Site-archief

Mediarijk! #fontysmwmr

Hallo Marcel,

Chris Kockelkoren en Ankie van de Broek zijn goed bezig hun (en jouw) verhaal over de minor Digicoach The Game overal te vertellen. Zo heeft Chris tijdens de Conferentie Mediawijs Mediarijk een sessie verzorgd over de minor Digicoach @ De Nieuwste Pabo. Biblio- & Edublogger Daniëlle Quadakkers werkt bij Fomec (Fontys Onderwijs en Media Expertise Centrum), en had deze sessie aangeleverd bij de organisatie 🙂 Natuurlijk heeft zij ook al geblogd over deze succesvolle bijeenkomst.
Chris heeft voor ons een gastblogje geschreven

OUR 2bejammed GUEST: Chris Kockelkoren

De conferentie werd geopend door Nienke Meijer (voorzitter CvB) die in haar presentatie de nadruk legde op de veranderende toekomst waarvoor we studenten opleiden. Het gaat om onderwijsinhoud en niet specifiek over mediagebruik. Volgens haar moet de focus liggen op veranderingen en experimenten. Daarvoor heeft zij de Deming-circle aangepast naar TRY (experimenteren)-DO (ontwerp interactie)-ACT (creëer rijke omgeving )-Check (toets resultaten en leer).

Zij werd opgevolgd door de keynote spreker Pedro De Bruyckere. Hij is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren. Hij doceert aan de universiteit van Antwerpen over authenticiteit in het onderwijs. Helaas heb ik door parkeerproblemen 😦 deze sessie moeten missen. Ofschoon deze is opgenomen, is deze alleen voor Fontys-medewerkers beschikbaar. Van toehoorders heb ik begrepen dat hij in zijn keynote een aantal onderwijsmythen ontkrachtte waarbij hij specifiek inging op het feit dat volgens hem studenten echt niet anders leren dan vroeger. Maar je moet deze generatie studenten wel weten te boeien. *)

Daarna waren er twee keer drie parallelsessies. Ankie en ik zouden één sessie hebben Serious Gaming in het onderwijs. We zoomen dan in op de minor Digicoach the Game die samen met Marcel is ontwikkeld en waar Judith ook aan heeft meegewerkt. Deze minor heeft dit jaar de tweede plaats op de Fontys Onderwijsprijs gewonnen. Maar door omstandigheden waren Ankie en Marcel verhinderd en heb ik alleen de presentatie gedaan. Ik had aangegeven dat ik 60 personen in 2 sessies zou doen, maar bleek dat er maar één workshop zou zijn. Het was een spannende aangelegenheid, want ik was vooraf al helemaal “uitverkocht” en dat schept verwachtingen. Er waren ook nog meerdere mensen die niet naar binnen dachten te kunnen (bleek achteraf), jammer.

In eerste instantie heb ik verteld wie ik ben, wat Digicoach the game is en heb het filmpje laten zien van het eindresultaat van deze minor: een onderwijsdag voor de docenten van de Nieuwste Pabo met de focus op 21st century skills. Hierin kun je al zien hoe enthousiast docenten en de studenten zijn bij de game die die dag werd gespeeld. Daarna heb ik gefocust op de voordelen van interactie in het onderwijs en specifiek de voordelen van serious gaming en al een deel van mijn eigen master-onderzoek hierover prijsgegeven. Daarna heb ik aangegeven wat belangrijk is bij de ontwikkeling van een game en ook hoe je het beste kunt starten met de ontwikkeling hiervan. Marcel heeft een game gekocht dat veel weg heeft van het TPACK-kaartspel. Alleen in dit spel kun je spelenderwijs nadenken over de inzet van GAMING in je onderwijs. Voor de mensen die dat willen, zijn we best bereid een workshop te geven.

Serious gaming is ICT, een mythe die weg moet…
Veel mensen geven aan vaak niet te beginnen met gaming omdat ze geen verstand hebben van ICT… raar. Een bordspel zoals trivial pirsuit, ganzeborden kun je hiervoor ook heel goed gebruiken en (sterker nog) de hele game van Digicoach is bijna 100% op papier. Dus laat dat je niet weerhouden, maar natuurlijk zijn er ook digitale games.

Niet zeggen, maar doen
In de woorden van Nienke Meijer: TRY-DO-ACT heb ik de bezoekers getrakteerd op een serious game. Want als je het zelf ervaart, dan zie je wat een serious game teweegbrengt. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen dan aan het begin sceptisch is, maar eenmaal gestart niet meer zijn te stoppen. Zelfs de niet-gamers (zie slides voor stemmen), waren niet meer te stoppen. Op het einde heb ik echt 3 tot 5 minuten nodig gehad om de mensen te stoppen en aan te geven dat ik wilde afronden. Dat zag je ook bij de minor Digicoach. Het gaat de studenten dan niet om het eindpunt (extrinsieke motivatie) maar om te komen tot een mooi en goed eindproduct (intrinsieke motivatie). Dat ze intussen meer leren dan het aangeboden materiaal, is geweldig om te zien. Het woord voor de docenten is: “durf los te laten”.

Via Fontys zijn de materialen alleen voor de docenten van Fontys beschikbaar, maar één van de pijlers van Zuyd is OPEN, dus Ankie, Marcel en ik hebben alle materialen beschikbaar voor belangstellenden. Onderstaande materialen zijn via deze link te downloaden:

 • Docentenhandleiding van Minor digicoach the game (incl. beoordelingsmodel dat voldoet aan de huidige eisen op het gebied van toetsen en assessment)
 • Alle quests in deze game
 • Spreadsheet waarmee beoordelingen kunnen worden vastgelegd

Kortom het was een succes en mensen waren geïnspireerd geraakt en ook werden gestimuleerd om te beginnen is duidelijk als je hun anonieme stemming ziet. De vragen die zij stelden tijdens de sessie via Shakespeak zijn via dezelfde link te bekijken.

Judith, je vroeg tijdens het twitteren of een dergelijke dag iets voor Zuyd was… nou gezien deze reacties van Fontys-docenten denk ik dat zo’n dag collega’s kan inspireren en motiveren om te innoveren.
Groet, Chris

Mijn spellenkast

Eén van onze spellenkasten 🙂

Dank Chris! Deze week gaan we samen het verhaal over Minor The Digicoach vertellen, tijdens de International Week van de Faculteit IBC Zuyd. Daarvolgt vast nog wel een blogje over, hè Marcel? 😉

*) Omdat ik student ben bij Fontys heb ik wel rechten om deze opname te bekijken 🙂 dat heb ik dan ook gedaan. Pedro De Bruyckere volg ik al langer via twitter en zijn blog X, Y of Einstein staat in mijn RSS-reader. Ook zijn boek Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over leren en onderwijs heb ik thuis. Hetgeen hij vertelt is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat maakt zijn verhaal ook interessant voor mijn MLI-medestudenten. Naast dat je studenten moeten weten blijven boeien vertelde hij dat herhaling, emotie en verwerking de meeste effecten op leren heeft. Dat feedback een goede invloed heeft op het leereffect is inmiddels in diverse onderzoeken bewezen maar een goede relatie tussen docent en student heeft minstens zoveel invloed. Uiteraard heeft ook de rol van ICT een plaats in zijn verhaal. Jongeren zijn niet meer offline of online, ze zijn inline, de beide werelden lopen inmiddels vloeiend in elkaar over. De school blijft belangrijk voor hen als ontmoetingsplaats, ook al zitten ze naast elkaar op een schermpje te kijken.  Hij heeft het over de ‘dual channel ‘ theorie, beeld speelt naast taal inmiddels een grote rol bij leren van jongeren (YouTube is de belangrijkste tool voor jongeren). Big data (learning analytics) gaan heel belangrijk worden in het onderwijs.

Groet,
Judith

Leren in de 21e eeuw #dnp21cs

LeonSourenJammer Marcel dat je er niet bij kon zijn afgelopen vrijdag bij het afscheid van Léon Souren. De Nieuwste Pabo nam met het symposium ‘Leren in de 21e eeuw’ afscheid van haar collega. Op het symposium werd door studenten van de minor Digicoach The Game workshops verzorgd over o.a. WordPress, Prezi, Flipping the classroom en gamification.

Léon Souren heeft zich gedurende zijn loopbaan altijd beziggehouden met nieuwe media binnen het onderwijs. Hij was ook betrokken bij de eerste stappen op e-Learning gebied binnen Zuyd. Zelf heb ik nooit heel nauw met Léon samengewerkt maar onze nestors Harry en Jack wel natuurlijk 🙂 Toch wilde ik bij zijn afscheid zijn natuurlijk om hem dag te zeggen maar ook voor het onderwerp en de gastsprekers die waren uitgenodigd: Wilfred Rubens (OU), Alfons ten Brummelhuis (Kennisnet) en Frans Jacobs (Zuyd Hogeschool).

Dit overzicht van deze middag is mede gebaseerd op blogs van Wilfred Rubens. Ik had Marieke Opgenoorth beloofd te twitteren met #dnp21cs. Het lukte me niet om 2 dingen tegelijkertijd te doen, want zoals Wilfred al zei ‘multitasken kunnen zelfs vrouwen niet’ 😉

De tweets van mij en andere tweeps zijn terug te lezen via Storify.

De opening werd verricht door de directeur Ingeborg Janssen Reinen

waarna Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet de keynote mocht verrichten. Hij had het over wat werkt wel en wat werkt niet met ICT in het onderwijs en verwees veel naar artikelen in de wetenschappelijke uitgave van Kennisnet 4W Weten Wat Werkt en Waarom. Hij pleitte voor het dichten van de kloof tussen de early adopters en de grote meerderheid die niet altijd even enthousiast over ICT-vernieuwingen, maar die wil vooral weten of het werkt. ICT in het onderwijs is inmiddels wel een point of no return. Lees meer over de presentatie van Alfons ten Brummelhuis op het blog van Wilfred Rubens Wat weten we over ICT in het onderwijs.

Pointofnoreturn

Vervolgens ben ik naar de presentatie van Frans Jacobs gegaan. Frans liet in zijn Prezi veel actuele voorbeelden zien over de veranderende samenleving door de digitalisering en wat het gevolg is voor onderwijsleersituaties. Hij had mooi op een rijtje gezet wat de voor- en nadelen zijn van de diverse vormen van samenwerking in leeromgevingen: f2f, online, synchroon en a-synchroon. En welke keuze je moet maken om leren effectief te maken.

Na een korte break met Limburgse vlaai schoof ik aan bij de presentatie van Wilfred Rubens. Ik had ’s ochtends zijn blogpost ICT en Onderwijs: een ‘doorkijk’ naar de toekomst al gelezen. Aan de hand van een 7-tal stellingen presenteerde Wilfred zijn voormalige meester Léon zijn beeld over de integratie van technologische ontwikkelingen en de impact op leren hierbij:

– Blended learning wordt de ‘default’ manier van leren, terwijl ook volledig online leren toe zal nemen.
– De scope van ICT en leren wordt breder. In toenemende mate wordt ICT voor andere zaken ingezet dan voor cursussen.
– Dankzij draagbare technologie kun je alomtegenwoordig en naadloos leren, waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonlijke leer- en werkomgevingen die veel lijken op sociale media van vandaag de dag.
– We hebben te maken met veranderende opvattingen over leren die dankzij nieuwe, steeds krachtiger wordende, technologieën in de praktijk kunnen worden gebracht.
– Learning analytics kunnen een bijdrage leveren aan de verbetering van onderwijs en leren, al zijn er nog verschillende vragen te beantwoorden.
– Over de impact van massive open online courses is weinig te zeggen. Ze hebben in elk geval online leren en open education weer op de kaart gezet, en vormen een proeftuin voor experimenten en innovaties.

Wat ik vooral mee heb genomen:

 • de kracht van herhaling;
 • docenten willen wel met ICT aan de slag, maar weten niet waar te beginnen;
 • investeren in sociaal kapitaal;
 • jongeren leren omgaan met sociale media (sociaal netwerkgedrag, social learning); zij leren vooral van goed voorbeeld door docenten. Aandacht voor docentprofessionalisering op dit gebied;
 • de noodzaak van flexibeel leren gebaseerd op leervoorkeuren;
 • inzetten op meer actief en samenwerkend leren, dit kan zonder technologie maar zeker ook met;
 • richten op zelfgestuurd leren (verantwoordelijkheid voor leerproces bij student) maar geleidelijk aan inbouwen;
 • het draait niet om onderwijzen maar om leren!

Na afloop was het nog gezellig borrelen met deze en gene, de opbrengsten die dit weer oplevert zijn toch heel waardevol. Hoewel ik ook via twitter weer leuke online gesprekken heb gevoerd.

Dag Léon!.
Groet,
Jujuutje 🙂

Geen #edubloggersdiner #owd13 #knvi2013 voor mij

Al jaren is de 2e week van november dé week voor mij met Dé Onderwijsdagen en Hét Bibliotheekcongres. De laatste jaren werd dat voorafgegaan door een gezellig lekker Edubloggersdiner. Tsja Marcel, helaas dit jaar niets van dit alles voor mij 😦

Edubloggersdiner
Vanwege mijn studie op maandagavond kan ik niet aanschuiven bij het etentje met vele edubloggers. De laatste 2 jaar waren wij er van 2beJAMmed er ook bij. Het is al de 10e keer dat dit wordt georganiseerd, mooi initiatief van enkele super-edubloggers. Er is zelfs een quiz gemaakt om alvast namen te oefenen, er zijn naast de oude vertrouwde ook vele nieuwe gezichten. Leuke tool dat ImageQuiz, misschien ook leuk voor jou. Check het blog van Willem Karssenberg.

De Onderwijsdagen
Voor Dé Onderwijsdagen heb ik me niet aangemeld omdat ik de laatste tijd al veel gedeclareerd heb, o.a. voor het Educause-congres. Daarnaast moet ik ivm mijn studie nu andere keuzes in tijd maken. Er gaan dit jaar maar 3 Zuyd-collega’s. Ik heb wel gevraagd of er een gastblogje geschreven kan worden. 😉
Toch mis ik wel wat. Het thema is toch wel een beetje mijn thema aan het worden: Open Onderwijs. In de sessies zie ik namen voorbij komen die ik tijdens mijn Masterclass OER ook ontmoet heb. Of die ik tijdens de Netwerkdag Open Education (waar ik 12 december samen met mijn mede-projectleider van MOOCZI naar toe ga) zal zien. Dus misschien valt het wel mee. Ik kon op de OWD-site niet ontdekken of er live gestreamd wordt. Ik ben namelijk wel nieuwsgiering naar de keynote van Claire Boonstra, de inititiafneemster van œ Operation Education.

KNVI Jaarcongres
Hoera! Een informatieprofessional is het thema van het congres van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Eigenlijk zou ik hier naar toe moeten. Deze week kreeg ik mijn functiewaarderingsbrief. Zuyd heeft namelijk een nieuw functiehuis gebouwd en mijn leidinggevende heeft mij ingeschaald als Informatieprofessional. Ik ben het nu dus zelfs officieel 😉 Dit congres moet nu plaatsmaken voor mijn mantelzorgtaken.
Ik zag op het programma interessante tracks staan zoals: Be Agile! Be Happy!, Radicale keuzes, De vrije informatieprofessional: Keep Calm and Share Information. Zoveel interessants, ik zou niet weten wat ik zou moeten kiezen. Gelukkig gaat er een kleine delegatie van Zuyd Bibliotheek, ik hoop dat zij zich verdelen over de tracks. En dat zij ook een gastblog schrijven. Ik heb het hen wel gevraagd. 🙂
Door de verdere digitalisering, standaardisering van de werkprocessen en de intensivering van het aanbieden van informatie- en onderzoeksvaardigheden zal de komende jaren de rol van informatieprofessionals binnen Zuyd veranderen. Binnen onze kennissamenleving is steeds meer vraag naar professionals met 21st century skills. Ook binnen het onderwijs is hier (gelukkig) steeds meer aandacht voor. Informatieprofessionals zijn meer dan ooit nodig, maar dat betekent ook andere vaardigheden voor deze beroepsgroep, zoals deze infographic laat zien. Mooie uitdagingen!

Wat ik het meest jammer vind is dat ik die live ontmoetingen met oude bekenden, vakgenoten, tweeps nu mis. Hoewel voor mij online ontmoetingen inmiddels ook echt voelen, is zo nu en dan een stevige handdruk of een knuffel voor mij een onmisbaar contact.
Mooie congresdagen voor iedereen die wel gaat!

Judith

Educause 2011 #EDU11

Marcel, ik hoef je niet te vragen: “weet je nog vorig jaar rond deze tijd?
Natuurlijk weet je dat nog! We praten nog vaak over onze groot Educause-avontuur vorig jaar in Anaheim.
Educause is dé jaarlijkse conferentie over hoger onderwijs en informatietechnologie. We hebben veel gezien, ontmoet, beleefd en geleerd en zijn geïnspireerd teruggekomen. Onze opgedane ideeën zijn nog niet allemaal tot uitvoer gekomen, daarom dit jaar geen Educause voor ons 😦 🙂
Collega Rienke en Frans gaan het dit jaar beleven in Philadelphia. Ik ben zo benieuwd hoe zij het zullen ervaren.

De afgelopen 2 jaar hebben we binnen Zuyd bibliotheek de conferentie ook online aangeboden. Helaas was (door tijdsverschil?) hiervoor weinig aandacht. Toch wilden we het dit jaar ook weer aanbieden, maar uiteindelijk bleek het niet realistisch. Zuyd bestaat 10 jaar en dat wordt in dezelfde week gevierd, een dansfeestje in de Mondial gaat natuurlijk voor 🙂

Dit jaar biedt SURF wel zo’n thuisblijvers bijeenkomst aan in Utrecht. Het programma is interessant, veel over Social Media en Open Educational Resources. Zuyderlingen die niet zo van dansfeestjes houden, kunnen zich hier inschrijven. Ik vind het altijd een meerwaarde om samen naar presentaties te kijken, voor de discussie die na afloop meestal ontstaat. De keynote van Seth Godin zou ik ook graag nog eens horen. Seth Godin was degene die over blogdiscipline zei: “The act of writing is what moves things forward” 🙂
Ik hoop dat deze later via de free streamed sessions van deze Educause te bekijken is. Natuurlijk ga ik onze collega’s volgen, ze gaan ook bloggen, hebben ze beloofd. De Facebook pagina van de Educause heb ik al ‘ge-liked’

Nee, geen Educause dit jaar voor mij, maar de Onderwijsdagen van SURF op 8 en 9 november. Heb je je ook al aangemeld? Ik moet het programma nog samenstellen, maar daar hebben we nog ff tijd voor. Ik heb wel even gekeken en ik weet al wat mijn 1e presentatie word 🙂 Jeroen Alessie heeft de stemronde overleefd! Ook onze collega’s mogen samen HAN en Fontys de presentatie over een onderzoekstoolbox voor het HBO verzorgen!

Trouwens, ik heb toch wel zin om ook naar het Edubloggersdiner te gaan ….
Judith

Onze Educause 2010 blogberichten zijn nog altijd terug te lezen, ook op ons nieuw 2beJAMmed-blog 🙂

 

Know that everything is possible when you believe

Dear Marcel,

Mijn blogs over mijn 1e internationaal congres die ik in Anaheim heb geschreven, begonnen allemaal met een quote van Disney. Deze evaluatie heb ik op de achterbank van onze Jeep geschreven tijdens de ritten tussen Anaheim-Las Vegas-San Diego-Los Angeles. Deze quote komt uit de Believe-show van Sea World (en ook uit de Matrix). Het is natuurlijk een quote die goed past is de Amerikaanse self made maatschappij en het American Dream gevoel.
Maar als je zo’n prachtige Shamu show ziet met die magnifieke walvissen dan ga je helemaal mee in dat Believe-gevoel. Dat gevoel wil ik vast houden van onze Amerika reis.

Je weet, ik vond het reuze spannend om naar Amerika te gaan om zo’n groot congres te bezoeken, maar ik ben heel blij dat je me ‘mee hebt gesleept`. Een ervaring rijker. Maar niet iets wat ik elk jaar hoef te beleven.
De presentaties kon ik redelijk goed volgen, maar ik voel me niet zeker genoeg om me te mengen in een Engelstalige discussie. Heb ik toch nog wel wat scholing voor nodig. Het netwerken heeft daarom toch alleen met de Nederlandstalige delegaties plaatsgevonden.

De beurs was enorm. Elke stand verlootte wel een gadget, de iPad was de gadget-to-win. Helaas niet door 1 van ons. Er werd nog al wat geëntertaind om de aandacht van de beursbezoekers te trekken. We hebben eigenlijk weinig gadgets meegenomen, op een paar pennen en choco-lolly na.
Ik vond het reuze vervelend dat er geen netwerk was op de beursvloer en in de arena waar de keynotes plaatsvonden. Elke keer was de verbinding verbroken en moest je het weer activeren. Even nog meer klagen:
Het was er koud, er was alleen ’s ochtends koffie te krijgen (gelukkig hadden zowel het Marriott als Hilton een Starbucks!). De lunchen vond ik lekker, maar daar hoorde ik ook weer andere verhalen over. We hebben die dagen toch gezond gegeten, ook op de beach party van donderdagavond.
Vreemde gewaarwording, maar dat had ik al gehoord, is dat mensen tijdens presentaties in- en uitlopen, maar dat is blijkbaar de norm want deuren blijven dan ook tijdens de hele sessie openstaan.

In onze blog en via twitter hebben we onze ervaringen gedeeld met de achterban, dit was congres2.0
Het bloggen had voor mij wel een meerwaarde (ik hoop voor anderen ook) maar kostte mij toch veel extra tijd om mijn aantekeningen uit te werken. Verbazingwekkend hoe snel jij dat doet. Ik hoorde je zelfs hele gesprekken met Susan voeren terwijl je ondertussen je ervaring blogde. Dat snap ik niet. Ik ben er jaloers op. Inderdaad jij kunt echt multitasken, en dat als man 😛

Mijn presentaties waren wisselend. Ik heb niet van die bruisende ideeën als jij meegenomen. Maar wel veel enthousiasme en een berg aan inspiratie om Zuyd 2.0 toch ook eens op de kaart te zetten. Want daar ligt voor mij (nog steeds) de uitdaging: mensen verbinden in allerlei (sociale) netwerken.
Dit zal nog wel regelmatig in mijn blogberichten terugkomen.

Bedankt dat je mijn gids was en nog steeds bent tijdens mijn 1e bezoek in de States.

Bedankt Chris, dat je mij / ons deze gelegenheid hebt gegeven! Het was SUPER!!!! Enne … buiten het congres om hebben we ook nog veel ideeën opgedaan voor Zuyd, mogen we ons bezoekjes aan Disney, Sea World, Universal Studios en het etentje in Hard Rock Café ook declaren?? 😛

Educause
Laat ik mijn Amerika-ervaring eindigen met nog een Sea World quote:
Just start somewhere and make a world of difference
Laten we gewoon beginnen met het uitvoeren van onze ideeën op/voor Zuyd/ZuydPLEIN!
Love,
Jujuutje
%d bloggers liken dit: