Site-archief

“De kennis klotst over de plinten” #iedereenCEO

Hallo Marcel,

Het is al weer bijna een maand geleden, maar donderdag 10 november mocht ik geheel onverwachts aansluiten bij een college van Menno Lanting.
Zijn boek Iedereen CEO heb ik al een paar maanden geleden geleend bij Zuydbibliotheek en ligt nog steeds bij mij in de boekenkast. Elke keer lees ik weer een stukje in dit inspirerend boek. Ik heb zijn boek Connect! ook gelezen. Iedereen CEO is in het voorjaar verschenen en is een verdieping op zijn Connect! boek. Ik was al begonnen aan een blogpost over het boek, heb het al eens geciteerd in een blogpost over Ons nieuwe werken, maar nu dan eindelijk ook dan afgeschreven.

Zijn college bracht mij niets nieuws, ik heb zijn boeken en diverse blogpost al gelezen. De presentatiestijl van Menno Lanting is een aangenaam onderhoudende. Hij had dus mijn volledige aandacht en die van de zaal. Zijn presentatie leidde ons via connected consument (onze studenten) en connected medewerkers naar beelden rondom connected organisatie en tot slot naar connected leiderschap. Zijn boek is een verdieping van deze beelden die hij schetst. In het boek verwerkt hij uitspraken van CEO’s en ondersteunt hij zijn visie met casuïstiek en onderzoeksresultaten. Hij zegt in zijn voorwoord niet de absolute wijsheid in pacht te hebben, hij wil vooral inspireren. Dat doet hij zeker!

Lanting bespreekt in zijn boek en dat besprak hij ook tijdens zijn presentatie de impact van digitale techniek op leiderschap en organisaties. Er vindt momenteel een transitie plaats van het industrieële tijdperk naar het netwerk tijdperk. De snelheid van ontwikkelingen gaat zo snel dat organisaties nauwelijk tijd hebben om zich aan te passen. We krijgen medewerkers, ook in onze organisatie die digital natives zijn, mensen geboren na 1990, opgegroeid in een wereld met internet en social media. Onze docenten (voornamelijk digital immigrants, mensen die moeten leren met deze nieuwe technieken te werken) hebben al enige tijd digital natives in de klas die anders willen leren en werken. Zij zullen hun manier van werken / onderwijsgeven ook aan moeten passen. Toch?

In (onderwijs)organisaties vindt een machtsverschuiving plaats onder invloed van de groeiende omarming van social media. Volgens Lanting vrezen managers hun macht te verliezen door social media. Transparantie – wederkerigheid – publieke verantwoording – toegankelijkheid en verbondenheid staan centraal in dit netwerk tijdperk. Dat vraagt om managers die midden in organisatie staan ipv er boven. Als ik aan onze ‘harkjes’-organisatieschema denk dan verlang ik naar zo’n organisatieschema.

Social media gaat over samenwerking, creativiteit en communicatie over en weer. Alles wordt transparant. Organisaties kunnen in deze samenleving waarbij kennis en informatie over hen overal te vinden is niet anders doen dan zelf ook transparanter te worden. Geheimhouding van kennis is niet meer vol te houden. Ik heb al een paar x meegemaakt dat eerder genomen besluiten teruggedraaid worden en dat collega’s daarover vooral niet mogen communiceren, dit is echt niet transparant en open communiceren. Dit gaat een keer fout.

Organisaties moeten zich opnieuw uitvinden en herontwerpen, zegt Lanting, management is nu te veel gericht op controle en sturing.
Persoonlijke ontwikkeling is één van de kernwaarde van Sterk Merk Zuyd. Mijn persoonlijke ontwikkeling wordt door het gebruik van social media erg gestimuleerd. Het zou zo goed zijn als Zuyd Management dit ook gaat gebruiken! De kracht van crowdsourcing in onze organisatie ervaren, dat ze niet vasthouden aan hierarchische managementstijlen maar die netwerkorganisatie gaan ondersteunen en faciliteren. Lanting bepleit ook dat management moet participeren in Yammer, dit heeft grote invloed op de tevredenheid van de medewerkers. Particpatiegraad in betrokkenheid wordt veel groter. Ik daag ons management uit 😉

Volgens een onderzoek van Deloitte onder 3000 werknemers dat Lanting in zijn boek aanhaalt over o.a. passie op het werk, bleek dat de meerderheid zich in de categorie ‘passief’ of ‘afgehaakt’ voelden. Slechts 20% voelde zich ‘gepassioneerd’ en 22% ‘verbonden’. De belangrijkste aspecten voor tevredenheid op het werk zijn ‘autonomie’, ‘betekenisvol werk doen’ en ‘meer en dieper gaande contacten hebben’. Hoe zit dat met trots en verbondenheid op Zuyd? Zuyd bestaat voornamelijk uit kenniswerkers, maar ook uit hyperconnected kenniswerkers? Hyperconnected betekent dat men zowel privé als zakelijk bovengemiddeld veel gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen. Zij zien connected (toegang tot een netwerk, zowel computer- als sociaal) als een primaire voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Als Zuyd deze nieuwe medewerkers en studenten aan zich wil binden, dan moet de muren van de ‘digitale gevangenis’ voor deze digital natives omlaag gehaald worden. Dan moet BYOD standaard worden.

De mens heeft een ingebakken weerstand tegen technologische vernieuwingen. Jan Buys van de TU Delft zei het als volgt:

Ja, we houden van innovatie, maar alleen als we het zo kunnen beheersen dat er niets verandert

Nu moeten organisaties ook beseffen dat social media niet ‘iets erbij’ is maar onderdeel van dagelijks werken en leven. De nieuwe realiteit is dat er geen zekerheid meer is, er is constante verstoring. De impact van technologie wordt alleen maar groter. Mensen veranderen onder invloed van (mobiele) technologie sneller dan organisaties. Maar verandering en de durf en de wil om te veranderen zitten in jezelf, twitterde Ankie vanaf Online Educa Berlin. Dit geldt toch ook voor ons? Wij zijn toch Zuyd!

Regelmatig hoor ik ‘maar lijdt je werk niet onder al dat sociaal genetwerk’ ? Deze uitspraak stamt uit het industriële tijdperk, zegt Lanting. Blijkbaar werken velen nog in de sfeer van wantrouwen en eenrichtingsverkeer. In zijn boek bespreekt Menno Lanting de X en Y-theorie. De X- theorie is gebaseerd op maximale economische efficiency. De Y-theorie gaat uit van ambitie, zelforganisatie en zelfsturing van de medewerkers. Interessant zijn de 4 basisregels van Thomas Malone die hij beschrijft in zijn boek The Future of Workwaaraan organisaties zich zouden moeten houden om hun medewerkers betrokken en enthousiast te houden:

  1. Wees eerlijk over je bedoelingen; mensen merken het direct wanneer je het niet bent.
  2. Luister echt: als mensen het gevoel hebben dat je het toch beter weet, waarom zouden ze dan nog de moeite nemen om hun verhaal te doen?
  3. Maak duidelijk welke mate van vrijheid voor jou acceptabel is en welke niet.
  4. Geef feedback. Als je een bijdrage van een medewerker niet gebruikt, leg dan uit waarom niet. Mensen begrijpen best dat het management verantwoorde keuzes moet maken. Als je wel iemands bijdrage gebruikt, communiceer dit dan: ere wie ere toekomt.

Menno Lanting liet ook wat voorbeelden zien van radicale transparantie. Zoals ‘beoordeel je werkdag (in een cijfer) bij het verlaten van het pand’ of ‘wat was jouw bijdrage aan deze werkdag?’. Je wordt toch al beoordeeld door anderen, waarom zou je het dan niet zelf doen? Onze functioneringsgesprekken voeren wij in ons team, open en eerlijk met 6 collega’s. Maar dit is toch wel een stap naar meer openheid. Ik vind het wel een uitdaging.

E-mail is oud, vindt ook Menno Lanting 🙂 Afschaffen, geen cc’s en bcc’s meer, maar open en eerlijk communiceren. Een connected leider plant zijn eigen afspraken, heeft daar geen secretariële ondersteuning of afdeling Marketing en Communicatie voor nodig.

Onderstaande presentatie vond ik op Slideshare, ongeveer dezelfde powerpoint werd gebruikt tijdens het college

Menno Lanting – Go Beyond MBA

View more presentations from GoBeyondMBA

Ik vond het erg jammer dat ik geen managers van Zuyd in de collegebanken zag zitten, hoewel ik wel enkele naambordjes van hen zag liggen. Ik sluit me aan bij het citaat van Ton van Garderen (Apple Benelux) op de achterkant van het boek:

Iedereen CEO is verplichte kost voor iedere manager die maximaal rendement wil halen uit het intellectuele kapitaal binnen een organisatie

Ook bij Zuyd, onze kennispoort klotst de kennis over de plinten. Geweldig hè, die beeldspraak van Menno Lanting. Zoveel kennis zit in de hoofden van onze medewerkers en studenten. Waarom gebruiken wij social media binnen Zuyd niet om mensen te verbinden, om expertise te vinden, om ervaringen en ideeën te delen? Bekijk deze Infographic maar eens. Maar ik hoef jou niet meer te overtuigen. Zal ik toch maar eens een mailtje sturen naar het CvB? Durf ik ook doodleuk te mailen naar mijn directeur?

Het is zoals Menno Lanting zijn presentatie afsloot: “We kunnen niet anders dan delen”.

groet,
Judith

Echte vrienden

Hello my friend 🙂

En heb je dit weekend ook wel van het zonnetje genoten? Je hebt je (meer dan je teamgenoten ;)) in het spel ‘Who is John Galt’ verdiept, ik had er even geen zin. Ik heb me verdiept in het boek ‘Echte vrienden’ van Stine Jensen 
Woensdag was ik even bij Selexyz Dominicanen. Natuurlijk ook ingecheckt op Foursquare; nog 1 check-in en ik krijg de ‘free bestseller’ :). Maar ik was daar om het boek ‘Meisje met negen pruiken’ te kopen, zoals ik in mijn vorig blog al meldde. Bij de kassa zag ik het boek ‘Echte vrienden’ liggen, een koopje van 4,95 ihkv Maand van de Filosofie. Ik had er al iets over gelezen, ik kon het niet laten liggen.

Dit essay is een persoonlijke verkenningstocht van Stine Jensen naar de jacht op en de handel in intiem kapitaal (voortbodurend op de definities van de filosoof Bordieu) in dit digitale tijdperk. Intiem kapitaal bestaat uit persoonlijke informatie waarvan je wilt dat dit niet voor iedereen openbaar beschikbaar is. Maar tegenwoordig strooien we kwistig rond met ons intiem kapitaal en zetten daarmee ons privacy op het spel. Op internet belanden geen oude koeien meer in de sloot 😉
Jensen onderscheidt drie domeinen: social media (Facebook) journalistiek (‘hoernalistiek’ van GeenStijl en PowNews) en overheid (WikiLeaks). Ze gebruikt daarbij actuele, persoonlijke voorbeelden.

Is social media alleen tijdsverspilling dat leidt tot concentratiegebrek en oppervlakkigheid, zoals ook Nicolas Carr beweert (zie mijn blog hierover). Waarom blijf ik dan actief? Omdat het plezierig is, informatief, sensationeel en soms ook nuttig.
Maar hoe ‘echt’ zijn onze Facebookvrienden en Tweeps, vraagt Jensen zich af? Iedereen is op de sociale netwerken een betere versie van zichzelf (een soort Second Life), we doen alleen maar leuk en aardig (de meeste dan :)). Maar probeer je in het ‘echte’ leven ook niet aardig gevonden worden? Wat zijn vrienden, wat zijn net-niet-echte vrienden?
Aan de hand van verschillende filosofen legt Stine Jensen onze ambivalente omgang met ons intiem kapitaal bloot. Intiem kapitaal is handel voor de media geworden. En zeg nou zelf we houden van voyeurisme. Dat was vroeger ook al zo.

Spionnetje; koekeloren is van alle tijd

We zijn wel nieuwsgierig, niets menselijks is ons vreemd. We willen allemaal graag dat persoonlijke verhaal horen over een ‘vriend’, die bekende Nederlander, politici, maar als het om eigen intiem kapitaal gaat, willen we dit afschermen onder mom van privacy. Wat is nog privé als we onze persoonkijke informatie in een publieke ruimte (denk aan de telefoongesprekken in de trein) met iedereen delen. Jensen zegt dat privé niet veel met territorium te maken maar met regie. Je wilt zelf bepalen wie je toegang geeft tot je intiem kapitaal en willen daarin niet gecontroleerd worden. Ze constateert een afnemend vertrouwen, een toenemend wantrouwen waardoor onze omgang met intimiteit veranderd is.

Waarom verspreiden we toch al dat intieme kapitaal? Stine Jensen geeft: hiervoor de volgende redenen

  • evolutionair (opgemerkt worden)
  • sociologisch (bij een groep willen horen)
  • psychologisch (contact, aandacht)
  • emancipatoir (bevestiging vragen)
  • recreatief (verstrooiing)

Wat is echt en onecht? Ik leef alleen een echt leven en daarin speelt social media nu een rol. Ik probeer zorgvuldig controle te houden over mijn intiem kapitaal. Ook ik schipper tussen anonimiteit en transparante vrijheid. Ik probeer zo oprecht mogelijk te zijn. Ik heb nog wel vertrouwen, dat is misschien wel een beetje naief? Maar ik wil niet wantrouwend door het leven te gaan.
Wil je toch al je sporen op het internet wegwissen, dan bestaat er zoiets als Delete Me. Ik heb niet echt vertrouwen in dat dan mijn hele online geschiedenis verdwijnt, daarover kan Miguel van de Laar mij vast meer over vertellen. Wil je nou toch lekker blijven facebooken, twitteren én bloggen 🙂 dan kan je een digitaal testament maken via de website www.ikrip.nl

Bizar. Wist jij dat zoiets bestond? Ik hou er niet zo van om over mijn dood na te denken. Ik heb wel een testament, maar geen digitaal, misschien toch nog maar eens over nadenken.
Ik vond het een lekker vlot lezend boek, dat in begrijpelijke taal de dilemma’s rondom social media: ‘privé’ ‘publiek’ ‘echt’ ‘net-niet-echt’, in filosofisch perspectief plaatst. Het is goed om zo nu en dan bij de grenzen van het internet stil te staan. Woensdag is Stine Jensen te gast bij KRO Profiel, daar ga ik zeker naar kijken.

Wat zijn nou ‘echte vrienden’?

*grijns*
Judith

Zo zijn onze manieren

Hi!
Had je een Tiggerific Birthday Party? Nog lekker aan het feesten?
Het is zondagavond, dus blogging-time 🙂

Een tijdje geleden had ik op Yammer het artikel geplaatst over Marloes Pomp. Erwin (hoofd Marketing & Communicatie) reageerde hierop en eindigde met vraag of Zuyd richtlijnen moet opstellen voor social media. Sinds de ongepaste tweet van Gerda Dijkstra wordt er in social media land veel over richtlijnen gesproken. Ook tijdens ons bezoek aan de Educause was dit tijdens een van de tracks een onderwerp van discussie. Maar in een land dat alles wilt controleren, is dit niet zo vreemd.

Heeft onze hogeschool al stappen op dit gebied al gezet? Ik ben niet de enige twitterende, bloggende werknemer van de hogeschool. Wat mag ik wel en niet?

Erwin stelt dat Zuyd geen richtlijnen heeft voor het voeren van telefoongesprekken en persoonlijke gesprekken, dus waarom wel voor social media? Dat klopt maar de impact van datgene wat in sociaal netwerken verspreid wordt, is toch ietsjes groter.
Gelukkig worden deze web2.0-tools niet geblokkeerd binnen Zuyd. Er zijn tijden geweest dat we sommige websites niet konden (mochten) openen, dat msn niet geïnstalleerd was. Tegenwoordig kunnen we tijdens werktijd twitteren, bloggen, yammeren; wat we maar willen. Nog geen desktopapplicaties downloaden, maar de webbased diensten kunnen we gebruiken.
Ik ben nog van het e-mailloze tijdperk en ik kan me herinneren dat daar destijds richtlijnen voor zijn opgesteld. Is dat nu voor social media ook nodig?

Ik ben mij zeer bewust van de impact van social media. Ik probeer met gezond verstand te twitteren en te bloggen. Ik heb zelf niet zoveel behoefte aan richtlijnen. Maar misschien de organisatie wel. Zuyd heeft gedragsregels voor computerfaciliteiten. Of die van e-mailgebruik nog gelden, weet ik niet. Ik kon de letterlijke tekst niet 1-2-3 op Infonet terugvinden (raar hè ;)). Ik blog en twitter over mijn werk, maar op persoonlijke titel. Wat ik schrijf, hoeft niet te stroken met de visie van Zuyd. Ik heb sinds kort deze disclaimer in mijn Jujuutje’s blog opgenomen.
© 2010. De standpunten en meningen op Jujuutje’s blog, zijn de persoonlijke mening van Judith van Hooijdonk en staan los van eventuele officiële standpunten van Hogeschool Zuyd. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde weblogberichten
Misschien ook iets voor op ons blog?

Regels of toch niet?
Voldoen de algemeen geldende regels van fatsoen ook niet voor social media gebruik?
Sinds 2009 heeft Zuyd een integriteitscode [Infonetlink]. Hierin staat wat Hogeschool Zuyd van een goed werknemer verwacht, dat je niets doet waarvan je weet of vermoedt dat het verboden of onethisch is. We vervullen een voorbeeldfunctie naar studenten en zijn het visitekaartje van de hogeschool. En wat is er mis met een beetje kritische werknemer? Niets toch? Ik doe niets wat mijn werkgever kan schaden.

Er zijn inmiddels bedrijven die wel richtlijnen opgesteld hebben, zoals CNV en TNT.
Sommige medewerkers hebben toch behoefte aan wat houvast. De TNT richtlijnen zijn een voorbeeld van een positieve benadering van het gebruik van social media door TNT-ers. Naast de Dont’s worden ook de Do’s gepromoot.

Dat die bewustwording noodzakelijk is, weten we inmiddels wel. Informatievaardigheden ofwel mediawijsheid zijn van groot belang voor studenten (kijk maar weer eens naar de bomtweet van de 17-jarige scholiere uit Soest) maar dat geldt zeker ook voor docenten en medewerkers. Misschien dat zo’n handig A4tje met Do’s en Dont’s al helpt.

Ligt hier in het kader van kennisdeling ook een taak voor ZuydPlein?

Bibliotheek Hogeschool Zuyd heeft verschillende publicaties over social media, zijn mijn Worldcatlijst. Helaas is het boek Code Sociale Media nog niet in de collectie, maar het kan natuurlijk in bestelling zijn 🙂

Nog wat meer lezen over wel of geen richtlijnen?

http://www.frankwatching.com/archive/2011/02/11/sturen-van-digitaal-corporate-gedrag/
http://www.erwinblom.nl/blog/2011/2/13/regels-richtlijnen-gezond-verstand.html
http://www.socialmediaexaminer.com/how-to-create-social-media-business-guidelines/

Het past toch allemaal prima in de Zuydstijl: open, ambitieus, vakkundig, ondernemend en inspirerend. Ik neem die eigen verantwoordelijkheid wel! Zo zijn mijn manieren 🙂
Judith

Rethinking Education by Michael Wesch

Hey Marcel,

Heb nu tijd om mijn RSS-feeds bij te houden 😉 en las zojuist een blogpost van Wilfred Rubens. Hierin een filmpje dat ik eerder gezien had via een tweet van Willem van Valkenburg. Daar wilde ik nog wat mee. Door Wilfred werd ik er weer even op geattendeerd.

Deze mooi gemaakte video is van Michael Wesch. Van hem gebruik ik in mijn RSS-workshop de film ‘The Machine is Us/ing Us’. Die heb je een keer gezien. Misschien ken je ook de film ‘A Vision of Students Today’. Ook zeker de moeite van het bekijken waard.
Ik heb me maar op zijn YouTube kanaal geabonneerd.

Dit filmpje gaat over Rethinking Education. Met fragmenten uit zijn andere filmpjes bepleit hij met de technologische mogelijkheden van vandaag eens anders naar het onderwijs te kijken.
Lunchtijd!
Ik ga zo zijn presentatie ‘a Portal to Media Literacy’ (duur: 66 min) eens bekijken. Ben benieuwd hoe hij mbv social media samenwerkt met zijn studenten.
Ook interessant voor ons eDingen-clubje.

groetjes,
Judith

Vleien & Flirten

Een toepasselijke blogtitel op deze Valentijnsdag, vind je niet?
Vorige week vlogen diverse vleiende en flirtende opmerkingen over en weer in onze flexruimte. Toen had ik dit blogbericht al in mijn hoofd. I told you so …. 😀

via Universal Flirting Academy

Toeval (of niet?) na het lezen van jouw blogpost vorige week las ik de mannenlibelle (mag ik dit wel in ons blog citeren?) daarin stond dat mannen alleen complimentjes geven die ze echt menen. Ja, dat zeg jij ook altijd 🙂 Dus dank je Marcel. Goed hè ik leer al complimentjes incasseren.
Tijdens ons teamfunctioneringsgesprek zei ik je al dat ik vind dat jij dat zo goed kan, complimentjes geven. Trouwens dat geldt voor al onze teamleden. Mede door jullie complimentjes en jullie geloof in mij ontwikkel ik meer zelfvertrouwen.

But English is still a bridge too far, Marcelke.
Ik heb inmiddels je Engelstalig blog bekeken. MarcelKE, Marcel Knowledge Engineering, leuk gevonden! Goed van je dat je er toch mee begonnen bent. Je was tijdens de Educause in Anaheim zo enthousiast over Tanya Joosten en haar edusocmedia (jammer dat de wiki niet meer is bijgehouden). Jij wilt die internationale contacten, dan is dit een goed begin. Maar je moet nog wel wat investeren in je relaties. 🙂

In jouw TED filmpje van Johanna Blakley wordt aangegeven dat te veel in stereotypen wordt gedacht. Tuurlijk er is verschil (gelukkig maar), maar ik hou niet zo van dat generaliserende van ‘alle mannen’ en ‘alle vrouwen’. Ik vind dat ieder mens gelijke kansen verdient en niet omdat je man of vrouw bent.
Het afgelopen jaar ben ik van een ‘vrouwenwereld’ (bibliotheek) overgestapt naar een ‘mannenwereld’ (ICT). Ja, ik zit nu vaker in een overleg met alleen mannen. Daarin wordt wel anders gecommuniceerd, dat ‘fenomeen’ bekijk ik soms met enige verbazing. Maar ik ben met 3 mannen opgegroeid, dus ben wel wat gewend. 😉
Zoals meerdere vrouwen (maar ook mannen) ben ik van het harmoniemodel, hou van (kennis) delen, verbind graag en onderhoud ik mijn relaties. Daarom ben ik goed in netwerken, dus ook in sociaal netwerken. Ik heb je al eens vaker gezegd dat het met web2.0 tools net als in het echte leven is, het draait om communiceren en het onderhouden van relaties. En volgens wetenschappelijk onderzoek (en de Libelle *grijns*) zijn vrouwen hier beter in. Maar dat wil niet zeggen dat mannen dat niet zouden kunnen!

Maar of ik ‘goeroe’ nou een compliment moet vinden? Daar zijn meningen over verdeeld, dat kan je hier en hier lezen. Goeroes en zeker op Social Media gebied vliegen momenteel als paddestoelen uit de grond. Ik weet er wat van, meer dan gemiddeld, maar goeroe? Moet ik me dan ook in het oranje gaan hullen?

Als je kunt complimenteren (en die kunst beheers jij 😉 heb je oog voor de ander.
In diezelfde (of toch andere) Libelle las ik dat van flirtend communiceren je leven leuker wordt. Ook dan heb je oog voor een ander 😉
Enkele jaren geleden hebben we in de bieb van de Hotelschool het boekje Zakelijk Flirten aangeschaft. Hartstikke leuk boekje. Als je zo eens op internet rondklikt, vind je een flirtfabriek en zelfs een flirting academy en een ongelooflijk hoeveelheid flirtcoaches.

Zo’n workshop (flirtend presenteren, flirtend netwerken, flirtend solliciteren, enz enz.) heb jij niet nodig, dat doe je al intuïtief 🙂 Twijfel je nog, bekijk dan even deze flirt-checklist.
Het draait om open communiceren, aandacht voor de ander, en accepteren van (communicatie)verschillen.En als je dan ook nog als adviseur met een brede grijns op je gezicht het gesprek in gaat, krijg je veel meer voor elkaar. Daarom lukt jou ook zo veel. 😀
Volgens mij kunnen we zelf wel een workshop ‘flirtend communiceren’ aan bieden. We hebben genoeg ervaringsdeskundigen binnen ZuydPlein. *haha*

Het was je al opgevallen dat vrouwen jouw vleiende opmerkingen in blogberichten waarderen en daarover twitteren. Dat is leuk voor degene die het betreft maar ook voor jou.
Zouden daarom velen social media ook zo leuk vinden? Mensen zijn online vrijer dan offline. Durven meer. Dat wordt altijd negatief uitgelegd, maar mensen complimenteren volgens mij sneller online dan offline. Tenminste in mijn online netwerken gaat het er veelal humouristisch en complimenteus aan toe.

Heb ik je nu weer genoeg gevleid?
Voor alle lezers van ons blog en ook voor jou
Happy Valentine’s Day.
Ik ga m vanavond kijken 😉

Love,
Judith

%d bloggers liken dit: