Zoekresultaten voor visiezuydbibl

Op bezoek bij: Bibliotheek van Haagse Hogeschool #visiezuydbibl

Dag Marcel,

Enige tijd geleden heb ik eindelijk eens een bezoekje gebracht aan mijn oud-collega, tweep en vriendin Leen Liefsoens¬†in haar ‘nieuwe’ (inmiddels al weer ruim 1 jaar) werkomgeving bij de Haagse Hogeschool. Dat was een gezellige dag ūüôā
Onlangs zijn collega’s van Zuyd Bibliotheek, locatie Havikstraat waar Leen van 2004 tot 2007 heeft gewerkt, ook geweest. Monique Triepels heeft een blogbericht geschreven over dit bezoek.

OUR 2bejammed GUEST: Monique Triepels

Na veel heen- en weer gemail was het dan eindelijk zover. Een delegatie van de Bibliotheek Havikstraat, aangevuld met enkele oud collega‚Äôs toog naar het Haagse. We hadden er een afspraak met onze oud-collega Leen Liefsoens. Ze had afgelopen jaar haar master ¬†‚Äúculturele informatiewetenschap‚ÄĚ gehaald en we konden helaas niet op haar master-party komen, vandaar dat we dit gemis nu inhaalden en dan tevens van de gelegenheid gebruik konden maken om kennis te maken met de Haagse Hogeschool Bibliotheek. Na een hartelijk welkom met een heerlijke uitgebreide lunch, begaven we ons naar het instructielokaal van de bibliotheek. Aan de hand van een schitterende prezi presentatie werden we door Leen op de hoogte gesteld van het reilen en zeilen binnen de bibliotheek van de Haagse Hogeschool.


De Haagse Hogeschool is een van 5 grote hogescholen (22.700 studenten) in Nederland en zit op één centrale locatie (3 kleinere vestigingen uitgezonderd). We waren dan ook onder de indruk van de gigantische gebouwen en de schitterende centrale hal. De bibliotheek is direct toegankelijk vanuit de centrale hal en verdeeld over twee verdiepingen. De bibliotheek valt, organisatorisch, als een aparte dienst rechtstreeks onder het CvB met Jan Companjen aan het hoofd. Er zijn in totaal 19 medewerkers. Wat meteen opviel, was dat, doordat er sprake is van één grote locatie er enorm veel winst kan worden behaald op het gebied van efficiency. Veel werkzaamheden worden centraal dus, voor alle opleidingen, uitgevoerd.  Elke bibliothecaris (documentaire informatiespecialist) heeft naast zijn/haar verantwoordelijkheden voor een aantal opleidingen eigen activiteiten die voor het geheel worden uitgevoerd. Denk aan IBL, tijdschriftenbeheer, e-books, elektronische helpdesk etc., ondersteund door het administratief personeel. Er is één bibliothecaris die zich uitsluitend bezig houdt met de databanken.
Rond verschillende onderwerpen zijn werkgroepen opgericht die zich bezig houden met de website, communicatie, interne processen etc.

We waren dan ook wel behoorlijk jaloers op de effici√ęnte werkwijze.
De enorme omvang en de daardoor noodzakelijke centrale benadering heeft natuurlijk ook nadelen. Er is naar ons idee relatief weinig contact met het onderwijs mogelijk en de bibliotheek heeft geen taak als het gaat om onderzoek en lectoraten. Er kan maar weinig specialistisch werk voor √©√©n opleiding worden uitgevoerd. De bibliotheekinstructie (Bibits) en de instructie informatievaardigheden (Hit) zijn voor alle opleidingen gelijk en worden digitaal gegeven. De bibliothecaris geeft een korte inleiding waarna de studenten zelf aan de slag gaan. Aan het einde volgt een toets. Deze instructies worden door een extern bedrijf gemaakt in overleg met de bibliotheek. Dit is natuurlijk, hoewel heel effici√ęnt, een vrij starre uitvoering van de instructies. Er kunnen momenteel nog maar ca. 2 x per jaar aanpassingen worden gedaan.

Na dit theoretische gedeelte volgde nog een korte rondleiding door de bieb en trok het hele gezelschap richting Haagse binnenstad voor een afsluitende high tea ūüôā

foto (2)

Deze foto’s heb ik gemaakt tijdens mijn bezoek

foto (1)      foto (3)

 

Dank je wel Monique en dank je wel Leen voor het delen.
Groet,
Judith

Wat is de ROI van de bibliotheek? #VisieZuydBibl

Tja Marcel,

Wat moet je als bibliotheek als uitleencijfers minder belangrijk worden? Als de trend is dat minder boeken worden aangeschaft? Hoe overtuig je bestuurders van de toegevoegde waarde van de bibliotheek voor het onderwijs? Wat is dan de ROI van de bibliotheek?

Jij kent ook die geweldige reactie van Gary Vaynerchuk op de vraag wat de ROI is van Social Media. In een paar minuten maakt hij korte metten met marketeers die contacten alleen maar willen vertalen in geld en waarde kunnen uitdrukken in getallen. Zij begrijpen de waarde van relaties niet. Er is meer dan cijfers. Ik snap wel dat cijfers snel inzicht geven om zaken te beoordelen. Maar cijfers zijn ook eenzijdig omdat ze niet in staat zijn complexe materie te kwantificeren.

roi

Toch meten we omdat we willen weten. Onlangs is de benchmark voor HBO-bibliotheken 2011 verschenen, ook Zuyd bibliotheek heeft daarvoor cijfermateriaal aangeleverd. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat Zuyd Bibliotheek nog erg veel fysiek materiaal heeft en weinig elektronische tijdschriften bezit. Maar het is maar hoe je telt, als Zuyd alle tijdschriften uit de databanken meetelt heeft ze er ook veel meer dan de paar die nu in de tabel vermeld staat. Wat is de waarde van deze cijfers? Over de jaren heen kan je trends zien: afname van fysieke collectie tov toename van digitale collectie. Heb je voor deze conclusie deze cijfers nodig? Het zegt toch niets over de aanwezigheid van de bibliothecaris in het onderwijs. Het zegt niets over de kracht van deze relaties. Moet de bibliotheek zich niet meer richten op de menselijke interactie die nodig is voor informatiedeling? Als bibliotheken goed luisteren naar de gebruikers dan moet er niet gedacht worden in termen van ROI maar moeten zij gewoon doen!

Maar Judith, is dat wel zo?¬†ūüôā
Moeten de bibliotheek hun toegevoegde waarde ook niet kunnen aantonen? Annuska Graver, hoofd mediatheek NHTV Breda vindt van wel. Bibliothecarissen roepen te vaak dat ze onmisbaar zijn. In Digitale Bibliotheek nr. 10, 2012 staat een interessant artikel over het balanced scorecard project van deze bibliotheek. Zij maken gebruiken van de Bibliotheek Scorecard van Ingressus. Een balanced scorecard bestaat uit verschillende soorten ISO-indicatoren die een genuanceerd beeld kunnen geven van de prestaties op verschillende facetten.
Annuska Graver is van mening dat je je moet kunnen verantwoorden over de inzet van middelen. Dat is meer dan interne cijfers ophoesten: Graver wil de effectiviteit van de mediatheek kunnen aantonen richting haar financiers, die willen weten wat de mediatheek toevoegt aan het primaire proces. Graver:

Cijfers komen uit onze processen of uit onze systemen, cijfers kunnen afkomstig zijn van andere afdelingen of van externe leveranciers. Voor alle cijfers die we aangeleverd krijgen, geldt dat we moet controleren of ze juist en volledig zijn. Sommige cijfers zullen we zelf moeten genereren door middel van onderzoek. Dat geldt bijvoorbeeld voor klantgegevens. Daarom hebben we voor 2013 ook veel meer klantonderzoek door middel van vragenlijsten op de begroting staan. We weten vaak wel wat de context is van de vraag die studenten aan de balie stellen. Maar we leggen het niet vast, waardoor we niet veel meer hebben dan een indruk. We kunnen nog niet aan de toegangspoortjes zien van welke academie de student afkomstig is. Ook bij de uitleen kan in het mediatheeksysteem dat onderscheid nog niet gemaakt worden, al zijn we al jaren bezig met het zoeken naar een oplossing. We hebben niet alle studenten in kaart. We weten bijvoorbeeld ook niet precies hoeveel klachten er zijn. Of hoe vaak gebruikers iets niet kunnen vinden of misgrijpen. We weten wel dat het aantal IBL-aanvragen vanuit NHTV groeit. We kijken natuurlijk naar de inhoud van de aanvragen. Groeit het omdat mensen de mogelijkheid hebben ontdekt, omdat er meer onderzoek wordt gedaan of omdat onze collectie tekortschiet?

Ook al heb ik niet veel met cijfertjes ūüėČ ik heb wel meer vertrouwen in zo’n tool omdat naast het monitoren van het eigen functioneren van de bibliotheek het verbeteren van de dienstverlening aan de hand van de gestelde doelen centraal staat.

De (financi√ęle) waarde van de bibliotheek blijft lastig te bepalen. Dat las ik ook op een blogbericht van Anneke Dirkx, waar verwezen werd¬†naar een website LibValue waar heel veel informatie over de ROI van (academische) bibliotheken te vinden is.
Ook al kunnen we (nog) geen cijfers overleggen, het is in ieder geval fijn om tijdens de interviews te horen dat Zuyd Bibliotheek een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs van Zuyd.

Groet,
Judith

Know-Show-Tell & Smile :) #VisieZuydBibl

Tja Marcel, een paar weken geleden kreeg ik deze tweet van Maikel met een verwijzing naar dit stereotype imago van een bibliothecaris: iemand die nooit lacht en alleen maar tot stilte maant met het opgeheven vingertje. En dan die kleding *gruwel*.

shushinglibrarian

Zo wordt toch nog vaak tegen een bibliothecaris ofwel informatieprofessional aangekeken. Anneke Dirkx publiceerde op haar blog Infobesitas: Glimlachend blauw met een bordje¬†over een artikel uit The Journal of Academic Librarianship. Onder 1015 bezoekers van de universiteitsbibliotheek van de University of Michigan werd onderzocht ‘Heeft de eerste indruk die een bibliotheekmedewerker wekt invloed op het stellen van vragen aan een bibliotheekbalie?‘ En de uitkomst?

 • Een glimlach nodigt uit tot het stellen van vragen
 • Iemand aankijken nodigt ook uit, en als je ergens anders naar kijkt, dan liever naar een computer dan in een boek zitten te turen
 • Een naambordje werkt positief
 • Mannen in pak (formele kleding) nodigen m√©√©r uit dan vrouwen in formele kleding
 • Vrouwen in informele kleding nodigen m√©√©r uit dan vrouwen in formele kleding
 • Van alle kleuren kleding is blauw heeft blauw de meeste voorkeur, rood schrikt af

Betekent dit nu bedrijfskleding voor Zuyd Bibliotheek? Nou, ik dacht ’t niet! ūüôā Een naambordje is welicht wel het overwegen waard. Een positieve attitude van de informatieprofessional vind ik een basisattitude. Dat is ook te lezen in het boek The Agile Librarian’s Guide to Thriving in Any Institution van Michelynn McKnight

Ik heb McKnight horen spreken tijdens het Jubileumcongres van de NVB. Hoewel de meningen over haar keynote nogal verdeeld waren (degelijk, saai, te Amerikaans) vind ik hetgeen zij daar vertelde waar was. Geen nieuwe boodschap, maar wel een die we ons nu eens ter harte moeten nemen:

Doing better what we have always done well

Als informationprofessional moeten we ‘agile'(wendbaar) zijn, zegt Michelynn McKnight. Niet zeuren en klagen maar flexibel en nieuwsgierig zijn. “Stay curious”, wie zei dat ook al weer? ūüėČ McKnight zegt dat we proactief moeten zijn anders lopen we achter en we moeten diensten aanbieden voor onze klanten er om vragen.¬†Haar presentatie is nog via Slideshare beschikbaar.
In mijn zoektocht naar de i van Zuyd¬†heb ik al geschreven dat voor mij een bibliotheek betekent: van collectie naar connectie. Ik zie een¬†netwerkende ‚Äėroving‚Äô bibliothecaris¬†die met tablet rondzwerfd, ook in de inspirerende ontmoetingsruimtes die dicht bij het onderwijs gesitueerd zijn. De informatie-adviseur als (kritische) wegwijzers in informatiedoolhof voor studenten en docenten. En daarnaast ‘embed’ is in onderwijs en onderzoek en zo gezamenlijk verantwoordelijk is voor bronnengebruik en informatievaardigheden als onderdeel van het curriculum.

Als informatieprofessional meebewegen en onderdompelen in de wereld van de gebruiker, niet collectie centraal maar de gebruiker als uitgangspunt dat zegt ook Edwin Mijnbergen in zijn artikel De informatiespecialist van morgen is vrij.
Het Visietraject zal duidelijk maken welke kant het op gaat met Zuyd Bibliotheek. Dan zullen we vervolgens ook moeten benoemen welke vaardigheden voor de bibliotheekmedewerkers daarbij horen. Ik hoop tijdens de bijeenkomst met de bibliothecarissen hierover al eens na te denken. Liesbeth Mantel heeft bij UB van TU Delft binnen het project IKwerk! 6 persona’s ontwikkeld, een mooi uitgangspunt. Ik ga Liesbeth eens bellen. Ze wilde toch ook nog eens bij jou bij jullie mooie nieuwe werkplekken komen kijken? Kunnen we dat misschien combineren … ūüôā

Groet,
Judith

InHolland bibliotheek voor 2015 volledig digitaal #VisieZuydBibl

Dag Marcel,

Tijdens mijn verblijf in London kwam deze tweet voorbij

Wow! Hoewel deze idee√ęn van volledig digitaal binnen HBO-bibliotheken niet nieuw zijn (wie heeft ze in het kader van bezuinigingsvoorstellen al niet eens gehoord?) Maar nu gaat het dus echt gebeuren? Je snapt dat in het kader van het Visietraject Zuyd Bibliotheek dit een interessante ontwikkeling is. Toen ik woensdag weer thuis was, heb ik Ria Paulides (manager InHolland bibliotheek) een mailtje gestuurd. Ik ken Ria nog als de projectleider uit de begintijd van IHOL, het project waardoor alle HBO-bibliotheken in Limburg hun catalogus en uitleen automatiseerden.
Ik was wel benieuwd naar onderliggend plan en reacties van bibliotheekpersoneel, onderwijs en studenten. Ria belde mij een uur later om al mijn vragen te beantwoorden. Hieronder mijn interpretatie van ons telefoongesprek.

InHolland heeft in 2011 een flinke reorganisatie gehad (470 arbeidsplaatsen verloren) nadat ze in zwaar weer waren gekomen door de misstanden bij diverse opleidingen. Kwaliteitsverbetering van onderwijs staat in alle reorganisatieplannen centraal. Door nu uit te spreken dat de bibliotheek vanaf 2015 helemaal digitaal is, wordt een stevige tijdsdruk op het onderwijs gelegd om te transformeren naar het ‚Äėonderwijs van de toekomst‚Äô, zo zegt Ria Paulides.
Ria vertelde me dat hun collectie (nog 145.000 fysieke exemplaren) al voor 75% digitaal is. Ze hebben (in tegensteling tot Zuyd) al jaren een aanschafbeleid ‚Äėdigitaal, tenzij‚Ķ‚Äô. InHolland heeft een uitgebreide databankcollectie ¬†(Zuyd ook); ze hebben een federatieve zoekmachine¬†(grote wens van Zuyd Bibliotheek) en beschikt over vele eBooks. InHolland biedt geen uitleenbare eBooks aan (zoals via de voorheen bekende Netlibrary) maar gebruiken het ‚Äėstreaming model‚Äô, het Spotify concept zeg maar (bv.¬†Boom Doc) ¬†Gebruikers hebben alleen leesrechten op de content, maar op het moment dat ze de inhoud willen downloaden of printen moeten ze hier zelf voor betalen. Voor de buitenlandse literatuur is dit al gebruikelijk, voor Nederlandstalige vakliteratuur nog niet. Hierin ziet Ria Paulides ook de uitdaging om samen met de Nederlandse uitgevers een nieuw business model te ontwikkelen.

Door alles digitaal aan te bieden, wordt uiteraard een bezuinigingslag gemaakt: geen bibliotheeksysteem meer want catalogus met uitleen zijn overbodig, geen catalogiseerwerk en rappeladministratie, de uitleenbalie verdwijnt, geen mensen meer nodig die boeken van etiketjes voorzien en boeken opruimt. Dus naast een visie op hoe de bibliotheek van de toekomst eruit moet zien, is dit ook een bezuinigingsoperatie. Een sociaal plan moet geschreven worden, want welke functies blijven over en welke competenties zijn hiervoor noodzakelijk?

Door deze radicale koerswijziging wil de bibliotheek een andere positie binnen het onderwijs afdwingen. Nu wordt alleen de uitlening gezien als een functie van de bibliotheek. Iedereen binnen de HBO-bibliotheekwereld vecht tegen deze eenzijdige kijk op de bibliotheek. De bibliotheek is zoveel meer …
De informatiespecialisten van InHolland gaan zich naast digitale collectievorming, volledig focussen op trainingen informatievaardigheden, zowel voor studenten als docenten. Tevens gaan ze ondersteuning bieden bij publiceren (het auteursrechtenloket!), willen een rol spelen bij digitaal archiveren tbv scripties in HBO-kennisbank. De informatiespecialisten werken inmiddels samen met de curriculumcommissies en schrijven collectievormingsplannen, zo worden zij onderdeel van het onderwijs. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die voor Zuyd Bibliotheek ook niet vreemd zijn en die we nu in het kader van het Visietraject beter gepositioneerd willen krijgen.
De inzet is wel dat InHolland organisatorisch 1 bibliotheek blijft. De kracht van samen deze rol (‚Äėtoegang tot content‚Äô) voor het onderwijs aan te bieden is sterker dan als alle informatiespecialisten eenlingen worden binnen de diverse domeinen, volgens Ria.

De boeken verdwijnen, in welke vorm de fysieke ruimte blijft, is nog niet helemaal duidelijk. De behoefte aan rustige werkplekken is er wel.
Lees ook het nieuwsbericht op de InHolland website. Ik vind het wel een gemiste kans dat op de bibliotheeksite van InHolland hierover niets te lezen is. Ook mengen ze zich niet in de discussie die inmiddels op twitter plaats vindt. Ria Paulides vertelde me wel dat ze binnenkort op SHB-LinkedIn groep een discussie zal starten.
Lef hebben Ria Paulides en Doekle Terpstra wel. Ik ben benieuwd of de road map hen de juiste koers aanreikt. Stof tot discussie zal het binnen bibliotheekwereld wel opleveren. De eerste blogpost zijn al verschenen:

Bert Zeeman (Universiteit van Amsterdam) gaat een weddenschap aan dat het zover niet zal komen. Raymond Snijders vraagt zich af wie hier op zit te wachten.
Vooral de problematiek rondom eBooks voor het Nederlands vakgebied worden als bottleneck gezien, terwijl Ria Paulides dat juist als uitdaging ziet. Het gaat mij nog niet zozeer om of deze inhoud al dan niet digitaal ook aangeboden kan worden. Zit onze student op een volledige digitale bibliotheek te wachten? Er zijn mensen die graag content digitaal tot zich nemen maar zeker ook velen die liever een fysiek boek bestuderen. Of een video bekijken? Draait het nu om de vorm of om de inhoud? Interessant om deze Infographic eens te bestuderen.

Ik ben net als¬†Raymond bang dat dit “een negatieve¬†impact gaat hebben op de ontwikkeling van een toekomstbestendige visie van zowel HBO instellingen als hogeschoolbibliotheken op de rol die bibliotheken kunnen en moeten spelen in onderwijsinstellingen”. Ik hoop niet dat het met de HBO-bibliotheek dezelfde kant op gaat als de bedrijfsbibliotheken beginjaren 2000 ūüė¶
Helaas kon Ria Paulides me geen plan delen waarop dit besluit is gebaseerd. Het is een logische stap binnen de ontwikkelingen van InHolland, zei ze.

Volgende week begin ik met de interviews in het kader van ons visietraject, dit is natuurlijk een interessante casus om te volgen en te bespreken.

groet,
Judith

Lessons learned #VisieZuydBibl

“Geschiedenis leert ons alles. Ook de toekomst”

Dit schijnt Alphonse Lamartine gezegd te hebben, Marcel. In het kader van het Visietraject Zuyd Bibliotheek is het misschien ook interessant welke lessen ik geleerd heb uit mijn verleden als bibliothecaris/informatiespecialist.

Bijna 28 jaar geleden ben ik begonnen in een eenpitter-bibliotheek. Ik was bibliothecaris bij de opleiding ergotherapie/logopdie bij de Revalidatie Academie in Hoensbroek en ik werkte ook nog 1 dag in de week bij de Academie voor Fysiotherapie in Heerlen. In die tijd verantwoordelijk voor collectievorming en werkte de hele ‘gang van het boek’ af (van bestelling tot in de kast plaatsen). Er was nog geen geautomatiseerde catalogus en uitleen, alles in een ‘slow’ tempo. Naast een lunchpauze, 2x per dag een koffiepauze met de o zo belangrijke ontmoetingen met de docenten. Je hoorde waar ze mee bezig waren, kon (omdat je op de hoogte was van nieuwe publicaties en de vaktijdschriften las) hen adviseren en attenderen. Een dienstverlening die erg gewaardeerd werd maar in de loop der jaren verdween. Fusies kwamen, reorganisaties volgden, bibliotheek ging van de opleiding naar een centrale onderwijsdienst naar een ondersteunende facilitaire dienst. Google veroverde de zoekmarkt. Bibliotheek en onderwijs raakten elkaar een beetje uit het oog.

Hier kwam een verandering in toen in 2004 de opdracht lag om een beleid te formuleren rondom de positionering van de bibliotheken van Hogeschool Zuyd. De splitsing tussen front- en backoffice wat toen erg ‘in’ was, hebben we gelukkig weten te voorkomen. In 2009 werd alle bibliotheken van Zuyd √©√©n en werden onderdeel van ZuydPlein. Hoewel ZuydPlein niet meer als organisatorisch onderdeel bestaat, is Zuyd Bibliotheek 1 gebleven.

change

Wat heb ik hier nu van geleerd?

 • “Nothing is certain except change”,¬†dat las ik dit weekend in het Natural History Museum. Zo is het! We zullen mee moeten veranderen in deze dynamische samenleving. In een beleidsnotitie begin jaren 90 schreef ik al¬†

  “Tempora mutantur, et nos mutamur in illis“ (De tijden veranderen en wij

  veranderen mee) en dit citaat kunnen we in elk visietraject blijven vermelden;

 • dat kennis delen en samenwerken binnen en buiten de muren van de instelling waardevol is. Al die jaren als bibliothecaris heb ik kennis gedeeld en gehaald bij vakgenoten, ook in de tijd dat er grote concurrentie in hbo-land was en het not-done was om je kennis te delen. Kennis was ‘macht’, maar is gelukkig nu ook binnen onderwijswereld ‘kracht’ geworden;
 • dat organisatorisch √©√©n zijn vele voordelen biedt. Door samen de dienstverlening van de bibliotheek vorm te geven, hebben we een duidelijker gezicht binnen Zuyd gekregen. Gezamenlijk is een goede databankcollectie tot stand gekomen, is er nu 1 centrale bibliotheekcatalogus, worden trainingen rondom informatievaardigheden op elkaar afgestemd, zijn er gezamelijk gastvrijheidsregels. Dit hadden we nooit voor elkaar gekregen als we allemaal locatiediensten waren gebleven.
  De bibliotheken van de kunstenfaculteiten zijn organisatorisch geen onderdeel van Zuyd Bibliotheek. Hierdoor maken zij geen onderdeel van het bibliotheeknetwerk en zijn ze helaas niet betrokken bij gezamenlijke dienstverlening (muv de centrale catalogus);
 • dat of je het nu ‘content curation’ noemt en digitale tools zoals Netvibes en ScoopIt gebruikt of zoals vroeger ‘attenderen’ en current contents¬†maakte door inhoudsopgaven van tijdschrift te kopi√ęren en in postvakjes te leggen, in wezen is het bibliotheekvak niet veranderd alleen de tools waarmee;
 • dat regelmatig je gezicht laten zien bij het onderwijs belangrijk is, drink eens een kopje koffie in de personeelskamer, luister naar wat er verteld wordt. Zuyd informatiespecialisten staan gelukkig dicht bij het onderwijs.

Maar het kan allemaal nog beter. We staan momenteel stil in onze ontwikkeling. Dit is een gevolg van de recentelijke reorganisaties. Zuyd Bibliotheek ziet vele kansen in de ondersteuning van het onderwijs. De vraag die uiteindelijk naar aanleiding van het visiedocument beantwoord moet worden is welke rol het management vindt dat de bibliotheek voor Zuyd moet vervullen.

Ik las een mooi blogpost van Wilma van Wezenbeek, bibliothecaris van TU Library: It is the Library. What else. over de rol en functie van de bibliotheek. Volgens haar gaat het voor de bibliotheek om toegang, diepgang, omgang & vooruitgang.

 • Toegang tot data (artikelen, boeken, blogs, tweets, video)¬†van anderen en van jezelf (auteursrechten, sociale catalogus)
 • Diepgang door discussie & reflectie (agile, roving, embedded librarian, broedplaats voor kennis)
 • Omgang in ontmoeting met vakgenoten, peers, collega’s met kopje koffie (rumoer-ruis-rust; inspirerende leeromgeving)
 • Vooruitgang; innovatie en vernieuwend (X-lab)

We willen inderdaad samen er een mooiere wereld maken, ook in / met / door Zuyd Bibliotheek ūüôā
In de komende blogpost zal ik op diverse soorten van dienstverlening en ondersteuning (o.a. de schuingedrukte opmerkingen) nog in gaan.

Maar zeg eens Marcel … hou ik me nu te veel vast aan het verleden? Of moeten we meer ‘durven loslaten’ en een radicaal andere koers gaan varen met Zuyd Bibliotheek? Daarover morgen meer …

Judith

change2

%d bloggers liken dit: