Site-archief

ZuydPLEIN revival?

Ha ZuydPleiner!

Eens een ZuydPleiner altijd een ZuydPleiner toch? Wat was dat een mooie tijd!

Op één of andere manier spreek ik de laatste tijd regelmatig over onze ZuydPleintijd. Wellicht dat het komt omdat wij als I-team sinds januari bij de Dienst Onderwijs & Onderzoek horen. In deze dienst werken ook enkele ZuydPleiners. Misschien vanwege mijn deelname aan de initiatiefgroep Community van Communities? Of heeft het te maken met mijn betrokkenheid bij onderwijsinnovatie (initiatieven/projecten/ideeën)? Zo vaak hoor ik over de wens om meer van elkaar te leren, meer kennis te delen, intensiever/multidisciplinair/interdisciplinair samen te werken, al dan niet in communities. Hoewel we in de ZuydPLEIN tijd nog spraken over netwerken, zijn deze wensen vergelijkbaar met het gedachtegoed van ZuydPlein. Ik ben eens in mijn archieven gedoken en het PLEINPlan, het ‘businessplan’ voor ZuydPLEIN (april 2008) eruit gevist.

Het is echt opvallend hoe actueel het nog is. Enkele citaten uit de managementsamenvatting:

ZuydPLEIN, een Plek voor LEren & INnoveren, vindt zijn oorsprong in het gedachtegoed dat het nuttig (zelfs noodzakelijk) is om van en met elkaar te leren, samen onderwijsvernieuwingen te ontwikkelen, op elkaars schouders te gaan staan.

ZuydPLEIN heeft als opdracht om kennis (in ruime zin) rond onderwijs en onderwijsinnovatie in de hogeschool te laten circuleren, om hiermee de kwaliteit van het onderwijs (en haar medewerkers) verder te verhogen. Dit uit zich in het creëren van leersituaties (netwerken, workshops etc), vraag/behoefte-articulatie, het transparant maken van de activiteiten rond onderwijsinnovatie in de hogeschool, het toegang bieden tot kennis in leer-/samenwerkingsomgevingen, het verbinden van aanwezige expertises rond onderwerpen en het laten uitvoeren van onderzoek naar onderwijsinnovatie.

Geconstateerd wordt dat een dergelijke bottom-up benadering (onderwijsinnovatie benaderd vanuit een gemeenschappelijk zoeken naar verbetering) past bij een organisatie van gedreven professionals zoals de hogeschool die heeft. Keerzijde is dat aandacht nodig is om de (decentrale) randvoorwaarden op orde te krijgen zodat men de ruimte heeft dan wel neemt om deel te nemen aan het gemeenschappelijk innovatieproces.

Vanwege het karakter van ZuydPLEIN als concept ( een “open space” waarin samengewerkt wordt) raakt het vele andere zaken in de hogeschool. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste bezetting van ZuydPLEIN en een ‘flexpool’ van mensen uit de hogeschoolorganisatie die in een specialistenrol, afhankelijk van type activiteiten en expertise, actief zijn. De vaste bezetting heeft als hoofdkenmerk dat het domeingericht is, zowel vanwege de logische clustering qua kennisinhoudgebied, alsook om invulling te geven aan de diversiteit waarin onderwijs-innovatie zich in de diverse domeinen uit.ZuydPLEIN blijft echter bovenal iets van ons allemaal; een plaats om samen de hogeschool beter te maken, het leren te innoveren en weer te leren van het innoveren. ZuydPLEIN is wat de hogeschool er van wil maken.

In najaar van 2007 was ik al betrokken vanuit het bibliotheekproject ‘Van 8 bibliotheken op 8 locatie naar 1 bibliotheek op 8 locaties’. Samen met anderen ben ik in “hink-stap-sprong”-sessies op weg gegaan naar “ZuydPLEIN. We gebruikten de Efteling om ‘ons’ Plein te verbeelden. We zagen Koning Trol als iemand die interessante verhalen te vertellen had, een achtbaan voor de spannende innovaties, Holle Bolle Gijs was er om de minder geslaagde creaties op te eten en Langnek stak zijn nek uit om naar de buitenwereld te kijken en met zijn nek ingetrokken zijn onderzoekend oog te richten op het hier en nu. Er waren net als in de Efteling gebouwen, kastelen, bankjes en kraampjes, gidsen, vervoersmiddelen, informatieborden. En mijn favoriet, een (ver)wonderfontein dat alles laat stromen en het water alle richtingen opspat.

ZuydPlein

ZuydPlein wilde een katalysator zijn voor onderwijsinnovatie. Het is niet gelukt. Mijn analyse? We waren ons tijd te ver vooruit. We liepen te ver voor de troepen vooruit. We deden dingen anders. We deelden in de netwerken, via onze Plein Publique maar ook via de heerlijke Onderwijs Tapas en de memorabele Get Together‘s. We begonnen met bloggen. Het waren 32 fantastische maanden, zoals wij schreven op ons 1e duoblog: ICTO op het ZuydPLEIN. We zaten opgepropt in een te kleine kamer met stagiaires. We kregen gekke opdrachten van Mariska. Een teamleider hadden we niet. We stuurden elkaar aan vanuit de motivatietheorie van Deci & Ryan (niet dat ik toen deze theorie kende) bedacht ik me deze week, namelijk: autonomie, relationele verbondenheid en competenties.  Vanuit vertrouwen en verbinding werd het samenwerken en kennis delen gestimuleerd. Het werkt echt. Ik heb het zelf ervaren.

Heimwee naar de ZuydPleintijd? Ja, ik toch wel. Natuurlijk was het toen ook niet allemaal rozegeur en maneschijn. Was het één grote worsteling, maar wel een worsteling die we SAMEN doorstonden. We geloofden allemaal in de kracht van lerende netwerken en kennisdelen. En dat doen ZuydPleiners nog steeds. Dat zit in onze genen.

Misschien is nu wel de tijd voor een ZuydPlein revival? Zuyderlingen die geïnteresseerd zijn in het PLEINplan  …. jullie weten me te vinden.

Maandag ga ik lunchen met Chris Kuijpers, de dirigent van ZuydPlein. Chris werkt niet meer bij Zuyd maar bij onze overburen. We zien elkaar niet meer vaak. Het werd weer eens tijd om bij te kletsen, vonden we. We zullen het vast ook nog wel even over deze tijd hebben, wat we ervan geleerd hebben. Maar niet te lang. Blik vooruit. Het gedachtegoed van ZuydPlein zit in ons, in ons DNA. We nemen het mee in alles wat we doen. Ik blijf het wel benoemen 🙂

Judith

Hellup! Waar is mijn blogritme?

Halloooo!

We waren zo goed bezig met bloggen, zo beetje om de dag, maar het ritme is helemaal zoek. Ik mis het ook echt. Het is voor mij altijd een moment van reflectie. Genoeg ideeën, verschillende in concept klaar. Aan het uitwerken kom ik maar niet.
Nee, ik zeg niet dat ik het druk heb. Iedereen heeft het druk. Het lijkt wel een nieuwe aandoening :S. Ik niet hoor, ik ben lekker bezig 😀
Moet gewoon betere keuzes maken. Doen en laten! Het terugkerend thema! Niet alleen maar brandjes blussen, zoals Arjan Zuidhof het (terecht) noemt. Nee juist zelf vuurtjes stoken 😀 Dat Vuur&Vlam-gevoel weer aanwakkeren!

Ja, na de zomervakantie starten we met een nieuw blog. Want ZuydPLEIN als organisatieonderdeel houdt op te bestaan. Helaas. Morgen ons laatste teamuitje. Naar de Efteling! Want de Efteling was de inspiratiebron bij totstandkoming van ZuydPLEIN.

Het wordt (ondanks de voorspelde regen) vast een mooie dag!
Dans je morgen met me mee bij de Indische Waterlelies?

Tot morgen in de bus.
Judith

Bibliotheek Zuyd overbodig?Hè, wat zegt ze nou?
Ja Marcel, in de nieuwste uitgave van mijn vakblad Informatie Professional stond een artikel over de toekomst van de hogeschool- en universiteitsbibliotheek ‘De Nederlandse Bibliotheek voor het Onderwijs’ door John MacKenzie Owen

Het is een prikkelend artikel van een bibliotheekgoeroe die bijna met emiritaat gaat. Ik wilde het atikel in 1e instantie even via Yammer met de collega’s delen, maar ik las de blogpost van Leen Liefsoens en dacht, ach waarom niet, nog maar een blogpostje ( dank je Leen :))

Volgens MacKenzie Owen zijn er 3 typen bibliotheken:

De kostbare bibliotheek met kostbare werken (cultureel erfgoed), onderhouden door enkele hooggespecialiseerde bibliothecarissen.
Zuydbibliotheek is me zeer dierbaar, maar valt niet onder de categorie kostbare bibliotheek.

De digitale bibliotheek, waar digitale informatie en diensten worden aangeboden, meestal onderhouden door een handjevol bibliothecarissen. Veel studenten maken gebruik van de digitale bibliotheek, voorziet dus in de behoefte gezien de enorme toename van informatiegebruik.
Heeft iedere onderwijsinstelling wel een eigen digitale bibliotheek nodig? Kunnen we niet volstaan met 1 Nederlandse digitale bibliotheek voor alle vormen van onderwijs? Die gericht is op functionaliteiten in plaats van collectie (alle typen, ook leermodules) en onderhoud van licenties? Eventueel door een commerciële partij geëxploiteerd?

En

De overbodige bibliotheek: dit is de bibliotheekruimte vol met boeken, waar heel veel bibliotheekmedewerkers bezig zijn om het geheel netjes te ordenen en te catalogiseren. Zoveel werk waar zo weinig gebruikers gebruik van maken, volgens MacKenzie Owen dan. De ruimte wordt alleen in beslag genomen door studenten met hun laptop, die nauwelijks gebruik maken van die boeken en tijdschriften in de ruimte.
Waarom ruimen we die boeken- en tijdschriftrekken niet op, en creeëren daar niet meer werkplekken of loungeruimtes waar studenten heerlijk kunnen vertoeven, voorzien van een goede catering en fijn samen kunnen werken.

Is dat zo? Zijn de kasten alleen maar sfeervolle wanddecoratie? Besteden we te veel tijd aan acquisitie, catalogiseren, uitleen en opruimen? Heeft Zuyd voldoende aan een seat2meet-achtige omgeving en 1 digitale onderwijsbibliotheek à la Google?

Ik ben nu een jaar weg uit de directe dienstverlening van de bibliotheek, daardoor neem je iets meer afstand. Ik vraag me ook wel af of we zoveel arbeidstijd moeten besteden aan aanschaffen en inwerken van boeken en IBL. Studenten krijgen steeds meer moeite met catalogusgebruik, snappen niets van de verouderde classificatiesystematieken. Moeten we ons niet meer focussen (dan nu al gebeurt) op informatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en instructies in hoe kennis te delen mbv o.a. social media?
Ja! Natuurlijk! maar …
Wat als het onderwijs nog zo gericht is op het papieren boek? Het uitlenen of beschikbaarstellen van eBooks door de bibliotheek nog niet zo eenvoudig is? Docenten ondanks alle PR de weg naar databanken niet vinden? Docenten die net zoals studenten het zo verdomd lastig vinden om te zoeken in deze digitale bronnen? De auteurswetgeving nog zoveel problemen oplevert in het kennis delen in de digitale leer- en werkomgeving en daardoor massaal weer boeken worden aangeschaft?

De bibliotheek zou graag die rol van adviseur willen zijn, maar zij worden toch nog steeds gezien als faciliterend, ondersteunend. Bibliotheek Zuyd zou die positie moeten opeisen! Kom op Super Librarians!

De bibliotheek is al lang niet meer de enige plek waar informatie beschikbaar is. Maar de bibliotheek stelt zich nog te veel op als dienstverlener en bemiddelaar terwijl gebruiker zichzelf best wel kan bedienen. Als ze maar geleerd wordt hoe!

Wat is er veranderd sinds mijn blogpost 1 jaar geleden over de Super Librarian? Hoe ver zijn we in de rol als spil in lerende sociale kennisnetwerken?

Er zijn het afgelopen jaar weer de nodige stapjes gezet. Steeds meer opleidingen vinden informatievaardigheden belangrijk en geven het een plek in het curriculum.

Ik denk wel dat langzamerhand collectievorming van papieren materiaal wat los gelaten zou moeten worden.

Bibliothecarissen van Zuyd werken mee aan onze eDingen@Zuyd, geven workshops over Google Apps, Social Bookmarking, Netvibes, RSS, microbloggen.Bibliotheek Zuyd zou zich ook moeten mengen in de sociale netwerken om op die manier gebruikers te wijzen op relevante informatie. Dus naast workshops en trainingen ook deelnemen in social media! Ook op dit gebied worden 1e stapjes gezet.
Echter gevoelsmatig wordt dit beleefd als weer iets erbij, terwijl ik denk dat dit dé rol moet zijn voor de bibliothecaris. Niet achter de bibliotheekbalie en boeken catalogiseren en uitlenen, maar het onderwijs in! Gezien de omvang van de formatie van Bibliotheek Zuyd zullen keuzes gemaakt moeten worden.
Eén digitale onderwijsbibliotheek? Dat betekent volgens MacKenzie Owen op nationaal licenties beheren, maar wat wordt dan het verdienmodel van de uitgevers? We betalen nu met zijn allen ongelooflijk veel voor licenties. Alternatieven als gebruik maken van Open Access-materiaal is nog steeds geen gemeengoed in het onderwijs.Oer het beschikbaarstellen van eigen publicaties via een Creative Common licentie is de bewustwording-campagne ook nog niet echt geland. En volgens mij participeren weinig docenten inWikiwijs.

Tot slot nog maar eens een keer het filmpje over de bibliotheek van de toekomst!

Dat er we in een veranderende omgeving werken moge duidelijk zijn. Maar Bibliotheek Zuyd overbodig? Nee toch?

Volgens MacKenzie Owen:
De rol van bibliotheken bij kennisdeling wordt sterk belemmerd door het in stand houden van veel overbodigs. Door te kijken naar het daadwerkelijke informatiegedrag van studenten en daar onbevooroordeeld op in te spelen, kunnen we de bibliotheekvoorziening weer actueel en relevant houden.

Maar zou Bibliotheek Zuyd ook die feniks moeten zijn, en zichzelf (en haar boeken? zoals bij de start van ZuydPLEIN ;)) verbranden en daarmee ook het onderwijs te veranderen? Is de bibliotheek daartoe in staat? Is dat haar rol?

Je weet, ik ben niet zo zelf-destructief ;).
Benieuwd hoe jij hierover denkt, hoe mijn collega’s van Zuyd en in het land dit zien. Laat je horen!
Judith

Ons Nieuwe Werken

Hoi Marcel,

Zoals je weet heb ik veel ‘getreind’ de afgelopen dagen, daardoor wat lees- en blogdenktijd gehad.

Zo heb ik o.a. het gratis eBook ‘Werken nieuwe stijl’ van Bas van de Haterd kunnen lezen. Tijdens de Get Together heeft hoofd P&O een presentatie gegeven over Het Nieuwe Werken. Helaas kon ik daar niet bij zijn, want ik zat bij jou :). Tijdens deze Zuydconferentie heb ik naast HNW nog iets gehoord als ‘gevels neerhalen’, netwerkorganisatie, en uiteraard onze Zuydwaarden: ‘open, ambitieus, inspirerend, vakkkundig, ondernemend’; daar word ik wel blij van. Maar zoals gezegd ik ben niet bij de presentatie van Het Nieuwe Werken geweest en ook niet bij die van het CvB over bestuursfilosofie, dus weet ik niet of er al reden tot juichen is.

In het eBook van Bas van de Haterd dat een samenvatting is (voor kenniswerkers die geen tijd hebben om het echte gelijknamige boek te lezen ;)) worden voorwaarden geschetst die nodig zijn voor de vernieuwende manier van werken. Het boek is te lenen bij Bibliotheek Zuyd op de locaties Nieuw Eyckholt en Havikstraat, zie ook bijbehorende website
Het nieuwe werken heeft volgens vd Haterd 3 pijlers:

  1. Technologie & Communicatie
  2. Werkplek
  3. Mentaliteit & Cultuur

Over elk van deze 3 pijlers zal moeten worden nagedacht. Meestal krijgt de werkplek veel aandacht, inrichten van flexwerkplekken valt natuurlijk op. De veranderende arbeidsmarkt (langer doorwerken, meer ZZP-ers) vraagt steeds meer om plaats en -tijdsonafhankelijk werken. Thuiswerken dat nu mogelijk is met de hedendaagse (communicatie-)technologie. Het gebruik van mobiele apparaten en de enorme vlucht van social media waardoor men steeds meer en vaker met elkaar verbonden is.
Maar waar Het Nieuwe Werken vooral omdraait is vertrouwen. Cultuur van veel organisaties is nu nog gericht op aansturing, controle en angst. Maar prestatie en resultaat worden de belangrijkste graadmeters als tijd in de vorm van aanwezigheidsplicht dat niet meer is. Dit zal minder als controle worden gevoeld als dit op basis van goede afspraken gebeurt.
Leiderschap wordt bij Het Nieuwe Werke steeds belangrijker. Leiders zijn geen managers. Managers managen dingen en geen mensen. In een kennisintensieve organisatie met steeds meer zelfsturende teams heb je leiders nodig die voorbeeldgedrag tonen. Leiders die hun mensen inspireren en hun talenten laten ontplooien. Gelukkig hebben wij er zo één!
Een visie neerleggen is belangrijk bij het succesvol invoeren van Het Nieuwe Werken, maar ook het doel benoemen waar naar toe wordt gewerkt.

Ik heb inmiddels op aanraden van Jack de concept-versie van de CvB-notitie ‘Duurzaam van betekenis voor een professie : de besturingsopgave van Zuyd’ gelezen.
Zuyd is goed bezig. Een visie is neergelegd, het doel waar het CvB naar toe wilt ook. Hoewel ik wel een beetje het ‘Bij welke reorganisatie werk jij? -gevoel krijg. Alles is nog niet uitgekristalliseerd, maar het begin is er. Er komen nieuwe units met directeuren, dat worden dan de managers die moeten sturen. Maar er worden ook teams gevormd met teamleiders. Ik hoop dat dit de inspirerende leiders worden, die het werken nieuwe stijl bevorderen. In de notitie wordt ook even gesproken over moderne arbeidsverhoudingen die uitgaan van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken.Daar wordt ik wel blij van.

Menno Lanting heeft ook een nieuw boek geschreven Iedereen CEO, over netwerkleiderschap in de nieuwe organisatie. Aanschaftip voor Bibliotheek Zuyd!

Hierin meer de nadruk op het gebruik van social media ter ondersteuning van deze nieuwe manier van samenwerken, verbinden, innoveren en kennis uitwisselen. Ook hierin de boodschap dat social media, technologie geen doel op zich is. Zoals dit ook in onderstaande Prezi van Bas van de Haterd naar voren komt:
In Ons Nieuw Werken als zelfstandig professional is het omgaan met technologie dus essentieel. Ik hoop dat Zuyd aandacht gaat geven voor training, te beginnen met knoppencursussen voor de diverse tools maar juist ook aandacht voor de gedragstraining.Want veranderen gaat het!
Ook wordt in het boek van Bas van de Haterd naar de toekomst gekeken. In de Opzij van deze maand heb ik een artikel over het werken in 2035 gelezen (dan zal ik toch niet meer in het arbeidsproces ziiten?)
De trend is dat steeds meer in kleinere, netwerkorganisaties gewerkt gaat worden. Het gaat steeds meer draaien om mensen en hun kennis en creativiteit, dit is niet op te schalen. Zeker in kennisintensieve organisaties zal de verwachtte optimale organisatiegrootte rond 150 liggen, Dunbar’s Number.
Naast de netwerkorganisaties zal ook steeds meer in virtuele projectteams worden samengewerkt, uiteraard gaat dit over de landsgrenzen heen. Crowdsourcing zal ook meer worden gebruikt om nieuwe ideeën te generen.
Arbeidsrelaties worden steeds losser. Werknemers zullen zich niet meer levenslang aan 1 bedrijf verbinden, maar worden / (slash) workers, werken voor meerdere organisaties tegelijkertijd. Personal branding wordt daarom nog belangrijker (zie ook mij Infonetblogpost over ‘mijn sterk merk’ (alleen voor Zuyderlingen toegankelijk) .Ook hier draait alles om betrouwbaar te willen zijn, als mens en als organisatie.
Vertrouwen is dus het kernelement van efficiënt samenwerken nu en in de toekomst.

Of zoals Menno Lanting het formuleert:

Wanneer medewerkers zelf ‘CEO’ zijn over hun werk en uiteindelijk ook het merk, dan organiseren ze met elkaar het werk, zorgen voor hun eigen PR, eigen technologie, maken hun eigen communicatiemiddelen en werken op de plek en op de tijden die ze zelf kiezen. Daar is dan steeds minder een organisatie voor nodig, laat staan managers.
Er is echter nog steeds een rol weggelegd voor managers. Die ligt op het gebied van faciliteren, verbinden, filteren en het vertellen van aansprekende verhalen die mensen er toe verleiden (een deel) van hun tijd te besteden aan een organisatie. Dit is overigens geen management maar leiderschap

Ik ben benieuwd in welke vorm en in welk tempo Het Nieuw Werken op Zuyd tot stand komt.
We zullen echt niet minder gaan werken, dat merk ik zelf ook. ZuidPLEIN werkt toch al een beetje volgens de ‘nieuwe stijl’. Als je het vertrouwen krijgt van de leidinggevende dan vind je het ook niet zo erg om een paar uurtjes in de avonden te werken, want dat heb je er wel voor over als je activiteiten zelf kunt plannen.Ik tenminste wel.
De kunst is en blijft om de balans tussen werk en privé goed te bewaken.

Judith

Tja, het is weer een (te) lang blog geworden 😉

We zijn goed bezig! Toch?

Tja Marcel, ook ik vraag me wel eens af waar zijn we mee bezig?
Maken wij het verschil met wat wij binnen Zuyd doen? Zelf vinden we dat we goed bezig zijn, dat zeggen we ook regelmatig tegen elkaar, of schrijven het op ons white board. Maar zijn we goed bezig, als degene voor wie we bezig zijn dat niet zo ervaart? Daar hebben we het deze week ook even over gehad.
Waar kwamen jouw overwegingen zo laat op de avond vandaan? Zat je ook Pauw en Witteman te kijken en de discussie te volgen tussen de meneer die vond dat we ons niet zo druk moesten maken over de radioactieve straling (met 1 x-ray foto krijgen we toch veel meer sieverts binnen) en de mevrouw van Greenpeace die nu wordt beschuldigd deze ramp aan te wenden voor eigen doelen. Tsja ik weet het ook allemaal niet meer, net zoals Frans Bauer die erbij zat.

In mijn omgeving wordt ook steeds meewariger naar me gekeken. “Je bent alleen maar aan het spelen met de iPad en iPhone, wat heeft dit voor nut? Ga toch werken, ambtenaartje!”

  • Zo lang wij alleen maar zelf vinden dat we goed bezig zijn, en niet goed verkocht krijgen dat innoverend en explorerend vermogen nodig is om verder te komen, zijn we niet goed bezig.
  • De interessante ontwikkelingen op het gebied van social media, serious gaming, mobile learning niet geborgd krijgen in de organisatie, zijn we niet goed bezig. Zelfs basale ICT- en Informatievaardigheden ihkv docentprofessionalisering is nog niet overal verankerd.
  • Ons dierbare ZuydPLEIN opgaat in een nieuwe dienst, zijn we niet goed bezig. Tuurlijk, ik geef onze nieuwe Dienst weer een eerlijke kans, maar ZuydPLEIN heeft mij zoveel goeds gebracht, daarom gaat het me aan het hart. Zuyd wil die netwerkorganisatie worden die ZuydPLEIN altijd heeft nagestreefd maar daarin niet werd ondersteund. Liepen we te ver voor de troepen uit? Misschien is dat ons steeds terugkerend early adapter probleem?

Hoe gaat we verder? Gewoon doorgaan met kleine stapjes en succesjes vieren!

Je weet, je hebt in mij altijd een medestander in jouw strijd om het werk ‘leukerder’ te maken. Krijgt de movement ook nog een naam, een doel, budget en wordt er afgerekend op resultaten? 😛

Heb gisteren gehoord dat verbeeldingskracht goed werkt. Als we nu visualiseren dat we goed bezig zijn, dan komt het vast goed. Dus ja, we zijn goed bezig, want we geloven in datgene dat we doen. We gaan vrolijk, spelend lerend verder. Ook ik ben een positivo!
Albert Einstein zei al: “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal”
Misschien moet ik toch die cursus creatief handelen en denken maar eens gaan volgen, zoals onze Frans voorstelde.

 Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is begrend!”

Zo, kan ik ook een van mijn favoriete nummers in ons blog ter gehore brengen.

Fijn weekend.
Ik ga een paar dagen revitaliseren!
Misschien ontmoet je maandag wel een heel andere jujuutje *hihi*

Judith

PS
Nou je hebt wel snel geleerd. In je blogtitel staan de termen sexy, ractioactief, naakt, die scoren hoog in Google, net zoals je populaireNostradamusblog.
Ik wilde je natuurlijk niet laten winnen in onze blogbattle van de maand maart, het is 8-8!

PPS
Ben ik een dag niet op Yammer gebeurt er daar van alles, super! Gaat het toch werken? Toch die kleine stapjes …

%d bloggers liken dit: