Media & Educatie. Gastblog Pieter Dekkers

sigmediaeducatieHi Marcel.

Pieter Dekkers en Bart Driessen, onze AV-collega’s, zijn donderdag 6 oktober naar een bijeenkomst van SURF SIG Media & Education geweest. Omdat ik via Twitter al had begrepen dat het een interessante bijeenkomst was, vroeg ik Pieter of hij zijn ervaringen met ons wilde delen. Hieronder volgt zijn blog. Wederom bedankt Pieter!

OUR 2bejammed GUEST: Pieter Dekkers

Deze SIG bijeenkomsten zijn voor Bart en mij zeer waardevol vanwege de kennis en ervaring die wordt uitgewisseld met collega’s (ondersteuners en docenten) van andere hogescholen en universiteiten. Donderdag stonden er een aantal trainingssessies op het programma rond kennisclips en weblectures. De plenaire sessie werd verzorgd door Mariet Vriens, van Limel (Leuvens Instituut voor Media en Leren) van de KU Leuven.

Het thema was ‘leren met video ondersteunen’.

Net zoals bij veel mensen die ik gesproken heb, neemt ook in Leuven de vraag naar video enorm toe. Voor kleine productieteams is dit lastig te behappen en daarom investeren veel scholen in het trainen en professionaliseren van docenten. Inmiddels wordt het inzetten van video zowel door docenten als directie als meerwaarde voor het onderwijs gezien.
De instructie van Mariet ging vooral in op het maken van kennisclips. Daarbij was het goed om te zien dat onze instructies niet veel afwijken van de aanpak in Leuven.
In Leuven worden ook MOOCS ontwikkeld en ook in de presentatie van Annemarie Zijlmans en Han Smolenaars van de WUR (Wageningen) werd duidelijk dat dat om een hele andere aanpak vraagt: Wanneer video een uithangbord vormt voor je instituut dan moet deze van zeer hoge kwaliteit zijn. Er wordt dan weinig aan het toeval overgelaten. Er wordt een script gemaakt waarbij alle teksten worden uitgeschreven en geoefend. Tijdens de opnames worden deze exact zo uitgesproken door ze af te lezen van de teleprompter.

Maar of het nu gaat om MOOCS of video voor het reguliere onderwijs, het trainen van docenten in het hele traject, van concept tot clip, is van groot belang om de embedding van video in het onderwijs tot een succes te maken.

Het viel me op dat er toch veel verschil zit in de professionalisering van docenten. Waar op sommige instellingen docenten gemonitord worden op leskwaliteiten gaan op andere plaatsen docenten zonder enige vorm van kwaliteitsbewaking aan de slag. Daarover discussiërend met collega’s vroeg ik me af hoe je dit nu kunt bevorderen. Eén manier is als docenten elkaars werk kunnen zien. Via onze nieuwe videoportal Mediasite is dat nu mogelijk. Ik hoop dat daardoor op open en constructieve wijze de discussie oplaait over kwaliteit en dat docenten elkaar ook daarop durven aan te spreken. Van de andere kant mag er, denk ik, ook wat meer verantwoordelijkheid gevraagd worden door de faculteitsdirecteuren. Wanneer het immers nog in beleid is vastgelegd dan komt er ook meer mogelijkheid om kwaliteit in te bedden in ons onderwijs door middel van goede standaarden en daarop ingerichte ondersteuning. Zeker met de stap naar Zuyd Professional zullen we daar wat mij betreft duidelijke randvoorwaarden moeten stellen.

Inmiddels zijn de eerste stappen bij Zuyd gezet. We hebben een mooi project (video@zuyd) waarin we deze vorm van onderwijs faciliteren. Een groot aantal docenten zijn begonnen met het maken van kennisclips en het opnemen van hoorcolleges. Ook in Leuven bevestigt men dat het opnemen van hoorcolleges vaak de eerste stap van docenten is om over te gaan op kennisclips. De WUR bevestigt dat als men vertrouwd is met eenvoudige vormen van kennisclips met al snel opschuift naar wat complexere varianten.

lessismore

Andere boodschappen die ik heb meegenomen: van de verschillende soorten video worden de ‘talking heads’ bij de MOOCS het beste bekeken. Een docent met een goed verhaal, al dan niet ondersteund door een presentatie, heeft toch impact. De clips moeten wel kort zijn: ca 6 minuten. De begeleidende Powerpoint moet zeer minimaal zijn en enkel highlights uit het gesproken woord ondersteunen. Het visuele mag nooit afleiden van het gesprokene maar alleen ondersteunen. Daarbij moet aangetekend worden dat bij MOOCS het onderwijs compleet op afstand gebeurd. Er is in principe geen persoonlijk contact met de docent dus deze vorm heeft ook als functie het personaliseren van de docent.

De SIG Media & Education presenteerde een nieuwe publicatie over het maken van videoproducties.

scalablelearning

Naast een workshop ‘teleprompter‘ was er ook nog een demonstratie van Scalable Learning door Marjolein Haagsman van de Universiteit Utrecht. Scalable Learning is een online platform waarin kennisclips kunnen worden verrijkt en geïntegreerd in een interactieve omgeving. Het is een toepassing om het flipped classroom te versterken. Het verbindt hetgeen de student thuis doet met wat in de klas gebeurt. Op dit online platform  kunnen  YouTube filmpjes worden gedeeld, verrijkt en interactief gemaakt. Het kijkgedrag van studenten kan worden geanalyseerd. De kracht ligt in de interactie tussen docent en student doordat er notities gemaakt kunnen worden en men elkaar vragen kan stellen. De ‘I’m confused’-knop is een leuke feature waarmee een student kan aangeven dat hij een passage uit de video niet begrijpt. In een oogopslag kan de docent zien waar studenten over struikelen. Daarbij kan de docent eenvoudig deze momenten, vragen en opmerkingen aanvinken en via een druk op de knop wordt deze informatie omgezet in slides die vervolgens in de klas kunnen worden behandeld.
Helaas werkt het alleen maar met YouTube video’s. Het zou heel mooi zijn als we onze Mediasite video’s met dit systeem konden verrijken.

Het platform is gratis te gebruiken. Lees hier meer over deze interactieve video toepassing van Marjolein Haagsman. Of bekijk onderstaande video’s:

Wikken en wegen in het hoger onderwijs

wikkenwegenUit het persbericht:

In deze studie beschrijven SCP-onderzoekers Lex Herweijer en Monique Turkenburg ontwikkelingen in de studieloopbanen van studenten in het hbo en wetenschappelijk onderwijs en het instellingsbeleid van hogescholen en universiteiten ten aanzien van de studiekeuze en studiebegeleiding van hun studenten.

 • De mbo-hbo route is belangrijk voor jongeren met een niet-westerse achtergrond en uit de lagere opleidingsmilieus, maar staat onder druk.
 • In het hbo is het studiesucces teruggelopen, in het wetenschappelijk onderwijs verbeterden de studieloopbanen.
 • Hogescholen en universiteiten zijn gematigd positief over de studiekeuzecheck, het instrument waarmee de match tussen student en opleiding wordt onderzocht, maar er is ook twijfel over het effect daarvan.
 • Instellingen twijfelen over de juiste criteria om de geschiktheid van studenten voor een studie te kunnen beoordelen.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie ‘Wikken en wegen in het hoger onderwijs’ die op 6 oktober 2016 verschijnt. De studie beschrijft ontwikkelingen tot afgelopen studiejaar. Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn: de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, studierendement en de ervaringen met de studiekeuzecheck. Er is onder andere gebruikgemaakt van kwantitatieve gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en van kwalitatieve gegevens uit gesprekken met medewerkers van instellingen in het hoger onderwijs.

Ha Marcel,

Een interessante publicatie. Zeker voor mijn collega’s van Dienst O&O. In onze bijeenkomsten gaat het vaker over studiesucces. Ik zal hen hierop attenderen.
Ik heb de samenvatting even gescand en ik vond enkele interessante passages:

Mogelijk overschaˆtten de studenten tot op zekere hoogte hun vaardigheden in de kernvakken, maar ook dan blijft€ het tekort bij de algemene vaardigheden opvallend.

Een ander aangrijpingspunt volgens betrokkenen is het instellingsbeleid en een verdere professionalisering van docenten gericht op het realiseren van binding: het scheppen van een band tussen student en instelling. Misschien is er wat te leren van opleidingen die er nu al beter in slagen om die binding tot stand te brengen.

Met betrekking tot kennis en vaardigheden van hbo-studenten vond ik onderstaand figuur verder op in het rapport interessant:

Als we naar kennis en vaardigheden op afzonderlijke gebieden kijken, blijken er toch discrepanties tussen de mate waarin beginnende hbo-studenten deze beheersen en het niveau dat ze zeggen nodig te hebben in de vervolgopleiding. Vaardigheden op het terrein van samenwerken, initiatief nemen, informatie verzamelen en verwerken, communicatie en vooral studieplanning blijven volgens studenten gemiddeld achter bij het vereiste niveau in het hbo. Hun beheersing van wiskunde en Engels is volgens studenten gemiddeld juist beter dan vereist, terwijl die voor Nederlands min of meer in balans is met het gevraagde niveau (p.48).

kennisvaardigheden

Judith

Professionaliseren ‘met de deur open’

Hi Marcel,

Op Zuydnet vond ik laatst informatie over het Professionaliseringsplan 2014-2018 van Zuyd. Ik was niet op de hoogte van dit document. Jij? Ik lees hierin dat Zuyd zich gelijktijdig richt op individuele, team- en organisatieontwikkeling. Ik lees hier

Informeel leren vindt ook in onze instelling plaats maar onze kennis hierover moet nog verder toenemen om op een weloverwogen wijze krachtige leersituaties op de werkplek te organiseren en te faciliteren. We zijn er op gericht dat informeel leren, gedurende de looptijd van dit professionaliseringsplan steeds meer onder de aandacht komt en een plaats krijgt in de professionaliseringsplannen van faculteiten en diensten.

en

Kortom, van Zuyd-medewerkers verwachten we dat ze er op gericht zijn te blijven leren, met en van collega’s te leren en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Van onze docenten verwachten we dat ze lesgeven ‘met de deur open’, van elkaar leren door samen lessen voor te bereiden, elkaars lessen bij te wonen en gericht te zijn op samenwerken met de beroepspraktijk.

Mooie dat er bij HR aandacht is voor informeel leren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot nu toe weinig heb meegekregen van deze plannen ondanks het streven van HR om professionalisering zichtbaar te maken.

Deze aandacht voor informeel leren sluit wel mooi aan op de conclusie van het MLI-onderzoek van Myriam Lamerichs: docenten willen vooral samen en van elkaar leren … maar dan moeten ze er wel tijd voor hebben.

Dan is het goed om te weten dat ik in het professionaliseringsplan las dat elke medewerker met een aanstelling van 0,4 fte (bij kleinere omvang naar rato) jaarlijks een basisrecht heeft van ten minste 40 uren om zijn bekwaamheidheid bij te houden. “Het basisrecht is bestemd voor het onderhoud en ontwikkelen van de eigen professionele kwaliteit (vakbekwaamheid en competenties) en het versterken van de persoonlijke effectiviteit.”

Die 40 uur zou je toch ook zomaar kunnen inzetten om informeel te leren. Ik ga het in ieder geval eens in mijn takenplaatje opvoeren. Ik moet dan wel inzichtelijk maken hoe tijd en middelen hebben bijdragen aan zijn professionalisering. Uiteraard. Dat vind ik vanzelfsprekend.

Hoe je dat kunt doen? In een interessant bijdrage op Komensky Post over The Crowd las ik over hoe informeel leren zichtbaar gemaakt kan worden en hoe de opbrengst gewaardeerd kan worden in een formeel kader. Maarten de Laat van de OU sprak over ‘waardecreatie verhalen’.

In een waardecreatie verhaal worden in feite vijf vragen beantwoord:

 1. Aan welke betekenisvolle activiteit heb je deelgenomen?
 2. Welke concrete opbrengst heeft dat opgeleverd? (dat kan een concreet product als een document zijn, maar het kan ook een idee, een advies, een model, etc. zijn)
 3. Hoe heb je die opbrengst toegepast in jouw eigen praktijk en wat heeft dat mogelijk gemaakt?
 4. Wat is het effect daarvan geweest voor jou persoonlijk of voor jouw organisatie?
 5. Mogelijk heeft deze ervaring jouw begrip van ‘succes’ veranderd. Als dat zo is, hoe?

Zo ben je met waardecreatie verhalen ook meteen bezig met kennis delen. Mooi toch? Ik heb dit idee inmiddels gedeeld met het kernteam van ZOEC. Volgende bijeenkomst eens verder bespreken.

Mijn waardecreatie verhalen zijn terug te lezen in ons blog🙂 Ik denk dat ik zo al werk en leer: ‘work out loud‘. Wat mij betreft kunnen social media ook een rol spelen in het informeel leerproces, maar dat is een open deur hè?
*grinnik*
Judith

opendeur

CCO via Pixabay

Zuyd Innoveert. Een pas op de plaats!? #zuydin

zi3

Hallo Marcel,

Gistermiddag vond voor de 4e keer een Zuyd Innovatiemiddag plaats. Nadat het programma in 2013 van start is gegaan met een geweldige kick-off door Daan Roosegaarde, presenteerde jij in 2014 de resultaten van ons MOOCZI-project. Vorig jaren was Zuyd Innoveert nog volop in beweging. En nu dan een ‘pas op de plaats’?

Ja en nee. Ja, het is het laatste jaar van dit innovatieprogramma. Maar er komt een mooi vervolg🙂 meldde Kitty Kwakman in haar openingstoespraak. In het boekje (inmiddels een traditie) met de resultaten van de innovatieprojecten van het afgelopen jaar, schrijven de programmamanagers Dominique Sluijsmans en Marcel van der Klink in hun nawoord dat na dit jaar voor een andere werkwijze gekozen wordt: “In plaats van een focus op projecten willen we in het vervolg de focus leggen op communityvorming en een setting creëren waarin Zuyd-collega’s die aan onderwijsinnovatie werken, de mogelijkheid krijgen om met en van elkaar te leren over innovatie en daar mogelijk ook met raad en daad bijstaan.” Naast Dominique en Marcel zijn ook de Zuyd onderwijslectoren Paul Hennissen en Hendrik Drachsler betrokken bij dit initiatief. Ook ik ben trots lid van het kernteam van ZOEC (Zuyd Onderwijskundig Expertise Community)! ‘Pas op de plaats’? Ja en nee. Het is soms ook goed om eens even stil te staan bij innovaties. Doen we wat doen goed? En hoe verankeren we onze inzichten in de opleidingen? ZOEC wilt de leer- en werkomgeving van onderwijskundige professionals van Zuyd worden waarin kennisontwikkeling en -deling centraal staat. Dat de behoefte aan kennis delen groot is, kwam tijdens het debat tot uiting.

Gedurende het debat, onder leiding van lector Eric van de catchboxLuijtgaarden (mét de Zuyd catchbox!), werden veel ervaringen en inzichten gedeeld. Naast de wens om meer kennis delen te delen, werd ook duidelijk dat we intern en extern nog niet zo goed communiceren over innovatie. De 2 aanwezige studenten waren zich ook niet bewust dat het onderwijs constant probeert zich te verbeteren. De vraag is of dat heel erg is? Toch denk ik dat het goed is als we als Zuyd meer uitstralen dat we constant in beweging zijn, dat we innoveren in cocreatie met studenten en werkveld belangrijk vinden. En dat blijvend van elkaar leren een Zuydwaarde is.

Het gesprek kwam regelmatig terug op het thema: de student centraal. De student als regisseur van zijn eigen leerontwikkeling. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Logisch. Voor de hand liggend. Keynote spreker van deze middag, Pedro De Bruckere stelde terecht de vraag of de lerende altijd in the lead kan zijn. Voor goed onderwijs is meer nodig. Hij refereerde aan het gedachtegoed van Biesta die zegt dat goed onderwijs bestaat uit: (1) kwalificatie (het opdoen van kennis en vaardigheden), (2) socialisatie (waarden en normen van een gemeenschap) en (3) subjectivering (persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). Daar hebben docenten nadrukkelijk een rol in.

Over de afsluitende keynote van Pedro De Bruyckere heeft Wilfred Rubens, sinds kort de DLWO programmamanager van Zuyd, al uitgebreid geblogd: Hoe kun je er achter komen of beweringen over onderwijs en leren kloppen? Dat ga ik hier niet herhalen. Wat ik hier van mee genomen heb, is dat we claims van al dan niet ‘zogenaamde’ onderzoeken niet klakkeloos voor waar moeten aannemen/overnemen. Hij had daar mooie voorbeelden van (zie blog Wilfred). Dat we vooral kritisch moeten blijven op elkaar, met elkaar. Maar wel kritisch met kennis. Want als je kritisch bent zonder kennis, dan doe je lastig🙂 We moeten ook kritisch zijn tav onze eigen overtuigingen. We horen graag datgene wat in ons straatje past (confirmation bias). En het is uitermate belangrijk om studenten die kritische houding te leren (denk maar een aan de filter bubble, die informatievaardigheden blijven oh zo belangrijk, ondanks dat ik hierover wel eens andere geluiden hoor).

Volgens Pedro de Bruyckere -gebaseerd op het door hem vertaalde boek van Daniel Willingham– zijn er vier manieren om er achter te komen of een bewering over onderwijs onzin is:

 1. Strip de bewering en keer het om
 2. Volg het bewijs – doe aan factchecken
 3. Analyseer. Niet alles is zo eenvoudig in cijfers te vatten. Evidence-based education dreigt ook een mythe te worden (zie metastudie Hattie die uitgaat van gemiddelden, daar heb je niets aan heeft het wiskundemeisje en getallendiva Ionica Smeets tijdens de OWD2015 verteld: het Simpsons paradox!
 4. Zoek zelf bewijs

Het is de taak van onderwijs om studenten kritisch te leren denken. En het net zo belangrijk om kritisch te blijven tav je eigen denken en functioneren.

Er is nog veel te ontdekken. We weten nog zo veel niet wat werkt in onderwijs. Een mooie ZOECtocht om samen binnen Zuyd aan te gaan!

Goed weekend!
Judith

Oja, ondanks Pedro’s kritisch houding tov Ken Robinson blijf ik toch gewoon fan van Sir Ken🙂.

zoec

Social VR Demo Oculus Connect 3 by Mark Zuckerberg

Ha Marcel,

14 en 15 november gamen? Leuk! staat genoteerd! Ik help je wel met mobiliseren🙂

Face the future!

Een ander kijkje in de toekomst laat laat Mark Zuckerberg in deze demonstratie zien. Het filmpje werd door één van mijn Facebookvrienden gedeeld, maar ik vond ‘m zo gaaf dat ik ‘m hier wilde delen. Social VR heeft veel potentie, ook tav empathie. De vraag is natuurlijk of Facebook dat ook beoogt met deze doorontwikkeling van Oculus Rift. Vooralsnog zijn het interessante ontwikkelingen om te volgen.

Judith

9/10/2016 Aanvullend:
Op de dag dat ik dit blog publiceerde stond een uitgebreid artikel op Dutchcowboys over social VR: Standalone VR-headset en ander Oculus Connect nieuws. Een mooie toevoeging aan mijn blog.

Face the future: a game on the future of empathy

Ha Judith,

13 en 14 november even vrijhouden. Dan gaan we gamen. Althans ik ga proberen om zoveel mogelijk Zuyderlingen enthousiast te krijgen om dan mee te gamen in het spel Face the Future. Een spel over de toekomst van Empathie. Een spel dat wereldwijd gespeeld wordt met de foresight engine van the Institute of the Future die ook gebruikt is bij learingisearning2026.

Ik ga er van uit dat er nog een ‘inspirerend of triggerend’ filmpje komt dat de kern van het spel moet uitleggen, maar met de foresight engine heb je een (op 140 karakters) gebaseerde discussie tool die je met een bepaalde structuur laat zien welke ideeën door de community het meest steun, het meest bediscussieerd of wel het meest intelligent beantwoord zijn. Zo leer je wat er leeft, maar je ziet gelijk briljante ideeën om zaken op te pakken of waarmee je in de toekomst verder kunt.

Ik ga in de komende weken kijken of ik medespelers gemobiliseerd krijg, want als Zuyderlingen hebben we natuurlijk verstand van empathie!

Groet Marcel

Anders werken? Sociale aspecten houden ons tegen

Je weet Marcel, dat ik door de programmamanager van Zuyd Professional gevraagd ben voor de taak van ‘communitymanager’. Haar vraag was: Hoe kunnen we slimmer samenwerken binnen en tussen de diverse werkgroepen van ZP zodat we efficiënter met onze tijd omgaan, daarbij zoveel mogelijk gebruikmakend van Zuyd faciliteiten.

Naast mijn voorlopige constatering dat de tools beschikbaar binnen Zuyd op dit moment nog niet echt het online samenwerken stimuleren, heb ik ook nog wel een andere observatie en die is van een hele andere orde, en ook een nog weerbarstigere.

De conclusies dat sociale aspecten het anders/nieuwe werken tegenhouden die ik las in het blogbericht op Werktrends nav het Ricoh onderzoek ‘Anders werken: wat vindt werkend Nederland?’ herken ik. Ondanks dat het een ‘Wij van WC-eend’ onderzoek is🙂

werktrends

Uit de whitepaper:
Ondanks alle technologische mogelijkheden om vandaag de dag plaats- en tijdonafhankelijk (samen) te werken, is het sociale element de belangrijkste reden om het kantoor boven een thuiswerkplek of andere werkplek te verkiezen.
Als belangrijkste voordeel van kantoor wordt het persoonlijk kunnen overleggen met collega’s (61%) en de goede faciliteiten (35%) genoemd. Minder goed kunnen overleggen met collega’s, niet alles meekrijgen (beide 22%), niet bij alle gegevens kunnen (21%) en het ongezellig vinden om elders te werken (14%) worden genoemd als belangrijkste belemmeringen van een werkplek buiten kantoor. Ruim 5% geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen tijdens het thuiswerken.

ricoh1

 

Nu is het natuurlijk niet zo dat het werken op Zuyd ipv thuis het online samenwerken hoeft te belemmeren. Echter zoals ik het nu zie binnen Zuyd Professional, maar eigenlijk binnen heel Zuyd ervaar, is dat als je echt iets wilt, je bij mensen lang moeten gaan. De sociale factor, de f2f ontmoetingen zijn belangrijk, vaak ook doorslaggevend. Bila’tjes. ( …) plannen, kopjes koffie drinken, bijpraatuurtjes, projectoverleggen, dienstoverleg, etc etc.  En ik zeg niet dat ik dit soort bijeenkomsten niet belangrijk vind. Integendeel! Zeker wel! Maar sommige van deze kunnen wat mij betreft efficiënter/vervallen als we afspreken dat sommige werkzaamheden ook online kunnen plaatsvinden. Daar hebben we Office365, Yammer, mail en nog meer tools tot onze beschikking. We zouden meer tijd-en plaatsonafhankelijker kunnen werken, zodat we minder rekening hoeven te houden met ieders overvolle agenda.

Waar een wil is, is een weg.

En dat is de vraag: willen we ook wel online samenwerken?
En zo ja: wat spreken we dan af? Welke stapjes gaan we dan zetten? Wat heben we hier voor nodig? En hoe monitoren we dan samen deze stapjes?

Dat zijn mijn volgende stappen in deze zoektocht🙂

Groet,
Judith

Mijn boekenkast Blended Learning #onderwijsontwerpen

Ha Marcel,

Zoals je weet was ik betrokken bij het Blended Learning project van de faculteit Gezondheidszorg. Sinds een paar maanden ben ik lid van de Projectgroep Blended Learning van Zuyd Professional. Voor de zomervakantie was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de projectgroep met ontwikkelaars van het onderwijs voor Zuyd Professional. We zijn allemaal zoekend in het ontwikkelproces. Daarom is het goed dat we datgene wat we nu al doende ontdekken en ontwikkelen met elkaar delen.

Ik kijk ook vaker buiten de hogeschoolgrenzen en deel via de Nieuwsflits en het blog van het I-team interessante publicatie over online onderwijs en blended learning. Het leek me goed om in een blogbericht mijn ‘digitale boekenkast’ te delen.


BL_HUBlended Learning, het didactisch concept van faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Aan de hand van het spinnenweb van Van den Akker wordt gebouwd aan een leeromgeving waarin gepersonaliseerd leren van de student mogelijk is. In deze online publicatie zijn de didactisches keuzes die hierbij gemaakt kunnen worden verder uitgewerkt.

ICTO blog http://icto.community.zuyd.nl/2016/04/27/blended-learning-volgens-fehu/ 

 


iBookSaxionSaxion heeft het iBook Onderwijs herontwerp samengesteld. Op basis van het ADDIE model (Analyse, Design, Develop, Implement, Evaluate) worden de vragen die bij herontwerpen centraal staan: Wat wil ik bereiken?, Hoe wil ik dat bereiken?, Hoe weet ik of ik dat uiteindelijk heb bereikt? behandeld in deze publicatie.

ICTO blog http://icto.community.zuyd.nl/2015/09/21/ibook-onderwijs-herontwerp/
2beJAMmed https://2bejammed.org/2015/09/22/ibook-onderwijs-herontwerp-van-icto-saxion/

 


radboudumc

Radboud UMC heeft een Inspiratieboek Blended onderwijs: leeractiviteiten en werkvormen uitgegeven. Het boek bevat uitgebreide beschrijvingen voor de toepassing van diverse werkvormen en leermiddelen waarvoor ICT wordt ingezet. Uitgangspunt is het TPACK-model en bij de leeractiviteit staat vermeld voor welk cognitief leerdoelniveau volgens Bloom deze activiteit geschikt is. In de docentenfolder ‘Ideeën voor ICT in het onderwijs‘ geeft een kort overzicht van werkvormen en leermiddelen waarbij ICT wordt ingezet.


bl_ennuonline

Op basis van verschillende blogberichten heeft Ennuonline een ebook gemaakt over het ontwerpen van blended leren. Er worden tips gegeven met betrekking tot:  blended learning modellen, het ontwerpen van een blended traject, structuur, breinprincipes, hoe activiteit te bevorderen.
Het ebook is te aan te vragen door het invullen van je emailadres op de website van Ennuonline.

 

 


blbelgie

Een Vlaams design team (Arteveldehogeschool en lerarenopleiding Augent) heeft een website gemaakt waarin vier stappen tot Blended Learning zijn uitgewerkt. Daarnaast bevat de website vele praktijkvoorbeelden die geordend zijn naar type blend en leeractiviteit.

 

 


De (e)boeken en websites die ik nu heb uitgelicht hebben vooral een praktische inhoud. In mijn boekenkast staan ook nog diverse advies- en onderzoeksrapporten. Mijn inschatting is dat onze ontwikkelaars en docenten vooral behoefte hebben aan handvatten en stappenplannen ter oriëntatie en inspiratie. Ik wil onze collega’s vooral ook willen wijzen op dingen@zuyd.nl. Samen met collega’s Didi en Pieter ben ik hard bezig deze inspiratiebron te actualiseren. Work in progress.

Er zijn online diverse stappenplannen of aanpakken te vinden die je kunnen helpen bij de ontwikkeling van ‘blended learning’, zoals deze van het Studiecentrum voor bedrijf en overheid. Een van de taken van de projectgroep Blended Learning van Zuyd Professional is ook om zo’n stappenplan met onze ontwikkelaars op te zetten. Leuke klus!

Groet,
Judith

By the way: heb jij of één van de lezers van dit blog nog aanvullingen? Ik hoor ze graag!🙂

Aanvullingen. Dank Eja!

e-mergeThema-pagina Blended Learning van E-Merge
De ervaringen van docenten opgedaan in het E-merge blended learning project hebben geleid tot 10 tips voor het ontwerp van blended learning. Het materiaal is gebundeld en op de site geplaatst.

 

Gamification en politiek – Is Trump de te verslaan eindbaas?

Ha Judith,

Een teaser in dit geval, van een spel dat op 10 oktober uit gaat komen. Een spel waarbij via je sociale netwerk geprobeerd gaat worden om de Amerikaanse Swing Voters te overtuigen in ieder geval te gaan stemmen. Ik heb nog geen idee of er ook een advies gegeven wordt op wie, maar ik heb een vermoeden.

Het is in ieder geval de moeite waard om in de gaten te houden. En wellicht pakt een van de partijen in Nederland het op voor onze verkiezingen in Maart.

Groet Marcel

Modern Workplace Learning Challenge. Mijn top 10 Tools for Learning.

Ha Marcel,

Een paar weken geleden heb ik me ingeschreven bij de MWL Challenge van Jane Hart (@C4LPT).

Jane Hart publiceert voornamelijk over werkplekleren en over een andere benadering van interne trainingsopleidingen. In het kader van mijn andere rol binnen Zuyd Professional om het online samenwerken en kennisdelen te stimuleren, heb ik aan Linda gevraagd of ik deze challenge mocht aangaan. Jane Hart gebruikt Yammer voor samenleren en communicatie in deze challenge. Daar wilde ik ook van leren.

Eén van de eerste opdrachten was om haar Learning Tools Survey in te vullen voor haar top 100 tools for learning. Inmiddels heb ik al wat achterstaand opgelopen, dus was ik net te laat met mijn lijstje in te vullen. Toch wil ik mijn 1e taak netjes afronden, daarom hieronder mijn top 10 van software/online tools dat ik gebruik om persoonlijk te leren en andere te stimuleren

1575-business1. WordPress
Ik gebruik WordPress voor veel blogs: dit 2beJAMmed duoblog, ict in onderwijs en onderzoek, dingen@zuyd, MOOCZI, community van communities. Ik vind bloggen een geweldige manier om mijn gedachten te ordenen, om informatie en mijn kennis te delen, om vragen te stellen en te inspireren. Deze tool ter ondersteuning van mijn buitenboordbrein is veruit mijn favoriet. (Soms maak ik wel eens een uitstapje naar Blogger😉 )

2. Twitter
Je had misschien gedacht dat Twitter mijn favoriet zou zijn. Ik merk dat ik een soort haat-liefde verhouding met Twitter begin te krijgen. Ik leer nog steeds heel veel via Twitter (mijn persoonlijke deskundigheidsbevorderingscursus). De sfeer van onverdraaglijkheid en weinig respect voor elkaars mening voert steeds meer de boventoon. Dit heeft voor mij het gevoel van een gezellig bruin café dat Twitter jaren voor mij was, verdreven. Ik hou het nu vooral bij het scannen van mijn Twitterlijstjes en laat de onderlinge discussies voor wat ze zijn. Toch vind ik het jammer omdat serendipity voor mij altijd een krachtige leerervaring is.

3. Mail (Outlook/Gmail)
Leervragen krijg ik toch vooral via mail. Veel kennis deel ik daarom toch nog via mail, ook in de vorm van de mail-Nieuwsflits. Hoewel ik vast geloof in social learning, in de open manier van samenwerken waardoor ook anderen deelgenoot worden van jouw vragen of ervaringen, is dit voor veel collega’s een nog grote stap.

4. Feedly
Zonder RSS en mijn eigen krantje Feedly kan ik niet. Ik ben inmiddels op ruim 400 blogs geabonneerd. Die volg ik niet allemaal even intensief, maar zo’n 50 zeker wel. Ik leer zoveel weer van inzichten van collega edubloggers en bibliobloggers. Dit heeft voor mij zeker vakpublicaties vervangen.

5. Pocket
De blogberichten/tweets/websites waarmee ik nog iets wil doen stuur ik naar Pocket, om op een later tijdstip te lezen en te bepalen of ik er over blog, iemand persoonlijk attendeer of ze via Scoop.it deel.

6. TED
Omdat ik elke week in de Nieuwsflits een TEDtalk deel, heb ik er inmiddels al heel wat gezien. Ik leer er elke keer weer van!

7. Scoop.It
Deze curratietool gebruik ik om berichten te delen waarover ik niet uitgebreid blog. Ik maak gebruik van de gratis versie en daarom maar de mogelijkheid om 3 topics aan te maken: (1) ictozuyd, (2) leren en innoveren, (3) zuyd2.0

8. LinkedIn
Je merkt dat social media tools steeds meer op elkaar gaan lijken. LinkedIn heeft ook een timeline zoals Facebook en biedt mogelijkheden aan om te bloggen. Natuurlijk kijk ik regelmatig op LinkedIn en volg ik verschillende groepen. Ik reageer ook wel eens. Mijn blogs worden automatisch in LinkedIn gepost. Ik vind het toch belangrijk om meer open te bloggen en te twitteren dan alleen binnen mijn kring van LinkedIn-contacten.

9. Yammer
Als communitymanager voor Zuyd Professional ben ik met een nieuwe poging bezig om Yammer te introduceren en als online samenwerkomgeving te stimuleren. Het is een proces van vallen en opstaan. Eén van de struikelblokken is dat Yammer niet geïntegreerd is in onze online werkomgeving. Wederom ben ik bezig met verzoeken te sturen richting collega’s van afdeling ICT en Marketing&Communicatie. Het is een stroperig proces.

10. Office365
Sinds het voorjaar hebben we Office 365, hoewel zeer beperkt uitgerold in onze organisatie biedt het wel mogelijkheden om net zoals bij Google Docs samen te werken in documenten, deze te delen. Het is nu een tool (en ook de standaard officepakketten) waarmee ik samenwerk en samen leer/creëer.

Hoewel deze MWL Challenge geen cursus met deadlines is, wil ik toch een beetje bij blijven. Nu maar eens kijken wat de volgende taken zijn.
Groet,
Judith

%d bloggers op de volgende wijze: