Site-archief

Learning Analytics helpen docenten in onderwijsproces

Hoi Marcel,

In het decembernummer van OnderwijsInnovatie staat het artikel Learning analytics helpen docenten in het onderwijsproces van Anouschka van Leeuwen en Rianne Poot. Het artikel beschrijft een onderzoek bij een bachelorcursus binnen de opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Deze cursus is vormgegeven volgens het Flipped Classroom-model. De interactie tussen docenten en studenten vindt voornamelijk plaats tijdens de werkgroepen. In dit onderzoek hebben ze docenten learning analytics aangeboden om hen te ondersteunen bij het monitoren van studenten.

fc_la

Op het moment dat docenten en studenten elkaar ontmoeten tijdens de werkgroepen is er al een diversiteit onder de studenten wat betreft voorbereiding en ondernomen activiteiten. Het doel van de learning analytics was om docenten te voorzien van informatie over deze activiteiten zodat zij geïnformeerd naar de werkgroepen gaan.

Data over het kijken van kennisclips en het inleveren van toetsvragen werden automatisch gegenereerd. Deze data geven echter geen compleet beeld van het leerproces van de individuele student en het samenwerkingsproces. Daarom werd nog dmv korte anonieme vragenlijsten wekelijks extra informatie verzameld om meer affectieve data en data die betrekking hadden op het groepsproces te verkrijgen. Deze vragen gingen over:

 • aantal leesuren
 • onderwerpen waarover studenten het meest hadden gelezen
 • tevredenheid over communicatie binnen de groep
 • tevredenheid over participatie binnen de groep
 • inschatting van betrouwbaarheid van groepsleden
 • mate van overeenstemming binnen de groep
 • vertaling kunnen maken van model naar groepsopdracht
 • voortgang van groepsopdracht

Studenten konden ook opmerkingen over individuele of groepsvoortgang toevoegen.

De docent kreeg wekelijks per werkgroep een rapportage. Hierin stonden geen gegevens van individuele studenten zodat privacy was gewaarborgd. Docenten hielden een logboek bij en aan het eind van de cursus zijn zij bevraagd over de zinvolheid van deze rapportages en wat zij met de informatie hebben gedaan.

dr_la

Docenten gaven aan dat zij (monitoren)

 • een goed overzicht hadden van de activiteiten van de studenten
 • gemiddelden tussen werkgroepen konden vergelijken
 • inzicht hadden in voortgang in samenwerking
 • een objectiever en vollediger beeld hadden van studenten

Op basis van de rapporten werd ook daadwerkelijk gehandeld (interventie):

 • complimenteren
 • confronteren, met beeld van de rapportages
 • aanpassen, meer uitleggen indien nodig.

De pilot was succesvol te noemen en het onderzoek wordt voorgezet. Een drietal tips van de onderzoekers

 1. ontwikkel een mix van cognitieve en affectieve maten die aansluit bij de behoefte van docenten (zie ook bericht The global search for education: would small data mean big change?)
 2. reserveer voldoende tijd voor het opzetten van learning analytics
 3. maak vaste afspraken in het team om de uitkomsten van het learning analytics-rapport te bespreken.

Groet,
Judith

The Bitcoin Blockchain Explained

Ha Judith,

We hebben het in eerdere blogs als gehad over blockchain. Hierbij nog eens een uitleg, begonnen vanuit BitCoin, maar met inzicht in het blockchain verhaal (ook bruikbaar binnen onderwijs).

BitcoinExplained

Bron: The Bitcoin Blockchain Explained

Groet Marcel

Can learning be measured?

Ha Marcel,

Jij vroeg je onlangs af Can imagination be measured? Ik heb toen gereageerd met de opmerking: moet nu echt alles gemeten kunnen worden? Je kent mijn aversie tegen ‘meten is weten’ 😉 Nu zag ik via Educause deze interessante discussie Why is measuring learing so difficult? In deze video horen we de meningen van verschillende onderwijskundige en toetsspecialisten die zich ook afvragen of alles gemeten moet (kunnen) worden.

Kunnen we leren zo versimpelen zodat er data uit te halen is? Volgens hen is leren een complex proces. Leren is alles van nieuwsgierigheid tot onthouden. Misschien zelfs wel iets magisch? 🙂

Tsja … wat is leren?

Groeten,
Judith

Mobile Dashboard Learning Analytics

Goedemorgen Judith,

Een van de projecten waar ik me in 2012 mee ga bezig houden is: Learning Analytics. Vanaf februari krijgen we een afstudeerstagair van de opleiding Informatica die bij ons, team Media, komt afstuderen. We krijgen overigens 3 afstudeerders! en om een beetje duidelijkheid te krijgen voor mezelf, voor Chris en voor de afstudeerder ben ik bezig met korte opdrachtomschrijvingen te maken. Diegene die ik af heb gaat over: Learning Analytics. Mocht je commentaar hebben dan hoor ik dat graag, want dan kunnen we nog sleutelen aan de betreffende opdracht! Hieronder volgt de omschrijving.

Afstudeeropdracht: Learning Analytics Dashboard

 

Introductie

In de wereld van leren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen. Cursussystemen zoals Blackboard, Studentinformatiesystemen zoals Osiris, toetssystemen zoals QMP, maar ook systemen die gebruikt worden voor de communicatie (E-mail, Messenger) en social media (Twitter, Facebook, LinkedIn) laten steeds meer digitale voetstappen achter in de vorm van informatie.

Daarnaast stijgt de mobiliteit van het gebruik van dit soort software door studenten doordat veel van de genoemde applicaties ook een variant hebben op een mobiele telefoon of tablet. Deze media laten ook nog digitale voetstappen achter (locatie, tijd, activiteit) in de vorm van informatie.

In de wereld van de persoonlijke gezondheidsverbetering zijn er reeds applicaties in gebruik die dit soort ‘gebruikersinformatie’ inzetten in het proces. Een voorbeeld bij het rennen/joggen hiervan is de Nike+ methodiek, waarbij een sensor in de schoen in contact staat met een iPod. De informatie die van te voren is neergezet (te rennen afstand, limiettijd, intervalsnelheid) wordt gecombineerd met op dat moment gemeten informatie (snelheid, afstand, versnelling) dit wordt verwerkt en geeft op een online pagina een dashboard waarin prestaties, suggesties en stimulansen worden gepresenteerd.

De inspiratie voor deze opdracht komt van een lezing van Erik Duval over Learning Analytics.

Opdracht

Het maken van een werkend prototype dashboard op een mobile (telefoon of tablet) waarbij informatie over het leerproces van een student van de Hogeschool Zuyd wordt verzameld en gepresenteerd, zodat de student een overzicht heeft van hoe hij/zij er voor staat met betrekking tot zijn/haar leerproces. Dit dashboard moet in staat zijn om met de student te communiceren over bepaalde gebeurtenissen in het leerproces.

 • Ontwerp van Zuyd Dashboard voor Learning Analytics
 • Werkend prototype van Zuyd Dashboard op minstens één mobile operating system (Android, iOS) op een mobiele telefoon waarbij koppelingen gelegd worden naar:
  • Databases of systeemtypen zoals die gebruikt worden binnen Zuyd. (Bijvoorbeeld: Blackboard draait op een SQL server. Een koppeling naar een dergelijke server moet gelegd kunnen worden.)
  • Verscheidene communicatie media (E-mail, Messenger)
  • Verscheidene Social Media (Twitter, Facebook).
  • Een eigen inputsysteem voor extra informatie te vragen.
  • In het prototype moeten er een aantal slimme analyses, queries gemaakt worden op de informatie.

 

Je snapt, binnenkort komen de andere 2 opdrachten ook hier te staan. Maar elk commentaar is welkom, de studenten beginnen pas in februari dus er is nog sleuteltijd!

Groet Marcel
 

%d bloggers liken dit: