Zoekresultaten voor social learning

Bezocht Themamiddag Mediawijsheid & Social Learning #Innovatiehuis

Ha Marcel,

Afgelopen vrijdag heb ik tussen de verhuisactiviteiten door een bezoek gebracht aan het Innovatiehuis. De zon op het dakterras maakte deze sfeervolle ontmoetingsruimte voor de MBO sector nog aangenamer. Na een heerlijke lunch presenteerden de auteurs hun recentelijk gepubliceerde boeken. Uiteraard zijn beide boeken reeds in mijn bezit.

Mediawijsheid in de klas

door Patrick Koning

#Mediawijsheid in de klas: samen aan de slag

Patrick heeft een heel praktisch boek geschreven met veel opdrachten om je als docent in mediawijsheid te bekwamen. Het is prachtig vormgegeven en persoonlijk vanuit zijn eigen (mbo)praktijk geschreven. Ik heb het boek nog niet echt goed bestudeerd, maar dat ga ik zeker nog doen. Ik denk dat ik het erg goed kan gebruiken bij de steeds groter wordende vraag naar ict-docentprofessionalisering binnen Zuyd.

“Mediawijsheid is alles wat je nodig hebt om vandaag, morgen en overmorgen te (over)leven in een media vol media”.

In mijn masteronderzoek rondom ict-docentprofessionalisering hanteerde ik de term ‘digitale competenties’. Hiermee bedoel ik naast instrumentele vaardigheden (het kunnen omgaan met ict en ict-toepassingen), informatievaardigheden (het kunnen zoeken, selecteren, gebruiken en verwerken van informatie) en mediawijsheid (bewust, kritisch en actief om kunnen gaan met media) bedoeld. Patrick gebruikt de term mediawijsheid, dat hij als synoniem ziet van ict-geletterheid (de ‘digitale competenties’).

In zijn presentatie ging Patrick in op de twee docentenrollen: docenten Mediawijsheid en mediawijze docenten. Vermoedelijk zal de rol vanMediawijzerPKoning docent Mediawijsheid binnen het hbo niet zo ingevuld worden, informatievaardigheden wordt nu immers al binnen onderzoekvaardigheden en als bibliotheekinstructie aangeboden. Aandacht voor mediawijze (digitaal competente) hbo-docenten is er zeker wel.
Het boek gaat uit van het Mediawijsheid-competentiemodel dat Patrick op basis van het model van Family Online Safety Institute en het werk van Margreet van de Berg heeft ontwikkeld. De 3 C’s (Content, Contact en Conduct) zijn de centrale elementen van het model. Een mooi uitgangspunt dat we misschien ook voor de vernieuwing van onze dingen@zuyd website kunnen gebruiken.

Tijdens de presentatie werd nog verwezen naar het artikel van Justine Pardoen: Het web houdt jongeren gevangen in hun eigen kringetje. Zij schrijft dat er een onverwacht neveneffect optreedt nu er steeds meer jongeren mediawijs zijn: zij wantrouwen alle media. Zij beperken hun activiteiten in sociale netwerken tot het opsteken van een duimpje of het aanklikken van een sterretje of hartje. De interactie vindt vooral plaats in hun eigen kringetje via Whatsapp of Facebookmessenger. Justine Pardoen heeft het over een uitdaging waar we voor staan: burgerschap 2.0, échte participatie in online sociale netwerken. Ik zie deze beweging trouwens niet alleen bij jongeren. Ook in mijn masteronderzoek heb ik geconstateerd dat de docenten uit mijn onderzoek nog geen mogelijkheden en kansen om met sociale media open kennis te delen en het online samenwerken te ondersteunen. (Ik vraag me trouwens af deze observatie van Justine Pardoen (alleen) door mediawijsheid komt. Is het niet gewoon zo dat jongeren niet willen dat ouders zich met hun interactie bemoeien? Immers ook ouders zijn actief op Facebook. Door de gesprekken niet open te voeren maar in die superhandige en snelle whatsappgroepen hebben zij weer hun privacy.)

Patrick begon zijn presentatie trouwens met een heel aardig introfilmpje, gemaakt met Adobe Voice (alleen beschikbaar voor iPad).

Zie hier zijn slides.

Social learning

door Marcel de Leeuwe en Wilfred Rubens

Social learning en leren met sociale media

Dit boek van Wilfred en Marcel heb ik de afgelopen maanden al een paar keer gelezen 🙂 Als afronding van mijn studie heb ik een vakpublicatie geschreven over social learning en de mogelijkheden voor de MLI. Daarbij was dit boek zeer bruikbaar! Als je de blogs van Marcel en Wilfred een beetje volgt is de inhoud herkenbaar. Ik was blij met deze publicatie waarin de schrijvers de informatie rondom social learning overzichtelijk presenteren. Het een zeer toegankelijk boek. Het is geen praktisch boek met een overzicht van tools zoals het boek van Patrick maar “het nodigt uit om na te denken over leren, onderwijzen en kennis delen” zoals op de achterflap staat te lezen.

Wilfred en Marcel presenteerden samen (zie hier de slides). Marcel begon met de veranderende samenleving door de komst van smartphone en sociale media. Wilfred ging vervolgens in op de Social Learning Theory van Bandura die vreemd genoeg niet vaak in relatie wordt gebracht met social learning. Volgens deze sociaal-cognitivistische leertheorie (die ook wel tot het behaviorisme wordt gerekend) vindt leren plaats in een sociale context waarbij observeren, modelleren en self efficacy (;) zelfinschatting) uitgangspunt zijn. Elementen die goed passen bij de mediawijze docent. Wilfred toonde de driehoek waarin leren volgens Bandura gebeurt: persoon, omgeving en gedrag. Karin Winters (die gezellig naast mij zat) merkte terecht op dat deze veel overeenkomsten vertoont met de driehoek van Illeris. Volgens dit model bepalen de drie dimensies: inhoud , drijfveren en interactie het leerproces. Leren is fundamenteel sociaal en vindt plaats in een sociale omgeving en bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie.

Bandura

Knut Illeris

 

Social learning definiëren de auteurs als

samenwerkend leren met behulp van sociale media, waarbij de lerende veel controle heeft over wat, hoe, waar en waarmee er geleerd wordt”.

 

 

 

Vervolgens ging Marcel via The Conversation Prism in op het toepassen van social learning binnen bestaande leeromgeving zoals Moodle. Ook vroeg hij aandacht voor zaken als eigenaarschap en privacy van data. Iets waarvan hij zich afvroeg of schoolorganisaties het belang hiervan zich voldoende realiseerden. Scholen gebruiken vele sociale media tools waarvan data in Amerika bewaard worden (hoe actueel dit is, zie het vonnis van gisteren van het Europees Hof van Jusititie inzake opslaan van gegevens EU-burgers in de VS. Zie ook berichtgeving van Kennisnet hierover). En hoe zit het met eigenaarschap van data van leerlingen? Mogen ouders wel zomaar online inzage hebben in leerresultaten? Interessante vragen en uitdagingen.

Zoals ik in mijn vakpublicatie heb geformuleerd: Het gaat bij social learning niet om de sociale media tools maar over ontwikkelingen als samenwerken, kennis delen, openheid en verbinding. Onderwijsprofessionals zouden social learning ‘voor moeten leven’. Het is immers de verantwoordelijkheid van het onderwijs leerlingen en studenten voor te bereiden op de samenleving en uiteindelijk op het arbeidsproces. En of je dit nu burgerschap 2.0 of 3.0 of zelfs 4.0 noemt, is hierbij niet zo belangrijk. Onderwijs gaat (of zou misschien nog meer) ook over persoonsvorming, zoals Biesta bepleit?

De presentaties waren boeiend, de dialoog die ontstond onder de bezielende leiding van Addy de Zeeuw interessant. Daarnaast is het altijd superleuk om tweeps (al dan niet voor de 1e keer) life te ontmoeten. Of kennis te maken met nieuwe tweeps.
Na afloop nog gezellig nagepraat en weer terug naar Utrecht om verder te gaan met uitpakken en schoonmaken.

Groet,
Judith

MOOC Exploring Social Learning afgerond #exploresocial

Hi Marcel,

Tussen alles wat moest door heb ik toch nog de afgelopen 4 weken tijd gevonden om de MOOC Exploring Social Learning te volgen. Ik ben natuurlijk intrinsiek gemotiveerd 🙂 Inhoudelijk heb ik niet veel nieuws geleerd. Veel wat aangedragen werd had ik op een of andere manier al een keer voorbij zien komen. Het heeft wel mijn mening over social learning wat aangescherpt tijdens de discussie over wat nu het verschil is tussen informeel leren en sociaal leren. Voor mij zit het onderscheid toch in het inzetten van sociale media bij het (informele) leren. Ik merkte dat ook op het eind van de MOOC deze begrippen toch nog steeds door elkaar liepen. Over deze MOOC heb ik vier blogberichten geschreven (en dit is dan nummer 5 )

Voor mij is social learning:

I define social learning as participating with others to make sense of new ideas. Augmented by a new slew of social tools, people can gather information and gain new context from people across the globe and around the clock as easily as they could from those they work beside.
Maria Conner

En ik heb tijdens deze MOOC ervaren dat het theoretisch model Illeris waar is. Volgens dit model bepalen de drie dimensies: inhoud , drijfveren en interactie het leerproces. Leren is fundamenteel sociaal en vindt plaats in een sociale omgeving en bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie. Het platform Curatr is een uitnodigend platform. Met toch hier en daar wel wat haken en ogen. Zoals ik al eerder heb gezegd mis ik een zoekfunctie naar mensen en inhoud. Het was ook fijn geweest als ik mijn eigen reacties nog ergens terug had kunnen vinden. Ik merkte dat ik vooral de meest recente reacties las en daar evt op reageerde. Ik heb kennis gedeeld en bronnen aangereikt. Ik had dit wellicht nog meer kunnen doen, maar daarvoor ontbrak dan echt de tijd. Het is leuk dat er een MOOC meet up bij de HAN in Nijmegen is georganiseerd op 25 juni. Daar ga ik zeker naar toe. Als is het maar om de moderatoren Petra Peeters en Marlo Kengen de hand te schudden. Zij hebben het echt top gedaan! Snelle reacties, verdiepende vragen, goed hoor. Dat zal echt veel tijd hebben gekost, maar ik vermoed ook veel energie opgeleverd. Interactie is een van die dimensies die volgens Illeris het leerproces bepalen. En ik heb daarbij ook Gilly Salmon genoemd die dit ook zo benoemd in haar carpe diem methode.

Wat voor mij en ook voor de andere deelnemers in de MOOC een uitdaging is: hoe kan je social learning inzetten voor het leren van anderen. Dit is nog niet zo gemakkelijk. Inzetten van sociale media bij leer- en werkprocessen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hier hebben we nog wel een slag te slaan in het kader van lerend vernieuwen.

Social learning is much more a cultural outcome than a process or a program to be followed.
Sahana Chattopadhyay

Hierover ben ik natuurlijk ook aan het nadenken ivm mijn MLI-onderzoek. En volgens mij blijft faciliteren, inspireren en stimuleren een voorwaardelijke rol. Joitske Hulsebosch had voor deze MOOC een mooi overzicht gemaakt met betrekking tot de bekwaamheden voor sociaal leren. Participeren in sociale media vraagt om

 • een bepaalde mate van openheid en intimiteit in de uitwisseling om een relatie op te bouwen.
 • een ‘open source style of thinking’: sociale media zijn gebaseerd op participatie en vrijelijk delen van kennis en ervaringen
 • een proactieve houding: neem initiatief, leg contact, reageer, plaats een bericht
 • feedback te kunnen organiseren: maak gebruik van de meedenkkracht van anderen, benut je netwerk
 • snel informatie te kunnen scannen en verwerken; je hoeft niet alles te kunnen volgen
 • een balans te vinden tussen afleiding en focus
 • single-tasking: één ding tegelijkertijd blijven doen

Het valt niet mee om te leven in deze VUCA-wereld, een prachtige term die wel nieuw voor mij was.

De MOOC is afgerond. De badges hebben ik niet allemaal gehaald, één maar geloof ik. Dit spelelement kwam wat minder uit de verf in deze MOOC. Ik hoop dat er nog een mooi overzicht komt met alle gebruikte bronnen en alle door de deelnemers ingebrachte bronnen. Als tip voor de volgende keer zou ik ook een link naar de bronnen opnemen. Het was soms lastig te lezen via het Curatr platform, en merendeel was open beschikbaar op het internet.

Volgende week komt het boek van Wilfred Rubens en Marcel de Leeuwe: Social learning en leren met sociale media uit. Ik zal ‘m onmiddelijk aanschaffen en meteen ook kopen voor mijn begeleidster van mijn onderzoek. Ik moet als afstudeeropdracht van de MLI namelijk ook nog een vakpublicatie schrijven. Mijn onderzoekbegeleidster is daarbij 2e auteur, maar daar mag ze natuurlijk wel wat voor doen 🙂 Ik vind social learning wel een mooi onderwerp om samen over te schrijven. Nu alleen nog een tijdschrift zoeken ….. alhoewel ….. Hoort het gewoon niet ergens op een blog gepubliceerd te worden? Niet? Wel? Tips? Ideeën?

Dialingtherightmix

CC-BY-SA opensource.com

Thanks mate!
Judith

Exploring Social Learning #exploresocial

ExploringSocialLearning

Hi Marcel,

Ik ben weer gezwicht, ik heb me weer eens ingeschreven voor een MOOC 🙂 Ik kan het toch niet laten om een Nederlandstalige MOOC over Social Learning voorbij te laten gaan? Toch? Zeker nu ik zo aan het eind van mijn studie geconcludeerd heb dat Social learning in al mijn studieproducten een centrale rol heeft gespeeld.

Deze MOOC ga ik vanaf 18 mei t/m 14 juni 2015 volgen. Het is een iniatief van de MOOCFactory en wordt begeleid door Petra Peeters en Marlo Kengen (docenten HAN Opleidingskunde). De inhoud is ontwikkeld door Sam Burrough en Martin Couzins. Zij hebben de Engelse versie van deze MOOC begin dit jaar gemodereerd.

De MOOC vindt plaats via de nieuwste versie van het platform Curatr. Nieuwe functionaliteiten (nieuwe user-interface, real-time chat met twitter integratie en verbeterd gebruikersprofiel) worden uitgeprobeerd. Ik vond mijn gebruikersprofiel er al netjes uit zien, ik kon koppelen met mijn LinkedIn, dus hoef niet alles handmatig toe te voegen. Ik kon vervolgens nog heel gemakkelijk LinkedIn-items weghalen (als ik die niet relevant zou vinden) en items toevoegen. De koppeling met Twitter heb ik nog niet ontdekt. Heeft deze MOOC überhaupt als een #? Nog niet gevonden … Wel het twitteraccount @sl_revolution.

Wat is nou Social Learning?
Social Learning lijkt wel één van de buzz-woorden van de laatste jaren. Onder Social Learning worden allerlei interacties en leervormen waarin mensen met en van elkaar leren. Dat kan via sociale media maar net zo goed via bijvoorbeeld face-to-face contact. Voor professionals wordt Social Learing in toenemende mate dé manier om bij te blijven en mee vorm te geven aan nieuwe ontwikkelingen. In deze MOOC wordt onderzocht hoe we Social Learning in kunnen zetten voor eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van anderen.

De MOOC duurt 4 weken, elke week bestaat uit een thema:

 1. Wat is Social Learning?
 2. Welke vraagtekens kun je zetten bij Social Learning?
 3. Hoe kan ik Social Learning zelf benutten?
 4. Hoe kan ik Social Learning inzetten voor het leren van anderen?

Kost me minimaal zo’n 2 uur tijdsinvestering per week. Moet kunnen 🙂
Groet,
Judith

Bron: Website Social Learning Revolution

Social learning #Infographic

Ha Marcel,

Er waren ook interessante berichten over social learning die door mijn sociaal netwerk gedeeld werden die ik niet in mijn paper kon verwerken zoals deze Infographic via Edudemic.com

Social_Learning_Infographic

Een van mijn carpoolmaatjes had haar paper over informeel leren. Wat is nou het verschil met social learning? of met netwerkleren? Daarover filosofeert Sibrenne in haar blogpost ‘ben ik sociaal of informeel aan het leren?’. Maarten de Laat van de Open Universiteit doet onderzoek naar netwerkleren voor de professionele ontwikkeling van docenten. Informeel leren is veelal gebonden aan netwerken, dus netwerkleren. En dat kan weer plaatsvinden in een sociale ruimte/context met behulp sociale media, en dan hebben we het weer over social learning 🙂

Vindt er momenteel een social learning revolution plaats? Daarover schrijft, blogt, presenteert Jane Hart regelmatig over

Individuals  are  using  social  tools  to  build  a  trusted  network  of  friends  and  colleagues   -­‐  aka  a  Personal  Learning  Network

Hart publiceert voornamelijk over werkplekleren en over een andere benadering van interne trainingsopleidingen. Omdat ik hierbij weinig wetenschappelijke onderbouwing vond, heb ik haar publicaties niet voor mijn paper gebruikt. Haar top 100 tools for learning (hoewel gebaseerd op het jaarlijkse ‘Learning Tools Survey’, voor de 7e keer ingevuld door 500 lerende professionals wereldwijd) heb ik niet meer vermeld. Toch een interessant lijstje! Met natuurlijk …… op 1!

Ook het onderzoek dat sociale netwerken ons slimmer maken heb ik uiteindelijk niet verwerkt in mijn paper. Toch wel even vermeldingswaardig 🙂 Het gaat in dit onderzoek niet over de online sociale netwerken maar dat het voortbestaan of verdwijnen van culturen afhankelijk is van sociale verbondenheid en het vermogen om te imiteren.

The findings show that a larger population size and social connectedness are crucial for the development of more sophisticated technologies and cultural knowledge.
via Pedro DeBruyckere

Alle reden toch om te blijven ‘connecten’ 🙂
Judith

Social learning in open online onderwijs #paper #MLI

In de kerstvakantie heb jij, Marcel, mijn paper al gelezen én beoordeeld 🙂 . Mijn beoordelaar van de MLI vond het ook voldoende. Gelukkig! Dat betekent dat ik hiermee door kan gaan richting mijn masteronderzoek.

sociallearning

Bron: Brown, J., & Adler, R. (2008). Minds on fire: Open education, the long tail, and learning 2.0.
Educause review, (Januari/February), 16–32

Mijn keuze voor het thema ‘social learning in open online onderwijs’ was voor mij voor de hand liggend gezien mijn rol als mede-projectleider in het innovatieproject MOOC’s bij de faculteit ICT. En uiteraard mijn eigen (positieve) ervaringen met leren met behulp van sociale media. Mijn literatuuronderzoek richtte zich op de vraag:
“Wat zijn belangrijke voorwaarden om social learning te bevorderen in een open online leeromgeving?”.

Op basis van de opvattingen van onder andere Bandura en Vygotsky wordt de term social learning steeds vaker gebruikt voor het samenwerkend leren in open online netwerken, maar ook voor het zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leren door o.a. eigen leeractiviteiten te organiseren, schrijft Wilfred Rubens. Ik heb veel aan zijn boek en blogberichten gehad. Wilfred publiceert dit jaar samen met Marcel de Leeuwe een boek over social learning! Er is de laatste tijd veel aandacht voor social learning. Ook Jane Hart heeft recentelijk het Social Learning Handbook 2014 gepubliceerd. Helaas (of gelukkig? 🙂 ) te laat voor mijn paper. Tot de laatste dag las ik via social media allerlei interessante artikelen over mijn thema. Hoezo social learning? 😉 Lastig, omdat je als je aan het schrijven bent daar je ogen voor moet sluiten. Ook leuk, omdat ik dus een actueel thema heb gekozen.

In mijn paper ben ik uitgegaan van het theoretisch model van Illeris. Volgens dit model bepalen de drie dimensies: inhoud , drijfveren en interactie het leerproces. Leren is fundamenteel sociaal en vindt plaats in een sociale omgeving en bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie. Het voldoen aan de drie psychologische basisbehoeften: competentie, relationele verbondenheid en autonomie is volgens de Zelf-Determinatie Theorie van Ryan & Deci van belang voor de intrinsieke motivatie om te willen leren.

Knut Illeris

Bron: Illeris, K. (2010). Hoe we leren: Een omvattende en eigentijdse theorie over hoe mensen leren. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 4, 7–20

Belangrijke voorwaarden om social learning in een open online leeromgevingen te bevorderen zijn vertrouwen, het creëren van verbindingen tussen personen, het maken van afspraken en digitale geletterheid. Vertrouwen is cruciaal voor het bouwen en versterken van relaties. Volgens de Zelf-Determinatie Theorie is relationele verbondenheid waar vertrouwen toe behoort één van de drie psychologische basisbehoeften. De vrijwilligheid, het elkaar helpen en het samen een probleem oplossen zijn redenen voor lerenden om te participeren in een online netwerk. Deze voorwaarde van het creëren van verbinding tussen personen raakt een andere universele psychologische basisbehoefte: competentie. Competentie is de behoefte om invloed te kunnen hebben op de omgeving, het gevoel te hebben dat men zich competent is om taken succesvol uit te voeren. Een andere belangrijke voorwaarde is om afspraken te maken om het samen leren en werken te bevorderen waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende voorkeuren van de lerende en de tools die ze willen gebruiken. Deze voorwaarde raakt de derde basisbehoefte: autonomie, de wens om vrij en zelfstandig te kunnen handelen. De laatste, niet te onderschatte voorwaarde is digitale geletterdheid van zowel jongeren als ouderen. Digitale geletterdheid is een belangrijk geachte competenties voor leren, informatie, media, ICT, levensloop en carrière.
Social learning betekent voor een docent minder controle en meer een een rol als facilitator, coach en stimulator. Door deze veranderende rol zal hij meer tegemoet moeten komen aan de basisbehoefte van lerenden, zoals autonomie en sociale verbondenheid. Voor de docent betekent dit aandacht voor digitale didactiek om op een zinvolle manier ICT in te zetten in het onderwijs. De pijlers voor digitale didactiek bestaan uit het leggen en onderhouden van relaties, het creëren van nieuwe kennis en het delen van die kennis. Pijlers die ook raken aan de reeds genoemde voorwaarden om social learning in een open online leeromgevingen te bevorderen.

In mijn masteronderzoek wil ik meer ingaan op weerstanden bij het (open) delen van kennis. Het probleem is dat ik te weinig vanuit problemen denk en meer vanuit kansen. Tenminste dat kreeg ik terug als feedback op mijn paper en nu ook weer als feedback bij de opzet van mijn onderzoek. Mijn begeleider had het over ‘handelingsverlegenheid van professionals’. Mooi omschreven. Daar ga ik verder mee. Ik zal ook eens een afspraak maken met Marcel van der Klink, onze lector Professionalisering van het Onderwijs. Zijn bijdrage in de publicatie Leernetwerken heeft mij erg goed geholpen bij het schrijven van mijn paper. Hij kan me vast helpen bij het maken van een probleem 🙂 .

Download paper Social Learning

IssuuPaper

Meer over het proces bij de totstandkoming van mijn paper:

Judith

%d bloggers liken dit: