Categorie archief: Learning Analytics

Waarom learning analytics voor learning design

Ha Judith,

Zoals je weet gaat mijn PhD onderzoek over hoe we learning analytics kunnen inzetten voor learning design. In het bijzonder wil ik kijken of er gedurende een cursus goede informatie terug te geven is en wat er voor nodig is om studenten en docenten hun gedrag te laten veranderen (indien nodig) met betrekking tot het learning design.

Waarom eigenlijk dit onderwerp?

Binnen Zuyd hebben we verschillende opleidingen in allerlei vormen. Al jaren bouwen we aan mooie curricula, modules, onderdelen van onderwijs en kennis middels onderzoek. Al jaren proberen we om ICT te gebruiken om het onderwijs beter te maken. Mooie voorbeelden zijn bij verschillende collega’s te vinden en positieve verhalen van studenten maar ook docenten zijn er ook. Maar echt gemeten effecten? Ik kan je binnen Zuyd slechts een handvol voorbeelden noemen. Wellicht kan ik juist daar iets in betekenen.

Kortom kunnen we met analyse tools de leeractiviteiten die we gepland hebben evalueren en op basis van de manier van presenteren de studenten en docenten zichzelf de juiste plek laten wijzen, maar ook de opgedane kennis delen.

En als we het hebben over kennis delen dan kom ik bij het door jou eerder deze week aangesneden onderwerp: community engagement. Want ook binnen projecten als Voor Elkaar wordt er kennis gedeeld, wordt er van elkaar geleerd en worden ‘leeractiviteiten’ ingezet waarvan het goed is om die te monitoren. En waarvan het goed is dat we de ‘gebruikers’  helpen om de juiste ‘leerroutes en methodieken’ te kiezen.

Termen als self regulated learning en persoonlijke leeromgeving zijn pas mogelijk als we in staat zijn om inzichtelijk te maken welke effecten het uitvoeren van de door de docenten geplande leeractiviteiten heeft gehad. Communities van docenten kunnen dan verschillende type leeractiviteiten gaan ontwikkelen, zodat de studenten de op hun vraag gebaseerde of de op hun stijl gebaseerde activiteit kunnen kiezen.

En stiekem, heel stiekem is dit een onderwerp waar ik al vanaf 2003, toen ik bij Zuyd kwam mee bezig ben geweest. Bewust en onbewust.

Groet Marcel

Learning Analytics oogst van de dag: De start van twee afstudeerders en een SURF project.

Ha Judith,

Vandaag een mooie oogst op Learning Analytics gebied: twee studenten zijn hun afstudeertraject gestart en ik ben min of meer begonnen aan een SURF project.

Sander Janssen en Ricky Notenboom zijn gestart met hun afstudeertraject voor de HBO-ICT studie. Ze gaan vanuit de kant van de Learning Dashboards en vanuit de data-kant kijken naar hoe we Learning Analytics kunnen inzetten op het gebied van Learning Design. Ze gaan me dus helpen met de eerste stappen met mijn PhD traject. Met hun input vanuit:

  • literatuurstudie(s),
  • interview(s),
  • focusgroep(en)
  • een ontwerp van een prototype van een dashboard
  • een inrichtingsvoorstel van de te verzamelen data-elementen ‘blended’ onderwijsomgeving

moeten we een beeld krijgen van wat er mogelijk is binnen onze setting en wat de stand van zaken is op dit moment in deze wereld. Ze gaan 20 weken aan de slag en ik ben erg benieuwd hoe ver we samen gaan komen.

Het SURF project is daarbij een grote hulp. SURF heeft een learning analytics experiment, waarbij verschillende Hogescholen en Universiteiten gebruik maken van een Learning Analytics omgeving die bij SURF draait. Die omgeving gaan we de komende 10 weken bekijken en in het volgende onderwijsblok inzetten in ons onderwijs. Indien het goed te gebruiken is zou ik van de open source omgeving ook voor mijn eigen onderzoek gebruik kunnen maken en dat is natuurlijk een van de elementen die we gaan bekijken. Het doel van het SURF experiment is om docenten en studenten kennis te laten maken met Learning Analytics om te kijken of ze er iets mee kunnen, of het toepasbaar is in hun onderwijsomgeving en wat er dan mogelijk is.

Spannend allemaal! In mijn zoektocht naar extra informative kwam ik een filmpje tegen van Jan Hellings van de UvA, die op de LAK 2016 conferentie presenteert of hun learning dashboard effect heeft gehad op een programmeer cursus die ze hebben gegeven.

Een van de vele voorbeelden van een Learning Dashboard. Er volgen er wellicht meer via het blog, maar voor nu hou ik het hierbij. Hopelijk leveren Sander en Ricky me nog meer waardevol materiaal.

Groet Marcel

%d bloggers liken dit: