Site-archief

er verandert weinig … of toch wel?

Ha die Marcel,

Onze intranetomgeving is nodig aan een upgrade toe. Het project van Dienst Marketing en Communicatie rondom ons nieuwe Infonet zit nu in opbouwende fase. Aan mij is gevraagd om de teksten van de I-adviseurs te selecteren: wat kan weg, wat moet herschreven worden. Een lekkere klus, want onze oud-collega’s en wij hebben nogal wat pagina’s geproduceerd. En zoals dat vaker met intranetomgevingen gaat, niet alles is even goed bijgehouden ūüė¶ Dat is (denk ik) een van de redenen dat Dienst M&C nu de touwtjes strak in handen neemt. Van beheerskant en met het oog op het aanbieden van actuele info wellicht te begrijpen. Met de nieuwe Infonet krijgen we een personaliseerd aanbod. Een slogan die ik bij dienst M&C vaker hoor: het gaat niet om informeren maar infominderen. Voor medewerkers en studenten die geen grip hebben op de¬†¬†informatiestromen waarschijnlijk een uitkomst. Ach ik, ¬†ik stroomlijn¬†het liever zelf ūüôā
Daarnaast heb ik toch zelf meer behoefte aan een sociaal infonet. Ik heb daar ook al vaker over geblogd …. Ik hoop echt dat er in het proces ook aandacht is voor de sociale interactie √©n de zoekfunctionaliteit. Voor mij twee onmisbare elementen voor een sociale online werkomgeving als het gaat om¬†samenwerken en kennis delen te bevorderen, maar misschien ben ik de enige¬†….

Wat wel heel leuk was dat ik tijdens het scannen van de oude teksten ons oude ICTO-blog tegen kwam. Ja ons Infonet heeft een blogfunctie (zelfs met RSS!). Deze tool hebben we als adviseurs ook even gebruikt maar dit werkte niet. In tegenstelling tot onze wekelijkse I-flits :).

Ik moest wel erg glimlachen toen ik deze blogberichten uit 2010 herlas. Van de 12 waren er drie van Jack, één van jou en de overige van mijn hand.

Niet veel veranderd!

Mijn berichten gingen over social media, TEDx, Yammer, Prezi, KiB, Educause, En die ene van jou? Natuurlijk over gaming! ūüôā

Niet veel veranderd!

En die van Jack? Over e-Reading! Haha. Hij zit nu op zijn plaats als teamleider van Zuyd bibliotheek.

Ook niet veel veranderd dus!

Eén blogbericht ging over Inspirerende docenten nav een boek van Edith Roefs. Was ik hier vier jaar geleden al mee bezig? Nu dus een thema in mijn MLI studie. Ik vond het de moeite waard om deze tekst ook nog in ons blog te publiceren. En ik ga het boek weer eens even uit de kast van de bibliotheek plukken!

ICTOblog

Inspirerende docenten

inspirendedocenten
Edith Roefs heeft als lid van de kenniskring van het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs van de Christelijke Hogeschool Windesheim onderzoek gedaan naar de betekenis van inspirerende docenten. In 10 docent-verhalen werkt ze verschillende thema¬ís uit, zoals: studenten confronteren, hoge eisen stellen, openleerklimaat cre√ęren en de aandacht voor theorie in competentiegericht onderwijs. Het boek geeft geen richtlijnen of stappenplannen voor inspirerend docentschap maar voorbeelden en inzichten waar men zich aan kan spiegelen.
Het onderzoek is gebaseerd op o.a. groepsinterviews met studenten. Studenten vinden inspirerende docenten een docent die ¬Ďecht¬í is: een mens met sterke en zwakke kanten, voorkeuren, visies en eigen ervaringen. Fouten maken mag en toegeven ook (daar is zelfs een award voor ūüėČ ). Het genereert betrokkenheid en maakt de docent geloofwaardig.
Op de website ScienceGuide is een artikel over dit onderzoek te lezen. Het inspirerend boek (hier een link naar de inhoudsopgave) is te leen in onze bibliotheek.

Heeft dit iets te maken met e-learning? Ik denk het wel. Online kun je ook passie ten toon spreiden. ¬ĎWeb2.0 is zeg maar echt mijn ding¬í. Ik kan heel enthousiast zijn over het gebruik van sociale netwerken, social bookmarking, soms een beetje t√© ūüėČ Web2.0 is een tool en niet het doel. Maar wel een tool waarmee je het leerproces kan ondersteunen, dat kan binden en boeien. We leren van elkaar door te delen en samen te werken. Interactie daar draait het om en technologie speelt daarbij inmiddels een belangrijke rol in onze informatiemaatschappij : social learning, een levenlang!

Deze week ontdekte ik (via Zuyd Nieuws) een mooie uitgave van Zestor. Een inspiratieboekje voor hbo-docenten over de professionele ruimte (die misschien wel groter is dan je aanneemt). Samenwerken, kennisdelen zijn natuurlijk weer kernthema’s. Een mooi inspiratiebron voor mijn MLI-onderzoek. Het boekje “Vertrouwen in kwaliteit” is gratis te downloaden of aan te vragen. En hier werkte ook Edith Roefs (en Joseph Kessels natuurlijk) aan mee.

In vier jaar zijn onze aandachtsgebieden niet veel veranderd. Ik zie wel een kentering plaats vinden m.b.t. aandacht voor onze onderwerpen. Je hebt (weer) gelijk. Het duurt een jaar of 3 Р4 voordat veranderingen zichtbaar worden.

Zonnige zondag verder.
Judith

 

Een sociaal Infonet

Hi Marcel,

Vraag jij je nooit af wanneer ons Infonet, de intranetomgeving van Zuyd, een soort iGoogle wordt? Mijn iZuyd! met natuurlijk een mobiele website én app :D.
Ons Infonet liep destijds door het gebruik van portlets (vgl met de gadgets bij iGoogle) voorop. Maar helaas is het niet mee ontwikkeld, de zoekfunctionaliteit is onvoldoende en de actualiteit is belabberd. Ik vermoed dat weinig gebruikers Infonet als hun persoonlijke startpagina zien, laat staan als een samenwerkingsomgeving ervaren.
Interne informatieverspreiding gebeurt bij onze organisatie via een veelheid aan nieuwsbrieven :S. Sinds kort is een Zuydnieuwspagina toegevoegd aan Infonet. Hoewel dit nog moet groeien, vind ik het nog erg 1.0 gericht. Hiermee bedoel ik dat er wel informatie wordt gedeeld, maar geen kennis wordt gecree√ęrd zoals dat met web2.0 tools kan. Op de Zuydnieuwspagina en op blogberichten van Infonet kan gereageerd worden, helaas gebeurt dat nog niet (zo vaak). Er is geen attendering op nieuwe blogberichten, daarom trek het mij ook niet aan om hier nog te bloggen. Daarnaast vind ik de blogfunctionaliteiten te beperkt.
Het Infonet behoort een verbindende omgeving te zijn, nu is het toch meer een nieuwsvoorziening dan een kennisuitwisselingsomgeving.
We zijn sinds dit schooljaar aan de slag met Yammer, wat zou het toch fijn zijn als deze en al mijn sociale netwerken ge√Įntegreerd zou zijn binnen Infonet.

Hogeschool Zuyd heeft een twitteraccount, een facebookaccount en ook op LinkedIn zijn we te vinden. Ook dit wordt nog erg 1.0 gebruikt, dus alleen maar om informatie te verspreiden. De nieuwsberichten die op website van Hogeschool Zuyd worden gepubliceerd worden automatisch ook via Twitter en Facebook gepost. Dat kan ook anders.

Hieronder een overzicht van publicaties die ik op dit gebied onlangs gelezen / gescand heb

De kracht van social media voor interne communicatie, zoals het afstudeeronderzoek van Saskia de Laat. Zij heeft als afstudeeropdracht van TUe literatuuronderzoek verricht en vele interviews (o.a. Belastingdienst, Gemeente Tilburg, Fontys) afgenomen. In dit blogbericht een overzicht van haar onderzoeksresultaten.
Naast de bekende voordelen, zoals
meer en betere samenwerking, co-cre√ęren, kennisdeling en kennismanagement, effici√ęnte & snelle communicatie (geen push maar pull) versterken van de identiteit de organisatie (social media zouden zo’n verbindende rol bij het Sterk Merk Zuyd kunnen spelen) past social media ook helemaal bij Het Nieuwe Werken.
Natuurlijk ervaren sommige ook nadelen zoals:
steeds weer nieuwe, andere tools, complexere informatiestromen, verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij de medewerker. Daarnaast is de ROI niet goed meetbaar, het kost gewoon tijd voor er effect meetbaar is.

Ook het boek En nu online … social media voor professionals, organisaties en facilitatoren geeft handige tips, voorbeelden en test.¬†Vooral de (herkenbare) ervaringsverhalen zijn interessant.
Deel 1 van het boek over het gebruik van social media in je eigen werk, was voor mij een bekend verhaal. In deel 2 kwamen de mogelijkheden van het gebruik van social media in teams en organisaties (tip!). Deel 3 kwam de rol van facilitator aan bod, hoe je online leren vorm kan geven, voor mij een interessant onderdeel. Het boek is te leen in de bibliotheek NE, maar ik wil ook wel een eigen exemplaar. Heej ik zag dat de bieb het ook als eBook heeft, laat ik die eens gaan ‘lenen’!

Op Frankwatching is de laatste periode regelmatig blogposts over social intranet verschenen, mede door het Congres Intranet 2011, dat 15 maart heeft plaatsgevonden. In een het blog “Een sociaal intranet: technologie en tools op de tweede plaats”¬†worden 10 strategische uitgangspunten vermeld om een succesvol sociaal intranet te ontwikkelen:

  1. Wat will je met het intranet bereiken? Is het de bedoeling dat we weten waar medewerkers mee bezig zijn en/of  gaat om delen van kennis?
  2. Zet zoeken en vinden centraal, taggen moet mogelijk zijn
  3. Stel diverse community manager aan (ha!)
  4. Leer mensen de waarde inzien van delen van informatie, het vertellen waar ze mee bezig zijn
  5. Pull, don’t push. Laat structuur los
  6. Kies het juiste platform
  7. Zorg voor duidelijke gebruiksrichtlijnen, bv. gebruik e-mail pas als je het echt niet via intranet kan delen 
  8. Leer van de early users 
  9. Integreer het sociaal intranet in je manier van werken
  10. Informatie is in principe openbaar 

Over veel van deze punten heb ik al eens geblogd: de early adapters, de community manager, gedragsregels en openheid.

Conclusie: De kracht ligt in “connect en share”, samen weten we zoveel meer dan apart.
Het informele leren wordt (is) zoveel belangrijker. Naast know-how (vaardigheden) en know-what (kennis) is nu ook know-where en know-who belangrijk. Als Zuyd die netwerkorganisatie wil zijn dan zullen de know-where en know-who ook gefaciliteerd moeten worden, een ‘sociaal’ Infonet, dus!
Een sociaal Infonet vraagt wel om een heel andere manier van werken. Is Zuyd hier wel aan toe? Daarover een ander keer meer.

Andere publicaties over dit onderwerp zijn verzameld in mijn Delicious en WorldCat lijstjes

greetings
J.

%d bloggers liken dit: