Site-archief

Wat is de optimale ‘blend’ voor Zuyd (Professional)? #onderwijsontwerpen

Hallo Marcel,

Samen zitten we in de Werkgroep Blended Learning van Zuyd Professional. En we vragen ons regelmatig af: wat is de ‘blend’ van Zuyd Professional? En vanuit mijn rol als I-adviseur stel ik ‘m dan ook nog Zuydbreed. In onze visie op de DLWO hebben we al vastgesteld wat we zeggen te willen: gepersonaliseerd, flexibel, online met meer interactie en co-creatie. Dat stelt nogal wat eisen aan de digitale leer- en werkomgeving. Uiteraard is het onderwijs het vertrekpunt. En we zijn niet de enige die hier mee bezig is. Heel hoger onderwijs zo lijkt het wel. En uniek zijn ook niet hoor. In de vorige week uitgebracht thema-uitgave van SURF worden een aantal kenmerkende onderdelen die in veel onderwijsvisies voorkomen die van belang zijn voor de inrichting van de digitale leeromgeving: flexibel en persoonlijk onderwijs waarbij leeruitkomsten centraal staan, die het leerproces inzichtelijk maakt (zowel voor student als docent), waarbij leerbronnen op maat beschikbaar zijn en een omgeving die het samenwerking ondersteunt. De leeromgeving moet een duidelijke herkenbare smoel hebben en het gebruikersgemak is een niet te onderschatte voorwaarden. Herkenbaar? Voor mij wel. Dat geldt ook voor de genoemde succesfactoren:

  • Leiderschap speelt een doorslaggevende rol. Het veronderstelt een samenspel onder de bestuurders.
  • Instellingsbrede consensus met ruimte voor keuzes op opleidingsniveau.
  • Docenten ontzorgen, ondersteunen maar zeker niet het eigenaarschap weghalen. Verantwoordelijkheden delen.
  • Uiteraard professionalisering niet door een groot cursusaanbod maar door gesprekken en samen te doen.
  • Ondersteuning van pioniers. Enthousiaste pioniers zullen hun collega’s inspireren.

En goed weten wat er in hogeronderwijsland gebeurt en speelt. Fijn dat SURF al deze verhalen en ervaringen deelt. Zo ook het voorbeeld van de HU: De optimale blend voor flexibel onderwijs bij Hogeschool Utrecht. Mooi hoe zij via hun BlendedLab hun ervaringen delen. Ook zij kiezen voor een ontwerpbenadering van het onderwijs met het spinnenweb van Van den Akker als uitgangspunt. In onderstaande compilatie krijg je een goede indruk van hun proces.

Wat betekent dit alles voor Zuyd / Professional? Marcel van der Klink heeft al enkele globale ontwerpprincipes voor studeerbaarheid en doceerbaarheid op papier gezet, die ik heb aangevuld met de ervaringen van Saxion rondom hun onderzoek naar studiesucces. Tevens heb ik eens even gegrasduind in ‘Het gemeenschappelijk model voor flexibel en vraaggestuurd onderwijs’ (april 2016) waarin ontwerpprincipes voor het gemeenschappelijk onderwijsmodel van de deeltijdpilots zijn benoemd. Daaruit is duidelijk dat werkplek en communities een belangrijke plek krijgen in het onderwijs van Zuyd Professional. Ook is duidelijk dat nog geen handen en voeten gegeven is aan de ‘blend’ van Zuyd Professional. Aan een opzet hiervan ga ik morgen werken. Voor mij is het wel van belang dat zowel qua werkwijze als qua ontwerp de uitgangpunten: Samen Open Delen moeten zijn. Wordt vervolgd.

Groet,
Judith

Video: What Is Personalized Learning?

Hallo Marcel,

Robert Schuwer reageerde op mijn blog Hoe definieer jij gepersonaliseerd leren? met een verwijzing naar slides (6 t/m 11) van Stephen Downes die mooi het verschil aantoont tussen ‘personalized’ en ‘personal’.

Downes

De essentie ligt inderdaad zoals Robert dat ook schrijft in de mate van verantwoordelijkheid die je de studenten geeft voor hun eigen leertraject. In het reguliere onderwijs, maar ook bij Leven Lang Leren trajecten, zoals bij Zuyd Professionals wordt regelmatig de term gepersonaliseerd leren gebruikt.

Bij gepersonaliseerd leren gaat het om wat de school kan doen om dat mogelijk te maken. Leervoorkeuren en resultaten worden bijgehouden (learning analytics) zodat studenten op basis hiervan informatie en opdrachten krijgen aangeboden. Educause heeft hierover een mooie animatie gemaakt.

Zowel bij gepersonaliseerd als zelfgestuurd leren staat de lerende zelf aan het roer. Mede op basis van mijn eigen scholingservaring (MLI) zou van mij het leren (zeker het Leven Lang leren trajecten) meer ‘personal’ mogen zijn, zelfgestuurd dus. De regie bij de lerende ipv bij de opleiding. Leren is een actief proces en voor mij was de route die ik heb afgelegd minstens zo interessant als het resultaat. Naar mijn mening wordt te veel nadruk gelegd op resultaten (leerrendementen). Stel de ontwikkeling van de lerende centraal. Over een paar jaar zijn die diploma’s echt niet meer van belang hoor.

Groet,
Judith

 

Hoe definieer jij gepersonaliseerd leren?

Hallo Marcel,

Heb je ook in de Educause Review van maart/april 2016 de artikelen over gepersonaliseerd leren gezien/gelezen? Hieronder een opsomming van deze artikelen uitgebreid met een filmpje. Het is een mooie aanvulling op mijn blog Gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Waar hebben het over? #onderwijsontwerpen waarin ik al beschreef dat we in allerlei visiedocumenten schrijven over dat het onderwijs gepersonaliseerd zou moeten worden.

Ja, al het onderwijs is persoonlijk. Zou niet goed zijn toch? Bestaat er iets als onpersoonlijk leren dan? Dus ja ik kan me voorstellen dat de term ‘gepersonaliseerd leren’ wat irritaties kan oproepen. Uiteraard wordt met de term meer bedoeld dat je bij het ontwerpen van onderwijs de student als uitgangspunt neemt, acties onderneemt om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs te realiseren. Dat studenten cursussen op eigen tempo en volgens eigen planning kunnen volgen. Maar ook door studenten inzicht te geven in hun eigen leerproces door gebruik te maken van learning analytics. Als je met gepersonaliseerd leren adaptief leren bedoelt dan moet je gebruik maken van de beschikbaar leertechnologieën. Maar uiteraard draait gepersonaliseerd leren ook om persoonlijk contact. Online en Offline. Tussen student en docent en studenten onderling. Studenten inspireren, enthousiasmeren en motiveren. Ook daarvoor zijn zoveel interessante technologische toepassingen voor. Volgende week starten we met pilot FeedbackFruits. Dan gaan we samen ervaren of hiermee interactie ondersteund en verbeterd kan worden.

Ik vond onderstaande samenvatting/afbeelding uit het artikel van Feldstein & Hill een mooie toevoeging.PersonalizedLearningPractices

Groet,
Judith

Blended learning als middel voor onderwijsvernieuwing #onderwijsontwerpen

BL_UMCHallo Marcel,

In mijn serie #onderwijsontwerpen hoort ook deze uitgave van het UMC Utrecht. Ik heb al een paar keer eerder geblogd over hun programma Onbegrend Leren. In dit vierjarig programma is geëxperimenteerd in verschillende deelprojecten (e-modules, e-simulaties, e-lectures, e-assessments, videoreflectie en ‘innovatieve projecten) met nieuwe onderwijsvormen binnen de medische opleidingen van het Utrechts Universitair Medisch Centrum.

In 2011 hebben zij de ambitieuze doelstelling geformuleerd:

“Iedere student en medewerker heeft in 2016 binnen iedere opleiding overal en altijd toegang tot digitale bronnen, communicatiemiddelen en instrumenten voor feedback en beoordeling.”

Dat zijn nog eens ambities! En daar hebben ze dan ook fors in geïnvesteerd: 44 medewerkers (24 fte) waren hierbij betrokken. Ik heb al eerder hun supportorganisatie geroemd. Door continue te evalueren en intern de lessons learned terug te koppen is er een lerende organisatie ontstaan. Prachtig toch! Deze good practice moet ik ook maar eens intern delen.
Bron: SURF

Zie ook de video over ervaringen binnen de diverse deelprojecten.

>Download publicatie

Judith

Libraries are important to community education ecosystems

Hallo Marcel,

Vorige week heb ik IP, het vakblad voor informatieprofessionals weer even meegepikt van het aanwinstenrek van Zuyd Bibliotheek. Het laatste nummer van 2015 is een onderwijsspecial, een lezenswaardig nummer. Vooral het artikel van Heino Logtenberg ‘Van docent naar meestergids, van informatieprofessional naar co-creator’ en de bijdrage van Hilde van Wijngaarden ‘Heeft Nederland OER librarians nodig?’ (wat uitgebreider te lezen in Trendrapport Open en online onderwijs). Beide refereren naar de rol van de bibliothecaris / informatieprofessional bij de toenemende ontwikkeling naar open en online onderwijs via de huidige trend blended onderwijs.

Logtenberg focust vooral op het ontzorgen van docenten door instructional designers die docenten onderwijskundig ondersteunen. De informatieprofessionals kunnen docenten ondersteunen door het aanleveren van bronnen. Dat doen de collega’s van Zuyd Bibliotheek natuurlijk al. Ik merk in mijn gesprekken met docenten wel dat het nog niet bij iedereen opkomt om hen daarvoor te vragen. Logtenberg ziet ook een rol voor bibliothecarissen bij het opzetten van een online open educational resources-plein waarin door docenten aangeleverde onderwijsmaterialen (bv kennisclips, video’s die studenten in het werkveld hebben gemaakt) interactief wordt gemaakt en verrijkt met koppelingen naar de bibliotheekcollectie en sociale media als Twitter, Facebook en Whatsapp. Uiteraard dienen bibliothecarissen ook samen met uitgevers te bekijken hoe ze toegang tot hun materialen beter in de leeromgeving kunnen realiseren. In een ander artikel in dit IP-nummer las ik over een mooi initiatief ‘spotify voor juridische literatuur‘ en het ‘all you can read’-model eStudybooks binnen het project Flexibele en persoonlijke leeromgeving van de programmalijnen van SURF voor 2016 ‘Onderwijs op maat’. Een mooi scenario deze verandering van bibliothecaris naar co-creator. Ik ben voor!

Wijngaarden constateert nav de inventarisatie in 2015 dat er in Nederland weinig OER bibliothecarissen zijn, zoals dat in de Verenigde Staten al wel meer gebruikelijk is. Veel meer informatieprofessionals zouden moeten helpen bij zoeken, vinden, ontsluiten en gebruiken van open educational resources. Tenminste als wij de doelstelling van de minister willen halen om in 2025 al het onderwijsmateriaal open te laten delen. Jep! Ook voor!

De rol van de bibliothecaris bij het ontwikkelen van onderwijs is zoooo belangrijk. Dit sluit aan bij de presentatie van Lee Rainie, director of Internet, Science, and Technology research at Pew Research Center (via Pedro De Bruyckere). Zie onderstaande presentatie waarin hij de resultaten van het onderzoek Libraries at the crossroads presenteert.

new survey findings about how people use libraries, the kinds of services and programs people would like from libraries, and how libraries are connected to communication education and learning environments

Hoewel dit onderzoek en de cijfers over Amerikaanse Public Libraries gaat, zie ik (of wens ik?) overeenkomsten met de rol die onze bibliotheek en haar informatieprofessionals volgens mij dienen te vervullen in de door mij gewenste learning design teams.

Groet,
Judith

%d bloggers liken dit: