Tips om online communities te activeren

Dag Marcel,

Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het niet mee valt om online communities te activeren en betrokkenheid te vergroten. Op Frankwatching staan 10 (herkenbare) tips hoe je dat zou kunnen doen

 1. Deel interessante (externe) nieuwsberichten en schrijf er een kort bericht bij
 2. Deel een gezamenlijke agenda met to-do’s maar ook presentaties en (externe) bijeenkomsten
 3. Vraag collega’s wat er speelt
 4. Maak week-samenvattingen en attendeer communityleden hierop via de beschikbare communicatiekanalen
 5. Deel functionele tips over het gebruik van het community-platform
 6. Gebruik vragen, tips en klachten vanuit alle andere kanalen
 7. Tag of mention iemand of stuur desbetreffende persoon een mail met het verzoek te reageren op een vraag of opmerking
 8. Verstuur wekelijks een korte persoonlijke mail. Geen Nieuwsbrief maar persoonlijke overwegingen wat je is opgevallen. En stel één vraag waarop mensen kunnen reageren op het platform
 9. Deel statistieken over gebruik van het platform
 10. Nodig een expert uit met het verzoek een tip of advies te delen op het platform.

Als advies geven de schrijvers mee om iedereen uit de community 1 of 2 van bovenstaande tips te laten kiezen. En dat iedereen een buddy krijgt om je aan te spreken als de taak erbij in is geschoten. Na een paar weken zou de online community steeds meer moeten gaan leven. Mijn ervaring is dat dit wel iets langer duurt dan enkele weken 😉

Op de website van het Zuydproject Community voor communities waar ik aan deel heb genomen is nog een overzicht van bronnen te vinden rondom communitymanagement.

Omdat jij ook bezig bent met online communitytrajecten zijn wellicht de voorbeelden die zij ter inspiratie deelden wellicht interessant:

 • GGD GHOR een grote online community voor zorgprofessionals
 • Forum Gelderland over verschillende thema’s die spelen in de provincie
 • Mediapakt, een lerend netwerk rondom mediawijsheid binnen het onderwijs

Design Science Research voorbeeld

Ha Judith,

Ontwerp gericht onderzoek is binnen onze ICT faculteit steeds belangrijker aan het worden. Afgelopen blok heb ik al meegewerkt aan een minor die we hierover aanbieden en binnen ons lectoraat Data Intelligence is het natuurlijk ook een belangrijk onderwerp. In mijn literatuur onderzoek naar Learning Analytics en Learning Design ben ik verschillende onderzoeken tegengekomen waar gesproken wordt over Design Science Research als de methodiek waarmee een bepaalde oplossing gemaakt is.

Heel kort samengevat kun je design science research zien als een methodiek waarmee je een probleem oplost rekening houdend met drie takken. Tak 1: De praktijk waarin dat probleem een rol speelt. Tak 2: Het ontwerp van een mogelijke oplossing. Tak 3: De kenniswereld rondom een bepaald onderwerp. Binnen ICT, maar ook binnen het onderwijs wordt vaak slechts gekeken naar 1 of 2 van die takken. Praktijk en Ontwerp, Ontwerp en Kennis of Praktijk en Kennis. Door ze alle drie te bekijken en ze alle drie te betrekken bij de oplossing krijg je Design Science Research. Er komt niet alleen een ontwerp dat voor een praktische oplossing zorgt, je zorgt tevens voor de versterking van het kennisdomein.

In Nederland zijn Andriessen en Wieringa grote namen die zich hiermee bezig houden. De Design Science Research Group verzet veel werk op dit gebied.  Binnen de ICT wereld zijn Hevner en Peffers de namen om op terug te vallen. In het artikel: Academy Analytics: Anatomy of an Exploratory Essay zie je in de hoofdstukken 3 Methodology en 4 Results heel erg mooi hoe de faseringen en ‘takken’ van Hevner en Peffers gecombineerd worden.

Wellicht dat ik in de toekomst meer materiaal rondom Design Science Research deel via ons blog. Jij werkt eigenlijk al volgens deze wijze. Praktijk problemen zien, oplossing ontwerpen, delen van de kennis. Maar wellicht kan ik je toch (nog) verder helpen op dit gebied.

Groet Marcel

Second week of #BlendKIT2017: Act to interact

Hi Judith,

As promised another moment to blog on the BlendKIT course activities I am doing. After reading chapter one, which I gave my comments on in the previous blog on BlendKIT2017  I also had to do some Do It Yourself assigments. I delivered a Course Blue Print and mix map for a course that I am making blended. The Blue Print gives an overview on al the course activities, course goals and course description. The discussion on learning outcomes (in Dutch) still is going, but for now I’ll manage. The Mix Map is a combination of Face 2 Face and Online elements and forces you to be aware when to choose which form.

The reading of week 2 is on blended interactions.  In this chapter a brief summary on interactions within a blended course is given. As I am trying to redesign my current course: Design Science Research, I need to keep in mind at every step how I want to interact with my students or how that I hope that the students will interact (with me/each other). Design Science Research isn’t the first topic students have in mind when they want to receiver their ICT Bachelor degree. So in the first steps of my course I need some inspiring interactions. Perhaps by experts in the field with great research examples. If the expert is an inhouse expert I can make that meeting face to face, but if it is an internationally known expert I can also consider to do a online Q&A.

Thinking about interaction all the time and designing all the parts with interaction in mind let’s us also think on which role we want to play in our course. From the literature several models are presented in which a teacher can act in such an environment: Atelier host (showing the examples of the students), network administrator (connecting people/resources), concierge (showing people where to find stuff), curational (being a knowledge keeper and collector). I believe in the participating student, who is a coach that is playing on the field. I don’t know any examples in real American sports (Baseball, American Football, Ice-Hockey, Basketball) but in soccer sometimes you see a player/coach. A trainer who is also able to play on the field himself. He takes the role of teacher/mentor on and off the pitch. In a blended course that should be the spirit, in my opinion, for a teacher to work in.

The tools that a teacher uses (not mentioned in the readings) seems to be important to. This is a rather personal question. Some like to use whatsapp or a Phone based messaging tool in a “24/7-but-only-if-I-have-the-opportunity-and-energy” agreement with the ‘class’. Others only want to communicatie through mail, fora or other communication tools delivered in a learning environment (chatbox). A teacher should be able to choose the tools in which he/she has intrinsic motivation to use. A team of teachers that is working within the blended course should be aware of each other preferences, but also be configured as a team in a way that different styles are combined. In this way more students can be reached within their own interactional comfort zone.

Interaction between students en between students and teachers delivers engagement. The readings of week 2 conclude with the question how this engagement can be measured. You can imagine Judith that seeing that question made a big smile on my face. I hope that my PhD research can help with that question. Learning Analytics, especially with regard to the learning activities can not only make the engagement, satisfaction and efficiency visible, it perhaps also can change the behavior of the student and the teacher to improve these factors.

But first things first, next step in de BlendKIT course is to work on the Course Documents of my Design Science Research course with interaction on top of my mind and I am going to make a Module Interaction Worksheet.

I will keep you posted.

Marcel

Ervaringskennisbank spel en CF awareness spel

Ha Judith,

Betere namen heb ik nog niet en het is ook eigenlijk niet aan mij om de namen van de spellen te bedenken, maar vandaag ben ik bezig geweest met twee start/brainstorm sessies bij het maken van spellen die uiteindelijk moeten leiden tot een digitale variant.

Allereerst ben ik binnen het project Voor Elkaar bezig met het bedenken en laten bouwen van een online ervaringskenniscentrum. Met een afstudeerder kijk ik welke gamification methodieken er zijn om binnen die omgeving ouders te stimuleren om een bijdrage te leveren, oftewel hun ervaringskennis te delen. Vanochtend hadden we onze eerste (van drie) sessie waarin dat we na focusgroepgesprekken en een literatuurstudie een ontwerp gaan maken van het spel. Of beter gezegd we gaan een (paper) prototype maken van het spel. Het gaat zich over een onderzoek naar gamification, kortom hoe kan ik spelelementen gaan gebruiken in het systeem of in het proces van het delen van ervaringskennis. Maar om met ouders hierover te praten is zo’n paper prototype belangrijk. Tevens ook voor het ontwerpproces an sich. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we een serious game aan het maken zijn, die door ouders op het moment dat ze bij elkaar komen bij bijvoorbeeld congressen, te gebruiken is. En waarmee dus offline mensen geholpen worden om kennis en ervaringen te delen.

Niels gaat nu een eerste versie knippen, plakken, knutselen op basis van de opgestelde requirements geïnspireerd op Rummikub, kwartet en de 1000 blank cards game met een centrale kennisdata-bank in het midden.

Een eerste schets van mezelf. Ik ben erg benieuwd naar de eerste versie van Niels. Daarover later meer. Maar dat was het niet voor de maandag.

’s Middags had ik een overleg met collega Rianne van Ergotherapie, Marieke en Christianne twee ergotherapiestudenten en Irene Mols ervaringsdeskundige op het gebied van Cystic Fibrosis (CF). Ook dit was een eerste stap op weg naar een spel. De studenten hadden interviews gehouden met patiënten en familie om te komen tot een spel/digitale ondersteuning voor het spel. Voor de sessie was het doel nog niet helemaal duidelijk: awareness, self management, geld ophalen voor de stichtng, social support, allemaal besproken opties. Uiteindelijk zijn we er in onze brainstorm op uitgekomen dat het een spel moet zijn voor een kind in de leeftijd van de basisschool waarbij het kind geholpen wordt om vanuit de gedachte van wat wel kan, kleine haalbare doelen te stellen en waarbij de omgeving (ouders, school, vriendjes, familie, clubs, maar ook therapeuten, zorgverzekeraars en wellicht zelfs ‘sponsorende bedrijven’) geïnformeerd wordt over de stappen die het kind neemt (ook met betrekking tot CF) en waarbij het kind volgens de methodiek van … (naam vergeten, maar daar gaan de dames over) met behulp van plaatjes en foto’s, geholpen kan worden aan doelstelling, stappen planning, maar zeker ook “wat kan mij daarbij helpen” en waarbij die hulptroepen geholpen kunnen worden door inzicht te geven in de situatie, in de wensen en wellicht in mogelijke acties die zij kunnen uitvoeren om het kind te helpen zonder de regie af te pakken.

Vanuit een spelgedachte laten we ons inspireren door theSims, FLUXX, Kamergotchi the American Horsepower Challenge en natuurlijk SuperBetter. De dames zijn aan de beurt en ook dit is maar een eerste schets van mijn idee van de view voor het kind.

De dames gaan ook een paper prototype maken, zodat we het kunnen spelen om er van te leren. Ik ben erg benieuwd en zal je op de hoogte houden!

Groet Marcel

Nationaal Plan Open Science

Hallo Marcel,

Vaker heb ik hier geblogd over de waarde van Open Onderzoek ofwel Open Science. Ik was verheugd om te lezen dat er onlangs een Nationaal Plan Open Science is gepresenteerd. Tien partijen (waaronder Vereniging Hogescholen, SURF, KB, NWO) hebben de ambitie uitgesproken de wetenschap nog meer toegankelijk te maken. De geformuleerde doelen zijn:

 • 100% open access publiceren in 2020
 • onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik
 • Erkenning en waardering
  Open science gaat onderdeel uitmaken van het evaluatie- en waarderingsproces voor onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksvoorstellen. Een onderzoek hiervoor wordt gezamenlijk gestart.
 • Stimulering en ondersteuning
  Inrichten van een ’clearinghouse’ dat alle benodigde informatie over ondersteuning biedt aan onderzoekers op alle terreinen van open science.

Er is inmiddels ook een website openscience.nl. Zie ook onderstaand filmpje.


Mooie ambities!
Ik hoop er nog veel van te horen. Ook binnen Zuyd.

Groet,
Judith

Learning outcomes guidelines #BlendKit2017 #Dutch

Ha Judith, ha Ankie, ha Marcel,

Vandaag ben ik een interessante resource tegengekomen. Eentje waarvan ik hoop dat we al een Zuyd variant hebben, en zo niet dat we dan deze kunnen gebruiken of aanpassen naar onze behoeften.

Judith, zoals je weet ben ik bezig met de BlendKit2017 MOOC op Canvas. En in de Do It Yourself opdrachten moest ik een Course Blueprint maken en een Mix Map. Dat eerste is een overzicht van de cursus: doelen, prestaties en leeractiviteiten. Ze geven een voorbeeld van zo’n Course Blueprint:

samplecourseblueprint

This Course Blueprint is part of the Blended Learning Toolkit  prepared by the University of Central Florida (UCF) and the American Association of State Colleges and Universities (AASCU) with funding from the Next Generation Learning Challenges (NGLC). It is provided as an open educational resource under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Marcel en Ankie, aangezien jullie me inmiddels kennen werd ik in de war gebracht door dit schema door de plek waar de woorden Learning Outcomes staan. In mijn beeld is dat de verzameling van leeractiviteiten, wellicht ook learning design te noemen. En verwacht ik de learning outcomes op een ander niveau. Eigenlijk zelfs wel buiten dit plaatje daar waar het gaat om de verzameling aan activiteiten/prestaties die een student moet doen om zijn diploma/certificaat te behalen. En dat hij dat dan zou kunnen doen door of modules (waar dit er dan een van zou zijn) of door activiteiten in zijn werkomgeving.

Die Blueprint is huiswerk en net als jij Judith probeer ik die dan netjes te maken, maar ben ik eigenwijs genoeg om me te storen en mezelf te blijven afvragen: hoe zit het nou?

Om er nu een literatuur review van te maken over de definitie van learning outcomes (dat eigenlijk zou moeten) dat ging me te ver, maar ik vraag me wel af of onze lectoren Dominique, Marcel, Paul en Hendrik wel ergens een dergelijke definitie hebben. En of dat die met elkaar overeenkomt. Anyway, ik heb toch gezocht naar literatuur en ben daar een document tegengekomen dat Guidelines geeft over het maken van Learning Outcomes. Een document waarvan ik denk dat Zuyd ook een versie moet hebben (of deze moet overnemen). Bij ZuydProfessional hebben we verschillende workshops gehad over Learning Outcomes en daarvan heb ik veel geleerd, maar het beeld dat een learning outcome op verschillende niveau’s kan worden gedefinieerd had ik niet en een document waarin de informatie verzameld is plus gedocumenteerd is hoe je er zelf een kan schrijven heb ik ook nog niet gezien. Tot nu.

Declan Kennedy heeft een “Writing and learning outcomes: a practical guide” geschreven. Ik heb hem nog niet van A tot Z gelezen, maar in het kader van mijn beeldvorming heeft hij al erg geholpen en ik zie veel elementen van de workshops terugkomen. Marcel en Ankie hebben we inmiddels zoiets binnen Zuyd (Professional) of kunnen we hier iets mee?

Ik zie nu inmiddels dat je learning outcomes kunt definieren op module niveau maar ook op het niveau van een heel onderwijsprogramma (een Bachelor bijvoorbeeld), maar ik zie nog steeds niet dat het een verzameling is van leeractiviteiten op het niveau zoals in het voorbeeld Course BluePrint wordt gedefinieerd. Eens aan de docenten vragen binnen de BlendKit2017 cursus.

Groet Marcel Schmitz

Learning blended (?) about blended Learning in BlendKIT2017

Hi Judith,

First I want to introduce you to my classmates and teachers of the BlendKIT2017 Course I am participating in. We all are interested, like yourself, in Blended Learning and how to get (more) experienced in building blended course(s) material. There are several bloggers a-like who are going to share their course experiences online. I will mention them later.

Classmates, I want to welcome you to the duo-blog Judith and I share over the last couple of years. Most of it is in Dutch, because we both are IT in Education enthusiasts in the Netherlands at Zuyd University of Applied Science. But I have been blogging in English before, which you can find under the category: English Jam. Judith is the big engine in this blog, the hero that finds time in her schedule and room in her head to blog about anything she encounters at Zuyd that has to do with IT in education, innovation in education or inspiring stories in education. I, as a sidekick, am trying to keep up with her. So our course will be an opportunity to make up some ground. We write to each other in our blogposts about our experiences, so that is the form that I am going to use for our course blogs as well.

The BlendKIT2017 course is a course on Canvas. As you know I know Blackboard inside out, and I have experienced with Coursera and Edx, but I didn’t use Canvas before. So that also is a learning experience. On the first look it seems to deliver a lot of structure, but after the orientation and the first week content (being on another website) I am still have to see a lot of action to be able to make a judgement of Canvas.

The topic of week 1 is chapter 1 of the Blended Learning Toolkit. And the main discussion there is the definition of Blended Learning. As we have seen in our past projects at Zuyd that was, and still is, an issue. The most important thing is to create a common language within an institution on that topic. As we are an University of Applied Science with 10 faculties, with all of them experts and strong opinions it is important that someone makes or chooses a definition that fits all of our needs. As we are building Guidelines for our Zuyd Professional project to build blended learning courses we should reflect on how others did that. McGee and Reis have made an overview of guidelines and handbooks and have researched the elements of them (http://onlinelearningconsortium.org/sites/default/files/jaln_v16n4_1_Blended_Course_Design_A_Synthesis_of_Best_Practices.pdf) For me the most interesting resource in the first chapter, because it illustrates the struggle in getting uniformity and gives several directions that can be taken to categorize blends or elements in a blended learning environment.

Choosing a blended learning model to build a framework upon is something that our research center Technology Enhanced Learning and our iTeam is working on. So I was glad to read that this was the road presented to us. The importance of blended learning for a university, teacher or student are different (economics and engagement from institutions, quality and engagement from students, efficiency and flexibility) but the challenge is to trigger all three with our model and framework.

For me Blended Learning is the combination of F2F and online where we choose the options based on student, teacher, institution (preferably in that order). In a dutch blogpost on designing your blend I posted a presentation on which cheat 8 illustrates a  blended strategy choosing several F2F and online items in a course. This is the way I would like to design my own blended (part of a) course. I hope I can use the next weeks of the course to work and learn on that.

Marcel Schmitz

Onderzoek doen op Lowlands?

Ha Marcel,

Je kent Lowlands natuurlijk. Inmiddels wordt dit festival al voor de 25e keer georganiseerd. Naast muziek hebben zij een uitgebreid randprogramma met workshops, comedy maar ook wetenschap. Op de site van de Vereniging Hogescholen staat in dit kader een interessant nieuwsbericht

In het Lowlands Science-dorp kunnen de bezoekers zich elke dag van het festival onderwerpen aan bijzondere onderzoeken en experimenten. Een win-win situatie! De onderzoekers krijgen een groot testpubliek en de bezoekers kunnen zich wagen aan proefkonijnenavonturen. Bovendien biedt Lowlands Science een podium om aan een groot publiek te laten zien wat hogescholen allemaal in huis hebben.

In onderstaand filmpje zie je een impressie van Lowlands Science 2016

Iets voor jou? Voor je studenten? (Alhoewel het geen handige tijd is voor onderzoek voor afstudeerders ;)) Of voor een andere onderzoeker die je kent? Er zijn maar 10 plekken beschikbaar. Je moet je wel houden aan een aantal richtlijnen houden:

 • De festivalganger kan meedoen. De concurrentie op een festival is groot; je moet de bezoeker dus echt iets te bieden hebben. Alleen vragenlijsten invullen bijvoorbeeld, vinden niet veel bezoekers leuk.
 • Het gaat niet om een tentoonstelling over wat de onderzoekers kunnen of doen, maar daadwerkelijk bijdragen aan een onderzoek, onderzoeksdata opleveren. Onderzoek dat bijvoorbeeld alleen gebruik maakt van enquêtes is niet interessant voor de bezoeker.
 • Het onderzoekt dient rekening te houden met de omgevingsomstandigheden van een festivalterrein: onder andere trillingen, geluid, alcoholconsumptie. En een stabiele wifi is er meestal ook niet op een festivalterrein, zo kan ik uit eigen ervaring zeggen 😉

Deadline is 15 maart 2017. Meer informatie op de website van Lowlands Science

lowlandsscience

Judith

Positive Platforms

Beste Judith, Barbara, Dominique en Marije,

Met ieder van jullie ben ik min of meer bezig geweest met communities of netwerken die samen gaan werken of samen kennis, ervaringen of producten gaan delen. Ik weet dat we allemaal op zoek zijn naar de goede weg om dit te realiseren en ik weet ook dat we allemaal worstelen terwijl we op weg zijn. 

We zijn niet de enige die dromen en bouwen aan platforms die het positieve moeten delen. The institute of the Future  heeft eind vorig jaar met veel mensen gebrainstormd. Bekijk onderstaande impressie, wellicht kunnen we er van leren.

Ik heb het er graag met jullie over.

Groet Marcel

Ontwerp je eigen blend

Ha Judith,

Je hebt uitgebreid geblogged over de SURF onderwijsdagen 2016 (hier, en daar, en ook hier). Wellicht moet je me even helpen en staat het er toch, maar ik kwam via de SURFSPACE een artikel tegen over het ontwerpen van je eigen blend. En ik moet zeggen de manier van presenteren met icoontjes, de link naar de hele set van materiaal (ik weet niet of die buiten SURF te lezen is en of die gedeeld mag worden) geeft een boel materiaal om mee te werken.

De presentatie staat hieronder en ik hoop niet dat ik hem in ons collectieve bloggeheugen gemist heb. Als dat toch zo is, hij is volgens mij het herhalen waard.

Het lijkt me goed als we op deze manier, met icoontjes ook de leeractiviteiten van Zuyd in kaart brengen. Ik ga dat in ieder geval al eens doen voor de faculteit ICT.

Groet Marcel

 

%d bloggers liken dit: