Site-archief

ICT-docentprofessionalisering #versnellingsplan

Hallo Marcel,

Alle informatie rondom de Versnellingsagenda Onderwijsinnovatie met ICT van SURF, Vereniging Hogescholen en VSNU is te vinden op de nieuwe website versnellingsplan.nl. Zo ook de updates uit de zones. Even ter reminder, dat zijn deze acht:

 1. Faciliteren en professionaliseren van docenten (zorgen voor randvoorwaarden om docenten de ruimte te bieden om hun onderwijs te vernieuwen)
 2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren (verbeteren van domeinspecifieke digitale vaardigheden van de afgestudeerden)
 3. Flexibilisering van het onderwijs (noodzaak van standaardiseren alvorens te flexibiliseren)
 4. Naar digitale (open) leermiddelen (stimuleren van publiceren onder een open licentie en de toegankelijkheid verbeteren)
 5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata (bewaren en analyseren van studentdata met aandacht privacy en security)
 6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ict (bundeling van onderzoekscapaciteit naar onderwijsinnovatie met ict)
 7. Samenwerking met EdTech (benutten innovatiekracht van leveranciers en startups)
 8. Gezamenlijk koersen op versnelling (bestuurlijke afstemming, ofwel het strategische gesprek)

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Zelf ben ik bijzonder geïnteresseerd in de zone over ICT-docentprofessionalisering. Helaas kan ik niet naar hun sessie op de SURF Onderwijsdagen omdat we dan zelf bezig zijn met de ‘Fellowship of the Learning‘ 🙂

Maar er is al een folder over de vijf thema’s waar deze zone mee aan de slag is gegaan.

De zone Docentprofessionalisering werkt aan vijf thema’s:

 1. Integrale aanpak van facilitering en professionalisering van docenten
  een instrument wordt ontwikkeld om instellingen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT in beweging te krijgen op het gebied van visie en beleid, leiderschap, professionalisering en inforastructuur
 2. sectorbrede verankering van onderwijsinnovatie met ICT
  verkenning op sectorniveau (VSNU en VH) naar de mogelijkheden ICT integraal onderdeel te maken van zowel de basiskwalificaties als de bijbehorende scholingstrajecten
 3. bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering
  begin 2020 publiceert de zone een overzicht van bouwstenen waarmee instellingen hun huidig professionaliseringsaanbod tegen het licht kunnen houden. De bouwstenen zijn onderverdeeld in 3 categorieën: (a) Waartoe professionaliseer je: wat is je visie op onderwijsinnovatie met ICT? (b) Hoe organiseer, faciliteer en ondersteun je docentprofessionalisering? (c) Welke vormen/inhouden kent het professionaliseringsaanbod?
 4. goede voorbeelden van onderwijsinnovatie met ICT
  er wordt gewerkt aan een intuïtieve online omgeving waar docenten hun voorbeelden kunnen delen en gebruiken
 5. proeftuinen voor professionalisering
  de leden van de zone gaan in professionele leergemeenschappen ook aan de slag met onderwijsinnovatie met ICT, digitale peerfeedback is de eerste innovatie.

Mooie thema’s waar ik op kleine schaal binnen Zuyd ook aandacht voor heb/vraag. De thema’s sluiten goed aan bij het Adviesrapport Docentprofessionalisering bij implementatie Blended Learning van Evelien van Limbeek  Ik ben erg benieuwd naar hun producten, en zal ze uiteraard tzt binnen Zuyd verspreiden.

Tot morgen in de trein op weg naar de Bossche Bollen 🙂

Judith

Let’s battle! : zo kan excellentie binnen Zuyd ook gestimuleerd worden

Hi M!

Onze JAMsessie over een Battle of Concepts – idee met Mark Bertrand is al weer enige tijd geleden. Battle of Concepts gaat uit van de ondernemersgeest, creativiteit en innovatievermogen van young professionals, onze studenten dus. Mark is zoals hij in zijn vorig gastblog deelde aan de slag gegaan met het concept. In september is de Battle ook echt begonnen! Hij heeft uiteindelijk besloten om het het idee niet binnen het lesprogramma op te nemen. Deze 12 studenten ‘battlen’ dus buiten het reguliere onderwijs om! Mark verwacht dat hen dit een tijdsinvestering van zo’n 3 uur per week kost, met uitschieters van 6 uur per week. Maar ze strijden dan ook wel om iets!
Trotse Mark blogt nu verder ….

5 Teams met in totaal 12 studenten van Commercieel en Financieel Management zijn met elkaar aan het battlen geslagen!
Het is zover. Na een intensieve voorbereiding trapte Wout van Stokrom, Vice President van regio West (Nederland, België, Luxemburg en Groot-Brittannië) van international Berner, op woensdag 5 september de competitie af. De opdracht die Wout voor de studenten heeft luidt:

Onderzoek de mogelijkheid tot verdere segmentatie van de klantgroepen in de subdivisies Hout/Steen, waarbij soort, grootte en geografie een rol spelen.
Geef in het voorstel aan, welk verkoopkanaal het meest wenselijk is per soort/grootte en welke communicatiemiddelen ingezet kunnen worden.

Met deze opdracht kunnen de studenten aan de slag. Taak is om dit uit te werken tot een concept. Er zijn ook een aantal voorwaarden verbonden aan de uitwerking van het concept. Zo moet het concept passen binnen de missie, visie en strategie van Berner. Verder moet het uitdagend zijn, prikkelend, zal het SMART geformuleerd moeten worden en zal het moeten bijdragen aan ROI. Dit alles met één doel: het bereiken van de doelgroep.
Ik geef direct toe dat het geen geringe opdracht is. Gelijktijdig meld ik dat de beloning voor het winnende team dan ook navenant is. Het winnende team (en let wel: er zijn 5 teams hetgeen betekent dat je 20% kans hebt!) krijgt een fantastische prijs. Ik bedoel: 3 dagen Verona geheel verzorgd en bovendien 500 euro zakgeld per teamlid (!). Bovendien krijgt die student(e) die er met kop en schouders bovenuit steekt ook nog een baan aangeboden. Redenen te over om het beste beentje voor te zetten lijkt me zo….
Spannend wordt het richting de eerste presentatieronde op woensdag 3 oktober. Ieder team presenteert dan de stand tot en met en krijgt feedback. Op die manier krijgen ook wij (jury) inzicht in de vorderingen van de battle.
Dus: let’s rumble!

Tot de volgende keer!
Mark

Ik ben natuurlijk erg benieuwd naar de presentatieronde, jij ook? Mark houdt ons op de hoogte! 🙂
Groet,
Judith

Competentiegericht én competitiegericht? Battle of Concepts!

Hallo Marcel,

Dat was een leuke JAMsessie hè (alweer 2 maanden geleden) met Mark Bertrand, docent van de opleiding Commercieel Management en student Angelo Echtermeijer over een Battle of Concepts – idee.

Angelo vertelde ons over zijn ervaringen met de Battle of Concepts. Op battleofconcepts.nl (zo staat op de website te lezen) zijn bedrijven en overheidsinstanties op zoek naar innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor allerlei soorten vraagstukken. Bijvoorbeeld ideeën voor een nieuw productontwerp, een maatschappelijk vraagstuk of een marketingcampagne.

Mark is met alle ideeën aan de slag gegaan en heeft een plan geschreven. En in september gaat de battle beginnen! Maar laat ik Mark zelf zijn verhaal vertellen:

OUR 2bejammed GUEST: Mark Bertrand

“Ondernemendheid is een belangrijke pijler binnen Zuyd en helemaal binnen Commercieel Management. Ondernemendheid beperkt zich niet alleen tot die studenten die het (zelfstandige) ondernemerschap ambiëren, integendeel. Ondernemendheid is een competentie die in steeds meer branches in verschillende functies in toenemende mate wordt gevraagd.”
Vanuit die gedachte ben ik aan de slag gegaan met de Battle of Concepts. Deze vorm is niet nieuw, maar ik heb enige aanpassingen gedaan om de binding binnen de regio waarin Zuyd zit te verstevigen. Maar wat is nu precies de Battle of Concepts?
Wellicht herkenbaar: Veel bedrijven hebben ideeën die blijven rondzingen. De tijd is er niet, de kennis is er niet, het bedrijf wil er geen mankracht / uren aan spenderen. Van de andere kant kan blijft het idee bestaan zonder dat het bedrijf echt te weten komt of het added value kan leveren. Bij Battle of Concepts biedt het bedrijf het idee aan een groep studenten aan die dit gaan uitwerken tot een bedrijfskundig / bedrijfseconomisch concept. Omdat diverse groepen studenten met hetzelfde idee aan de slag gaan met het tot een bruikbaar concept uit te werken ontstaat er een battle.

Het mooie van de battle is dat het spreekwoordelijke mes hier aan meerdere kanten snijdt. Studenten gaan aan de slag voor een bedrijf en het bedrijf krijgt meerdere concepten aangeboden waar ze iets mee kunnen. Daarnaast krijgt het bedrijf inzicht in de competenties (de optelsom van kennis, gedrag en vaardigheden) van studenten hetgeen kan leiden tot een stage of een eerste baan. Voor Zuyd een geweldige gelegenheid om zich als partner van het bedrijfsleven te presenteren / profileren en ECHT samen te gaan werken. Last but not least een top ervaring voor studenten om op directieniveau te sparren en om in de boardroom van het hoofdkantoor de presentaties te mogen geven. Het is dus voor “het echie”, zo realistisch mogelijk. Om het geheel nog spannender te maken: studenten sparren en presenteren dus niet met het middenmanagement maar met de top!
In september vindt de eerste battle plaats. Wout van Stokrom, algemeen directeur en vice president regio West van het internationale bedrijf Berner, presenteert aan het begin van het studiejaar het idee aan een groep van 21 studenten (3de jaars), verdeeld over 7 teams. Gedurende een periode van 10 weken gaan de verschillende groepen met elkaar battlen. Slechts één team wint. En wat ze winnen houd ik nog even voor mezelf maar geloof me als ik zeg dat het zéér, maar dan ook zéér de moeite waard is. Vanaf het moment dat de battle start zal ik via blogs jullie op de hoogte houden.

Super leuk dat Mark ons blog als kennisdeelplatform kiest! Heel veel succes, beste Mark. Als we je nog ergens bij kunnen helpen, je weet ons te vinden 🙂

Groetjes,
Judith

%d bloggers liken dit: