Site-archief

Dingen@Zuyd – scholingsaanbod

Hoi Marcel,

Deskundigheidsbevordering voor docenten is ‘hot’. Zuyd heeft zelfs een lectoraat Professionalisering van het onderwijs ingesteld. De kersverse lector Marcel van der Klink stelde in zijn inaugurele reden van vrijdag 15 juni de thema’s ‘innovatie in het onderwijs’ en de ‘professionele ontwikkeling van het onderwijs’ centraal. Ik was er niet bij, maar Wilfred Rubens heeft er uitgebreid over geblogd. Ik ben het helemaal mee eens dat leidinggevenden een belangrijke taak hebben in het stimuleren van docenten.

We hebben onlangs ook met collega’s van OU besproken wat zij hun collega’s aanbieden op het gebied van ICT. De BKO (BasisKwalificatieOnderwijs) is al wel van toepassing voor de universiteit, maar nog niet voor het HBO. Dat wil niet zeggen dat er binnen het HBO niets gebeurt. Ik zag op Punt Avans een filmpje over hun project ViA. Mooi.
Ook wij zitten niet stil. Collega Rienke werkt aan een visiedocument rondom docentprofessionalisering, met name over de 21 century skills. Uiteraard worden alle partijen daarbij betrokken, zoals het sinds eind 2011 oprichte Docentenberaad van Zuyd.

Ik weet dat Zuyd de lat hoog legt mbt deskundigheidsbevordering personeel in de presentatieafspraken met het Ministerie van O&W: 70% van docenten op of boven masterniveau in 2015. Ik hoop dat er nog collega’s zijn die de (professionele) ruimte nemen/hebben/krijgen om eens kijkje te nemen op Dingen@Zuyd!

Een van de thema’s die het lectoraat gaat onderzoeken is welke intenties docenten hebben om te leren. Vele docenten bekwamen zich vakinhoudelijk op een informele manier. Hoe goed kan je dit doen mbv Social Media tools! Goed hè dat Zuyd Bibliotheek en de ICTO-adviseurs al een cursusaanbod klaar hebben liggen mbt web2.0 tools 🙂 Het scholingsaanbod voor Dingen@Zuyd ligt er! Trots!
Vanaf september 2012 is de online cursus beschikbaar en vanaf oktober wordt de blended variant aangeboden. Het is gecommuniceerd via onze Nieuwsflits. Uiteraard nu ook even aandacht via ons blog.

Laat die aanmeldingen nu maar binnenstromen!

Scholingsaanbod

Een goed gevulde ICT-gereedschapskist helpt de docent zijn onderwijs te optimaliseren en innoveren. Met behulp van de cursus Dingen@Zuyd (gebaseerd op de 21 eDingen van SURF) kunnen docenten kennis maken met de toepassingsmogelijkheden van web2.0 tools.
Dingen@Zuyd bestaat uit lessen over eDingen: tools variërend van SURFmedia tot YouTube, van weblogs tot microbloggen en van wiki’s tot stemmen-in-de-klas. Daarnaast is ook veel aandacht voor iDingen: Informatievaardigheden variërend van plagiaat tot creative commons.

Men kan de online cursus op eigen tempo volgen, door de ZuydDingen te bestuderen en de opdrachten uit te voeren. Elk ‘ding’ kost ongeveer 3 uur aan tijdsinvestering. Deze ‘do-it-yourself’-programma is gratis. Feedback op de vorderingen kan alleen via de reactie-mogelijkheid op de site.

Zuyd Bibliotheek en de ICTO-adviseurs bieden ook een blended cursusvariant aan voor medewerkers van Zuyd. Hierbij is een persoonlijk blog het hart van de cursus waar de deelnemer verslag doet van zijn/haar ontdekkingsreis. De deelnemers worden groepsgewijs gekoppeld aan een ‘dingencoach’. De coaches geven feedback op het leerproces.
De face-to-face- bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Dinsdag 9 oktober 2012 14u30-16u30 (Maastricht)
  Startbijeenkomst: toelichting cursusopzet, introductie bloggen en RSS
 • Dinsdag 22 januari 2013 14u30-16u30 (Heerlen)
  Dingen-carousel: kennismaking met diverse ZuydDingen
 • Dinsdag 28 mei 2013 14u30-16u30 (Sittard)
  Slotbijeenkomst waarin het TPACK-spel wordt gespeeld

Kosten: € 300,00

Bewijs van deelname wordt overhandigd bij:

 • Deelname aan de 3 bijeenkomsten
 • Bloggen over tenminste 7 ‘dingen’
 • Bloggen over tenminste 2 ‘dingen’ die in de onderwijssituatie ingezet zijn
 • Actieve deelname aan de reacties op weblogs van mede-cursisten

Alle ZuydDingen worden ook via workshops aangeboden door Zuyd bibliotheek en ICTO-adviseurs. Bij voldoende deelname (minstens 5 deelnemers) wordt een workshop georganiseerd.
Interesse in een workshop (2 uur)? Geef het door scholing@zuyd.nl  of bel 045-400 6548

 • Blogs;
 • Endnote;
 • Facebook;
 • Let’s Google! (Apps);
 • Let’s Google! (zoeken);
 • LinkedIn;
 • Netvibes;
 • RSS;
 • Social Bookmarking;
 • Twitter;
 • Yammer;
 • Wiki’s

Zuyd Bibliotheek heeft daarnaast een aanbod iDingen:

 • Iedereen informatievaardig
 • Databanken instructies

Deze workshops kunnen worden aangevraagd bij de bibliotheek van je locatie.

Presentatie 21eDingen #ncosm

Dag Marcel,

Deel 2 van mijn belevenissen op het National Congres Onderwijs & Social Media. Naast sessies volgen, heb ik ook gepresenteerd.

Samen met Margreet van Berg  (SURFacademy) hebben Chris Kockelkoren en ik een presentatie verzorgd over de 21eDingen van SURF en hoe wij deze data nu in een eigen Zuyd-jasje verpakken. Omdat 21eDingen over web2.0 tools gaan, vonden wij het leuk om ook verschillende presentatievormen te gebruiken.

Margreet gebruikte Popplet, een mindmap tool. Zij vertelde iets over wat, waarom en hoe van de 21eDingen.

Vervolgens kreeg ik het woord. Ik gebruikte Prezi.
Ik besprak onze pilot met de 21eDingen (2010-2011) en hoe we dit nu implementeren binnen Zuyd met onze eigen Dingen@Zuyd (2011-2012). En hoe we dit volgend studiejaar in het scholingsaanbod voor medewerkers opnemen. Uiteraard heb ik de rol van onze collega’s van Zuyd Bibliotheek benadrukt. Momenteel werken we hard om alle data up-to-date te maken. Work in progress dus!

Chris Kockelkoren is één van onze enthousiaste Zuyddingen deelnemers van het eerste uur. Zijn blog heet 21edingen, mag het eentje meer zijn? Tijdens de eDingen-cursus heeft hij Shakespeak ontdekt. Hij is zelfs mede-oprichter van de Shakespeak gebruikersgroep. Dus na mij was het woord aan Mr. Shakespeak.
Uiteraard werd er tussen de presentaties gestemd mbv Shakespeak. De resultaten zijn verwerkt in onderstaande powerpointpresentatie van Chris. Shakespeak is nog niet te integreren met Prezi.

Door tijdgebrek (we begonnen wat laat) hebben we enkele vragen overgeslagen. Maar de mensen in de zaal hadden ook de mogelijkheid om via Shakespeak vragen te stellen. Ook die hebben we niet allemaal kunnen beantwoorden. Die worden binnenkort beantwoord via de Community 21eDingen.

Ik kreeg nog enkele vragen over bloggen. Hoe krijg je lezers? Mijn eerste reactie was dat ik niet blog voor mijn lezers, maar omdat ik vind dat ik iets te delen heb over het werk dat ik doe. Kennis delen is mijn drive. Daarnaast is bloggen goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Door over je werk te schrijven, krijg je dingen helder, je zet het op een rijtje. Ik zeg meestal dat bloggen mijn ‘buitenboordbrein’ is. Ik grijp ook vaker terug naar oude blogpost. Het is wel goed om je qua onderwerp te focussen, zodat je lezers weten wat ze kunnen verwachten op je blog (al is een afwijkend item altijd verrassend :)).
Waarom ik dat via social media deel, als ik het alleen doe voor persoonlijke ontwikkeling? Uiteraard willen we graag lezers én reacties. Daardoor ontstaan er nieuwe inzichten en ontstaan nieuwe ideeën. Via Twitter, LinkedIn, interne nieuwsbrieven delen we de links naar ons blogposts. Zo proberen we toch mensen (van Zuyd) te binden.
Daarnaast vind ik vooral het samen bloggen waardevol. Ik ben ook vaker op zoek naar gastbloggers binnen Zuyd. Het belangrijkste voor mij is dat het persoonlijk blijft.

Blijf jezelf. Blog het leven dat je zelf leeft.
-Nalden-

Ik heb al eerder geblogd over bloggen op dit duoblog: Sex, blogs & rock-‘-roll en Een blogleven te kort.
Bloggen gebruik ik als persoonlijke ontwikkeling. Maar er zijn ook prachtige voorbeelden waarbij blogs als didactische tool ingezet worden, zoals deze MBO-school die stages begeleiden via blogs.

Voorafgaand aan dit congres hebben we ook over 21eDingen gepubliceerd in Science Guide : Technologie alstoegangspoort voor kennis en inzicht. Dit artikel zoemt meer in op 21st century skills en TPACK.

Het was een hele leuke samenwerking. Bedankt, Margreet en Chris!
groet,
Judith

Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media #ncosm

Hoi Marcel,

Je weet natuurlijk allang dat Chris Kockelkoren en ik samen met Margreet van den Berg een presentatie verzorgen over 21eDingen op het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media, op donderdag 31 mei in Diemen. En onze collega’s op Zuyd weten wel dat het congres plaatsvindt (ik werd al getipt of dit niets voor mij was ;)), iedereen heeft  namelijk de brochure in zijn postbus ontvangen, maar ik weet niet of iedereen heeft gezien dat Zuyd ook aanwezig is.

Chris en ik staan dan niet met foto in de brochure (was al gedrukt) maar we zijn er wel bij:

Sociale media kunnen helpen om goed onderwijs te geven. Betekenisvol en interactief onderwijs, onderwijs dat studenten uitdaagt om verder te gaan dan de verplichte leerstof, onderwijs waarin studenten met elkaar en experts van binnen en buiten de onderwijsinstelling samenwerken, waarin ze creëren en evalueren. In deze sessie maakt u kennis met een – gratis beschikbare – cursus sociale media voor docenten en u hoort van Judith van Hooijdonk en Chris Kockelkoren van Zuyd Hogeschool hoe zij deze cursus in de praktijk inzetten voor de scholing van hun docenten. Tot slot wisselen we met u van gedachten over de mogelijkheden van sociale media in uw onderwijs.

Het congres is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers, managers/bestuurders, onderzoekers en communicatieprofessionals, werkzaam bij instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, universiteiten en hogescholen.  Hoewel het congres niet goedkoop is: het spoor ‘Wegwijs in één dag’ kost € 250 en is vooral bedoeld voor docenten; de andere sporen(‘Marketing, Communicatie en Reputatiemanagement’ | ‘Onderwijspraktijk’ ) kosten € 395, hoop ik straks wel diverse collega’s daar te treffen!
Tip: Willem Karssenberg heeft enkele kortingscodes weg te geven, wees snel want op=op!

Formedia die dit congres organiseert, had Margreet gevraagd of zij een artikel wilde schrijven voor Science Guide, ook dat hebben we samen gedaan. Ik ben er wel een beetje trots op dat ons artikel is gepubliceerd http://www.scienceguide.nl/201203/technologie-als-toegangspoort.aspx en ik zag dat het ook als blog op Formedia is verschenen http://formedia.nl/blog/02/04/2012/technologie-als-toegangspoort-voor-kennis-en-inzicht (wel met mijn naam fout gespeld grrr).
Natuurlijk wil ik deze tekst ook in ons blog opnemen 🙂

TECHNOLOGIE ALS TOEGANGSPOORT VOOR KENNIS EN INZICHT

Docenten mopperen weleens dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ achter een laptop (tablet, smartphone) zit weggedoken tijdens hun lessen, maar voor deze nieuwe jongeren is dat logisch. Deze ‘digital natives’ hebben immers nooit anders meegemaakt dan omringd te zijn door technologie. Deze technologie stelt hen in staat om kennis te verwerven, in contact te komen en te blijven met de wereld om hen heen, en hun creativiteit te ontplooien. De technologie is voor hen geen belemmering om kennis te verwerven, maar vormt juist een brug naar die kennis. Technologie stelt studenten van deze eeuw in staat om zich kennis en inzicht te verwerven.

In een onderzoek (2011) onder jongeren (die ook wel Einstein-generatie, Generatie Y of Internet-generatie wordt genoemd) is gevraagd welke waarden zij belangrijk vinden. De volgende centrale waarden worden genoemd: authenticiteit, respect, zelfontplooiing, geluk, gezellig, samen. Deze waarden zijn ook allemaal terug te vinden in hun gebruik van social media.

Authenticiteit betekent ergens voor staan en duidelijk een eigen mening hebben: dat is belangrijk. En dat geldt voor iedereen, de student, zijn vrienden, maar ook ouders en docenten. Voor communicatie betekent dat een docent die hip doet maar het niet is, respect verliest. Dat zelfontplooiing van belang is, sluit aan bij diverse onderzoeken, die uitwijzen dat zelfontplooiing een veel belangijker drijfveer is  voor het leveren van prestaties, dan beloning (http://youtu.be/u6XAPnuFjJc).

De 21e eeuw is al ruim 10 jaar onderweg. We ervaren allemaal dat onze samenleving sterk veranderd is onder invloed van technologie, (mobiele) internet en de opkomst van sociale netwerken. Dat heeft uiteraard ook invloed op ons werken en leren. In deze veranderende maatschappij, hebben mensen andere vaardigheden nodig dan pakweg 25 jaar geleden, nl.  ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ of wel ‘21st century skills’.

De Universiteit Twente heeft in een literatuurstudie, neergelegd in de Discussienota 21st Century Skills (2010), de vereiste competenties geanalyseerd. Diverse onderzoeken noemen 7 vaardigheden:  communicatie, samenwerking, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en sociaal-cultureel bewustzijn als de belangrijke competenties.

De discussienota concludeert dat 21st century skills geïntegreerd  moeten worden in het curriculum en gerealiseerd in de kernvakken van de opleiding. Dit vraagt om docenten met 21st century teaching skills.

Docenten zouden verschillende onderwijsstrategieën en beoordelingsprocedures onder de knie dienen te krijgen. Daarvoor moet de docent zich allereerst de 21st century skills eigen maken en die kennis vervolgens toepassen binnen zijn onderwijs. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van het TPACK-model.

Het TPACK-model beschrijft de kennis die een docent nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Om ict op een zinvolle manier in te zetten in het onderwijs, moet de docent weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt. Daarvoor is het niet alleen noodzakelijk dat een docent beschikt over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud, maar juist dat hij begrijpt hoe deze kennisdomeinen  – vakinhoud (Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ict (Technological Knowledge) – met elkaar samenhangen en hoe deze samenhangt met de context waarbinnen onderwijs wordt gegeven: de doelgroep van het onderwijs en de omgeving waarin deze doelgroep zich bevindt. Daarom is voor het zinvol en succesvol integreren van ict in het onderwijs ook kennis van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving noodzakelijk.
TPACK biedt geen competenties maar laat docenten (bij voorkeur in teamverband) nadenken welke vaardigheden ze nog nodig hebben om ict echt goed te gebruiken.

SURFacademy biedt de cursus 21eDingen aan, waarmee docenten kennis kunnen maken met diverse web2.0-tools. 21eDingen biedt de docent handreikingen op het gebied van techniek (Technological Knowledge) en didactiek (Pedagogical knowledge) hoe hij zijn vakkennis (Content Knowledge) effectiever kan overdragen aan en delen met de student. Docenten (en andere medewerkers van onderwijsinstellingen)  die hebben leren werken met één of meer van de 21eDingen:

 • hebben de vaardigheid om deze tools succesvol in hun onderwijs in te zetten (Technological Knowledge);
 • weten hoe ict ingezet kan worden in hun onderwijs en welke doelen ze hiermee kunnen bereiken (Pedagogical Knowledge);
 • hebben meer mogelijkheden om bij te blijven op hun vakgebied (Content Knowledge);
 • hebben meer kennis en kunde van de context waarbinnen het onderwijs plaatsvind;
 • docenten die zonder angst of twijfel durven te experimenteren met ict-tools;

De docent kan de eDingen inzetten om 21st century skills in het onderwijs in te bedden (bijvoorbeeld door samenwerking en reflectie te stimuleren) of om zelf zijn 21st century skills te versterken en daarmee de kennis van zijn vak te vergroten. Dit stelt hen in staat om efficiënter en beter onderwijs te geven, dat beter aansluit op de leefwereld en de behoefte van de student.

Tijdens het het congres kan iedereen kennis maken met deze praktische toolbox en de praktijkervaringen van Zuyd Hogeschool.

Samen met Zuyd Bibliotheek zijn wij hard aan het werk om de Dingen site (die gebaseerd is op de 21eDingen) voor Zuydmedewerkers samen te stellen, maar daarover een andere keer meer.
groetjes,
Judith

21 eDingen en Zuyd

Hoi Marcel,

Tijdens ons wekelijks teambijpraatuurtje heb ik jou en onze collega’s verteld dat ik samen met de collega’s van Zuyd Bibliotheek druk bezig ben om de 21 eDingen van SURF om te zetten naar een blended cursus voor Zuyd medewerkers. Graag wil ik deze omgeving voor 11 april, de dag van de Get Together, de onderwijsconferentie van Zuyd klaar hebben. Maar dat gaat vast lukken!
Ook heb ik verteld dat ik voor de kerstvakantie telefonisch geïnterviewd ben m.b.t. deze 21 eDingen. Afgelopen weekend, zag ik op de LinkedIn community, is tot mijn verrassing het interview gepubliceerd op de 21edingen van SURF.


Lees hier het volledig interview met mij.

Naast Zuyd worden ook ervaringen van de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Fontys gedeeld. Iedereen loopt toch een beetje tegen dezelfde problematiek aan en probeert binnen de eigen organisatie met de middelen die ter beschikking staan, het te implementeren.

 

Maar zoals ik in interview zeg, we zijn het verder aan het uitrollen. Er waren wat technische problemen alvorens we de data die we van SURF hadden ontvangen (dank!), konden omzetten naar onze eigen WordPressomgeving. Vlak voor de kerstvakantie is dat gelukt. Afgelopen weken heb ik onze bibliotheekcollega’s korte instructie WordPress gegeven, maar dat hadden ze natuurlijk snel onder de knie. De afspraken die we gemaakt hebben, heb ik inmiddels vastgelegd.Verdere communicatie vindt plaats via Yammer.

De site is al online, je mag wel even kijken 🙂 op edingen.zuyd.nl

Je ziet dat ik voor dezelfde look-and-feel als de Dr.Blackboard site heb gekozen. Er moet alleen nog een mooie header gemaakt worden. Kan je me daar bij helpen?
Daarnaast twijfel ik nog over de naamgeving: worden het Zuyd Dingen (is wel handig voor evt. te gebruiken #) of Dingen van Zuyd? of laten we het eDingen@Zuyd? We hebben het natuurlijk over eDingen (van SURFmedia tot YouTube, van weblogs tot microbloggen en van wiki’s tot stemmen-in-de-klas) maar ook over iDingen (Informatievaardigheden variërend van plagiaat tot creative commons). Wat vinden jullie?

Groetjes,
Judith

Had nog zoveel kunnen doen, maar nu even niet

Hoi Marcel,

Opruimen maakt mailbox leeg, maar ook het hoofd 🙂 Als ik hiervoor geen tijd neem, blijft er van alles spoken in mijn koppie. Daarom nog een laatste blogpost voor mijn vakantie!

Tijdens ons teamuitstapje voor de vakantie is het een goede gewoonte om het jaar tijdens een lekkere maaltijd te evalueren. We hebben heel wat gefladderd, zoals Frans dat noemde. Onder de mooie fladderklanken van Elbow, waar ik sinds PinkPop aan verslaafd ben, ben ik mijn favorieten in Twitter, GoogleReader en Evernote nog eens aan het bekijken en verwerken.

Hopelijk heb ik binnenkort ook ‘Perfect weather to fly’ 🙂

prachtig nummer, mooie tekst ook!

Waarover had ik dit schooljaar nog allemaal willen bloggen maar waar het is niet meer van gekomen is:

 • jujuutje2.0

Ik ben mijn accounts aan het opschonen. Mijn Hyves-account(s!) heb ik, zoals je weet, gisteren verwijderd, bijna al mijn vriendjes hebben inmiddels ook een Facebookaccount. De permanente koppeling tussen FB en Twitter heb ik verbroken. Het zijn toch echt 2 verschillende netwerken met elk zo zijn eigen dynamiek. Ik word wat selectiever in het delen. Daarom heb ik collega’s waar ik niets persoonlijk mee deel, verwijderd heb uit mijn Facebook. FB is alleen voor vriendjes. Twitter is mijn sociaal- en informatienetwerk, als iemand mij wilt volgen dan kan dat daar. Nu komt daar Google+ weer bij, weet nog niet zo goed wat ik hier nou weer mee moet. Het zijn nu voornamelijk bibliotweeps die ik in een kringetje heb zitten. Na de vakantie daar maar eens verder in ronddraaien.

 • twitterlijstjes

Het blijkt dat toch niet iedereen weet dat deze optie in Twitter zit. Als je alle Zuyderlingen wilt volgen, kan dat via mijn Zuydlijstje. Bij elke Twitterapplicatie werkt dit toch net weer even anders. Blog over deze handige optie voor de verschillende applicaties moet ik gewoon nog een keer schrijven.

 • eDingen@Zuyd

Afgelopen jaar hadden we onze variatie van de 21eDingen van SURF. Het heeft mij veel tijd en energie gekost, maar het heeft me ook veel opgeleverd waar we hopelijk volgend jaar de vruchten van gaan plukken. Ik had graag nog een evaluatief blog hieraan willen besteden. Maar we gaan door volgend jaar, wel in een andere opzet. Daarover volgt vast nog wel een keer een blog 🙂

 • iPad apps

Ik heb jouw Apple-Bible nog thuis liggen, daaruit heb ik ook leuke apps gehaald.

Ik had ook nog willen vertellen over:

Qwiki,

Dit is een soort gesproken multimedia encyclopedie, gebaseerd op informatie uit Wikipedia en Flickr. Echte een leuke iPad-app. De informatie wordt gepresenteerd in een samenhangend verhaal in een combinatie van beeld, geluid en (gesproken) tekst (grappig om Nederlandse tekst in het Engels te horen). Qwiki is ook online te bekijken, zie de Qwiki over Hogeschool Zuyd. Lees hier meer over Qwiki?

Discover

Dit is Wikipedia in een magazine, ook een mooie manier om Wikipedia-artikelen op je iPad te lezen

Flipboard

Mijn eigen Social Media tijdschrift op de iPad. Nu is het wachten op de Flipboard voor de iPhone. Feedly gebruik ik nu om mijn RSS-feeds als magazine op de iPhone te lezen.

Onderwijs maak je samen

Mooie iPhone app met 40 didactische werkvormen. Lees meer via Trendmatcher

iPads for learning

Een leestip van Annet Smith. Het boekje iPads for learning (pdf) heb ik wel gedownload, maar nog geen tijd gehad om het goed te bekijken. Het bevat onder meer een uitleg van het TPack model, uitleg van allerlei iPads apps die je in het onderwijs kan inzetten maar ook overwegingen voor de docent waarom je de iPad in je les zou kunnen inzetten.

ICT in het Onderwijs

Oud-collega Leen liefsoens is ook een duoblog gestart 🙂 waarop ze ook weer interessante posts plaatst zoals de 7 gouden regels voor het gebruik van technologie in het onderwijs. Deze peptalk van Bellow op ISTE 2011 had ik even nodig. Ik heb meteen zijn eduTecher app gedownload. Hierover volgt ook nog wel een blogpost.

Ik heb zijn 7 Gouden Regels toch even geknipt en geplakt van het blog van Leen 🙂

Te belangrijk om ook hier onvermeld te laten:

Beperk de technologie niet tot het klaslokaal
Technologie is waardeloos zonder professionele ontwikkeling
Mobiele technologie strekt zich ver uit
Het nieuwe A-woord is Angst
De nieuwe technologische tools zijn geen bevlieging
Geld is niet het probleem
Ga in gesprek met elke stakeholder, niet alleen specialisten of docenten, maar ook studenten en ouders

Een blogpost over het prachtige inititiatief Onderwijs2.0-dag heb ik ook niet meer geschreven. Zoiets in het zuiden organiseren lijkt me ook geweldig om te doen, maar toch maar even niet, denk ik zo. Er staan andere te organiseren events op het programma.

En Marcel, als je nog tijd over heb, lees ook nog even deze filosofische blog op Onderwijstijd over eigenaarschap en innovatie en de professionele ruimte die de docent zou moeten krijgen om met vernieuwingen in het onderwijs aan de slag te kunnen gaan. Binnen ZUYD zijn kenniscentra (faculteiten) nu verantwoordelijk voor onderwijsinnovatie, ik hoop dat de docent daar ook de benodigde speeltijd voor krijgt.

Zo daar laat ik het bij. Zuydmail is dicht, sociale netwerken gaan op een laag pitje (weet niet of ik er helemaal los van (wil) komen). Andere dingen krijgen nu mijn aandacht.

Ultieme ontspanning tijdens de zomervakantie is voor mij een hele dag met boek op een bedje liggen aan een zwembad op een heerlijk warm eiland. Dat zit er dit jaar niet. Want ik ga naar New York!!

Ik zal hier niet uitgerust van terugkomen maar vast wel vol energie en inspiratie!

Dit zal 1 van mijn laatste blogpost op dit blog zijn. We gaan stoppen met ons duoblog: ICTO op het ZuydPLEIN want ZuydPLEIN verdwijnt tot onze spijt als organisatie-onderdeel binnen Hogeschool Zuyd.

Maar wij gaan wel door! En ook met bloggen! Misschien zelfs wel in onze vakantie 😉

Judith

%d bloggers liken dit: