Site-archief

Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition

Hi Marcel,

We kennen de Horizon rapporten wel hè? Daar is sinds vandaag een Europese editie van! Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition.

Net zoals in de Amerikaanse editie hebben ze de Creative Classroom Resarch Model van de European Commission Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) gebruikt om de belangrijkste implicaties voor beleid, leiderschap en het onderwijs te identificeren.

HR_CCR

De trends, uitdagingen en ontwikkelingen voor de Europese scholen worden in onderstaande afbeelding samengevat

HR_trends

Er bestaan ook wel verschillen tussen de verschillende Horizon rapporten. Hieronder 3 afbeeldingen uit het Horizon Report Europe: 2014 Schools Edition waarin de Amerikaanse K-12, Higher Ed en de Europese versie worden vergeleken. Interessant dat in de Europese editie toch meer aandacht is voor de rol / digitale competenties van de leerkracht, en Open Online Onderwijs.

HR_12

HR_34HR_56

Uiteraard is er ook een filmpje van het rapport

Via het blog Leervlak van Jeroen Bottema (hij is van het Lectoraat eLearing van InHolland en was lid van het expert panel dat betrokken was bij de samenstelling van dit rapport) las ik dat er gewerkt wordt aan een vertaling van dit rapport voor elk lidstaat van de Europese unie waarbij ook voorbeelden van het betreffende land wordt gebruikt. Dit is natuurlijk allemaal interessant maar ik ben nog meer nieuwsgiering naar de Europese Higher Education editie, en daar is men ook mee bezig!

Groet,
Judith

4 februari 2015 
Horizon Report Europe – 2014 Schools edition is nu ook vertaald in 23 talen.

Zuyd Bibliotheek. Van transitie naar transformatie.

Hallo Marcel,

De medewerkers van Zuyd Bibliotheek komen regelmatig bij elkaar om in gezamenlijkheid de koers voor de toekomst uit te zetten. Zo ook vanmiddag. Op het programma stond een presentatie van oud-collega Leen Liefsoens. Helaas moest zij dinsdag onverwachts afzeggen. Jack kwam bij mij polsen 🙂 Ik dacht meteen aan Daniëlle Quadakkers. Ze woont in Heerlen, kent de club ook. En na een telefoontje was zij bereid om samen met mij de presentatie te verzorgen. Gelukkig had Leen het al wel voorbereid. Op basis van haar prezi heb ik er het verhaal van Daniëlle en mij van gemaakt.

In 2013 was ik betrokken als counterpart bij het visietraject van Zuyd Bibliotheek. Daarna heeft Jack Pleumeekers het roer overgenomen. Samen met zijn club is hij aan de slag de uitgangspunten van het visiedocument binnen de kaders van de nieuwe strategie van Zuyd om te zetten in stappen naar de toekomst. In onze inspiratiesessie hebben Daniëlle en ik trends geschetst over de impact van technologie op de samenleving en het onderwijs en de verwachtte invloed op de bibliotheek(organisatie). Veranderingen, technologisch of organisatorisch gaan niet vanzelf. We zijn onze presentatie geëindigd met het prachtige filmpje van Jan Bommerez. Al surfend kwam ik nog meer mooie filmpjes tegen. Ik kon ze niet allemaal laten zien. Daarom hier nog eentje van Jan Rotmans (die we gehoord hebben op TEDxMaastricht).

Dank! Dank! Dank! Daniëlle. Het was super dat je op zo’n korte termijn dit voor Zuyd wilde doen. Ik vond het erg leuk om dit samen met jou te doen. En … hebben we al weer wat bewijsmateriaal voor ons beeldverslag voor de Master Leren en Innoveren! 🙂

Judith

DanielleJudith

Horizon Report 2014

Horizon2014

Goedenavond Marcel,

Zojuist zag ik jouw retweet dat het Horizon Report 2014 verschenen is.

Even snel gedownload en digitaal doorgebladderd, nog niet gelezen.
De keytrends, uitdagingen en de belangrijkste ontwikkelingen waren al bekend uit de preview van het rapport, Hier nogmaals de opsomming:

KEY TRENDS 
Fast Moving Trends: Those likely to create substantive change (or burn out) in one to two years

 • Online, Hybrid, and Collaborative Learning
 • Social Media Use in Learning

Mid-Range Trends: Those likely to take three to five years to create substantive change

 • The Creator Society
 • Data-Driven Learning and Assessment

Slow Trends: Those likely to take more than five years to create substantive change

 • Agile Approaches to Change
 • Making Online Learning Natural

CHALLENGES

Urgent Challenges: Those which we both understand and know how to solve

 • Low Digital Fluency of Faculty
 • Relative Lack of Rewards for Teaching

Difficult Challenges: Those we understand but for which solutions are elusive

 • Competition from New Models of Education
 • Scaling Teaching Innovations

Wicked Challenges: Those that are complex to even define, much less address

 • Expanding Access
 • Keeping Education Relevant

IMPORTANT DEVELOPMENTS

Time-to-Adoption Horizon: One Year or Less

 • Flipped Classroom
 • Learning Analytics

Time-to-Adoption Horizon: Two to Three Years

 • 3D Printing
 • Games and Gamification

Time-to-Adoption Horizon: Four to Five Years

 • Quantified Self
 • Virtual Assistants

Tijdens het doorbladeren vielen me 2 afbeeldingen op.

De Creative Classroom Resarch Model van de European Commission Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) werd gebruikt om de belangrijkste implicaties voor beleid, leiderschap en het onderwijs in het Horizon report te identificeren.

 

CreativeClassroomResearchModel

The CCR multi-dimensional concept (8 key dimensions and 28 reference parameters) intends to capture the essential elements of Creative Classrooms which can be seen as ‘live ecosystems’ that constantly evolve over the time, mainly depending on the context and the culture to which they pertain. Focus is on the innovative pedagogical practices and on the systemic approach that is needed for the sustainable implementation and progressively scaling up of ICT-enabled innovative learning environments.

En een mooi overzicht van belangrijkste opkomende technologieën onderverdeeld in categorieën

TrackedTechnologies

 

Deze week het rapport maar eens lezen. Want de Fast trend Growing Ubiquity of Social Media intrigeert wel 🙂

Groet,
Judith

JAM-sessie digitalisering in het onderwijs

Goedemorgen Marcel,

Morgenochtend zijn wij uitgenodigd om aan te schuiven bij een teamleidersoverleg van de faculteiten Financieel en Commercieel Management om hen te informeren over de recente ontwikkelingen/stand van zaken m.b.t. digitalisering in het onderwijs. Lekker ruim geformuleerd 🙂 Bij navraag willen ze met ons van gedachten wisselen hoe ze ICT kunnen inzetten om studenten meer te stimuleren, maar willen ook handvatten aangereikt krijgen voor docenten zodat zij ICT meer gaan inzetten. Ze hebben al enkele games in het curriculum opgenomen, daar ben ik wel benieuwd naar. Ze willen webseminars oppakken, maar willen ook meer horen over ICT bij onderzoek. Het is nogal een lijstje, benieuwd of we dat in 3 kwartier redden 😉

Wat betreft gaming kan jij ze natuurlijk wel wat meer vertellen. Ik ben benieuwd wat hun vragen zijn over ICT bij onderzoek, collega Rienke schrijft momenteel aan een projectplan. Webseminars zijn mogelijk met onze weblecture- en videoconferenceset. Door het project ‘weblectures @ Zuyd’ is er nu veel aandacht voor video in het onderwijs. Wij ervaren dat ook bij MOOCZI, ons innovatieproject van de faculteit ICT.

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Die hebben ook invloed op onderwijs. En hierdoor veranderen de opvattingen over leren, meer zelfgestuurd in een persoonlijke leeromgeving. We krijgen steeds meer de beschikking over krachtige leermiddelen zoals video, simulaties en gaming. Welke trends zien de deskundigen?
In het onlangs gepubliceerd trendrapport van Kennisnet worden technologieën geplaatst op de Gartner hype cycle waarop te zien is of een technologie heel nieuw en onbekend is of al volwassen is.

De preview van het Horizon report 2014 ziet online en samenwerkend leren en het gebruik van social media bij leren als key-trends. Ook in het trendrapport van Kennisnet zie je connectiviteit (dat je met social media kunt stimuleren) al richting adoption gaan, net zoals cloudcomputing en het gebruik van devices. Trends die SURF in 2012 ook benoemde en beschreven staan op de nieuwe site van het I-team ICT in Onderwijs en Onderzoek.

Naast het klassikale onderwijs wordt online leren (zeker ook voor deeltijdonderwijs) steeds belangrijker. Online onderwijs vergt andere vaardigheden van docenten. Professionaliseren van docenten is volgens mij de grootste uitdaging. Het docentenberaad heeft hierover onlangs een notitie opgesteld om dit onder de aandacht van het college te brengen.
Ik ken verschillende docenten van de faculteit FM/CM die volop experimenteren met ICT-tools. Belangrijk dat zij van hun teamleiders hiervoor genoeg ruimte krijgen. Maar het gaat niet alleen om tools. Het gaat om de onderwijskundige visie in onze veranderende netwerksamenleving. Wat doe je als instituut/faculteit/opleiding met vraagstukken als ‘open education’. Wat vind je van de trend ‘unbundling’ van hoger onderwijs? waarbij een curriculum niet meer integraal door 1 opleiding wordt geproduceerd en aangeboden, maar wordt samengesteld uit losse modules van verschillende aanbieders (Open CourseWare). Biedt je als instelling/opleiding/docent nog een samenhangend programma aan? of bepaalt dit de student zelf. Wat heeft dit voor gevolgen voor  examinering en diplomering?

MOOC’s zetten nu nadrukkelijk online leren weer op de kaart. Ook de brief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer onderschrijft dit.
En MOOC’s zijn een middel om studenten langduring aan je instelling te binden (alumnibeleid, Leven Lang Leren)

Genoeg om over van gedachten te wisselen! Als I-adviseur zal ik hen adviseren om na te denken over een informatiebeleidsplan (waar wil je als faculteit over 5 jaar staan en langs welke route wil je dat bereiken?) naast natuurlijk het stimuleren van docenten die willen experimenteren 🙂

Leuk om samen weer eens zo’n JAM-sessie te doen 🙂
Tot dinsdag!
Judith

Trendprofessional Onderwijs, de nieuwe Horizon

Ha Marcel,

Vlak voor de kerstvakantie ontving ik een mail van Marcel Bullinga. Deze futurist nodigde me uit voor de nieuwe opleiding Trendprofessional Onderwijs. Tijdens 5 sessies bouw je aan een trends &  toekomstproject waarmee je jezelf en je school futureproof maakt. Een gat in de markt? Een slimme marketingactie? Natuurlijk komen de iPads, Google Glass en appification en gamification van het onderwijs voorbij.Voor een bedrag van bijna 900 euro ontvang je een certificaat, een badge en mag je je Trendprofessional Onderwijs noemen. Weer een leuke functie 🙂 En hoewel ik denk dat Marcel Bullinga me kan inspireren met vele prachtige voorbeelden laat ik dit mooie aanbod voorbij gaan. Het gaat me te veel over de gadgets, leuk maar nu even niet.

Horizon2014

Trends in het onderwijs lees ik ook elk jaar in het Horizon Report. De preview van 2014 is inmiddels beschikbaar. Nog bedankt voor het doorsturen van het linkje. De trends die hierin genoemd staan kon ik erg goed gebruiken in mijn paper over social learning. Online, blended, samenwerkend leren én het gebruik van social media bij leren worden als fast moving trends binnen één tot twee jaar gezien.

In de preview worden onderstaande trends, uitdagingen en ontwikkelingen opgesomd:

KEY TRENDS 
Fast Moving Trends: Those likely to create substantive change (or burn out) in one to two years

 • Online, Hybrid, and Collaborative Learning
 • Social Media Use in Learning

Mid-Range Trends: Those likely to take three to five years to create substantive change

 • The Creator Society
 • Data-Driven Learning and Assessment

Slow Trends: Those likely to take more than five years to create substantive change

 • Agile Approaches to Change
 • Making Online Learning Natural

CHALLENGES

Urgent Challenges: Those which we both understand and know how to solve

 • Low Digital Fluency of Faculty
 • Relative Lack of Rewards for Teaching

Difficult Challenges: Those we understand but for which solutions are elusive

 • Competition from New Models of Education
 • Scaling Teaching Innovations

Wicked Challenges: Those that are complex to even define, much less address

 • Expanding Access
 • Keeping Education Relevant

IMPORTANT DEVELOPMENTS

Time-to-Adoption Horizon: One Year or Less

 • Flipped Classroom
 • Learning Analytics

Time-to-Adoption Horizon: Two to Three Years

 • 3D Printing
 • Games and Gamification

Time-to-Adoption Horizon: Four to Five Years

 • Quantified Self
 • Virtual Assistants

Opvallend is dat MOOC’s niet meer specifiek genoemd worden. Ze vormen uiteraard wel een onderdeel van de trend ‘Online, Hybrid, and Collaborative Learning’. Het rapport signaleert echter wel een moeilijke uitdaging in de concurrentie rondom nieuwe onderwijsmodellen.
Games and Gamification blijven al een paar jaar ‘hangen’ op een gewenning van 2 tot 3 jaar. Wat betekent dat volgens jou?

Het volledig rapport is vanaf 3 februari beschikbaar.

Groet,
Judith

%d bloggers liken dit: