Zoekresultaten voor visiezuydbibl

Librii : wat wij kunnen leren van dit Afrikaans bibliotheekmodel #VisieZuydBibl

Bedankt voor je tweet Marcel over dit prachtig initiatief in Ghana. Hier kunnen we wat van leren! Een omgeving voor kenniscreatie. En wat een prachtige naam: Librii! Ik hoop dat ze de $50.000 bijeenverzameld krijgen zodat ze dit concept kunnen gaan bouwen in Accra.

librii

We are building a library the likes of which the world has never seen before.  It will be the first that will actively engage users as content creators, the first that will operate on a sustainable business model, and the first designed to maximize the potential of high-speed information exchange in developing markets.

 

Lees ook op de site van Kickstarter meer over dit project.

Librii from Playhou.se on Vimeo.

Fijne dag!
groet, Judith

Bibliotheek 100% digitaal? Wat vinden docenten en studenten ervan? #VisieZuydBibl

Hallo Marcel,

Het ‘Inholland-verhaal’ houdt de gemoederen bezig. Ik heb hierover ruim een maand geleden geblogd. Ook ons vakblad InformatieProfessional schenkt in het jongste nummer aandacht aan de digitaliseringsplannen van de Bibliotheek Inholland. En ik werd gevraagd een reactie te geven :). Ik heb het fysieke tijdschrift nog niet in handen gehad, maar digitaal kan ik het al wel lezen *haha*.

IP

Zoals ik in mijn reactie aangeef, heeft 100% digitaal nu nog niet de voorkeur voor Zuyd. De afgelopen maand heb ik samen met Theo van Bergen (externe projectleider van Reekx) zo’n 80 faculteitsdirecteuren, directeuren van diensten, lectoren, teamleiders, docenten en studenten geïnterviewd en hen o.a. gevraagd wat zij van de Inholland-plannen vonden. Iedereen hecht grote waarde aan een fysieke bibliotheek waar ruimte is om samen te werken, rust is om te studeren en waar de beschikbare informatie die je nodig hebt in welke vorm dan ook beschikbaar is. De bibliotheek is de vanzelfsprekende plek waar je de kennis kunt halen die je nodig hebt voor je onderwijs en onderzoek en waar je hulp kunt krijgen bij ontsluiting ervan.
We vragen ook altijd waar we in moeten investeren (als we extra geld krijgen :)) en waar we op moeten bezuinigen (als er tekorten zijn) dan is toch vaak het antwoord: bezuinigen op vierkante meters en openingstijden, geen boeken en tijdschriften aanschaffen.

De interviews zijn bijna afgerond en nu gaan schrijven want over een paar weken moet er een stuk liggen voor het CvB.
We hebben vele complimenten voor Zuyd Bibliotheek gehoord, natuurlijk ook verbeterpunten. Dat is prima, want wat duidelijk is geworden, is dat de bibliotheek samen met het onderwijs haar expertrol mbt informatievaardigheden moet vast houden en borgen. Maar ik weet dat Ria Paulides dat met de plannen voor Inholland bibliotheek ook nastreeft.

Fijne Paasdagen,
Judith

Bibliothecaris dichter bij de klant #VisieZuydBibl

Dag Marcel,

Eén ding dat ik vaak te horen heb gekregen tijdens de interviews Visietraject Zuyd Bibliotheek is dat de lijntjes tussen onderwijs en bibliotheek heel kort moeten zijn. Dat betekent dat de bibliothecaris zijn/haar ‘smoel’ moet laten zien, zowel digitaal (fotootjes op de bibliotheeksite) als fysiek zichtbaar in het onderwijs door workshops informatievaardigheden te verzorgen. Maar ook door daar te werken waar de docent aanwezig is. Enkele collega’s van de bibliotheeklocatie Nieuw Eyckholt brengen dat al in de praktijk (zoals wij dat met de On Tour van I-adviseurs ook doen). Mirjana Jolic wilde haar ervaringen graag met ons te delen.

OUR 2bejammed GUEST: Mirjana Jolic

mirjanaAfgelopen januari heb ik, als aandachtsfunctionaris voor Facility Management en Creatieve Therapie, aangeboden om twee uur per week bij de afdeling te komen werken. Met dit initiatief wilde ik de dienstverlening dichter bij de klant brengen.

Dit werd meteen positief onthaald: “je mag volgende week al beginnen!”. De opleiding heeft dit vervolgens bekend gemaakt bij alle docenten.

Welke voordelen zag ik voor de klant? De bibliothecaris is op vaste tijdstippen aanwezig en makkelijk te benaderen, eenvoudige vragen worden direct opgepakt, de communicatielijnen zijn zeer kort en laagdrempelig. Zo kunnen bijvoorbeeld afspraken m.b.t. de bibliotheekinstructies en het (blok)literatuur- en promotieonderzoek voor de docenten/tutoren meteen gepland worden.

Welke voordelen zag ik voor mezelf als informatiespecialist? Op deze manier is het makkelijker de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs of het curriculum op de voet te volgen en vervolgens in te spelen op de behoefte van de klant. Jij bent zichtbaar en daardoor een betrokken informatiedienstverlener (Het Nieuwe Werken). Ook de volledige dienstverlening van de bibliotheek wordt beter gepromoot! Niet onbelangrijk: je maakt sneller kennis met nieuwe docenten/tutoren en de klantenkring wordt breder. Deze laatste groep is in de beginfase niet goed bekend met de faciliteiten van de bibliotheek.

Mijn ervaring nu, enkele weken later, is dat de docenten/tutoren de fysieke aanwezigheid van de bibliothecaris bij hun opleiding als zeer prettig ervaren. Ik krijg veel positieve reacties, dat geeft me een goed gevoel en bevestigt mijn vermoeden dat deze manier van werken klanten aan de bibliotheek (ver)bindt! Het genereert extra werk, vooral rondom literatuuronderzoek voor blokken/modules. Vaak gaat het om onderwerpen waarover informatie moeilijk te vinden is en de zoektocht daardoor tijdrovend. Uiteraard moet dit goed bewaakt worden.

Smoel

Bibliotheek krijgt smoel!

Bedankt voor deze gastblogbijdrage Mirjana! Goed voorbeeld doet goed volgen!
Groet,
Judith

I-competenties #VisieZuydBibl

Jacobs

Dag Marcel,

We hebben op ons blog nog geen aandacht geschonken aan het proefschrift van Zuyd-collega Frans Jacobs: Slagvaardig met ICT. Met het oog op het Visietraject Zuyd Bibliotheek wilde ik eens kijken wat ik hieruit kon halen. Ik heb niet het hele proefschrift gelezen, maar op enkele zoektermen gescand zoals bibliotheek-informatievaardigheden-21st century skills. Ik las hierin dat ik niet moet spreken over informatievaardigheden maar over competenties omdat in de wereld van HRM en beroepsonderwijs competenties behalve vaardigheden ook bestaat uit houding en kennis. Daarom heb ik het nu over I-competenties. Want digitale comptenties zijn zeer belangrijk bij zoeken naar informatie in digitale databestanden en het verwerken van deze informatie.

Frans ontwikkelde 12 ontwerpprincipes voor leeromgevingen die bij deze tijd horen

ontwerpprincipes

Zowel bij de besturende als primaire processen zie ik een ondersteunende rol voor de bibliothecaris mbt het ontsluiten en beschikbaar stellen van (digitale) informatiebronnen, maar ook in het coachen van de I-competenties van de medewerkers en studenten.

Frans Jacobs stelt in zijn samenvatting:

Verlangde competenties van vooral hoger opgeleiden voor het digitale tijdperk staan bekend als 21st century skills. Dit zijn belangrijk geachte competenties voor leren, informatie, media, ICT, levensloop en carrière. In een vergelijking van diverse modellen voor 21st century skills blijkt dat digitale competenties daar de kern van vormen. De voordelen van digitale competenties zijn sociaal, economisch, civiel, cultureel, maatschappelijk en hebben betrekking op gezondheid. Risico’s bij onvoldoende digitale competenties liggen op persoonlijk vlak, gaan over veiligheid en privacy, verantwoord, ethisch en legaal gebruik, kritisch inzicht in digitale media en toenemende ongelijkheden (digital divide).

In het persbericht op de Zuydsite staat dat de hbo-student onvoldoende digitale competenties hebben. Niet alleen studenten beschikken over onvoldoende I-competenties, ook medewerkers (docenten) beschikken over ontoereikende digitale competenties, zoals in het Ctrl Alt Delete rapport van Alexander van Deursen te lezen is. Deze onderzoeker stelt dat meer geïnvesteerd moet worden in skilled servicedesks en trainingen op het gebied ict- en informatievaardigheden waarbij het elkaar helpen de meest efficiënte oplossingsmethode is. Daarom kan zo’n Learning and Teaching Centre waar Pieter Dekkers over blogde voor Zuyd zo waardevol zijn, waarbij ook Zuyd Bibliotheek van toegevoegde waarde kan zijn.

Onze collega Jack Pleumeekers heeft in zijn essay Help! De stroom valt uit ook betoogt: de aandacht voor en het ontwikkelen van digital media literacy (ofwel I-competenties ;)) is de belangrijkste kritieke uitdaging voor de komende jaren genoemd. Het Horizon Report van Educause spreekt al enige jaren over ’key skill voor elke discipline en professie’

Faculty training still does not acknowledge the fact that digital media literacy continues its rise in importance as a key skill in every discipline andprofession. Despite the widespread agreement on the importance of digital media literacy, training in the supporting skills and techniques is rare in teacher education and non-existent in the preparation of faculty. As lecturers and professors begin to realize that they are limiting their students by not helping them to develop and use digital media literacy skills across the curriculum, the lack of formal training is being offset through professional development or informal learning, but we are far from seeing digital media literacy as a norm. This challenge is exacerbated by the fact that digital literacy is less about tools and more about thinking, and thus skills and standards based on tools and platforms have proven to be somewhat ephemeral.
Horizon Report 2013, p. 9

Tijdens de interviews van het visietraject was hoorde ik tot mijn blijdschap dat onderzoeksvaardigheden bij vele opleidingen al als leerlijn wordt aangeboden. Over de vraag of de bibliotheek als organisatie een rol moet spelen in het verzorgen van informatievaardigheden aan studenten blijkt enige discussie. Uiteraard zou iedere docent deze competentie moeten bezitten zodat zij ook deze competentie van hun studenten goed kunnen beoordelen. Geïnterviewde docenten erkennen dat zij hier wel wat ondersteuning in kunnen gebruiken, zij zien een grote meerwaarde om dit samen met de bibliothecaris op te pakken cq voor te zetten.

InformationLiteracy

@danahlongley

In de missie van Zuyd staat dat we studenten opleiden tot waardevolle professionals. Zuyd Bibliotheek heeft expert-kennis op het gebied van information literacy (zie afbeelding hierboven). In samenwerking met het onderwijs kunnen bibliothecarissen hierbij een belangrijke rol vervullen.
“Bibliotheken blijven goudmijnen” schrijft Frans in zijn voorwoord van zijn dissertatie. En daarmee bedoelt hij niet alleen de collectie want hij bedankt de medewerkers 🙂

Judith

Open Onderwijs en Onderzoek #VisieZuydBibl

Goedenavond Marcel,

Het was een enerverend dagje vandaag. Vanmorgen stond een bijeenkomst met bibliothecarissen op de agenda waar we de stand van zaken van het Visietraject presenteerden. Daarna heb ik samen met het I-team een bijeenkomst over I-strategie voorbereid.
In beide trajecten staat de bibliotheek centraal als het gaat om open kennis delen.

open

@ afbeelding

Tijdens de interviews (al zo’n 100 geïnterviewden tot nu!) die we in het kader van het Visietraject voeren, komt de rol van de bibliotheek mbt beschikbaar stellen en ontsluiten van onderwijs- en onderzoeksmateriaal regelmatig ter sprake. Hoewel verschillende geïnterviewden vinden dat het open kennis delen een vanzelfsprekende competenties van een professionele kenniswerker behoort te zijn (en dat de rol van de bibliotheek hierbij marginaal zou moeten zijn) is dat in de praktijk (nog) niet zo. Ik ben het trouwens wel met deze geïnterviewden eens wat betreft de noodzaak van deze competentie voor onze medewerkers en studenten. 🙂 In mijn bijdrage in SURFmagazine van dec. 2012 ‘Open Onderwijs? Gewoon doen!’ heb ik dat ook benoemd. Wilfred Rubens en Wim Didderen (OU) hebben voor hun bijdrage aan het Trendrapport Open Educational Resources 2013 onderzocht wat de menselijke factor is bij de acceptatie van OER. Wat bepaalt de bereidheid om te delen? Zij benoemen de weerstanden die optreden bij implementatie van OER vanuit het perspectief van veranderingen. Waarvan de belangrijkste zijn:

  1. gebrek aan institutionele ondersteuning
  2. vrees voor kwaliteitsverlies en gezichtsverlies
  3. gebrek aan vaardigheden van gebruikers
  4. onduidelijk persoonlijk belang van docenten

Rubens en Didderen concluderen dat Open Educational Resources pas duurzaam gebruikt gaan worden als instellingen beleid ontwikkelen en toepassen dat gericht is op aceptatie, ondersteuning en kwaliteitszorg. Het begint volgens hen bij het serieus nemen van de weerstanden.
De ondersteunende rol van de bibliotheek is dus belangrijk om docenten hierbij van dienst te zijn.

In hetzelfde Trendrapport OER 2013 staat ook een bijdrage van Cora Bijsterveld (TU Delft) over De nieuwe rol van de bibliotheek bij content curation. Docenten en onderzoekers hebben volgens Bijsterveld vaak de tijd niet om de content (open onderwijsmateriaal) te verzamelen die online aanwezig is. “Belangrijk voor goede content curation is dat de content op een betekenisvolle manier wordt verzameld rond bepaalde thema’s.”  Op zich is dit geen nieuwe taak voor bibliothecarissen, verzamelen en ontsluiten van informatie is immers al sinds oudsher hun core business, alleen de tools zijn wat veranderd ;).

In de basisprincipes van een gezamenlijk I-strategie voor hoger onderwijs en onderzoek (SURF) wordt de bibliotheek ook nadrukkelijk genoemd ivm de samenwerking en kwalteit van onderzoek. “Bibliotheek worden verantwoordelijk gehouden voor de opslag en toegankelijkheid van onderzoeksgegevens na afronding van een onderzoek, omdat structurele borging van toegankelijkheid van onderzoeksgegevens belangrijk is. Daarnaast maakt digitalisering de rol van de bibliotheek voor het vindbaar maken van gegevens en informatie belangrijker. Toegankelijkheid van gegevens en informatie is sterk afhankelijk van beschikbare metadata. De kwaliteit en beschikbaarheid van meta-data moet structureel worden geborgd.”

Daarnaast zie ik ook nog een rol voor de bibliotheek weggelegd om te informeren met betrekking tot open access en het legaal gebruik van auteursrechtelijk materiaal van anderen. OER en open access zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De bibliotheek is belangrijk voor Zuyd en blijft ook in de toekomst belangrijk. Tenminste dat vind ik, en gelukkig velen met mij.
Bovenstaande punten komen zeker terug in het Visietraject van Zuyd Bibliotheek dat over een maand gepresenteerd wordt aan ons College.

Judith

%d bloggers liken dit: