Site-archief

Ik vaar mijn eigen koers

Dag Marcel,

Gisteren heb ik mijn leerverslag voor de cursus Creatief denken en handelen voor medewerkers Zuyd Hogeschool : Basisvaardigheden voor innovatie’ gemaakt. Uiteraard in een blogpost, maar die publiceer ik morgen.

Tijdens onze bijeenkomsten is het ook vaak gegaan over Zuyd als organisatie. Over de frustraties…
Het laatste hoofdstuk van mijn cursusboek Creatief. Hoe?Zo! gaat over een creatieve organisatie. De 10 stappen naar een creatieve organisatie zijn:

  1. overtuig de top
  2. herken in je omgeving de arrières voor creativiteit
  3. ontwikkel een creatieve cultuur met tegengestelde kwaliteiten
  4. organiseer creativiteit als een project
  5. kies slimme targets
  6. benut het aanwezige talent
  7. geef opleidingskansen
  8. bepaal zorgvuldig je implementatiestrategie
  9. ontwikkel je eigen instrumenten
  10. don’t forget the fun!

Eigenlijk heb ik dit in andere en vele woorden beschreven in mijn zoektocht naar de I van Zuyd.
Onze collega Ilse Meelberghs vond het veel woorden en vroeg of ik het niet eens in beelden kon vertalen. Ik heb daarover nagedacht en heb vanmorgen de tool Glogster uitgeprobeerd en dit is het resultaat:

Toch een beetje Fish!
Ik probeer in mijn pleziervaartuigje de olietanker Zuyd een paar graden van koers te laten wijzigen zodat ie op een ander doel koerst.  Als er nou meer collega’s in zo’n klein wendbaar bootje voor de grote logge tanker varen, heeft dat misschien wat meer effect. 🙂

Veranderen begint bij jezelf. Daarom blijf ik over mijn overtuiging communiceren. Ik vertrouw op de kracht van mijn community en op crowdsourcing. Ik wens ons management een creatieve houding toe, waarbij het draait om openheid en vertrouwen. Slimme leiders creëren een omgeving die een zekere mate van risico’s nemen aanmoedigt, een omgeving die zo veilig is dat mensen er fouten durven te maken. Dat wens ik ons allen toe.

Judith

Ja-maar

Bestaat toeval, Marcel?

Een paar weken geleden hoorde ik van de Ja-maar app. Afgelopen vrijdag dacht ik er weer aan en heb m voor 79 cent gekocht in de app-store. Uiteraard heb ik een kaart getrokken rondom een dilemma die ik had geformuleerd (nav een vraag die jij vrijdag stelde :)). Het antwoord was: Nee, wees gelukkig met wat je hebt. Een antwoord dat erg bij me past. Toeval?

Gisteravond las ik de reactie op een reactie van mij op een blogpost van Ilse Meelberghs 🙂 waarin zij het zei dat ze de JA-MAAR maar eens te laten voor wat het is en de JA-EN te zoeken, zoekend naar de innovatieve kracht van haar opleiding. Toeval?

Ik vind Ja-maar® een leuke filosofie, het is zelfs een trainingsmethode “die op praktische en onderhoudende wijze organisaties en individuen helpt de overgang te maken van een JA-MAAR naar een JA-EN cultuur… “, zo staat op de website te lezen. Berthold Gunster is grondlegger van de ja-maar filosofie die met workshops en shows naar organisaties toegaat. Zou leuk zijn als Zuyd zo’n omdenkshow zou boeken. Maar we kunnen 12 maart 2013 ook met z’n allen naar de omdenk ja-maar show in Sittard gaan. Waarschijnlijk gaat Ilse wel mee 🙂

Ik volg ook al enige tijd @Omdenken via Twitter. Tip!
Omdenken speelt een centrale rol binnen de ja-maar filosofie. Het is een denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden. Het biedt een ontregelende en vooral creatieve kijk op het leven. Iets wat ik met mijn creativiteitscursus ook leer door het herkennen van mijn ideakillers. Op Omdenken.nl staan ook leuke video’s. Vele ken ik al, zoals de kapotte roltrap, de pianotrap die ook al eens op de hogeschool is gemaakt, maar deze innovatieve trap zou ik ook wel eens willen uitproberen in de Heerlense centrale hal *grinnik*.

Zoveel goede ideeën worden gekilled 🙂

Wilfred Rubens blogde gisteren: Innovatie vereist anders leren denken. Toeval?
Ik ga morgen naar mijn 1 na laatste bijeenkomst van de Cursus Creatief Denken en Handelen, en hou daar bij onderstaande uitspraak van Walt in gedachten, die ik gisteravond via twitter binnen kreeg. Toeval?

Groetjes,
Judith

Heb je lef? Doe de tests!

Dag Marcel,

Vaker horen wij ICTO-adviseurs als we met docenten praten over digitale didactiek, dat ze het allemaal heel leuk vinden maar dat ze echt geen tijd hebben. Dit kwam ook weer ter sprake tijdens de TPACK-bijeenkomst en tijdens studiedag van Social Work. Er wordt vaak geklaagd over hoge werkdruk: “ik heb het zo druk”, de schuld hiervoor wordt bij het management gelegd. Zoals ik in mjn blogpost Kan het beter? Geef het door … geschreven heb: mijn motto is If it is to be, it is up to me (met dank aan Ilse Meelberghs). Hierin schreef ik ook over het netwerk Leraren met Lef

De Leraar met Lef denkt en handelt vanuit een plus-energie. Ben jij een Leraar met Lef? Doe eens de lef-test.
Heb je m gedaan?
Wat kreeg jij voor advies?
Ik kreeg terug: Je score is te hoog. Zorg voor ontspanning! 🙂
Haha, had ik al verwacht. Maar ik ben dan ook geen docent 😉

De 10 stellingen zijn mijns inziens een mooie leidraad voor een goede professional. Als iedere leraar met dit lijstje aan de slag gaat, dan denk ik dat er snel veel verbeteringen in het onderwijs zichtbaar zullen zijn. Maar misschien droom ik nu?

Zo eindigde Jaap Walhout zijn blog over deze lef-test. Ik ben het helemaal met hem eens, net zoals met zijn gedachten die hij bij elke stelling heeft beschreven. Toen ik zijn bio bekeek, zag ik dat hij ook in Maastricht woont en bij onze buren in Heerlen (OU) werkt. *Maar dit terzijde* 🙂

Lef heb je ook nodig om risico’s op te zoeken en risico’s durven nemen heb je nodig om je te vernieuwen, zo heb ik gehoord op mijn cursus creatief denken en handelen. Organisaties hebben mensen met lef nodig, dat las ik weer op Breinwerk: Neem minimaal 1 risico per dag. Nou heb ik je al eerder verteld dat ik een vrouw met lef ben 🙂 maar een echte waaghals ben ik niet, zo bleek uit deze test uit het tijdschrift LEF (bron: Breinwerk).

Een citaat van John Gardner uit mijn Inspiratiekalender:

Een van de redenen waarom mensen op een gegeven moment niets meer leren, is dat ze steeds minder bereid zijn om risico’s te nemen.

In mijn boek Creativiteit. Hoe?Zo! leerde ik dat ik lef kan oefenen. Jongeren oefenen deze vaardigheid iedere dag, maar vernieuwen verleer je. Na je 25e neem je namelijk minder risico’s in je leven (heeft met je hersenontwikkeling te maken). Daarom is het een vaardigheid die je regelmatig moet onderhouden. Een van de oefeningen die beschreven staat in het creativiteitsboek: ‘voer een gesprekje met een persoon met wie je nog nooit of al heel lang niet gesproken heb’, vind ik niet zo risicovol 🙂 maar dit is een leuk idee: ‘schrijf op een whiteboard/poster in een gemeenschappelijke ruimte (onze gezellige, overvolle flexplek) telkens als je iets leuks, nieuws of aantrekkelijks ziet of hoort. Spreek dan af 2x per jaar iets uit het lijstje te gaan doen’. Dat gaan we DOEN!

I could not, at any age, be content to take my place by the fireside and simply look on. Life was meant to be lived. - Eleanor Roosevelt

Dit valt in de categorie ‘dit wil ik ook nog wel eens doen’.
Maar of ik daar het lef voor heb? 🙂

Groet,
Judith

Ideakillers

Afbeelding van Jan Middendorp uit boek Creativiteit Hoe?Zo!

“Ik kan het niet.” “Ik ziet het niet.” “Heb ik geen tijd voor.” “Er is geen geld voor.” “Dat hebben we al eens geprobeerd.”
Herken je deze en de uitvluchten uit het plaatje, Marcel? Ik wel. Ik gebruik ze ook wel, hoor. Het zijn allemaal ideakillers, zo heb ik gehoord op mijn 1e cursusdag Creatief Denken en Handelen.
Ik heb me aangemeld nadat ik een workshop van Karin Dols tijdens de Get Together vorig jaar had gevolgd. Het heeft even geduurd eer de cursus aangeboden werd, er was helaas weinig belangstelling voor. Uiteindelijk zijn we toch met een klein groepje begonnen.

告訴我,我會忘記給我,我會記得涉及我,我就會明白

Tell me and I will forget
Show me and I will remember
Involve me and I will understand

-Chinees spreekwoord-

Tijdens de bijeenkomsten worden onze creatieve vaardigheden getraind, zoals: uitstel van oordeel, creatief waarnemen, verbeeldingskracht inzetten, divergeren, convergeren en flexibel associëren. Met als doel roldoorbrekend en innovatief te denken.

We moeten een leerverslag maken. Ik vroeg natuurlijk meteen of dat in blogvorm mocht 😉 dat mocht wel als ik toch maar uit zou printen :S want het verslag moest fysiek worden gearchiveerd. *Oké dan :S*.

Nou ik werd al onmiddelijk met mijn ideakillers geconfronteerd toen ik een blad voor me kreeg met 6 vierkantjes met daarin 3 identieke streepjes en een doos stiften met de opdracht ‘teken’. De 1e gedachte was ‘ik kan niet tekenen’ (ik vind Drawsomething ook helemaal niet leuk) Ik blokkeerde helemaal en bedacht niet dat ik buiten de kaders kon tekenen, dat ik niet ‘iets’ hoefde te tekenen, het ook abstract kon zijn, dat ik het blad kon draaien. Maf hè?
Ideakillers belemmeren ons creatief denken en innovaties. Jij vond het niet nodig dat ik deze cursus zou volgen, maar de 1e cursusdag heeft toch al wat stof tot nadenken gegeven. Zo ook de opmerking van docent Karin Dols om onze oordelen uit te stellen.

Gelukkig kregen we ook nog ander opdrachten die me beter afgingen. En trouwens fouten maken mag moet, zonder fouten geen innovatie. Maar opvallend vond ik dat ik toch elke keer bevestiging wilde van de ‘juf’: doe ik t goed zo? Is dit de bedoeling? :S

Uit de kleine test die we thuis moesten maken, kwam naar voren dat ik een innovatieve houding heb, dat vond ik geen opmerkelijke uitkomst. Maar het andere gedeelte ging over de ideakillers. Ik probeer er weinig te gebruiken, maar toch doe je het toch. Uit zelfbescherming (grenzen stellen) of als taakafbakening ‘dat hoort niet bij mijn werk’. Dat voelt niet goed om dat tegen mijn hulpvaardigheid indruist. Toch interessant om door dit soort simpele testjes en oefeningen het een en ander over jezelf te leren.

Tijdens de 2 bijeenkomsten die ik inmiddels heb gehad, beginnen we met opwarmoefeningen of onderbreken we met ijsbrekertjes. Dit soort ijsbrekertjes kennen we ozo goed van onze oud collega Mariska :). Na dag 1 kreeg ik als huiswerk mee om de ‘1-2-3′ met een groep mensen te oefenen. Die gelegenheid deed zich al meteen voor bij terugkomst op onze flexplek. Aan mijn collega’s heb ik een gewillig oefenpubliek! Jullie waren zo enthousiast dat na terugkomst van de 2e cursusdag gevraagd werd welk ijsbrekertje ik nu had geleerd, dus de ‘woesch hebben we ook samen gedaan.

Mijn huiswerkopdracht voor de volgorde keer is een nieuw product te bedenken, dat betekent divergeren en convergeren. Lastig vind ik dat.
Ik ga de verplichte literatuur Creativiteit Hoe?Zo! er maar eens op naslaan.

@Wikipedia

Tot slot moest ik ook een leervraag formuleren die hoort natuurlijk ook in dit verslag.
Aan het begin van de 1e cursusdag werd ons gevraagd die te formuleren nav een kaartje dat we willekeurig uit een stapel moesten trekken. Karin zei al vantevoren je trekt deze kaart niet voor niets. Weet je welke ik had? Het is gewoon akelig waar. Op de ene kant stond een afbeelding een spinnenweb en op de andere kant het woord ‘verbinden’. Een betere omschrijving over mezelf kan ik niet bedenken.

Hoe kan ik mijn Zuydcollega’s inspireren, motiveren en enthousiasmeren over Onderwijs en ICT?

Ik weet dat ik niet de enige ben die met deze vraag worstel, maar ik wil niet in mijn eigen web verstrikt raken ;).
Groet,
Judith

%d bloggers liken dit: