Site-archief

Zweinstein-game of ThemePark feedback (beide goed onderwijs)

Ha Judith, Dag Marcel

Ik heb besloten om maar te reageren in jouw blogpost, met een eigen kleurtje ūüôā

In je blogpost “Wat vind jij goed onderwijs” schrijf je: mensenlijke interactie is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat beweegt een ieder? dat is toch de kernvraag … ¬†Het linkje naar de blogpost voor de liefhebber

In die zin zit voor mij een keiharde waarheid en een vraag en een combinatie van beiden. Ik bedoel, ik doe onderwijs en innovatie omdat ik leef op die menselijke interactie. Dus dat beweegt me! Interactie en innovatie (en daardoor inspiratie). En daarbij heb ik je hulp nodig.¬†Die bied ik je graag ūüôā

Een van de dingen die mij beweegt,¬†is het zo nu en dan projecten opstarten of gewoon ‘beginnen’ aan idee√ęn. Zo is al veel niet gelukt (maar wel veel geleerd) en soms ook een aantal hele mooie dingen wel gelukt. Daarom zuydrobotics, daarom doitatzuyd, daarom vrrroom, daarom 2bejammed en daarom Mooczi voor Zuyd Innoveert. Marcel van der Klink en Dominique Sluijsmans hebben een nieuwe aanpak. Idee√ęn kunnen gepitched worden door teams van studenten en docenten en daarmee een subsidie verdienen. Maar ik kan niet kiezen? Dus Judith help! Ik zal vanuit meerdere idee√ęn er twee kiezen waar je uit zou moeten kiezen.

En nee, je te verwachten antwoord: pitch ze alle twee, mag niet. Waarom niet? Omdat ik niet de tijd en energie genoeg heb om beide idee√ęn van ‘fuel’ te voorzien. Tuurlijk mijn studenten gaan het project ‘trekken’, want ik geloof in student-power, maar toch. Ik ben op zoek naar een keuze.

Optie 1: De zweinstein-a-like game waarbij het trainen van competenties buiten het directe curriculum gestimuleerd worden. Het plan hiervoor kookt al een tijdje. De serveromgeving Eduquest is klaar, er zou nog een mooie app gebouwd moeten worden en het spel zou gespeeld moeten worden (playtesting) om het te verbeteren. Ik heb al samen met Chris Kockelkoren een poging gedaan voor een minor project aanvraag, maar we hebben geen tijd gevonden voor de laatste feedback te wijzigen en opnieuw in te leveren. Studenten worden in dit spel dus uitgedaagd om allerlei zaken te doen (quests) naast school. Uitdagingen die horen bij het vakgebied, leuke activiteiten met betrekking tot de sfeer, het bijwonen van faculteitsgerichte gebeurtenissen. En dit alles voor punten en rankings en wellicht zelfs in teams. Zoals griffioender punten kreeg bij allerlei acties van Harry Potter of Marcel Lubbermans. Same style other quests.

Deze game zou mijn voorkeur hebben. En waarom? Vanwege¬†‘Bilding’. En niet alleen omdat Dominique Sluijsmans, programmamanager van Zuyd Innoveert dat noemde in haar inaugurele rede noemde als 1e bouwsteen¬†die zij als lector Professioneel Beoordelen¬†belangrijk vindt voor de visie op beoordelen. Bij het beoordelen van studenten moet gewoon¬†meer aandacht zijn voor het ontwikkelen van professioneel vakmanschap, het stimuleren van onderzoekend vermogen en zelfontwikkeling. Ook in het manifest over normatieve professionalisering¬†wordt over ‘Bildung’ naast ‘Ausbildung’ gesproken. ¬†We moeten studenten beschouwen als mensen die hun creativiteit gebruiken om initiatieven te nemen. We zouden ons in het onderwijs meer moeten bewegen van rendement (resultaten) naar waarde (vorming).¬†Bildung gaat over zelfontplooiing, dat je in staat ben tot moreel oordelen en kritisch denken. Zoals in mijn blog over goed onderwijs ook al refereerde, het hoort ook bij de 21st century skills.

Optie 2: We gebruiken veel instrumenten binnen Zuyd om te ervaren hoe studenten ons onderwijs vinden. Blokenquetes en NSE zijn voorbeelden van meetinstrumenten waar ook targets aan verbonden zijn. Maar die zijn slechts 1x per blok of jaar en wordt door studenten (door de hoeveelheid aan vragen) vaak als irritant ervaren, waardoor dat de hoevedheid deelnemers soms beperkt is. Om sneller commentaar te krijgen proberen we bij ICT met koffieuurtjes informeel te polsen hoe het is. Maar ook hier is het beeld beperkt, informeel en vaak slechts een/een aantal meningen. Je zou sneller een breder beter beeld willen krijgen en interacteren (whatsapp style) reageren. Anoniem als de student dat wenst, persoonlijk als daarom gevraagd wordt. Een app, waarbij je TheSims of Thempark stijl kunt aangeven hoe je je voelt over bepaalde onderwerpen die bij een MT lid van de opleiding binnen komen zou dan mooi zijn. Studenten zouden dan via een puntensysteem beloond kunnen worden voor het geven van feedback, waarbij (periodiek) het geven van positieve feedback gestimuleerd wordt.

Dat betekent automatisch dat ik niet voor deze optie kies. In de reactie onder dit blog zag ik dat Chris Kockelkoren zijn voorkeur hiervoor uitsprak. Ik ben het dit keer niet met hem eens. Waarom? Omdat deze game voor mij te veel over meten en rendementen gaat. Als je mijn blogs over onderwijsvernieuwing, samen leren goed gelezen hebt, snap je dat. Te vaak gaat de discussie over onderwijskwaliteit over¬†meetbare resultaten, omdat hiermee¬†vergelijking tussen onderwijsinstellingen gemaakt zou kunnen worden. Maar jij weet net zo goed als ik dat al die cijfertjes ook heel goed te manipuleren zijn. Met deze game probeer je volgens mij dan het ¬†‘systeem’ in stand te houden. Of misschien begrijp ik het doel van deze game¬†niet goed? Enne …. waarom zou alleen het geven van positieve feedback gestimuleerd worden?

Je snapt dat ik studenten ICT een van beide projecten wil laten pitchen, maar ook bouwen en runnen. Je snapt ook dat een van mijn valkuilen, het niet kunnen kiezen, wederom problemen oplevert. Wat super dat studenten dit gaan pitchen!

Dus Judith help, want beide vind ik goed onderwijs.
En heb ik je geholpen? Ik heb gekozen. Ik vind de ene game eigenlijk toch iets beter goed onderwijs ūüėČ

Groet Marcel

P.S. Sorry dat ik refereer naar een blogpost die je nog gaat posten ūüėČ Maar ik reageer er wel alvast op. Nou ja zeg ūüėõ Ik was wel even van m’n apropos. Ik dacht dat we elkaar concept blogposten niet zouden lezen ūüėČ Maar het was uiteindelijk een smakelijk¬†amuse voor onze lezers.

Top 10 artikelen Educause Review 2014

Ha Judith,

De top 10 van meest digitaal gelezen artikelen van de Educause Review is bekend gemaakt.

2015/01/img_0109.png

Artikelen die voor de collega’s van Zuyd ook te lezen zijn. Via jou en jouw collegas I-adviseurs of via mijzelf zijn de eventuele artikelen die niet openbaar zijn te lezen.

Als grootste organisatie in Amerika over Innovatie en ICT in het onderwijs wil het natuurlijk wel iets zeggen als een artikel in de top 10 staat. Of het nu om de issues van 2014 gaat, 3D printen als service van de bieb, online video, of onze social media FERPA compliant is, allemaal boeiende artikelen voor onze onderwijsinnovatoren binnen de faculteiten.

http://educause.informz.net/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9NDQ5MzMyNCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9MTAyNTI4MjYzNA==

Enjoy

Innoveren doe je samen!

Vlak nadat ik het blogbericht over het boek Stratosphere van Michael Fullan had geplaatst, las ik het blogbericht van Ilse Meelberghs over sociale innovatie met een mooi filmpje dat aansluit op het boek.

Het belangrijkste¬†doel van dit¬†samenwerkingsproject¬†van vmbo-scholen, mbo- en hbo-instellingen, het Maintenance Education Consortium en diverse bedrijven: ‚ÄėExcelleren door Sociale Innovatie‚Äô was het innovatievermogen versterken van de onderwijsinstellingen. Aan het begin van het project was de veronderstelling dat sociale innovatie vooral op het niveau van docententeams tot uiting zou komen. Aanname was dat docenten door allerlei redenen onvoldoende gebruik maken van hun professionele ruimte en daarmee belemmerend zijn voor het innovatievermogen. Uit de innovatievermogen-scan bleek dat het doorvoeren van innovaties een samenspel is van alle betrokkenen: management, bedrijfsleven, studenten √©n docenten waarbij elkaars bijdragen wordt gewaardeerd en geaccepteerd (bron: Onderwijsinnovatie dec. 2013, p. 35-38)

Het onderzoek wijst, zoals in het filmpje te zien is, op vijf succesfactoren:

 1. Een goedwerkend zelfsturend team;
 2. Management dat steunt, ruimte geeft en inspireert;
 3. De blik naar buiten en oog voor succes;
 4. Docenten werken samen en leren samen;
 5. Ondersteuning en instrumenten (gebruik van good practices).

In onderwijs komt innoveren altijd neer op veranderen van gedrag. Zowel bij docenten, studenten als bij management, zoals ik ook gelezen heb in het boek Stratosphere.

In het filmpje wordt gesproken over een expeditie naar goed onderwijs. Wat is ‘goed onderwijs’? Daarover las ik dit weekend een blogbericht van Gerardo Soto y Koelemeijer: Genoeg gepraat, laten we de mouwen opstropen. Hangt goed onderwijs alleen samen met goede docenten? Of wordt het bepaald door goede schoolleiders? Hij had trouwens geen¬†antwoord. Ik denk wel dat we wel eens moeten stoppen met verwijtend naar elkaar te wijzen. Zo ook met die discussie dat er meer geld moet naar het onderwijs ipv ondersteuning. Ja, ik zit in die ondersteunende dienst. Maar ook ik werk ten dienste van het onderwijs. Ik ben groot voorstander van ontwikkelteams waarin docenten samen met collega’s uit de ondersteunende dienst (informatieprofessionals, onderwijskundige, instructional media designers) werken aan onderwijsinnovatie. Laten we, zoals Gerardo Soto y Koelemeijer zegt, nadenken ¬†over wat goed onderwijs is en hoe we dit gaan realiseren. En laten we zelf weer leren, van elkaar en ieder apart. Hij heeft het daarnaast ook nog over verminderde werkdruk binnen het onderwijs, maar dat is een andere discussie die dit weekend de op Twitter de gemoederen bezig hield. Misschien dat ik daar ook nog wel een blogje aan ga wijden.

@J

Onderwijs 2025 & Zuyd #hbo2025 #mli

Dag Marcel,

Gisteren las ik via het weblog van Pedro DeBruyckere het essay van Dirk Van Damme over de toekomst van het hoger onderwijs. Prof. Dr. Van Damme is hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation (CERI) bij bet Directorate for Education and Skills bij de OESO te Parijs, een man die weet waar hij het over heeft. Dit essay is speciaal geschreven voor het nieuwe strategisch plan 2025 van de Vereniging Hogescholen. Wist je dat alle hbo-bestuurders nu in ons mooie Zuid-Limburg zitten om over deze toekomst na te denken?

Op hun site HBO2025 staat te lezen

Het hbo telt ruim 440.000 studenten. Eenmaal afgestudeerd leveren zij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Zij worden opgeleid voor een maatschappij die een steeds grotere dynamiek laat zien en die andere eisen aan hun beroepspraktijk stelt. Hogescholen spelen in op die maatschappelijke veranderingen. Hoe zij dat doen, staat centraal in het strategieproject #hbo2025 over de toekomst van het hoger beroepsonderwijs. Eindresultaat is een nieuwe strategische agenda voor het hbo.

Ik hoop dat onze bestuurders er ook bij zijn¬†en dat zij gisteren de inspirerende Jelmer Evers hebben gehoord (“veranderen docenten niet dan verander het onderwijs ook niet”) of de lector Play Design & Devolopment (“spellen dagen ons uit, onderwijs moet ons uitdagen”) hebben gehoord.

In het essay ‘Hoger onderwijs: een systeem met wankele grondvesten‘ stelt Dirk Van Damme een drietal duidelijke vragen, vooral om discussie op te roepen:

 1. Zijn ‚Äô21st century skills‚Äô nog op het continu√ľm academisch versus professioneel te plaatsen?
 2. Zullen nieuwe, flexibelere vormen van onderwijs het antwoord zijn op verdere massificatie en nieuwe vormen van participatie?
 3. Zullen globalisering en technologie hoger-onderwijsinstellingen uit elkaar halen?

Zuyd heeft onlangs een mooi onderwijsvisie neergelegd met een drietal uitgangspunten:

 • Praktijkgerichte leeromgeving
 • Verbinding van onderzoek en onderwijs
 • Leren in communities

Het is een kader van waaruit iedere opleiding een vertaling naar de eigen, specifieke omgeving maakt.

Het essay van Van Damme is interessant omdat het vragen stelt als: Leiden we onze studenten wel op voor beroepen van de toekomst? En krijgen zij genoeg bagage mee om met te participeren in die snel veranderende samenleving met grote onvoorspelbaarheid? En¬†defini√ęren we curricula en eindcompetenties niet op basis van¬†achterhaalde onderwijsmodellen? (Deze laatste is in het kader van mijn master MLI waarin ik onlangs onderwijs moest ontwerpen met leerdoelen – trapmodellen – rubrics wel een heel interessante ūüėČ ).

Enkele interessante citaten:

Tendensen om beroepen en competenties tot in de details te beschrijven en te vertalen naar kwalificatiekaders, zoals het European Qualifications Framework, hebben wellicht verduidelijking gebracht op een aantal vlakken, maar gaan uit van een erg stabiele sociaal­ economische omgeving, en riskeren nu vooral tot verstarring te leiden ten aanzien van snel veranderende realiteiten op de werkvloer.

Mijn verwachting is dat dit ook de participatievormen die we momenteel kennen in het hoger onderwijs drastisch zal gaan be√Įnvloeden. Nederland kent een bescheiden stijging van deeltijdtrajecten, maar heeft nog een vrij lage participatie van werkenden en studenten ouder dan 3O jaar. Dat heeft veel te maken met de aanbodstructuur van opleidingen, hoewel ook de vraagzijde niet echt gestimuleerd wordt. Het lijkt niet overdreven te stellen dat we momenteel niet in staat zijn om onderwijs aan te bieden via de kanalen en met behulp van media en techno¬≠logie die veel meer mensen dan vandaag in staat zou stellen om zich verder bij te scholen en te kwalificeren.

Aan de andere kant neemt het belang van instellingen ook af. In het onderzoek bijvoorbeeld zijn samenwerkingsverbanden op mondiaal vlak vaak op heel andere manieren georganiseerd. Netwerken nemen geleidelijk delen van de institutionele kerntaken over. Communicatietechnologie√ęn maken verbanden¬†mogelijk die elke beperking in tijd¬≠ en ruimte overstijgen.

Technologie heeft toch een grote impact. Het verandert de samenleving, dus ook het onderwijs. Dat kan niet anders. Lees zijn essay! Ik zal het binnenkort ook delen via de Nieuwsflits. Momenteel zijn wij als I-adviseurs betrokken bij de upgrade van het Strategisch ICT-plan voor Zuyd. Allemaal punten die wij in de discussie met de faculteiten meenemen.

Groet,
Judith

Educational Design Research [boek]

Marcel,

Via een mail van een MLI-docent (dank!) werd ik geattendeerd op de herziene free downloadable versie van het boek ‚Äė‚ÄėIntroduction to educational design research‚Äô (editors Tjeerd Plomp & Nienke Nieveen, 2013). De publicaties zijn beschikbaar via SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

EDR

Het bestaat uit 2 delen:

– Part A: an Introduction to Educational Design Research‚Äďeen herziene en uitgebreide uitgave van het 2009-boek
– Part B: Illustrative Cases of Educational Design Research ‚Äď een collectie van 51 case studies van succesvol ontwerponderzoek afkomstig uit meer dan 20 landen.

Info van de flyer:

Part A: An Introduction ‚Äď revised edition (of 2009 book)
This book provides an introduction into educational design research as a suitable research approach either to address complex problems in educational practice or to develop or validate theories (e.g.) about learning processes, learning environments and the like.
This publication contains the following contributions:

 1. Introduction to educational design research – Tjeerd Plomp
 2. Curricular development research as a specimen of educational design research – Jan van den Akker
 3. Design research from learning design perspective – Koeno Gravemeijer & Paul Cobb
 4. The integrative learning design framework – Brenda Bannan
 5. When is design research appropriate – Eamonn Kelly
 6. Formative evaluation in educational design research – Nienke Nieveen & Elvira Folmer
 7. Selected references and sources on educational design research

Part B: Illustrative Cases
This part contains a collection of 51 examples of successful educational design research projects written by researchers from more than 20 countries. These examples enable graduate students and novice researchers to learn how to design and conduct a project utilizing an educational design research approach. This rich collection reflects a number of dimensions:

 • representing all educational levels: (pre-)primary education, junior and senior secondary education, teacher education, other higher education, and also workplace learning;
 • reflecting various domains in the field of education, such as curriculum, learning and instruction, subject-related pedagogy (for example math education, language education, science education), instructional technology, ICT in education
 • reflecting various purposes of design research, such as developing an innovative intervention or developing or a new instructional or learning theory
 • providing a wide variety of international examples.

Part B is een ‚Äėsupra-boek‚Äô is, dwz elk hoofdstuk is een pdf-file op het web en op de website is ook een ‚Äėcase selection tool‚Äô met behulp waarvan een gebruiker zijn/haar selectie aan hoofdstukken kan maken en zo zijn/haar eigen boek met case studies kan samenstellen.

Wellicht kan ik het goed gebruiken voor mijn LA5-onderzoek en jij voor je promotie?
Judith

%d bloggers liken dit: