Site-archief

Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media #ncosm

Hoi Marcel,

Je weet natuurlijk allang dat Chris Kockelkoren en ik samen met Margreet van den Berg een presentatie verzorgen over 21eDingen op het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media, op donderdag 31 mei in Diemen. En onze collega’s op Zuyd weten wel dat het congres plaatsvindt (ik werd al getipt of dit niets voor mij was ;)), iedereen heeft  namelijk de brochure in zijn postbus ontvangen, maar ik weet niet of iedereen heeft gezien dat Zuyd ook aanwezig is.

Chris en ik staan dan niet met foto in de brochure (was al gedrukt) maar we zijn er wel bij:

Sociale media kunnen helpen om goed onderwijs te geven. Betekenisvol en interactief onderwijs, onderwijs dat studenten uitdaagt om verder te gaan dan de verplichte leerstof, onderwijs waarin studenten met elkaar en experts van binnen en buiten de onderwijsinstelling samenwerken, waarin ze creëren en evalueren. In deze sessie maakt u kennis met een – gratis beschikbare – cursus sociale media voor docenten en u hoort van Judith van Hooijdonk en Chris Kockelkoren van Zuyd Hogeschool hoe zij deze cursus in de praktijk inzetten voor de scholing van hun docenten. Tot slot wisselen we met u van gedachten over de mogelijkheden van sociale media in uw onderwijs.

Het congres is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers, managers/bestuurders, onderzoekers en communicatieprofessionals, werkzaam bij instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, universiteiten en hogescholen.  Hoewel het congres niet goedkoop is: het spoor ‘Wegwijs in één dag’ kost € 250 en is vooral bedoeld voor docenten; de andere sporen(‘Marketing, Communicatie en Reputatiemanagement’ | ‘Onderwijspraktijk’ ) kosten € 395, hoop ik straks wel diverse collega’s daar te treffen!
Tip: Willem Karssenberg heeft enkele kortingscodes weg te geven, wees snel want op=op!

Formedia die dit congres organiseert, had Margreet gevraagd of zij een artikel wilde schrijven voor Science Guide, ook dat hebben we samen gedaan. Ik ben er wel een beetje trots op dat ons artikel is gepubliceerd http://www.scienceguide.nl/201203/technologie-als-toegangspoort.aspx en ik zag dat het ook als blog op Formedia is verschenen http://formedia.nl/blog/02/04/2012/technologie-als-toegangspoort-voor-kennis-en-inzicht (wel met mijn naam fout gespeld grrr).
Natuurlijk wil ik deze tekst ook in ons blog opnemen 🙂

TECHNOLOGIE ALS TOEGANGSPOORT VOOR KENNIS EN INZICHT

Docenten mopperen weleens dat de ‘jeugd van tegenwoordig’ achter een laptop (tablet, smartphone) zit weggedoken tijdens hun lessen, maar voor deze nieuwe jongeren is dat logisch. Deze ‘digital natives’ hebben immers nooit anders meegemaakt dan omringd te zijn door technologie. Deze technologie stelt hen in staat om kennis te verwerven, in contact te komen en te blijven met de wereld om hen heen, en hun creativiteit te ontplooien. De technologie is voor hen geen belemmering om kennis te verwerven, maar vormt juist een brug naar die kennis. Technologie stelt studenten van deze eeuw in staat om zich kennis en inzicht te verwerven.

In een onderzoek (2011) onder jongeren (die ook wel Einstein-generatie, Generatie Y of Internet-generatie wordt genoemd) is gevraagd welke waarden zij belangrijk vinden. De volgende centrale waarden worden genoemd: authenticiteit, respect, zelfontplooiing, geluk, gezellig, samen. Deze waarden zijn ook allemaal terug te vinden in hun gebruik van social media.

Authenticiteit betekent ergens voor staan en duidelijk een eigen mening hebben: dat is belangrijk. En dat geldt voor iedereen, de student, zijn vrienden, maar ook ouders en docenten. Voor communicatie betekent dat een docent die hip doet maar het niet is, respect verliest. Dat zelfontplooiing van belang is, sluit aan bij diverse onderzoeken, die uitwijzen dat zelfontplooiing een veel belangijker drijfveer is  voor het leveren van prestaties, dan beloning (http://youtu.be/u6XAPnuFjJc).

De 21e eeuw is al ruim 10 jaar onderweg. We ervaren allemaal dat onze samenleving sterk veranderd is onder invloed van technologie, (mobiele) internet en de opkomst van sociale netwerken. Dat heeft uiteraard ook invloed op ons werken en leren. In deze veranderende maatschappij, hebben mensen andere vaardigheden nodig dan pakweg 25 jaar geleden, nl.  ‘vaardigheden van de 21e eeuw’ of wel ‘21st century skills’.

De Universiteit Twente heeft in een literatuurstudie, neergelegd in de Discussienota 21st Century Skills (2010), de vereiste competenties geanalyseerd. Diverse onderzoeken noemen 7 vaardigheden:  communicatie, samenwerking, ICT-geletterdheid, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken en sociaal-cultureel bewustzijn als de belangrijke competenties.

De discussienota concludeert dat 21st century skills geïntegreerd  moeten worden in het curriculum en gerealiseerd in de kernvakken van de opleiding. Dit vraagt om docenten met 21st century teaching skills.

Docenten zouden verschillende onderwijsstrategieën en beoordelingsprocedures onder de knie dienen te krijgen. Daarvoor moet de docent zich allereerst de 21st century skills eigen maken en die kennis vervolgens toepassen binnen zijn onderwijs. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van het TPACK-model.

Het TPACK-model beschrijft de kennis die een docent nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Om ict op een zinvolle manier in te zetten in het onderwijs, moet de docent weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt. Daarvoor is het niet alleen noodzakelijk dat een docent beschikt over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud, maar juist dat hij begrijpt hoe deze kennisdomeinen  – vakinhoud (Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ict (Technological Knowledge) – met elkaar samenhangen en hoe deze samenhangt met de context waarbinnen onderwijs wordt gegeven: de doelgroep van het onderwijs en de omgeving waarin deze doelgroep zich bevindt. Daarom is voor het zinvol en succesvol integreren van ict in het onderwijs ook kennis van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving noodzakelijk.
TPACK biedt geen competenties maar laat docenten (bij voorkeur in teamverband) nadenken welke vaardigheden ze nog nodig hebben om ict echt goed te gebruiken.

SURFacademy biedt de cursus 21eDingen aan, waarmee docenten kennis kunnen maken met diverse web2.0-tools. 21eDingen biedt de docent handreikingen op het gebied van techniek (Technological Knowledge) en didactiek (Pedagogical knowledge) hoe hij zijn vakkennis (Content Knowledge) effectiever kan overdragen aan en delen met de student. Docenten (en andere medewerkers van onderwijsinstellingen)  die hebben leren werken met één of meer van de 21eDingen:

 • hebben de vaardigheid om deze tools succesvol in hun onderwijs in te zetten (Technological Knowledge);
 • weten hoe ict ingezet kan worden in hun onderwijs en welke doelen ze hiermee kunnen bereiken (Pedagogical Knowledge);
 • hebben meer mogelijkheden om bij te blijven op hun vakgebied (Content Knowledge);
 • hebben meer kennis en kunde van de context waarbinnen het onderwijs plaatsvind;
 • docenten die zonder angst of twijfel durven te experimenteren met ict-tools;

De docent kan de eDingen inzetten om 21st century skills in het onderwijs in te bedden (bijvoorbeeld door samenwerking en reflectie te stimuleren) of om zelf zijn 21st century skills te versterken en daarmee de kennis van zijn vak te vergroten. Dit stelt hen in staat om efficiënter en beter onderwijs te geven, dat beter aansluit op de leefwereld en de behoefte van de student.

Tijdens het het congres kan iedereen kennis maken met deze praktische toolbox en de praktijkervaringen van Zuyd Hogeschool.

Samen met Zuyd Bibliotheek zijn wij hard aan het werk om de Dingen site (die gebaseerd is op de 21eDingen) voor Zuydmedewerkers samen te stellen, maar daarover een andere keer meer.
groetjes,
Judith

Get Together 2012

Goedenavond Marcel,

Vanaf vandaag kunnen de collega’s zich aanmelden voor de Get Together. Hoewel nu georganiseerd door Dienst Marketing en Communicatie voelt het nog steeds een beetje als ‘onze’ onderwijsconferentie. ZuydPlein heeft immers de 1e memorabele editie (veel sneeuw en daardoor in een feeërieke omgeving) in de grotten van Geulhem georganiseerd en de filmische dag in Foroxity met mijn ‘meet en tweet’. Vorig jaar stonden we in vuur en vlam op onze Kunstenfaculteiten.
Dit jaar vindt de Get Together plaats op woensdag 11 april op de Valkstraat in Sittard. Van 13u30 tot 19u00 gaan we in gesprek over diverse onderwerpen op het gebied van onderwijs, onderzoek, organisatie en persoonlijke ontwikkeling.

Deze tekening is gemaakt tijdens de inauguratie van Kitty Kwakman G2G2011 door Beeldleveranciers

Vooraf konden collega’s aangeven over welke onderwerpen men graag samen wilden praten. Social media was (uiteraard! :)) een veel genoemd thema. Daarom werd mij gevraagd of ik 2 presentaties over dit onderwerp wilde verzorgen. Dat wilde ik wel, samen met jou 🙂
Het verzoek was wel de presentatie of workshop zonder ICT-hulpmiddelen te verzorgen, dat was wel een uitdaging met zo’n onderwerp. Maar we hebben daar creatieve oplossingen voor gevonden: we gaan battlen & gamen tijdens onze JAM-sessies.

Social Media & Onderwijs – The Battle
Een gedragscode voor social media?
Onzin, volgens Judith van Hooijdonk. We zijn toch allemaal professionele kenniswerkers die niet met regels aan banden gelegd hoeven te worden door de organisatie over wat we wel en niet mogen zeggen. We kunnen toch zelf wel bepalen of we wel of niet op vriendschappelijke voet met een student omgaan.
Nee, zegt Marcel Schmitz, er zijn zoveel voorbeelden van professionals die de fout ingaan. Zuyd heeft haar naam hoog te houden, via social media ligt je reputatie zo op straat. Een docent wordt altijd in functie gezien (ook al participeer je op persoonlijke titel), daarom kan je ook je virtueel geen vriendjes worden met studenten.
Wat vind jij? Aan welke kant staat jij? Kom en neem stelling in The Battle!

Social Media & Onderwijs – The Game
Je wilt als docent graag aan de slag met social media tools, maar je weet niet hoe. Er zijn ook zoveel tools, je ziet door de bomen het bos niet meer. Welke tool kan je voor welk onderwijsdoel gebruiken?
Met behulp van een speciaal Social Media TPACK-game gaan we al spelend nadenken over nieuwe combinatie van vakinhoud met verschillende didactische werkvormen en social media tools. Hierbij staat niet de kennis van social media tools centraal maar jullie vakinhoudelijke en didactische kennis.
Marcel Schmitz en Judith van Hooijdonk zijn jullie spelleiders.
Kom je mee spelen?

R U 2 BE JAMMED ?
Benieuwd hoeveel collega’s inschrijven op onze sessies :). Ik heb er zin in!

Tot morgen,
Judith

TPACK, the game

Ha Marcel,

Leuk hè dat onze Harry geregeld had dat Bob Klaasen  en John Hanswijk van Kennisnet voor ons een Workshop TPACK verzorgden. Ik wist er wel iets van, maar door het TPACK-spel te spelen werd het allemaal een stuk duidelijker. Als iTeam proberen we onze docenten te ondersteunen en te begeleiden in het gebruik van ICT-tools. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Ik vond het erg verhelderend om op deze geïntegreerde manier naar het modern docentschap te kijken. Zo voor de hand liggend.

Meer over TPACK diagram, zie http://vimeo.com/16291486

Wat is TPACK?
Het TPACK (Technological, Pedagogical And Content Knowledge) model is ontwikkeld in 2005 door 2 Amerikaanse onderwijskundige, Koehler en Mishra
Het draait om op een juiste manier combineren van ICT kennis, didactische kennis en vakinhoudelijke kennis. Uiteraard rekeninghoudend met omgevingsfactoren als doelgroep studenten en de technische mogelijke die op school aanwezig zijn. Uitgangspunt is de vakinhoudelijke kennis en didactische kennis die elke docent bezit.

Door in teamverband TPACK-the game te spelen, ga je samen nadenken over nieuwe combinaties van vakinhoud met verschillende didactische werkvormen en ict-hulpmiddelen.
Er zijn 3 stapels met kaartjes:

 1. stapel met didactische werkvormen als simulatie, klasikale instructie, presenteren en rollenspel
 2. stapel met ict-hulpmiddelen als video, digibord, mindmap, podcast, tekstverwerker
 3. stapel met verschillende leerinhouden die je zelf bepaalt

Uit elke stapel trek je een willekeurige kaart en met deze combinatie ga je aan de slag om een concrete onderwijsactiviteit te ontwerpen. Daar komen hele verrassende en creatieve ideeën uit voort. Vervolgens ga je met deze kennis op zoek naar de meest geschikte combinatie. Uiteraard kunnen diverse didactische werkvormen en ict-hulpmiddelen in één onderwijsactiviteit gecombineerd worden, dat geeft variatie in de les.
Techniek is dus niet het uitgangspunt (daar gaat het vaak fout) maar vakinhoud en didactiek. TPACK biedt geen competenties maar laat docenten in teamverband nadenken welke vaardigheden je nog nodig hebt om ICT echt goed te gebruiken.

Meer van / over TPACK:

Gisteren ontving ik (toevallig?) het nieuwe decembernummer van SURF magazine. Het 1e artikel hierin gaat over het project MarchET van SURF-foundation. MarchET betekent MAke Relevant CHoices in Educational Technology. Het doel van het project is om docenten keuzes te leren maken over het gebruik van ICT-tools in combinatie met de beste didactische aanpak. De onderwijswijsmodules die binnen dit project zijn ontwikkeld, zijn gebaseerd op het TPACK-model.
De 4 onderwijsmodules zijn:

 1. samen kennis bouwen
 2. begeleiden op afstand
 3. kennis en inzicht peilen
 4. web 2.0-applicaties ofwel sociale netwerken

Op de website Onderwijs Ontwerpen met ICT zijn deze modules te downloaden. Ik heb de module van sociale netwerken even gedownload 😉 Hoewel ik het een mooie site vind met prachtige filmpjes, ben ik over de inhoud van deze module nog niet zo enthousiast. Er is niet duidelijk voor een taal gekozen. De NING-omgeving en SURFgroepen zijn Engelstalig maar de informatie op de website is Nederlands.
Voor sommige collega’s zal deze vorm (tijdsinvestering 20-25 uur per module) werken, maar bij de tips stond: maak gebruik van buddyteams, zodat je elkaar verantwoordelijk maak voor je leerproces.
Daarom spreekt de het spelvorm van Kennisnet mij zo aan. Door samen spelend onderwijsinhoud te combineren met didactiek en ICT-tools maak je naar je collega’s en leidinggevende transparant wat je doet, hoe je het doet en welke vaardigheden je (nog) nodig hebt.

Let’s play!
Judith

NB
ICT heeft uiteraard pas didactische meerwaarde wanneer ICT-visie, deskundigheid, ict-infrastructuur en digitaal leermateriaal in onderlinge samenhang worden ingezet. Daar biedt de Vier in Balans scan weer tools voor.

%d bloggers liken dit: