Site-archief

Gouden regels voor docenten volgens Hattie

Hattie heb ik tijdens mijn studie leren kennen, voor de MLI Eindhoven hét uitgangspunt van hun onderwijsvisie: feedback daar draait het om! Echter Hattie heeft meer te vertellen dan alleen zijn onderzoek wat voor een groot leereffect feedback heeft. Hij is namelijk meer en meer een totaalvisie op onderwijs en leren aan het verspreiden. Hij heeft natuurlijk een breed podium waarop hij dat kan verkondigen. Deze 1 uur durende toespraak van hem: Buldling connections and cohesion ga ik zeker nog eens bekijken.

Voor mijn zomervakantie kwam onderstaand filmpje een paar keer in mijn netwerken voorbij. In deze visualisatie worden 8 mindframes door Hattie benoemd. Een docent die deze 8 mindframes heeft ontwikkeld, heeft volgens Hattie een een veel grotere impact op het leren van studenten.

MIND FRAME 1: Teachers/leaders believe that their fundamental task is to evaluate the effect of their teaching on students’ learning and achievement.
MIND FRAME 2: Teachers/leaders believe that success and failure in student learning are about what they, as teachers or leaders, did or did not do…We are change agents!
MIND FRAME 3: Teachers/leaders want to talk more about the learning than the teaching.
MIND FRAME 4: Teachers/leaders see assessment as feedback about their impact.
MIND FRAME 5: Teachers/leaders engage in dialogue not monologue.
MIND FRAME 6: Teachers/leaders enjoy the challenge and never retreat to “doing their best.”
MIND FRAME 7: Teachers/leaders believe that it is their role to develop positive relationships in classroom/staffrooms.
MIND FRAME 8: Teachers/leaders inform all about the language of learning.

De 8 mindframes worden nader toegelicht in het artikel Know Thy Impact: Teaching, Learning and Leading

En zo verschenen nog meer tips over houdingen voor effectieve docenten, zoals de 11 die Carrie Lam opsomde in haar blog 11 Habits of an effective teacher

 1. enjoys teaching
 2. makes a difference
 3. spreads positivity
 4. gets personal
 5. gives 100%
 6. stays organized
 7. is open-minded
 8. has standards
 9. finds inspiration
 10. embraces change
 11. creates reflections

Zijn dit geen eigenschappen voor elke levenslang lerende professional? 😉

Groet,
Judith

Future of learning in a networked society

Hallo Marcel,

Zojuist las ik een (interessante) artikel The future of libraries (via Bert Frissen) dat eindigde met een must-see video van Ericsson over de toekomst van leren. Een mooie aanvulling op het blog dat ik deze week plaatste: Een kijkje in de toekomst van leren. In de video komen verschillende interessante uitspraken voorbij van o.a. Stephen Heppell, professor Bournemouth University  (“We’re probably at the death of education, right now,… And I think that learning is just beginning.”), Seth Godin (“There’s a very big difference between ‘access to information’, and ‘school. They used to be the same thing. Information is there online, to any one of the billion people who has access to the Internet. So what that means, is if we give access to a 4-year-old, or an 8-year-old or a 12-year-old, they will get the information if they want it,”), Sugata Mitra (“It’s the teacher’s job to point young minds towards the right kinds of questions. The teacher doesn’t need to give any answers, the answers are everywhere”), Daphne Koller (Coursera) (“…as education is going to go back to its original roots of teaching. Where the instructor actually engages in a dialogue with the students and helps them develop thinking skills, problem solving skills, passion for the discipline.”)

Gewoon even 20 minuten de tijd voor nemen!

Veel inspiratie en kijkplezier.
Judith

Focus op onderwijs!

Hallo Marcel,

Collega Harry attendeerde me op onderstaande video. Na Avans heeft nu ook Hogeschool Utrecht een RSAnimate-achtig filmpje. Ook in dit aansprekend filmje neemt een collegelid het woord. Hij vertelt ons over het belang van het HU-project ‘Focus op onderwijs binnen de professionele ruimte’, een herkenbaar geluid! De betrokkenheid van de docent, als kennisprofessional en als teamlid, moet versterkt worden bij het ontwerp en de uitvoering van onderwijs en onderzoek.

Doel van het project is om docententeams op een hoger niveau van professionaliteit en zelfsturing te laten functioneren, om zo de onderwijskwaliteit en de tevredenheid bij medewerkers en studenten te verbeteren.
De HU ondersteunt momenteel 12 pilotteams in het kader van dit project. De docententeams streven naar het bevorderen van professionaliteit en gaan zelfsturend te werk. Partnerschap is daarbij het sturend principe: medewerkers werken samen om gemeenschappelijk onderwijs en onderzoek voort te brengen, ieder met een eigen rol en een eigen waarde. Teamontwikkeling draagt bij aan de verdere ontplooiing van die zogeheten werkgemeenschap. De betreffende teams experimenteren met vragen rondom werkorganisatie, taakverdeling, aanspreekcultuur en leiderschap.

Via: blog Kenniscentrum Social Innovatie HU

Gezien mijn missie en visietraject voor Zuyd Bibliotheek was het mooi om de zin “hoe beter het onderlinge gesprek = hoe beter de missie = hoe beter het team = hoe beter het onderwijs!” te horen. Het draait toch altijd weer om open en transparante communicatie 🙂 dat blijft de basis voor een goede en respectvolle samenwerking.

groet,
Judith

De lerende docent

Hoi Marcel,

Het voordeel van zo’n vakantie is dat ik veel tijd heb om twitter te volgen en blogs te lezen. En om dit weer te delen 🙂 zoals dit filmpje.
Onze collega Ilse Meelberghs heeft helemaal raak geschoten met de titel haar blog: De lerende docent! Daar draait het om!
What makes great teachers or school leaders? Their degree or knowledge… maybe their ability to engage learners

Bron: It turns out that the best teachers are the best learners via @JelmerEvers

Judith

Meer academici op het HBO?

Ha Marcel,

Je was er de afgelopen dagen niet, maar via twitter hadden we toch nog contact. O.a. over het artkel in NRCnext van afgelopen vrijdag:
De docent op het hbo moet van de universiteit komen : want hoe kun je nu voor de klas staan als je niet hoger geschoold bent dan je eigen leerlingen?” opiniestuk van Martin Slagter (niet zo’s actieve twitteraar)
Zowel Ankie als ik lazen het artikel ongeveer op hetzelfde tijdstip.

Quote uit het artikel:
“Hoe kun je nu met overtuiging en gezag lesgeven als je zelf niet hoger opgeleid bent dan degenen aan wie je lesgeeft? Elke hbo-docent zou universitair opgeleid moeten zijn, of op zijn minst een eerstegraads onderwijsbevoegdheid moeten bezitten. Dat is nu nauwelijks het geval.”

Voor Slagter is reden zonneklaar waarom er zo weinig universitair geschoolde docenten zijn op het HBO: de lage inschaling. Nu is het lange tijd voor docenten alleen mogelijk geweest om via managementfuncties in een hogere salarischaal terecht te komen.Gelukkig zit daar nu een kentering in en zit ook in docentenschalen carrièreperspectief.
Marcel, je weet dat voor mij hoogte van salarissen juist helemaal niet afhankelijk zouden moeten zijn van opleidingsniveau. Waarom zou een academicus zoveel meer moeten verdienen dan een arbeider. Waarom wordt ‘hersenarbeid’ financieel beter gewaardeerd dan ‘handenarbeid? Bullshit!
Kijk liever naar inzet van de werknemer!

Natuurlijk krijgt het ‘Nieuwe Leren’ ook de schuld. Maar dit is niet zo vreemd. Al 5 jaar strijdt Slagter tegen onderwijsvernieuwing. Lees hier en hier en hier. Maar het onderwijsconcept van zijn werkgever Hogeschool voor de Geesteswetenschappen Utrecht lijkt toch  redelijk eigentijds. Voelt hij zich daar wel thuis?

Maar gaat het nu echt door het gebrek aan vakinhoudelijke kennis van de hbo-docent mis in het HBO, zoals Martin Slagter beweert?
Ik wilde er even over nadenken, maar jouw reactie was duidelijk:

Je hebt helemaal gelijk.
Inmiddels is het ook Zuydbeleid om een bepaald percentage aan academici in een docententeam te hebben. Academici die zo’n 20 jaar geleden zijn afgestudeerd, nooit hebben bijgeschoold, kunnen beter met “overtuiging en gezag” (iew) lesgeven dan een iemand uit de praktijk, die vol passie over zijn vak kan vertellen? Ik geloof er niets van. Ik weet het wel zeker. Mag ik dat wel zeggen? Ik heb alleen maar MAVO hoor (gevolgd door 2 jaar HAVO).

Inspiratie, daar draait het om. In september 2010 heb ik een intern Zuydblog geschreven over inspirerende docenten n.a.v. het gelijknamige boek

Edith Roefs heeft als lid van de kenniskring van het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs van de Christelijke Hogeschool Windesheim onderzoek gedaan naar de betekenis van inspirerende docenten. In 10 docent-verhalen werkt ze verschillende thema’s uit, zoals: studenten confronteren, hoge eisen stellen, openleerklimaat creëren en de aandacht voor theorie in competentiegericht onderwijs. Het boek geeft geen richtlijnen of stappenplannen voor inspirerend docentschap maar voorbeelden en inzichten waar men zich aan kan spiegelen.
Het onderzoek is gebaseerd op o.a. groepsinterviews met studenten. Studenten vinden inspirerende docenten een docent die ‘echt’ is: een mens met sterke en zwakke kanten, voorkeuren, visies en eigen ervaringen. Fouten maken mag en toegeven ook. Het genereert betrokkenheid en maakt de docent geloofwaardig.
Op de website ScienceGuide is een artikel over dit onderzoek te lezen.

Het moge duidelijk zijn: ik deel niet de zwart/wit mening van Martin Slagter.
Iedereen herinnert zich nog wel een docent van vroeger die voor hem/haar net het verschil maakte. Waarom heeft net die ene docent betekenis voor jou? Dan draait het echt niet om opleidingsniveau hoor, maar om bezieling en inspiratie. En echte interesse in de student. Niet om gezag en schaal 13! Daarmee wil ik niet beweren dat het salaris van docent HBO of leerkracht VO/PO niet op waarde geschat moet worden. Het hoeft geen vrijwilligerswerk te zijn.
En ik wil zeker niet beweren dat een academicus geen inspirerende docent kan zijn, want ik kan er zo al 2 noemen :).Maar het belangrijkste is om jezelf vragen te stellen, zoals Edith Roefs die heeft geformuleerd::
Hoe heb ik mij ontwikkeld in mijn beroep van oorsprong, welke ervaringen zijn betekenisvol en hoe geldt dat voor mijn ontwikkeling als docent? En hoe kan ik dit (meer) tot uitdrukking laten komen in mijn gedrag en betekenis voor studenten?”
Het is altijd goed om jezelf zo nu en dan een spiegel voor te houden, dat geldt ook voor mij als niet-docent.

groet,
Judith

%d bloggers liken dit: