Site-archief

Robot love [TED talk]

Hoi Marcel,

Deze week is het Dutch Design Week in Eindhoven. Tijdens DDW laten ontwerpers en experts zien hoe zij nadenken over onze toekomst. Hier is ook de tentoonstelling Robot Love te zien over de liefde tussen mens en robot. Via nu.nl zag ik hierover een video en las ik een bijdrage van Peter Ruijten, expert op het gebied van sociale robots en robotica bij TU/e.

Terecht merkt Ruijten op dat technologische vooruitgang nooit zal stoppen, mensen willen van oudsher dingen maken en uitvinden, of we robots nodig hebben ook niet. In mijn blogs van vorige maand schreef ik over de toenemende kritiek op Artificial Intelligence. Misschien dat deze gevoed wordt door angst. We moeten die angsten voor intelligente machines zoals robots overwinnen als we het beste uit de mensheid willen halen, zegt schaakkampioen Garry Kasparov in zijn TED-talk: Don’t fear intelligent machines. Work with them.

Wat robots in de toekomst ook kunnen of gaan overnemen, nadenken over de consequenties van deze technologie moet zeker nu ook gebeuren. Om dan maar af te sluiten met de woorden van Kasparov:

There’s one thing only a human can do. That’s dream. So let us dream big.

ūüôā

Groet,
Judith

Leren Leren Leren. Een documentaire over hoe technologie ons onderwijs verandert.

Hallo Marcel,

In 2017 en 2018 voerde Stichting Toekomstbeeld der Techniek¬†(STT) een verkenning uit naar de toekomst van technologie en leren. Een half jaar geleden vertelde ik je over hun publicatie Lang leve leren. Een paar dagen geleden verscheen een tweede publicatie: Het eeuwige leren. In deze publicatie (literatuurstudie en Delphi-studie) staat de vraag centraal wat de rol van leren is in de nieuwe kennissamenleving. Ook¬†deze respondenten zijn weer techo optimisten ūüôā

Mooi om te lezen dat Michael Fullan hier in geciteerd wordt. Volgens Fullan “gaat onderwijs zich meer¬†richten op de zes C‚Äôs: Character (Persoonsvorming), Citizenship (Burgerschap), Communication (Communicatie), Collaboration (Samenwerken), Creativity (Creatief denken) en Critical Thinking (Kritisch denken). Dit zijn vaardigheden die de student in staat stellen altijd te blijven leren. Docenten en studenten zullen hun activiteiten inrichten om de zes C‚Äôs¬†heen.”

Laatste citaat in deze publicatie

Technologie speelt een steeds meer centrale rol in de manier waarop we communiceren, informatie tot ons nemen en onze levens organiseren. Dit heeft gevolgen voor de manieren waarop we in onderwijsinstellingen, in het bedrijfsleven of daarbuiten leren. Daarom is het voor iedereen die met leren bezig is belangrijk om na te denken over de complexe relatie tussen leren en technologie. Het is een onderwerp dat we niet kunnen negeren en dat vraagt om nieuwe visies op leren te ontwikkelen; vanuit scholen, klassen, ministeries, technologiebedrijven en vooral ook vanuit individuen.

Tegelijkertijd presenteerde STT een documentaire. Deze werd gefilmd op een iPadschool, op een school waar ze experimenteren met robots die rekenles geven, op een universiteit waar ze aan de hand van data-analyses voorspellingen doen over het gedrag van studenten, en op een kunstacademie waar ze de toekomst van ons onderwijs vormgeven. Experts zoals professor Elly Konijn (VU), dr. Henk Oosterling (EUR), en Theo Bakker (VU) gaan dieper in op de relatie tussen mens en technologie, terwijl leerlingen, studenten, docenten en leercoaches ingaan op hun persoonlijke ervaringen met technologie. [Bron]

De documentaire bestaat uit een aantal delen

  1. hoe verhouden wij ons tot technologie?
  2. de kloof tussen digitaal en fysiek leren
  3. leren van de toekomst

Als je geen tijd hebt om de documentaire van 23:10 te kijken (toch echt wel interessant om helemaal te bekijken), scroll dan even door naar 2:40. Daar gaat het een paar minuten over student analytics waarmee de VU studie-uitval beter wil voorspellen. Daar zie je een dilemma’s tussen de ontwerper en de studieloopbaancoach mbt interpreteren van data.

Groet,
Judith

Overal robots

RobotsamenlevingHi Marcel,

Het Rathenau Instituut is onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving.¬†Onlangs heeft het in opdracht van de Tweede Kamer het rapport ‘Werken aan de robotsamenleving: visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid’¬†opgesteld. In dit rapport probeert het Rathenau Instituut een kennisbasis te leggen voor¬†het publieke debat dat gevoerd moet gaan worden. Als samenleving moeten we ons afvragen hoe we moeten omgaan met de huidige technologische revolutie.¬†Steeds vaker komen we in aanraking met robots en verregaande automatisering. Denk maar eens aan robotstofzuigers, robotgrasmaaiers, drones, zelfscankassa‚Äôs, zelfrijdende auto’s maar ook de zorgrobots Alice, Paro en Kasper, de onderwijsrobot Charlie.¬†De samenleving en dus ook de arbeidsmarkt zal steeds meer be√Įnvloed worden door robots.¬†Veroorzaakt deze ontwikkeling banenverlies of leidt het tot nieuwe banen?

Wij zien op ons blog altijd wel kansen voor slimme technologie. Natuurlijk zijn er ook zorgelijke vragen rondom nanotechnologie, kunstmatige intelligentie, robotisering, 3D-printing. Ook daarover stellen we weleens vragen.

Het is goed om samen het gesprek aan gaan. Ik heb het rapport alleen even doorgebladerd maar ik kan me voorstellen dat dit rapport ook interessant is voor een faculteit ICT om zicht te krijgen op de wijze waarop de relatie tussen IT en arbeid in de nabije toekomst vorm zou moeten worden gegeven.

Citaat uit de samenvatting van het rapport

Het antwoord op de opkomst van robotica en het robotinternet kan dus zoiets zijn als de ‚Äėrobotsamenleving‚Äô. Robotsamenleving staat nadrukkelijk tussen aanhalingstekens omdat het een concept is dat waargemaakt moet worden; het is zogezegd een mobiliserend perspectief. Het is van belang dat Nederland in den brede ‚Äď van burgers, politici, onderwijzers en ondernemers tot mensen uit de maak- en creatieve tot de dienstensector ‚Äď kennismaakt met de nieuwe technologische opties en visies op het gebied van IT, zodat we in staat worden gesteld om deze mogelijkheden vanuit onze eigen wensen en zorgen toe te eigenen. Het vraagt actief beleid om op veel plaatsen in de samenleving vorm te geven aan een ‚Äėrobotsamenleving‚Äô, zodat deze voor alle Nederlanders een wenkend perspectief kan vormen. Drie thema‚Äôs verdienen daarbij de volle aandacht: maatschappelijk verantwoorde innovatie, scholing en welvaart.

en met betrekking tot scholing

Investeringen in herscholing en bijscholing zijn nodig om boventallige werknemers, onder andere in het middensegment, te begeleiden naar nieuw werk, en om het middensegment zo veel mogelijk door te laten stromen naar het hogere segment. Echter, dit gaat langzaam en kan een pijnlijk traject zijn voor de groepen die het betreft. In Nederland gaat dit proces vooral via de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. Om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, is interactie tussen bedrijven en het onderwijs van belang: het betrekken van bedrijven bij opzet curricula; strategische relaties tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Nieuwe online matchingsdiensten, zoals LinkedIn, kunnen een rol spelen bij het bewerkstelligen van een betere, snellere match tussen vraag en aanbod. Daarnaast kan de opkomst van Massive Open Online Courses (MOOC’s) een rol spelen bij het toegankelijker maken van hoger onderwijs. Ook zijn investeringen in het basis- en voortgezet onderwijs van belang om kinderen uit te rusten met vaardigheden voor de toekomst. Het betreft diverse generieke vaardigheden: vaardigheden waarin mensen zich onderscheiden van computers (werken met nieuwe informatie, creativiteit, communicatie) of vaardigheden die passen bij flexibilisering en een digitaliserende omgeving, zoals metacognitieve vaardigheden (zoals leren hoe je leert), ondernemerschap en e-skills (leren programmeren, 3D-printen en dergelijke).

Groeten,
Judith

*haha* zag ik een dag later deze website van de BBC Will a robot take your job?
Type je beroep in en je weet meteen of je verrobottaliseerd wordt ūüôā

Het valt voor de hbo-docent nog wel mee ūüėČ

verrobotisering

 

Zorgrobots: Alice, Paro, Kasper

Vorige week was de documentaire Ik ben Alice op tv. Ik weet niet of je deze al gezien hebt, Marcel? Ik heb vandaag even de tijd genomen om het te bekijken. Ik vond het een indrukwekkende documentaire. Niet alleen hoe bijzonder het is dat (oudere) mensen een band kunnen opbouwen met een robot, daarvan was¬†ik al overtuigd.¬†We hebben al eens vaker geblogd of de sociale¬†robots van Zuyd: Paro, de knuffelzeehondrobot en Kasper¬†de robot die autistische kinderen helpt. Ik vond vooral de eenzaamheid van deze ouderen confronterend, en hun worsteling met afhankelijkheid. Hierbij kan een zorgrobot toch mooi behulpzaam bij zijn? Ik vond het ontroerend hoe ze samen met een robot naar foto’s keken, voetbal keken :), liedjes zongen en Alice zo deelgenoot maakte van hun leven. Geweldig toch hoe een robot¬†behulpzaam kan zijn bij het laten herinneren, corrigeren en bewegingsoefeningen doen. En ik zag hulpverleners die nieuwsgierig waren naar wat zo’n¬†robot kan betekenen voor de toenemende zorgvraag agv de vergrijzing. Maar ook hulpverleners die bang waren dat de komst van een robot die in staat is tot menselijke interactie, een gevaar zou kunnen betekenen voor hun baan.

Ik Ben Alice | Trailer from KeyDocs on Vimeo.

Dat dit de toekomst wordt, lijkt mij onomkeerbaar. Dit is voor jullie IT-ers toch ook eengeweldige ¬†uitdaging om dit samen met de toekomstige zorgprofessionals van Zuyd op te pakken? In¬†de column op¬†Frankwatching van vandaag wordt de vraag gesteld¬†Robots die op ons lijken: griezelig echt of zo gewend?¬†Voor mij het laatste. Ik vond het al zielig dat Alice op het eind van de documentaire in een kast werd opgesloten! ūüėČ

Judith

Robot Kasper gaat in toekomst autistische kinderen helpen – 21 okt 2014 | L1 |

Ha Judith,

Collega’s Gert Jan, Claire en Kaspar bij L1 avondgasten gisteravond.¬†De toekomst dichtbij, zelfs op Zuyd zelfs in het hier en nu!

Robot Kasper gaat in toekomst autistische kinderen helpen – 21 okt 2014 | L1 |.

Geniet!

Groet Marcel

%d bloggers liken dit: