Categorie archief: SuperBetter

Ervaringskennisbank spel en CF awareness spel

Ha Judith,

Betere namen heb ik nog niet en het is ook eigenlijk niet aan mij om de namen van de spellen te bedenken, maar vandaag ben ik bezig geweest met twee start/brainstorm sessies bij het maken van spellen die uiteindelijk moeten leiden tot een digitale variant.

Allereerst ben ik binnen het project Voor Elkaar bezig met het bedenken en laten bouwen van een online ervaringskenniscentrum. Met een afstudeerder kijk ik welke gamification methodieken er zijn om binnen die omgeving ouders te stimuleren om een bijdrage te leveren, oftewel hun ervaringskennis te delen. Vanochtend hadden we onze eerste (van drie) sessie waarin dat we na focusgroepgesprekken en een literatuurstudie een ontwerp gaan maken van het spel. Of beter gezegd we gaan een (paper) prototype maken van het spel. Het gaat zich over een onderzoek naar gamification, kortom hoe kan ik spelelementen gaan gebruiken in het systeem of in het proces van het delen van ervaringskennis. Maar om met ouders hierover te praten is zo’n paper prototype belangrijk. Tevens ook voor het ontwerpproces an sich. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we een serious game aan het maken zijn, die door ouders op het moment dat ze bij elkaar komen bij bijvoorbeeld congressen, te gebruiken is. En waarmee dus offline mensen geholpen worden om kennis en ervaringen te delen.

Niels gaat nu een eerste versie knippen, plakken, knutselen op basis van de opgestelde requirements geïnspireerd op Rummikub, kwartet en de 1000 blank cards game met een centrale kennisdata-bank in het midden.

Een eerste schets van mezelf. Ik ben erg benieuwd naar de eerste versie van Niels. Daarover later meer. Maar dat was het niet voor de maandag.

’s Middags had ik een overleg met collega Rianne van Ergotherapie, Marieke en Christianne twee ergotherapiestudenten en Irene Mols ervaringsdeskundige op het gebied van Cystic Fibrosis (CF). Ook dit was een eerste stap op weg naar een spel. De studenten hadden interviews gehouden met patiënten en familie om te komen tot een spel/digitale ondersteuning voor het spel. Voor de sessie was het doel nog niet helemaal duidelijk: awareness, self management, geld ophalen voor de stichtng, social support, allemaal besproken opties. Uiteindelijk zijn we er in onze brainstorm op uitgekomen dat het een spel moet zijn voor een kind in de leeftijd van de basisschool waarbij het kind geholpen wordt om vanuit de gedachte van wat wel kan, kleine haalbare doelen te stellen en waarbij de omgeving (ouders, school, vriendjes, familie, clubs, maar ook therapeuten, zorgverzekeraars en wellicht zelfs ‘sponsorende bedrijven’) geïnformeerd wordt over de stappen die het kind neemt (ook met betrekking tot CF) en waarbij het kind volgens de methodiek van … (naam vergeten, maar daar gaan de dames over) met behulp van plaatjes en foto’s, geholpen kan worden aan doelstelling, stappen planning, maar zeker ook “wat kan mij daarbij helpen” en waarbij die hulptroepen geholpen kunnen worden door inzicht te geven in de situatie, in de wensen en wellicht in mogelijke acties die zij kunnen uitvoeren om het kind te helpen zonder de regie af te pakken.

Vanuit een spelgedachte laten we ons inspireren door theSims, FLUXX, Kamergotchi the American Horsepower Challenge en natuurlijk SuperBetter. De dames zijn aan de beurt en ook dit is maar een eerste schets van mijn idee van de view voor het kind.

De dames gaan ook een paper prototype maken, zodat we het kunnen spelen om er van te leren. Ik ben erg benieuwd en zal je op de hoogte houden!

Groet Marcel

Sustaining user engagement with behavior-change tools

Ha Judith,

Ik vertel je de laatste tijd meer en meer over de ACM. Ja de Educause (noem het vereniging van ICT in het onderwijs innovatoren) heeft nog steeds ergens een plekje hoor, maar als PhD apprentice binnen een ICT faculteit is de ACM (de vereniging van ICT onderwijzers en onderzoekers) toch echt een must.

Naast de updates van interessante artikelen op maandag, woensdag en vrijdag krijg ik ook een tweetal ‘glossy’ magazines. In die van vandaag staan twee bijzonder interessante artikelen. Allereerst met betrekking tot mijn promotieonderzoek maar ook met betrekking tot jouw en mijn fascinatie van wearables die meten en die eigenlijk bedoeld zijn om het gedrag te veranderen. En vooral de vraag waarom ze werken en ze niet werken.

Sustaining user engagement with behavior-change tools. geschreven door: Evangelos Karapanos

Belangrijkste inzichten in het artikel:

  • Ondanks dat er meer activity trackers verkocht en gebruikt worden falen ze momenteel nog in het betrekken van de gebruiker bij hun gedragsveranderingsproces en dus bij het veranderen van hun gedrag.
  • De meeste producten zijn afhankelijk van self-monitoring. Zodra dat stopt, vallen mensen terug op hun oude gedrag.
  • Er zijn drie strategieen voor de toekomst: het creeren van controleer-jezelf gebruiken, de inzet van familie en vrienden (!) zogenaamd social translucence, en behalve informeren over je gedrag doen de huidige trackers weinig om ‘ander gedrag’ te stimuleren.
  • Vooral in dat tweede punt zit de basis van mijn onderzoek en het idee om het vanuit de groep te bekijken en niet vanuit het individu.

Een mooi artikel voor me om morgen in de zon te lezen!

Life changing moment dit? Of…? We zullen zien.

Het tweede artikel, wellicht daarover later meer gaat over hoe je devices (tables, smartphones, etc.) in een real life setting kunt connecten om samen mee te werken en interactief met een groep mee te zijn. Zeker dus materiaal voor in onze klaslokalen van de toekomst. Of ik bedoel eigenlijk open leeromgevingruimtes 😉 Maar daarover een andere keer meer (als ik het gelezen heb).

Groet Marcel

megaNFL – The collaborative alternate reality health game of 2024

At the Games 4 Change 2014 festival, member of the board of directors, Jane McGonigal took a glimpse into the future (2024) and presented 5 nominees of the ‘Game 4 Change Of The Year Award” from 2024. Jane, known from her work at the Institute For The Future, her TED talks, her book(s) (she is gaming a new one!) and her inspiring interviews and lectures has some great potential winners for her audience.

channels4_banner_hd

She supports her claim for every nominee by adding up innovations or research that have recently (2014) come to the attention of the world. One of the nominees caught my attention from a games for health perspective with regard to persuading people to live healthier by using an alternate reality game: megaNFL. As I am an USA enthusiast and sports jock I could easily relate to this game which connects to American Football, but it is easily translated into other sports like soccer, (field)hockey or handball for instance.

The first exemplary innovation that is emerging now that she uses to support her claim are the rise of gadgets and wearables that track your activity (and other body related signals). Wearable tech like: Nike+ Fuelbands, Samsung watches, Moves apps on your phone, the rise of measuring humanly produced signals is upon us. One small step for technology, one giant leap for alternate reality gaming! With the data and information collected competitions and battles can be created, often against each other or against groups.

fitness-bands-0816-web

Often these competitions are based on the miles/kilometers that your run, on how often your run, or how fast you run. But there are a few examples of storytelling and creating an immersive alternate reality. On of them is the second addition Jane shows in her claim: Zombie Run . When using this app during your runs, you get special assignments to run to a special route or distance to collect ammo, medicine or weapons that can be used against Zombies that are haunting your real life environment. It also occurs that the Zombies can attack you and that you have to run from them! In this way behavioral change is motivated by alternate reality gaming.

zombierun

The third addition in the claim is the popularity of fantasy sports games. Millions of people worldwide play with a fantasy NFL team, a fantasy soccer team, a fantasy formula 1 or even a fantasy field hockey team. Some of the games are connected to real world players, some aren’t, some are for money, some are just for fun. In these games you manage a virtual team and you have to manage all aspects of that team (and some even club management). Rewards can be won or bought that improve your players, team or club. It is easy to imagine a game where real world physical actions can lead to rewards in the virtual world. An example of that is the American Horsepower Challenge where children can buy clothes and upgrades for their (horse) avatar by doing physical exercise.

A great innovation according to me and we don’t have enough of this types of games for every age group, but we are watching the award show of 2024 and Jane wouldn’t be Jane if she goes onto the next level of immersion. megaNFL let’s you collect ‘resources’ and ‘rewards’ by doing something good for the human body (as does Zombie Run or the American Horsepower Challenge), but the rewards aren’t used in a virtual world, but in the real world. In megaNFL you can ‘win’ an extra down for your team when you (and your group) reaches the goal or beats the contester (or group) of the other team. Translated to soccer that would be that the fans of Manchester United are doing a ‘who runs the most’ competition against the fans of Bayern Munich. The winner of that contest wins a corner kick for their team, or a real 12th player for the last 5 minutes of the game. Jane uses a fourth addition in her claim to support why the board members of the NFL, FIFA or field hockey federation would change their rules by 2024 to let the supports have such an impact on the games. In this addition she mentions the law suits on brain damage that were a big topic in the last NFL season (brain damage also is a problem in soccer and field hockey). As someone who has got “SuperBetter” from a brain injury she hopes that the NFL will feel the moral obligation to participate in such a step. Let’s hope they will. I sure would to like to see (a kind of) megaNFL.

What about you?

 

Discussie met Jane over haar onderzoeken

Ha Judith,

Deze discussie op University of California TV is al iets ouder, maar ik heb hem nog niet gezien. Het is een discussie met Jane over haar TED talk en haar boek en haar onderzoeken. Fijn luistermateriaal! Het is een uitgebreide versie op de TED talks en een grotere samenvatting van het boek 😉

Groet Marcel

Let’s play a Collaborative Alternate Reality Game – with a new PhD as epic win!

Hi Judith,

Yesterday I submitted my proposal to fund my PhD research. That is like ‘reading the tutorial or the how to’ before playing the game. Funding is needed so that the two days that I will be ‘playing’ can be filled in with an excellent substitution. The Dutch Organisation for Scientific Research (NWO) grants 90 teachers of all kinds of education in 2014 a grant to the organization they work for to be used as substitution for (the maximum of) two working days. In this way they are trying to stimulate the educational workforce of the Netherlands to grow experience in scientific research, which of course is great.

And after my Homeric journey to find the right place and the right team to do my PhD research I finally can start to ‘play’ now. Still I have to wait if I get to the next round (a presentation for a committee) but a start has been made and that’s a lot. The road to my proposal is like reading the tutorial or how to play of a game. My professor (Prof. Dr. Anna Beurskens a.k.a. Sandra Beurskens) and my daily supervisor (dr. Huibert Tange) have worked with me for the several months to make this proposal a good one. On that road I saw the borders of my playing board change, the rules of play changed, the players pieces got their preliminary form and colors. The feedback system is defined. We just have to play a lot to make the game mechanics perfect.

It is a collaborate alternate reality game that we are going to play. I am assembling a team of heroes (like Marvel’s X-men) with superpowers that going to accompany me on the road to my PhD. You will be on that team to as every reader of this blogpost potentially is. Like in the Marvel comics there is a team that is in the picture (most of) the time and there will be heroes that will come to the rescue in one or more episodes. The team is on a epic journey where they will work together to complete missions (collaborate). Points in the virtual game world are won by achieving results in the real world. Tasks needed to become a PhD (e.g. making a scoping literature review, building a design, getting to be published, …) are awarded with points, credits in the virtual world. Correcting my work will get you +100 in reflection power for instance. How this game is going to work? Well I am playing it to learn it. It’s like the 1000 cards game evolving itself during the game. But that will be the fun part.

And the PhD research itself? Grin 😉 The title of my proposal to the NWO is:

 Collaborative alternate reality gaming: new possibilities to stimulate physical activity in a care setting.

And the English summary was:

In general people have insufficient physical activity, especially among mentally fragile groups. One cause is their massive use of computer games. Yet, specific computer games exist that stimulate physical activity. Collaborative games and alternate reality games hold new promises for this purpose. The goal of this study is to explore how the principles of these games can be applied in healthcare. To this end, a pilot game will be developed and tested on usability and feasibility. A systematic user-centered design is employed.

That’s all for now…

The rest will be available after a quest or two 🙂

With kind regards,

Marcel Schmitz

%d bloggers liken dit: