenonderzoeker Spritzer die zegt (in navolging van Nicholas Carr) dat internet ons dommer maakt, het zou ons geheugen, onze concentratie aantasten, en we raken gestrest en depressief. Pfff … je zou meteen je off-line gaan. Unplug? Ik niet. Ik ervaar het (nog niet) zo. Ik blijf balanceren 😉

Oliver Bienkowski
Ik laat de video van deze lichtartiest, kunstactivist maar voor zich spreken. Zijn (Duitse :() TEDTalk ging grotendeels aan mij voorbij.

De TED Video van Stefana Broadbent had wat mij betreft geskipped mogen worden. Ik vond het gedateerd en kon mijn aandacht niet meer vasthouden.
Na de fruit break in de Spiegeltent van Cultura Nova was het laatste thema:

Connecting Heritage & Culture

David Di Vincenzo
Het ging over transistor, nanotechnologie en quantumcomputers. Te technisch, te natuurkundig, niet boeiend voor mij.

Renate Goldmann
En helaas ook de boodschap van Renate Goldmann kwam niet bij mij aan. Ze las voor uit eigen werk, dat kan echt niet bij een TEDTalk vind ik.

Nicholas Poole
Dit was een mooie afsluiting. Europeana is een open digitale bibliotheek waar je vele voorwerpen uit Europese musea, archieven en bibliotheken kunt vinden waaraan zo’n 30 miljoen verhalen aangekoppeld zijn. Hij vertelde ons 3 mooie verhalen. Zie in deze video andere ontdekkingen:

Tot slot, Paul Duforeau van KompleXKapharna, een Fransman die in zijn beste Engels vertelde dat hij met zijn groep op zoek gaat naar verhalen in een stad en dit verhaal presenteert mbv beamers op gebouwen. Een mooie kunstvorm. Deze videopresentatie was de opening van het Cultura Nova festival.

Dit was de laatste TEDxEutropolis na 3 edities (Heerlen, Hasselt, Aken/Heerlen) was voor de initiatiefnemers de cirkel rond. Er zijn andere plannen, daar horen we tzt vast meer over.

Dit was mijn 2e TEDx en over anderhalve week is TEDxMaastricht. Je gaat onwillekeurig vergelijken. Laat ik hier toch even mee wachten tot na TEDxMaastricht. Ik merk dat de verhalen die met echtheid verteld werden mij het meest raakten, de TEDTalks waarin eigen inzichten en dromen met ons gedeeld werden. Voor mij waren dat gisteren: Claire Huijnen, de dames van Gotra, Eberhard van der Laan, Paul Miller, Alex Steinhart en Nick Poole.

Tot de volgende TEDx op 4 september!
Judith
%d bloggers liken dit: