Wat wil ik leren? #MLI


Ha Marcel,

Bij het volgen van mijn master hoort ook het opstellen van een leeragenda waarin ik mijn doelen voor het komende studiejaar moet formuleren. Van jou en nog enkele collega’s heb ik feedback gekregen waardoor ik mijn leervragen en leerdoelen duidelijker kreeg. Waarvoor dank! Ik mocht mijn leeragenda opstellen in de vorm die ik wilde: papier, worddocument, Prezi. Ik kies natuurlijk voor ons blog. 🙂
Ik het 1e studiejaar gaan we aan de slag met 4 Leerarrangement (LA’s). In Oriëntatie en Integratie leer ik refelecteren op inhoud en mijn leerproces. LA1 Zin in Leren geeft me inzicht in leren en leerprocessen en op basis hiervan kan ik aanbevelingen doen voor het verbeteren van de effectiviteit van leerprocessen. Tijdens LA2 Uitdagend Onderwijs Ontwerpen krijg ik meer inzicht in krachtige leeromgevingen en welke onderdelen leren bevorderen of belemmeren. Ik leer over effectieve vormen van leren en begeleiden. En ik begin al met LA5 Praktijkgericht Onderzoek. De master richt zich op 4 rollen. Per rol moest ik mijn leerdoelen formuleren.

Excellente leraar: In die rol draagt de master, vanuit zijn expertise, bij aan het pedagogische en didactische klimaat binnen de school als totaal. De master heeft een gedegen kennis van actuele inzichten in het leren van lerenden en in de kenmerken van krachtige leeromgevingen voor lerenden van uiteenlopend niveau. De master Leren & Innoveren expliciteert mede op basis van zijn kennis zijn persoonlijke onderwijsvisie en relateert deze aan de onderwijsvisie van de school. (Bron: Studiegids MLI 2013-2014)

Deze rol komt het meest tot uiting in LA1 en LA2. Mijn leservaringen zijn beperkt tot het geven van lessen informatievaardigheden als bibliothecaris. Ik heb geen docentenopleiding gevolgd wel een didactische cursus. Als I-adviseur verzorg ik regelmatig workshops web2.0, inspiratiesessies TPACK, en presentaties over diverse werkgerelateerde onderwerpen. Ik ben wel goed op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen binnen Zuyd, nationaal en internationaal, dat is op ons blog wel na te lezen. Ik mis wel enig theoretisch kader.

Mijn leerdoelen:

  • Stelt zich constructief kritisch op t.o.v. verschillende pedagogische en leerpsychologische theorieën, empirie en andere theoretische invalshoeken 
  • Stelt zich constructief kritisch op t.o.v. de effectiviteit en kwaliteit van het bestaande onderwijs en t.o.v. onderwijsontwikkelingen (zowel nationaal als internationaal), overziet de didactische consequenties van ontwikkelingen en kan voor- en nadelen van verschillende benaderingen/werkwijzen benoemen en onderbouwen;

Ondernemende ontwikkelaar: initieert innovaties en ontwikkelt nieuwe didactische concepten, instrumenten en materialen op basis van expliciete kennis van het leren van lerenden en het ontwerpen van onderwijs. Daarnaast implementeert hij in de eigen werksituatie vernieuwingen, rekening houdend met de nieuwste inzichten op dit gebied en met maatschappelijke ontwikkelingen en met behoeften van collega’s, lerenden en hun ouders. De master Leren & Innoveren werkt daarbij interdisciplinair samen met collega’s, leidinggevenden en partijen uit de omgeving van de school. (Bron: Studiegids MLI 2013-2014)

Deze rol staat vooral in LA2 centraal. Het ontwikkelen van didactische materiaal is niet mijn primaire doel om deze master te volgen. Door het vele ‘doen’ en werken met allerlei social media tools kan ik op dit gebied wel innovatieve materialen ontwikkelen. Mijn creativiteit en innovatief vermogen helpen me hierbij. Door meer kennis van leerprocessen en begeleidingsprincipes verwacht ik met LA2 deze rol van ondernemende ontwikkelaar te verbeteren. Binnen Zuyd vervul ik op het onderwerp social media een voortrekkersrol, ik activeer, stimuleer en inspireer collega’s. En werk op dit terrein ook samen met mensen buiten de grenzen van mijn organisatie.

Mijn leerdoel:

  • Je toont analytisch vermogen, combineert op beargumenteerde wijze inzichten uit verschillende leerpsychologische theorieën, empirie en goede praktijkvoorbeelden en vertaalt deze naar concrete mogelijkheden voor onderwijsontwikkeling binnen je eigen onderwijsinstelling

Reflective practitioner: onderzoekt onderwijs vanuit het perspectief van Leren & Innoveren. Zo voert hij praktijkgericht onderzoek uit, gericht op verbetering van het onderwijs. Een probleem in de eigen school of verbeterpunt is het startpunt van het onderzoek. Bij de uitvoering maakt de master Leren & Innoveren gebruik van expliciete kennis van onderzoeksmethodieken. Hij is in staat om de conclusies en aanbevelingen te implementeren in de eigen school en daarnaast te verspreiden door publicaties of workshops (disseminatie). De master is in staat de resultaten van door derden verricht onderzoek kritisch op zijn merites voor de eigen onderwijspraktijk te beoordelen. (Bron: Studiegids MLI 2013-2014)

Dit is natuurlijk dé rol binnen LA5 het praktijkonderzoek, maar binnen LA1 moet ik een wetenschappelijke paper schrijven dus deze rol komt ook hier in terug. Hier heb ik nog veel te leren. Als bibliothecaris kan ik wel een literatuuronderzoek doen en een literatuurlijst samenstellen volgens de APA-richtlijnen. Reflecteren op onderzoek en onderwijsontwikkelingen doe ik regelmatig in dit blog. Echter een probleemstelling voor een onderzoek formuleren, wetenschappelijk schrijven, statistische analyses maken is voor mij nieuw en een grote uitdaging ;).

Mijn leerdoel:

  • Je formuleert relevante, heldere, richtinggevende en duidelijk afgebakende probleemstellingen voor praktijkgericht onderzoek, werkt deze uit in een consistente onderzoeksopzet en kiest daarin beargumenteerd en gemotiveerd voor methoden en technieken van onderzoek;

Begeleider en gesprekspartner voor collega’s: treedt op als gespreksleider en begeleidt collega’s bij innovatieprocessen en bij de ontwikkeling van onderwijs. Hij is tevens in staat om collega’s te begeleiden in hun professionele ontwikkeling en hij ondersteunt ze op zijn inhoudelijke expertisegebied. Hij heeft inzicht in het leren van professionals. (Bron: Studiegids MLI 2013-2014)

Deze rol komt voornamelijk in het 2e jaar aan bod. De beroepshouding aspecten die in deze rol naar voren komen zoals sociaal/communicatieve en lerende/onderzoekende kwaliteiten meen ik wel te bezitten. Met betrekking tot mijn gebrek aan geduld in een minder snel veranderende omgeving kan ik nog wel verbeteren. Misschien vaar ik soms te veel mijn eigen koers?

Mijn leerdoel:

  • Je houdt in het handelen bewust en actief rekening met de belangen en verwachtingen en eisen van diverse stakeholders met betrekking tot het onderwijs en weegt deze belangen kritisch af

Ik heb bij het formuleren van mijn leerdoelen gebruik gemaakt van de prestatie-indicatoren die per rol aangegeven zijn. Of ik dit op deze manier allemaal SMART genoeg geformuleerd is? Dat hoor ik a.s. maandag wel. 🙂
We hebben dan ook een FLOW-opdracht. Wat dat inhoudt weet ik niet. Ik heb wel al het artikel Shernoff, D. J., Csikszentmihalyi, M., Shneider, B., & Shernoff, E. S. (2003). Student engagement in high school classrooms from the perspective of flow theory. School Psychology Quarterly, 18(2), 158-176 gelezen.

Het begrip ‘flow’ is afkomstig van Csikszentmihalyi, een van de voortrekkers van de positieve psychologiebeleving. In onderstaande TEDTalk vertelt hij zelf over zijn onderzoek naar dit begrip:

In de Canon van het leren is ook een artikel gewijd aan Flow. “Flow is een toestand waarin mensen zo betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om zich heen vergeten. Die ervaring is prettig dat men er vaak nog heel veel voor over heeft om die ervaring nogmaal te beleven” (2012, p. 253).

Het artikel van Shernoff, Csikszentmihalyi, Shneider, Shernoff (2003) handelt over een onderzoek bij 526 studenten naar hun flow (concentratie, interesse en plezier) bij het leren, hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Uit de samenvatting van het artikel:

Participants experienced increased engagement when the perceived challenge of the task and their own skills were high and in balance, the instruction was relevant, and the learning environment was under their control. Participants were also more engaged in individual and group work versus listening to lectures, watching videos, or taking exams. Suggestions to increase engagement, such as focusing on learning activities that support students’ autonomy and provide an appropriate level of challenge for students’ skills, conclude the article.

Als kenniswerker vind ik het belangrijk om te werken vanuit een passie en me te blijven ontwikkelen. Ik wil goed zijn, blijven, worden in mijn werk. Ik verwacht door het volgen van de master meer gereedschappen te hebben een betere I-adviseur te worden. Dat betekent voor mij ook oog hebben voor een betekenisvolle leeromgeving waarin studenten en docenten in een ‘flow’ kunnen werken en leren vanuit hun kracht en talenten.

Judith

Verwante blogposts: Dan leer ik toch nog een keer …

Over Judith van Hooijdonk

Informatie professional, fervent kennisdeler, HNW-fan, Social Media, Web2.0, Onderwijs2.0, Bibliotheek2.0 "Just start somewhere and make a world of difference"

Geplaatst op 19 september 2013, in MLI en getagd als . Markeer de permalink als favoriet. 4 reacties.

  1. Judith, het ziet er weer gelikt uit. Super!

  2. Beste Judith, ik vind je een kei. Je moest eens weten met welk plezier ik je blog altijd weer lees, daardoor ongewild procrastineer, maar ook telkens weer op zoek ga naar meer op het net, bij mezelf of in de literatuur.

Kennis delen? Ja graag!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: