Site-archief

Open Onderwijs en Onderzoek #VisieZuydBibl

Goedenavond Marcel,

Het was een enerverend dagje vandaag. Vanmorgen stond een bijeenkomst met bibliothecarissen op de agenda waar we de stand van zaken van het Visietraject presenteerden. Daarna heb ik samen met het I-team een bijeenkomst over I-strategie voorbereid.
In beide trajecten staat de bibliotheek centraal als het gaat om open kennis delen.

open

@ afbeelding

Tijdens de interviews (al zo’n 100 geïnterviewden tot nu!) die we in het kader van het Visietraject voeren, komt de rol van de bibliotheek mbt beschikbaar stellen en ontsluiten van onderwijs- en onderzoeksmateriaal regelmatig ter sprake. Hoewel verschillende geïnterviewden vinden dat het open kennis delen een vanzelfsprekende competenties van een professionele kenniswerker behoort te zijn (en dat de rol van de bibliotheek hierbij marginaal zou moeten zijn) is dat in de praktijk (nog) niet zo. Ik ben het trouwens wel met deze geïnterviewden eens wat betreft de noodzaak van deze competentie voor onze medewerkers en studenten. 🙂 In mijn bijdrage in SURFmagazine van dec. 2012 ‘Open Onderwijs? Gewoon doen!’ heb ik dat ook benoemd. Wilfred Rubens en Wim Didderen (OU) hebben voor hun bijdrage aan het Trendrapport Open Educational Resources 2013 onderzocht wat de menselijke factor is bij de acceptatie van OER. Wat bepaalt de bereidheid om te delen? Zij benoemen de weerstanden die optreden bij implementatie van OER vanuit het perspectief van veranderingen. Waarvan de belangrijkste zijn:

  1. gebrek aan institutionele ondersteuning
  2. vrees voor kwaliteitsverlies en gezichtsverlies
  3. gebrek aan vaardigheden van gebruikers
  4. onduidelijk persoonlijk belang van docenten

Rubens en Didderen concluderen dat Open Educational Resources pas duurzaam gebruikt gaan worden als instellingen beleid ontwikkelen en toepassen dat gericht is op aceptatie, ondersteuning en kwaliteitszorg. Het begint volgens hen bij het serieus nemen van de weerstanden.
De ondersteunende rol van de bibliotheek is dus belangrijk om docenten hierbij van dienst te zijn.

In hetzelfde Trendrapport OER 2013 staat ook een bijdrage van Cora Bijsterveld (TU Delft) over De nieuwe rol van de bibliotheek bij content curation. Docenten en onderzoekers hebben volgens Bijsterveld vaak de tijd niet om de content (open onderwijsmateriaal) te verzamelen die online aanwezig is. “Belangrijk voor goede content curation is dat de content op een betekenisvolle manier wordt verzameld rond bepaalde thema’s.”  Op zich is dit geen nieuwe taak voor bibliothecarissen, verzamelen en ontsluiten van informatie is immers al sinds oudsher hun core business, alleen de tools zijn wat veranderd ;).

In de basisprincipes van een gezamenlijk I-strategie voor hoger onderwijs en onderzoek (SURF) wordt de bibliotheek ook nadrukkelijk genoemd ivm de samenwerking en kwalteit van onderzoek. “Bibliotheek worden verantwoordelijk gehouden voor de opslag en toegankelijkheid van onderzoeksgegevens na afronding van een onderzoek, omdat structurele borging van toegankelijkheid van onderzoeksgegevens belangrijk is. Daarnaast maakt digitalisering de rol van de bibliotheek voor het vindbaar maken van gegevens en informatie belangrijker. Toegankelijkheid van gegevens en informatie is sterk afhankelijk van beschikbare metadata. De kwaliteit en beschikbaarheid van meta-data moet structureel worden geborgd.”

Daarnaast zie ik ook nog een rol voor de bibliotheek weggelegd om te informeren met betrekking tot open access en het legaal gebruik van auteursrechtelijk materiaal van anderen. OER en open access zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De bibliotheek is belangrijk voor Zuyd en blijft ook in de toekomst belangrijk. Tenminste dat vind ik, en gelukkig velen met mij.
Bovenstaande punten komen zeker terug in het Visietraject van Zuyd Bibliotheek dat over een maand gepresenteerd wordt aan ons College.

Judith

Keynote Onderwijsdagen dag 1 2012

image

Ha Judith,

Wat vond jij van de keynote van Anka Mulder? Een serieus verhaal zo kondigde ze zelf aan.. Ze maakt zich sterk voor open en online onderwijs. En heeft in de keynote open courseware en de stand van zaken in Nederland besproken.

Open Courseware ooit (10 jaar geleden inmiddels) gestart bij MIT en nu verbonden in een consortium (OpenCourseWare Consortium), waar Anka voorzitter van is. Impressive! 21.000 open courses en 300+ universiteiten en colleges zijn verbonden, waaronder de TUDelft.

Daarna kwam de Massive Online Open Course (MOOC). Ik verheugde me al op de sessie van Charles Severance (dr. Chuck) later op deze eerste dag over de MOOC. Leuk dat we er nu al over hoorden. Voordeel van een MOOC: iedereen mag meedoen (16.000 voor een AI course bij Stanford). Nadeel: geen diplomering.

Anka besprak waarom dit open onderwijs geen vaste voet aan de grond krijgt in Nederland. Dit zou kunnen vanwege technische problemen, kwaliteitsverlies, dat het een hype is, dat het te onpersoonlijk zou zijn. Ze weerlegde de argumenten door te komen met voorbeelden uit Amerika waar grote instellingen juist investeren in dit soort omgevingen. Ook al had ik het graag, maar Nederland is geen USA. Haar argumenten dat Open Courseware niet onpersoonlijk hoeft te zijn en dat onderwijs zou moeten veranderen waren sterker. Haar pleidooi dat er een urgentie is vanwege veranderende studenten dat was nog sterker. Ze ging met haar argumentatie ook naar het Business Model van het onderwijs. Vragen als: Wat doe je als iemand met een online certificate van Harvard komt? Is dat te verzilveren? Vragen die nu gesteld worden, ook bij Zuyd trouwens waar studenten vragen of online Engels Camebridge cursussen in hun studiepad kunnen worden opgenomen.

Daarna kwamen de voorbeelden:
P2PU (Peer 2 Peer)
OpenStudy

Andere voorbeelden in de presentatie:
Coursera
EdX

Nederland zou juist geschikt zijn om open courseware te omarmen en het als kans te zien. Het wordt tijd dat we onze idealistische zelf aanspreken en deze kans op Zuyd oppakken. Voor de reputatie! Niet voor de directe cash 😉 Wat zeg jij?
[180112012Judith: Inkopertje! Mijn inspanningen om ‘open‘ te breken op allerlei fronten mogen inmiddels bekend zijn 😉 Ja natuurlijk zou Zuyd hierin actie moeten ondernemen, maar dat moet dan wel geïnitieerd en gestimuleerd worden want tot nu toe ken ik weinig collega’s die open hun lesmateriaal met de rest van de wereld delen. De ‘angst’ om eigen lesmateriaal weg te geven, is groot. Maar zoals Anka Mulder ook zei: Het gaat niet meer om de inhoud die de concurrentiepositie van het onderwijs bepaalt, maar de service en de studentbegeleiding.)

Groet Marcel

P.S. Dit is een live blog, dus don’t mind the gaps!

18-11-2012 links en extra info toegevoegd door Judith
De hele presentatie is ook nog te bekijken

Zowel Pierre Gorissen als Wilfred Rubens hebben ook live geblogd over deze keynote. 

Een klas met 100.000 studenten #TED

Hoi Marcel,

Guido attendeerde me op een mooie TED-talk van Peter Norvig

Peter Norvig is directeur van de onderszoeksafdeling van Google, maar ook wereldwijd de specialist op het gebied van Artificial Intelligence.
The Introduction of Artificial Intelligence was een van de gratis online cursussen die als experiment wereldwijd aangeboden werd door Stanford University. En het was succesvol … Ongelooflijk 160.000 studenten uit 209 landen!

Ze kregen het one-on-one tutoring (Benjamin Bloom) voor elkaar.
A student said, “This class felt like sitting in a bar with a really smart friend who’s explaining something you haven’t grasped, but are about to.”
Dat is toch heel bijzonder!

Ze maakten gebruik van videofilmpjes ( vgl. Khan Academy) maar dan niet langer dan 2 minuten. Het concept van Flipped Classroom werd natuurlijk toegepast, dus thuis video kijken en samen daarna discussiëren. Maar de filmpjes stonden wel een beperkte tijd online, zodat studenten gedwongen werden het tempo te volgen.
En  uiteraard van elkaar leren:

Peers can be the best teachers,because they’re the ones that remember what it’s like to not understand

Mooie 6 minuten:

Zo’n cursus wordt ook wel een MOOC genoemd: Massive Open Online Course.
In deze animatie wordt het verduidelijkt:

Willem van Valkenburg blogt dat er wel 20 verschillende soorten MOOC’s zijn. Het is dus nog volop in ontwikkeling!
Op SURFspace stond onlangs een artikel van Robert Schuwer die zijn ervaringen met zijn 1e MOOC deelt.
Zo te zien, heeft edX de toekomst!

Judith

edX: Harvard en MIT lanceren samen gratis online-onderwijsplatform

Goedemorgen Marcel,

In mijn blog over de toekomst hoger onderwijs en bibliotheek deze week, had ik het over de gratis online cursussen die o.a. Standford University aanbieden. Gisteren hebben Harvard University en Massachusetts Institute of Technology samen de non-profitorganisatie edX gepresenteerd.
Deze twee instellingen bieden vanaf najaar 2012 de eerste gratis cursussen via dit online leerplatform. Ze willen een wereldwijde gemeenschap van online lerenden bouwen. Daarnaast willen de universiteiten leren van de lerenden door te experimenteren met lesmethoden, al dan niet in combinatie met nieuwe technische mogelijkheden. Zo zou bijvoorbeeld het lesmateriaal verbeterd kunnen worden omdat docenten via het meten van kliks kunnen zien met welke delen van de stof studenten problemen hebben (learning analytics!). Ook zouden essays door middel van crowdsourcing beoordeeld kunnen worden. (bron: Tweakers.net).
Uiteraard wordt alle ontwikkelde software open source gemaakt.
Een ideële organisatie waar beide universiteiten 30 miljoen dollar in hebben gestoken!

Benieuwd of Zuyd de credits van deze cursussen zal gaan accepteren.

Game on @ Zuydlan!
Judith

In a galaxy far far away… or so close?

May the force be with you Judith!

And the force is strong? But is it strong enough? Eigenlijk ben ik helemaal geen Star Wars volger maar meer een Trekkie. Maar toch! In een Galaxy Far Far Away is er iets moois in onderwijsland. Namelijk:

Wie beter om het uit te leggen dan een van de top drie, one of the early adapters (2000 al)! MIT

Nederland kennisland zijn we al zo ver? Zelfs ik krijg van een van mijn meest vooruitstrevende collega’s de vraag: “Mag ik die weblecture wel online zetten?” Ik denk echt dat de open courseware stap voor Zuyd (voor Nederland zelfs) een te grote stap is. Of vergis ik me daarin? Heb jij enig idee hoe ik de collega’s zo ver krijg? Moet ik ze challengen? Is Open Courseware het antwoord op LifeLongLearning? Do we have the force? Is it Faraway or So Close?

Greetz Marcel

%d bloggers liken dit: