Site-archief

Copyright is brain damage by Nina Paley @TEDxMaastricht

Hallo Marcel,

Een paar weken geleden heb ik al geblogd over TEDxMaastricht 2015. Eén van de betere talks vond ik die van Nina Paley. Paley is animator en cartoonist die haar werk onder een copyleft-licentie verspreid. Met deze licentie doet zij afstand van haar auteursrecht. Maar zij negeert ook het copyright van anderen. Volgens Paley bevordert het vrijelijk verspreiden van informatie de (culturele) innovatie. Cultuur behoort tot het publieke domein en zou niet auteursrechtelijk beschermd moeten zijn, is haar standpunt. Zij beschrijft ook dat we inmiddels al zoveel zelfcensuur toepassen dat het heel moeilijk is om copyright te negeren. Zij probeert dat wel in de animatiefilm waar ze nu aan werkt. Ik schreef al eerder:

De talk van Nina Paley was inhoudelijk erg sterk! Ze sprak over copyleft, dit gaat nog verder dat creative commons licentie voor auteursrechten. Zij heeft besloten dat haar leven te kort is om tegen copyright te strijden. Haar visie is dat informatie tussen mensen openlijk moet vloeien, dat is wat cultuur in stand houdt. Zij vraagt zich af waarom als zij ongevraagd gebrainwasht wordt door de (muziek)industrie -bijvoorbeeld tijdens de kersttijd- zij dan niet een (kerst)liedje in het openbaar mag zingen of open mag gebruiken. Copyright is brain damage and copying is an act of love! Een vrouw naar mijn hart!

Inmiddels is haar talk online en zal ik deze dinsdag delen in de Nieuwsflits. Omdat ik wel ‘iets’ met auteursrechten heb 😉 wilde ik haar TEDtalk ook graag op ons blog delen.

groet,
Judith

Copy Me

Ha Marcel,

Het downloaden uit een illegale bron is deze maand per direct verboden. De vraag of dit verbod enige zin heeft. Het auteursrecht werkt in onze tijd niet meer. Kopiëren en delen zijn in deze digitale wereld zo vanzelfsprekend geworden. De Amerikaanse webanimatieserie
Copy-Me (via Edwin Mijnsbergen) laat zien dat er alternatieven bestaan voor het traditionele auteursrecht.

Een mooi initiatief. Het blijft een moeizaam issue. Helaas moeten we het in Nederlad nog steeds doen met de auteurswet van 1912. Ook in het onderwijs moeten we ons aan deze wet houden. Momenteel staat mijn auteursrechtennotitie binnen Zuyd weer op de agenda. Er lijkt zelfs schot in de zaak te zitten rondom rondom plagiaatbeleid en het Auteursrechten Informatiepunt. Als er echt knopen worden doorgehakt ben je de eerste die het hoort 🙂

Groet,
Judith

 

Plagiaat & Ephorus [presentatie]

Ha Marcel,

Steeds vaker krijg ik vragen uit de organisatie over plagiaat(detectiesystemen). Dat komt natuurlijk ook doordat accreditatiecommissies de laatste jaren meer aandacht besteden aan plagiaat en opleidingen vragen wat ze ter preventie doen. Ook de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is sinds 1 september 2010 op een aantal punten gewijzigd. Bij ernstige fraude (waaronder plagiaat) kan het College van Bestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving van een student beëindigen. Ook bij het netwerk Examencommissies van Zuyd staat het onderwerp op de agenda.

Ik heb informatie uit de diverse rapporten 😦 die ik al over het onderwerp auteursrechten heb geschreven wat gebundeld en in een powerpoint gezet. De aanleiding was een presentatie voor stagecoördinatoren van de faculteit Bèta Science and Technology die ik vandaag heb verzorgd. Zij wilden graag weten hoe Ephorus werkt. Nu is dat niet zo moeilijk, zeker niet met de handleiding van Ephorus. Bij Zuyd is het plagiaatdetectiesysteem geïntegreerd in Blackboard. Zoals altijd ging de discussie ook meer om bewaartermijnen van studentproducten, de vertrouwelijkheid van die producten en hoe plagiaatcontrole te integreren in bestaande werkprocessen. Ik heb ze wat denkwerk meegegeven 😉 Bij vragen weten ze me te vinden. Wellicht is het eens goed om een kennisdeelsessie rondom dit thema te initiëren.

Mijn presentatie is te bekijken via Slideshare

groet,
Judith

Zelfplagiaat

Ha Marcel,

Lees ik vandaag in onze krant dat er weer een hoogleraar betrapt is op plagiaat. Niet zo maar plagiaat, maar zelfplagiaat. O jee …
Je weet dat ik mijn paper gecontroleerd heb op plagiaat via het plagiaatdetectiesysteem Ephorus. Daar kwamen enkele overeenkomsten met 2beJAMmed. O jee … Straks word ik ook beticht van zelfplagiaat 🙂 Dus ook als je eigen teksten citeert en geen verwijzing naar de oorspronkelijke bron hebt opgenomen wordt dat volgens Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bestempeld als incorrecte bronvermelding, dus plagiaat. Dit krijg je dus als prestaties afgemeten wordt aan het aantal geproduceerde artikelen. Misschien dat het toch eens tijd wordt dit academisch systeem te onderzoeken 🙂 .

20140107-203156.jpg

NRC Handelsblad 7 januari 2014

Zo zie je maar, auteursrechten, plagiaat, bronvermelding blijft actueel. Het rechtvaardigt toch maar weer het formeel inrichten van een Auteursrechten InformatiePunt binnen onze organisatie. Deze maand ga ik heeft de auteursrechtennotitie weer al mijn aandacht. Ik hoop niet alleen die van mij 🙂

Goedenavond
Judith

%d bloggers liken dit: